Change search
Refine search result
1 - 18 of 18
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Cronqvist, Marita
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Skaremyr, Ellinor
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Etiskt ledarskap i övergången mellan förskola och skola- förskoleklassen som inkluderande gränsöverskridare2022In: Paideia, ISSN 1904-9633, Vol. 24Article in journal (Refereed)
 • 2.
  Ferlin, Maria
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Särskilda undervisningsgrupper i grundskolans högstadium2021In: Paideia, ISSN 1904-9633, no 22, p. 55-66Article in journal (Refereed)
 • 3.
  Ferlin, Maria
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Vardagsanknytning i biologiböcker2013In: Paideia, ISSN 1904-9633, no 5, p. 52-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln behandlar hur anknytningar till elevers liv utanför skolan görs i svenska biologiböcker. Ett socialsemiotiskt perspektiv anläggs på texter och böckerna studeras som multimodala produkter. Anknytningen till livet utanför skolan sker genom olika modaliteter och det som främst har studerats är hur direkt tilltal används. Resultatet visar att elever förväntas ha besökt många biotoper vid olika årstider för att kunna känna igen sig i böckernas exempel. Möjliga konsekvenser frö elever, lärare och läromedelsförfattare diskuteras.

 • 4.
  Ferlin, Maria
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT. Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning.
  Persson, Elisabeth
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Fernissa eller förändring: Kunskapstransformering genom ett utvecklingsprojekt för förskolor och skolor2018In: Paideia, ISSN 1904-9633, no 15, p. 30-44Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Ett utvecklingsprojekt, här benämnt KIA, genomfördes 2015-2017 i 23 skolor och förskolor i Västsverige. KIA syftade till att öka "känslan av sammanhang" hos barn/elever i behov av särskilt stöd genom utbildning av skolpersonal och vårdnadshavare. Författarna genomförde följeforskning av förarbete och utbildningsinsatser riktade till skolor och förskolor. Data insamlades genom enkäter, observationer och intervjuer. Deltagarna uttrycker redan vid projektstart ett gott självförtroende, de tar huvudsakligen till sig konkreta förslag och ser yttre faktorer som de största hindren för utveckling. Tecken på transformering av kunskap saknas i stor utsträckning. Faktorer som kan påverka ett varaktigt resultat av kompetensutveckling framkommer genom följeforskningen.

 • 5.
  Hesslow, Eva
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Två läroböckers bild av recensionsskrivande2014In: Paideia, ISSN 1904-9633, p. 26-36Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln beskrivs med hjälp av Ivaničs (2004) diskursanalytiska ramverk för skrivundervisning hur två läroböcker i svenska erbjuder elever olika möjligheter att utveckla genrekompetens inom recensionsskrivande, i artikeln benämnt recen- sionskompetens. Utgångspunkt för studien är att nuvarande kursplaner för svenskämnet tydligare än föregående betonar förmåga att skriva olika texttyper. Resultatet visar att läroböckerna ingår i olika skrivpedagogiska diskurser. Avslutnings- vis diskuteras vilka konsekvenser detta kan få för elevers möjligheter att utveckla recensions- kompetens samt för lärare i val av lärobok.

 • 6.
  Jenven, Helene
  et al.
  Örebro universitet; Töreboda kommun.
  Orlenius, Kennert
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Sociografisk inventering - en metod för att främja den sociala samvaron2016In: Paideia, ISSN 1904-9633, no 11, p. 27-36Article in journal (Refereed)
 • 7.
  Klaar, Susanne
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Personformerande undervisning i förskolan: att skapa en identitet och att bli ett subjekt2023In: Paideia, ISSN 1904-9633, Vol. 25, p. 37-48Article in journal (Refereed)
 • 8.
  Norlund, Anita
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Bokanmälan av Læringslaboratorier og: eksperimenter av Dorthe Staunæs, Hanne Kirstine Adriansen, Katia Dupret, Steen Høyrup och Niels Christian Mossfeldt Nickelsen (red.)2014In: Paideia, ISSN 1904-9633, no 8Article, book review (Other academic)
 • 9.
  Norlund, Anita
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Bokanmälan av Pædagogiske teorier, femte utgåvan av Jens Rasmussen (red.) Billesø & Baltzer, Værløse, 20122012In: Paideia, ISSN 1904-9633, no 4, p. 58-59Article, book review (Other academic)
 • 10.
  Norlund, Anita
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  "Varken en mirakelmedicin eller en farsot": en översikt över forskning om undervisningsteknologi i form av så kallade verklighetsmiljöer2017In: Paideia, ISSN 1904-9633, no 13, p. 6-16Article in journal (Refereed)
 • 11.
  Odenbring, Ylva
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Gränsöverskridare i förskoleklassen: konstruktioner av kön i barns vardag2012In: Paideia, ISSN 1904-9633, Vol. 4, no 4, p. 19-28Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Barns vardag är på många sätt mångfacetterad, inte minst när det gäller konstruktioner av kön. I artikeln studeras konstruktioner av kön i termer av hur barns gränsöverskridande agerande framträder lokalt i en förskoleklass i Sverige.

 • 12.
  Persson, Bengt
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Nils Christie, Ivan Illich och frågan om skolans nödvändighet2015In: Paideia, ISSN 1904-9633, Vol. 10, p. 56-58Article in journal (Refereed)
 • 13.
  Persson, Elisabeth
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT. Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning.
  Ferlin, Maria
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Fernissa eller förändring: Kunskapstransformering genom ett utvecklingsprojekt för förskolor och skolor2018In: Paideia, ISSN 1904-9633, no 15, p. 30-44Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Ett utvecklingsprojekt, här benämnt KIA, genomfördes 2015 till 2017 i 23 skolor och förskolor i Västsverige. KIA syftade till att öka ”känslan av sammanhang” hos barn/elever i behov av särskilt stöd genom utbildning av skolpersonal och vårdnadshavare. Författarna genomförde följeforskning av förarbete och utbildningsinsatser riktade till skolor och förskolor. Data insamlades genom enkäter, observationer och intervjuer. Deltagarna uttrycker redan vid projektstart ett gott självförtroende, de tar huvudsakligen till sig konkreta förslag och de ser yttre faktorer som de största hindren för utveckling. Tecken på transformering av kunskap saknas i stor utsträckning. Faktorer som kan påverka ett varaktigt resultat av kompetensutveckling framkommer genom följeforskningen. 

 • 14.
  Persson, Elisabeth
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Inkludering för ökad måluppfyllelse ur elevperspektiv2011In: Paideia, ISSN 1904-9633, Vol. 2, p. 49-58Article in journal (Other academic)
 • 15.
  Peterson, Carina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Förskollärares balansgång mellan att undervisa ett kunskapsinnehåll och att tillvarata barns intresse2023In: Paideia, ISSN 1904-9633, Vol. 25Article in journal (Refereed)
 • 16.
  Svensson, Ann-Katrin
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Med alla barn i fokus: om förskolans roll i flerspråkiga barns språkutveckling2012In: Paideia, ISSN 1904-9633, no 4, p. 29-37Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Flerspråkiga barns språkliga situation i förskolan och vid skolstarten står i fokus. Enligt skollagen ska barn med annat modersmål än svenska i förskolan ha möjlighet att utveckla både svenska språket och modersmålet. Förskollärarnas betydelse för barnens möjligheter att utveckla sina språk och ordförrådets betydelse för barnens möjligheter att vid skolstarten utveckla positiva läsförståelsestrategier behandlas. Flerspråkiga barns språkliga situation vid skolstarten och förskolans och skolans roll för barnens lässtrategier diskuteras.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Tyrén, Lena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Bokanmälan av De mange veje mod inklusion: metoder og tilgange i pædagogers praksis, av Tom Ritchie(red.) Billesø & Baltzer, Værløse, 20142014In: Paideia, ISSN 1904-9633, no 8, p. 55-56Article, book review (Other academic)
 • 18.
  Zimmerman, Fredrik
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hur kan lärare motverka en antipluggkultur bland pojkar2019In: Paideia, ISSN 1904-9633, no 17, p. 15-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Utifrån frågan varför pojkar generellt presterar sämre i skolan än flickor har det gjorts flera studier i skolor med en dominerande ”antipluggkultur” eller en dominerande ”ingen ansträngningskultur” bland pojkarna. Dessa studier visar att de normer som konstrueras bland pojkar försvårar deras möjligheter att studera. Denna artikel fokuserar på en studie utförd på en skola med en dominerande ”pluggkultur” bland pojkarna. I texten framläggs hur lärarna har bidragit till att konstruera en ”pluggkultur”. Utifrån pojkarnas egna utsagor har lärarna bidragit till att skapa dominerande normer bland pojkarna som de själva hävdar gynnar deras studier. Normer kan vara hindrande, men detta specifika fall visar att normer även kan upplevas som möjliggörande. 

1 - 18 of 18
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf