Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 3959
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aarnikoivu, Melina
  et al.
  University of Jyväskylä, Finland.
  Mahon, Kathleen
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Agnafors, Marcus
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hoffman, David
  Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä, Finland.
  Angervall, Petra
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Another higher education journal - Really?2019Inngår i: Journal of Praxis in Higher Education, E-ISSN 2003-3605, Vol. 1, nr 1, s. 1-9Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 2.
  Abbas, Inam
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Flerspråkiga barn i förskolan: En kvalitativ studie angående hur pedagogerna tänker kring flerspråkighet och de arbetsmetoder2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Språk- och språkutveckling är en viktig del i förskolans arbete, i barns lärande och utveckling. Med tanke på att språk är en essentiell del av identitet, kommunikation och gemenskap är det viktigt för barn att kunna utveckla den färdigheten. Flerspråkighet är allt vanligare idag i förskoleverksamheter och det krävs att förskolepersonal visar engagemang och intresse för att synliggöra språket på många olika sätt. En av förskolepedagogernas viktigaste uppgifter är att genom olika arbetsmetoder kunna använda undervisningen till att stimulera och utveckla barns språk.

  Syftet med min undersökning är att ta reda på vilka tankar och arbetsmetoder pedagoger har för att stimulera och stödja flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan.

  Metoden som används i denna studie är kvalitativ, baserad på sex intervjuer från tre olika förskolor. Diskussionen i resultatdelen sker utifrån syftet och frågeställningar.

  Resultatet som framkommit i studien är att pedagogerna tillämpar olika metoder och strategier för att stimulera språkutveckling. Samtliga anser att modersmålsundervisning kan användas för att stimulera inlärningen av det svenska språket. Det framgår också att pedagogerna har en viktig roll i förskolan där de behöver vara lyhörda, närvarande och tydliga i arbetet. De menar att konkret material och den lärmiljö som verksamheten erbjuder är avgörande för barns språkutveckling. Pedagogerna anser att de har ett ansvar att samarbeta med vårdnadshavare och kunna ha ett positivt bemötande gentemot flerspråkighet. De förutsättningar som erbjuds pedagogerna för att genomföra sitt arbete anser de är olika. Viktigt att lyfta fram är att de menar att den svenska förskolan inte kan garantera en likvärdig utbildning för alla runt om i landet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abbas, Maroa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nilsson, Sofie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Utomhusundervisning relaterat till artkunskap: En kunskapsöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kunskapsöversikten presenterar vad aktuell forskning har kommit fram till gällande utomhusundervisning i biologididaktik relaterat till artkunskap.Syftet med översikten är att synliggöra vad som kännetecknar forskningen. Vi har jämfört artiklar och sökt efter likheter och skillnader för att sedan kunna hitta mönster i resultaten i artiklarna. Urvalet av studierna baserades på artiklarnas innehåll, med utgångspunkt från inkluderande kriterier valde vi ut de artiklar som stämde överens med kriterierna.

  Med inspiration av SMART fick vi ett urval av forskning som bestod av sju artiklar. Sex av sju artiklar är skrivna i Europa. De valda artiklarna innehöll olika studier med elever, lärare, lärarstudenter och lärarutbildare ochresultatet av studierna tyder på att intresset för artkunskap har minskat under de senaste åren. Det framkom även brister i utomhusundervisningen på grund av olika faktorer som tidsbrist, resursbrist och klimat. Däremot har undervisningsmetoden Bottom up visat sig vara gynnsam för elevernas inlärning av arter. Genom metoden fick eleverna goda kunskaper som i sin tur bidrog till en bättre förståelse för arterna i naturen. Utifrån artiklarna har vi kommit fram till att elever behöver få möjlighet till att vistas utomhus, utforska och stimulera sina sinnen i undervisningen. Detta leder i sin tur till långsiktiga kunskaper och blir till en grund för fortsatt lärande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abbasi, Sahar
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Tracing the Visibility of Swedish LIS Research Articles by Using Altmetrics2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Scholarly impact and visibility have traditionally been assessed by estimating the number and quality of publications and citations in the scholarly literature. But now scholars are increasingly visible on the Web. Twitter, Mendeley and other social media platforms are quite well-known and interesting tools for sharing research articles among scholars. Based on the capabilities of altmetrics, this thesis analyses the altmetric coverage and impact of LIS articles published by Swedish universities during 2013 to 2017. It also tries to paint a picture of demographic of people engaged with these articles. The most common altmetric sources are considered using a sample of 170 LIS journal articles. The findings were interpreted using two different sociological theories: the normative theory of Merton´s norms and the theory of social constructivism. The result of the study showed that Mendeley has the highest coverage of journal articles (65 percent) followed by Twitter (33 percent) while very few of the publications are mentioned in blogs or on Facebook. Researchers were the main Mendeley readers of articles with 53 percent, followed by the general public at 26 percent. This study, on the other hand, found out that public users were the main group that shared articles on Twitter. The list of articles with a high number of tweets showed that most topics in the field of LIS are associated with bibliometrics and citation impacts. The results demonstrate that the adoption of altmetric methods within the LIS fields is inevitable, but several issues must be considered to identify their potential.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abdalla, Fardowsa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ibrahim, Maryam
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Förskollärares perspektiv på språkutvecklande arbetssätt kring flerspråkighet2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning

  I denna studie definierar vi flerspråkighet som en person som talar ett språk hemma och ett annat språk i förskolan. Studien fokuserar på förskollärares perspektiv på språkutvecklande arbetssätt med flerspråkiga barn i förskolan.

  Syfte

  Syftet med vårt examensarbete är att undersöka förskollärares perspektiv på språkutvecklande arbetssätt med flerspråkiga barn.

  Metod

  Vi valde kvalitativa intervjuer som metod och deltagarna var förskollärare som arbetar i mångkulturella förskolor i Sverige. Vi valde tre förskolor, två förskollärare i vardera förskola. Totalt har vi intervjuat sex förskollärare.

  Resultat

  Vår studie visar att förskollärarna har olika synsätt och metoder för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. I analysen blir det synligt att förskollärarna använder sig av följande verktyg: pedagogiska redskap och aktiviteter, vardagssituationer och samverkan med vårdnadshavare. I analysen blir det också synligt hur förskollärarna i studien har ett positivt förhållningssätt till flerspråkighet och anser att kunskap om modersmålets betydelse för flerspråkiga barns språkutveckling är viktiga strategier i förskolan.

 • 6.
  Abdulamir Hussein, Hanin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lågstadielärares syn på varierad matematikundervisning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna undersökning, som genomförts bland F-3-lärare vilka är uttalat positiva till varierad undervisning i matematik, syftar till att förstå hur och på vilka grunder matematikundervisningen varieras. Studien bygger på en gruppintervju med fem utbildade lågstadielärare. Resultaten har sedan tolkats utifrån ett sociokulturellt teoretiskt ramverk. I studien framkommer det att lärarna använder matematikboken nästan konstant men det är inte den som styr undervisningen utan det är lärarna som styr läromedlet. De menar att genom att använda matematikboken som grund att luta sig på, både som trygghet för lärarna för att planera undervisningen men även för eleverna för att de ska kunna ha något att arbeta med och för att de ska känna av ägarskap av en matematikbok. Undervisningen i matematik varieras genom att ändra arbetsmaterial, miljö, arbetssätt och plats. Lärarna klargör att genom variation i matematikundervisningen förstår eleverna kopplingen mellan matematiken och vardagen. Genom variation kan undervisningen anpassas efter varje elevs kunskapsnivå. Genom variation ökar elevernas intresse och motivation till ämnet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Abedi Lahrodi, Nima
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Homa, Sofia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Youssef, Sara
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Konflikter och konflikthantering mellan barn på fritidshem: Intervjuer med pedagoger kring deras upplevelser och lösningar2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna undersökning bygger på hur pedagoger inom fritidshemmet tolkar konflikter mellan elever samt hur pedagogerna arbetar med konflikthantering. Syftet har varit att undersöka hur konflikter uppstår mellan eleverna och hur de hanteras inom fritidshemsverksamheten utav fritidspedagogerna samt hur synen på konflikter uppfattas. Vår undersökning är byggd på en intervjustudie (Se bilaga 4). Studien baseras på en fenomenologisk ansats vilket ramar in vårt synsätt kring konflikt och konflikthantering. Som metod valde vi att utgå ifrån en kvalitativ intervju som är semistrukturerad. Bortsett från detta skriver vi även om urval, etiska överväganden, tillförlitlighet och giltighet. Det skrivs även om arbetets genomförande, analys samt hur vi har gått tillväga med arbetet. I resultatdelen presenterar vi vår empiri som vi har fått fram genom vår metod. Vi presenterar våra frågeställningar i form av att samtalen presenteras för sig och sedan presenterar vi citaten från de olika pedagogerna. Därefter lägger vi in våra egna kommentarer rörande ämnet. Vi gjorde våra intervjuer med hjälp av nio pedagoger som har olika utbildningar inom skolan, olika åldrar och olika bakgrund samt etnicitet och kön. I texten presenteras informanter i nummerform. Efter att noggrant granskat över allt material som vi fått in efter vår undersökning kom vi fram till att många pedagoger hade samma uppfattning kring ämnet konflikthantering. De ansåg att konflikthantering utvecklas med tiden och att det även är en stor del i vår utbildning som grundskolelärare inriktning mot fritidshem. När vi diskuterade ämnet konflikter ansåg pedagogerna att eleverna utvecklas av konflikter, men att det kan bli jobbigt för eleverna om de utsätt för konflikter för ofta. Detta på grund av att eleverna kanske inte vet hur de ska hantera konflikter och därför måste vi pedagoger lära eleverna olika metoder på konflikthantering. Genom att vi läraren är tillgängliga och stöttar eleverna blir de också mer självständiga med tiden.

  Fulltekst (pdf)
  uppsats
 • 8.
  Abelsson, Felicia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hellsing, Rebecca
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Färger och kontrasters påverkan i en pull-down meny: Effektiviteten och användares första intryck i en navigeringsmeny2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This bachelor thesis examines how a user can experience different color combinations and how those effect a navigation menu on a website. This with regards on the users first impression. Furthermore, were also different contrasts examined. This thesis also investigates how a navigation menu is being perceived on the basis that it is more appealing in its design, but lacks contrast, comparatively to a design that has strong contrast but do not satisfy the user. Moreover, if color combinations and its placement together with the contrast can increase the efficiency in a navigation process. The colors that were tested were blue and red. Three prototypes were designed which had different color and contrast combinations, but the main colors were blue and red. A qualitative method was being used to examine the impact colors and contrasts can have. An unstructured observation was applied to study the user’s behavior and which prototype was most effective. Moreover, was a think-aloud test where the users had to think-aloud. This method generated an understanding about users first impression and how effective the navigation menu was. Lastly, a semi-structured interview was applied to create a greater understanding about colors impact on the users. The results showed that color and contrast have a big influence on a user’s first impression, but also on a navigation menus’ effectiveness. A more appealing menu with low contrast was being preferred over a menu with high contrast but a less appealing design. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Abokar Shire, Ayan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lajq, Beolona
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Förskollärares syn på flerspråkighet i förskolan2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka förskollärares syn på det språkutvecklande arbetet med flerspråkiga barn i förskolan. Studien tar även sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet med centrala begrepp som kommunikation och den proximala utvecklingszonen. Metod som användes var kvalitativ metod där skriftliga intervjuer genomfördes med totalt sex förskollärare för att få fördjupad förståelse kring syftet och frågeställningarna. Det vill säga Vilken syn har förskollärare på flerspråkighet i förskolan? Hur menar förskollärare att de stödjer språkutvecklingen hos flerspråkiga barn?  

  I resultatet belyses att förskollärare har varierande uppfattningar om ämnet flerspråkighet i förskolan, vilket innebär att vissa förskollärare upplever arbetet med flerspråkighet som komplext medan andra ser det som en möjlighet till utveckling och lärande. I analysen blir det dessutom synligt att förskollärare använder sig av olika verktyg och strategier för att stödja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. De använder bland annat verktyg som TAKK, bildstöd, sagor och böcker, rim och ramsor under olika situationer. De har även ett gott samarbete med vårdnadshavare för att förstärka barnens modersmål men även det svenska språket.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Aboud, Azel
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Bajraliu, Eduena
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Pedagogers syn om lärandet genom iPads i förskolan: En studie om användandet av pedagogiska appar samt konsekvenser som uppstår.2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning

  Studien handlar om att undersöka pedagogers syn om möjligheter till lärandet som sker genom iPads. Studien handlar också om att undersöka vilka pedagogiska appar som används i förskoleverksamheter, samt vilka hinder som kan bemötas.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka pedagogers syn om lärandet genom iPads och vilka konsekvenser som uppstår vid användandet av iPads.

  Metod

  Kvalitativ metod med fokus på semistrukturerade intervjuer har använts för insamling av data. I studien medverkade sammanlagt fem respondenter från fyra kommunala förskolor. Undersökningen genomfördes digitalt, då vi befinner oss i en pandemi.

  Resultat

  Forskningsresultatet som vår studie gav oss, valde vi att dela in i olika teman. Dessa är: Appar som utvecklar barns matematiska kunskaper, Appar som bidrar till barns språkutveckling och hinder i arbetet med iPads. Sammanfattningsvis i resultatdelen framgår tydligt att pedagogerna använder iPaden i ett lärande syfte, där barnen får möjlighet att utveckla språk och matematiska kunskaper, och att de pedagogiska apparna kan inkludera flerspråkiga barn och barn i behov av särskilt stöd. Respondenterna ser även utmaningar som kan uppstå vid användandet av iPaden. Resultatet visar även att det finns andra digitala verktyg som används i anslutning till iPaden exempelvis Osmo och projektor.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Abraham, Getahun Yacob
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  African Higher Education: Focus on local context.2022Inngår i: The 14th SANORD International Conference. / [ed] University of Limpopo, 2022Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Africa have about 1225 officially registered higher education institutions

  (https://www.4icu.org/Africa/). Some of them are founded by formal colonizers and while

  others through national and local initiatives. The majority of these institutions are Euro-

  Centric in their approach. This text will investigate briefly what is expected of African higher

  education to transform societies to the better.

  The study is based on analysis of secondary data searched and found from Google Scholar,

  ERIC, and Primo database. Terms such as Higher education in Africa, African higher

  education, possibilities and limitations of African higher education are used for the search.

  15 articles relevant to the purpose of the study are identified and used.

  The result of the study shows that African universities need local epistemologies and

  knowledge production systems to identify, research and propose solutions to local

  problems. Teaching and research should take in to consideration social experiences and

  knowledge of the local communities. Local languages should be considered to undertake

  research, to distribute knowledge and to secure communities’ engagement.

  Teachings and research need to address the political unrest, social injustice, economic

  underdevelopment and technological backwardness most countries are facing. Focus on the

  local realities and transformation should be prioritized instead of international competition

  and commodification of higher education. For transforming higher education to focus on

  local context, there is a need that the management, administration and academic staff

  students as well as the society at large should stand together.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Abraham, Getahun Yacob
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Internationalisation and Intercultural Competence in Higher Education.2022Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  07. Social Justice and Intercultural EducationPaper

  Internationalisation and Intercultural Competence in Higher Education.Getahun Yacob AbrahamUniversity of Borås, SwedenPresenting Author: Abraham, Getahun YacobThe aim of this study is to find out how concepts and practices of internationalisation and interculturality in higher education are understood. The study will also investigate the relation between the two concepts, what they have in common and how they could be used to facilitate internationalisation and interculturality in higher education. Uzhegova & Baik (2020) use in their work Knight´s definition of internationalisation as ‘the process of integrating an international, intercultural or global dimension into the purpose, functions or delivery of post-secondary education’ (2003, 2) (Uzhegova & Baik, 2020, 2).Internationalisation involves actors, context and different factors that facilitate or hinder its implementation. The actors include students from institutions, international students and staff from host institutions (Trahar & Hyland, 2011). On the other hand, internationalisation could be undertaken locally, by including students with varied cultural and linguistic backgrounds within the institution or within the country (Sanderson 2011). Internationalisation of the curriculum is thought to benefit the internationalisation process. It is supposed to empower students to gain global citizenship skills to take employment in most countries and undertake the work expected for the position (Kirik et al, 2018). The level of internationalisation in a higher education institution is influenced by different factors. Development of higher education in a country, the languages used in the education system, the economic development of a country as well as the attractiveness of the location of the higher education institution are supposed to influence the internationalisation of the specific institution (Uzhegova & Baik, 2020). Intercultural communication skill is one of the prior conditions to develop intercultural competence. Intercultural competence makes it possible to lay the ground for intercultural understanding and creating common learning platforms for students of diverse linguistic and cultural backgrounds (Henneby & Fordyce, 2018). One of the important aspects of intercultural communication is language. Language could enhance or hinder intercultural communication and in extension intercultural competence (Dunworth et al, 2021). To develop intercultural communication competence (ICC), Munezane (2021) considers some factors from Byram´s model (1997, 2008). The factors are, “knowledge of self and other, of interaction; relativising self, valuing other; skills of interpreting and relating; skills of discovering and/or interacting; and political education, critical cultural awareness” (Munezane, 2021, 1666).While understanding others in relation to self is important, authors also emphasis for developing intercultural competence there is need for openness to others experiences, curiosity and interdependence (Munezane, 2021). According to Yarosha et tal (2018), knowledge, awareness, skills and attitudes are the building blocks for intercultural competence, and contribute to creating cooperative learning environment for participants (Hennebry & Fordyce, 2018). Spencer-Oatey & Dauber (2019) strengthens these points on developing intercultural competence by emphasising the importance of “(a) positive attitudes (e.g. openness and curiosity) towards diversity and motivation to learn about/engage with it and (b) experiences of difference that take people out of their comfort zones and stimulate new thinking and behaviour”. (pp.1049-1050). Bilingualism is considered as one of the main challenges for intercultural communication (Tucker King et al, 2021). In many countries English is used as lingua franca in higher education institutions. However, how English is used by native speakers in higher education institutions, is perceived often by international students as creating hindrance to written and spoken communication (Holliday, 2017). In addition to language barrier, there are also challenges of ethnocentrism (Munezane, 2021; Harrison, 2011) and fear of threat from outside to one´s own language and cultural identity (Kirk et al, 2018). Less willingness to communicate with people other than one’s own group (Munezane, 2021) is also considered as an obstacle to intercultural communication and competence. 

  Methodology, Methods, Research Instruments or Sources UsedMethod/methodology.

  This study is based on a brief literature review. There are several databases with the possibility of searching articles with different themes, for this study I limited myself to one database, Web of Science. In Web of Science, I searched for articles using the terms “internationalisation + higher education”, then “interculturality + higher education” and finally “internationalisation and interculturality in higher education”. These searches gave quit a large number of articles. By limiting my search to peer reviewed journal articles and articles written after 2010, I could reduce the number of articles. By reading the titles and abstracts of 54 articles, I could identify the purpose, research questions, theoretical perspective, methods used, results, discussions and conclusions. These helped me to choose 14 of the 54 articles with the focus on internationalisation in higher education, intercultural competence in higher education and articles dealing with both themes. For the purpose of this conference abstract, I am limiting myself to the 14 articles. When I develop the abstract into a full-fledged paper, I am planning to search and include more relevant literature, articles, scientific reports and books.

  To be able to understand the result of the different studies, content analysis is used as methodology. With the help of content analysis, the aims of the studies, methods of studies, theoretical perspectives, findings and discussions are critically scrutinized. The study focused on relevant findings in relation to internationalisation and intercultural competences. But this does not mean all findings from the literature review are included in this short text. 

  Conclusions, Expected Outcomes or FindingsConclusion

  Internationalisation could be steered by top-down directive or bottom-up initiative and there are also possibilities that it is a combination of both (Kirik et al, 2018). There could be motives for internationalisation to increase quality of education, exchange knowledge and experiences. It is also possible that some higher education institutions are motivated mainly for attracting fee paying students, improve the position of their institution in the national, regional or international ranking systems (Kirik et al, 2018) or impose what they consider as their “best practice” on others.  

  The possibility of developing intercultural communication and gaining intercultural competence could contribute to creating cooperative learning environment (Hennebry &Fordyce, 2018). In this process participating individuals´ agency helps to achieve the goals of intercultural communication and competence (Sanderson, 2011; Tucker King et al, 2021). When unwillingness and lack of curiosity dominate it can hinder developing intercultural competence. 

  In conclusion successful internationalisation obviously need intercultural communication skills and competence (Spencer-Oatey & Dauber, 2019). Suitable intercultural environment can lead to development of three stages of interactivity, reciprocity and unity (Kudo et al, 2018). While it is difficult to separate the concepts of internationalisation and intercultural competence (Collins, 2018), it is possible to consider the interplay between them. Intercultural competence can pave the way for internationalisation. Openness, curiosity, and willingness to share life experience with others could be commonly used for achieving intercultural competence and internationalisation in higher education.

  ReferencesCollins, H. (2018). Interculturality from above and below: navigatinguneven discourses in a neoliberal university system. Language and Intercultural Communication, 18 (2), 167-183.

  https://doi.org/10.1080/14708477.2017.1354867

  Dunworth, K., Grimshaw, T., Iwaniec, J. & McKinley, J. (2021). Language and the development of intercultural competence in an ‘internationalised’ university: staff and student perspectives. Teaching in Higher Education, 26 (6), 790-805.

  https://doi.org/10.1080/13562517.2019.1686698

  Harrison, N. (2012). Investigating the impact of personality and early life experiences on intercultural interaction in internationalised universities. International Journal of Intercultural Relations 36, 224– 237. 

  https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2011.03.007

  Hennebry, M. L. & Fordyce, K. (2018). Cooperative learningon an international masters. Higher Education Research & Development, 37 (2), 270-284. 

  https://doi.org/10.1080/07294360.2017.1359150

  Holliday, A. (2017). PhD students, interculturality, reflexivity, community and internationalisation. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 38 (3), 206-218.

  https://doi.org/10.1080/01434632.2015.1134554 

  Kirk, S. H., Newstead, C., Gann, R & Rounsaville, C. (2018). Empowerment and ownership in effective internationalisation of the higher education curriculum. Higer Education, 76, 989-1005.

  https://doi.org/10.1007/s10734-018-0246-1 

  Kudo, K., Volet, S. & Whitsed, C. (2018). Development of intercultural relationships at university: a three-stage ecological and person-in-context conceptual framework. Higher Education, 77, 473-489.

  https://doi.org/10.1007/s10734-018-0283-9

  Munezane, Y.  (2021). A new model of intercultural communicative competence: bridging language classrooms and intercultural communicative contexts. Studies in Higher Education, 46 (8), 1664-1681.

  https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1698537

  Sanderson, G. (2011). Internationalisation and teaching in higher education,Higher Education Research & Development, 30 (5), 661-676.

  https://doi.org/10.1080/07294360.2011.598455  

  Spencer-Oatey, H. & Dauber, D. (2019). Internationalisation and student diversity: how far are the opportunity benefits being perceived and exploited? Higher Education, 78, 1035-1058.

  https://doi.org/10.1007/s10734-019-00386-4

  Trahar, S. & Hyland, F. (2011). Experiences and perceptions of internationalisation in higher education in the UK. Higher Education Research & Development, 30 (5), 623-633.

  https://doi.org/10.1080/07294360.2011.598452

  Tucker King , C. S. & Bailey, K. S. (2021). Intercultural communication and US higher education: How US students and faculty can improve International students’ _classroom experiences. International Journal of Intercultural Relations 82, 278–287.

  https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2021.04.007

  Uzhegova, D. & Baik, C. (2020). Internationalisation of higher educationin an uneven world: an integrated approach to internationalisation of universities in the academic periphery. Studies in Higher Education. 

  https://doi.org/10.1080/03075079.2020.1811220

  Yarosha, M., Lukicb, D. & Santibáñez-Gruber, R. (2018). Intercultural competence for students in international joint master programmes. International Journal of Intercultural Relations, 66, 52–72.

  DOI:10.1016/J.IJINTREL.2018.06.003 

  Fulltekst (pdf)
  Internationalisation and Intercultural Competence
 • 13.
  Abraham, Getahun Yacob
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Is it enough with diversity in higher education?2023Inngår i: ECER2023, 2023Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Abraham, Getahun Yacob
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Högskolan i Borås, University of Borås.
  Multidimensional Role of Teachers as Pedagogues, Intellectuals and Activists for Promoting Social Justice through Education2023Inngår i: Journal of Education and Culture Studies, ISSN 2573-0401, Vol. 7, nr 2, s. 52-65Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study investigates roles teachers could play in developing their students’ critical thinking and transforming society. The study is based on a literature review. Critical pedagogy is used as a theoretical point of departure. The results show three important roles of teachers, the pedagogical, intellectualand activist roles. Teachers acting as pedagogues can help their students understand the subjects they are focusing on and develop a critical understanding of their own and their society’s situation. Teachers as intellectuals produce knowledge through research on their practice and other fields of knowledge, learn on how to disseminate such knowledge and understanding its consequences. As citizens, teachers use their own and their students’ experiences and knowledge of needs of their community/society to play an activist role in transforming society. Thus, the ideal teacher plays a multidimensional role as a pedagogue, an intellectual and an activist.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Abraham, Getahun Yacob
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nkrumah’s and Nyerere’s Educational Visions: What Can Contemporary Africa Learn From Them?2022Inngår i: African Journal of Education and Practice, ISSN 2519-0296 (Online), Vol. 8, nr 2, s. 20-29Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose: This study assesses the educational visions of Kwame Nkrumah and Julius Nyerere and what contemporary Africa can learn from their thoughts and visions.

  Methodology: A selective literature review was conducted of historical and contemporary academic texts of Nkrumah and Nyerere and other writers.

  Findings: The results show that Nkrumah and Nyerere emphasised the need for further educational development in their own and other countries in Africa. They also stressed relating education to the local reality and the relevance of adopting usable knowledge and experiences from other parts of the world. The instrumentality of education to change the life of the masses was given a vital place in their work. For Nkrumah and Nyerere, education should aim to create equity among the population instead of contributing to the rise of an elite class that prioritises its interests rather than the interests of society at large. They stressed that education should not be too theoretical at the expense of practical activities.

  A unique contribution to theory, practice and policy: The views and actions of Nkrumah and Nyerere have received criticism, but their visions are still relevant for contemporary Africa and beyond. I argue that those who are researching decolonisation and reform in education in African countries should consider reviewing the thoughts and visions of these pioneers. Their visions can lead to a better theoretical understanding to develop sustainable policies and practices that will alleviate the problems facing the individual countries as well as the continent.

  Fulltekst (pdf)
  Fulltext
 • 16.
  Abraham, Getahun Yacob
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Angervall, Petra
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Pitfalls and possibilities with international partnerships:: An interview with Gun-Britt Wärvik, the Swedish coordinator of an international partnership program2023Inngår i: Journal of Praxis in Higher Education, ISSN ISSN 2003-3605, Vol. 5, nr 1, s. 28-44Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This paper is based on an interview with one of the principal leaders of an international partnership program between Ethiopia and Sweden, 2018–2022. The purpose of this interview was to deepen the understanding of these kinds of partnerships and to learn more about the possibilities and pitfalls of working in a joint program between national and cultural contexts. We interviewed Professor Gun-Britt Wärvik, the Swedish coordinator of the doctoral program between Addis Ababa University (AAU) and the University of Gothenburg (GU). The interview results suggest that doctoral supervisory challenges were present as students often used concepts produced in cultural contexts foreign to their assigned supervisors. Additionally, the administrative burden was particularly challenging for the Ethiopian counterpart that coordinated the program. Overall, the program created many positive work opportunities for students, provided possibilities for the staff of both universities to exercise supervision and examination of doctoral students, and enriched international experiences for all involved. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Abraham, Getahun Yacob
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Margrain, Valerie
  Karlstad University.
  “We are Swedish Preschool Teachers”.: Student Teacher Feedback on Internationalisation and Interculturality in Preschool Teacher Education2022Inngår i: World Studies in Education, ISSN 1441-340X, E-ISSN 2201-0629, Vol. 23, nr 1, s. 77-95Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Course materials in teacher education programmes are one of the means to support young teachers learn content knowledge and pedagogical theories. The materials are chosen to support their learning in a range of areas, and this article presents the findings of a study that explored how Swedish preschool student teachers perceived their course materials in relation to internationalisation and intercultural practice. Questionnaires were administered to students in a preschool teacher education at a Swedish university through the Survey and Report tool, and 94 students responded. Findings indicate that the responding student teachers valued content and materials for three key reasons: (i) materials that were localised, (ii) practice-oriented, and (iii) prepared them for working specifically in Swedish preschools. Identity as a Swedish preschool teacher (Swedish context and preschool teaching focus) appeared to be of greater influence in determining the responding students’ value of content than the higher education goals of globalisation and internationalisation. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Abraham, Getahun Yacob
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Skaremyr, Ellinor
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hermansson, Carina
  Lindström, Margareta
  (Re)thinking children’s picturebooks as the mirror of contemporary society2024Inngår i: Journal of Early Childhood Education Research, ISSN 2323-7414, Vol. 13, nr 1, artikkel-id 343-367Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

   This study deals with all children’s possibilities of meeting the multilingual society and aims to explore the norms regarding language and culture that are reflected in picturebooks in preschools. Previous research has shown how picturebooks can be used to develop literacy skills and intercultural understandings among children. A postcolonial lens is used to identify social locations and thereby unfold hidden power relations and social positionings of who is to be included and who is not (Spivak, 1988; Yuval-Davis, 2006). 35 picturebooks collected from preschools in Iceland, Norway and Sweden have been analysed by frequency and qualitative content analysis, eleven of which were found to contain multilingualism and/or multiculturalism. The results show a) a prevailing monolingual norm in which solely artefacts carry multilingual trails; b) a strong monocultural norm, which places people of diversity in a marginalised position; c) the English language holds an advanced position compared to majority languages, which situates other minority languages as anomalous. The educational significance of the research implicates a need for multilingual and multicultural diversity to be more observable in picturebooks used in preschool, to help children develop languages, and their own linguistic and cultural identity/-ies and, thus, their sense of belonging to a multilingual society. 

 • 19.
  Abrahamsson, Anna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Mixco Johansson, Jennie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lärmiljöns betydelse för undervisning i förskolan: En intervjustudie i förskolan2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare uppfattar barns lärmiljöer och på vilket sätt lärmiljöerna och materialet används för att stödja undervisningen. Studien beskriver även miljöns betydelse för lek och lärande är att den ska främja barnens utveckling optimalt. I studien lyfter vi det sociokulturella perspektivet som teoretisk bakgrund.

  Det empiriska materialet samlades genom en kvalitativ metod med svagt strukturerade intervjufrågor. Den kvalitativa metoden valdes för att kunna få djupare uppfattning om förskollärares kunskaper och erfarenheter av förskolans lärmiljö.

  Resultatet av vår studie visar att lärmiljön är enligt respondenterna under ständig förändring utifrån barnens projekt och intresse. Att forma miljöer utifrån barns individuella förutsättningar och att skapa trygga samt stimulerande lärmiljöer där utforskande och utmaningar kan ske. Barns utveckling och lärande sker kontinuerligt och därmed kan undervisningens innehåll vara både den planerade men även uppstå i de spontana.

 • 20.
  Abrahamsson, Anna-Carin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nylander, Annsofie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Förskollärares syn på matematikundervisning i förskolan2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning

  Studien handlar om att undersöka hur förskollärare förhåller sig till den planerade matematikundervisningen i förskolan. Tidigare forskning av Catucci (2021, s.37) visar att förskollärare har ett bristande självförtroende i ämnet matematik som grundar sig på negativa erfarenheter från barndomen och att förskollärarna vanligtvis upplever styrdokumenten som oklara.

  Studiens syfte

  Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare arbetar med planerad matematikundervisning och på vilket sätt matematikundervisningsmålen synliggörs utifrån läroplanen. Vi vill förstå vilka faktorer som inverkar på matematikundervisningen i förskolan.

  Metod

  Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer i vår studie då det är en metod som kan ge detaljerade svar av respondenterna (Christoffersen & Johannessen 2015, s.83). Vi har intervjuat fem förskollärare från två olika verksamheter i Västsverige.

  Resultat

  I vårt resultat kan fyra olika kategorier utläsas utifrån vår analys av respondenternas svar, vilka är förskollärares förhållningssätt gentemot matematik, hur använder förskollärare matematiska begrepp i undervisningen, läroplansmål som upplevs vara svåra att förverkliga av förskollärare och förskollärares upplevelse av att ha tillräckliga kunskaper i matematik. Det framgick att samtliga respondenter efterfrågar fortbildning i matematik då de lyfter att ny forskning kan påverka undervisningen. Studien visar att förskollärarna har god kännedom om adekvata ämnesord men lyfter att de inte använder dem medvetet och systematiskt i undervisningen. De reflekterar även över att en del läroplansmål kan vara svåra att lära ut till barnen

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Abrahamsson, Karolina
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Konflikter och konflikthantering i förskolan utifrån barns perspektiv.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning

  Konflikter är en del av förskolans vardag. Det finns olika orsaker till att barns konflikter uppstår. Utifrån pedagogers perspektiv ses konflikter ofta som något negativt. Enligt många forskare är dock konflikter ett tillfälle för utveckling och lärande. För att konflikter ska bli ett lärandetillfälle måste de hanteras konstruktivt och alla barn som är delaktiga i konflikten ska respekteras och de ska få stöd från pedagogen. Genom att ta barnperspektiv på konflikter och konflikthantering får pedagoger bättre möjlighet att stödja barnen i deras konflikthantering samt förstå barnens uppfattningar, handlingar och känslor som ligger bakom konflikten.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka barns perspektiv på konflikter och konflikthantering i förskolan. Fokus i undersökningen ligger på barnens uppfattningar om konflikter och barnens konflikthantering samt pedagogens stöd i konfliktsituationer på förskolan.

  Metod

  I studien används kvalitativ metod och barnintervjuer som redskap. Intervjuerna genomfördes med sex barn i åldern 5 år på en förskola. Syftet med dessa metodval är att undersöka barns perspektiv på konflikter och konflikthantering i förskolan. Under intervjuer används tre korta filmer som jag själv spelat in på en Ipad. Filmsekvenserna handlar om tre fiktiva konfliktsituationer mellan handdockor. Film ett – handlar om att Igelkott och Kanin vill ha samma leksaksbil. Film två – handlar om att Igelkott och Kanin är på disco och dansar tillsammans och att Nalle inte får vara med. Film 3 – handlar om att Kanin ritar på Igelkotts teckning. Efter varje filmsekvens ställer jag frågor till barnen.

  Resultat

  I resultatet framgår att barnen uppfattar konflikter negativt. Konflikter väcker olika känslor hos barnen. I konfliktsituationer upplever barnen positiva känslor såsom solidaritet och sympati. Barnen upplever även neutrala känslor. Men oftast uttrycker barnen negativa känslor i samband med konflikten. I resultatet framkommer att barnen försöker att hantera sina konflikter själva och använder sig av olika konflikthanteringsstrategier. Barnen förhandlar i sina konflikter, försöker att undvika konfrontationen, medlar eller söker stöd hos tredje part, i det här fallet hos pedagogen. Barnen ser positivt på pedagogens stöd i konflikthantering. Barnen upplever att de får hjälp från pedagogen i diverse konfliktsituationer och de förväntar sig att pedagogen lyssnar på dem och agerar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Abrahamsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Bergan, Isabella
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Att hålla sig informerad och uppdaterad inom yrket: en intervjustudie med barnbibliotekarier2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this bachelor’s thesis is to develop a deeper understanding of children’s librarians and their work related information practice, more specifically on how they stay informed and updated in their professional role. The empirical material was collected through six semi structured interviews with children’s librarians from different public libraries in Sweden. The material was then analysed with Bates (2002) model of different modes of information seeking.

  The results showed that the children’s librarians' work consisted of a wide variety of tasks which influenced their information seeking practice and consequently had to cover a wide spectrum of areas. The respondents further described how their work with library activities directed to children affected their information seeking as they needed varying forms of information to support the development and implementation of these activities. The most central information sources that the respondents seemed to turn to in order to stay updated were networks, colleagues, their target group (children), the library collection, other organizations, other professions who also worked with children and the internet.

  The main modes of information seeking that the children’s librarians’ seemed to use to stay informed was ‘Searching’ and ‘Monitoring’. These are the most directed information seeking modes that are included in Bates (2002) model. The information seeking was further identified as an ongoing activity that was integrated with other work tasks. Staying informed was often described as being driven by a personal interest which sometimes led to work related information seeking in the spare time.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Abrahamsson, Sandra
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Sjöstrand, Frida
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Barnets behov sätts i centrum: pedagogers reflektioner om konflikthantering i samlingssituationen.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning

  Varje dag sker konflikter i förskolan och som en del i vårt uppdrag beskrivs det att förskolan ska stötta barnen till att utveckla sin förmåga att kunna fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter och att ta ansvar för att det finns gemensamma regler i förskolan. Vi har valt att i denna studie lägga vårt fokus på pedagogers reflektioner kring konflikthantering i samlingssituationen.

  Syfte

  Vårt syfte är att ta reda på hur pedagoger reflekterar kring sitt arbete med konflikthantering i samlingssituationen.

  Metod

  Vi har valt att använda oss utav intervju som metod för att få svar på vårt syfte och frågeställningar. Totalt har vi genomfört tio intervjuer med både barnskötare och förskollärare på två förskolor.

  Resultat

  Vårt resultat visade att de flesta konfliktsituationerna som uppstår är då barnen inte sitter still och inte lyssnar i samlingen. Pedagogerna gav exempel på flera strategier de använder sig utav för att förebygga konflikter i samlingen, exempelvis bestämda sittplatser, variation i samlingen och de poängterade vikten av rutiner för barnen. När barnen vet vad de ska göra blir det också en lugnare situation. Majoriteten av pedagogerna berättade att de gav barnen tillsägelser när de inte satt still eller gjorde något som störde samlingen och ett par pedagoger uttrycker bristen på tid. Det vill säga att de hade önskat att de kunde diskuterat mer medbarnet om vad som hände när det uppstår konflikt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Ackerfors, Martin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  On blogs in the catalogue: A study of public librarians attitude towards including blogs in the library catalogue2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker förhållandena för att inkludera bloggar i svenska folkbibliotekens kataloger. Varför förvärvas bloggar som blivit böcker, men inte bloggarna själva?

  Studien söker förståelse för och diskuterar de hinder och möjligheter som påverkar en inkludering av bloggar i katalogerna.

  Den teoretiska basen består av ett postmodernt perspektiv på biblioteken, och en jämförelse mellan olika sätt att se på folkbibliotekens uppdrag.

  Studien använder en blandad metod och kombinerar djupare intervjuer för att få insikt i folkbiblioteken, med en enkätstudie riktad till svenska folkbibliotekarier. Frågorna handlade om attityder gentemot bibliotekens uppdrag, bloggen som medieformat, och hur en inkludering av bloggar i bibliotekskatalogen skulle påverka biblioteket idag och i framtiden.

  Studien fann att bloggens materialitet medför hinder som behöver överbryggas för att en inkludering ska vara möjlig, och uppdragen folkbibliotekarierna håller viktiga gynnar en inkludering av bloggar.

  Fulltekst (pdf)
  mas2016_8
 • 25. Acín, Antonio
  et al.
  Pironio, Stefano
  Vértesi, Tamás
  Wittek, Peter
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Optimal randomness certification from one entangled bit2016Inngår i: Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics, ISSN 1050-2947, E-ISSN 1094-1622, Vol. 93, nr 4Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  By performing local projective measurements on a two-qubit entangled state one can certify in a device-independent way up to one bit of randomness. We show here that general measurements, defined by positive-operator-valued measures, can certify up to two bits of randomness, which is the optimal amount of randomness that can be certified from an entangled bit. General measurements thus provide an advantage over projective ones for device-independent randomness certification.

 • 26.
  Adelöw, Caroline
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ellinor Wallgren, Ellinor
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Barns inflytande i utformningen av inomhusmiljön: Inte bara en rättighet utan även en nödvändighet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Arbetet med barns inflytande i förskolan är inte bara en rättighet utan även en nödvändighet för att barnen ska kunna utveckla demokratiska principer och för att kunna utvecklas i sitt lärande. I ett sociokulturellt perspektiv är det av stor vikt att barnen får påverka sin situation och inomhusmiljö i förskolan för att främja deras utveckling och lärande. Förskollärarna har därför ett stort ansvar att skapa förutsättningar för att barnen ska ges möjlighet till inflytande i verksamheten.

  Syfte

  Syftet med denna studie är att undersöka hur några förskollärare beskriver att de utformar verksamhetens inomhusmiljö med utgångspunkt i barns inflytande.

  Metod

  Vi har använt oss utav en kvalitativ metod i denna studie i form av selfreport. Sex förskollärare från fyra olika förskolor deltog.

  Resultat

  Resultatet visar att hälften av förskollärarna kopplar samman demokratiarbetet i förskolan med begreppet barns inflytande. Resultatet visar även att förskollärarna är överens om att barns inflytande till stor del handlar om att göra barns röster hörda och att ta tillvara barnens intressen i utformandet av inomhusmiljön. Förskollärarna lyfter också fram att arbetet med barns inflytande i utformningen av inomhusmiljön inte alltid är enkelt och i sina svar beskriver de olika hinder som kan begränsa barns inflytande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Adolfsson, Jimmy
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ingesson Bertilsson, Erika
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Undervisning bortom matteboken2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ämnet matematik är mer än ett teoretiskt tillämpat ämne som enbart bör undervisas med en pappersburen bok. Istället innehåller ämnet en språklig sida som behöver bemötas och föras in iden dagliga undervisningen. Ett sätt att beskriva flera sätt att skapa mening är genom ordet multimodalitet. Multimodalitet inom matematikundervisningen beskriver hur mening kan skapas på olika sätt och genom olika medier. Vi vill med denna studie ta reda på vad som hindrar och möjliggör ett sådant arbetssätt.

  Syftet med vår studie är att klargöra vilka olika villkor som existerar för att bedriva ett multimodalt arbetssätt i skolans matematikundervisning, samt hur det uttrycks i den praktiska verksamheten. Nedan följer våra forskningsfrågor vi ämnar besvara i vår studie:

  1. Vad finns det som möjliggör alternativt hindrar ett multimodalt arbetssätt?

  2. Hur förhåller sig lärarna på en kommunal respektive Montessoriskola till ett multimodaltarbetssätt i matematikundervisningen?

  3. Hur ser ett multimodalt arbetssätt i matematikundervisningen ut på en kommunal respektive på en Montessoriskola?

  Som datainsamlingsmetod användes semistrukturerad intervju. Urvalet bestod av sex lärare från två olika skolor. Teorin praktikarkitektur har använts som analysverktyg och det kulturellt-diskursiva, materiellt-ekonomiska samt sociala-politiska arrangemangen har kunna tanvändas för att synliggöra olika möjligheter och hinder i praktiken.

  Resultatet från vår studie visar att det inte är en enskild individ som styr undervisningen, utan att det till stor del är hur praktiken sedan tidigare bedrivs som styr. En skola med en tydlig tradition kring ett arbetssätt som är multimodalt visade sig ha en fördel gentemot en skola utan en befintlig tradition kring ett multimodalt arbetssätt. Samtliga lärare som vi intervjuade från båda skolformerna visade vilja och motivation till att arbeta multimodalt, men skillnaden låg i att de inte hade samma förutsättningar på sin arbetsplats att göra det. Det fanns flera hinder i praktiken som hindrade ett multimodalt arbetssätt. Det största hindren som uttrycktes var framförallt tidsbrist, brist på kunskap samt för lite ekonomiska medel på skolan. Det som istället uttrycktes kunna möjliggöra ett multimodalt arbetssätt var lärare, arbetslag och rektor som alla ville erbjudaflera vägar till samma mål.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28. Adrian-Kalchhauser, I
  et al.
  Svensson, Ola
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Kutschera, VE
  Alm Rosenblad, M
  Pippel, M
  Winkler, S
  Schloissnig, S
  Blomberg, A
  Burkhardt-Holm, P
  Pomatoschistus minutus voucher NRM:NRM69326 mitochondrion, complete genome: GenBank: MW0928272020Annet (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The complete Pomatoschistus minutus mitochondrion genome. The voucher NRM:NRM69326 is stored at The Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden. The Genbank Accession number of the annotated sequence MW092827.

 • 29.
  Adrianson, Lillemor
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Affective Profiles, Health, and Well-Being in Indonesia2023Inngår i: The Affective Profiles Model: 20 Years of Research and Beyond / [ed] Danilo Gracia, Springer, 2023, 1, s. 175-190Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Previous research has shown that people’s experience of positive and negative affect can be used for affective personality profiling in order to analyze self-reported estimations of subjective health, optimism, stress, and life satisfaction. For example, self-fulfilling individuals (high in positive affect and low in negative affect) show a more psychologically healthy profile, pertaining to energy/stress and dispositional optimism than individuals manifesting a self-destructive type of affective personality (low in positive affect and high in negative affect). Recent analyses have focused upon the issue of cultural differences and affective states as well as health status. Cross-cultural surveys of subjective well-being have consistently shown that individuals in Eastern cultures report less frequent positive affect and lower levels of life satisfaction than those in a Western culture. Westerners rely on their rationality when evaluating their own life satisfaction, whereas Easterners depend on an awareness of harmony in interpersonal relationships. In addition, different cultural norms contribute to variations in expressions of affect, hence to cultural differences in positive and negative affect. This is in accordance with emotional complexity (the co-occurrence of positive and negative affect), which is more prevalent in East Asian than in Western cultures (Spencer-Rodgers et al., J Cross-Cult Psychol 41(1):109–115, 2020).

  Aim: The aim of the current chapter, which combine four past studies carried out in Indonesia between 2013 and 2019, was to investigate the effect of affective profiles on self-reported health, life satisfaction, optimism, and energy–stress.

  Method: Four different studies were performed in Yogyakarta, Indonesia, between 2013 and 2019 and have been merged into one composite data set. All four studies deal with affective profiles, three of them cover questions on self-reported health measure, and two studies include the Satisfaction with Life Scale (SWLS). Study 1 also concerns Life Oriental Test (LOT) and Stress-Energy. There are 760 subjects in total with an average age of 28 years (sd = 9.5 years) of whom 355 were male and 385 were female. The median was calculated for positive and negative affect and combined these as high and low in order. Based upon this, each participant was assigned to one of the four affective profiles. One-way ANOVA was conducted with profiles as an independent variable, and health, life satisfaction, life orientation, stress, and energy as dependents.

  Results: Most participants had a low affective profile followed by high affective, self-destructive, and self-fulfilled. Self-fulfilled individuals reported significantly better health, more life satisfaction, more optimism, higher energy, and less stress than the other profiles. High affective individuals showed the highest levels of stress. Differences for gender in affective profiles show that men were more often categorized as self-fulfilled than women, and women were more often categorized as self-destructive than men. Men self-reported better health and higher energy than women, while women self-reported more stress than men.

  Conclusion: As expected, affectivity was related to subjective health, life satisfaction, optimism, energy, and stress. The differences between women and men can be understood with Hofstede’s collectivism and power distance where women are expected to conform to ideals of society and the in-groups to which they belong. Young women in education or who have a career are obliged to fulfill their roles as daughters and wives and may not have the same opportunity to gain fulfillment as young men have, which can lead to low energy and high stress.

 • 30.
  af Jochnick, Emil
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Toivola, Wilma
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Externa informationskällor och spelares erfarenheter med dem i relation till MMORPGs2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to achieve a deeper understanding of players’ information behavior in regard to MMORPGs’ external information sources. Despite MMORPGs being a popular recreational activity, and players of this genre of games demonstrating novel information search strategies, this is still an understudied aspect of LIS research. The empirical material was gathered by conducting five semi-structured interviews, and analyzed using a model based upon Harviainen and Savolainien’s (2014) theory of MMORPGs as information systems, along with Wilsons (1999) nested model for information-seeking and information search behaviour. The findings show that external information sources play an important role for players in the information infrastructure of MMORPGs as is also confirmed by previous research on this topic. Which information sources players choose to access is determined based on convenience, habits and the nature of the players information need. The players demonstrate differences in their information behavior depending on if they are less experienced or experienced players. Less experienced players prefer utilizing other players before utilizing external information sources, while experienced players prefer utilizing external information sources as their first option. The findings show that the MMORPG Warframe is also applicable in Harviainen and Savolainen’s (2014) theory of MMORPGs as information systems. The different types of information behaviors that a player can manifest during play seems to align with previous research on the subject.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Agartsson, Claudia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hillberg, Sofia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Innehåll som engagerar: En studie om användarengagemang på Instagram2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The increasing participation on social media is creating new marketing opportunities for companies and the use of social media as a marketing tool is becoming more common. This study aims to provide a broader insight into the relation between engagement and brand-related content on Instagram. Previous researchers have focused on studying the causes of high and low engagement rate on social media, but also what type of brand-related content is optional for social media marketing. The method applied is a content analysis and the acquired theory was applied in order to categorise and analyse the collected data. The categorisation was made with the base of three social media content categories derived from a conceptual framework by Michahelles & Cvijikj (2013). The empirical data was collected from two Instagram accounts within the fashion industry, NA-KD and Bubbleroom. The engagement rate is measured in “likes”. The results showed that entertaining content have the highest engagement rate, while remunerative content (competition and reward-related content) achieved the second highest engagement rate. Informative content, which was contained of brand and product-related content, was the most frequently published content on NA-KD and Bubbleroom, but had the lowest engagement rate.

 • 32.
  Agelii, Anni
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  På vilket sätt framställs skolbiblioteket?: En studie av två fackliga tidskrifter med fokus på skolbibliotekets innehåll och funktion2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  School libraries have been included in the School Law since July 2011. However despite the law there are no clear descriptions of what a school library must contain or how it should be used as a learning resource in schools. Significant factors for the successful pedagogical function of a school library, is cooperation between the school librarian and the teaching staff. Support from the school management and local administrative documents that define the school library’s role are also important for establishing a solid school library. The aim of this bachelor thesis is to examine in what way school libraries are presented in two union magazine journals for school professionals, by using discourse analysis as a theoretical foundation and as a method. Six main types of discourses appeared which relates to the content and function of school libraries. According to the fundamental principles of discourse analysis the texts from the magazines are to be considered as a social construction of reality rather than a genuine description of the school libraries. Furthermore, this essay contains an interpretation of the language found in the texts selected from the magazines. Several of the six discourse types confer with the image of school libraries as found within the Library and Information Science research field. Surprisingly, there is very little to be found with regard to the school library and its role in the digitizing of schools. Similarly there are very few concrete examples illustrating how the school library and the school librarian work in practice.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Aghed, Elin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Granlund, Emma
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Opportunist, vandrare eller ta och dra?: En studie av browsingbeteenden på två folkbibliotek2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This qualitative study examines the browsing behaviours of patrons at two Swedish public libraries. Our methods were semistructured observations and semistructured interviews. The purpose of this thesis is to generate knowledge on how browsing behaviours manifest in practice, especially in the lesser-studied public library context. The research questions were: 1. Which browsing types and browsing activities can be found in our data? 2. How do the patrons describe the changes in their browsing behaviour in relation to the specificity of their information need? 3. How do the patrons describe that their behaviours and choices are influenced by the libraries’ marketing of resources in the physical library room, for example book displays and themed shelves? The results were then analysed in relation to a typology of browsing behaviour proposed by McKay et al. (2019), and in relation to models of browsing behaviour created by Kwasnik (1992) and Bates (2007). The models by Kwasnik and Bates were found to be accurate and useful in describing the browsing behaviours of the patrons we observed. Our data supported some of the types presented by McKay et al.(2019), while other types have been slightly redefined to better reflect our data. The good enough type was proposed as an alternative to McKay et al.’s satisficing type. The patrons displayed different browsing behaviours corresponding to the specificity of their information needs. The patrons show different views towards the library displays. A few patrons looked at them very rarely, while most looked at them more often.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Agnafors, Marcus
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  En rimlig samvetsklausul2016Inngår i: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, E-ISSN 2002-3383, Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 2002-3383Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 35.
  Agnafors, Marcus
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Mixing Interest and Control?: Assessing Peter Vallentyne’s Hybrid Theory of Rights2015Inngår i: Philosophia, ISSN 0048-3893, E-ISSN 1574-9274, Vol. 43, nr 4, s. 933-949Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The relationship between libertarianism and state is a contested one. Despite pressing full and strict ownership of one’s person and any justly acquired goods, many libertarians have suggested ways in which a state, albeit limited, can be regarded as just. Peter Vallentyne has proposed that all plausible versions of libertarianism are compatible with what he calls ‘private-law states’. His proposal is underpinned by a particular conception of rights, which brings Interest Theory of rights and Will Theory of rights together. If convincing, Vallentyne’s theory of rights enables libertarians to accommodate a limited but nevertheless coercive state that can act without the full consent of the affected citizen. In this paper, it is argued that Vallentyne’s hybrid theory of rights is implausible from a libertarian perspective as well as fails to align itself with common and deeply held moral intuitions. Hence the conflict between mainstream libertarianism and the state is not solved by Vallentyne’s proposal.

 • 36.
  Agnafors, Marcus
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Levinsson, Magnus
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Att tänka uppsats: Det vetenskapliga arbetets grundstruktur2019Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Det här är ingen vanlig uppsatshandbok. ATT TÄNKA UPPSATS stannar inte vid en genomgång av uppsatsens olika delar, utan ger läsaren en förståelse för kärnan i det vetenskapliga skrivandet och tänkandet. Med kunskap om det vetenskapliga arbetets grundstruktur - tänket bakom - är det lättare att förstå vilken roll de olika delarna i en uppsats spelar, och att bygga upp en uppsats av god vetenskaplig kvalitet.

  Genom att ta till sig det vetenskapliga tänket tidigt i utbildningen blir det möjligt att träna upp förmågan att arbeta med vetenskapliga texter redan innan det är dags för själva uppsatsskrivandet. För den som är bekant med hur vetenskapliga alster är uppbyggda är det lättare att kritiskt förhålla sig till befintlig vetenskaplig forskning, liksom till ovetenskapliga påståenden. Detta ger i sin tur också bättre förutsättningar att bli en skarp opponent och seminariedeltagare.

  ATT TÄNKA UPPSATS hämtar exempel från framför allt det samhällsvetenskapliga området, men tänket bakom uppsatsskrivandet är tillämpbart på de flesta utbildningar.

 • 37.
  Aharony, Noa
  et al.
  Bar-Ilan University.
  Limberg, Louise
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Julien, Heidi
  University at Buffalo.
  Albright, Kendra
  Kent State University.
  Fourie, Ina
  University of Pretoria.
  Bronstein, Jenny
  Bar-Ilan University.
  Information Literacy in an Era of Information Uncertainty. Panel at ASIS&T Annual Meeting 2017, Oct 27-Nov 1. Washington DC: Conceptual Understandings of Information Literacy2017Inngår i: Proceedings of the Association of Information Science and Technology, 2017, Vol. 54, s. 528-531Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Recently, in the election that took place in the United States, we have heard a lot about "fake news" and their influence. The discourse of “fake news” and “alternative facts” points to the importance of information literacy. The objective of the panel is to bring together experts from different countries to discuss how they perceive the future of information literacy (IL). The question that arises is will IL be the sole focus of librarians, information professionals, and educators, or will it be regarded as a lifelong learning skill that affects different aspects of our everyday life such as health, workplace, and even culture? The session will begin with a short overview of the recent literature on this issue, followed by the panellists’ findings and examples of research projects, as well as their insights about new approaches in the area of IL. The panel will conclude with an engaging discussion with the audience to identify future trends in IL.

 • 38.
  Ahl Obucina, Anna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Cross-cultural design in wine destination websites: Cultural sensitivity and motivations in UI through investigation of web interface design elements2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis sets out to investigate hedonic and cultural web interface design elements present on wine tourism destination websites. The thesis focuses on explaining several cultural frameworks and especially the notion of localization, globalization, culturability, and cultural markers, the high/low context theory as well as tenets of hedonics in user interface design. The aim of the thesis was to develop a better understanding and knowledge about which localized design elements that exist and are important in the cultural context of wine tourism destination websites. Hence, the patterns found can help understand how to create and design websites that are culturally sensitive and globally congruent, thus meeting the needs and behaviors of users across different cultures and backgrounds. A web design analysis was conducted to answer the research questions and results were analyzed qualitatively. The results from the web design analysis indicate several similarities and differences found in web interface design elements between the investigated websites. The results found, indicate that the use of hedonic and cultural web interface design elements present on the interfaces investigated are highly context-dependent. Meaning that the websites are preferably considered being culturally dependent, and to a greater extent reflect and are used to motivate the cultural context examined and regional differences. Hence, the patterns found in web interface design elements are considered to be culturally sensitive to the context of wine destination websites and marketing aims of the websites investigated.  The findings can increase knowledge about hedonic aspects in cross-cultural design and can thus be used to help create culturally congruent and globalized interfaces for this specific context. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Ahlborg, Arvid
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Kommuners val av e-tjänster: En kvalitativ intervjustudie2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sveriges kommuner står inför stora utmaningar i framtiden med att kunna tillhandhålla de välfärdstjänster som förväntas av dem, detta framförallt på grund av en ökande äldre befolkning. För att klara av dessa utmaningar har digitalisering och utnyttjandet av dagens teknik lyfts fram som en lösning, där e-tjänster har en betydande roll för kommuner. Samtidigt har flera kommuner uppgett att de har problem med att hinna med att utveckla e-tjänster i takt med samhällsutveckling samt att befintliga e-tjänster inte används i den utsträckning som förväntas. Syftet med studien är således att utforska fenomenet “införandet av e-tjänster” inom kommuner i Sverige, med fokus på varför kommuner väljer att införa de e-tjänster de gör. En kvalitativ metod har använts där en små-N-studie har genomförts. Datainsamlingen har bestått av sju semistrukturerade intervjuer där totalt åtta olika kommuner ingått. Respondenterna har valts ut baserat på den information de kunnat förse. En innehållsanalys har sedan genomförts där ett antal kategorier har identifierats genom öppen och axial kodning. Resultat och analysen visar att kommunernas val av e-tjänster påverkas av hur de identifierar och hantera idéer på e-tjänster, en samling av olika hinder för införandet av e-tjänster samt deras samarbeten med andra kommuner och offentliga organ gällande e-tjänster. Studien kan bidra med en ökad medvetenhet för kommunerna om varför de väljer de e-tjänster de gör, vilket kan underlätta och förbättra deras arbete med e-tjänster. Detta kan hjälpa kommunerna att uppnå den potential som finns med e-tjänster och bemöta de utmaningar de står inför i framtiden. 

  Fulltekst (pdf)
  2023KANI02
 • 40.
  Ahlgren, Linda
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Måneskiöld, Malin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”Finns du där för mig”: En studie om anknytningsteorins trygga bas.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning

  Studien tar grund i Bowlbys anknytningsteori som handlar om olika anknytningsbeteenden och barns anknytning till olika individer. Förskolan ska erbjuda en trygg punkt där barnen dagligen bör möta pedagoger som engagerar sig kring barnens känslor. Anknytning är ett viktigt ämne för alla som arbetar inom förskolan då grunden för en trygg anknytning leder till att barn utvecklas till trygga och kompetenta individer.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka pedagogernas förhållningssätt vid bemötande av yngre barns anknytningsaktivering.

  Metod

  Metoden är ett i förväg uppgjort observationsschema som delades in i två delar, trygg och otrygg bas. Resultatet av observationerna sammanställdes i ett stapeldiagram.

  Resultat

  Resultatet visar att pedagogerna till stor del av bemötte barnen inom en trygg bas vid yngre barns anknytningsaktivering. Resultatet visade även att en större del än förväntat var inom den otrygga basen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Ahlgren-Wallin, Kristina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Allhage, Frida
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Om vi inte går ut blir vi gnälliga: en studie om utevistelse på förskolans gård2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning

  I förskolan anses utevistelsen vara betydelsefull och viktig för barns hälsa och välbefinnande och en självklar del av verksamheten. En stor del av verksamhetens tid spenderas ute på förskolans gård.  Vi har arbetat många år i förskolan och har upplevelsen att utevistelsen på gården ofta handlar om att barnen ska få komma ut i friska luften och få göra av med energi. Under vår studietid har vi fått ett större intresse om utevistelsen på förskolans gård, på vilket sätt den används och planeras samt hur miljön på gården formas.

  Syfte

  Syftet med denna studie är att få en ökad kunskap om utomhuspedagogik i förskolan. Vi villundersöka hur barn och förskollärare på förskolan resonerar kring utomhuspedagogik och barnens olika möjligheter till utveckling och lärande i förskolans utemiljö.

  Metod

  Till studien har vi valt att använda en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare. Detta för att vi ville undersöka hur förskollärare resonerar kring barns möjligheter till lärande och utveckling på förskolans gård. Vi har även genomfört gruppsamtal med fem barn på två olika förskolor för att ta del av barnens tankar och funderingar kring sin utevistelse. För att specifikt kunna undersöka barnens aktiviteter så genomförde vi även två icke-deltagande observationer av barn och förskollärare under utevistelse.

  Resultat

  Studien visar att förskollärare tycker att det viktigt med utevistelse för barnen. De anser inte att är så stor skillnad på ute- och inomhuspedagogik men studien visar att det blir skillnader i vardagen. Samtliga förskollärare anser att det pedagogiska arbetet man gör med barnen inomhus kan man även göra utomhus. Förskollärarna tycker att utevistelsen bidrar till att barnen får möjlighet till rörelse och att leka lekar som miljön inne ofta sätter stopp för. På gården leker barnen i andra sociala konstellationer än inne, de lär sig samspela, öva samarbetsförmågan och konflikthantering säger förskollärarna. Barnen tycker att de lär sig att samarbeta. Det framgår också i resultatet att barnen får ta del av mycket matematik, matematiska begrepp, fysik och naturkunskap under utevistelsen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Ahlin, Karin
  et al.
  Service Research Centre, Karlstad University, Universitetsgatan 2, 651 88, Karlstad, Sweden.
  Crusoe, Jonathan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Why Should You Believe in Open Data?: A Document Study Examining Persuasion Rhetoric of OGD Benefits2022Inngår i: International Conference on Electronic Government, Springer Science and Business Media Deutschland GmbH , 2022, s. 274-287Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The rhetoric related to benefits of Open Government Data (OGD) seems to lack anchor in practice affecting practitioners and empirical evidence restraining academia. This rhetoric could be hard to see for those already persuaded. As such, the rhetoric could contain inconsistencies that are based more on myths than facts, contributing to the slow pace of OGD development. OGD is sometimes based on dogmatic rhetoric that is overly simplistic, which hides significant benefits and blocks potential audiences from seeing the practical applications of OGD. The purpose of the present study was to analyse the persuasiveness of present OGD arguments from a rhetorical perspective to identify rhetorical patterns. We conducted desktop research, investigating the rhetoric of eight websites emphasising OGD benefits. Our findings include four common patterns of the rhetoric involving persuasion and dissuasion. The rhetoric contains paradoxes of promises and discoveries, which we categorised as the grand quest, promised opportunities, tribal solidarity, and the silver bullet patterns. A further finding was two mythical paradoxes: (1) promises versus discovery and (2) proving while arguing.

 • 43.
  Ahlin, Mia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Wannberg, Jessica
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Jämställdhet: en jämförande studie av pedagogisk omsorg och förskola2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi har valt att undersöka pedagogers syn på jämställdhet, samt vilka insatser förskolor och pedagogisk omsorg bidrar med till sina pedagoger för att öka kunskaperna gällande genus. Arbetar pedagogerna utifrån det som ligger till grund i styrdokumenten för förskolans mål och uppdrag? Vi kommer använda oss av en kvalitativ metod där vi intervjuar pedagoger och rektorer på en förskola samt en pedagogisk omsorgsenhet i Västra Götaland. I intervjuerna valde vi att använda oss av en semistrukturerad intervju där vi utgår från ett bestämt fokusområde vilket innebär att det finns en möjlighet för den som intervjuar att bygga vidare på svaren från respondenterna. Genom denna form av intervju kunde frågorna utvecklas och fler frågor kan framkomma.

  Avsikten med denna studie är att undersöka hur pedagoger resonerar om sitt arbete med jämställdhet i verksamheterna samt för att få en bild om vilka likheter och skillnader det kan finnas mellan dem utifrån ett genusperspektiv. 

  Resultatet som framkom ur denna studie visar att det inte fanns några skillnader i hur pedagoger i förskolan och pedagogisk omsorg ser på jämställdhet. Alla pedagoger i studien anser att jämställdhetsarbetet är viktigt och att alla barn ska behandlas likvärdigt oavsett kön. Det framgår även att det inte funnits några insatser gällande genuspedagogik de senaste fem åren inom de två valda verksamheterna. Detta resulterar i att vi inte kan utläsa om insatserna har haft betydelse för jämställdhetsarbetet i verksamheterna. Vad vi kan utläsa är att det är upp till varje individ att söka kunskap och det är individens intresse som ligger till grund för detta.

 • 44.
  Ahlqvist, Alexander
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Karlsson, Johanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Allas samling: Pedagogers möjligheter att öka inkluderandet av barn isamlingen.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att öka förståelsen om pedagogers möjlighet att öka inkluderandet av barn isamlingar. Vi vill i vår undersökning även synliggöra de strategier pedagogerna anser varamest effektfulla för att öka inkluderandet av barn under dessa tillfällen. Data samlades in meden kvalitativ metod, där vi använde observationer och fältanteckningar, samt genomförde enintervju med vardera pedagogen i direkt anslutning till varje observation. Resultatet avundersökningen visar att sång och musik används frekvent i samlingar och att detta enligtpedagogerna anses vara den mest effektfulla samlingen i syfte att inkludera så många barnsom möjligt. Vidare framkommer även att barns inflytande bör ligga till grund för samlingensinnehåll samt att pedagogerna har olika tolkningar om begreppet ”frivillig samling” ochhuruvida den bidrar till ökad inkludering. I resultatet framgår det även att barngrupper medfärre barn är att föredra då inkluderandet av barn oftare och enklare sker i smågrupper dåsamtalsstrukturen i dessa samlingar har godare förutsättningar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Ahlqvist, Petter
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Vagiström, Johan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Kravställning på Incidenthanteringssystem2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Användandet av IT relaterade tjänster har ökat kraftigt de senaste åren och visar inga tecken på att avstanna. Men i takt med att användningen ökar så ökar även riskerna, för vad händer egentligen när de IT-tjänster som så många företag och privatpersoner förlitar sig på plötsligt fallerar eller på annat sätt blir oåtkomliga? För att skydda sig mot sådana scenarier så blir det allt vanligare bland företag som driver IT-tjänster att använda sig incidenthantering, vars syfte är att genom fördefinierade processer återställa IT-tjänster till fungerande läge när en incident väl inträffar. För att implementera en incidenthanteringsprocess är det vanligt att verksamheter använder någon form av ramverk eller metod för att underlätta och effektivisera arbetet, i skrivande stund heter de mest använda ramverken ITIL och COBIT.

  Det är mycket vanligt att en incidenthanteringsprocess i en verksamhet bygger på någon form av system eller applikation vars syfte är att underlätta och effektivisera hanteringen av incidenter, ett sådant system benämns ofta som incidenthanteringssystemet. Trots att ramverk som ITIL och COBIT är använda i stor utsträckning världen över så uppstår det ett problem i att de båda saknar fokus på incidenthanteringssystemet och vad ett sådant system skall klara av. För när ramverken inte tar upp en sådan central del av incidenthanteringsprocessen så innebär det att den implementerande verksamheten själva måste lägga tid och resurser på att reda ut hur ett sådant system skall fungera.

  Denna studie adresserar problemet med att de vanligast använda ramverken för incidenthantering inte behandlar det, för processen, så centrala incidenthanteringssystemet genom att undersöka och besvara följande forskningsfrågor.

  Vilka implicita och explicita krav bör ett incidenthanteringssystem uppfylla?

  Vilka krav på incidenthanteringssystemet går att utläsa från de mest använda ramverken för incidenthantering?

  Hur matchar de framtagna kraven de krav som ställts av en verksamhet ur näringslivet?

  Denna studie riktar sig framförallt till de verksamheter eller individer som anser sig ha nytta av en sammanställning av de krav som ett incidenthanteringssystem bör uppfylla och kan fungera som ett stöd vid implementering eller inköp av ett nytt incidenthanteringssystem. Genom att identifiera kraven som ställs på ett incidenthanteringssystem utifrån de mest använda ramverken för incidenthantering så bidrar studien med resurser för implementationen av nämnt system drastiskt minskar. Samt genom att presentera ett konkret exempel, fallstudien, och jämföra det med kraven från ramverken bidrar studien med en referenspunkt för verksamheter att utgå ifrån när de implementerar eller köper ett nytt incidenthanteringssystem.

  Fulltekst (pdf)
  2015KSAI02
 • 46.
  Ahlryd, Sara
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  På gränsen till en ny värld: studenters informationspraktiker på väg mot arbetslivet2019Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  With the increasing academisation of vocational educations the need for higher education to prove to students the relevance of theoretical domain knowledge to professional experience is growing. One way of doing so is to provide students with opportunities for professional training during the course of their studies. The aim of this thesis is to explore the ways in which professional training help students to connect education with working life. The study is carried out through a practice theoretical lens on students’ information practices. It also entails exploring how their information activities contribute to their socialization within workplace communities and to their construction of professional identities. Through qualitative semi-structured interviews, the empirically driven analysis shows that students’ appropriation of information practices during professional training support learning, socialization into a workplace as well as identification with their future professional roles. Students’ information practices can be viewed as significant tools in the process of transition between education and profession where they function as facilitators for learning and participation in workplace activities. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  omslag
  Download (pdf)
  spikblad
 • 47.
  Ahlstedt, Jeanette Therese
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Sagoberättandet i förskolan.: Hur sagan kan användas i förskolans verksamhet för att synliggöra samt stärka barn i sin språkutveckling2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Studien belyser vikten av förskollärarnas betydelsefulla roll i förskolans verksamhet att ge barn förutsättningar att ta del av sagoberättande samt möjligöra för barn att möta litteratur på varierande sätt. Det ingår i förskolans uppdrag att stödja barns språklärande för att i framtiden ta del av samhället som är uppbyggt av kommunikationsformer som tecken, symboler, skrift samt bilder. Sagoberättandet är ett sätt att förmedla språk samt inspirera till fantasi där barnen kan få med sig budskap, begrepp samt värderingar i sitt livslånga lärande.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare som arbetar med barn ett-tre år beskriver och motiverar sitt arbetssätt med sagor för att utveckla barnens språk.

  Metod

  Den valda metoden för arbetet är en kvalitativ metod med semistruktuead intervju där urvalspersonerna består av sju verksamma förskollärare.

  Resultat

  Samtliga förskollärare betonar vikten av att barn ska ges möjlighet att ta del av litteratur samt muntligt sagoberättande i förskolans verksamhet för att främja språket. Majoriteten av förskollärarna arbetar med sagoberättande som ett prioriterat mål i verksamheten och med ett tydligt syfte att barn ska ges möjlighet att utveckla sin språkförståelse, locka till läslust, fånga barnens intresse, ge mening åt barnens upplevelser genom fantasi, skapa engagemang samt vara gruppstärkande. Flertalet av förskollärarna synliggör språklärandet genom pedagogisk dokumentation.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Ahlström, Lovisa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Dan, Christian
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Generativ AI och textbaserat innehåll: En komparativ studie i användarupplevelse2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The primary purpose of the study was to investigate the extent to which a generative language model such as ChatGPT version 3.5 creates user-centered text and meets UX criteria for user-centered text. The research is of an experimental nature and compares two texts, based on previous research and recognized UXcriteria. Data collection has taken place through quantitative questionnaire surveys and qualitative semi-structured interviews. The results of the datacollection confirm the validity of the criteria and demonstrate a positive user experience of the text processed by ChatGPT.

 • 49.
  Ahlström, Malin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Roos Lundström, Ronja
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Grovmotorik i förskolan: Pedagogers uppfattningar om barns lärande samt miljöns betydelse2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning

  Studien handlar om grovmotorik i förskolan. Vi tar reda på hur pedagoger arbetar och vilka uppfattningar de har om grovmotorik som verktyg för att främja barns lärande. Vi undersöker också miljöns betydelse för att bedriva grovmotoriska aktiviteter samt vilka förutsättningar och hinder förskolorna har.

  Syfte

  Syftet med studien är att ta reda på pedagogers uppfattningar om barns lärande genom grovmotoriska aktiviteter. Vi tar även reda på vilka förutsättningar som finns på förskolans inne och utemiljöer för att bedriva grovmotoriska aktiviteter.

  Metod

  Vi har använt kvalitativ metod och webbenkät som verktyg.

  Resultat

  Pedagogerna anser sig ha goda kunskaper inom ämnet grovmotorik. De anser sig vara medvetna om att barns kognitiva förmåga, samspel och koncentrationsförmåga ökar i samband med grovmotoriska aktiviteter. Studiens resultat visar även på att pedagogerna genomför grovmotoriska aktiviteter mer utomhus än inomhus. Detta beror på att de inte har samma förutsättningar inomhus

 • 50.
  Ahlström, Matilda
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Dangardt, Sandra
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”Barn gör så gott de kan”: En intervjustudie om förhållningssätt och strategier imötet med barn som har utagerande beteendeproblem i förskolan.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Förskollärare har idag tendenser att kategorisera barn efter deras beteende, det kan leda till att barn blir exkluderade i förskolans verksamhet.  Vi har därför valt att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger förhåller sig till barnet och barnets beteende. Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger resonerar kring barn med utagerande beteendeproblem, vilka strategier de använder sig av för att inkludera dessa barn i förskolans verksamhet samt om förskollärarens förhållningssätt påverkar barn med utagerande beteendeproblem. Vi har använt oss av en kvalitativ metod, vi har intervjuat sex förskollärare och två specialpedagoger. Vi valde intervju som redskap för att vi ville få en djupare förståelse av förskollärarnas och specialpedagogernas förhållningssätt och strategier. I resultatet framgår det att förskollärarna har olika sätt att möta barn med utagerande beteendeproblem och de tycker alla att dessa barn får en stämpel på sig eftersom att de syns och hörs i verksamheten. De tycker också att det är komplext att bemöta dessa barn för de väcker många känslor samt att förskollärarna vill ha mer kunskap om hur de ska bemöta barn med utagerande beteendeproblem.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 3959
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf