Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 2925
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aarnikoivu, Melina
  et al.
  University of Jyväskylä, Finland.
  Mahon, Kathleen
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Agnafors, Marcus
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hoffman, David
  Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä, Finland.
  Angervall, Petra
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Another higher education journal - Really?2019Inngår i: Journal of Praxis in Higher Education, E-ISSN 2003-3605, Vol. 1, nr 1, s. 1-9Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 2.
  Abbas, Inam
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Flerspråkiga barn i förskolan: En kvalitativ studie angående hur pedagogerna tänker kring flerspråkighet och de arbetsmetoder2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Språk- och språkutveckling är en viktig del i förskolans arbete, i barns lärande och utveckling. Med tanke på att språk är en essentiell del av identitet, kommunikation och gemenskap är det viktigt för barn att kunna utveckla den färdigheten. Flerspråkighet är allt vanligare idag i förskoleverksamheter och det krävs att förskolepersonal visar engagemang och intresse för att synliggöra språket på många olika sätt. En av förskolepedagogernas viktigaste uppgifter är att genom olika arbetsmetoder kunna använda undervisningen till att stimulera och utveckla barns språk.

  Syftet med min undersökning är att ta reda på vilka tankar och arbetsmetoder pedagoger har för att stimulera och stödja flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan.

  Metoden som används i denna studie är kvalitativ, baserad på sex intervjuer från tre olika förskolor. Diskussionen i resultatdelen sker utifrån syftet och frågeställningar.

  Resultatet som framkommit i studien är att pedagogerna tillämpar olika metoder och strategier för att stimulera språkutveckling. Samtliga anser att modersmålsundervisning kan användas för att stimulera inlärningen av det svenska språket. Det framgår också att pedagogerna har en viktig roll i förskolan där de behöver vara lyhörda, närvarande och tydliga i arbetet. De menar att konkret material och den lärmiljö som verksamheten erbjuder är avgörande för barns språkutveckling. Pedagogerna anser att de har ett ansvar att samarbeta med vårdnadshavare och kunna ha ett positivt bemötande gentemot flerspråkighet. De förutsättningar som erbjuds pedagogerna för att genomföra sitt arbete anser de är olika. Viktigt att lyfta fram är att de menar att den svenska förskolan inte kan garantera en likvärdig utbildning för alla runt om i landet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abbas, Maroa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nilsson, Sofie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Utomhusundervisning relaterat till artkunskap: En kunskapsöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kunskapsöversikten presenterar vad aktuell forskning har kommit fram till gällande utomhusundervisning i biologididaktik relaterat till artkunskap.Syftet med översikten är att synliggöra vad som kännetecknar forskningen. Vi har jämfört artiklar och sökt efter likheter och skillnader för att sedan kunna hitta mönster i resultaten i artiklarna. Urvalet av studierna baserades på artiklarnas innehåll, med utgångspunkt från inkluderande kriterier valde vi ut de artiklar som stämde överens med kriterierna.

  Med inspiration av SMART fick vi ett urval av forskning som bestod av sju artiklar. Sex av sju artiklar är skrivna i Europa. De valda artiklarna innehöll olika studier med elever, lärare, lärarstudenter och lärarutbildare ochresultatet av studierna tyder på att intresset för artkunskap har minskat under de senaste åren. Det framkom även brister i utomhusundervisningen på grund av olika faktorer som tidsbrist, resursbrist och klimat. Däremot har undervisningsmetoden Bottom up visat sig vara gynnsam för elevernas inlärning av arter. Genom metoden fick eleverna goda kunskaper som i sin tur bidrog till en bättre förståelse för arterna i naturen. Utifrån artiklarna har vi kommit fram till att elever behöver få möjlighet till att vistas utomhus, utforska och stimulera sina sinnen i undervisningen. Detta leder i sin tur till långsiktiga kunskaper och blir till en grund för fortsatt lärande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abdalla, Fardowsa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ibrahim, Maryam
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Förskollärares perspektiv på språkutvecklande arbetssätt kring flerspråkighet2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning

  I denna studie definierar vi flerspråkighet som en person som talar ett språk hemma och ett annat språk i förskolan. Studien fokuserar på förskollärares perspektiv på språkutvecklande arbetssätt med flerspråkiga barn i förskolan.

  Syfte

  Syftet med vårt examensarbete är att undersöka förskollärares perspektiv på språkutvecklande arbetssätt med flerspråkiga barn.

  Metod

  Vi valde kvalitativa intervjuer som metod och deltagarna var förskollärare som arbetar i mångkulturella förskolor i Sverige. Vi valde tre förskolor, två förskollärare i vardera förskola. Totalt har vi intervjuat sex förskollärare.

  Resultat

  Vår studie visar att förskollärarna har olika synsätt och metoder för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. I analysen blir det synligt att förskollärarna använder sig av följande verktyg: pedagogiska redskap och aktiviteter, vardagssituationer och samverkan med vårdnadshavare. I analysen blir det också synligt hur förskollärarna i studien har ett positivt förhållningssätt till flerspråkighet och anser att kunskap om modersmålets betydelse för flerspråkiga barns språkutveckling är viktiga strategier i förskolan.

 • 5.
  Abdulamir Hussein, Hanin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lågstadielärares syn på varierad matematikundervisning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna undersökning, som genomförts bland F-3-lärare vilka är uttalat positiva till varierad undervisning i matematik, syftar till att förstå hur och på vilka grunder matematikundervisningen varieras. Studien bygger på en gruppintervju med fem utbildade lågstadielärare. Resultaten har sedan tolkats utifrån ett sociokulturellt teoretiskt ramverk. I studien framkommer det att lärarna använder matematikboken nästan konstant men det är inte den som styr undervisningen utan det är lärarna som styr läromedlet. De menar att genom att använda matematikboken som grund att luta sig på, både som trygghet för lärarna för att planera undervisningen men även för eleverna för att de ska kunna ha något att arbeta med och för att de ska känna av ägarskap av en matematikbok. Undervisningen i matematik varieras genom att ändra arbetsmaterial, miljö, arbetssätt och plats. Lärarna klargör att genom variation i matematikundervisningen förstår eleverna kopplingen mellan matematiken och vardagen. Genom variation kan undervisningen anpassas efter varje elevs kunskapsnivå. Genom variation ökar elevernas intresse och motivation till ämnet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6. Abdullahi, Shamso
  et al.
  Azadkhangha, Mona
  Religionskunskap ur lärarperspektiv: En kunskapsöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och därmed möter vi elever med olika trosuppfattningar. Enligt Skolverket (2011) skall religionsundervisningen bidra till att öka elevernas kännedom om alla religioner samt skapa en djupare förståelse och tolerans om andras trosuppfattningar. Därför lägger Skolverket (2011) vikt på att undervisningen ska bedrivas på ett icke- konfessionellt synsätt (Skolverket 2011). Det medför olika utmaningar för lärarna. Vårt syfte med översikten är att ta reda på vilka utmaningar lärarna möter samt deras inställning till religionskunskap. För att kunna bekanta oss vid ämnet valde vi relevanta nyckelord och sökte i databaser såsom ERIC (ProQuest). Flertalet funna artiklar handlade i stora omfattningar om religionskunskap dock var det inte begränsat inom vårt forskningsområde.  För att kunna begränsa sökningen ytterligare skapade vi urvalskriterier som resulterade till tio träffar av vetenskapliga artiklar som verkade relevanta till vår sökning. Resultatet i vår översikt tyder på att lärarna möter olika utmaningar i religionsundervisningen. Vidare visar resultatet vilka åtgärder som krävs för att kunna bemöta dessa utmaningar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Abed, Ahmed
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hollender, Frans
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  De digitala spelens inverkan på Foreign Language Anxiety och språkinlärning: lärarperspektiv och pedagogiska strategier2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks mellanstadielärares uppfattningar kring Foreign Language Anxiety (FLA) vid inlärning av engelska hos elever i årskurs 4-6. Dessutom undersöks effekterna i elevers spelvanor relaterat till FLA och språkfärdigheter, samt lärarnas föreslagna strategier för att hantera och minska FLA. Studien stödjer sig på teoretiska ramverk från James Paul Gee (2003) om lärande genom digitala spel och Horwitz, Horwitz och Copes (1986) forskning om FLA, och använder en fenomenologisk ansats för att djupdyka i dessa teman. Genom intervjuer med sex engelsklärare i mellanstadiet syftar arbetet till att utforska tre frågeställningar. Dessa inkluderar lärarnas uppfattningar av elevers FLA i engelskundervisningen, lärarnas syn på hur elevers spelvanor kan relatera till deras FLA och språkfärdigheter, samt vilka pedagogiska strategier lärare bedömer som mest effektiva för att minska FLA.

  Vid undersökningen om hur lärare uppfattar elevernas FLA framkommer problematiken kring elevers talrädsla i klassrummet, vilket kan bero på flera anledningar. Det kan röra sig om rädsla för att bli bedömd av klasskamrater, samt en brist på tillit till den egna förmågan. En annan bidragande faktor till förekomsten av FLA är de stora kontrasterna i elevernas engelskkunskaper, vilket förklaras av deras individuella intressen utanför skolan. Lärarnas utsagor beskriver att elever som ägnar sig åt en stor mängd extramural engelska (EE), har ett så stort försprång att de andra eleverna inte vågar prestera i klassrummet. 

  Resultaten från studien indikerar att lärarnas syn på digitala spel varierar, med insikter som pekar på både möjligheter och utmaningar i att integrera dessa spel i språkundervisningen. En minoritet identifierar kommersiella digitala spel som en möjlighet att engagera elever och minska FLA, medan majoriteten uttrycker oro för spelens relevans och effektivitet. Detta understryker en komplexitet i hur digitala spel kan integreras i undervisningen, där lärarnas erfarenheter och uppfattningar spelar en stor roll i hur de närmar sig användningen av spel som ett pedagogiskt verktyg. Diskussionen kring pedagogiska strategier för att implementera digitala spel i undervisningen framhäver också ett behov av fortbildning för lärare. 

  Lärarna uppfattar att digitala spel kan ha både positiva och negativa effekter på elevers språkinlärning, där ett ökat ordförråd och språklig säkerhet i muntliga aktiviteter utgör de positiva aspekterna. Negativa aspekter som framkommer är att elever lär sig ett spelspecifikt språk som inte gynnar deras skolgång, och att deras intensiva engagemang i kommersiella digitala spel på engelska leder till en känsla av att skolans engelskundervisning mister sitt värde. Vad beträffar hantering och minskning av FLA betonar lärarna betydelsen av att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö, där grupparbeten används för att effektivt främja engagemang och ett ökat självförtroende. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Abedi Lahrodi, Nima
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Homa, Sofia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Youssef, Sara
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Konflikter och konflikthantering mellan barn på fritidshem: Intervjuer med pedagoger kring deras upplevelser och lösningar2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna undersökning bygger på hur pedagoger inom fritidshemmet tolkar konflikter mellan elever samt hur pedagogerna arbetar med konflikthantering. Syftet har varit att undersöka hur konflikter uppstår mellan eleverna och hur de hanteras inom fritidshemsverksamheten utav fritidspedagogerna samt hur synen på konflikter uppfattas. Vår undersökning är byggd på en intervjustudie (Se bilaga 4). Studien baseras på en fenomenologisk ansats vilket ramar in vårt synsätt kring konflikt och konflikthantering. Som metod valde vi att utgå ifrån en kvalitativ intervju som är semistrukturerad. Bortsett från detta skriver vi även om urval, etiska överväganden, tillförlitlighet och giltighet. Det skrivs även om arbetets genomförande, analys samt hur vi har gått tillväga med arbetet. I resultatdelen presenterar vi vår empiri som vi har fått fram genom vår metod. Vi presenterar våra frågeställningar i form av att samtalen presenteras för sig och sedan presenterar vi citaten från de olika pedagogerna. Därefter lägger vi in våra egna kommentarer rörande ämnet. Vi gjorde våra intervjuer med hjälp av nio pedagoger som har olika utbildningar inom skolan, olika åldrar och olika bakgrund samt etnicitet och kön. I texten presenteras informanter i nummerform. Efter att noggrant granskat över allt material som vi fått in efter vår undersökning kom vi fram till att många pedagoger hade samma uppfattning kring ämnet konflikthantering. De ansåg att konflikthantering utvecklas med tiden och att det även är en stor del i vår utbildning som grundskolelärare inriktning mot fritidshem. När vi diskuterade ämnet konflikter ansåg pedagogerna att eleverna utvecklas av konflikter, men att det kan bli jobbigt för eleverna om de utsätt för konflikter för ofta. Detta på grund av att eleverna kanske inte vet hur de ska hantera konflikter och därför måste vi pedagoger lära eleverna olika metoder på konflikthantering. Genom att vi läraren är tillgängliga och stöttar eleverna blir de också mer självständiga med tiden.

  Fulltekst (pdf)
  uppsats
 • 9.
  Abokar Shire, Ayan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lajq, Beolona
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Förskollärares syn på flerspråkighet i förskolan2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka förskollärares syn på det språkutvecklande arbetet med flerspråkiga barn i förskolan. Studien tar även sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet med centrala begrepp som kommunikation och den proximala utvecklingszonen. Metod som användes var kvalitativ metod där skriftliga intervjuer genomfördes med totalt sex förskollärare för att få fördjupad förståelse kring syftet och frågeställningarna. Det vill säga Vilken syn har förskollärare på flerspråkighet i förskolan? Hur menar förskollärare att de stödjer språkutvecklingen hos flerspråkiga barn?  

  I resultatet belyses att förskollärare har varierande uppfattningar om ämnet flerspråkighet i förskolan, vilket innebär att vissa förskollärare upplever arbetet med flerspråkighet som komplext medan andra ser det som en möjlighet till utveckling och lärande. I analysen blir det dessutom synligt att förskollärare använder sig av olika verktyg och strategier för att stödja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. De använder bland annat verktyg som TAKK, bildstöd, sagor och böcker, rim och ramsor under olika situationer. De har även ett gott samarbete med vårdnadshavare för att förstärka barnens modersmål men även det svenska språket.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Aboud, Azel
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Bajraliu, Eduena
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Pedagogers syn om lärandet genom iPads i förskolan: En studie om användandet av pedagogiska appar samt konsekvenser som uppstår.2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning

  Studien handlar om att undersöka pedagogers syn om möjligheter till lärandet som sker genom iPads. Studien handlar också om att undersöka vilka pedagogiska appar som används i förskoleverksamheter, samt vilka hinder som kan bemötas.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka pedagogers syn om lärandet genom iPads och vilka konsekvenser som uppstår vid användandet av iPads.

  Metod

  Kvalitativ metod med fokus på semistrukturerade intervjuer har använts för insamling av data. I studien medverkade sammanlagt fem respondenter från fyra kommunala förskolor. Undersökningen genomfördes digitalt, då vi befinner oss i en pandemi.

  Resultat

  Forskningsresultatet som vår studie gav oss, valde vi att dela in i olika teman. Dessa är: Appar som utvecklar barns matematiska kunskaper, Appar som bidrar till barns språkutveckling och hinder i arbetet med iPads. Sammanfattningsvis i resultatdelen framgår tydligt att pedagogerna använder iPaden i ett lärande syfte, där barnen får möjlighet att utveckla språk och matematiska kunskaper, och att de pedagogiska apparna kan inkludera flerspråkiga barn och barn i behov av särskilt stöd. Respondenterna ser även utmaningar som kan uppstå vid användandet av iPaden. Resultatet visar även att det finns andra digitala verktyg som används i anslutning till iPaden exempelvis Osmo och projektor.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  A post-colonial perspective on African education systems2020Inngår i: African Journal of Education and Practice, E-ISSN 2519-0296, Vol. 6, nr 5, s. 40-54Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this article is to discuss about precolonial and colonial education and the development of the education systems in the postcolonial Africa. The paper will deal with the questions whether there were any education systems in precolonial Africa and motives for introducing the colonial education systems. Further the relation of the colonial education systems with the needs of the local society, the postcolonial education systems and their future will be analysed. 

  Methodology: Postcolonial perspective is a theoretical frame for the study. A desk-research was conducted to identify and select the relevant literature. Content analysis was used as a method to understand, analyse and interpret the literature. 

  Findings: The results of the literature review show that there were socialization mechanisms before colonialism in African societies. Education introduced in its modern form by missionaries was supposed to serve mainly religious purposes and to train low level functionaries by colonial states. Instead of focusing on local realities education was used to teach the glories of the colonial countries, spread their language and culture as well as introduce a new way of life by condemning all that was native. After independence the inherited colonial education systems continued isolating the masses who had no access to the colonial languages. 

  Unique contribution to theory, practice and policy: Findings of this study shows some limitations in African education systems. It is necessary that education policy makers and other concerned stakeholders´ to increase the use of local languages to reach the society at large, to focus on contents relevant to their contexts, to provide both theoretical and skill-based education useful for development of society and to aim towards educating productive, conscious, critical and democratic citizens.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  African education systems, a postcolonial perspective2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Abraham, Getahun Yacob
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  African Higher Education: Focus on local context.2022Inngår i: The 14th SANORD International Conference. / [ed] University of Limpopo, 2022Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Africa have about 1225 officially registered higher education institutions

  (https://www.4icu.org/Africa/). Some of them are founded by formal colonizers and while

  others through national and local initiatives. The majority of these institutions are Euro-

  Centric in their approach. This text will investigate briefly what is expected of African higher

  education to transform societies to the better.

  The study is based on analysis of secondary data searched and found from Google Scholar,

  ERIC, and Primo database. Terms such as Higher education in Africa, African higher

  education, possibilities and limitations of African higher education are used for the search.

  15 articles relevant to the purpose of the study are identified and used.

  The result of the study shows that African universities need local epistemologies and

  knowledge production systems to identify, research and propose solutions to local

  problems. Teaching and research should take in to consideration social experiences and

  knowledge of the local communities. Local languages should be considered to undertake

  research, to distribute knowledge and to secure communities’ engagement.

  Teachings and research need to address the political unrest, social injustice, economic

  underdevelopment and technological backwardness most countries are facing. Focus on the

  local realities and transformation should be prioritized instead of international competition

  and commodification of higher education. For transforming higher education to focus on

  local context, there is a need that the management, administration and academic staff

  students as well as the society at large should stand together.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Book Review: Finnish Lessons, What can the world learn from educational change in Finland?2012Inngår i: Kapet (avslutad tryckt version), ISSN 1653-4743, Vol. 8, nr 1, s. 121-125Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Book review: Education, Social Progress, and Marginalized Children in Sub-Saharan Africa: Historical Antecedents and Contemporary Challenges2018Annet (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Abraham, Getahun Yacob
  Göteborgs Universitet.
  Compulsory School Curricula of South Africa (RNCS, 2002) and Sweden (Lpo94).2008Inngår i: Compulsory School Curricula of South Africa (RNCS, 2002) and Sweden (Lpo94)., 2008Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Compulsory School Curricula of South Africa (RNCS1, 2002) and Sweden (Lpo 294).

  Abstract

  The aim of this paper is to analyse the compulsory school curricula of South Africa and Sweden. It focuses on contexts for their introduction, main actors in the process, democratic values they contain and their similarities and differences. Norman Fairclough’s Critical Discourse Analysis (CDA) is used for analysis. The curricula and references to other literatures show similarities and differences. Contextual similarities are that both countries were once under oppression and their masses were isolated from the education process and more resources were invested on their elites. At present the curricula of both countries strives for democratic education. A major difference is equal opportunities for the students to attend a school of their choice are higher in Sweden than in South Africa. The Swedish curriculum is more concrete on issues related to students, teachers and other school staff’s rights and responsibilities, and on relations between school, home and society.

  Key words: South Africa, Sweden, Curricula, and Democratic values

 • 17.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Critical Pedagogy: Origin, Vision, Action & Consequences2014Inngår i: Kapet (avslutad tryckt version), ISSN 1653-4743, Vol. 10, nr 1, s. 90-98Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Critical pedagogy is a transformation-based approach to education. The aim of this article is to introduce the origin, vision, action and consequences of critical pedagogy. It also aims on finding out about educators’ possibility of actualising it in their practice. As a source materials articles, book chapters and books are used. The literature shows that critical pedagogy has its origin in the tradition of critical theory of the Frankfurt School and the work of the Brazilian pedagog Paulo Freire. According to the literature, its major theses is that education should go beyond transfer of knowledge and training the future labour force; to help developing critical consciousness, which leads to transformation of the individual, learning environment and society at large. Critical pedagogy is criticised for a focus on macro level system, for not having a model for classroom implementation and for being abstract. Despite some critics, I argue that critical pedagogy has still the potential to empower those in the field of education to increase their consciousness about the injustice in their society and to involve in transforming it.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Abraham, Getahun Yacob
  Göteborgs Universitet.
  Curriculum Reform and Life Orientation Education in Post Apartheid South Africa2010Inngår i: Education Policy / [ed] Gregory Papanikos, Athens: Athens Institute for Education and Research , 2010, s. 79-102Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 19.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Democratic Values in the Comprehensive Schools Curricula of the Nordic Countries.2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Democratic values in the comprehensive schools curricula of the Nordic countries.

   

  The major focus of this paper is to find out which aspects of democratic values are emphasised in the comprehensive schools curricula of the five Nordic countries. It is also an intention of the paper to find out similarities and differences in emphasis and if available data allows to further investigate the reasons for differences and similarities.

  Major sources for the work were curricula of comprehensive schools from the different Nordic countries. Each countries current curriculum was closely read to understand their contents and to undertake comparative analysis. Text analysis was used as a major tool to look closely at the text and context. For further knowledge journals on curriculum studies and other relevant materials were consulted.

  A preliminary review of the general section of comprehensive schools curricula of these countries show:

  In the Danish curriculum participation, responsibility and understanding rights and duties are emphasised.

  The Finnish curriculum raises issues on human rights, equality, natural diversity, preservation of environment and multiculturalism. Responsibility, a sense of community and respect for the right and freedom of the individual are emphasised. General diversity and gender equality are given significant attention.

  In the Icelandic curriculum the major focus is human rights, collective responsibility, participation, influencing, and respect. Concern for people, animal and the environment are included in the curriculum. Critical thinking and reflection, active cooperation & collective responsibility are also emphasised.

  The Norwegian curriculum mentions understanding, cooperation, independence, individual freedom and tolerance as important issues.

  Swedish curriculum raises issues on respect for human rights, respect for persons and the environment. It considers inviolability of human life, individual freedom and integrity, equality between women and men, solidarity with the weak and vulnerable as crucial points. Sense of justice, generosity of spirit, tolerance and responsibility, well-being and development of the individual, no discrimination and personal responsibility were among the areas the curriculum lifted up.

  The curricula in these five countries give room for democratic values. There are some variations on emphasises on specific issues. But all the curricula include issues of rights and responsibilities.

  Keywords: curricula, democratic values, Nordic countries

 • 20.
  Abraham, Getahun Yacob
  Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.
  Education for Democracy?: Life Orientation: Lessons on Leadeship Qualities and Voting in South African Comprehensive Schools2010Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This study takes as its starting point how teachers understand, interpret and teach social development aspects of Life Orientation in South African comprehensive schools. The specific focus is on lessons on leadership qualities and voting for third grade learners in four schools, each dominated by either Black, Coloured, White or mixed groups of learners. Field work with an ethnographic approach and a qualitative strategy was used to gain access to empirical data. Policy and curriculum documents, guidelines and textbooks were used. Classroom observations in four classes and interviews with 14 third grade teachers were conducted. Theoretical concepts of construction, deconstruction and reconstruction are applied. Ulf P Lundgren’s Frame Factor Theory is used to study school organization. Basil Bernstein’s Pedagogical Devices are considered when examining the different levels of pedagogical activities. To be a teacher in South Africa one needs to attend at least two years of teacher education after completing high school. Teachers in the classes studied underwent their teacher education during apartheid years. Due to limited in-service training, they sometimes experience problems of understanding and interpreting the learning area, which they usually tackle by consulting documents, colleagues or school authorities. The learners’ understanding varied based on their family background and type of school they attended. There were enormous differences in material, financial and organisational resources between classes and schools. The resources for teaching leadership qualities and voting were not, however, different between the classes. The lessons were teacher dominated and direct transmission was used as a method. The way teachers facilitated the lesson on leadership qualities and voting varied but all showed some democratic shortcomings. Apart from answering questions, learners were neither invited nor encouraged to participate to further their understanding of the theme. Limited aspects of leadership qualities were discussed, individual leaders’ roles were emphasised and the teachers picked candidates for class leaders in three of the classes. It was also evident that the class environments were not suitable for critical or creative thinking and democratic upbringing. The schools reproduced norms, values, languages and cultures of the different groups. Officially, teachers emphasised the common national South African identity. This emphasis on national identity could disguise the injustice some groups experience in society.

 • 21.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Failed grades, schools, families and neighborhoods: Swedish Immigrant pupils’ reflections on their reality2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Immigrant Students Reflections on Their Failed Results from Compulsory School: Reconsidering Multi-dimensional Solutions2018Inngår i: Journal of Education and Cultural Studies, ISSN 2573-0401, Vol. 2, nr 3, s. 213-226Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to investigate reasons students with an immigrant background in one Swedish high school gives for their failure in some subjects at the end of their compulsory education. An interview with 18 students with an immigrant background is used as a method. According to the students, schools’ employment of substitute teachers without subject knowledge, reducing and firing competent teachers and less time for Swedish language lessons are reasons for failure in relation to schools. Other reasons given that affect results relate to family issues; leaving their country of origin, having many siblings and not getting enough attention from parents, parents inability to help them with school work, limited family financial resources and social obligations to support family members in their country of origin. In their residential area; not meeting persons with Swedish origin, lack of recreational facilities and meeting place, higher unemployment and crime rate are emphasized as affecting their lives and influencing their results. Based on the research findings and reviewed literature, students’ failure is mainly related to school, family and residential areas. The problems vary to a great extent, hence, the solutions should also bemulti-dimensional.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Innan doktorshatten: Granskning av utbildningsvetenskapliga avhandlingar2018Inngår i: Samhälle, genus och pedagogik-utbildningsvetenskapliga perspektiv: Vänbok till Inga Wernersson / [ed] Kerstin von Brömssen, Signild Risenfors & Lena Sjöberg, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, s. 219-238Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 24.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  International practicum for what and on whose terms?2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  International practicum for what and on whose terms?

   

                                                                   Getahun Yacob Abraham

                                                                                         Senior Lecturer

                                                                                         Karlstad University

   

  The aim of this paper is to investigate about the aims of international practicum and who is benefiting from it. If it is found that one side, the North or the South, is benefiting, to look at the possibilities to reconsider the practicum in order to benefit both. Review of literature in the field and my own experiences as a Swedish university lecturer involved in the teacher students practicum in the South will be the base for this paper. Some preliminary results of my literature review show that practicum in the South mainly focuses on giving the teacher students from the North the possibility of intercultural understanding with specific focus of dealing with change taking place at home, the diversity of students in classrooms (Abraham & von Brömssen, 2018; Bosire & Brigham, 2009;  Marx & Moss, 2011; Wiken & Klein, 2017). Long time experiences show that in the movement of students from the North to the South, the economically and politically dominant countries can dictate the terms (Bosire & Brigham, 2009; Yang, 2002). In addition to that the countries in the center gain more advantages than the countries in the periphery (Barnet & Reggie, 1995).

   

  Keywords: Internationalization, International practicum, teacher students, North, South. 

   

  References

   

  Abraham, G.Y. & von Brömssen, K. (2018). Internationalisation in teacher education: Student teachers reflections on experiences from a field study in South Africa. Education Inquiry.  

  https://www-tandfonline-com.bibproxy.kau.se/doi/full/10.1080/20004508.2018.1428035

   

  Barnet, G.A. & Yingli Wu, R. (1995). The international student exchange network. 1970&1980, Higher Education, 30, 353-368.

   

  Bosire, M.M. & Brigham, S. (2009). Preparing North American preserivice teachers for global perspectives: An international teaching practicum experiences in Africa, The Alberta Journal of Education Research, 55 (3), 415-428.

   

  Marx, H. & Moss, D.M. (2011). Please mind the culture gap: Intercultural development during a teacher education study abroad program, Journal of Teacher Education, 62 (1), 35-37.

   

  Wikan, G. & Klein, J. (2017). Can international practicum foster intercultural competence among teacher students? Journal of the European Teacher Education Network, 12, 95-104. 

   

  Yang, R. (2002). University internationalization: Its meaning, rationales and implications, Intercultural Education, 13 (1), 81-95.

   

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Internationalisation and international practicum for what and on whose terms?2020Inngår i: Global and Intercultural Competence through Practicum in the Global South. / [ed] Kirsten Andreassen, Birgit Breusch och Jacob Clausen, Köpenhamn: Københavns Professionshøjskole , 2020, 2, s. 22-33Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This paper will investigate the aims of internationalisation and international practicum, with the focus on the later. It is important to consider whether both partners in the exchange receive benefits, and if not to reconsider the practicum arrangements to ensure greater equity of benefit. Review of literature in the field and my own experiences as a Swedish university lecturer involved in student teacher practica will be the base for this paper. Some preliminary results of my literature review show that practicum in the South mainly focuses on giving the teacher students from the North the possibility of intercultural understanding with specific goal of dealing with demographic change taking place in the student teacher´s home country. This demographic change has typically resulted in an increased cultural diversity of students in classrooms (Abraham & von Brömssen, 2018; Bosire & Brigham, 2009;  Marx & Moss, 2011; Wiken & Klein, 2017). Experiences show that in the movement of students from the North to the South, economically and politically dominant countries are more likely to dictate the terms of relationships (Bosire & Brigham, 2009;  Yang, 2002). Viewed from another perspective, countries considered in the center due to their economic and political influence gain more advantages than countries considered in the periphery (Barnet & Reggie, 1995).

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Abraham, Getahun Yacob
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Is it enough with diversity in higher education?2023Inngår i: ECER2023, 2023Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Lektioner om ledarskapskvalitet och röstningsförfarande i sydafrikanska grundskolor2011Inngår i: Kapet (avslutad tryckt version), ISSN 1653-4743, Vol. 1, nr 1, s. 96-107Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna studie tar sin utgångspunkt i hur lärare undervisar om den sociala utvecklingsdelen av ”Life Orientation” i sydafrikanska grundskolan. Specifikt fokus ligger på lektioner om ledarskapskvalitet och om att rösta för tredjeklasselever i fyra skolor. Var och en av klasserna dominerades av antingen svarta, färgade, vita eller blandade grupper av elever. Ulf P Lundgrens ramfaktorteori användes för att studera skolans organisation. Basil Bernsteins ”Pedagogic device” användes för att förstå olika pedagogiska verksamheter i klassrummet. Fältarbeten med en etnografisk metod och en kvalitativ strategi användes för att få tillgång till empiriska data. Policy- och läroplansdokument, riktlinjer och läroböcker analyserades. Klassrumsobservationer i fyra klasser och intervjuer med 14 tredjeklasslärare genomfördes. För att vara lärare i Sydafrika krävs minst två års lärarutbildning efter avslutad gymnasieskola. Lärarna i de klasser som studerades genomgick sin lärarutbildning under apartheidtiden. På grund av begränsad fortbildning och bristande erfarenheter av den nya läroplanen hade de ibland svårigheter att förstå och tolka det aktuella ämnet. Enorma skillnader i material, ekonomiska och organisatoriska resurser förelåg mellan olika klasser och skolor. Lärarna dominerade lektionerna och direkt överföring användes som metod. Det sätt lärarna höll lektion om ledaregenskap och om att rösta varierade, men alla visade demokratiska brister. Lärarna valde själva kandidater till klassledare i tre av klasserna. Det blev också tydligt att klassernas miljöer inte befrämjade vare sig kritiskt och kreativt tänkande eller demokratisk fostran.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Life Orientation: Lessons on leadership qualities and voting in grade three classes in South African schools2013Inngår i: Online Educational Research Journal, E-ISSN 2044-0294Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Life Orientation: lessons on leadership qualities and voting in grade three classes

  Abstract

  The focus of this study was lessons on leadership qualities and voting in grade three classes in four Eastern Cape schools. Frame factor theory and theory of pedagogical devices were used. The study employed text analysis, classroom observation in four 3rd grade classes and interviews with 14 third grade teachers as sources of data. The results of the study indicated there were differences among teachers when it came to understanding and interpreting the theme. The teachers interviewed have general qualifications but lacked training to teach this theme. Between the schools there were differences in manpower, material and financial resources. There were similar teaching procedures although there were differences in teachers’ approaches. Learners’ understanding was influenced by family background. In general, teachers dominated and controlled the whole procedure by proposing candidates and vote counters. Findings from this study could be relevant for teachers and other school personnel for their future commitment to teaching democracy by practising it. Keywords: Classroom, democracy, differences, leadership qualities, learners, life orientation, participation, South Africa, teachers, voting

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Abraham, Getahun Yacob
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Högskolan i Borås, University of Borås.
  Multidimensional Role of Teachers as Pedagogues, Intellectuals and Activists for Promoting Social Justice through Education2023Inngår i: Journal of Education and Culture Studies, ISSN 2573-0401, Vol. 7, nr 2, s. 52-65Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study investigates roles teachers could play in developing their students’ critical thinking and transforming society. The study is based on a literature review. Critical pedagogy is used as a theoretical point of departure. The results show three important roles of teachers, the pedagogical, intellectualand activist roles. Teachers acting as pedagogues can help their students understand the subjects they are focusing on and develop a critical understanding of their own and their society’s situation. Teachers as intellectuals produce knowledge through research on their practice and other fields of knowledge, learn on how to disseminate such knowledge and understanding its consequences. As citizens, teachers use their own and their students’ experiences and knowledge of needs of their community/society to play an activist role in transforming society. Thus, the ideal teacher plays a multidimensional role as a pedagogue, an intellectual and an activist.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  New Public Management in the Swedish Higher Education2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The focus of this study is to find out about the neoliberal New Public Management entry into the Swedish higher education institutions, its effect and the possible alternative to it. The study is based on articles in academic journals, policy documents and government sponsored reports. The result of the study shows that the Swedish higher education institutions are influenced by New Public Management. This is visible as market characters such as efficiency, competition, quality control, customer satisfaction is highly valued at present in the higher education. There is also emphasis on manpower training for the labour market. Easily measurable knowledge for immediate use of economic growth are prioritized at the expense of critical and analytical knowledge. Higher education’s autonomy is to some extent violated, collegial leadership is replaced by appointee leadership, staff are under pressure to follow instructions instead of exercising their academic freedom. Based on these findings I will argue against these trends and emphasis on the importance of all partners in higher education to review the present condition in order to facilitate the possibility for keeping higher education (universities) as public autonomous institution, to keep academic freedom intact, to assure that higher education should have both professional and democratic contents, and that higher education should continue to undertake basic long term and short term research for immediate use.

 • 31.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Nukruma’s and nyerere’s educational visions: what could contemporary africa learns from them?2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  NUKRUMA’S AND NYERERE’S EDUCATIONAL VISIONS – WHAT COULD CONTEMPORARY AFRICA LEARNS FROM THEM?

   

  Getahun Yacob Abraham

  Senior Lecturer

  Institution for Pedagogical Studies

  Karlstad University  

   

   

  This study tries to assess the educational visions of two post independent African leaders, Kwame Nkrumah and Julius Nyerere. The focus is on, what could contemporary Africa learn from their visions on developing the welfare of society through education? To answer this question a literature review of their own works and other writers was conducted. The review shows that they emphasised on the need for education for further development in their own and other countries in the continent. They also focused on relating education with the local reality with due concern on the relevance of knowledge of the global reality. The instrumentality of education to change the life of the masses was given a vital place. For them  education should aim at including all sectors of society and on creating equality among the population instead of contributing to evolving an elite class that selfishly prioritize its own interest than the society at large. They stressed that education should not be too theoretical in the expense of the practical activities. According to them the purpose of education should go beyond individual gains and take into consideration the welfare of the whole society. In line with their visions information technology and welfare development in the continent should be assumed in a way that benefits the broad masses.  

   

   

  Key words: contemporary Africa, Education, Nkrumah, Nyerere, visions

 • 32.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  "Re-inventing" Freire for the 21:st Century2013Inngår i: Kapet (avslutad tryckt version), ISSN 1653-4743, Vol. 9, nr 1, s. 8-17Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstad Universitet.
  Student perspective on course materials: Internationalisation and interculturality in preschool teacher education2021Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study explores how preschool student teochers perceive their course materials in relation to internotionolisotion ond interculturol proctice. Questionnoires were odministered through the Survey ond Report tool to 648 students, with 94 (14.5%) responding. Forty-eight percent of therespondents felt thot course materials ond content they encountered did not help them to goin in-depth knowledge on internotionolisotion. Some students indicoted thot  they do not  wont  literoture  in English  longuoge included. They were open to more contoct with internotionol students locolly ond online. Respondents indicoted the perception thot Swedish ond Nordic preschools ore unique. lnsteod of internotionolisotion, the concept of interculturolity wosresonont with the students' identity os Swedish preschool teochers.They volued procticol, teoching-reloted content ond the procticum opportunities to leorn obout interculturolity in the field.

 • 34.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Teacher Education as Preparation for Diversity2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study investigates how teacher education prepares student teachers to gain knowledge and experiences required to meet the needs of Swedish preschools with children with linguistic, religious and cultural diversities. The theoretical point of departure is Paulo Freire´s concepts of “generative themes”, dialogue and transformation, through examination of articles, policy documents and other materials available in intercultural/multicultural education. Findings indicate: importance of preschool teachers understanding of diversity among colleagues, children and parents; listening to children; giving closer attention to parents’ perspectives; helping children to understand and respect diversity; engaging with disadvantaged children’s diverse experiences; using good examples that illustrate unity in diversity; considering conflicts relating to children´s rights; and dealing with curriculum and preschool practice. Exposing students to realities outside university may include inviting experienced preschool teachers, giving cases for discussion, showing films to be analysed, etc. Materials should show both opportunities and difficulties of working in intercultural/multicultural environments. 

 • 35.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Teachers as pedagogues, intellectuals and activists for promoting social justice through education2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Abstract

  The purpose of this study is to investigate how teachers prepare themselves to play their role of developing their students critical thinking to understand the injustice and power relations in their society. The emphasis is on teachers as subjects and their role on preparing “critical citizens” (Moyo, 2013) that will promote democracy and social justice. 

  Teachers are expected to work with different functions of education such as qualifications, socialization and subjectification (Biesta, 2015). Kincheloe (2008) describe teachers in a critical context as follows:

  Teachers working in a critical context rebel against the view of practitioners as information deliverers, as deskilled messengers who uncritically pass along a canned curriculum. Highly skilled scholarly teachers research their students and their communities and analyse the curricular topics they are expected to cover. In light of such inquiry, these teachers develop a course of study that understands subject matter and academic skills in relation to where their students come from and the needs they bring to school…  (Kincheloe 2008, 118).  

  My attempt to understand the role of teachers is inspired by critical pedagogy. According to this perspective, teachers who are willing to give room for their students and encourage them to be critical citizens are considered “problem posing educators” (Freire, 1970), “radical teachers” (Giroux, 1983), “public intellectuals” (Giroux, 2011), etc. According to Freire (1970) these teachers recognize the role of “teacher-student” and “student-teacher”; they teach their students and they are also ready to learn through their students´ reflections and from their life experiences. 

  These teachers in addition to their good theoretical understanding are also activists in their society. Through participation in organizations such as teachers´ unions, local cultural and social associations they are well informed about the current issues and demands of their society.

  In their classrooms, together with their students through “generative themes” (Freire, 1970) raises issues that are not only about school subjects but also relevant to the society at large. By using “dialogic metod” (Ibid., Shor & Freire,1987) they gradually approach the issues from different angels; this enable them to see inequalities and injustice some sectors of the society are experiencing. Beyond understanding, in practice they work on promoting democracy and social justice.  

  I would like to give two examples from the literature I reviewed. The first one is about an American high school teacher, who brought a leather soccer ball and put it in front of his students of Global Studies. He asked them to write anything about the ball and he told them they are allowed go to the front touch it and investigate it as they want. They wrote about it from different perspectives but all of them missed the text in small letters on the ball, that says Made in Pakistan. When the teacher showed them that, they started wondering why it was made in Pakistan, who produced it, how was the working condition for those who produced it, etc. This lead them to critically reflect and discuss even other issues related to materials produced abroad and the exploitative relations involved (Smyth, 2011). 

  The second example is about students from poor farmer families in Tuscany region in Italy. They were helped by their teacher, Don Lorenzo Milani to be aware of their underclass non-privileged position in their society and their school. Eight pupils from the school, Barbiana school wrote a book titled, Letter to A Teacher (Lettera). In their book, they criticized the school system for failing them and the privilege middle class children received in their expense (Mayo, 2013). 

   

 • 36.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  The Neoliberal New Public Management influence on the Swedish Higher Education2017Inngår i: Kapet (elektronisk), E-ISSN 2002-3979, Vol. 13, nr 1, s. 45-58Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This study is about neoliberal New Public Management (NPM) entry into the Swedish higher education institutions, its effects and the possible alternatives to it. Academic articles, policy documents and government reports are used for the study. The results of the study show in the Swedish higher education institutions, NPM market characters such as efficiency, competition, quality control, customer satisfaction and manpower training for the labour market are emphasised. Easily measurable knowledge is prioritized at the expense of critical and analytical knowledge. Higher education’s autonomy is to some extent violated, collegial leadership is replaced by appointee leadership, and staff are under pressure to follow instructions instead of exercising their academic freedom. Based on these findings I will argue against these trends and emphasise on the importance of all partners in higher education to review the present condition to facilitate the possibility of keeping higher education as public autonomous institutions, academic freedom intact, assure that higher education should have both professional and democratic contents, and that higher education should continue to undertake basic long-term and short-term research.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  The Quest for Intercultural Perspective in the Swedish Education System2019Inngår i: European Conference for Education Research (ECER 2019), 2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to explore the status of intercultural perspective in education in Sweden. The study is guided by three questions of what are the official views of intercultural perspective in education, why intercultural perspective is relevant for education and what are the possible ways of implementing it. Bennett´s definition of intercultural learning is considered as theoretical starting point for the study, ‘Acquiring increased awareness of subjective cultural context (world view), including one’s own, and developing greater ability to interact sensitively and competently across cultural contexts...’ (Bennett, 2009, S.3). A general literature on intercultural perspective and a literature on the subject with specific focus on Sweden are referred for this study. The result of the reviews show the concept of intercultural education was introduced as a policy documents in Sweden as early as the 1980s; a serious definition of what intercultural was not considered; there is a general recognition of diversity based on language, religion, ethnicity, gender, etc; while recognizing diversity, the focus is on understanding differences; on helping the “immigrant” to integrate to the society; on stating laws and policies for protection against discrimination of different groups. There is a common understanding among the authors of the reviewed texts, that more should be done to develop intercultural perspective in the different levels in the education system. 

 • 38.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Vägen från antagonism till agonism i Sydafrika, utbildningsreformer och läroplaner efter apartheid2014Annet (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  What are the aims of the lessons on role models?: Teachers and pupils’ understanding of the theme in South African comprehensive school classes.2015Inngår i: Online Educational Research Journal, E-ISSN 2044-0294, Vol. 5, nr 5Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Role models was one of the themes for lessons in the Foundation Phase in the South African Revised National Curriculum Statement of 2002 (RNCS; Department of Education, 2002). The focus of the article is to discuss how teachers understood, interpreted and presented the theme to their pupils and how their pupils responded to it. The study is based on policy texts, observation of lessons and textbooks. Foucault’s concepts of normalisation and normalising judgment and Connell’s concepts of masculinity and sex roles are used to analyse results. The results of the study show similarities and differences in understanding and preferences of role models by teachers and pupils. While teachers emphasised officially known people as role models, some pupils considered family members and other people in their neighbourhood.Mandela was a favoured role model in most classes. Even if the theme of the lessons was role models, I argue that the covert agenda is normalising pupils to the existing dominant social norms of the society.

   

   

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40.
  Abraham, Getahun Yacob
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Barksdale, Mary Alice
  Virginia Tech.
  Literacy and Democracy in South African Primary Schools2018 (oppl. 1)Bok (Fagfellevurdert)
 • 41.
  Abraham, Getahun Yacob
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Bergersen, Ane
  Western Norway University of Applied Sciences, Norway.
  Freire’s concepts and theories as a strategy to reduce poverty2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Abstract: Freire’s concepts and theories as a strategy to reduce poverty

   

  Getahun Yacob Abraham, Senior Lecturer in Education, Karlstad University, Sweden 

   

  Ane Bergersen, Associate Professor Sociology, Western Norway University of Applied Sciences

   

  The UN Sustainable Development Goals puts as its first goal, “End Extreme Poverty In All Forms By 2030” (UNDP, 2016). This shows poverty is one of the gravest problem in our planet. Most countries in Sub-Saharan Africa are reported as countries with low development index and extreme poverty (UNDP 2018, FAO 2017 & World Bank 2017). This paper will use Paulo Freire´s (1970) concepts “generative themes”, dialogue and transformation to be able to discuss how themes can be raised, discussed and possible actions for change will be proposed. Some preliminary review of literature shows the relevance of universities considering themselves as public goods, including in their policies, their commitment to the development of their societies, giving sufficient attention to local and regional problems and devotion to educating a generation of students with critical thinking and devotion to transform their society. This paper will explore how universities in Southern/Africa could include Freire’s concepts and theories in their research agenda in their search of causes of poverty and possible ways of reducing/eradicating it in their local and regional contexts.

 • 42.
  Abraham, Getahun Yacob
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Margrain, Valerie
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Internationalisation and Interculturality in Preschool Teacher Education: Whose Agenda?2020Inngår i: Internasional Utvecksling i Laerutdanning, 2020Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study explores the question, how do Karlstad University (KAU) preschool teacher education students perceive their course materials in relation to internationalisation and intercultural practice? Questionnaires were administered through the Survey and Report tool to all students in the program. Out of 648 students who received the questionnaire, 94 (14.5%) replied. Cultural-Historical Activity Theory (CHAT) is used as theoretical perspective for the study, with analysis exploring the CHAT elements of: tools; subjects; rules; community; division of labour; objects; and outcomes. Results of the study show that students recognized the availability of internationalization and intercultural perspective in their courses, and particularly valued opportunities to meet and discuss with practicing preschool teachers working in multicultural and multilingual areas. Results also note challenges with creating opportunity for students to meet students from other countries, either in Sweden or online. Some students also indicated they found it difficult to engage with English language texts that used critical theory or which differed from Nordic contexts. Our research suggests that Swedish student teachers value content which prepares them for working in Sweden with culturally diverse students, but place less value on higher education goals of internationalisation when these are not closely connected to practice. 

   

 • 43.
  Abraham, Getahun Yacob
  et al.
  Karlstads Universitet .
  Maria Kristina, Börebäck
  Karlstads Universitet.
  Komplementäragranskningskriteriers betydelse för hur doktorsavhandlingars kvalitetbeskrivs: En analys av fakultetsopponenters sammanfattande kommentarer av doktors-avhandlingar 2000-20152021Inngår i: Kapet (elektronisk), E-ISSN 2002-3979, E-ISSN 2002-3979, Vol. 17, nr 1, s. 71-97Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Denna artikel beskriver hur fakultetsopponenter motiverar avhandlingars kvalitet i populärvetenskapliga sammanfattningar som publicerats i tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige under perioden 2000-2015. I artikeln fokuseras granskningskriterier som gäller relevans, förståelse av forskningsfältet, presentation av texten och dess kommunicerbarhet, originalitet och bidrag samt självständighet, vilka alla kompletterar de grundläggande granskningskriterierna. I artikel fokuseras hur dessa granskningskriterier kommer till uttryck och används när fakultetsopponenter beskriver en avhandling som de har granskat. Syftet är att tydliggöra hur dessa granskningskriterier framställs när fakultetsopponenter lyfter fram vad som är betydelsefullt i avhandlingarna. Studien omfattar 59 sammanfattande texter från 60 olika disputationstillfällen. Avsikten är att bidra till en djupare förståelse av dessa granskningskriterier och hur de kommer till uttryck, till nytta för doktorander, handledare och fakultetsopponenter.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Abraham, Getahun Yacob
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  von Brömssen, Kerstin
  Högskolan Väst.
  Internationalisation in teacher education: student teachers’ reflections on experiences from a field study in South Africa2018Inngår i: Education Inquiry, E-ISSN 2000-4508, Vol. 9, nr 4, s. 347-362Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Internationalisation of higher education and teacher education has been a key issue since the 1990s and many universities still attempt to increase student mobility ever since. Much research has been done on the topic of internationalisation and higher education, including teacher education trying to show how a certain programme impacts on students’ learning, especially intercultural learning when it comes to programmes in teacher education. These studies are often directed towards programmes that last several months or a whole year. The focus of this study is rather to explore if and in what way experiences in a two-week field study can contribute to a student teacher’s intercultural learning and professional development. The findings of the research show that even a short field study has an important impact on the individual student teacher’s understanding of themselves and on awareness of teachers’ living and working conditions in a different culture like South Africa.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 45.
  Abraham, Getahun Yacob
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  von Brömssen, Kerstin
  Learning through short field studies, Swedish students voice on field studies in schools in South Africa.2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Abstract

  The focus of this study is to explore in what way a short term field study can contribute to teacher students intercultural learning and professional development. The role that firsthand experience plays in culture learning has invariably been discussed to be a critical part in intercultural learning (Quezada 2012, 8). The empirical material for the study consists of interviews before, during and after a two week field study conducted with six Swedish teacher students in South Africa. Observations during the field visits were also part of the used methods. The students specifically reflects on the observed language barriers for children who are attending education with other languages than their mother tongue, strong discipline in classrooms and resource differences between schools. According to the students diversity in the culture and seeing pupils with diverse backgrounds in the same context will be helpful for their future carriers. They believe in particular that the field study experience will help them to meet pupils with diverse backgrounds in their own school classes. They also believe the field study helped them to gain an understanding of the Swedish education system in comparison to others. Thus, we argue that a short term field study can contribute to intercultural learning and professional development, although findings also suggest that the tutoring in the field plays a crucial role.

 • 46.
  Abraham, Getahun Yacob
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  von Brömssen, Kerstin
  Karlstads universitet, Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Swedish student teachers´ perspectives on their short field study in South Africa2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper explores if and in what way experiences from a short field study can contribute to student teachers intercultural learning and professional development. The paper is based on focus groups and individual interviews, with two groups of Swedish student teachers that undertook a two-week field study in South African schools. Researches on internationalisation in higher education especially trying to show intercultural learning in teacher education, often last several months or a whole year. Thus, there is a knowledge gap on students’ doing shorter field studies, which our study wants to help fill. The findings show that even a short field study has an important impact on the individual student teacher’s understanding of themselves and awareness of teachers’ living and working conditions in a different culture like South Africa.  It is impossible to conclude that the student teachers became more interculturally competent through this short field study. However, the student teachers in their reflections turn their attention back to their own national context for critical comparisons. As underlined by the student teachers, experiencing the context of teaching and learning and meeting people “in reality” is something that really “grabs your heart”. 

   

   

 • 47.
  Abraham, Getahun Yacob
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Wikan, Gerd
  Hedmark University of Applied Sciences, Norway.
  Postcolonial perspective, indigenous knowledge and critical theories for transforming universities and societies in Southern/Africa2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This conference paper will address some problems facing Southern/African universities. Instead of detailed discussion of general problems facing universities in Southern/Africa, it will focus on universities relation to their funding partners such as the state and external donors, as well as their role as higher education institution in terms of teaching, research and the outreach/community services program. We believe postcolonial investigation into higher education helps universities to look into their past and its impact on their present. Through researching indigenous knowledge systems, they can find out about locally developed knowledge that they can integrate into their educational curricula. Concepts from critical theories could be used to analyse universities relations to their funders, their teaching-learning process, their research and their outreach to their communities. Specifically, through using critical pedagogic approach, they can prepare their students to critically view the reality of their societies, to find out their needs and to participate in the process of their transformation. On the base of these perspectives, hopefully universities could address the problems of inequalities caused by class, gender, ethnicity and race.

   

   

  KEYWORDS: Postcolonial perspective, indigenous knowledge, critical theories, transformation, universities, societies, Southern/Africa.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 48.
  Abrahamsson, Anna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Mixco Johansson, Jennie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lärmiljöns betydelse för undervisning i förskolan: En intervjustudie i förskolan2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare uppfattar barns lärmiljöer och på vilket sätt lärmiljöerna och materialet används för att stödja undervisningen. Studien beskriver även miljöns betydelse för lek och lärande är att den ska främja barnens utveckling optimalt. I studien lyfter vi det sociokulturella perspektivet som teoretisk bakgrund.

  Det empiriska materialet samlades genom en kvalitativ metod med svagt strukturerade intervjufrågor. Den kvalitativa metoden valdes för att kunna få djupare uppfattning om förskollärares kunskaper och erfarenheter av förskolans lärmiljö.

  Resultatet av vår studie visar att lärmiljön är enligt respondenterna under ständig förändring utifrån barnens projekt och intresse. Att forma miljöer utifrån barns individuella förutsättningar och att skapa trygga samt stimulerande lärmiljöer där utforskande och utmaningar kan ske. Barns utveckling och lärande sker kontinuerligt och därmed kan undervisningens innehåll vara både den planerade men även uppstå i de spontana.

 • 49.
  Abrahamsson, Anna-Carin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nylander, Annsofie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Förskollärares syn på matematikundervisning i förskolan2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning

  Studien handlar om att undersöka hur förskollärare förhåller sig till den planerade matematikundervisningen i förskolan. Tidigare forskning av Catucci (2021, s.37) visar att förskollärare har ett bristande självförtroende i ämnet matematik som grundar sig på negativa erfarenheter från barndomen och att förskollärarna vanligtvis upplever styrdokumenten som oklara.

  Studiens syfte

  Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare arbetar med planerad matematikundervisning och på vilket sätt matematikundervisningsmålen synliggörs utifrån läroplanen. Vi vill förstå vilka faktorer som inverkar på matematikundervisningen i förskolan.

  Metod

  Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer i vår studie då det är en metod som kan ge detaljerade svar av respondenterna (Christoffersen & Johannessen 2015, s.83). Vi har intervjuat fem förskollärare från två olika verksamheter i Västsverige.

  Resultat

  I vårt resultat kan fyra olika kategorier utläsas utifrån vår analys av respondenternas svar, vilka är förskollärares förhållningssätt gentemot matematik, hur använder förskollärare matematiska begrepp i undervisningen, läroplansmål som upplevs vara svåra att förverkliga av förskollärare och förskollärares upplevelse av att ha tillräckliga kunskaper i matematik. Det framgick att samtliga respondenter efterfrågar fortbildning i matematik då de lyfter att ny forskning kan påverka undervisningen. Studien visar att förskollärarna har god kännedom om adekvata ämnesord men lyfter att de inte använder dem medvetet och systematiskt i undervisningen. De reflekterar även över att en del läroplansmål kan vara svåra att lära ut till barnen

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Abrahamsson, Ann-Sofie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hjertén Bosch, Erica
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  En väg mot ett klassrum för alla: en kvalitativ studie om differentierad undervisning för ökad läsförståelse i F-32024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagens skola, med sjunkande resultat i läsförståelse (Skolverket 2023), måste man tänka på att hitta olika sätt att få elevernas läsförståelse att öka. Denna studie visar på att det finns flera olika aspekter som påverkar elevernas lärande och läsutveckling.  Syftet med studien är att undersöka hur lärares läsundervisning anpassas efter alla elevers individuella förutsättningar, hur lärarna utformar klassrumsmiljön för att stimulera elevernas lärande samt att undersöka hur lärare ser på differentierad undervisning. Syftet undersöktes genom följande frågeställningar: Hur ser lärare på begreppet differentierad undervisning? Hur manifesteras deras syn på differentierad undervisning i läsundervisningen? Hur arbetar lärare med att utforma en klassrumsmiljö som utvecklar elevers lärande och läsutveckling? 

  Resultatet indikerar att lärare försöker arbeta differentierat men att det sker på lite olika sätt. Trots att lärarna hade olika definitioner av begreppet visade det sig att de fortfarande jobbade med att anpassa material och uppgifter efter elevernas individuella behov. Det framkommer också att lärarna har olika didaktiska strategier till exempel fokus på ordförståelse och kontinuerligt arbete med läsläxor för att utveckla elevernas läsförståelseförmåga, däremot visar de didaktiska strategierna inte på någon differentierad undervisning.  Utöver detta presenteras hur lärarna arbetade med och utformade klassrumsmiljön för att utveckla elevernas lärande. Beroende på hur klassrummet var utformat kunde det ha både positiva och negativa effekter på elevernas lärande beroende på den aktuella elevgruppen. Vår studie visar att det behövs mer kunskap om differentierad undervisning samt om klassrumsmiljöns betydelse för elevers prestationer. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 2925
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf