Change search
Refine search result
1 - 7 of 7
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Holm, Ann-Sofie
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  "Vi killar har lite mer vid sidan om"2005In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 15, no 1-2Article in journal (Other academic)
 • 2.
  Lyngfelt, Anna
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Barn och barndom i vuxnas bilder för barn: en analys av bilderna i ett antal samtida bilderböcker, med genusinriktade kommentarer och didaktiska utgångspunkter2005In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 15, p. 41-49Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Lyngfelt, Anna
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Tankar om vår tids arv från Rousseau, i skolan och i barn- och ungdomslitteraturen2003In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 13, p. 7-15Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Nilsson, Skans Kersti
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Att förstå verkligheten genom litteraturen: en undersökning av unga vuxnas fiktionsläsning utifrån deras skattningar och kommentarer2013In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 23, no 1, p. 387-401Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning och på vilka sätt unga vuxna i åldern 16-25 år i värderingar och kommentarer visar sin förståelse för innehåll och mening i en berättelse från en annan politisk tradition och miljö. Vidare om förståelse och värderingar kan knytas till läsförståelse, förmåga att skilja mellan fakta och fiktion och förmåga att skapa analogier till egen erfarenhet av politiska och sociala situationer. Slutligen är syftet att undersöka vilken eller vilka läsarter som tillämpas vid fiktionsläsning. Undersökningen, som genomförts i klassrumsmiljö, består av två delar. Första delen: högläsning av en kort novell medan eleverna följer texten i egen kopia. Därefter uppmanas eleverna att skriva ner de känslor, tankar, associationer och reflexioner, som novellen skapat. Detta kan betraktas som en enklare form av intervention. Den andra delen består av en enkät omfattande 43 frågor i tre sektioner utformade i Likert-skala och i flervalsfrågor. Sektionerna är följande: a/ Reaktioner på berättelsen i form av frågor. Denna del består av 22 frågor. b/ Skattning av vanor och preferenser av fiktionsläsning och andra fiktionsmedier. Delen omfattar 13 frågor. c/ Skattning av medievanor med särskilt fokus på TV och internet. Delen omfattar 8 frågor. Två av de 43 frågorna är kvalitativa. Studien visar att merparten av respondenterna inte känner igen sig i pojken och att de inte tycker att novellen har förmedlat något som de kan använda i sina liv. Detta leder till följande slutsatser: Frånvaron av analogier till personliga eller till allmängiltiga politiska erfarenheter visar generellt på en distanserad och ytlig läsning. Förintelsen betraktas som hörande till historien och därmed ett passerat stadium. Detta bekräftar Giddens syn på den globaliserade individens vilja att forma sin egen livsstil befriad från det förflutnas bojor, liksom Baumanns kritik av dagens konsumtionsinriktade värld. Någon anknytning till föreställningen om världsmedborgarskapet i dagens globaliserade värld framkommer inte. Slutsatsen är att den läsart som tillämpas huvudsakligen är linjär och handlingsinriktad (story-driven).

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Tholin, Jörgen
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Betygsättning, strömmingsstekande och kemilaborationer2005In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 15, no 1-2Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Tholin, Jörgen
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Självvärdering2004In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 14, no 2-3Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Varga, A
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Metakognitiva perspektiv på skolans litteratursamtal: Hur kan elever stödjas i att utveckla metakognition via samtal om skönlitteratur?2013In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 23, no 1, p. 493-512Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det sista årtiondets internationella mätningar av elevers läsförmåga i PIRLS och PISA vittnar om ett sjunkande resultat för svenska skolelever i motsats till bl.a. norska. De senaste mätningarna i PIRLS 2006 och 2011visar att det i synnerhet är andelen starka och mycket starka läsare som har minskat (Skolverket 2007:305, Skolverket 2012: 381). En motsvarande nedgång avtecknar sig även bland svenska 15-åringar. Den senaste mätningen i PISA 2009 visar att den genomsnittliga läsförmågan bland svenska 15-åringar sjunkit från en tidigare hög nivå sett i ett internationellt perspektiv till en genomsnittlig samtidigt som andelen mycket svaga läsare ökat. Så mycket som en femtedel av svenska skolelever beräknas inte ha uppnått en grundläggande läsförmåga när de lämnar grundskolan (Skolverket 2010:352). Detta reser höga krav på skolan att se över sin undervisning i läsförståelse – inte minst i ljuset av läsforskningen. Såväl den nationella som den internationella läsforskningen har bl.a. intresserat sig för de metakognitiva aktiviteternas betydelse för litteracitetsutvecklingen och urskilt ett tydligt samband mellan förmågan att tillämpa metakognitiva strategier i samband med läsning och en utvecklad läsförmåga (se exempelvis Griffith & Ruan 2005, Persson 1994).

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1 - 7 of 7
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf