Change search
Refine search result
1 - 27 of 27
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Brorström, Björn
  et al.
  University of Borås, Central Administration.
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Central Administration.
  M³: mode, miljö och marknad2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vi påverkas alla av mode; mest uppenbart som konsumenter, men till exempel också genom näringens betydelse för den nationella ekonomin; genom modereklamens framträdande plats i städernas offentliga miljöer eller när vi tar del av samhällsdebatt om textilproduktion och ekologi. Mode är ett fenomen med bäring på stora delar av samhället och som griper in i våra liv, och därmed ett område väl lämpat för flervetenskaplig forskning. I denna rapport ger professor Björn Brorström och fil. dr. Johan Sundeen en första presentation av forskningsprogrammet M3 – mode, miljö och marknad. De pekar på möjligheten av en FoU-driven utveckling – med samproduktion mellan Högskolan i Borås och det omgivande samhället som en bärande del – som skulle stärka Sjuhäradsregionens ställning som textilt centrum.

 • 2.
  Brorström, Björn
  et al.
  University of Borås, Central Administration.
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Lindh, Maria
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Torhell, Catta
  University of Borås, Library and Learning Resources.
  Myrdal, Janken
  Calmfors, Lars
  Ruin, Hans
  Tholin, Jörgen
  Nolin, Jan
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Från Högskolan i Borås till Humboldt, volym 22011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bildningsbegreppet har åter blivit föremål för livlig debatt. I denna rapport finns fem föreläsningar om ett bildningbegrepp för vår tid dokumenterade. Janken Myrdal skriver om de två kulturerna – humanvetenskap och naturvetenskap; Lars Calmfors diskuterar bildningsbegreppets plats i den nationalekonomiska disciplinen; Hans Ruin analyserar förhållandet mellan Wilhelm von Humboldts förståelse av översättandets problem och dennes bildningssyn; Jörgen Tholin redogör för hur Högskolan på Gotland ska bli Sveriges främsta lärosäte för modern bildning och avslutningsvis reflekterar Jan Nolin över vilka följder som övergången från tryckt till digital publicering kan få för vetenskapssamhället.

 • 3.
  Erikson, Martin G
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Nolin, Jan
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Sandman, Lars
  University of Borås, School of Health Science.
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Svengren Holm, Lisbeth
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Från Högskolan i Borås till Humboldt, volym 32013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är den tredje i ordningen som har sin upprinnelse i Humboldtuniversitetets 200-årsjubileum och i ambitionen att föra en kvalificerad diskussion om vilka roller som högskolor och universitet spelar idag. Rapporten ägnar särskild uppmärksamhet åt fenomenet tvärvetenskap och de utmaningar som en sådan ansats innebär, men den för också upp grundläggande principfrågor om akademiska friheter och värden till diskussion.

 • 4.
  Höglund, Lars
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Nyström, Maria
  University of Borås, School of Health Science.
  Forsgren, Olov
  University of Borås, School of Business and IT.
  Sarv, Hans
  University of Borås, School of Engineering.
  Hallnäs, Lars
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Torhell, Catta
  University of Borås, Library and Learning Resources.
  Brorström, Björn
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Lindh, Maria
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Benner, Mats
  Liedman, Sven-Eric
  Sahlin, Kerstin
  Från Högskolan i Borås till Humboldt, volym 12010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under våren 2010 genomfördes en serie om fyra seminarier med namnet ”Från Högskolan i Borås till Humboldt: Perspektiv på universitetsidén under 200 år”. Det primära syftet var att diskutera den svenska högskolans roller i en tid präglad av stora förväntningar och motsägelsefulla krav på akademin. Denna rapport utgör en dokumentation av seminarieseriens innehåll. Professor Sven-Eric Liedman skriver med samtidskritisk udd om universitetens historia; professor Mats Benner beskriver och analyserar fyra historiska idealtyper av universitet samt belyser det förändringstryck som högskolesektorn verkar under; professor Kerstin Sahlin riktar intresset mot hur universitet skiljer sig från andra organisationer och ger sin bild av hur detta faktum bör återspegla sig i besluts- och ledningsstrukturer. Seminarieserien och rapporten är ett led i Högskolan i Borås kontinuerligt pågående självreflektion och arbete med frågor som rör professionslärosätets identitet och profil. I rapportens senare del presenteras sex korta reflektioner om och/eller seminarieseriens teman utifrån Högskolan i Borås horisont. Reflektionerna är skrivna av professorer från alla högskolans sex institutioner.

 • 5.
  Johannisson, Jenny
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Erikson, Martin G.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Vetenskap på tvären: akademiska värden, friheter och gränser2013In: Vetenskap för profession, ISSN 1654-6520, no 26, p. 11-19Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Texten utgör en inledning till antologin Vetenskap på tvären; den tredje volymen som dokumenterar seminarieserien Från Högskolan i Borås till Humboldt. Texten sätter den tredje seminarieseriens innehåll i förhållande till de två tidigare, diskuterar i korthet några aspekter på begreppet och företeelsen tvärvetenskap samt introducerar de nio övriga uppsatser som ingår i volymen.

 • 6.
  Lindh, Maria
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Torhell, Catta
  University of Borås, Library and Learning Resources.
  Från Högskolan i Borås till Humboldt2010In: Vetenskap för profession, ISSN 1654-6520, p. 9-14Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I början av september 2010 publicerade Sydsvenska Dagbladet en intervju med den då nytillträdde universitetskanslern Lars Haikola. Ställd inför frågan om betydelsen av stora förändringar inom högskolesektorn – såsom ökat självstyre för lärosätena, kårobligatoriets avskaffande och införandet av studieavgifter för utomeuropeiska studenter – svarade Lars Haikola att reformer som dessa kommer att leda till en mer ”adekvat högskola” – till en högre utbildning och forskning som är ”bättre anpassad till tidens krav”.

 • 7.
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  68-kyrkan: Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-19892017Book (Other academic)
 • 8.
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Central Administration.
  Andelivets agitator: J A Eklund, kristendomen och kulturen2008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to study the formation of opinions in issues related to the problem area of Christianity and culture of Public Theologian J A Eklund (1863-1945). The concept of Public Theologian refers to a theologian, who by participating in the cultural debate, strives to convince the public that Christianity is a superior theory of life even in modern society, and of Christianity’s relevance in every area of society. The thesis demonstrates that the issue of the relationship between Christianity and culture is visible throughout most of Eklund’s rich and multifaceted authorship, and can be said to pose a life long problem for him. Many other theologians in his time were also engaged in the issue of Christianity and culture. It was a problem characteristic of the generation. For more than thirty years Spiritual Life (Geistesleben, in german) was Eklund’s ideological signature. To him the concept carries humanistic, idealistic and Christian implications. Spiritual life is a denotation for the superior, free human life as opposed to nature, guided by laws and/or instincts. At times Eklund constrains the concept and gives it a more distinct religious meaning as he, for example, speaks of spiritual life in terms of “human life from above”. One must not thereby be led to believe that Eklund limits spiritual life to the sphere of the church; rather, in contrast he stresses that spiritual life also applies to science and learning, art and literature, customs and traditions, working life etc. Eklund’s use of the concept is highly connected to his interest in the problems pertaining to Christianity and culture. The title of this thesis – Agitator of the Spiritual Life – is explained by Eklund perceiving himself as a cross between a priest and an agitator. It is characteristic to his often unconventional approach and actions in his functions as priest and bishop that he perceived himself as an agitator, a political character who in his time was commonly referred to as the demagogue. The combination of a vehement temper, frequent controversial initiatives and an intensive will to take part in the cultural struggle earned him the name “the polemical Bishop of Karlstad”. The character of Eklund’s public theology, its agitating and often highly polemical mark, has to be put in relation to the intensive debates of the late 19:th century and the early 20:the century, between proponents of different theories of life. The issue of Christianity’s relationship to culture is treated as a group of problems in the thesis. Based on the occurrence of distinct themes in Eklund’s bibliography, a number of sub-problems have been identified. The thesis discusses Eklund’s view of the relationship between: 1) Christianity and science 2) Christianity and humanities 3) Christianity and philosophy 4) Christianity and fiction 5) Christianity and politics/state 6) Christianity and nationalism/ethnicity 7) Christianity and history. Finally it discusses Eklund’s view of Christianity’s standpoint in the issue of war and peace.

 • 9.
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT. Lunds universitet.
  Att tjäna är människans storhet: Idéhistoriska essäer om Birger Forell2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Med Birger Forells dagböcker som främsta källmaterial gestaltar Johan Sundeen i fem idéhistoriska essäer olika delar av Birger Forells livsverk. Den första texten skildrar hans arbete med att påkalla Europas uppmärksamhet på förföljelsen av kyrkorna i nationalsocialismens Tyskland. Därefter belyses Forells arbete med krigsfångar i Storbritannien 1944–1948. I den tredje essän behandlas Gripenbergskommittén som sammanförde tyskar i andliga, intellektuella och karitativa yrken med kollegor från före detta ockuperade länder. Den fjärde essän har Forells arbete med kulturellt och akademiskt inriktad efterkrigshjälp som sitt ämne. Slutligen uppmärksammas hans kanske mest monumentala gärning – grundläggandet och uppbyggandet av flyktingstaden Espelkamp.

 • 10.
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Den röda ungkyrkligheten: Några reflektioner över mottagandet av boken 68-kyrkan2018In: Svensk Pastoraltidskrift, ISSN 0039-6699, Vol. 60, no 2, p. 41-46Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln är en omarbetad version av en presentation vid en konferens om Arvet efter 1968 som hölls vid Lunds universitet i december 2017. Artikeln utgör en reflektion över den kristna 68-vänstern och över mottagandet av studien 68-kyrkan: Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989. 

 • 11.
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Die Riesenfantasie, die Wirklichkeit wurde: Über die Flüchtlingsstadt Espelkamp2019In: Birger Forell und Max Ilgner: Material und Meinungen zur Freundschaft der beiden / [ed] Gerhard Könemann, Geschichtskreis Espelkamp , 2019, p. 33-39Chapter in book (Other academic)
 • 12.
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Ett nytt Tyskland på brittisk mark: Birger Forells arbete bland krigsfångar 1944-19482014In: Skara stift 1000 år / [ed] Johnny Hagberg, Skara stiftshistoriska sällskap , 2014, p. 199-212Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  På grundval av bland annat arkivforskning vid Bundesarchiv i Koblenz gestaltar texten den svenske prästen Birger Forells arbete med krigsfångar i England. Texten täcker såväl själavård, uppbyggnad av kulturella och andliga aktiviteter i lägren samt Forells strävan att via "andligt välfärdsarbete" bidra till Tysklands återuppbyggnad och ett demokratiskt och kristet Tysklands integration i en ny europeisk gemenskap.

 • 13.
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Forskning som förändrar Högskolan?: Iakttagelser vid en seminarieserie2017Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Som ett led i Högskolan i Borås 40-årsfirande har en rad olika arrangemang och aktiviteter genomförts under året. Ett sådant arrangemang har varit en serie seminarier där högskolans forskning har presenterats av företrädare för våra sex prioriterade forskningsområden. Syftet med seminarierna var att ge en samlad bild av pågående forskning, framkomna resultat och inriktningar för de olika områdena. Syftet med serien var också att den skulle bidra till ökade kunskaper om varandras verksamhet inom högskolan och därigenom ge underlag och uppslag till samverkan över ämnes- och områdesgränser. Projekt och pro- gram med flervetenskapliga ansatser är nödvändiga, inte bara för att stärka högskolans forskningsverksamhet utan också för att forskningen ska kunna möta de stora samhällsutmaningarna. För att seminarierna skulle nå så många som möjligt spelades de in och tillgängliggjordes på högskolans webbplats. Därtill fick docent Johan Sundeen ett särskilt uppdrag att dokumentera seminarierna. I den här rapporten återger Johan huvuddragen i presentationerna. Därutöver redovisar han resonemang kring former för samverkan och tänkbara åtgärder och incitament för att åstadkomma ökad samverkan över gränser till gagn för kvalitet på utbildning och forskning.

 • 14.
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Central Administration.
  Humaniora för professionen: Om bildningens plats i akademiska yrkesutbildningar2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln diskuterar humanioras integrering i professionsutbildningar med koppling till den amerikanska diskussion om Liberal arts Education och med särskilt fokus på utbildning av ekonomer.

 • 15.
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Central Administration.
  Humanvetenskap och bildning för morgondagen: Till frågan om humaniora vid Högskolan i Halmstad2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur kan vetenskapsområdet humaniora stärkas? Hur kan humanistiska discipliner interagera med andra områden? Hur kan humanioras bildningsuppdrag relevansgöras? Det är frågor som belyses i denna på 30-talet timslånga intervju byggda rappport.

 • 16.
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  I begynnelsen var socialismen2019In: Forum Axess, no 4, p. 36-39Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln ger en idéhistorisk belysning av förhållandet mellan kristendom, utopism och socialism.

 • 17.
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Jakten på paradiset2020In: Vänsterns idéer / [ed] Kurt Almqvist och PJ Anders Linder, Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse , 2020, p. 13-26Chapter in book (Other academic)
 • 18.
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Judasgestalterna i kyrkan i DDR2020In: Nyt Babel - Nyt tidskrift for teologi og kirke, ISSN 2246-7084, no 22Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 19.
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Kalla kriget som ideologistrid: Konservativ och marknadsliberal kritik av Svenska kyrkans internationella agerande 1965-19892019In: Innan murarna föll: Svenska kyrkan under kalla kriget / [ed] Lennart Sjöström, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2019, 1, p. 475-513Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Kapitlet innehåller abstract på sidorna 511-513

 • 20.
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Mannen som förlorade slaget om kyrkan2019In: Svensk Pastoraltidskrift, ISSN 0039-6699, no 14/15, p. 442-443Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 21.
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Människosonens aktivister: Om en generationselits betydelse för Svenska kyrkans utveckling2013In: Arvet från 68: Studier kring ett problemområde / [ed] Svante Nordin, Lennart Berntson, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse , 2013, p. 61-76Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i den så kallade domkyrkoaktion som ägde rum i Lund 1968, skisseras i uppsatsen vänsterkristna grupperingars åsiktsbildning och inflytande inom Svenska kyrkan. De vänsterkristna synsättens utbredning och småningom erövrade status som etablissemangsuppfattning inom Svenska kyrkan diskuteras i perspektiv av relevanta nationella och internationella sammanhang.

 • 22.
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Central Administration.
  Nazismen i katedern2012In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 16, no 3, p. 236-239Article, book review (Other academic)
  Abstract [sv]

  Recensionsessä om Per Höjebergs avhandling i historia Utmanad av ondskan: Den svenska lärarkåren och nazismen 1933-1945. Artikeln diskuterar tematiker som nationalsocialism och pedagogik, kulturellt försvar mot totalitära synsätt, den bildade klassens förhållande till nazistiska partier och protonazistiska kulturella organisationer samt behovet av ett kritiskt förhållningssätt till historiemoralistiska synsätt.

 • 23.
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Om detta må jag berätta: Birger Forell om våld och förtryck i totalstaten2016In: Våld - i Guds namn: Politisk aktivism inom världsreligionerna / [ed] Bodil Liljefors Persson och Nils-Åke Tidman, Göteborg: Föreningen lärare i religionskunskap , 2016, p. 37-54Chapter in book (Other academic)
 • 24.
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Central Administration.
  Reflektioner från periferin: Böcker, bildning och idédebatt2012Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Johan Sundeen har i Reflektioner från periferin samlat krönikor, kulturartiklar och populärvetenskapliga essäer om böcker, bildning och idépolitik.

 • 25.
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Totalitarismens springpojkar2019In: Axess, ISSN 1651-0941, no 9, p. 126-127Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 26.
  Sundeen, Johan
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Blomgren, Roger
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Kulturlivets tillrättaläggare2019In: Axess, ISSN 1651-0941, no 7, p. 22-27Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 27.
  Sundeen, Johan
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Blomgren, Roger
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Politisk aktivism inom kulturpolitikens genomförandeled2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The question of politicization of culture is usually analyzed in terms of the importance of keeping the distance between the institutions of the cultural sector and the politicians on the national, regional and local level. In this paper, we – however – turn the attention to the producers of culture themselves. Based on a problematizing approach and empirical material from the 1970s and 2010s, we raise a principal question: Is the liberty and autonomy of culture threatened by ideological motivated public servants within the institutions of the cultural sector? The central concept in the paper is political and ideological activism. In 1970s, activists in the field proclaimed that the cultural policy institutions should be instruments in the working class struggle against the capitalist society, today these concepts have been replaced by antiracism and identity politics. Three fields of cultural policy are in focus in our tentative exemplification: libraries, theaters and museums

1 - 27 of 27
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf