Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 12443
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1. Aagaard, Harriet
  Kvalitetssäkring: det digitala referenssamtalet2004Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2. Aagaard, Harriet
  et al.
  Andersson, Cajsa
  Karlsson, Linda
  Sjögren, Linnea
  Vad är kvalitet i virtuellt referensarbete? Paneldebatt. Sammanställning av de inledande presentationerna2005Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Aagesson, Jennie
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Nordström, Annika
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Elev, lintott eller bara barn? Synen på barn i tre kulturpublikationer: en diskursanalys2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this Master's thesis is to examine and analyze what discourses about children that can be found in three Swedish culture publications, and also to identify the different social roles that are attributed to children in these publications. The theoretical and methodological background is discourse theory, as described by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. Additional theory used is social constructionism and Norman Fairclough’s critical discourse theory. Three questions are asked: What discourse/s can be found in these publications? What do these discourses tell us about the view on children within the library domain? What social roles are attributed to the children in the texts and what consequences do these have for the power configuration between children and adults? Furthermore there is a discussion concerning what effects these discourses might have on the direct and indirect reception of children in the library. 84 articles from three publications - Biblioteksbladet, DIK-forum and Barn & unga – are analyzed, and four discourses concerning children are identified: the discourse of the idyllic child, the discourse of the indigent child, the discourse of the resource receiving child and the discourse of the equal child. Four social roles are also identified: groups in exposed positions, babies and small children, gender and pupils. The analysis shows that the unequal balance of power between children and adults is maintained and reproduced within the discourses, and is very rarely challenged.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Aarnikoivu, Melina
  et al.
  University of Jyväskylä, Finland.
  Mahon, Kathleen
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Agnafors, Marcus
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hoffman, David
  Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä, Finland.
  Angervall, Petra
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Another higher education journal - Really?2019Ingår i: Journal of Praxis in Higher Education, E-ISSN 2003-3605, Vol. 1, nr 1, s. 1-9Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 5.
  Aasa, Johanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Chindeh, Felicia
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Politiskt engagemang genom social media: en kvantitativ studie om ungas politiska intresse2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Politiken i Sverige har i stor utsträckning varit oförändrad i drygt 100 år men har de senaste decenniet fått en utmanare i form av de digitala plattformarna (social media såsom tex: Twitter, Instagram och Facebook). Kandidatuppsatsen syfte är att undersöka hur de politiska engagemanget genom social media och det politiska intresset bland unga 18–29 år ser ut idag, och om det finns ett samband mellan politiskt intresse och politiskt engagemang via sociala medier i nämnd åldersgrupp. Uppsatsen är en kvantitativ studie som baseras på sekundärdata från den nationella SOM-undersökningen 2019.

  Resultatet visar på ett politiskt intresse som är jämnt fördelat mellan personer som har intresse och inte har ett intresse, vilket eventuellt kan förklaras med den sociala kontext personen befinner sig i. De politiska engagemanget uppvisar att majoriteten, 80 procent har ett politiskt engagemang via sociala medier, och att av den majoriteten har hälften av personerna ett mindre politiskt engagemang genom de digitala plattformarna. Förklaringsvis beror det på omfattningen av deltagande i sociala medier, som leder till en aktiv eller passiv exponering för politik i olika former. Vidare kunde inte ett samband ses mellan de politiska intresset bland unga 18–29 år och politiskt engagemang genom sociala medier. Där avsaknaden troligtvis kan bero på ett samband att personerna inte är intresserad av politik eller en rädsla för att föra politiska debatter i de offentliga rummet.

 • 6. Aasmundsen, Wibeke
  et al.
  Flodman, Hjördis
  Bedömning av begåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder: en studie av neuropsykologers metoder2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Abargil, Melissa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Gospic, Nicolina
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Carlsson, Ida
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Allting är bara tyg vi sätter på oss2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I takt med det ökade intresset för könsneutralt mode har allt fler företag inkluderat könsneutrala modekollektioner i sina sortiment. Trots dessa framsteg visar modemarknaden fortfarande tydliga tecken på att vara präglad av könsbinaritet och traditionella könsnormer. Mot denna bakgrund syftar följande studie till att undersöka konsumenternas uppfattningar av könsneutralt mode inom marknadsföring. Studien använder en kvalitativ metod med en induktiv forskningsansats. Totalt utfördes nio semistrukturerade intervjuer där personer tillhörande Generation Z valdes ut för att analysera könsneutrala reklamkampanjer. Vid analys av empirin beaktades studiens syfte och frågeställningar samt tidigare forskning och det teoretiska ramverket som består av Erving Goffmans teori om hur genus framförs i reklam. Resultatet i uppsatsen visade att könsneutralt mode inom marknadsföring inte enbart handlar om själva klädesplagget i sig utan även de omgivande omständigheterna i bilden. Konsumenters uppfattningar om något är könsneutralt eller inte påverkas av olika faktorer. Det framgår att konsumenter oftast associerar könsneutralt mode med manlig stil och att könsstereotyper fortfarande påverkar marknadsföringen inom modeindustrin. Könssammansättningen av modeller i reklambilder är en annan faktor som påverkar konsumenternas uppfattning. Dessutom framgår det av resultaten att respondenterna beskriver könsneutralt mode som både unikt och samtidigt tråkigt, vilket skapar en paradox. Dessa resultat är av praktisk relevans för modeföretagare som behöver fatta strategiska beslut i sin marknadsföring.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Abbas, Maroa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nilsson, Sofie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Utomhusundervisning relaterat till artkunskap: En kunskapsöversikt2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kunskapsöversikten presenterar vad aktuell forskning har kommit fram till gällande utomhusundervisning i biologididaktik relaterat till artkunskap.Syftet med översikten är att synliggöra vad som kännetecknar forskningen. Vi har jämfört artiklar och sökt efter likheter och skillnader för att sedan kunna hitta mönster i resultaten i artiklarna. Urvalet av studierna baserades på artiklarnas innehåll, med utgångspunkt från inkluderande kriterier valde vi ut de artiklar som stämde överens med kriterierna.

  Med inspiration av SMART fick vi ett urval av forskning som bestod av sju artiklar. Sex av sju artiklar är skrivna i Europa. De valda artiklarna innehöll olika studier med elever, lärare, lärarstudenter och lärarutbildare ochresultatet av studierna tyder på att intresset för artkunskap har minskat under de senaste åren. Det framkom även brister i utomhusundervisningen på grund av olika faktorer som tidsbrist, resursbrist och klimat. Däremot har undervisningsmetoden Bottom up visat sig vara gynnsam för elevernas inlärning av arter. Genom metoden fick eleverna goda kunskaper som i sin tur bidrog till en bättre förståelse för arterna i naturen. Utifrån artiklarna har vi kommit fram till att elever behöver få möjlighet till att vistas utomhus, utforska och stimulera sina sinnen i undervisningen. Detta leder i sin tur till långsiktiga kunskaper och blir till en grund för fortsatt lärande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Abbasi, Sahar
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Tracing the Visibility of Swedish LIS Research Articles by Using Altmetrics2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Scholarly impact and visibility have traditionally been assessed by estimating the number and quality of publications and citations in the scholarly literature. But now scholars are increasingly visible on the Web. Twitter, Mendeley and other social media platforms are quite well-known and interesting tools for sharing research articles among scholars. Based on the capabilities of altmetrics, this thesis analyses the altmetric coverage and impact of LIS articles published by Swedish universities during 2013 to 2017. It also tries to paint a picture of demographic of people engaged with these articles. The most common altmetric sources are considered using a sample of 170 LIS journal articles. The findings were interpreted using two different sociological theories: the normative theory of Merton´s norms and the theory of social constructivism. The result of the study showed that Mendeley has the highest coverage of journal articles (65 percent) followed by Twitter (33 percent) while very few of the publications are mentioned in blogs or on Facebook. Researchers were the main Mendeley readers of articles with 53 percent, followed by the general public at 26 percent. This study, on the other hand, found out that public users were the main group that shared articles on Twitter. The list of articles with a high number of tweets showed that most topics in the field of LIS are associated with bibliometrics and citation impacts. The results demonstrate that the adoption of altmetric methods within the LIS fields is inevitable, but several issues must be considered to identify their potential.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Abbes, Amina
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Berg, Maria
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Utvecklingssamtalet i förskolan: En studie om föräldrars erfarenheter och förväntningar2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I förskolans utvecklingssamtal skall personal och föräldrar diskutera barnets utveckling och lärande, vad barnet gör, hur det trivs och hur barnet fungerar socialt (Skolverket 2005). Det finns inga mål barnet skall uppnå, som beskriver vad barnet skall kunna vid en viss tidpunkt. Det anses dock viktigt att följa barnets utveckling och lärande, men det är inte detsamma som att bedöma barnet utifrån fastställda kriterier och normer (Prop.2004/05:11). SYFTE: Vårt syfte med studien är att ta reda på vad föräldrar förväntar sig av utvecklingssamtal i förskolan, och vad de anser vara av betydelse i pedagogens roll under utvecklingssamtalet. METOD: Vi har valt att använda oss av self report som metod till vår studie. En self report är en skriven text av en person om ett fenomen som en forskare vill veta mer av. I vår studie är det föräldrar som skrivit ner berättelser utifrån frågeställningar om utvecklingssamtal i förskolan. RESULTAT: Resultatet visar att föräldrar vill veta hur barnet har det på förskolan. Föräldrarna vill framförallt veta hur barnet fungerar i gruppen, i det sociala samspelet. Något som framkommer är föräldrars funderingar på om barnet passar in i gruppen och har vänner att leka med. Ytterligare en förväntning på utvecklingssamtalet är hur barnet fungerar i de dagliga rutinerna. Föräldrarna vill ha information om barnet, de vill få ta del av sådant som fungerar bra och sådant som fungerar mindre bra

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Abdalla, Fardowsa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ibrahim, Maryam
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Förskollärares perspektiv på språkutvecklande arbetssätt kring flerspråkighet2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  I denna studie definierar vi flerspråkighet som en person som talar ett språk hemma och ett annat språk i förskolan. Studien fokuserar på förskollärares perspektiv på språkutvecklande arbetssätt med flerspråkiga barn i förskolan.

  Syfte

  Syftet med vårt examensarbete är att undersöka förskollärares perspektiv på språkutvecklande arbetssätt med flerspråkiga barn.

  Metod

  Vi valde kvalitativa intervjuer som metod och deltagarna var förskollärare som arbetar i mångkulturella förskolor i Sverige. Vi valde tre förskolor, två förskollärare i vardera förskola. Totalt har vi intervjuat sex förskollärare.

  Resultat

  Vår studie visar att förskollärarna har olika synsätt och metoder för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. I analysen blir det synligt att förskollärarna använder sig av följande verktyg: pedagogiska redskap och aktiviteter, vardagssituationer och samverkan med vårdnadshavare. I analysen blir det också synligt hur förskollärarna i studien har ett positivt förhållningssätt till flerspråkighet och anser att kunskap om modersmålets betydelse för flerspråkiga barns språkutveckling är viktiga strategier i förskolan.

 • 12.
  Abdela, Abdela
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ahmed, Jasmine
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Asci, Rumeysa
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Influencers trovärdighet: En kvalitativ studie om hur influencers storlek påverkar deras trovärdighet2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka om antalet följare påverkar en influencers trovärdighet med hjälp av Ohanians trovärdighetsmodell (1990). Studien bidrar till förståelse för hur influencers storlek påverkar följarnas intag av information från influencers. För att besvara syftet, analyserades följande frågeställning: Hur påverkar influencers storlek deras trovärdighet? En kvalitativ studie har genomförts och empiriskt material har samlats in för att uppfylla syftet och besvara frågeställningen om hur antalet följare påverkar trovärdigheten till influencers. För att få svar på frågeställningen utfördes nio stycken semistrukturerade personliga intervjuer där urvalet var kvinnor i åldrarna 18-24 år. Den teoretiska utgångspunkten i denna studien är Ohanians trovärdighetsmodell (1990), där enbart fokuset ligger på trovärdighet som består av fem olika termer; ärlighet, pålitlighet, uppriktighet, trovärdighet och tillförlitlighet. Studien visar att majoriteten är eniga om att mindre influencers uppfattas som mer trovärdiga. Resultatet beror främst på att mindre influencers anses ha högre nivåer av alla fem begrepp som beskriver trovärdighet. För att följarna ska tolka influencers som en trovärdig källa är det viktigt att de uppfyller delarna som ingår i Ohanians trovärdighetsmodell (1990). Denna studie visar att en faktor som påverkar influencers trovärdighet är antalet följare. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  VT2023KF23
 • 13.
  Abdukadir, Abdulle
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Kjellqvist, Samuel
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  En kvalitativ studie om lärares handlingsutrymme i en tid av mål- och resultatstyrning2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under de senaste decennierna har den svenska skolan gått igenom kraftiga förändringar som i sin tur har påverkat lärarprofessionen. Nya styrformer har implementerats som tagit ansatser från New Public Management, mål-och resultatstyrning som är sprunget ur denna styrform har införts och fått fotfäste i hur den svenska skolan skall ledas och styras. Studiens syfte har varit att undersöka hur lärare uppfattar sitt handlingsutrymme samt vilka möjligheter och begränsningar mål-och resultatstyrningen har gett lärares arbetssituation. För att undersöka detta har totalt sju lärare intervjuats. Lärarna undervisar på högstadiet och är verksamma på fem olika skolor, i två kommuner i Västsverige.

  För att samla in empirin har en kvalitativ metod använts. Tillvägagångssättet har varit att genomföra semistrukturerade intervjuer med en semistrukturerad intervjuguide till hjälp. För att analysera det empiriska materialet har teorier med utgångspunkt i professionalism, gräsrotsbyråkraten, New Public Management och mål-och resultatstyrning använts. Studiens resultat visar att mål-och resultatstyrning påverkat lärarprofessionen. Respondenterna upplever att de har ett stort handlingsutrymme för att bedöma elevers insatser men poängterar samtidigt svårigheten att bedöma föreskrifter i läroplanen. Resultaten pekar även på att det finns en utbredd acceptans bland respondenterna för utvärderingar och kontroller från externa tillsynsmyndigheter. Vilket befäster föreställningen om läraryrket som en semiprofession bland välfärdsprofessioner.

 • 14.
  Abdulamir Hussein, Hanin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lågstadielärares syn på varierad matematikundervisning2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna undersökning, som genomförts bland F-3-lärare vilka är uttalat positiva till varierad undervisning i matematik, syftar till att förstå hur och på vilka grunder matematikundervisningen varieras. Studien bygger på en gruppintervju med fem utbildade lågstadielärare. Resultaten har sedan tolkats utifrån ett sociokulturellt teoretiskt ramverk. I studien framkommer det att lärarna använder matematikboken nästan konstant men det är inte den som styr undervisningen utan det är lärarna som styr läromedlet. De menar att genom att använda matematikboken som grund att luta sig på, både som trygghet för lärarna för att planera undervisningen men även för eleverna för att de ska kunna ha något att arbeta med och för att de ska känna av ägarskap av en matematikbok. Undervisningen i matematik varieras genom att ändra arbetsmaterial, miljö, arbetssätt och plats. Lärarna klargör att genom variation i matematikundervisningen förstår eleverna kopplingen mellan matematiken och vardagen. Genom variation kan undervisningen anpassas efter varje elevs kunskapsnivå. Genom variation ökar elevernas intresse och motivation till ämnet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Abdul-Gabar, Diyar
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Aljovic, Kenan
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Den digitaliserade revisionsbranschen: En jämförande studie mellan the big four och företagskunder2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 240 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Digitization is a global phenomenon that has changed the everyday life, both workwise and privately. Digitization has become a central part in almost everything you do today. New effective methods to provide services have been created with the help of automatization, which has introduced the audit world to a transformation process. The work process has become more digital, which has led to a higher demand in expectations on the agencies.The purpose of this study is to describe and identify possible impacts that digitization might have on the auditing work practice and “the big four” competitiveness. The study will focus on two different perspectives, the agencies and the clients, where we will examine the general view on the digital services that are being offered and what pros or cons these services bring. In order to achieve the purpose of this study, every “big four” accounting firm and a couple of customers will be interviewed. After the interviews were completed, they were analyzed by applying relevant theories. The methodology of the study has a qualitative character with inductive character.The empirical findings of the study indicate that digitization has created a more effective work practice where you have more access to data. Digitization is necessary for the agencies if they want to maintain legitimacy and be able to compete with one another, because every customer has an expectation that the agencies will have developed digitized utilities to support their work process. Furthermore, the findings show that the human interaction has decreased because of digitization, since the work has become more independent with less requirements on communication.Finally, the study shows that all agencies are aware that digitization is the main force on their market and that huge investments are being made to follow the development and to compete for the customers.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  VT2020CE16
 • 16.
  Abdullahi Ali, Liibaan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Shaikh, Faizan
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  CSR rapportering av organisations skandaler.: En kvalitativ innehållsanalys av företagens hållbarhetsrapportering före och efter en skandal2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Huvudämnet i den här forskningsstudien är kopplingen mellan upprätthållandet legitimering av CSR och hållbarhetsredovisningen. I den här forskning studien undersöks hur företagens legitimitet kan skadas av en skandal. Uppsatsen tar en noggrannare titt på 8 företag som har varit med om en skandal och undersöker om och hur de försöker legitimera sig själv före och efter en skandal. Studien är skriven utifrån en kvalitativ innehållsanalys där vi har undersökt och använt företagens hållbarhetsredovisning som underlag till vårt studie i de här fallet. Vi har kodifierat hållbarhetsrapporterna där vi har sökt efter underliggande teman genom en abduktiv analys. Vårt resultat tyder på att organisationer siktar för att likna efter en substantiell managementstil efter en skandal, där fokus har varit att försöka tillfredsställa intressenterna. Ansvar över skandalen avviker beroende på hur stor skandalen är i hänsyn till vårt resultat. Resultatet i vår studie är anekdotisk dock får vi tillhandahålla en bas för vidare forskning gällande det här området. Vårt resultat har vi även analyserat med hjälp av teorin som vi har tillhandahållit, legitimitets teorin, CSR i teori och intressentteori.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  VT2020KF39
 • 17.
  Abdullahi, Farhia
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Lee, Helen
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Ett framgångsrikt ledarskap relaterat till motståndskraft: En kvalitativ studie om serviceföretag med bakgrund i JC2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen är baserad på tidigare forskning av företag som har en bakgrund från företaget JC. I tidigare forskning framträder JC som ett framgångsrikt företag. Det som var kännetecknande hos JC var bland annat det kreativa arbetsklimatet som var öppen och utmanande samt det dynamiska ledarskapet inom företaget. Sammanlagt har elva nya företag skapats av personer med denna bakgrund. De nya företag som har identifierats startades under perioden 1990-2007, med tyngdpunkt i slutet av 1990-talet. De nya företagen indelas i tre olika branscher: Kedjeföretag, hit hör bland annat GinaTricot som enligt många bedömare är den mest framgångsrika butikskedja efter H&M. Designföretag har vi exempelvis Nudie Jeans som många också känner till samt Företagsservice, hit hör såsom Viskan Distanshandel System. I denna studie belyses det som uppfattas som framgångsrikt hos de tre serviceföretag; Viskan Distanshandel system, Futurelab och Unitail, vilka har bakgrund inom JC. Och vad innebär framgångsriktledarskap för dessa företag. I undersökningen ingår det även hur motståndskraftiga dessa företag har varit under den senaste globala ekonomiska recessionen och hur de har hanterat svårigheter i samband med krisen. Studien är utformad med hjälp av en kvalitativ metod. Vi har genomfört det så kallad delvis strukturerade intervjuer med de tre företagsledare. Med hjälp av en intervjuguide gjorde att vi kunde hålla en viss struktur under intervjuns gång. Det empiriska materialet har sedan analyserats genom den abduktiva metoden och hermeneutiskt förhållningssätt, där vi växlade mellan empiri och teori utifrån den hermeneutiska cirkeln. Vår undersökning visar att det inte finns några recept som leder till framgång och att vara motståndskraftig. Framgångsriktledarskap gemensamt hos de tre företagsledarna är att de utövar olika slags ledarstilar samtidigt beroende på situationen. Det gör att de blir flexibla och effektiva under finanskrisen, där de kan gå in i olika roller och får möjliga utrymmen och spelplaner som gör att de kan ha kontroll över läget när något slumpmässigt uppstår. Framgång hos de samtliga företagen åstadkoms via deras kontaktnätverk och det starka teamet som dem lyckades skapa i början. Dessa två faktorer har även varit ett slags motståndskraft för de företagen under krisen. Vi kan enbart hävda att dessa två faktorer har varit ett slags motståndskraft under krisen för de företagen. Dock är det svårt att påstå att dessa kan betraktas som ett slags recept för motståndskraft för andra organisationer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Abdullahi, Farhia
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Topic, Dina
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Koordinering mellan IT-management- och affärsstrategier: En studie inom postorder/distanshandelföretag2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens organisationer har man förstått att utvecklingen av teknologin går fort och framåt. För att kun-na hänga med i framåtskridandet måste företag och verksamheter anpassa sig efter utvecklingen som sker i omvärlden för att inte hamna efter. Många företag anser att det inte räcker med bara satsa på af-färsstrategier för att kunna lyckas på marknaden utan behöver också ta fram Informationsteknik-/Informationssystem-strategier som ska stödja affärsstrategierna. Det innebär att kopplingen mellan af-färs- och IT-/IS-strategier är väsentlig på grund av att de är beroende av varandra för att företaget ska lyckas att nå sina mål. Problematik kan uppstå när företag ska koordinera de nämnda strategierna. Det kan då finnas tendens att behandla informationsteknologin som ”kostnadscentrerad” eller se den som en dyr investering, snarare än en möjliggörare som driver affärsvärdet. Samordningen av informations-teknik och affärsstrategi, för att utnyttja IT-funktionerna och omvandla verksamheten, har ökat i bety-delse sen flera år tillbaka. Företag strävar efter konkurrensfördel i den mångskiftande och föränderliga marknaden. Det finns mycket forskning och insikt om sambanden mellan affärs- och IT-strategi, och den rollen om partnerskap mellan IT och företagsledningen kan spela. Vi har genomfört djupintervjuer enligt en kvalitativ undersökningsmetod. Det empiriska materialet har analyserat genom abduktiv me-tod och hermeneutisk förhållningsätt. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företag samordnar IT-management- och affärsstrategi. En viktig aspekt i undersökningen är relationen mellan IT-avdelningen och företagsledningen - hur företagsledningen prioriterar strategierna. Dessutom vill vi belysa bakom-liggande orsaker till de problem som tycks föreligga i området. Syftet är inte heller att dra några gene-rella slutsatser utan deskriptivt angripa problemet. Svaret på vår forskningsfråga om hur de strategierna koordineras i postorder/distanshandel företag är implicit. Den bakomliggande orsaken till detta anser vi vara bristen på väl formulerade strategier. Detta är ett mönster som kan vi se i alla de tre företag. IT-cheferna måste visa framfötterna när gäller strategi formulering. Det är deras ansvar att kräva från ledningen tydliga affärsstrategier för att lättare formule-ra och koordinera IM-strategin med affärsstrategierna. Postorder/distanshandel företag befinner sig i en växande branschen dessa företag kommer att bli tvungna att ha väl formulerande strategier i framtiden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19. Abdullahi, Shamso
  et al.
  Azadkhangha, Mona
  Religionskunskap ur lärarperspektiv: En kunskapsöversikt2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och därmed möter vi elever med olika trosuppfattningar. Enligt Skolverket (2011) skall religionsundervisningen bidra till att öka elevernas kännedom om alla religioner samt skapa en djupare förståelse och tolerans om andras trosuppfattningar. Därför lägger Skolverket (2011) vikt på att undervisningen ska bedrivas på ett icke- konfessionellt synsätt (Skolverket 2011). Det medför olika utmaningar för lärarna. Vårt syfte med översikten är att ta reda på vilka utmaningar lärarna möter samt deras inställning till religionskunskap. För att kunna bekanta oss vid ämnet valde vi relevanta nyckelord och sökte i databaser såsom ERIC (ProQuest). Flertalet funna artiklar handlade i stora omfattningar om religionskunskap dock var det inte begränsat inom vårt forskningsområde.  För att kunna begränsa sökningen ytterligare skapade vi urvalskriterier som resulterade till tio träffar av vetenskapliga artiklar som verkade relevanta till vår sökning. Resultatet i vår översikt tyder på att lärarna möter olika utmaningar i religionsundervisningen. Vidare visar resultatet vilka åtgärder som krävs för att kunna bemöta dessa utmaningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Abdulrazek, Maha
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Prodanovic, Martina
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Larsson, Rasmus
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Förtroende & Lojalitet: för Svenska Banker2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På grund av digitalisering av de svenska bankerna har fysiska besök, som tidigare setts som viktiga för att skapa och bibehålla förtroende, minskat. Under Covid-19 pandemin så har digitaliseringen ökat dramatiskt, delvis på grund av nya tjänster men också då kunder använder de tidigare erbjudna digitala tjänsterna i större utsträckning. Tidigare forskning har visat på att minskade fysiska besök leder till minskat förtroende och en studie som genomfördes under pandemin har visat på att förtroendet för banker har just minskat. Syftet med denna studie är att undersöka om digitalisering och service har en påverkan på förtroendet och om förtroendet i sin tur har en påverkan på lojaliteten. Denna studie utgår från en kvantitativ metod, med deduktiv ansats och är en tvärsnittsstudie, där vi gör en enkätinsamling vid ett tillfälle. Vårt resultat visade att service och digitalisering har en påverkan på förtroendet för svenska banker och att förtroendet i sin tur har en påverkan på lojaliteten. Vårt urval bestod av studenter på Högskolan i Borås och 104 personer besvarade våra webbenkäter. Uppsatsens språk i resterande del är svenska. 

 • 21.
  Abedi Lahrodi, Nima
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Homa, Sofia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Youssef, Sara
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Konflikter och konflikthantering mellan barn på fritidshem: Intervjuer med pedagoger kring deras upplevelser och lösningar2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna undersökning bygger på hur pedagoger inom fritidshemmet tolkar konflikter mellan elever samt hur pedagogerna arbetar med konflikthantering. Syftet har varit att undersöka hur konflikter uppstår mellan eleverna och hur de hanteras inom fritidshemsverksamheten utav fritidspedagogerna samt hur synen på konflikter uppfattas. Vår undersökning är byggd på en intervjustudie (Se bilaga 4). Studien baseras på en fenomenologisk ansats vilket ramar in vårt synsätt kring konflikt och konflikthantering. Som metod valde vi att utgå ifrån en kvalitativ intervju som är semistrukturerad. Bortsett från detta skriver vi även om urval, etiska överväganden, tillförlitlighet och giltighet. Det skrivs även om arbetets genomförande, analys samt hur vi har gått tillväga med arbetet. I resultatdelen presenterar vi vår empiri som vi har fått fram genom vår metod. Vi presenterar våra frågeställningar i form av att samtalen presenteras för sig och sedan presenterar vi citaten från de olika pedagogerna. Därefter lägger vi in våra egna kommentarer rörande ämnet. Vi gjorde våra intervjuer med hjälp av nio pedagoger som har olika utbildningar inom skolan, olika åldrar och olika bakgrund samt etnicitet och kön. I texten presenteras informanter i nummerform. Efter att noggrant granskat över allt material som vi fått in efter vår undersökning kom vi fram till att många pedagoger hade samma uppfattning kring ämnet konflikthantering. De ansåg att konflikthantering utvecklas med tiden och att det även är en stor del i vår utbildning som grundskolelärare inriktning mot fritidshem. När vi diskuterade ämnet konflikter ansåg pedagogerna att eleverna utvecklas av konflikter, men att det kan bli jobbigt för eleverna om de utsätt för konflikter för ofta. Detta på grund av att eleverna kanske inte vet hur de ska hantera konflikter och därför måste vi pedagoger lära eleverna olika metoder på konflikthantering. Genom att vi läraren är tillgängliga och stöttar eleverna blir de också mer självständiga med tiden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  uppsats
 • 22.
  Abelin, Susanne
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Dahlander, Carina
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Sundbybergs stadsbibliotek. PR-arbete under åren 1954-1964.2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this master's thesis is to describe the expansion of Sundbyberg public library during the decade 1954 to 1964. Our focus of interest is the library’s concentration on public relations in 1954. During the experimental year 1954 a public relations librarian, Bianca Bianchini, was employed. Her task was to introduce the library to the citizens of Sundyberg who were not already using it. As a background to this concentration on public relations we also describe the early development of the public library in Sundbyberg. Development work in public libraries has been dependent on local initiatives and enthusiasts since the libraries were a voluntary part of the municipal activity. In this thesis we focus on some of the more important actors in this respect and the structures they interacted with. By using an actor-structure approach we try to explain why people took certain actions and the effect they had on the course of events. The method we have used is mainly to examine and analyze source material, which consists of newspaper clippings, minutes of the municipal council and interviews with people who then worked in the library. We have found that the main reason for the concentration on public relations in 1954 was the surrounding structures on a national and local level, such as the strong Swedish economy, an increasing interest in public relations and a committed board of Sundbyberg public library. But we can also see that the commitment of the various actors likewise played an important part.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Abelsson, Felicia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hellsing, Rebecca
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Färger och kontrasters påverkan i en pull-down meny: Effektiviteten och användares första intryck i en navigeringsmeny2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This bachelor thesis examines how a user can experience different color combinations and how those effect a navigation menu on a website. This with regards on the users first impression. Furthermore, were also different contrasts examined. This thesis also investigates how a navigation menu is being perceived on the basis that it is more appealing in its design, but lacks contrast, comparatively to a design that has strong contrast but do not satisfy the user. Moreover, if color combinations and its placement together with the contrast can increase the efficiency in a navigation process. The colors that were tested were blue and red. Three prototypes were designed which had different color and contrast combinations, but the main colors were blue and red. A qualitative method was being used to examine the impact colors and contrasts can have. An unstructured observation was applied to study the user’s behavior and which prototype was most effective. Moreover, was a think-aloud test where the users had to think-aloud. This method generated an understanding about users first impression and how effective the navigation menu was. Lastly, a semi-structured interview was applied to create a greater understanding about colors impact on the users. The results showed that color and contrast have a big influence on a user’s first impression, but also on a navigation menus’ effectiveness. A more appealing menu with low contrast was being preferred over a menu with high contrast but a less appealing design. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Abelsson, Tobias
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Patientinformation, vilken profession förmedlar den bäst? En systematisk litteraturstudie med tillhörande begreppsanalys.2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis is a systematic review of the Swedish healthcare and hospital-library’s authorities on the consumer health information. The goal is to evaluate the strengths and weaknesses that are inherited in two professions (medical and LiS) with two completely different perspectives on mediating information. The method used is a mix between conceptual analysis of the Swedish term “patient information” and a Critical conceptual analysis, according to Fairclough, of published native theses and international professional journals. Conclusion of the thesis is that although the nursing and medical staff has the necessary medical expertise it does not, in many cases have either the time or skill to completely satisfy a patient or his/her next of kin´s information needs when exposed in a uneasy situation as when in need of treatment or help in any kind. The hospital librarian on the other hand does have the intermediating skills and most often the time to explain complex treatments or medical procedures, but the lack in medical or nursing expertise. In a perfect setting there is an inter-professional cooperation which brings a lot of positive results. The problem today is often to overcome the gap in awareness of one and other that exists in a modern Swedish hospital.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  ABID, RAZA* SABOOR
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  KARIN, HOPPE ZULETA
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Smart Denim2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The paper represents an integration of existing smart textiles materials with in the fashion apparel. A pair of jeans termed as Smart Denim was developed in facility of Swedish School of Textiles with phase change material provided by the research organization Swerea IVF. The product was tested at every stage of development and results were carried out in form of graphs.The research work was confined and focused on intelligent textiles taking phase change materials for development of smart denim. Smart denim may influence the ability of the fashion industry to meet the new demands. It will also provide insight of positioning the product with in the fashion market which is quite saturated. Integrating phase change materials within fashionable product denim opens a new way of understanding the fashion market.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Abou Mrad, Hayat
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Lärandemiljö: ett utvecklingsarbete om miljöns påverkan på barns språk i förskolan2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund I bakgrunden presenteras tidigare studier och forskning om barns lärande och om hur bland annat miljö, material och vägledning kan främja utveckling hos barn. Att förskolans verksamhet utformas utefter barns perspektiv spelar en stor roll i att skapa de bästa förutsättningarna för barns lek och lärande. Syfte Syftet med studien är att undersöka ifall ett utvecklingsarbete kan stimulera barns språkliga utveckling. Metod Metoden som har valts är en kvalitativ studie av utvecklingsarbetet med etnografiska inslag. Det har genomförts observationer innan och efter utveckling av barnens lekrumsmiljö för att se förändringar i barns språk och lek. Informella intervjuer av pedagoger på fältet har använts som underlag för resultat och reflektion. Både observationer och intervjuer har antecknats i loggbok för bearbetning och analys av data. Enstaka mer formella intervjuer har spelats in i diktafon och transkriberats. Resultat Resultatet visar att barnen har blivit mer språkintresserade och mer angelägna till uttryck. En tillvaro för samtal har skapats genom "kvalitettid" i mindre barngrupper. Utifrån ändringen har miljön fått en tydligare funktion, vilket har påverkat barnens lek och stimulerat dem till att uppta meningsfulla aktiviteter. Utvecklingsarbetet har ändrat hur barnen engagerar sig med i miljön.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27.
  Aboud, Azel
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Bajraliu, Eduena
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Pedagogers syn om lärandet genom iPads i förskolan: En studie om användandet av pedagogiska appar samt konsekvenser som uppstår.2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Studien handlar om att undersöka pedagogers syn om möjligheter till lärandet som sker genom iPads. Studien handlar också om att undersöka vilka pedagogiska appar som används i förskoleverksamheter, samt vilka hinder som kan bemötas.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka pedagogers syn om lärandet genom iPads och vilka konsekvenser som uppstår vid användandet av iPads.

  Metod

  Kvalitativ metod med fokus på semistrukturerade intervjuer har använts för insamling av data. I studien medverkade sammanlagt fem respondenter från fyra kommunala förskolor. Undersökningen genomfördes digitalt, då vi befinner oss i en pandemi.

  Resultat

  Forskningsresultatet som vår studie gav oss, valde vi att dela in i olika teman. Dessa är: Appar som utvecklar barns matematiska kunskaper, Appar som bidrar till barns språkutveckling och hinder i arbetet med iPads. Sammanfattningsvis i resultatdelen framgår tydligt att pedagogerna använder iPaden i ett lärande syfte, där barnen får möjlighet att utveckla språk och matematiska kunskaper, och att de pedagogiska apparna kan inkludera flerspråkiga barn och barn i behov av särskilt stöd. Respondenterna ser även utmaningar som kan uppstå vid användandet av iPaden. Resultatet visar även att det finns andra digitala verktyg som används i anslutning till iPaden exempelvis Osmo och projektor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  A post-colonial perspective on African education systems2020Ingår i: African Journal of Education and Practice, E-ISSN 2519-0296, Vol. 6, nr 5, s. 40-54Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this article is to discuss about precolonial and colonial education and the development of the education systems in the postcolonial Africa. The paper will deal with the questions whether there were any education systems in precolonial Africa and motives for introducing the colonial education systems. Further the relation of the colonial education systems with the needs of the local society, the postcolonial education systems and their future will be analysed. 

  Methodology: Postcolonial perspective is a theoretical frame for the study. A desk-research was conducted to identify and select the relevant literature. Content analysis was used as a method to understand, analyse and interpret the literature. 

  Findings: The results of the literature review show that there were socialization mechanisms before colonialism in African societies. Education introduced in its modern form by missionaries was supposed to serve mainly religious purposes and to train low level functionaries by colonial states. Instead of focusing on local realities education was used to teach the glories of the colonial countries, spread their language and culture as well as introduce a new way of life by condemning all that was native. After independence the inherited colonial education systems continued isolating the masses who had no access to the colonial languages. 

  Unique contribution to theory, practice and policy: Findings of this study shows some limitations in African education systems. It is necessary that education policy makers and other concerned stakeholders´ to increase the use of local languages to reach the society at large, to focus on contents relevant to their contexts, to provide both theoretical and skill-based education useful for development of society and to aim towards educating productive, conscious, critical and democratic citizens.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  African education systems, a postcolonial perspective2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Abraham, Getahun Yacob
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  African Higher Education: Focus on local context.2022Ingår i: The 14th SANORD International Conference. / [ed] University of Limpopo, 2022Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Africa have about 1225 officially registered higher education institutions

  (https://www.4icu.org/Africa/). Some of them are founded by formal colonizers and while

  others through national and local initiatives. The majority of these institutions are Euro-

  Centric in their approach. This text will investigate briefly what is expected of African higher

  education to transform societies to the better.

  The study is based on analysis of secondary data searched and found from Google Scholar,

  ERIC, and Primo database. Terms such as Higher education in Africa, African higher

  education, possibilities and limitations of African higher education are used for the search.

  15 articles relevant to the purpose of the study are identified and used.

  The result of the study shows that African universities need local epistemologies and

  knowledge production systems to identify, research and propose solutions to local

  problems. Teaching and research should take in to consideration social experiences and

  knowledge of the local communities. Local languages should be considered to undertake

  research, to distribute knowledge and to secure communities’ engagement.

  Teachings and research need to address the political unrest, social injustice, economic

  underdevelopment and technological backwardness most countries are facing. Focus on the

  local realities and transformation should be prioritized instead of international competition

  and commodification of higher education. For transforming higher education to focus on

  local context, there is a need that the management, administration and academic staff

  students as well as the society at large should stand together.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Book Review: Finnish Lessons, What can the world learn from educational change in Finland?2012Ingår i: Kapet (avslutad tryckt version), ISSN 1653-4743, Vol. 8, nr 1, s. 121-125Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Book review: Education, Social Progress, and Marginalized Children in Sub-Saharan Africa: Historical Antecedents and Contemporary Challenges2018Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Abraham, Getahun Yacob
  Göteborgs Universitet.
  Compulsory School Curricula of South Africa (RNCS, 2002) and Sweden (Lpo94).2008Ingår i: Compulsory School Curricula of South Africa (RNCS, 2002) and Sweden (Lpo94)., 2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Compulsory School Curricula of South Africa (RNCS1, 2002) and Sweden (Lpo 294).

  Abstract

  The aim of this paper is to analyse the compulsory school curricula of South Africa and Sweden. It focuses on contexts for their introduction, main actors in the process, democratic values they contain and their similarities and differences. Norman Fairclough’s Critical Discourse Analysis (CDA) is used for analysis. The curricula and references to other literatures show similarities and differences. Contextual similarities are that both countries were once under oppression and their masses were isolated from the education process and more resources were invested on their elites. At present the curricula of both countries strives for democratic education. A major difference is equal opportunities for the students to attend a school of their choice are higher in Sweden than in South Africa. The Swedish curriculum is more concrete on issues related to students, teachers and other school staff’s rights and responsibilities, and on relations between school, home and society.

  Key words: South Africa, Sweden, Curricula, and Democratic values

 • 34.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Critical Pedagogy: Origin, Vision, Action & Consequences2014Ingår i: Kapet (avslutad tryckt version), ISSN 1653-4743, Vol. 10, nr 1, s. 90-98Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Critical pedagogy is a transformation-based approach to education. The aim of this article is to introduce the origin, vision, action and consequences of critical pedagogy. It also aims on finding out about educators’ possibility of actualising it in their practice. As a source materials articles, book chapters and books are used. The literature shows that critical pedagogy has its origin in the tradition of critical theory of the Frankfurt School and the work of the Brazilian pedagog Paulo Freire. According to the literature, its major theses is that education should go beyond transfer of knowledge and training the future labour force; to help developing critical consciousness, which leads to transformation of the individual, learning environment and society at large. Critical pedagogy is criticised for a focus on macro level system, for not having a model for classroom implementation and for being abstract. Despite some critics, I argue that critical pedagogy has still the potential to empower those in the field of education to increase their consciousness about the injustice in their society and to involve in transforming it.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Abraham, Getahun Yacob
  Göteborgs Universitet.
  Curriculum Reform and Life Orientation Education in Post Apartheid South Africa2010Ingår i: Education Policy / [ed] Gregory Papanikos, Athens: Athens Institute for Education and Research , 2010, s. 79-102Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 36.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Democratic Values in the Comprehensive Schools Curricula of the Nordic Countries.2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Democratic values in the comprehensive schools curricula of the Nordic countries.

   

  The major focus of this paper is to find out which aspects of democratic values are emphasised in the comprehensive schools curricula of the five Nordic countries. It is also an intention of the paper to find out similarities and differences in emphasis and if available data allows to further investigate the reasons for differences and similarities.

  Major sources for the work were curricula of comprehensive schools from the different Nordic countries. Each countries current curriculum was closely read to understand their contents and to undertake comparative analysis. Text analysis was used as a major tool to look closely at the text and context. For further knowledge journals on curriculum studies and other relevant materials were consulted.

  A preliminary review of the general section of comprehensive schools curricula of these countries show:

  In the Danish curriculum participation, responsibility and understanding rights and duties are emphasised.

  The Finnish curriculum raises issues on human rights, equality, natural diversity, preservation of environment and multiculturalism. Responsibility, a sense of community and respect for the right and freedom of the individual are emphasised. General diversity and gender equality are given significant attention.

  In the Icelandic curriculum the major focus is human rights, collective responsibility, participation, influencing, and respect. Concern for people, animal and the environment are included in the curriculum. Critical thinking and reflection, active cooperation & collective responsibility are also emphasised.

  The Norwegian curriculum mentions understanding, cooperation, independence, individual freedom and tolerance as important issues.

  Swedish curriculum raises issues on respect for human rights, respect for persons and the environment. It considers inviolability of human life, individual freedom and integrity, equality between women and men, solidarity with the weak and vulnerable as crucial points. Sense of justice, generosity of spirit, tolerance and responsibility, well-being and development of the individual, no discrimination and personal responsibility were among the areas the curriculum lifted up.

  The curricula in these five countries give room for democratic values. There are some variations on emphasises on specific issues. But all the curricula include issues of rights and responsibilities.

  Keywords: curricula, democratic values, Nordic countries

 • 37.
  Abraham, Getahun Yacob
  Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.
  Education for Democracy?: Life Orientation: Lessons on Leadeship Qualities and Voting in South African Comprehensive Schools2010Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This study takes as its starting point how teachers understand, interpret and teach social development aspects of Life Orientation in South African comprehensive schools. The specific focus is on lessons on leadership qualities and voting for third grade learners in four schools, each dominated by either Black, Coloured, White or mixed groups of learners. Field work with an ethnographic approach and a qualitative strategy was used to gain access to empirical data. Policy and curriculum documents, guidelines and textbooks were used. Classroom observations in four classes and interviews with 14 third grade teachers were conducted. Theoretical concepts of construction, deconstruction and reconstruction are applied. Ulf P Lundgren’s Frame Factor Theory is used to study school organization. Basil Bernstein’s Pedagogical Devices are considered when examining the different levels of pedagogical activities. To be a teacher in South Africa one needs to attend at least two years of teacher education after completing high school. Teachers in the classes studied underwent their teacher education during apartheid years. Due to limited in-service training, they sometimes experience problems of understanding and interpreting the learning area, which they usually tackle by consulting documents, colleagues or school authorities. The learners’ understanding varied based on their family background and type of school they attended. There were enormous differences in material, financial and organisational resources between classes and schools. The resources for teaching leadership qualities and voting were not, however, different between the classes. The lessons were teacher dominated and direct transmission was used as a method. The way teachers facilitated the lesson on leadership qualities and voting varied but all showed some democratic shortcomings. Apart from answering questions, learners were neither invited nor encouraged to participate to further their understanding of the theme. Limited aspects of leadership qualities were discussed, individual leaders’ roles were emphasised and the teachers picked candidates for class leaders in three of the classes. It was also evident that the class environments were not suitable for critical or creative thinking and democratic upbringing. The schools reproduced norms, values, languages and cultures of the different groups. Officially, teachers emphasised the common national South African identity. This emphasis on national identity could disguise the injustice some groups experience in society.

 • 38.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Failed grades, schools, families and neighborhoods: Swedish Immigrant pupils’ reflections on their reality2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Immigrant Students Reflections on Their Failed Results from Compulsory School: Reconsidering Multi-dimensional Solutions2018Ingår i: Journal of Education and Cultural Studies, ISSN 2573-0401, Vol. 2, nr 3, s. 213-226Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to investigate reasons students with an immigrant background in one Swedish high school gives for their failure in some subjects at the end of their compulsory education. An interview with 18 students with an immigrant background is used as a method. According to the students, schools’ employment of substitute teachers without subject knowledge, reducing and firing competent teachers and less time for Swedish language lessons are reasons for failure in relation to schools. Other reasons given that affect results relate to family issues; leaving their country of origin, having many siblings and not getting enough attention from parents, parents inability to help them with school work, limited family financial resources and social obligations to support family members in their country of origin. In their residential area; not meeting persons with Swedish origin, lack of recreational facilities and meeting place, higher unemployment and crime rate are emphasized as affecting their lives and influencing their results. Based on the research findings and reviewed literature, students’ failure is mainly related to school, family and residential areas. The problems vary to a great extent, hence, the solutions should also bemulti-dimensional.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Innan doktorshatten: Granskning av utbildningsvetenskapliga avhandlingar2018Ingår i: Samhälle, genus och pedagogik-utbildningsvetenskapliga perspektiv: Vänbok till Inga Wernersson / [ed] Kerstin von Brömssen, Signild Risenfors & Lena Sjöberg, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, s. 219-238Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 41.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  International practicum for what and on whose terms?2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  International practicum for what and on whose terms?

   

                                                                   Getahun Yacob Abraham

                                                                                         Senior Lecturer

                                                                                         Karlstad University

   

  The aim of this paper is to investigate about the aims of international practicum and who is benefiting from it. If it is found that one side, the North or the South, is benefiting, to look at the possibilities to reconsider the practicum in order to benefit both. Review of literature in the field and my own experiences as a Swedish university lecturer involved in the teacher students practicum in the South will be the base for this paper. Some preliminary results of my literature review show that practicum in the South mainly focuses on giving the teacher students from the North the possibility of intercultural understanding with specific focus of dealing with change taking place at home, the diversity of students in classrooms (Abraham & von Brömssen, 2018; Bosire & Brigham, 2009;  Marx & Moss, 2011; Wiken & Klein, 2017). Long time experiences show that in the movement of students from the North to the South, the economically and politically dominant countries can dictate the terms (Bosire & Brigham, 2009; Yang, 2002). In addition to that the countries in the center gain more advantages than the countries in the periphery (Barnet & Reggie, 1995).

   

  Keywords: Internationalization, International practicum, teacher students, North, South. 

   

  References

   

  Abraham, G.Y. & von Brömssen, K. (2018). Internationalisation in teacher education: Student teachers reflections on experiences from a field study in South Africa. Education Inquiry.  

  https://www-tandfonline-com.bibproxy.kau.se/doi/full/10.1080/20004508.2018.1428035

   

  Barnet, G.A. & Yingli Wu, R. (1995). The international student exchange network. 1970&1980, Higher Education, 30, 353-368.

   

  Bosire, M.M. & Brigham, S. (2009). Preparing North American preserivice teachers for global perspectives: An international teaching practicum experiences in Africa, The Alberta Journal of Education Research, 55 (3), 415-428.

   

  Marx, H. & Moss, D.M. (2011). Please mind the culture gap: Intercultural development during a teacher education study abroad program, Journal of Teacher Education, 62 (1), 35-37.

   

  Wikan, G. & Klein, J. (2017). Can international practicum foster intercultural competence among teacher students? Journal of the European Teacher Education Network, 12, 95-104. 

   

  Yang, R. (2002). University internationalization: Its meaning, rationales and implications, Intercultural Education, 13 (1), 81-95.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42.
  Abraham, Getahun Yacob
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Internationalisation and Intercultural Competence in Higher Education.2022Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  07. Social Justice and Intercultural EducationPaper

  Internationalisation and Intercultural Competence in Higher Education.Getahun Yacob AbrahamUniversity of Borås, SwedenPresenting Author: Abraham, Getahun YacobThe aim of this study is to find out how concepts and practices of internationalisation and interculturality in higher education are understood. The study will also investigate the relation between the two concepts, what they have in common and how they could be used to facilitate internationalisation and interculturality in higher education. Uzhegova & Baik (2020) use in their work Knight´s definition of internationalisation as ‘the process of integrating an international, intercultural or global dimension into the purpose, functions or delivery of post-secondary education’ (2003, 2) (Uzhegova & Baik, 2020, 2).Internationalisation involves actors, context and different factors that facilitate or hinder its implementation. The actors include students from institutions, international students and staff from host institutions (Trahar & Hyland, 2011). On the other hand, internationalisation could be undertaken locally, by including students with varied cultural and linguistic backgrounds within the institution or within the country (Sanderson 2011). Internationalisation of the curriculum is thought to benefit the internationalisation process. It is supposed to empower students to gain global citizenship skills to take employment in most countries and undertake the work expected for the position (Kirik et al, 2018). The level of internationalisation in a higher education institution is influenced by different factors. Development of higher education in a country, the languages used in the education system, the economic development of a country as well as the attractiveness of the location of the higher education institution are supposed to influence the internationalisation of the specific institution (Uzhegova & Baik, 2020). Intercultural communication skill is one of the prior conditions to develop intercultural competence. Intercultural competence makes it possible to lay the ground for intercultural understanding and creating common learning platforms for students of diverse linguistic and cultural backgrounds (Henneby & Fordyce, 2018). One of the important aspects of intercultural communication is language. Language could enhance or hinder intercultural communication and in extension intercultural competence (Dunworth et al, 2021). To develop intercultural communication competence (ICC), Munezane (2021) considers some factors from Byram´s model (1997, 2008). The factors are, “knowledge of self and other, of interaction; relativising self, valuing other; skills of interpreting and relating; skills of discovering and/or interacting; and political education, critical cultural awareness” (Munezane, 2021, 1666).While understanding others in relation to self is important, authors also emphasis for developing intercultural competence there is need for openness to others experiences, curiosity and interdependence (Munezane, 2021). According to Yarosha et tal (2018), knowledge, awareness, skills and attitudes are the building blocks for intercultural competence, and contribute to creating cooperative learning environment for participants (Hennebry & Fordyce, 2018). Spencer-Oatey & Dauber (2019) strengthens these points on developing intercultural competence by emphasising the importance of “(a) positive attitudes (e.g. openness and curiosity) towards diversity and motivation to learn about/engage with it and (b) experiences of difference that take people out of their comfort zones and stimulate new thinking and behaviour”. (pp.1049-1050). Bilingualism is considered as one of the main challenges for intercultural communication (Tucker King et al, 2021). In many countries English is used as lingua franca in higher education institutions. However, how English is used by native speakers in higher education institutions, is perceived often by international students as creating hindrance to written and spoken communication (Holliday, 2017). In addition to language barrier, there are also challenges of ethnocentrism (Munezane, 2021; Harrison, 2011) and fear of threat from outside to one´s own language and cultural identity (Kirk et al, 2018). Less willingness to communicate with people other than one’s own group (Munezane, 2021) is also considered as an obstacle to intercultural communication and competence. 

  Methodology, Methods, Research Instruments or Sources UsedMethod/methodology.

  This study is based on a brief literature review. There are several databases with the possibility of searching articles with different themes, for this study I limited myself to one database, Web of Science. In Web of Science, I searched for articles using the terms “internationalisation + higher education”, then “interculturality + higher education” and finally “internationalisation and interculturality in higher education”. These searches gave quit a large number of articles. By limiting my search to peer reviewed journal articles and articles written after 2010, I could reduce the number of articles. By reading the titles and abstracts of 54 articles, I could identify the purpose, research questions, theoretical perspective, methods used, results, discussions and conclusions. These helped me to choose 14 of the 54 articles with the focus on internationalisation in higher education, intercultural competence in higher education and articles dealing with both themes. For the purpose of this conference abstract, I am limiting myself to the 14 articles. When I develop the abstract into a full-fledged paper, I am planning to search and include more relevant literature, articles, scientific reports and books.

  To be able to understand the result of the different studies, content analysis is used as methodology. With the help of content analysis, the aims of the studies, methods of studies, theoretical perspectives, findings and discussions are critically scrutinized. The study focused on relevant findings in relation to internationalisation and intercultural competences. But this does not mean all findings from the literature review are included in this short text. 

  Conclusions, Expected Outcomes or FindingsConclusion

  Internationalisation could be steered by top-down directive or bottom-up initiative and there are also possibilities that it is a combination of both (Kirik et al, 2018). There could be motives for internationalisation to increase quality of education, exchange knowledge and experiences. It is also possible that some higher education institutions are motivated mainly for attracting fee paying students, improve the position of their institution in the national, regional or international ranking systems (Kirik et al, 2018) or impose what they consider as their “best practice” on others.  

  The possibility of developing intercultural communication and gaining intercultural competence could contribute to creating cooperative learning environment (Hennebry &Fordyce, 2018). In this process participating individuals´ agency helps to achieve the goals of intercultural communication and competence (Sanderson, 2011; Tucker King et al, 2021). When unwillingness and lack of curiosity dominate it can hinder developing intercultural competence. 

  In conclusion successful internationalisation obviously need intercultural communication skills and competence (Spencer-Oatey & Dauber, 2019). Suitable intercultural environment can lead to development of three stages of interactivity, reciprocity and unity (Kudo et al, 2018). While it is difficult to separate the concepts of internationalisation and intercultural competence (Collins, 2018), it is possible to consider the interplay between them. Intercultural competence can pave the way for internationalisation. Openness, curiosity, and willingness to share life experience with others could be commonly used for achieving intercultural competence and internationalisation in higher education.

  ReferencesCollins, H. (2018). Interculturality from above and below: navigatinguneven discourses in a neoliberal university system. Language and Intercultural Communication, 18 (2), 167-183.

  https://doi.org/10.1080/14708477.2017.1354867

  Dunworth, K., Grimshaw, T., Iwaniec, J. & McKinley, J. (2021). Language and the development of intercultural competence in an ‘internationalised’ university: staff and student perspectives. Teaching in Higher Education, 26 (6), 790-805.

  https://doi.org/10.1080/13562517.2019.1686698

  Harrison, N. (2012). Investigating the impact of personality and early life experiences on intercultural interaction in internationalised universities. International Journal of Intercultural Relations 36, 224– 237. 

  https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2011.03.007

  Hennebry, M. L. & Fordyce, K. (2018). Cooperative learningon an international masters. Higher Education Research & Development, 37 (2), 270-284. 

  https://doi.org/10.1080/07294360.2017.1359150

  Holliday, A. (2017). PhD students, interculturality, reflexivity, community and internationalisation. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 38 (3), 206-218.

  https://doi.org/10.1080/01434632.2015.1134554 

  Kirk, S. H., Newstead, C., Gann, R & Rounsaville, C. (2018). Empowerment and ownership in effective internationalisation of the higher education curriculum. Higer Education, 76, 989-1005.

  https://doi.org/10.1007/s10734-018-0246-1 

  Kudo, K., Volet, S. & Whitsed, C. (2018). Development of intercultural relationships at university: a three-stage ecological and person-in-context conceptual framework. Higher Education, 77, 473-489.

  https://doi.org/10.1007/s10734-018-0283-9

  Munezane, Y.  (2021). A new model of intercultural communicative competence: bridging language classrooms and intercultural communicative contexts. Studies in Higher Education, 46 (8), 1664-1681.

  https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1698537

  Sanderson, G. (2011). Internationalisation and teaching in higher education,Higher Education Research & Development, 30 (5), 661-676.

  https://doi.org/10.1080/07294360.2011.598455  

  Spencer-Oatey, H. & Dauber, D. (2019). Internationalisation and student diversity: how far are the opportunity benefits being perceived and exploited? Higher Education, 78, 1035-1058.

  https://doi.org/10.1007/s10734-019-00386-4

  Trahar, S. & Hyland, F. (2011). Experiences and perceptions of internationalisation in higher education in the UK. Higher Education Research & Development, 30 (5), 623-633.

  https://doi.org/10.1080/07294360.2011.598452

  Tucker King , C. S. & Bailey, K. S. (2021). Intercultural communication and US higher education: How US students and faculty can improve International students’ _classroom experiences. International Journal of Intercultural Relations 82, 278–287.

  https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2021.04.007

  Uzhegova, D. & Baik, C. (2020). Internationalisation of higher educationin an uneven world: an integrated approach to internationalisation of universities in the academic periphery. Studies in Higher Education. 

  https://doi.org/10.1080/03075079.2020.1811220

  Yarosha, M., Lukicb, D. & Santibáñez-Gruber, R. (2018). Intercultural competence for students in international joint master programmes. International Journal of Intercultural Relations, 66, 52–72.

  DOI:10.1016/J.IJINTREL.2018.06.003 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Internationalisation and Intercultural Competence
 • 43.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Internationalisation and international practicum for what and on whose terms?2020Ingår i: Global and Intercultural Competence through Practicum in the Global South. / [ed] Kirsten Andreassen, Birgit Breusch och Jacob Clausen, Köpenhamn: Københavns Professionshøjskole , 2020, 2, s. 22-33Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper will investigate the aims of internationalisation and international practicum, with the focus on the later. It is important to consider whether both partners in the exchange receive benefits, and if not to reconsider the practicum arrangements to ensure greater equity of benefit. Review of literature in the field and my own experiences as a Swedish university lecturer involved in student teacher practica will be the base for this paper. Some preliminary results of my literature review show that practicum in the South mainly focuses on giving the teacher students from the North the possibility of intercultural understanding with specific goal of dealing with demographic change taking place in the student teacher´s home country. This demographic change has typically resulted in an increased cultural diversity of students in classrooms (Abraham & von Brömssen, 2018; Bosire & Brigham, 2009;  Marx & Moss, 2011; Wiken & Klein, 2017). Experiences show that in the movement of students from the North to the South, economically and politically dominant countries are more likely to dictate the terms of relationships (Bosire & Brigham, 2009;  Yang, 2002). Viewed from another perspective, countries considered in the center due to their economic and political influence gain more advantages than countries considered in the periphery (Barnet & Reggie, 1995).

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Abraham, Getahun Yacob
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Is it enough with diversity in higher education?2023Ingår i: ECER2023, 2023Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Lektioner om ledarskapskvalitet och röstningsförfarande i sydafrikanska grundskolor2011Ingår i: Kapet (avslutad tryckt version), ISSN 1653-4743, Vol. 1, nr 1, s. 96-107Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna studie tar sin utgångspunkt i hur lärare undervisar om den sociala utvecklingsdelen av ”Life Orientation” i sydafrikanska grundskolan. Specifikt fokus ligger på lektioner om ledarskapskvalitet och om att rösta för tredjeklasselever i fyra skolor. Var och en av klasserna dominerades av antingen svarta, färgade, vita eller blandade grupper av elever. Ulf P Lundgrens ramfaktorteori användes för att studera skolans organisation. Basil Bernsteins ”Pedagogic device” användes för att förstå olika pedagogiska verksamheter i klassrummet. Fältarbeten med en etnografisk metod och en kvalitativ strategi användes för att få tillgång till empiriska data. Policy- och läroplansdokument, riktlinjer och läroböcker analyserades. Klassrumsobservationer i fyra klasser och intervjuer med 14 tredjeklasslärare genomfördes. För att vara lärare i Sydafrika krävs minst två års lärarutbildning efter avslutad gymnasieskola. Lärarna i de klasser som studerades genomgick sin lärarutbildning under apartheidtiden. På grund av begränsad fortbildning och bristande erfarenheter av den nya läroplanen hade de ibland svårigheter att förstå och tolka det aktuella ämnet. Enorma skillnader i material, ekonomiska och organisatoriska resurser förelåg mellan olika klasser och skolor. Lärarna dominerade lektionerna och direkt överföring användes som metod. Det sätt lärarna höll lektion om ledaregenskap och om att rösta varierade, men alla visade demokratiska brister. Lärarna valde själva kandidater till klassledare i tre av klasserna. Det blev också tydligt att klassernas miljöer inte befrämjade vare sig kritiskt och kreativt tänkande eller demokratisk fostran.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Life Orientation: Lessons on leadership qualities and voting in grade three classes in South African schools2013Ingår i: Online Educational Research Journal, ISSN 2044-0294, E-ISSN 2044-0294Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Life Orientation: lessons on leadership qualities and voting in grade three classes

  Abstract

  The focus of this study was lessons on leadership qualities and voting in grade three classes in four Eastern Cape schools. Frame factor theory and theory of pedagogical devices were used. The study employed text analysis, classroom observation in four 3rd grade classes and interviews with 14 third grade teachers as sources of data. The results of the study indicated there were differences among teachers when it came to understanding and interpreting the theme. The teachers interviewed have general qualifications but lacked training to teach this theme. Between the schools there were differences in manpower, material and financial resources. There were similar teaching procedures although there were differences in teachers’ approaches. Learners’ understanding was influenced by family background. In general, teachers dominated and controlled the whole procedure by proposing candidates and vote counters. Findings from this study could be relevant for teachers and other school personnel for their future commitment to teaching democracy by practising it. Keywords: Classroom, democracy, differences, leadership qualities, learners, life orientation, participation, South Africa, teachers, voting

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 47.
  Abraham, Getahun Yacob
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Högskolan i Borås, University of Borås.
  Multidimensional Role of Teachers as Pedagogues, Intellectuals and Activists for Promoting Social Justice through Education2023Ingår i: Journal of Education and Culture Studies, ISSN 2573-0401, Vol. 7, nr 2, s. 52-65Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study investigates roles teachers could play in developing their students’ critical thinking and transforming society. The study is based on a literature review. Critical pedagogy is used as a theoretical point of departure. The results show three important roles of teachers, the pedagogical, intellectualand activist roles. Teachers acting as pedagogues can help their students understand the subjects they are focusing on and develop a critical understanding of their own and their society’s situation. Teachers as intellectuals produce knowledge through research on their practice and other fields of knowledge, learn on how to disseminate such knowledge and understanding its consequences. As citizens, teachers use their own and their students’ experiences and knowledge of needs of their community/society to play an activist role in transforming society. Thus, the ideal teacher plays a multidimensional role as a pedagogue, an intellectual and an activist.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  New Public Management in the Swedish Higher Education2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The focus of this study is to find out about the neoliberal New Public Management entry into the Swedish higher education institutions, its effect and the possible alternative to it. The study is based on articles in academic journals, policy documents and government sponsored reports. The result of the study shows that the Swedish higher education institutions are influenced by New Public Management. This is visible as market characters such as efficiency, competition, quality control, customer satisfaction is highly valued at present in the higher education. There is also emphasis on manpower training for the labour market. Easily measurable knowledge for immediate use of economic growth are prioritized at the expense of critical and analytical knowledge. Higher education’s autonomy is to some extent violated, collegial leadership is replaced by appointee leadership, staff are under pressure to follow instructions instead of exercising their academic freedom. Based on these findings I will argue against these trends and emphasis on the importance of all partners in higher education to review the present condition in order to facilitate the possibility for keeping higher education (universities) as public autonomous institution, to keep academic freedom intact, to assure that higher education should have both professional and democratic contents, and that higher education should continue to undertake basic long term and short term research for immediate use.

 • 49.
  Abraham, Getahun Yacob
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nkrumah’s and Nyerere’s Educational Visions: What Can Contemporary Africa Learn From Them?2022Ingår i: African Journal of Education and Practice, ISSN 2519-0296 (Online), Vol. 8, nr 2, s. 20-29Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: This study assesses the educational visions of Kwame Nkrumah and Julius Nyerere and what contemporary Africa can learn from their thoughts and visions.

  Methodology: A selective literature review was conducted of historical and contemporary academic texts of Nkrumah and Nyerere and other writers.

  Findings: The results show that Nkrumah and Nyerere emphasised the need for further educational development in their own and other countries in Africa. They also stressed relating education to the local reality and the relevance of adopting usable knowledge and experiences from other parts of the world. The instrumentality of education to change the life of the masses was given a vital place in their work. For Nkrumah and Nyerere, education should aim to create equity among the population instead of contributing to the rise of an elite class that prioritises its interests rather than the interests of society at large. They stressed that education should not be too theoretical at the expense of practical activities.

  A unique contribution to theory, practice and policy: The views and actions of Nkrumah and Nyerere have received criticism, but their visions are still relevant for contemporary Africa and beyond. I argue that those who are researching decolonisation and reform in education in African countries should consider reviewing the thoughts and visions of these pioneers. Their visions can lead to a better theoretical understanding to develop sustainable policies and practices that will alleviate the problems facing the individual countries as well as the continent.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fulltext
 • 50.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Nukruma’s and nyerere’s educational visions: what could contemporary africa learns from them?2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  NUKRUMA’S AND NYERERE’S EDUCATIONAL VISIONS – WHAT COULD CONTEMPORARY AFRICA LEARNS FROM THEM?

   

  Getahun Yacob Abraham

  Senior Lecturer

  Institution for Pedagogical Studies

  Karlstad University  

   

   

  This study tries to assess the educational visions of two post independent African leaders, Kwame Nkrumah and Julius Nyerere. The focus is on, what could contemporary Africa learn from their visions on developing the welfare of society through education? To answer this question a literature review of their own works and other writers was conducted. The review shows that they emphasised on the need for education for further development in their own and other countries in the continent. They also focused on relating education with the local reality with due concern on the relevance of knowledge of the global reality. The instrumentality of education to change the life of the masses was given a vital place. For them  education should aim at including all sectors of society and on creating equality among the population instead of contributing to evolving an elite class that selfishly prioritize its own interest than the society at large. They stressed that education should not be too theoretical in the expense of the practical activities. According to them the purpose of education should go beyond individual gains and take into consideration the welfare of the whole society. In line with their visions information technology and welfare development in the continent should be assumed in a way that benefits the broad masses.  

   

   

  Key words: contemporary Africa, Education, Nkrumah, Nyerere, visions

1234567 1 - 50 av 12443
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf