Change search
Refine search result
1 - 14 of 14
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Hesslow, Eva
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Loenheim, Lisa
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Norlund, Anita
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Lärares professionella behov så som de konstrueras av en inflytelserik kompetensutvecklingsaktörIn: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här artikeln är att analysera (svensk-)lärares professionella behov så som de konstrueras av en inflytelserik aktör på kompetensutvecklings-marknaden. Teoretiskt är studien baserad på Evans (2011a, 2011b) modell över professionell utveckling. Modellen är en typologi av utvecklingskomponenter och förändringsdimensioner av professionalism. Vår analys bygger på tre konferens-program från den inflytelserika aktören och fokuserar särskilt på konferenser för svensklärare. Vi analyserar materialet dels kvantitativt genom en redogörelse för proportionerna mellan utvecklingskomponenternas ingående förändringsdimen-sioner, dels kvalitativt genom karakterisering och exemplifiering av vad som kännetecknar de olika förändringsdimensionerna. I det senare av dessa två steg framgår vilka tillägg vi gör till Evans modell. Resultatet åskådliggör i vilken grad kompetensutvecklingsinnehållet orienteras mot att utveckla lärares beteenden, attityder eller intellektuella aktivitet. Det visar sig att beteendekomponenten dominerar, en omständighet som vi problematiserar i artikeln. Mot slutet diskuterar vi vilka tänkbara konsekvenser resultatet i sin helhet kan tänkas innebära för lärarprofessionen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Hesslow, Eva
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Loenheim, Lisa
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Norlund, Anita
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Svensklärarens professionalism så som den konstrueras av en betydande kompetensutvecklingsaktör2022Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den studie som vi vill presentera genomförs i anslutning till det av Vetenskapsrådet finansierade projektet Fakturan, fortbildningen och forskningen (dnr 2019-03828) som studerar lärares kompetensutveckling i en marknadskontext. I projektet har cirka tusen fakturor över köpt fortbildning samlats in i tre kommuner. Vi har för SMDI-konferensens räkning valt en dominerande fortbildningsaktör och studerat aktörens program för tvådagarskonferenser där svenskämnet är i fokus. Studien syftar till att undersöka vilken typ av svensklärarprofessionalism som en av landets större kompetensutvecklingsaktörer uppmuntrar. Datamaterialet består av programblad från denna aktör där respektive svenskämnesinriktad konferens olika inslag beskrivs. Såväl högstadiet som gymnasieskolan är representerade och såväl språk- som litteraturdimensionen av svenskämnet. För att analysera fenomenet professionalism har vi tagit hjälp av Linda Evans analytiska indelning i tre professionella komponenter; ’behavioural’, ’attitudinal’ och ’intellectual’ (Evans, 2011). I ’behavioural’-komponenten ingår att kompetensutveckling bistår lärare i att bli bättre på processer och procedurer, i ’attitudinal’-komponenten’ ingår att uppmuntra lärare att ändra sina värderingar eller känna högre motivation på jobbet och ’intellectual’- komponenten, slutligen, står för ökad analysförmåga eller nya sätt att förstå specifika fenomen. Vi kommer att ge exempel på innehåll som representerar de olika komponenterna och visa proportionerna mellan de tre komponenterna. Vi diskuterar vilka tänkbara konsekvenser resultatet kan innebära för svensklärarprofessionen. 

  Evans L. (2011). The scholarship of researcher development: mapping the terrain and pushing back boundaries. International Journal for Researcher Development, 2(2), 75-98. 

 • 3.
  Loenheim, Lisa
  Göteborgs universitet.
  Att tolka det sammansatta: Befästning och mönster i första- och andraspråkstalares tolkning av sammansättningar2019Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis presents a cognitive questionnaire-based study on the interpretation of compounds. The analysis is based on the interpretations from 190 Swedish-speaking students in upper secondary schools. The overall aim is to test the assumption of usage-based approaches that linguistic phenomena become entrenched in the mind of the speaker as a result of repetition. To be able to analyse such entrenchment effects both established compounds and novel compounds with many potential meanings are included, and interpretations from speakers with various exposure time to Swedish (L1 and L2 speakers) are analysed. The result of this study indicates that the meaning potentials of compounds are evaluated only when necessary. If the compound is entrenched as a unit, no analysis is needed. If the compound is unfamiliar to the language user, he/she makes use of an entrenched linguistic template, i.e. a specific (similar) compound or a low-level or higher-level schema, as an analogy base in the interpretation. This study confirms that the frequency of the compound and the user’s exposure time to Swedish are factors of great impact: frequent compounds result in more concordant interpretations than less frequent ones, and L1 speakers are more concordant in their interpretations than L2 speakers. The discrepancy between the speaker groups (L1 and L2) concerning established compounds is a result of entrenchment differences of these specific compounds (due to various exposure time to Swedish), whereas the discrepancy concerning the interpretation of novel compounds reflects various degrees of entrenchment of linguistic templates that can serve as analogy bases. This study further indicates that the right-headedness pattern is not as established for Swedish compounds as previously assumed. This is especially true for adjectival compounds.

 • 4.
  Loenheim, Lisa
  Göteborgs universitet.
  En ny bild av "bliva". Bakgrunden till hur "bliva" blev hjälpverb2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om hur bliva successivt i forn- och nysvenskan tränger tillbaka varda, i takt med att bliva får nya användningsområden. Utöver ursprungsbetydelsen, ’stanna kvar, förbli’, finns redan i fornsvenskan exempel på en användning där bliva i konstruktion med predikativ (t.ex. bliva frisk) anger förändring och betyder ’övergå till att vara, varda’. Från fornsvenskans sista decennier påträffas belägg på bliva i en ny funktion: som passivbildande hjälpverb, vid sidan av varda. I uppsatsen ifrågasätts den traditionella förklaringsmodellen, enligt vilken bliva i de nya funktionerna är att betrakta som ett betydelselån från medellågtyska bliven med motsvarande funktioner. Resultatet av min granskning visar att bliven i betydelsen ’övergå till att vara, varda’ inte tycks ha varit fullt produktivt i den medeltida lågtyskan, utan i huvudsak använts i en lexikaliserad verbfras: dot bliven – och att bliven som passivbildande hjälpverb tycks ha varit en ytterst marginell företeelse i medellågtyskan, vid sidan av hjälpverbet werden. Som en alternativ förklaring anför jag att den nya betydelsen ’varda’ hos bliva kan ha uppkommit genom tvetydiga exempel, t.ex. de många fornsvenska beläggen på bliva död, där det är semantiskt rimligt att tolka in en förändring: ’övergå till att vara död’, i stället för ’stanna kvar, varande död’ – och jag framför hypotesen att det är denna verbfras som lånats in från lågtyskan, jfr dot bliven. När verbfrasen bliva död väl fått betydelsen ’övergå till att vara död’, kan man tänka sig en semantisk generalisering, genom vilken bliva allmänt ges tolkningsmöjligheten ’övergå till att vara’ i konstruktion med predikativ. Varda och bliva blir då i många fall utbytbara som huvudverb. I nästa steg, för att upprätthålla symmetrin i systemet, kan man tänka sig ytterligare en generalisering, genom vilken bliva blir ett fullgott alternativ till varda också i funktionen som hjälpverb.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Loenheim, Lisa
  Göteborgs universitet.
  "Kommer Vovven": En studie av verbalsyntax i småbarnsbilderböcker2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen jämförs verbalsyntaxen i småbarnsbilderböcker med målgruppens språk, med syfte att avgöra hur barnspråksnära författarna skriver. Urvalet av böcker utgår från en lista utgiven av Regionbibliotek Västra Götaland med rekommenderade böcker för barn upp till 2 år. Följande författare är representerade i studien: Barbro Lindgren, Anna-Clara Tidholm och Catarina Kruusval. Uppsatsens teoretiska ram är den generativa grammatiken och metoden är kvalitativ. Generativ analys används för att undersöka korrelationen mellan barnboksspråkets och barnspråkets syntaktiska komplexitet, dvs. närvaro/frånvaro av funktionella fraser som Inflection Phrase (IP) och Complementizer Phrase (CP) som medger komplexa, finita satser. Generativ teori används också för att förklara frekventa, avvikande syntaktiska fenomen som deklarativa VS-satser och subjektslösa yttranden i barn- och barnboksspråket. I resultatdelen konstateras att författarna i sina enklare serier skriver barnspråksnära. Böckerna förutsätter ingen CP-grammatik. Tidholm använder icke-finithet, Lindgren och Kruusval finita men enkla yttranden. Vidare nyttjar Lindgren satstypen VS och Tidholm subjektslösa yttranden. Dessa barnspråksnära fenomen förekommer inte hos Kruusval, som genomgående använder SV(O)-ordföljd. I den mån CP-satser förekommer i Lindgrens och Tidholms mer avancerade böcker handlar det om en återkommande formel som barnet bekantas med. Kruusval använder däremot ett mycket komplext språk med många olika CP-strukturer och avsaknad av barnspråksnära drag i sin mer avancerade serie. Sammanfattningsvis dras slutsatsen att de författare som förhåller sig mest fria till kravet på korrekthet, Anna-Clara Tidholm och Barbro Lindgren, också skriver mest barnspråksnära – och deras förenklingsstrategier bedöms medföra stilistiska vinster. 

 • 6.
  Loenheim, Lisa
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Konsten att hantera det sammansatta2023In: Språkbruk, ISSN 2343-0621Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 7.
  Loenheim, Lisa
  Göteborgs universitet.
  Lexins svenska lexikon2012In: LexicoNordica, ISSN 0805-2735, E-ISSN 1891-2206, p. 295-316Article, book review (Other academic)
 • 8.
  Loenheim, Lisa
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Särskrivningar väcker känslor2022In: Bulletinen KlarspråkArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 9.
  Loenheim, Lisa
  Göteborgs folkhögskola.
  Vagnbarn, småkakor och zebralejon: gymnasieelevers tolkning av sammansättningar2019In: Globalt. Svensklärarföreningens årsskrift 2019. / [ed] Nordenstam, Anna; Ulrika Nemeth, Svensklärarföreningen , 2019Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 10.
  Loenheim, Lisa
  et al.
  Språkrådet.
  Hult, Ann-Kristin
  Göteborgs universitet.
  Framtidens Lexin. Forskningsöversikt.2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Framtidens Lexin – forskningsöversikt sammanställer forskningsrön inom lexikografi och flerspråkighet med inriktning mot inlärningsordböcker. Utifrån forskningsöversikten ges rekommendationer om hur en framtida lexikografisk resurs bör utformas för den som är nybörjare och lär sig svenska som ett andraspråk. Rapporten är skriven på uppdrag av Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen (Isof), och ingår i en större rapport, Framtidens Lexin – målgruppsanpassning och utveckling av framtidens flerspråkiga lexikon. Syftet med denna forskningsöversikt är att undersöka hur väl anpassade för sin målgrupp Lexin (lexikon för invandrare) är i dag, nästan fyrtio år efter att det första lexikonet i serien gavs ut, och att ge rekommendationer om hur Lexin bör utvecklas i framtiden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Loenheim, Lisa
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Lyngfelt, Benjamin
  Göteborgs universitet.
  Olofsson, Joel
  Göteborgs universitet.
  Prentice, Julia
  Göteborgs universitet.
  Tingsell, Sofia
  Göteborgs universitet.
  Constructicography meets (second) language education: On constructions in teaching aids and the usefulness of a Swedish constructicon.2016In: Applied Construction Grammar / [ed] De Knop, Sabine; Gilquin, Gaëtanelle, De Gruyter Mouton , 2016, p. 327-356Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter addresses the need for better coverage of semi-general linguistic patterns in (second) language pedagogy, which is currently biased towards general rules on the one hand and concrete expressions on the other. Arguably, this reflects the descriptive resources available: grammars and dictionaries.Hence, we propose that L2 education should benefit from a constructionist approach, which is less restricted to distinct linguistic levels and therefore better suited to handle, in particular, patterns combining lexical and grammatical properties. We review some of the leading Swedish L2 textbooks and study aid materials, and illustrate how they tend to neglect semi-general patterns and fail to capture the productivity and variability of constructions. For future L2 education to achieve better coverage in this regard, access to constructionist descriptive resources should be helpful. As an example of such a resource, we present the Swedish constructicon (SweCcn), an electronic database of Swedish construction descriptions, and discuss its usefulness for developing construction-based teaching materials, as a complement to the grammar and dictionary approach.

 • 12.
  Niklasson, Lisa
  Göteborgs universitet.
  "emedan jag gek ständigt naken": en jämförande studie av bisatsledföljden i utgåvorna 1674 och 1743 av Nils Matson Kiöpings resa2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 HE creditsStudent thesis
 • 13. Prentice, Julia
  et al.
  Loenheim, Lisa
  Göteborgs universitet.
  Lyngfelt, Benjamin
  Olofsson, Joel
  Tingsell, Sofia
  Bortom ordklasser och satsdelar. Konstruktionsgrammatik i klassrummet2016In: Svenskans beskrivning: [SvB.] 34 Förhandlingar vid trettiofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning / [ed] A. W. Gustafsson, L. Holm, K. Lundin, H. Rahm & M. Tronnier, Lund: Lunds Universitet , 2016, Vol. 34, s. 385-397, p. 385-397Chapter in book (Refereed)
 • 14.
  Loenheim, Lisa (Contributor)
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Sammansättning och särskrivning: Goda småkakor eller goda små kakor2023In: Språkrådet rekommenderar: Metoder, perspektiv och avvägningar i språkriktighetsfrågor / [ed] Maria Bylin, Björn Melander, Uppsala: Institutet för språk och folkminnen , 2023, 1, , p. 288p. 133-147Chapter in book (Other academic)
1 - 14 of 14
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf