Change search
Refine search result
1 - 11 of 11
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Jakobsson, Malin
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ungdomars levda upplevelser av att ha sömnsvårigheter2021Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Bakgrund 

  Det är idag välkänt att en stor del av världens ungdomar sover mindre än de borde. Andelen ungdomar som får tillräckligt med sömn varierar över hela världen (32-86%) [1]. Att ha en bristande sömn påverkar ungdomars möjligheter till hälsa, välbefinnande och utbildning. Forskning utifrån olika perspektiv behövs för att inhämta ytterligare kunskap och förståelse för ungdomars sömn. Hittills finns det få studier med kvalitativ ansats. Syftet med denna studie var därför att belysa innebörden av ungdomars levda upplevelse av sömnsvårigheter. 

  Metod

  Data samlades in via enskilda intervjuer med 16 ungdomar i årskurs nio, 14-15 år, med självupplevda sömnsvårigheter. De transkriberade intervjuerna analyserades med fenomenologisk hermeneutisk metod.

  Resultat

  Fyra teman som belyser innebörden av ungdomars upplevelse av sömnsvårigheter uppstod: att känna sig uppgiven av att inte somna, att uppleva natten som en kamp, att söka efter bättre sömn och att påverkas nästa dag. Den övergripande förståelsen belyser att ungdomar med sömnsvårigheter kan uppleva natten som en obarmhärtigt lång väntan på att somna. Det blir en kamp där de behöver hantera känslor som frustration, irritation, oro, stress, sorg och rädsla. Ungdomarna upplever även att det blir en kamp att hantera nästa dag då sömnbristen gör sig påmind. Att ha sömnsvårigheter upplevs vanligt, som att det tillhör åldern, därför berättar de inte om sömnsvårigheterna eller ber om råd utan provar olika strategier på egen hand. Ungdomar upplever också att det finns omständigheter, så som familj, vänner, skola, betyg, sociala medier, ideal och normer påverkar deras sömn i positiv eller negativ riktning, och kan känns sig fångade i dessa omständigheter.

  Slutsats

  För att förstå ungdomars sömnsvårigheter behövs en förståelse för det sammanhang där ungdomarna lever. Ungdomar måste navigera och hitta balans i förhållande till de omständigheter som kan påverka deras sömn, och som ofta ligger utanför deras kontroll. Genom att verkligen lyssna på ungdomars berättelser om deras sömnsvårigheter och sammanhang kommer föräldrar, professionella vårdgivare och forskare att öka sin förståelse.

  [1]. Gariepy, G. et al. (2020). How Are Adolescents Sleeping? Adolescent Sleep Patterns and Sociodemographic Differences in 24 European and North American Countries. Journal of Adolescent Health. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.03.013

 • 2.
  Jakobsson, Malin
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Vad uppfattar ungdomar stör deras sömn?2021Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  De senaste åren har forskningen alarmerat om ungdomars sömnsvårigheter och att ungdomar får för få timmars sömn per natt, vilket kan medföra många negativa konsekvenser för hälsa, välbefinnande och utbildning. Denna utveckling är bekymrande och det är av största vikt att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med ungdomars sömnsvårigheter. För att tillföra ytterligare kunskap i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet behövs forskning där ungdomar ges utrymme att berätta. Vad uppfattar ungdomar själva stör deras sömn?

  Metod

  Data samlades in med hjälp av en öppen fråga i ett frågeformulär; Om du upplever att du sover för lite, har svårt att somna, vaknar på natten eller att sömnen inte gör dig utvilad så skriv gärna vad du tror att dina sömnsvårigheter kan bero på. Deltagarna bestod av 475 ungdomar i årskurs nio. Data analyserades med kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys.

  Resultat

  Resultatet beskrivs i ett tema och sex kategorier. På en tematisk nivå kan anledningarna till sömnsvårigheterna förstås som en obalans mellan krav och förutsättningar. Krav handlade om att prestera i skolan, ha aktiviteter, att vara sociala både digitalt och i verkligheten, att alltid ha roligt, att duga och lägga sig i tid. Förutsättningar handlade om att ha tid, struktur, föräldrastöd och en förmåga att sätta sina egna gränser, till exempel för mobilanvändning eller hur olika sociala ideal tilläts påverka dem. När förutsättningarna inte var tillräckliga för att väga upp kraven uppstod en obalans som störde ungdomarnas sömn. De sex kategorier som framkom i analysen och beskriver vad ungdomarna själva uppger stör deras sömn var; stress, följt av teknikanvändning, dåliga sovvanor, existentiella tankar, behov och lidande.

  Slutsats

  Utifrån studiens resultat kan ungdomar behöva stöd för att hitta balans i vardagen och för att kunna hantera stress, teknikanvändning, icke-existerande sömnvanor, existentiella tankar, behov och olika former av lidande. Eftersom hälsovanor ofta etableras i familjen, bör hälsofrämjande arbete även omfatta en dialog med föräldrar. Även om ungdomar verkligen behöver stöd från sina föräldrar, kan de också behöva bli lyssnade till och få stöd från skolsköterskan eller annan vårdande instans

 • 3.
  Jakobsson, Malin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Josefsson, Karin
  Karlstad universitet.
  Högberg, Karin
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Adolescents’ own suggestions on how to support their sleep2021Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives:

  Now recognized as a public health issue, sleeping difficulties among adolescents, mainly involving insufficient sleep, are common (Gradisar et al., 2011; Louzada, 2019; Saxvig et al., 2020). To avoid persistent sleeping difficulties, health-related problems, and school failure, it is of utmost importance to promote good sleep among adolescents. This study explores adolescents’ suggestions on how their sleep could be supported.

  Methods:

  Data were collected via eight focus group interviews with 43 adolescents aged 15–16 from different demographic areas in a Swedish city, 42% boys and 58% girls. Data were analyzed using qualitative content analysis (Lindgren et al., 2020). 

  Results:

  The results describes the adolescents’ suggestions about how their sleep can be supported in three themes. 

  Being supported by involved parents

  Even though adolescents are starting to become independent individuals, they want support to sleep better. Above all, they want support from their parents in the form of routines, security, and knowledge about sleep.

  Being supported to achieve knowledge on the “whys” and “hows” of sleep

  Adolescents value knowledge and advice that they receive from those they trust because it is then perceived as targeted and personal. Adolescents also want school education about sleep to be more activity-based, as they find that learning and motivation increase with this type of pedagogy.

  Being guided into finding balance 

  By being encouraged into activity, learning to deal with silence, as well as by receiving support by structures in school, the adolescents believe they can be guided to finding balance. 

  Conclusions:

  Designing interventions and health promotions in line with what the adolescents suggest will create the conditions to successfully support adolescents’ sleep. These suggestions should be used by parents, health professionals, and the school, all of whom have the opportunity to influence adolescents; these strategies also need to be evaluated

 • 4.
  Jakobsson, Malin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sundin, Karin
  Umeå Universitet.
  Högberg, Karin
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Josefsson, Karin
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  En obarmhärtigt lång väntan på att somna2021In: Skolhälsan, ISSN 0284-284X, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  En vanlig uppfattning i samhället är att ungdomar som sover för lite är slarviga med rutiner och att skärmarna tar deras tid. Men är problematiken så enkel? Hur är det egentligen att ha sömnsvårigheter? En ny studie från Högskolan Borås ger en inblick i ungdomars egna upplevelser.

 • 5.
  Jensen, Mikael
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Ledarskapskompetens - leda, lära och utveckla2022 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ledarskapskompetens - leda, lära och utveckla - övrigt, Svenska, 2022Författare: Mikael JensenVälj antal 426kr  Spara till önskelista Skickas inom 1-3 vardagar   Kan vem som helst bli ledare? Kan den som redan är ledare bli en bättre ledare? Det finns inte några enkla svar på dessa frågor. Utgångspunkten i den här boken är emellertid att förmågan att leda inte är något medfött utan något man lär sig genom att utveckla och förfina en uppsättning mer eller mindre nödvändiga kompetenser. Detta är också grunden i ett kompetensperspektiv på ledarskap.

  I boken presenterar författaren ett antal kompetenser som har betydelse för ledarskap, som till exempel kommunikationskompetens och relationskompetens. Sammantaget handlar dessa kompetenser om att förstå sig själv, sina medarbetare och sin verksamhet i ett större sammanhang.

  Boken är indelad i fyra delar. Del 1 lägger grunden för den ledarskapsmodell som boken är uppbyggd kring. Del 2 och 3 ger en fördjupad beskrivning av de olika kompetenser som utgör modellens huvud- och bikomponenter. I del 4 presenteras jämförelser med andra ledarskapsteorier samt konkreta exempel på hur modellen kan tillämpas i olika verksamheter och situationer.

  Boken riktar sig till blivande och verksamma ledare. Syftet är att ge läsaren dels en djupare förståelse för vad det innebär att vara ledare, dels hjälp i att utöva ledarskapet.

 • 6. Pihlgren, Ann S
  et al.
  Jensen, MikaelUniversity of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Lärarens ledarskap: professionell pedagogisk praktik2022Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  Att läraren är en ledare, det är nog alla överens om. Men vad handlar ledarskapet egentligen om? Den här boken tar sig an det komplexa ledarskapet och dess praktik genom att belysa lärarens ledarskap ur en rad olika aspekter.

  Lärarens ledarskap är en förutsättning för att undervisningen ska leda till lärande. I undervisningssituationen ska läraren på samma gång balansera undervisning, relationer och ordningsfrågor. Detta förutsätter att den enskilde läraren har didaktisk och relationell kompetens samt kompetens att leda grupper. Samtidigt behöver läraren kunna avläsa och förstå de system som skolan omfattar, och vilka faktorer utanför lärarens dagliga verksamhet som kommer att påverka möjligheterna för läraren att leda och att utveckla sitt ledarskap. 

  I den här boken får läraren redskap för att utveckla ett gott ledarskap genom praktiknära exempel, kopplade till forskning inom varje område. I bokens olika delar speglas det komplexa samspelet mellan elever, lärare och den kontext de befinner sig i samt hur läraren kan navigera sitt ledarskap för att åstadkomma ett hållbart lärande hos eleverna. I ett antal innehållsrika forskningsbaserade kapitel med praktiknära resonemang belyser bokens författare flera olika aspekter av lärarens pedagogiska ledarskap. Här kan läsaren ta del av kapitel som bland annat behandlar ledarskapsteorier, relationellt klassrumsledarskap, konflikthantering, pedagogiskt ledarskap online och lärares ledarskap i en mångkulturell skola.

 • 7.
  Puaca, Goran
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Academic Professions: Paradoxes of Resistance and Compliance with a Growing Loss of Autonomy2018In: ECER 2018, "Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?”, Bolzano, Italy, 4-7 September, 2018, 2018Conference paper (Refereed)
 • 8.
  Puaca, Goran
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Institutional autonomy, managerialism and the conditions for academic freedom in Swedish higher education2022In: Handbook on academic freedom / [ed] Richard Watermeyer, Rille Raaper, Mark Olssen, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2022, p. 106-125-Chapter in book (Refereed)
 • 9.
  Puaca, Goran
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Vocational higher education in the age of neoliberal conversion2017In: The European Sociological Association conference 29/8-1/9 2017, Athens, Greece, 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  What is indicative of current developments in higher education institutions (HEI) is how the terms of knowledge that make up neoliberal rationalities and entrepreneurial practices are gaining influence at the expense of academic traditions. The logic behind these HEIs’ practices can be seen as the ambition to offer ’products’ in an educational ‘market’. Higher vocational education are especially exposed to these changes, in terms of how the selection and organisation of knowledge is closely related to local conditions of assigned relevance and the practical orientation of learning. In Basil Bernstein’s terms, ‘a horizontal knowledge orientation’ is prevailing. This on-going research project investigates current trends in Swedish HEIs. After the 2011 implementation of institutional autonomy reform in Sweden, HEIs have increasingly transformed into new public management-inspired organisations, where adjustments for employability and economic benefits have gained significance at the expense of academic and pedagogic values. The Swedish higher education sector as a whole, however, is characterised by diversity. The current project aims to examine which governing mechanisms and forms of autonomy are apparent in three cases of higher vocational education. The project design aims to uncover analytical distinctions of different actors' perceptions and objectives within the institutional conditions that form the meaning and objectives of education through interviews with academic professionals and decision makers in HEI. The initial results expose the intrinsic relationships among forms of collegiality, professional autonomy and management ideals in how frictions between academic integrity and adaptability to entrepreneurial practices are handled.

 • 10.
  Puaca, Goran
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Carlén, Margareta
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Vem bestämmer spelplanen?: Striden om högre Utbildning2017In: Universitet AB: Om kommodifiering, marknad och akademi / [ed] Marcus Agnafors, Göteborg: Daidalos, 2017, p. 117-137Chapter in book (Refereed)
 • 11.
  Wolmesjö, Maria
  et al.
  Linköpings universitet, Socialt arbete.
  Richard, Elvi
  Linnaeus University, Sweden.
  First Line Managers Conditions How to Handle Etichal Dilemmas in Social Work and Police2011In: Changes and new directions in human services: selected conference proceedings of the 14th International Research Conference held at Luleå University of Technology, Human Work Science, September 2010 / [ed] Elisabeth Berg, Luleå: Luleå tekniska universitet , 2011, p. 127-132Conference paper (Other academic)
1 - 11 of 11
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf