Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 68
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Appelkvist, Rolf
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Oudhuis, Margareta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Nätverk för den goda arbetsorganisationen: Högskolan och den tredje uppgiften2002In: Den glokala utmaningen : samverkansmönster och näringslivsutveckling i Västsverige, Stockholm: Atlas förlag , 2002Chapter in book (Other academic)
 • 2.
  Bartley, Kristina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Torell, Viveka
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Electronic Self-Presentations: Mother in Internet Forums on Children's Clothes2017In: Journal of Mother Studies, no 2Article in journal (Refereed)
 • 3.
  Bartley, Kristina
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Berggren Torell, Viveka
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Oudhuis, Margareta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Motherhood and blogs about children’s fashion2014Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4. Bartley, Kristina
  et al.
  Oudhuis, Margaretha
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Happiness Ethics: How to be “a good mother” and do the best for the child2020In: International Journal of Applied Ethics, ISSN 2321-2497, Vol. 7, p. 41-51Article in journal (Refereed)
 • 5. Blomqvist, Bo
  et al.
  Engström, Tomas
  Oudhuis, Margareta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Val och utformning av arbetsorganisation och produktionssystem inom tillverkningsindustri: orsaker och konsekvenser2010Report (Other academic)
 • 6. Brante, Thomas
  et al.
  Nolin, Jan
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Grimen, Harald
  Brorström, Björn
  University of Borås, Central Administration.
  Lööf, Staffan
  University of Borås, Central Administration.
  Sundström, Malin
  University of Borås, School of Business and IT.
  Oudhuis, Margareta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Kammensjö, Peter
  University of Borås, School of Engineering.
  Torstensson, Håkan
  University of Borås, School of Engineering.
  Wireklint Sundström, Birgitta
  Eriksson, Catarina
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Lindh, Maria
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Adamson, Lena
  Profession och vetenskap: idéer och strategier för ett professionslärosäte2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Förord av Björn Brorström, Prorektor Högskolan i Borås Ett professionslärosäte bedriver utbildning och forskning på vetenskaplig grund. Vetenskapliga metoder tillämpas och framkomna resultat prövas för att säkra tillförlitlighet och relevans. Förmågan att problematisera, formulera frågor och välja lämpliga metoder för att besvara frågor är egenskaper för god forskning och utmärkande för en stark utbildnings- och forskningsmiljö. Vid ett professionslärosäte finns samtidigt en stark strävan efter att i utbildning och forskning ta till vara den kunskap och de erfarenheter som professioner besitter och därigenom säkra en hög grad av praktisk relevans. Växelverkan mellan teori och praktik och erfarenhetsutbyte mellan forskare och praktiker är ständigt pågående. Det finns ingen avslutning på processen utan den pågår utan avbrott. En nödvändig förutsättning för ett fruktbart samarbete är en ömsesidig respekt och vilja att stödja och ifrågasätta varandra. Forskaren måste vara beredd på kritik för bristen på praktisk relevans och professionsföreträdaren måste vara beredd på att förtrogenhetskunskapens lämplighet ifrågasätts. Det är en fråga om med- och mothåll från båda håll i syfte att långsiktigt utveckla teori och praktik. Det är en utmaning att utveckla, etablera och därefter kontinuerligt försvara och förbättra professionslärosätet. Ett led i utvecklingen är att inom ramen för Högskolan i Borås föra en debatt om innebörden av ett professionslärosäte och vad vi behöver göra för att förbättra verksamheten. På uppdrag av rektor Lena Nordholm har medarbetare vid Bibliotekshögskolan utvecklat och ansvarat för en seminarieserie benämnd Profession och vetenskap. Seminarierna spände över ett brett fält. En av många viktiga frågor som diskuterades flitigt var huruvida vi ska forska om professioner, i för eller med, eller kanske alltihop samtidigt. Bidragen publiceras nu i denna antologi som ges ut inom ramen för Högskolan i Borås rapportserie Vetenskap för profession. Rapporten Profession och vetenskap – idéer och strategier för ett professionslärosäte, som redigerats av universitetsadjunkt Maria Lindh, kommer att få stor betydelse inom lärosätet och i vårt samarbete med företrädare för näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet. Jag ser det som en intressant fortsättning att anordna ett antal seminarier med inbjudna representanter för professioner där artiklarna i denna rapport kan ligga till grund för erfarenhetsutbyte och diskussioner.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Brorström, Björn
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Edström, Anders
  University of Borås, School of Business and IT.
  Ljungkvist, Torbjörn
  University of Borås, School of Business and IT.
  Oudhuis, Margareta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Uthålligt företagande. Om regionala förutsättningar och förhållningssätt2012Book (Other academic)
 • 8.
  Brorström, Björn
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Edström, Anders
  University of Borås, School of Business and IT.
  Oudhuis, Margareta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Framgångsrik förnyelse: Forskningsprogrammet om företagande, traditioner och förnyelse i Sjuhäradsbygden2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Förord: LENA NORDHOLM | Rektor Högskolan i Borås När Högskolan i Borås firade sitt 30-årsjubileum år 2007 överlämnades en present från Industri-och handelskammaren i Sjuhäradsbygden i form av ett erbjudande att arrangera intervjuer med 30 företagare i Sjuhärad. Det forskarteam som med stor entusiasm utförde intervjuerna gjorde inte 30, utan 50 intervjuer, och föreliggande rapport är den andra som baseras på detta forskningsprojekt. Den första rapporten beskrev Knalleandan – både dess positiva effekter för utvecklingen av näringslivet i Sjuhärad, men också begränsningar som denna anda innebar. Till det positiva kan hänföras traditionen att göra affärer och viljan att lösa problem utan extern inblandning. Självständigheten kan samtidigt utgöra en begränsning i att bristen på samarbete kan hämma verksamhetsutveckling. ”Utmaningen är att upprätthålla en god balans mellan självständighet och samarbete och utveckla en förmåga att såsom knallen starkt fokusera på den befintliga kunden samtidigt som nya möjligheter söks inom ramen för en bredare och djupare omvärldsanalys” (sid. 35, rapport nr 3). Denna rapport har väckt stor uppmärksamhet i bygden, och det är med stor spänning vi nu kan ta del av fortsättningen i föreliggande rapport. I denna andra rapport problematiseras framgångsfaktorerna. Vad är det som leder till förnyelse och framgångsrik verksamhetsutveckling? Många olika förklaringar ges, men ett begrepp får speciell uppmärksamhet: dynamik. Att bevara dynamiken i organisation, fortsätta att vara aktiv och effektiv, anpassa sig till förändrade förutsättningar framstår som centralt. De många citaten från företagsledarna illustrerar på ett levande sätt författarnas analys och gör denna rapport mycket läsvärd och intressant. Och förhoppningsvis kommer det ytterligare fortsättning på berättelsen om företagande i Sjuhärad – en verkligt fascinerande historia.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Brorström, Björn
  et al.
  University of Borås, Central Administration.
  Edström, Anders
  University of Borås, School of Business and IT.
  Oudhuis, Margareta
  Knalleandan: drivkraft och begränsning2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En utgångspunkt för föreliggande rapport är frågan varför går det så bra för företagen i Sjuhäradsbygden? I rapporten sker en belysning av innebörden och effekterna av de särskilda värden som antas finnas i Sjuhäradsbygden och som går under benämningen knalleandan. I vilken utsträckning utgör knalleandan en drivkraft för utveckling och i vilken utsträckning kan den vara begränsande och hämma gynnsam tillväxt. Rapporten baseras på ett stort antal personliga intervjuer med företagsledare och företrädare för olika typer av samhällsorganisationer i Sjuhäradsbygden.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Edström, Anders
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Ljungkvist, Torbjörn
  University of Borås, School of Business and IT.
  Oudhuis, Margareta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Brorström, Björn
  University of Borås, School of Business and IT.
  Knalleandan i gungning?2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten består av tre kapitel omgärdade av en inledning och en avslutning. Kapitel ett är en jämförelse mellan företagsledares beskrivningar av knalleandans innebörd och betydelse och ekonomi- och personalchefernas uppfattningar. Kapitlet är författat av Torbjörn Ljungkvist under viss medverkan av Björn Brorström. Kapitel två jämför två företag med avseende på vilka strategier som används och hur knalleandan påverkar strategival och utveckling. Det ena företaget är benämnt ”Värdeökning” och det andra ”Tillväxt”. Kapitlet är författat av Margareta Oudhuis. Det tredje kapitlet är författat av Anders Edström och behandlar textil- och modebranschens utveckling i Sjuhäradsbygden. Den fråga som ställs är huruvida ett textilt kluster håller på att utvecklas eller om det enbart handlar om en förtätning av företag.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Edström, Anders
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Oudhuis, Margaretha
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Ljungkvist, Torbjörn
  Högskolan i Skövde.
  Brorström, Björn
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Regional Resilience: Organizing for Sustained Viability2017In: The Resilience Framework: Organizing for Sustained Viability / [ed] Stefan Tengblad & Margareta Oudhuis, Singapore: Springer Nature , 2017, 1, p. 213-232Chapter in book (Refereed)
 • 12. Hägg, Göran
  et al.
  Holmberg, Kjell
  Oudhuis, Margareta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Olsson, Anders
  Rosén, Gunnar
  Metoder och arbetssätt för arbetsmiljöarbete2006In: Arbete och Hälsa, ISSN 0346-7821, p. 24-42Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Häll, Agneta
  et al.
  Department of Sociology and Work Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Tengblad, Stefan
  Department of Sociology and Work Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden; (Center for Global HRM Research Management, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Oudhuis, Margaretha
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Dellve, Lotta
  Department of Sociology and Work Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  How hard can it be? A qualitative study following an HRT implementation in a global industrial corporate group2023In: Personnel review, ISSN 0048-3486, E-ISSN 1758-6933, Vol. 52, no 5, p. 1632-1646Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of this paper is to critically study the implementation and contextualization of the human resource transformation (HRT) management model within the human resources (HR) function of a global industrial company group.

  Design/methodology/approach

  A qualitative case study that includes two data collections.

  Findings

  Implementation of the HRT model led to tensions and conflicting interpretations of the mission of the HR function, and a “tug of war” about the distribution of work both within HR and between HR and line management. Splitting the HR function into three legs made the HR function's learning cycles more difficult. The corporate group had a decentralized and diverse business culture, and contextualization of the HRT model to this setting highlighted the model's embeddedness in the American business culture of centralization and standardization. Implementation of the model also entailed a transition from an employee to an employer perspective within HR.

  Research limitations/implications

  For an assessment of HR's total work other parts of the HRT model (Ulrich and Brockbank, 2005) need to be involved since HR professionals in the insourced or outsourced shared service center (SSC) and Center of Expertise (CoE) and the e-HR tools are equally important for executing the total HR's mission. Further studies of the problematic human resource business partner (HRBP) role are needed and also what the development of e-HR solutions means for the HR profession.

  Practical implications

   The authors argue for a continuous development of HR work, along with closer professional contact both with line managers (LMs) and within the HR function, for improved learning cycles and a need for contextualization when implementing management models.

  Social implications

  The paper discusses the HRT model's impact on HR practitioners’ and LMs’ work practice.

  Originality/value

  This article shows the need for contextualization when implementing management models. The lack of such contextualization led to severe tensions, and the intentions of an efficient and respected HR function were not achieved. The study contributes an evaluation of the tensions between HRT as a normative and standardized model in business settings accustomed to variety and decentralized decision-making.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14. Ljung, M
  et al.
  Oudhuis, Margareata
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Safety on Passenger Ferries from Catering Crew's Perspective2016In: Social Sciences, ISSN 2076-0760, Vol. 5, no 3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The majority of employees on passenger ferries consist of the catering staff: those who operate in restaurants, shops, and in the hotel on board. Research on this category is scant. The aim of this study is to investigate the catering staff’s experiences and perceptions of safety practice on board passenger ferries. The methods are semi-structured interviews and a qualitative content analysis of official documents and research articles. Results: Increased safety regulations and directives on an international and a national level have taken place after the major ferry disasters of late 1990s. Changes in the safety organization on the passenger ferries have resulted in more involvement of the catering crew in safety on board. Safety awareness and the way the catering staff think about safety have improved. The risk of terrorism has further reinforced safety awareness. A clear challenge for safety work on ferries is the reduction of catering crew. The transition to job flexibility for catering crew may constitute risk factors regarding safety and security.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Malmström, Börje
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Glemfelt, Anders
  Källqvist, Bengt
  Kry, Lars
  Ström, Heidi
  Norén, Anders
  Bennehall, Jerker
  Oudhuis, Margareta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Rolandsson, Bertil
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Oudhuis, Margareta (Editor)
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Att våga leda i förändring: en fråga om förtroende2009Book (Other academic)
 • 16.
  Oudhius, Margareta
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Riestola, Päivi
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Balans mellan svenskt management och nya styrformer för livskraft2016In: Ledarskap för livskraftiga organisationer / [ed] Oudhuis, Margareta, Riestola, Päivi, Borås: Högskolan i Borås , 2016, p. 73-80Chapter in book (Other academic)
 • 17.
  Oudhuis, M.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Tengblad, S (Editor)
  Organisatorisk resiliens och stagnation2014In: Organisatorisk resiliens.: Vad är det som gör företag och organisationer livskraftiga?, Lund: Studentlitteratur , 2014, p. 73-92Chapter in book (Other academic)
 • 18.
  Oudhuis, Margareta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  AiS: Arbetsvetenskap i Sjuhärad2003Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Oudhuis, Margareta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Aningslös kopiering av japanskinfluerad lean produktion? En fallstudie av ett svenskt industriföretag2013In: Lean i arbetslivet / [ed] Per Sederblad, Stockholm: Liber , 2013, p. 64-82Chapter in book (Refereed)
 • 20.
  Oudhuis, Margareta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Build a resilient cooperation between academia, the business sphere and the public sector2011In: Public Service Review: European Union, ISSN 1472-3395, no 21, p. 434-435Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 21.
  Oudhuis, Margareta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Dominanser. En utveckling av den realistiska livsformsteorin2009In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 15, no 3Article, book review (Other academic)
 • 22.
  Oudhuis, Margareta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Gunvors-projektet2000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  GUNVORS-projektet har utgjorts av ett samarbete mellan tre arbetsplatser; Gunnareds sjukhem avdelning 66 och 68, Svenska Arbetsgivareföreningens lokalkontor i Göteborg och Volvo Lastvagnar. Projektet har främst genomförts av en arbetsgrupp på fem personer bestående av anställda på respektive arbetsplats, en extern heltidsanställd projektledare samt en s k styrgrupp på fem personer, av vilka tre innehaft ledande befattningar och två varit fackliga representanter på arbetsplatserna ifråga. Huvudsyftet har varit att utveckla en modell för förändringsarbeten där alla anställda är delaktiga. För att åstadkomma detta ville man använda sig av ett nerifrånperspektiv, etablera nätverk och utveckla samverkan mellan de tre arbetsplatserna samt tillämpa kunskapen genom att projektgruppen skulle omsätta sina teoretiska kunskaper i praktisk verksamhet och därefter presentera och sprida resultaten. Föreliggande externa utvärdering utgörs främst av en måluppfyllelsemodell kompletterad med en bieffektsmodell; modeller som därefter modifierats något för att bättre överensstämma med det projekt som här utvärderas. Angreppssättet har utgjorts av en kombination av olika kvalitativa tekniker, så kallad metodtriangulering. De kvalitativa inslagen har förutom eget deltagande i en del aktiviteter och möten under projektets gång utgjorts av intervjuer med ett antal strategiskt valda personer samt av protokoll från de olika gruppernas möten plus annan dokumentation. Resultatet vad gäller huvudsyftet visar att man endast delvis uppnått målet att finna en modell för aktivt förändringsarbete där alla är delaktiga. Orsakerna till den bristande måluppfyllelsen kan sammanfattas enligt nedan: • Oklarheter i uppläggningen av projektet, det vill säga man skulle varit mycket klarare och tydligare i vad man ville och beskrivit det på ett mer lättfattligt sätt • Oklarheter om innebörden av nerifrån-perspektivet • Oklarheter i ansvarfördelningen • Oklarheter i ledningsfunktionen • Bristande kommunikation mellan de olika grupperna inom projektet • Bristande resurser i form av kunskaper, tid och stöd Samtidigt kan konstateras att projektet tagit väldigt olika vägar på de skilda arbetsplatserna. Det är därför viktigt att skilja på projektet som ett samarbetsprojekt och på vad man trots bristerna i detta faktiskt har uppnått. På Gunnared avdelning 68 har man exempelvis prövat några olika modeller som kan användas för en s k GUNVORS-modell med allas deltagande i förändringsarbeten. Även ett internt projekt som SAF genomförde gav en hel del uppslag som kan användas i samma syfte. Projektet har alltså delvis lyckats med sin huvuduppgift. På Volvo och Gunnared avdelning 66 har dock projektet inte satt några större avtryck. När det gäller slutligen gäller bieffekter kan ett ökat självförtroende noteras hos dem som aktivt medverkat i projektet. Hos vissa har dessutom deltagandet utöver en ökad självkänsla lett till en förhöjd kunskapsnivå, vilket i sin tur bidragit till personlig växt och mognad. En annan bieffekt har varit att man inte bara fått en ökad förståelse för varandras arbetsvillkor utan även för sina egna. Därtill har en ökad sammanhållning på avdelning 68 uppnåtts. Även på SAF har samarbetsklimatet på arbetsplatsen förbättrats avsevärt i och med det interna projekt som genomfördes. Möjligen kan projektet även få vissa negativa bieffekter till konsekvens för vissa andra deltagare i och med bristen på resultat av projektmedverkan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Oudhuis, Margareta
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kampen om verkstadsgolvet: Byte av produktionsmodell och arbetsorganisation som strategi för att återta makten2015In: Tankar om arbete: 17 texter om arbete, arbetsliv och samhällsförändring / [ed] Ann Ch. Bergman, Gunnar Gillberg, Lars Ivarsson, Stockholm: Premiss förlag, 2015Chapter in book (Other academic)
 • 24.
  Oudhuis, Margareta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Möjligheter och dilemman i och med profileringen av Högskolan i Borås som ett professionslärosäte2009In: Vetenskap för profession, ISSN 1654-6520, no 8, p. 85-89Article in journal (Other academic)
 • 25.
  Oudhuis, Margareta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Reclaiming the workshop: A change of production model and work organization as a strategy for reclaiming power2012Conference paper (Refereed)
 • 26.
  Oudhuis, Margareta
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Resiliens:: långsiktigt hållbar livskraft i organisationer och företag2016In: Re:: en ny samhällssektor spirar / [ed] Nils-Krister, Persson, Borås: Högskolan i Borås, 2016, p. 69-70Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Oudhuis, Margareta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  The birth of the individualised team: The individual and collective in a team-based production organisation at the Volvo Bus Plant2004In: International Journal of Operations & Production Management, ISSN 0144-3577, E-ISSN 1758-6593, Vol. 24, no 8, p. 787-800Article in journal (Refereed)
 • 28.
  Oudhuis, Margareta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  The individualised team: reasons and outcomes -The Volvo Bus Plant case2006Conference paper (Refereed)
 • 29.
  Oudhuis, Margareta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Ljungkvist, Torbjörn
  University of Borås, School of Business and IT.
  Oudhuis, Margareta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Brorström, Björn
  University of Borås, School of Business and IT.
  Två företag och två förändringsprocesser: Värdeökning och Tillväxt2010In: Vetenskap för profession, ISSN 1654-6520, no 14, p. 21-33Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Två företag i modebranschen, som befinner sig i helt olika utvecklingsfaser och med skilda ägarformer, illustrerar i detta kapitel två olika strategier för att återskapa respektive skapa livskraft i företagen ifråga. Ett av dem är ett relativt nystartat familjeföretag som efter några inledande svåra år har utvecklats till ett av Sveriges mest framgångsrika och snabbt växande modeföretag. Det andra är ett anrikt företag, som efter att närmast ha stagnerat, sedan ett par år befinner sig i en nystartsfas i samband med övergången från att vara ett familjeägt företag till att ägas av ett riskkapitalbolag. Tilläggas kan att företagen har helt olika kundkretsar.

 • 30.
  Oudhuis, Margareta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Why implementing a Japanese inspired lean production model in a Swedish automotive company? Problems and outcomes2011Conference paper (Refereed)
 • 31.
  Oudhuis, Margareta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Work as an arena for disciplining mind, body and emotions: the Volvo Bus Plant case2004In: Learning to be employable : new agendas on work, responsibility, and learning in a globalizing world / [ed] Christina Garsten, Kerstin Jacobsson, Palgrave Macmillan, Basingstoke , 2004, p. 189-209Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This is a major study of the connection between the global discourse and local practices of employability and provides a valuable contribution to the workings of labour markets in the 21st century. (Beskrivning från förlaget)

 • 32.
  Oudhuis, Margareta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Ödmjukhetens insikt eller självtillräcklighetens nonchalans, om styrning, organisering och produktionens förnyelse i stora koncerner2009In: Framgångsrik förnyelse. Forskningsprogrammet om företagande, traditioner och förnyelse i Sjuhäradsbygden, ISSN 1654-6520, Vol. 9, no 9, p. 31-46Article in journal (Other academic)
 • 33.
  Oudhuis, Margareta
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Engström, Tomas
  Blomqvist, Bo
  Reclaiming the workshop: a change of production model and work organisation as a strategy for reclaiming power2010Conference paper (Refereed)
 • 34.
  Oudhuis, Margareta
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Lindblom, Sven-Bertil
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Framtidens arbetsmarknad: ledarskap - arbetsorganisation - individ2003Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Oudhuis, Margareta
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Olsson, A.
  Värderingsförändringar vid generationsskiften i familjeföretag2006Other (Other academic)
 • 36.
  Oudhuis, Margareta
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Olsson, Anders
  Clashes between Japanese and Swedish Cultures: implementing Lean Production/TPS in a Swedish Owned Japanese Company2010Conference paper (Refereed)
 • 37.
  Oudhuis, Margareta
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Olsson, Anders
  Clashes between Japanese and Swedish Cultures: implementing Lean Production/TPS in a Swedish Owned Japanese Company2010Conference paper (Refereed)
 • 38.
  Oudhuis, Margareta
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Olsson, Anders
  Cultural clashes and reactions when implementing lean production in a Japanese-owned Swedish company2013In: Economic and Industrial Democracy, ISSN 0143-831X, E-ISSN 1461-7099, Vol. 36, no 2, p. 259-282Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to reach an understanding as to the impact of and reactions to cultural and value aspects in connection with a changeover from a socio-technically inspired station assembly production model to a Japanese oriented lean production model in a Japanese acquired Swedish plant. Results show that culturally based clashes were common, indicating that not only for mergers and acquisition between Swedish and Japanese companies but also when implementing Japanese oriented lean production models in general, the notions of participation, self-government and equality, on the one hand, and perfection, obedience and respect for authorities, on the other, as basic points of departure must be considered. These notions are indicative of two very different mindsets connected not only to Swedish and Japanese national cultures, but also to the two different production models. These differences have to be taken into consideration in order to successfully implement a new production system and thereby avoid reactions such as organizational misbehaviour and misbehaviour based on cultural unawareness.

 • 39.
  Oudhuis, Margareta
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Olsson, Anders
  Implementation of Lean Production :: Culture, Organization, and Working Conditions2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Paperpresentation vid konferensen Hållbart arbetsliv och/eller lönsamhet? Växjö Universitet 6-7 maj 2008.

 • 40.
  Oudhuis, Margareta
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Olsson, Anders
  Japaner, japaner.. kulturens betydelse vid övergången till en toyotainspirerad lean produktion i ett japanskägt företag i Sverige2011In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, no 2Article in journal (Refereed)
 • 41.
  Oudhuis, Margareta
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Olsson, Anders
  Spelar värderingar någon roll för arbetsmiljön? En studie om konsekvenser vid övergång till utländskt ägande och vid generationsskiften i företag2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Research shows that values held by company managers affect both working with working environment issues and the working environment itself. The questions this study is trying to answer are as follows: - Which values regarding working environment and working environment issues exist today and in the future? - Are values important for the working environment and when working with working environment issues? These research questions will be answered by two different studies: - The shift from Swedish to foreign management after takeovers of Swedish companies. Interviews were made with managers and safety delegates at two different case companies, one with American ownership and the other with British ownership. - The shift from older to younger generation in family companies. Interviews were made with managers at two different case companies, one small company and one multinational company. The first study shows a forceful change of values within the American company followed by a decrease in the psycho-social environment. In the British owned company notably no such changes had occurred. One reason for the different outcomes appeared to be that while top management in the British owned company was Swedish the American company was run by American top management. The conclusion drawn from the comparison between these two companies is that values held by management are of great importance. The second study focusing the shift of generations in family companies showed that in spite of many differences between the two case companies, such as line of business, size and age, there were many similarities in what took place after the shift. Improvements were made regarding efficiency, profit, health and well-being of staff. The management values had changed in a direction Hofstede found is in line with the contemporary Swedish values, such as an increase of delegation and involvement. In summary, our study as well as other research show that foreign management in many cases have conflicting opinions and values compared to the new management generation. The result also shows that on one hand there is an interest and ambition to focus on working environment issues among the companies in our study, but that a lot more needs to be done, especially concerning psycho-social environment issues. On the other hand there also seems to be forces working against improvements of the working environment. The basic line in our study is that management values had a direct impact on the working environment and on working with working environment issues. Tidigare forskning visar att företagsledningens värderingar har betydelse för hur arbetsmiljöarbetet bedrivs och hur arbetsmiljön ser ut på våra arbetsplatser. De frågor föreliggande studie söker svar på är: - Vilka värderingar på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete finns idag och kan komma i framtiden? - Vilken betydelse har värderingar för arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete? Dessa frågeställningar besvaras med hjälp av två skilda studier: - Övergång från svensk till utländsk management vid uppköp av svenska företag. Intervjuer genomfördes med chefer och skyddsombud i två olika fallföretag, ett amerikanskägt och ett brittiskägt. - Övergång från äldre till yngre generations chef i samband med generationsskiften i familjeföretag. Intervjuer genomfördes med chefer i två olika fallföretag. Av den första studien framgick att det amerikanska fallföretaget efter uppköpet fått kraftigt förändrade värderingar och en försämrad psykosocial arbetsmiljö, medan det engelskägda företaget inte förändrats i nämnvärd grad vare sig i värderingar eller i sitt arbetsmiljöarbete. En väsentlig skillnad var att toppledningen i det engelskägda företaget var svensk, medan det amerikanska styrdes av en amerikansk toppledning. Jämförelsen mellan de båda företagen visade således att det har stor betydelse vilka värderingar ledningen har. Den andra fallstudien visade att trots att de båda fallföretagen var väldigt olika i många avseenden, till exempel bransch, storlek och ålder, fanns många likheter i vad som hänt efter generationsskiftet. Ledarskapet hade blivit mer delegerat/ konsultativt i båda företagen och arbetet med psykosociala frågor hade utvecklats. Många förbättringar hade skett efter generationsskiftet, både när det gäller effektivitet, lönsamhet, personalens hälsa och trivsel. Ledningens värderingar hade förändrats i och med generationsskiftet i riktning mot det Geert Hofstede funnit prägla samtida svenska värderingar, såsom ökad delegering och ökad delaktighet. Sammantaget visar vår studie såväl som tidigare forskning att utländsk ledning i många fall står i konflikt med de uppfattningar och värderingar som den nya generationens chefer ger uttryck för. Resultatet visar också att det finns intresse och ambitioner vad gäller arbetsmiljöfrågor bland de undersökta företagen men att mycket återstår att förbättra, speciellt beträffande den psykosociala arbetsmiljön. Det finns också krafter som verkar mot förbättringar av arbetsmiljön. Ledningens värderingar visade sig ha ett direkt genomslag både på arbetsmiljö och arbetmiljöarbete.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42.
  Oudhuis, Margareta
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Olsson, Anders
  Vi kan aldrig bli japaner: Vad betyder utlandsägande för svenskt arbetsliv?2008Conference paper (Other academic)
 • 43.
  Oudhuis, Margareta
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Olsson, Anders
  "Vi kan aldrig bli japaner": Vad betyder utlandsägande för svenskt arbetsliv?2007Report (Other academic)
 • 44.
  Oudhuis, Margareta
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Riestola, Päivi
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Belöning som bestraffning2003In: Tidskrift för dokumentation, ISSN 0040-6872, Vol. 59, no 3, p. 65-69Article in journal (Other academic)
 • 45.
  Oudhuis, Margareta
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Riestola, Päivi
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Individ och kollektiv i det tjugonde århundradet: ”vi och dom” på verkstadsgolvet2007In: Perspektiv på demokrati. En vänbok till Hans Lindfors., Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. , 2007, p. 46-55Chapter in book (Other academic)
 • 46.
  Oudhuis, Margareta
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Riestola, Päivi
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ledarskap för livskraftiga organisationer2016In: Ledarskap för livskraftiga organisationer / [ed] Oudhuis, Margareta, Riestola, Päivi, Borås: Högskolan i Borås , 2016, p. 13-19Chapter in book (Other academic)
 • 47.
  Oudhuis, Margareta
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Rolandsson, Bertil
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Förtroendefull kunskapsproduktion i samverkan: arbetsformer och problem2006Conference paper (Refereed)
 • 48.
  Oudhuis, Margareta
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Tengblad, S
  Standardization and self-management: a solvable dilemma?2012Conference paper (Refereed)
 • 49.
  Oudhuis, Margareta
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Tengblad, S
  Standardization and self-management: a solvable dilemma?2012Conference paper (Refereed)
 • 50.
  Oudhuis, Margareta
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Tengblad, Stefan
  Experiences from implementation of lean practi­ces: Standardization versus self –management: A Swedish case study2013In: Nordic Journal of Working Life Studies, E-ISSN 2245-0157, Vol. 3, no 1, p. 31-48Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we discuss important aspects of the perceived problematic relationship between self-management and standardization. The article presents data from three case studies con - ducted within manufacturing companies in Sweden, where the popularity of lean production has led to a renaissance for short-cycle and standardized assembly work in settings that traditionally have made use of sociotechnical production design. The data suggest that the implementation has not contributed to an increased commitment, smooth operations, and capacity for change and innovation. Despite these not so positive results, it is argued that it is possible to combine self-management principles with lean production and standardization if 1) the implementation of lean is done with a contextual sensitivity, 2) a balance is reached between the use of standards on the one hand and work enrichment on the other, and 3) a feeling of ownership as regards both implementation and production process is upheld among the production personnel.

12 1 - 50 of 68
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf