Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 91
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Abrahamsson, Agneta
  et al.
  Vibeke, Bing
  Löfström, Mikael
  University of Borås, School of Business and IT.
  Familjecentraler i Västra Götaland2009Report (Other academic)
 • 2.
  Ahlstrand, Ludvig
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Nguyen, Thanh
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hur bör kvalitet definieras?: En tvärsnittsstudie om kvalitetstolkning inom offentlig respektive privat sektor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this research study was to examine how personnel in both public and private health care centers within Borås, construe and evaluate the concept of quality within the basis of our study. Data was gathered by surveys provided in two forms: printouts and digital copies to personnel in public and private health care centers, within the municipality of Borås. The evaluation of quality is according to many, fluctuating. Moreover, this means that there is a difficult process of defining the concept of quality to a general aspect, to the extent where theories and previous research agree with this statement accordingly. This study also analyzes other notions related to the concept of quality. These notions and concepts are defined as service and efficiency, but we also included competition as an external factor that influences the concept of quality since previous research has done the same. The respondents within public and private health care centers yielded very similar results, but also highlighted additional aspects that may affect quality. These aspects where provided by letting the respondents freely highlight factors that they assumed could affect quality.

  Along with considering previous research, this study, concludes that the notion of quality is a familiar term to many, yet is a fluctuating concept. This means that many individuals are sure to have some understanding of the concept of quality, but there is great uncertainty in how to define it. Within health care centers, we recommend further research exploring the concept of quality in order to utilize it more frequently among internal investigations, which organizations should be able to perform themselves.

 • 3.
  Al-Mashhadani, Saaly
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  AL Mousilli, Wafaa
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hur fungerar etableringsuppdraget på arbetsförmedlingen?: En studie utifrån kundens perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this research study is to evaluate the work of Employment Service's when helping new immigrants in finding a job based on their sex, education and age. A survey was distributed to persons who have had an ”establishment plan” at the Employment Service in the last five years this would give us an overview of the customer's perspective. The survey was distributed digitally. The result from the questionnaire would help us answer our question regarding that everyone got the same help regardless of sex, educational level or age. Through the study, we also wanted to see if gender or education level has any effect on entering the job market. We supported our study by researches, to get a good picture of the area of focus; establishment and employment agency. In this investigation, we compared the of employment rates among foreign-born versus native-born. This helps us see how employment for foreigners has been in Sweden over time. We believe that it gives us a better understanding of how and why things happen. Our study showed that there’s in a correlation between gender or education level and entering the labor market as well as getting help from the Employment Service. We recommend the studies used of this field (both quantitative and qualitative) in order to see that the results continue to be the same as we received from our study and also why the results look like it does.

 • 4.
  Almeida, Luis
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Grgic, Emir
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Jämställdheten inom idrotten i Göteborgs stad: En undersökning om vägen till jämställd idrott2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår undersökning var vad som görs i Göteborgs stad när det kommer till att öka jämställdheten mellan killar och tjejer inom idrottens grenar. Men även att få en djupare förståelse för hur Göteborgs stad arbetar med jämställdhetsfrågorna inom idrotten. För att svara på vårt syfte så använde vi oss utav tre följande frågeställningar och dessa är: Vad gör politikerna och tjänstepersonalen i Göteborg i deras roller för att skapa en jämställd idrott? Vad är Idrotts- och föreningsförvaltningens och nämndens drivkraft till att arbeta med jämställdhet inom idrotten? Får föreningar stöd från kommunen i hur de skall jobba för att öka jämställdheten? Undersökningens teoribegrepp bygger på Yvonne Hirdmans genussystem, genusskapande, stereotyp modellen och genuskontraktet där hon beskriver att mannen är utgör normen och är kontraktskrivare. Vi har även utgått ifrån folkhälsan ur ett genusperspektiv och patriarkat som teoribegrepp. Vi har utfört semistrukturerade intervjuer med respondenter som är politiker och tjänstepersonal som arbetar med idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborgs stad, detta för att få en djupare förståelse för hur situationen ser ut för tjejer inom idrotten. Resultatet i vår undersökning visar att killar gynnas i större utsträckning än tjejer när det kommer till ekonomiska medel, träningstider och investeringar. Att traditionellt manliga sporter prioriteras i högre grad av kommunen och att föreningar inte har någon skyldighet att främja tjejer i deras idrottsutövande.

 • 5.
  Andersson, Camilla
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hellgren, Rebecka
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Isfeldt, Emma
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  "Man slår knut på sig själv": En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av handlingsutrymme2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För en socialsekreterare innebär handlingsutrymmet ett visst mått av självbestämmande i sin yrkesutövning. Socialsekreterare förväntas i sitt yrke hantera komplexa situationer och svåra bedömningar. De ska i bedömningar och beslut utgå från klienten samtidigt som de ska förhålla sig till organisationens ramar. Socialsekreterare behöver sitt handlingsutrymme för subjektiva bedömningar, samtidigt som handlingsutrymme kan anses bidra till problem för både klient och organisation. Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för socialsekreterares upplevelse av handlingsutrymme inom socialtjänsten på lokal nivå. Studien har genomförts utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt med semistrukturerade intervjuer. Vidare har Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati och gräsrotsbyråkrater använts, vilket studiens resultat analyserats utefter. Resultatet påvisar att socialsekreterare upplever att handlingsutrymme formas av socialsekreterarens egna värderingar och erfarenheter. Det framkommer även i resultatet att socialsekreterare upplever att handlingsutrymme begränsas av arbetssituation, lagar och tolkningsutrymme, regler och riktlinjer samt ekonomiska förutsättningar. Vidare upplever socialsekreterarna att de har beslutsfattande inom sin delegation, det framkommer även att socialsekreterare upplever sig ha ett indirekt handlingsutrymme. Det indirekta handlingsutrymmet kan anses bidra till att utöka socialsekreterarens handlingsutrymme. Studien bekräftar att socialsekreterare har ett handlingsutrymme men att handlingsutrymmet upplevs olika, där socialsekreterares upplevelse av handlingsutrymmet påverkas av sociala och organisatoriska faktorer.   

 • 6.
  Angren, Hanna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Klasson Frisell, Kajsa
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ett ljus i mörkret: En fallstudie om socialsekreterares arbetsvillkor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of our study was to investigate social workers’ working situation. To do so, we chose to conduct a case study at a Family and individual unit in a municipality in Västra Götaland. We wanted to examine the social workers’ attitude towards their labour conditions and their psychosocial work environment. Previous research suggests that the lack of staff orientation in the organization is the reason why social workers feel worse in their workplace and an another reason is also that they do not feel cared for by their employer and leader. We chose to do a qualitative study and we therefore interviewed seven social workers, one family secretary and a head of unit, according to a semi-structured interview guide. The results that emerged from the interviews were that the social workers felt that their work situation, in contrast to previous research, were good and well functioning in both staff orientation and from a health perspective. The respondents were also positive about the manager's leadership and believed that the communication between them was good. They also experienced good support from the manager in difficult situations and had no problem with asking for help. Furthermore, however, the social workers considerd that there were certain deficiencies in the threats and violence-work, such as the lack of training and supervision. They also agreed with each other on the issue of the social work education and that it might be important to highlight the proposal of mentoring and to introduce psychological tests in the social worker education like the tests in the polices’ criteria.

 • 7.
  Areskoug, Linda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lidman, Tobias
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kvinnors politiska representation - En undersökning om könsmönster i kommunalpolitiken i Borås stad2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study examines the representation of women, and the existence of any gender patterns in municipal politics. The study also illustrates gender distribution in the city of Borås. A survey of the female elected local councilors has been conducted to illustrate how the situation regarding gender patterns look like in the current situation. In addition, we also conducted semi-structured interviews with respondents from the various parties active in local politics in the city of Borås to get a comprehension in the situation of female politicians. We constructed the interviews on the basis of the reference framework, and then coupled with our respondents' personal experiences with our analysis model.The areas that we have examined are the representation of women, the barriers they face in politics, as well as horizontal and vertical gender division of labor. Our survey shows that there is a lack of female representation in local politics in the city of Borås, to some extent, and also what impact this has in the political situation that exists. Moreover, the survey shows that both a horizontal and vertical gender division of labor exists in the municipality of Borås.The study is written in Swedish.

 • 8.
  Arnham, Emma
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Svensson, Hannah
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Vård- och äldreförvaltning i förändring: En kvalitativ jämförande studie kring hur chefer och undersköterskor på vård- och äldreförvaltningen uppfattar omorganisationen i Borås2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att studera om uppfattningen skiljer sig bland chefer och undersköterskor på vård- och äldreförvaltningen kring den omorganisation som implementerades i Borås stad 1 januari 2017 och om den givit olika effekter. De teoretiska utgångspunkter som har använts i denna studie handlar om organisationsperspektiv, organisationsförändring, styrning och ledning samt organisationskultur. Denna studie är gjord utifrån en kvalitativ metod där det genomförts semistrukturerade intervjuer med fem chefer och fem undersköterskor för att kunna besvara studiens frågeställningar.

  Resultatet visar att chefer uppfattar omorganisationen positivt i den mening då det blivit en samlad verksamhet. Det finns även negativa uppfattningar bland både chefer och undersköterskor kring den stora organisation som blivit då det uppstått problem kring kommunikation och samverkan. Undersköterskorna har ingen uppfattning kring själva omorganisationen då de anser att den inte har påverkat deras arbetsplats. Däremot anser de att chefernas arbete gentemot undersköterskorna har förändrats till det negativa då cheferna har kommit längre ifrån undersköterskorna. Detta har gjort att undersköterskorna har kommit längre ifrån beslutsprocessen i och med det fjärde chefsledet som tillkommit efter omorganisationen. Slutsatsen i denna studie är att omorganisationen inte har drabbat undersköterskorna i samma utsträckning som den har gjort hos cheferna vilket leder till skilda uppfattningar. Cheferna har efter omorganisationen fått arbeta hårt för att bilda en stark gemenskap på vård- och äldreförvaltningen, medan undersköterskorna har påverkats negativt med anledning av omorganisationen vad gäller en försämrad kommunikation med cheferna. Undersköterskorna är inte delaktiga i beslutprocesser och uppmärksammar att cheferna inte är närvarande i samma utsträckning som tidigare. Detta leder till att cheferna inte bjuder in undersköterskorna för ett ökat engagemang vilket skapar en alltmer toppstyrd organisation. Ett förekommande problem som uppmärksammats är gemenskapen mellan alla nivåer inom vård- och äldreförvaltningen då varken chefer eller undersköterskor uppfattar att det finns en organisationskultur.

 • 9.
  Backlund, Isabelle
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kasapolli, Agnesa
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Framtidens förvaltning: vikten av implementering av artificiell intelligens i den offentliga förvaltningen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper addresses how artificial intelligence can be used as an efficiency tool in the public administrations and how to implement new technology in the organization, which obstacles can be encountered and how to work with the implementation process. In order to be able to understand the results of our research we begin by explaining how AI got its beginning, what it was meant for and how it has evolved. To then implement this technology in various public administrations that continuously develop organizationally all the time to reflect society is interesting to examine, because now it is not just about new technology anymore but one has to adapt to organizational and implementation theory. So we continue to explain what a public sector is and how it works with the main focus on; Public administration, policy, projects, implementation theory and teamwork. The purpose of these various chapters is to give an understanding that will lead to the purpose of our research on how the Swedish Insurance Agency Försäkringskassan, a governmental Swedish authority has worked to implement AI in its organization and how the new technology can now be used as an efficiency tool.

 • 10.
  Bekteshi, Agnesa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Bekteshi, Marigona
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kvinna och chef inom statlig myndighet: En kvalitativ studie om kvinnliga chefer och deras upplevelser av chefsrollen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ studie om kvinnliga chefer inom en statlig myndighet och deras upplevelser av chefsrollen. Syftet är att få en förståelse för hur kvinnliga chefer inom en statlig myndighet upplever sin chefsroll och hur de beskriver sitt ledarskap samt varför kvinnor väljer att söka sig till en chefsbefattning inom en statlig myndighet. De teoretiska ramverk som studien utgår ifrån handlar om ledarskap, teorier om kvinnors underrepresentation inom chefsyrket, samt teorier om varför man väljer ett arbete inom en statlig myndighet. Studien gjordes genom semistrukturerade intervjuer med sex respondenter inom en och samma myndighet i Sverige. Urvalet av respondenter har skett utifrån ett målinriktat urval och snöbollsurval. De slutsatser som kunde dras var att de kvinnliga cheferna i denna studie blev chefer inom en statlig myndighet på grund av att de arbetade inom myndigheten på en annan befattning tidigare. Samtliga chefers upplevelser av chefsrollen tolkas som positiva och de såg sina möjligheter till att utvecklas i sin chefsroll och ledarskapet som väldigt stora. Cheferna beskrev ledarskapet som ett slags verktyg för att involvera medarbetare och gemensamt nå uppsatta mål.

 • 11.
  Berbatovci, Arbnora
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Karlsson, Jennie
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Att rekrytera kompetensbaserat och rättsäkert: Om en kommunal organisation och dess rekryteringsprocess2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to describe and analyze a municipal organizations recruitment process in terms of recruiting competence-based and legal certainty, conducted by a qualitative study in the form of five individual semistructured interviews. The municipal organization is located in western Sweden. Based on experience and skills, these five interviewees describe how a recruitment process goes into practice, where they consider the recruitment process to be complex with regard to laws and regulations to be considered. The main result that has emerged under the interviews of the municipal organization has been that the organization should have a legal and competence-based recruitment process when operating in the public sector and it is therefore important to maintain its legal certainty. Two principles that had a special impact on the recruitment process during the interviews are non-discrimination and equal treatment. The descriptive picture of the principles of non-discrimination and equal treatment that has been explained has treated all those involved in recruitment living with them, but that it was mostly a working life that HR had checked. Based on the explanations and descriptions of the interviewees you can see strong links to previous research and theoretical starting points.

   

  This study is written in Swedish.

 • 12.
  Bergquist, Sofia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kristoffersson, Ida
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  "Världens tuffaste yrke": En kvalitativ studie om lärares psykosociala arbetsmiljö2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läraryrket är ett av de yrken som många upplever har en hög arbetsbelastning bestående av både administrativt arbete och undervisning av lektioner. Lärare ska uppfylla de krav som ställs på dem från politiker och rektorer för att eleverna ska få en så utvecklande undervisning som möjligt. Undersökningar visar att många lärare är missnöjda med sin arbetssituation och läraryrket är drabbat av långtidssjukskrivningar och psykosociala problem hos de anställda. Vi har därför valt att undersöka den psykosociala arbetsmiljön hos lärare för att ta reda på hur de upplever den press som sätts på läraryrket.

  Vi har genomfört åtta intervjuer med lärare på olika högstadieskolor. Utifrån den empiri vi fått fram har vi valt ut tre aspekter med underrubriker för att enklare kunna urskilja vad lärarna upplever påverkar deras psykosociala arbetsmiljö. Vi har sedan använt oss av tidigare forskning inom läraryrket samt två teorier: Krav-kontrollstödmodellen och Tvåfaktorsteorin. Resultatet visar att olika aspekter påverkar lärarna på olika sätt. Läraryrket präglas till stor del av kontakten med eleverna, som både för med sig negativa och positiva sidor. Lärarna upplever också stor press i att exempelvis sätta höga betyg och anpassa sin undervisning till alla elever. Genom det fria skolvalet är flera skolor måna om att ha ett gott rykte och locka samt behålla elever. Arbetsbelastningen är överlag hög och lärarna får utstå påtryckningar från både rektorer, föräldrar och politiker.

 • 13.
  Berisa, Saha
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Cras, Evelina
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Rexhepi, Arlinda
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  En väg in i arbetslivet: En studie av nyanländas arbetsintegrering ur arbetsförmedlingens perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Employment Service main mission is to match people into the labor market. In 2015, the refugee crisis took place from Syria and many refugees came to Sweden. The Employment Service was commissioned to establish new arrivals in the labor market. The main mission would be to support the new arrivals by facilitating the establishment process. The purpose of this study is to deepen the understanding of how the workforce sees the work on the establishment assignment. The empires for this study are obtained through a qualitative study in the form of interviews. There are six different administrators at three different offices that have been interviewed. To analyze the empirics from a theoretical point of view we have chosen three different theories based on new public management, structural perspective and human capital theory. With the theories as a basis, we have come to the conclusion that the mediators look seriously at the mission and they try to help the newly arrived in the labor market, with all the resources they have.

  This study is written in Swedish.

 • 14.
  Bihel, Jasmina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Fathoni, Khatimah
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kvinnor i politiken i Mauritius: Konsekvenser av ökad kvinnorepresentation2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the thesis is to understand and analyse councillors’ view on women in Mauritian politics. This thesis focuses on their experiences after the implementation of gender quota in local government which led to an increased women’s representation in local politics as well as the consequences derived from it. The empirical material for this thesis has been gathered through qualitative interviews with male and female councillors from three municipalities in Mauritius. The theoretical framework is divided into three parts which are used to analyse different points from the empirical material. In the theoretical framework we have included theories about the ways to increase women’s representation, why women should be active in politics, and about gender quota. To analyse the empirics from a theoretical point of view, we have divided the results into three sub-categories which are the respondents’ stance to gender quota and women’s representation in politics, the theory of critical mass and the change in political agenda, as well as the councillors’ attitudes towards female politicians. The results from this thesis show that the notion that politics is solely a male domain has begun to change. The increased women’s representation has shown that women are as competent as men in the political field. However, the results do not show a notable change in the political agenda, because not enough time has passed to see any differences. Women in Mauritius are today more accepted to partake in politics but there is still a long way to go for them to be considered equal members as men in the political world.

 • 15.
  Bilalli, Driton
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Siroky, Simon
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Får jag säga något?: En studie om delaktighet i en byråkratisk miljö2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar delaktighet inom en byråkratisk organisationsform i en västsvensk kommun. Den ämnar ta reda på om demografiska faktorer har en avgörande betydelse för hur personal upplever delaktighet på arbetsplatsen. Med hjälp av en enkätstudie jämförs kön, ålder och anställningslängd mot tre nivåer av delaktighet: att få sin röst hörd, möjlighet till att forma arbetsplatsen och att inkluderas i beslutsprocesser. Chi-två metoden används för att upptäcka eventuella samband. De tre nivåerna av delaktighet har arbetats fram genom teorin om human relations, som här ställs i kontrast till byråkratin inom organisationsteorins strukturella perspektiv. Byråkratin lämnar föga utrymme för delaktighet, medan de huvudsakliga beståndsdelarna i human relations i stort handlar om just delaktighet.

  Tidigare forskning visar fördelar med delaktighet i organisationer generellt sett, men det föreligger svårigheter att applicera en sådan organisationsform i en regelstyrd kommunal verksamhet. Studien har dock ett grundläggande antagande om att personalen inom den offentliga sektorn ändå upplever ett visst mått av delaktighet. Frågan är om denna upplevda delaktighet styrs av demografiska faktorer. Svaret på denna fråga kom efter 21 hypotesprövningar, och resultatet var tydligt. Det visade att kvinnor och män, människor i studiens båda åldersgrupper och personal med olika anställningslängd upplever delaktighet på ett relativt snarlikt sätt. Det finns ingen avgörande skillnad som kan styrka att män upplever delaktighet annorlunda än kvinnor, eller någon skillnad rörande ålder eller anställningslängd. Det tycks snarare vara en fråga om att forska vidare med utgångsblick i arbetsmiljön och arbetsplatsens kultur – för att se om de faktorerna påverkar hur personalen upplever delaktighet.

 • 16.
  Bilan, Daniel
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Wolf, Julia
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Valadministrationens tjänstemän i politisk polariserade tider: En kvalitativ studie om viljan att rösta och förtroende för tjänstemän i Kalifornien i politisk polariserade tider2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att utforska hur valadministreringen och tjänstemännens handlande i en tid av politisk polarisering i delstaten Kalifornien, kan tänkas inverka på universitetsstudenters förtroende för valsystemet och valprocessen, och i förlängningen incitamenten att rösta.

  Studien utförs i den amerikanska delstaten Kalifornien och det har genomförts kvalitativa intervjuer med universitetsstudenter från UCLA. Det teoretiska ramverket som användes var Holmberg och Oscarssons (2004) teori om de tre parametrarna institutionella, kontextuella och individuella, förklaringarna till attityder till röstning. Även Rothstein och Kumlins (2001) teori om socialt kapital & förtroende används i uppsatsen för att förståelse för sambanden mellan korruption, tillit för samhället och de politiska institutionerna.

  Resultatet i studien visade att respondenterna är positivt inställda till de delar av valprocessen som valadministrationen (de politiskt tillsatta tjänstemännen) inte har ett tydligt inflytande över. I det avseenden där de har ett tydligare inflytande, väcker de misstro och förtroendet för valsystemet och valprocessen är lägre. Resultatet visar att respondenterna har ett mycket lågt förtroende för offentliga tjänstemän generellt. Den politiska polariseringen i USA visar sig påverka valdeltagandet i en positiv riktning, men förvärrar förtroendet för valadministrationen.

 • 17.
  Blomgren, Roger
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Att styra genom samverkan: Genomförandet av kultursamverkansmodellen i Jämtlands och Kronobergs län2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ansvarsfördelningen mellan kommunal, regional och statlig nivå i den svenska kulturpolitiken har länge debatterats. 2009 beslöt riksdagen att en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet skulle inrättas. Det som kommit att kallas kultursamverkansmodellen berör i högsta grad ansvarsfördelningen mellan olika politiska nivåer och den står idag under implementering. I denna rapport studeras om och i så fall hur kultursamverkansmodellen har bidragit till att förändra den regionala och kommunala kulturpolitikens organisation och innehåll i Jämtland och Kronoberg. Studien, som fokuserar på kultursamverkansmodellen som ett uttryck för förändrad verksamhetsstyrning, vägleds av två övergripande frågeställningar:  Om och i så fall hur medför kultursamverkansmodellen en förändrad verksamhetsstyrning i Jämtland och Kronoberg, med särskilt fokus på relationen mellan regional och kommunal nivå?  Får en eventuellt förändrad verksamhetsstyrning konsekvenser för kulturpolitisk organisation och kulturpolitiska prioriteringar i Jämtland och Kronoberg och i så fall vilka? Studiens analysram utgörs av implementeringsteori och teorier om de vanligast förekommande styrningsredskap som det offentliga kan använda sig av för att genomföra politik, närmare bestämt styrning genom normbildning, organisation respektive regleringar. I studien belyses hur dessa styrningsredskap används i genomförandet av kultursamverkansmodellen. Studiens material består av dokument och intervjuer. Dokumenten utgörs huvudsakligen av kulturpolitiska styrdokument på i första hand regional och kommunal nivå, men även i viss utsträckning på statlig nivå. Semi-strukturerade intervjuer i Jämtland och Kronoberg har därtill genomförts med regionala och kommunala kulturpolitiker i ledande ställning, samt med motsvarande på tjänstemannasidan. Ett första resultat är att kultursamverkansmodellen medfört en förändrad verksamhetsstyrning i både Jämtland och Kronoberg. Denna förändring består i en förtätad dialog mellan regionala och kommunala kulturpolitiska instanser. Kultursamverkansmodellen har således bidragit till att förstärka en förändrad verksamhetsstyrning i relationen mellan regional och kommunal kulturpolitik, snarare än att modellen skapat radikalt nya former för verksamhetsstyrning. På liknande sätt har den statliga nivåns redan existerande styrning av såväl regional som kommunal kulturpolitik förstärkts snarare än radikalt förändrats; kultursamverkansmodellen har för den statliga nivån inneburit ett redskap att styra den regionala och kommunal kulturpolitiken starkare än tidigare. Ett andra resultat är att Kultursamverkansmodellens genomförande inte föranlett några förändringar i Jämtlands och Kronobergs kulturpolitiska prioriteringar. Professionell, institutionsbaserad konstnärlig verksamhet kvarstår som den regionala kulturpolitikens fokus. Detta resultat måste dock ses mot bakgrund av att modellen i de aktuella länen befinner sig i en etableringsfas, det vill säga förändringar kan eventuellt ske när modellen är inarbetad i de båda länen.

 • 18.
  Blomgren, Roger
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Regional Cultural Policy in Sweden: Empirical Results, Theoretical Understandings and Consequences for Cultural Policy Research2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  With this paper, we aim to instigate a discussion on the relevance of existing models and classifications in cultural policy research when wanting to explore regional cultural policy in Sweden. We assess the models and classifications that we deem to be most influential in English-speaking cultural policy research and find that although they have many benefits, they are not fully adequate when wanting to understand place-specific aspects and variation in regional cultural policy. We then move on to presenting findings from our own studies on Swedish regional cultural policy that make this critique relevant. We conclude with identifying the need not only for middle-range theories that are more apt when exploring local variation, but also for more empirical studies that from a comparative perspective can contribute to in-depth knowledge of the internal power structures of the cultural policy field.

 • 19.
  Blomgren, Roger
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Varför regional kulturpolitik? Exemplet Sverige2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  I detta paper belyser vi regional kulturpolitik i ett svenskt sammanhang, med huvudfokus på de legitimitetsproblem som denna kulturpolitik hittills uppvisat. Legitimitetsproblemen utforskas från tre olika perspektiv, där det första rör den regionala nivåns position i en nationell kontext. Det andra perspektivet riktar in sig på regionernas interna sammanhang och handlar om kulturpolitikens roll och ställning i den regionala kontexten, där legitimitet gentemot regionernas invånare står i centrum. Det tredje perspektivet är också internt och avser hur regionerna med hjälp av olika berättelser om ett regionalt mervärde försöker legitimera sin kulturpolitik. I papret försöker vi spåra orsakerna till att den regionala nivån i Sverige hittills fungerat primärt som ett instrument för att implementera statligt genererad kulturpolitik. Vi argumenterar för att svårigheterna för den regionala nivån att etablera sig som en autonom politisk aktör på det kulturpolitiska området tydligt relaterar till den regionala nivåns svårigheter med att överlag finna en förankring i en specifik och unik regional värdegemenskap.

 • 20.
  Bobic, Milanka
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Cehic, Edina
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Tillit till Försäkringskassan utifrån kön, ålder och utbildning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet har varit att undersöka tilliten till Försäkringskassan under perioden år 2008-2014. Förutom att studera den allmänna tilliten till myndigheten har även tilliten till Försäkringskassan utifrån variablerna kön, ålder, utbildning och socialt kapital studerats. Datamaterialet för uppsatsen kommer från SOM-institutet som varje år genomför förtroendeundersökningar av myndigheter i Sverige. På detta sätt anses SOM-institutet vara en tillförlitlig källa att inhämta information ifrån. I uppsatsen presenteras alla undersökningar utifrån årsperioden 2008-2014, för att det ska underlätta generaliseringen av resultaten. När det gäller det allmänna förtroendet för Försäkringskassan visar linjediagrammet på en klar förbättring i slutet av år 2014. I resultatet om könsvariabeln framkommer ingen betydlig skillnad i förtroendet bland könen mer än att förtroendet någorlunda ökar. Den tredje variabeln undersöker förtroendet utifrån ålder där utfallet visade att det låg jämt bland åldrarna 16-29, 30-49 och 65-85 år, vilket även överensstämde med den empiriska forskningen och teorierna. I den fjärde variabeln undersöktes utbildningens påverkan på förtroendet till Försäkringskassan, som visade på att högutbildade upplevde högre tillit. Anledningen till detta var att högutbildade under studietiden gjorde sig en uppfattning om myndighetens funktionssätt. Slutligen undersökte vi andra faktorer som inverka på myndighetsförtroendet och ifrågasatte Putnams teori om socialt kapital. Resultatet blev att förtroendet till myndigheterna inte hade ett samband med medborgarandan och antalet föreningar respondenterna var medlemmar i.

 • 21.
  Brorström, Björn
  University of Borås, School of Business and IT.
  De-Cermonialisation for Success: Institutions, Reforms and Individuals2007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Differences in the ways in which organizational units progress might be explained by existing institutions and their organization: the institutional arrangement. Research has indicated the importance of institutional change while being unable, however, to predict the conditions that trigger change. In order to understand and increase our knowledge of how to increase efficiency, it is important to understand the transition from the instrumental to the ceremonial and how and why ceremonial values are questioned and dismantled. This paper contains the condensed results of studies of different types of municipalities. It describes the characteristics and discusses the ways in which changes were implemented. The paper shows that different types of municipalities appear to contain strong ceremonial values, which prevent them from adapting to changed circumstances and to maintain efficiency over time. The existing institutional arrangement needs to be challenged, for example by implementing organizational changes.

 • 22.
  Brorström, Björn
  et al.
  University of Borås, Central Administration.
  Donatella, Pierre
  Petersson, Hans
  Klargörande av huruvida Västra Götalandsregionen har god ekonomisk hushållning2008Report (Other academic)
 • 23.
  Brorström, Björn
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Donatella, Pierre
  Wänström, Johan
  Hur kommuner hanterar besvärligheter: Resultat och insikter från det nationella kommunforskningsprogrammet2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport utgör det nationella kommunforskningsprogrammets slutrapport. I rapporten sammanfattas och kommenteras de viktigaste resultaten från forskningsprogrammet. När vi i efterhand sammanfattar de genomförda studier ges en tydlig bild av att det aldrig var någon kommunalekonomisk kris. De genomförda studierna illustrerar samtidigt problemen som är förenade med att genomföra studier efter att en kris eller annan oväntad händelse ägt rum. I efterhand är det svårt att klarlägga huruvida det egentligen var en kris och vilka åtgärder som vidtogs och varför dessa åtgärder vidtogs.

 • 24.
  Brorström, Björn
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Löfström, Mikael
  University of Borås, School of Business and IT.
  Nya utvärderingssystemet bättre än föregångaren2013In: Universitetsläraren, ISSN 0282-4973, no 14, p. 22-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Stark kritik riktas från många håll mot det nya utvärderingssystemet. Vi menar att kritiken inte alltid är konstruktiv, visst kan systemet förbättras, men det är i grunden så mycket bättre än det tidigare systemet. Låt oss med två konkreta exempel från Högskolan i Borås illustrera de avgörande skillnaderna mellan det gamla utvärderingssystemet och det nya.

 • 25.
  Camci, Esra
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Bajrami, Mergime
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  ntegrering av nyanlända – en kvalitativ studie om myndigheters och kommuners samverkan2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The following study deals with the integration of new arrivals in Sweden. A societal problem is depicted which theories conclude is the result of an organizational problem among the partners in the establishment reform. The purpose of this essay is to study how the collaborating authorities and municipalities work together to influence the integration and establishment of new arrivals and also whether the use of more forceful means of actions would prove to contribute to an effective integration of newcomers. Two designated municipalities and all administrative authorities, with the exception of the Swedish Migration Agency, were interviewed to answer the essay questions. The results point towards a good cooperation between the parties; however, a lack of clarity of the partners' responsibilities and duties has been found. With previous experiences as a basis it can be argued that there is a high probability that the usage of more forceful means of actions could be an effective means of integrating newcomers by preventing large proportions from moving to segregated areas, where poor conditions for integration is prevalent. The study is written in Swedish.

 • 26.
  Carces, Rose-Marie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sanida, Aikaterini
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Att vara kvinna i högskolevärlden: Hur kvinnliga högskolelärare upplever arbetssituation i en mans- respektive kvinnodominerad sektion i högskolevärlden2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In today's society there is gender segregation in the labor market, which means that women and men have different professions. Some occupations are regarding as male and others as female. Despite this, some women choose working in male-dominated workplaces. The study aims to examine how female university teachers experience the work situation in a male- dominated section and in a female-dominated section at a college. Our study illustrates female university teachers’ well-being, what obstacles and hardships female university teachers face, female university teachers’ cooperation with their male colleagues and how they handle these circumstances, in both sections. The study is based on two theories, namely organizational perspective and gender theoretical perspectives.

  The study is based on a hermeneutic analysis, and interviews with five female university teachers from the female-dominated section and five female university teachers from the male-dominated section. The study’s results shows that women from both sections experienced good attitude and satisfaction at the workplace, but there are larger extent obstacles and resistance as to climb up in the organizational hierarchy,  power  and  negative  comments  from  male  colleagues,  in  the  male-dominated section. This means that the gender inequality remains mainly in the male-dominated section. To constantly discuss gender issues is very important so that these gender issues will be reduced.

 • 27.
  Carlén, Margareta
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Löfström, Mikael
  University of Borås, School of Business and IT.
  Theandersson, Christer
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Utvärdering av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg2014Report (Other academic)
 • 28.
  Cramer, Angelica
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hellman, Malin
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Matar, Zeinab
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ungdomsarbetslöshet i Borås: En kvalitativ studie om Arbetsförmedlingens handläggares arbete med ungdomar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Based on SCB’s statistical measurements, approximately one in every fourth youth between the ages of 15 to 24 is counted as unemployed and are today those that are the highest represented among the unemployed. The way into the Labour market can be a difficult one for this age group. Reasons that can obstruct are lack of merits, unsubstantial education and the general belief that they are unprepared for the working life. Those that are the most vulnerable and are the hardest to match are people with a dysfunctional background, linguistic difficulties, undiagnosed mental health issues and learning disabilities.

  The purpose of this essay is to examine how administrators at the Employment Agency in Borås work to get unemployed youths out on the Labour Market. This essay also examines why there are certain matching problems and why some youths are harder to get out on the Labour Market than others. To answer these questions, qualitative interviews have been held with three employees at the Employment Agency and four unemployed youths.

  In the results, the essay concludes that the high unemployed rate of youths, are because of students who seek an extra income that are included in the group of jobseekers. Matching problems are also a contributing factor to the high unemployment rate. Youths with an interrupted primary or secondary education and youths with physical and also mental issues are harder to match and make them near impossible to hire. The youths who were seeking employment and registered within the Employment Agency had a diverse background of unfinished studies and the conclusion is that these factors are contributing to the matching problems. A larger portion of youths who have this type of problem would’ve earlier not been registered in the Employment Agency before and would have been forced into early retirement, or registered with a different state agency. In the current situation, the Unemployment Agency allows anyone to register with them as openly unemployed, regardless of how far away from the Labour Market they are.

  This essay is written in Swedish

 • 29. Czarniawska, Barbara
  et al.
  Solli, Rolf
  University of Borås, School of Business and IT.
  NPM, granskningsamhälle och sedan? Om kommunala megatrender2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  De megatrender som kommunerna utsatts för under de senaste 40 åren har både ifrågasatts och översatts till de lokala omständigheterna på många olika sätt. Detta gör det intressant att ställa frågan; vart är kommunerna – i Sverige och i andra länder – på väg nu 1 ? Vi söker svar genom att först titta på histo - rien – särskilt det som har kallats New Public Management (NPM). När det är gjort betraktar vi det som kallas granskningssamhället i Sverige, och Audit Society i UK. Till slut tar vi oss friheter och levererar vad vi tycker är goda råd till praktikerna som, enligt vår åsikt, i framtiden kommer att fungera i det som kallas för hybridorganisationer

 • 30. Demediuk, Peter
  et al.
  Burges, Stephen
  Solli, Rolf
  University of Borås, School of Business and IT.
  Local Government as a Democrazy Actor or a Service Delivery Actor: The Supporting Roles for E-Governance Initiatives2014In: E-Governance and Social Inclusion - Concepts and Cases / [ed] Scott Baum, Arun Mahizhnan, IGI Global , 2014, p. 127-147Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Local governance occurs where a local government gives citizens a say in things that really matter to them, and e-governance initiatives provide electronic means to enable citizens to participate in this shared governing of the community. The clearer a local government is about the nature and degree to which it needs to act as a democracy actor (better citizens and better government) and/or a service delivery actor (better decision making), the greater the prospect that it can choose appropriate electronic means through an e-governance approach to meet those ends. In order to guide an e-governance practice and inform further research, this chapter: provides models that articulate the elements that constitute better decision making, better citizens, and better government, and presents examples from five local governments of how electronic means can satisfy particular ends.

 • 31. Demediuk, Peter
  et al.
  Burgess, Stephen
  Solli, Rolf
  University of Borås, School of Business and IT.
  Local Government as a Democracy Actor or a Service Delivery Actor: The Supporting Roles for E-Governance Initiatives2014In: E-Governance and Social Inclusion: Concepts and Cases / [ed] Scott Baum, Arun Mahizhnan, IGI-Globel , 2014, p. 127-147Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Local governance occurs where a local government gives citizens a say in things that really matter to them, and e-governance initiatives provide electronic means to enable citizens to participate in this shared governing of the community. The clearer a local government is about the nature and degree to which it needs to act as a democracy actor (better citizens and better government) and/or a service delivery actor (better decision making), the greater the prospect that it can choose appropriate electronic means through an e-governance approach to meet those ends. In order to guide an e-governance practice and inform further research, this chapter: provides models that articulate the elements that constitute better decision making, better citizens, and better government, and presents examples from five local govern - ments of how electronic means can satisfy particular ends.

 • 32.
  Edin Apelkvist, Cornelia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Johansson, Emma
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Chefers ledarskapskompetens: En kvantitativ studie om chefers självskattade kompetens inom några av ledarskapets områden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur chefer självskattar sin kompetens inom några av ledarskapets olika områden kommunikation, konflikthantering, motivation, arbetsgruppen samt strategi och mål samt att studera eventuella samband mellan chefernas självskattade kompetens och erfarenhet, ålder och chefsnivå men även att identifiera eventuella utmaningar.

  Teori: Teorin som har använts i studien är relevant forskning och litteratur kring ledarskap och vad som är viktigt för en chef i sitt ledarskap. Den inledande vetenskapliga forskningen innefattar vad ett effektivt ledarskap innebär. Vidare innehåller den forskning kring hur chefer uppfattar sitt ledarskap. Därefter beskrivs hur ålder sammanhänger med chefers fokus i sitt ledarskap. Slutligen utgår forskningen från diskursen kring egenskapsinriktad forskning och dess antagande om att en ledare ska inneha vissa egenskaper för att blir framgångsrika ledare. Teorin utgår från några centrala områden inom ledarskap utifrån ledarskapslitteraturen som en chef behöver ha med sig i sitt ledarskap. Avslutningsvis lyfts teori kring erfarenhetsbaserat ledarskap fram för att se vad erfarenhet kan ha för inverkan på chefernas självskattade kompetens inom ledarskapet.

  Metodik: En kvantitativ studie med tvärsnittsdesign har använts där ett frågeformulär skickades ut till 407 chefer inom Västsverige inom olika branscher och sektorer. Sextiofyra chefer besvarade enkäten vilket resulterade i en svarsfrekvens på 16 procent.

  Resultat: Resultatet av studien visade att cheferna självskattade sin kompetens högt inom samtliga områden och visade inga specifika eller större utmaningar för cheferna inom deras ledarskap. Resultatet tyder på samband mellan erfarenhet som chef och självskattad kompetens när det gäller kommunikation, konflikthantering, gruppdynamik samt strategi och mål men inte gällande motivation. Vidare tyder det på inget samband mellan chefernas självskattade kompetens och chefsnivå gällande motivation, gruppdynamik samt strategi och mål. Gällande kommunikation däremot fanns det medelvärdesskillnader men inget tydligt mönster kunde utläsas mellan de olika chefsnivåerna. Inom konflikthantering fanns det ett samband mellan chefsnivå och hur cheferna självskattar sin kompetens. Vidare tyder resultatet på samband mellan ålder och chefernas självskattade kompetens gällande gruppdynamik. Inom de övriga områdena fanns inget samband mellan ålder och skattad kompetens.

 • 33.
  Edlund, Karolina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Mladenovic, Tanja
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Utan förtroende finns det ingenting: En kvantitativ studie om studenternas förtroende för Polisen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to find out if active people in social activities contribute to a higher trust in the Police among university students. Throughout the essay the trust of male and female students is compared. To be able to study this, we used a quantitative study, of which 121 students answered. The survey consisted of both qualitative and quantitative questions. The results from the Chi-two tests showed that activity in social activities as a single factor does not determine whether a student has high trust or not. The hypothesis in this essay cannot be rejected, so it cannot be confirmed that there is a connection between activity within social activities and a higher trust in the Police. The results of the survey also showed that male students have a lower trust in the Police than women had. However, men showed a higher participation in social activities and a higher level of trust in fellow-citizen than women. The result is then compared to Putnam's theory and previous research.

 • 34.
  Edvardsson, Amanda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Månhammar, Julia
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Utvärdering av Högskolan i Borås omorganisation: En kvantitativ studie ur medarbetarnas synvinkel2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utvärdering spelar idag en allt större roll då omorganisationer är ett fenomen som påverkar de flesta organisationer i vårt samhälle, inte minst inom de som är statligt finansierade, för att se om de medel som använts varit väl spenderade. Utvärderingen visar också på vilka misstag som eventuellt har begåtts och som kan undvikas vid nästa förändring. Den här uppsatsen utvärderar högskolan i Borås omorganisation som skedde 2013/2014 ur ett medarbetarperspektiv och har för avsikt att studera och undersöka om medarbetare vid högskolan förstått och haft nytta av omorganisationen. Den metod vi använt oss av är enkäter då vi ville få med så många medarbetare som möjligt i undersökningen. Vad vi kan utläsa av de svar vår enkätundersökning genererat så var möten den vanligaste källan till information och majoriteten av de anställda deltog aktivt vid dessa. Trots detta var det 75 % av de svarande som inte hade en tydlig bild av målen med omorganisationen. Över 50 % ansåg heller inte att omorganisationen varken var nödvändig eller har förbättrat högskolan som arbetsplats. Dessa tvivel på en förbättring syntes i fler svar och de framhölls att arbetsbelastningen blivit tyngre, arbetsmiljön sämre och att samverkan mellan akademierna försämrats. Utifrån detta drar vi slutsatsen att utvärdering är viktigt i allmänhet och framförallt för medarbetare inom en organisation för att synliggöra hur deras arbetssituation påverkats av förändringen.

 • 35. Ek, Emma
  et al.
  Solli, Rolf
  University of Borås, School of Business and IT.
  Revision och nytta: en närgående studie av revisionen i en region2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Revision är ett växande område. Här granskas revisionen i en stor region med utgångspunkt från vilken nytta den gör. Ett embryo till teori avseende nytta utvecklas.

 • 36.
  Ekström, Jenny
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Vad avgör utfallet av ett kvalitetssäkringssystem?: En fallstudie om ett miljöledningssystem vid Högskolan i Borås2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Quality assurance systems are common in the organizational world today. Since 2009, all Swedish government agencies are obliged to have an environmental management system, which should also needs to be certified according to ISO 14001 or EMAS. When organizations adopt this type of system it often leads to large variations in outcomes. In some organizations the concept will not be much more than a decision document or an ineffective policy, known almost exclusively by the management team. In other organizations the system is implemented down in the organization and has practical implications on the operational activities, with positive outcomes as a result. These variations have been documented in previous studies where several organizations that have adopted the same concept have been compared. This has been done on a comprehensive level in which researchers have sought general answers to what causes variations in outcomes. The contribution from this case study is a deep analysis at a micro level where a single organization has been studied. It excludes the possibility of a comparative approach towards other certified educational institutions, but on the other hand, it leaves room for a more detailed analysis of the unique organizational context. The organization in question, The University of Borås, introduced an ISO certified environmental management system in 2012. The study aims to explain the outcome of this introduction by analyzing the influencing aspects that occurred. The empirical data on which the analysis is based on consists of datasets from semi-structured interviews and studies of documents from a five-year period. These influencing aspects can be found both in the driving forces behind the introduction and also in the implementation process of the environmental management system. Together they provide a detailed overview of what favored and what counteracted the process of getting the quality assurance system to generate efficient quality results, based on local and specific conditions in the organization. Two aspects that favored the implementation process of the environmental management system emerges with particular clarity in this case study; The creation of a shared vision within the organization around the introduced concept, and also the development of artifacts, such as structures, policies and procedures related to the environmental management system. The latter presupposes not changing attitudes of individuals within the organization, but it still leads to performance improvements and thereby affecting the outcome in a positive way.The language of this paper is Swedish.

 • 37.
  Eriksson, Emma
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Jägebratt, Gisela
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Nätmobbning – Bör det bekämpas på samma sätt som mobbning?: En fallstudie utifrån fyra olika kommunala högstadieskolor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to research if there should be any difference between how schools prevent bullying and cyberbullying. The empirical data was gathered through interviews with four different public secondary school staff and through surveys with each schools’ pupils. The staff that were interviewed were either a principal or a vice principal together with either a school counsellor or a teaching assistant. The students that participated in the survey were from seventh or eighth grade of each school. According to Swedish law, schools have to work against bullying in all their forms. Bullying can eventuate to negative effects and should therefore be prevented. Theories define bullying with three criteria: repeating, intentionality and an imbalance of power. These criteria are different when it comes to cyberbullying. Besides the theories about bullying and cyberbullying, this essay also includes theories about bullying causes and preventions of it. According to the respondents, there is no difference between bullying and cyberbullying. Due to this, they mean that there should not be any difference in the schools’ preventive work either.

  The results from the survey showed that more students think their school has a more successful preventive work against bullying than cyberbullying. The conclusion that we draw in the discussion is that the schools make a difference in the process when bullying or cyberbullying has occurred, in sense of evidence gathering. We would, however, like to see that the supportive work in the future will involve information about the consequences of cyberbullying, for example the penalties for the bully and how the victim is affected.

 • 38.
  Faridpour, Arezoo
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Gutlic, Una
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Att leda genom motstånd till förändring: En kvalitativ studie om ledarskap på Försäkringskassan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish Social Insurance Agency (Försäkringskassan) has through the years aimed to support the social security system. The idea is that there should be assistance when needed, such as providing financial security in the event of illness, disability and for families with children. The vision behind this is a society where people can get a chance to feel secure even when life takes an unexpected turn. However, the Social Insurance Agency has received a lot of criticism about their management and their work has been questioned many times. Our aim with this qualitative study is to obtain a greater insight into the leadership of the Swedish Social Insurance Agency and how it is affected by change and resistance. Thus, we chose to interview six head of unit managers who work at the Swedish Social Insurance Agency where they were given the opportunity to speak freely through a semi-structured interview. We felt that this method was the most effective one in order to understand the meaning of leadership during changes and resistance. With the help of our theory, through our analysis, we could find that the managers perceive their leadership as transformative and that they perceive themselves as transformative leaders. We also came to the conclusion that their leadership style plays a major role in how they combat resistance that arises through changes within organizations. That is, how they have chosen to handle the changes and the oppositions in the organization. The result assured us that that unit managers have a lot in common regarding their leadership. The respondents used the same concepts such as communication, responsiveness and accessibility/availability to lead through resistance during change.

 • 39.
  Gunnervald, Kim
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Larsson, Edvin
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Primärvårdspatienter på akutmottagningar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper addresses long waiting times in Swedish emergency units by examining if appropriate theories are applied to the healthcare sector. This is examined with a case study of the healthcare sector in Västra Götaland County where we have conducted semi-structured interviews with five members of the staff responsible for providing the county’s politicians with information for healthcare decisions as well as supporting the politicians in managing the healthcare sector. It is a qualitative study with an abductive approach.The findings from our empirical research indicate that one major reason for the emergency units’ long waiting times is that they have an influx of patients with relatively mild illnesses that could have been handled in the primary care. Explanations for that are that clients often are ill-informed and often expect to get better care at emergency units than in the primary care. Many of the emergency units’ misplaced patients are elderly and chronically ill.This study indicates that inappropriate theories have been applied to the healthcare sector in Västra Götaland County. The inspiration for the healthcare sector seems to be from traditional economics to a large extent. We conclude, however, that traditional economics is inappropriate on the healthcare sector in Västra Götaland County because of the lacking supply, lacking competition, irrational clients and risk for disadvantages. Instead, we suggest a higher focus on sociological market theories.This study is limited by the relatively low amount of interview subjects. We have, however, found indications in our empirical material for a connection between disadvantaged clients in the primary care and the increased influx to the emergency units. We hope that this could provide ideas for future and more elaborate studies.This paper is written in Swedish.

 • 40.
  Gustavsson, Agnes
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Högberg, Marika
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Unga mäns förtroende för polisen: en kvalitativ studie som baseras på unga män som bor i ett segregerat bostadsområde och som tidigare har erfarenhet av polisen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie handlar om unga mäns förtroende för polisen som tidigare har varit i kontakt med polisen och som är bosatta i ett segregerat område. Vi utgick ifrån fem stycken teman som vi kunde hämta från vårt resultat. Dessa fem teman använde vi som grund när vi analyserade vårt empiriska resultat med vår tidigare forskning och teori. Från tidigare forskning kunde vi urskilja att tidigare forskare hade kommit fram till att förtroendet för polisen i segregerade områden var lågt och att kriminalitet kan vara en faktor som påverkar förtroendet för polisen hos unga män. Både vår tidigare forskning och teori säger att uppväxten kan vara påverkande för hur förtroendet hos en person kommer att se ut, såväl för statliga myndigheter men även tilliten till andra människor. Vårt syfte var att få djupare förståelse för hur unga mäns tillit till polisen ser ut och hur uppväxten kan påverka förtroendet, samt om det bostadsområde som personerna bor i kan vara en faktor som påverkar tilliten. Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod för att vi skulle kunna uppfylla de villkor som vi hade i vår studie. Vi ville att våra intervjupersoner skulle kunna återge en detaljerad berättelse om deras upplevelser för att vi skulle kunna få den djupare förståelsen som vi sökte efter i vår studie. Vi intervjuade sex stycken unga män som uppfyllde våra villkor. Från dessa intervjuer fick vi fram vårt empiriska resultat och våra fem teman. Utifrån vår teori, tidigare forskning och resultat diskuterade vi sedan att våra respondenter hade ett lågt förtroende för polisen baserat på egna erfarenheter och på vänners erfarenheter av polisen. Vi drog slutsatsen från vårt resultat att kriminaliteten är en påverkande faktor för förtroendet för polisen och även att uppväxten om personen växte upp i ett segregerat bostadsområde kan påverka förtroendet.

 • 41.
  Gustavsson, Carina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lübking, Ida
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Feminismens intåg i politiken – Partiers strategier och bemötande av Feministiskt Initiativ2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is about how some of the already established parties have responded to the Feminist Initiative and it’s entry into politics and the parties' views on gender equality and feminism.We have used qualitative methods in the form of interviews and data collection. We interviewed the parties regarding their ideology and attitude as well as the strategies they have adopted to address niche party Feminist Initiative. We have looked at Position, salience and ownership, PSO-theory to see if the parties have used out the strategies significantly in theory. We also studied how the advent of the Feminist Initiative has affected the established parties' priorities and profiling the issues of gender equality and feminism. We also focus on earlier research on feminism.Parties look different on feminism and gender equality. After interviewing the desired parties it will show clear links with PSO-theory. We also studied whether the parties have put feminism and gender equality higher up on the political agenda since the Feminist Initiative's entry into politics.The original text is in Swedish.

 • 42.
  Hansson, Annika
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Khoshaba, Susanne
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Borås Stads kris- och katastrofhantering: En kvalitativ studie om organisering, måluppfyllelse, utveckling samt omhändertagande av de drabbade2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this research is to investigate the crisis and disaster management developments in Borås Municipality and whether they meet the requirements placed on the municipal level when it comes to crisis and disaster management as well as organization of work. The paper also aims to investigate how the organization is for those affected by a crisis or disaster. Interviews were conducted with five people with leadership roles in various departments within Borås Municipality. Two of them works at the Centre for knowledge and safety (CKS), two at the emergency support in case of serious incidents and one person from the Service Office. In order to answer the purpose and research questions, previous research, literature, jurisdiction, and law has been used while conducting this research. We found that it is mainly the Centre for knowledge and safety (CKS), which has the main responsibility when it comes to crisis and disaster management in Borås Municipality. What we have concluded is that Borås Municipality accomplishes the requirements placed on the municipal level towards crisis and disaster management on the basis of Law (2006:544) of municipalities and County Council actions upon and during extraordinary events in peacetime and preparedness, What we mainly focused on was to see whether they meet the demands placed on them. The main changed that was identified during interviews was an organizational change that took place on January 1st 2017 where they transformed into a more central crisis and disaster management. Emergency support upon a serious event exists and support the individual after a crisis or disaster and conduct follow-ups with the affected.

 • 43.
  Hedin, Kerstin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Larsson, Carolina
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Vårdcentralens arbetssätt för en attraktiv arbetsplats2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A subject that is recurrent in media is the use of relay doctors. The topic is current and according to us unexplored. This study was conducted to provide insight of health center's management and ways of working to be an attractive workplace. We have through interviews created a picture of the relay doctors' views of working in a health center and about why they choose this form of employment. To obtain data, we have assumed a theoretical framework that has covered how an interaction can occur between the allocation of functions, ways to lead and ways to create motivation. This has been the basis for our choice of semi-structured interviews. The most obvious factor has been crucial to select a position as a relay doctor instead of a permanent employment proves to be freedom. This freedom has given the doctors has more control over their working time and choice of holiday in terms of both duration and when. Something that clearly emerges from this study is the lack of time that is often mentioned in most contexts. Health care managers feel that they do not have enough time for development and doctors consider themselves have too little time for patients and administrative work. Previous research involves management and organization in healthcare mainly in large hospitals, while research on smaller units is largely lacking. Furthermore, this study opens up for further research in primary care as this study demonstrates that there are clear gaps existing resources and workload. The language of this paper is Swedish.

 • 44.
  Hertzberg Bulat, Alexandra
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Brander, Maria
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hur tänkte Polisen när de tänkte fel?: En kvalitativ studie om vilka faktorer som bidrog till att Polisens UtredningsStöd PUST Siebel lades ned.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Between September 2010 and August 2011, the Swedish Police force began to implement a new investigation support system, PUST (Polisens UtredningsStöd). The purpose of this was to make debriefing more efficient and thereby enable more police officers to be visible out on the streets. The system was considered successful when using the platform Java, however, after only a few months the decision was taken by the Police management to replace the platform by a standard system, PUST Siebel. Unlike Java, Siebel was harshly criticised as it was perceived to be cumbersome and complicated to use. Then, in February 2014, the decision was taken to shut down PUST Siebel.This led to us formulating the question; Which factors led to PUST Siebel being discontinued?To be able to answer our research question we carried out a qualitative study where the starting point was to look into the problems that can arise when implementing a larger IT- system in the public sector. We interviewed six representatives from the Police Department in Gothenburg, Borås and Jönköping. All of the respondents had direct experience of working with PUST Siebel. The main focus of our study is how usability and actability affect the implementation of a larger IT- system.Previous research has shown that usability and actability are often deprioritised when an IT- system is developed. One reason is that there is a lack of knowledge regarding these aspects, which means that the needs of the users are not fully understood. The authors Lind et (2011) says that one consequence of this could be that the system created is illogical and not sustainable long term. The result of our study shows that usability and actability are important aspects to consider when implementing an IT- system. When an IT-system is due to be implemented it should be developed in such a way so that it benefits the users.One contributing factor that led to PUST Siebel being discontinued was that the system not was complete when it was introduced into the business, which led to the users perceived the system as illogical and difficult to work in. Another contributing factor to the demise was that it was made a wrong decision about switching to a standard system where it subsequently turns out that there was no technical skills on how such a system works and is structured. This study is written in swedish.

 • 45.
  Hlawnceu, Fam
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Merstrand, Kevin
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Etnisk boendesegregation- En kvalitativ forskningsstudie om hur Borås Stad samarbetar för att integrera Norrby2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today, Sweden has developed into a multicultural country along with several different ethnicities in the urban community. This development has resulted in a state of fragmentation in the community. In this study, we choose to focus on the ethnic residential segregation that occurs all over the country. In order to accomplish this study, we also choose to confine ourselves to the urban district Norrby in Borås. The purpose of this study, is to research what factors that mainly can explain why complex collaboration projects turns out to be successful or problematic. Trust and collaboration are linked to the study through this purpose in order to create an understanding of how collaboration and trust in complex networks involving a great number of participants and other individuals could appear. In order to accomplish the study, we have immersed in how City of Borås implements their intentions and interventions in order to reduce the ethnic residential segregation in Norrby. The study includes a qualitative research study, together with qualitative interviews from different participants in Borås. The results show that it exists different factors which influence both prosperity and setbacks in projects of collaboration. The factors influencing prosperity, is that participants support each other in the collaboration, shows openness and reciprocity towards each other. These are factors which improve trust and collaboration. Other factors that also improve the creation of trust in collaboration is that the parties handle their area of responsibility and allow the other participants, but also the residents to be a part of the collaboration process. The repressive factors are among other, a lack of resources in the collaboration process, which leads to promises being broken. Working with integration is also a comprehensive task, which have resulted in responsibility and commitment in collaboration requires constant intervening. Finally, the last factors consist of the fact that it occurs a lack of communication and reciprocity between the participants, as well as between the residential and some participants whom are being perceived passive. This thesis is written in Swedish.

 • 46. Jensen, Christian
  et al.
  Johansson, Staffan
  Löfström, Mikael
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Implementation in the era of accelerating projectification – Synthesizing Matland (1995) and research on temporary organizations.2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  It has become increasingly common to use projects as a form of organization when implementing public policies in the area of social welfare, and in other policy areas as well. The EU, along with its various structural funds, is a key player behind this development in Europe, but the same trend can also be found at national and regional levels in other countries. In previous research, we have identified political, administrative, and organizational motives behind this trend toward more project-based organizations within public administration (Jensen et al. 2013). The problem with this trend is that this form of project organization carries inherent challenges when these projects are intended to be implemented in permanent organizational structures.

   

  The purpose of this paper is to identify problems and challenges that public administrations face when the project is used as a structural form of organization (i.e., as a policy tool) when implementing public policy.

   

  This article takes as its starting point the policy implementation research and especially the seminal work of Richard Matland (1995), who bases his implementation analysis on the variables policy conflict and policy ambiguity. The use of these important variables makes it possible to identify various paradigms in implementation research, as well as factors that can explain the implementation results. This research tradition is complemented by research on temporary organizations. Our analysis shows that the use of project organization puts special demands on the players involved; and that if these demands are not taken into account, there is a high risk that projects designed to bring about social change risk becoming isolated events that do not produce the intended effects.

 • 47. Jensen, Christian
  et al.
  Johansson, Staffan
  Löfström, Mikael
  University of Borås, School of Business and IT.
  Island in the stream. The project organization as a policy tool in reforming the public sector.2011Conference paper (Refereed)
 • 48.
  Jensen, Christian
  et al.
  Handelshögskolan i Göteborg, Göteborgs Universitet.
  Johansson, Staffan
  Inst Social arbete, Göteborgs Universitet.
  Löfström, Mikael
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Policy implementation in the era of accelerating projectification: Synthesizing Matland's conflict-ambiguity model and research on temporary organizations2017In: Public Policy and Administration, ISSN 0952-0767, E-ISSN 1749-4192Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  It has become increasingly common to use the project as a form of organization when implementing public policies. Previous research has identified political, administrative and organizational motives behind this trend towards more project-based organizations within the public administration. The problem is that project-based organization carries inherent problems and special challenges when these projects are supposed to be implemented in permanent agencies and organizations. The purpose of this paper is to identify problems and challenges that public administrations face when ‘the project organization’ is used as a structural form of organization in implementing different kinds of public policies. The article takes its starting point in the policy implementation research and especially in Matland’s conflict-ambiguity model. This research tradition is complemented by a review of research on temporary organizations, which draws attention to some inherent and significant characteristics of project organizations, that is the concepts of entity, relationship and time. Our analysis shows that the use of project organization puts special demands on the players involved, and if these are not taken into account, there is a high risk that projects designed to bring about social change will not produce the effects that policymakers and citizens expect.

 • 49.
  Jensen, Christian
  et al.
  Handelshögskolan i Göteborg, Göteborgs Universitet.
  Johansson, Staffan
  Inst. Socialt arbete, Göteborgs Universitet.
  Löfström, Mikael
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Projectification of the Public Human Services —identifying four ‘archetypical’ project organizations based on time, space and relationship challenges2017Conference paper (Refereed)
 • 50.
  Jensen, Christian
  et al.
  Handelshögskolan i Göteborg, Göteborgs Universitet.
  Johansson, Staffan
  Inst. Socialt arbete, Göteborgs Universitet.
  Löfström, Mikael
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Projektledning i offentliga organisationer: Om att genomföra förändring i välfärdssektorn2017 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Om att genomföra förändring i välfärdssektorn

  Projekt som organisationsform har blivit allt vanligare inom den offentliga sektorn och därmed också inom välfärdssektorns kärnområden: vården, omsorgen och skolan. Att organisera i projekt utlovar en början och ett slut och däremellan nyskapande, experimenterande och entreprenörskap. Det utlovar såväl ordning och kontroll som frihet och gränsöverskridande.

  I boken presenteras fyra typer av projekt som är vanliga i offentlig sektor: förändringsprojekt, försöksprojekt,samverkansprojekt och uppdragsprojekt.

12 1 - 50 of 91
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf