Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 9832
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1. Aagaard, Harriet
  Kvalitetssäkring: det digitala referenssamtalet2004Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2. Aagaard, Harriet
  et al.
  Andersson, Cajsa
  Karlsson, Linda
  Sjögren, Linnea
  Vad är kvalitet i virtuellt referensarbete? Paneldebatt. Sammanställning av de inledande presentationerna2005Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Aagesson, Jennie
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Nordström, Annika
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Elev, lintott eller bara barn? Synen på barn i tre kulturpublikationer: en diskursanalys2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this Master's thesis is to examine and analyze what discourses about children that can be found in three Swedish culture publications, and also to identify the different social roles that are attributed to children in these publications. The theoretical and methodological background is discourse theory, as described by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. Additional theory used is social constructionism and Norman Fairclough’s critical discourse theory. Three questions are asked: What discourse/s can be found in these publications? What do these discourses tell us about the view on children within the library domain? What social roles are attributed to the children in the texts and what consequences do these have for the power configuration between children and adults? Furthermore there is a discussion concerning what effects these discourses might have on the direct and indirect reception of children in the library. 84 articles from three publications - Biblioteksbladet, DIK-forum and Barn & unga – are analyzed, and four discourses concerning children are identified: the discourse of the idyllic child, the discourse of the indigent child, the discourse of the resource receiving child and the discourse of the equal child. Four social roles are also identified: groups in exposed positions, babies and small children, gender and pupils. The analysis shows that the unequal balance of power between children and adults is maintained and reproduced within the discourses, and is very rarely challenged.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Aarnikoivu, Melina
  et al.
  University of Jyväskylä, Finland.
  Mahon, Kathleen
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Agnafors, Marcus
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hoffman, David
  Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä, Finland.
  Angervall, Petra
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Another higher education journal - Really?2019Ingår i: Journal of Praxis in Higher Education, ISSN 2003-3605, Vol. 1, nr 1, s. 1-9Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 5. Aasmundsen, Wibeke
  et al.
  Flodman, Hjördis
  Bedömning av begåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder: en studie av neuropsykologers metoder2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Abbas, Maroa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nilsson, Sofie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Utomhusundervisning relaterat till artkunskap: En kunskapsöversikt2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kunskapsöversikten presenterar vad aktuell forskning har kommit fram till gällande utomhusundervisning i biologididaktik relaterat till artkunskap.Syftet med översikten är att synliggöra vad som kännetecknar forskningen. Vi har jämfört artiklar och sökt efter likheter och skillnader för att sedan kunna hitta mönster i resultaten i artiklarna. Urvalet av studierna baserades på artiklarnas innehåll, med utgångspunkt från inkluderande kriterier valde vi ut de artiklar som stämde överens med kriterierna.

  Med inspiration av SMART fick vi ett urval av forskning som bestod av sju artiklar. Sex av sju artiklar är skrivna i Europa. De valda artiklarna innehöll olika studier med elever, lärare, lärarstudenter och lärarutbildare ochresultatet av studierna tyder på att intresset för artkunskap har minskat under de senaste åren. Det framkom även brister i utomhusundervisningen på grund av olika faktorer som tidsbrist, resursbrist och klimat. Däremot har undervisningsmetoden Bottom up visat sig vara gynnsam för elevernas inlärning av arter. Genom metoden fick eleverna goda kunskaper som i sin tur bidrog till en bättre förståelse för arterna i naturen. Utifrån artiklarna har vi kommit fram till att elever behöver få möjlighet till att vistas utomhus, utforska och stimulera sina sinnen i undervisningen. Detta leder i sin tur till långsiktiga kunskaper och blir till en grund för fortsatt lärande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7. Abbasi, Sahar
  Tracing the Visibility of Swedish LIS Research Articles by Using Altmetrics2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Scholarly impact and visibility have traditionally been assessed by estimating the number and quality of publications and citations in the scholarly literature. But now scholars are increasingly visible on the Web. Twitter, Mendeley and other social media platforms are quite well-known and interesting tools for sharing research articles among scholars. Based on the capabilities of altmetrics, this thesis analyses the altmetric coverage and impact of LIS articles published by Swedish universities during 2013 to 2017. It also tries to paint a picture of demographic of people engaged with these articles. The most common altmetric sources are considered using a sample of 170 LIS journal articles. The findings were interpreted using two different sociological theories: the normative theory of Merton´s norms and the theory of social constructivism. The result of the study showed that Mendeley has the highest coverage of journal articles (65 percent) followed by Twitter (33 percent) while very few of the publications are mentioned in blogs or on Facebook. Researchers were the main Mendeley readers of articles with 53 percent, followed by the general public at 26 percent. This study, on the other hand, found out that public users were the main group that shared articles on Twitter. The list of articles with a high number of tweets showed that most topics in the field of LIS are associated with bibliometrics and citation impacts. The results demonstrate that the adoption of altmetric methods within the LIS fields is inevitable, but several issues must be considered to identify their potential.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Abbes, Amina
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Berg, Maria
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Utvecklingssamtalet i förskolan: En studie om föräldrars erfarenheter och förväntningar2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I förskolans utvecklingssamtal skall personal och föräldrar diskutera barnets utveckling och lärande, vad barnet gör, hur det trivs och hur barnet fungerar socialt (Skolverket 2005). Det finns inga mål barnet skall uppnå, som beskriver vad barnet skall kunna vid en viss tidpunkt. Det anses dock viktigt att följa barnets utveckling och lärande, men det är inte detsamma som att bedöma barnet utifrån fastställda kriterier och normer (Prop.2004/05:11). SYFTE: Vårt syfte med studien är att ta reda på vad föräldrar förväntar sig av utvecklingssamtal i förskolan, och vad de anser vara av betydelse i pedagogens roll under utvecklingssamtalet. METOD: Vi har valt att använda oss av self report som metod till vår studie. En self report är en skriven text av en person om ett fenomen som en forskare vill veta mer av. I vår studie är det föräldrar som skrivit ner berättelser utifrån frågeställningar om utvecklingssamtal i förskolan. RESULTAT: Resultatet visar att föräldrar vill veta hur barnet har det på förskolan. Föräldrarna vill framförallt veta hur barnet fungerar i gruppen, i det sociala samspelet. Något som framkommer är föräldrars funderingar på om barnet passar in i gruppen och har vänner att leka med. Ytterligare en förväntning på utvecklingssamtalet är hur barnet fungerar i de dagliga rutinerna. Föräldrarna vill ha information om barnet, de vill få ta del av sådant som fungerar bra och sådant som fungerar mindre bra

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Abdulamir Hussein, Hanin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lågstadielärares syn på varierad matematikundervisning2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna undersökning, som genomförts bland F-3-lärare vilka är uttalat positiva till varierad undervisning i matematik, syftar till att förstå hur och på vilka grunder matematikundervisningen varieras. Studien bygger på en gruppintervju med fem utbildade lågstadielärare. Resultaten har sedan tolkats utifrån ett sociokulturellt teoretiskt ramverk. I studien framkommer det att lärarna använder matematikboken nästan konstant men det är inte den som styr undervisningen utan det är lärarna som styr läromedlet. De menar att genom att använda matematikboken som grund att luta sig på, både som trygghet för lärarna för att planera undervisningen men även för eleverna för att de ska kunna ha något att arbeta med och för att de ska känna av ägarskap av en matematikbok. Undervisningen i matematik varieras genom att ändra arbetsmaterial, miljö, arbetssätt och plats. Lärarna klargör att genom variation i matematikundervisningen förstår eleverna kopplingen mellan matematiken och vardagen. Genom variation kan undervisningen anpassas efter varje elevs kunskapsnivå. Genom variation ökar elevernas intresse och motivation till ämnet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Abdullahi, Farhia
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Lee, Helen
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Ett framgångsrikt ledarskap relaterat till motståndskraft: En kvalitativ studie om serviceföretag med bakgrund i JC2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen är baserad på tidigare forskning av företag som har en bakgrund från företaget JC. I tidigare forskning framträder JC som ett framgångsrikt företag. Det som var kännetecknande hos JC var bland annat det kreativa arbetsklimatet som var öppen och utmanande samt det dynamiska ledarskapet inom företaget. Sammanlagt har elva nya företag skapats av personer med denna bakgrund. De nya företag som har identifierats startades under perioden 1990-2007, med tyngdpunkt i slutet av 1990-talet. De nya företagen indelas i tre olika branscher: Kedjeföretag, hit hör bland annat GinaTricot som enligt många bedömare är den mest framgångsrika butikskedja efter H&M. Designföretag har vi exempelvis Nudie Jeans som många också känner till samt Företagsservice, hit hör såsom Viskan Distanshandel System. I denna studie belyses det som uppfattas som framgångsrikt hos de tre serviceföretag; Viskan Distanshandel system, Futurelab och Unitail, vilka har bakgrund inom JC. Och vad innebär framgångsriktledarskap för dessa företag. I undersökningen ingår det även hur motståndskraftiga dessa företag har varit under den senaste globala ekonomiska recessionen och hur de har hanterat svårigheter i samband med krisen. Studien är utformad med hjälp av en kvalitativ metod. Vi har genomfört det så kallad delvis strukturerade intervjuer med de tre företagsledare. Med hjälp av en intervjuguide gjorde att vi kunde hålla en viss struktur under intervjuns gång. Det empiriska materialet har sedan analyserats genom den abduktiva metoden och hermeneutiskt förhållningssätt, där vi växlade mellan empiri och teori utifrån den hermeneutiska cirkeln. Vår undersökning visar att det inte finns några recept som leder till framgång och att vara motståndskraftig. Framgångsriktledarskap gemensamt hos de tre företagsledarna är att de utövar olika slags ledarstilar samtidigt beroende på situationen. Det gör att de blir flexibla och effektiva under finanskrisen, där de kan gå in i olika roller och får möjliga utrymmen och spelplaner som gör att de kan ha kontroll över läget när något slumpmässigt uppstår. Framgång hos de samtliga företagen åstadkoms via deras kontaktnätverk och det starka teamet som dem lyckades skapa i början. Dessa två faktorer har även varit ett slags motståndskraft för de företagen under krisen. Vi kan enbart hävda att dessa två faktorer har varit ett slags motståndskraft under krisen för de företagen. Dock är det svårt att påstå att dessa kan betraktas som ett slags recept för motståndskraft för andra organisationer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Abdullahi, Farhia
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Topic, Dina
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Koordinering mellan IT-management- och affärsstrategier: En studie inom postorder/distanshandelföretag2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens organisationer har man förstått att utvecklingen av teknologin går fort och framåt. För att kun-na hänga med i framåtskridandet måste företag och verksamheter anpassa sig efter utvecklingen som sker i omvärlden för att inte hamna efter. Många företag anser att det inte räcker med bara satsa på af-färsstrategier för att kunna lyckas på marknaden utan behöver också ta fram Informationsteknik-/Informationssystem-strategier som ska stödja affärsstrategierna. Det innebär att kopplingen mellan af-färs- och IT-/IS-strategier är väsentlig på grund av att de är beroende av varandra för att företaget ska lyckas att nå sina mål. Problematik kan uppstå när företag ska koordinera de nämnda strategierna. Det kan då finnas tendens att behandla informationsteknologin som ”kostnadscentrerad” eller se den som en dyr investering, snarare än en möjliggörare som driver affärsvärdet. Samordningen av informations-teknik och affärsstrategi, för att utnyttja IT-funktionerna och omvandla verksamheten, har ökat i bety-delse sen flera år tillbaka. Företag strävar efter konkurrensfördel i den mångskiftande och föränderliga marknaden. Det finns mycket forskning och insikt om sambanden mellan affärs- och IT-strategi, och den rollen om partnerskap mellan IT och företagsledningen kan spela. Vi har genomfört djupintervjuer enligt en kvalitativ undersökningsmetod. Det empiriska materialet har analyserat genom abduktiv me-tod och hermeneutisk förhållningsätt. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företag samordnar IT-management- och affärsstrategi. En viktig aspekt i undersökningen är relationen mellan IT-avdelningen och företagsledningen - hur företagsledningen prioriterar strategierna. Dessutom vill vi belysa bakom-liggande orsaker till de problem som tycks föreligga i området. Syftet är inte heller att dra några gene-rella slutsatser utan deskriptivt angripa problemet. Svaret på vår forskningsfråga om hur de strategierna koordineras i postorder/distanshandel företag är implicit. Den bakomliggande orsaken till detta anser vi vara bristen på väl formulerade strategier. Detta är ett mönster som kan vi se i alla de tre företag. IT-cheferna måste visa framfötterna när gäller strategi formulering. Det är deras ansvar att kräva från ledningen tydliga affärsstrategier för att lättare formule-ra och koordinera IM-strategin med affärsstrategierna. Postorder/distanshandel företag befinner sig i en växande branschen dessa företag kommer att bli tvungna att ha väl formulerande strategier i framtiden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Abelin, Susanne
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Dahlander, Carina
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Sundbybergs stadsbibliotek. PR-arbete under åren 1954-1964.2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this master's thesis is to describe the expansion of Sundbyberg public library during the decade 1954 to 1964. Our focus of interest is the library’s concentration on public relations in 1954. During the experimental year 1954 a public relations librarian, Bianca Bianchini, was employed. Her task was to introduce the library to the citizens of Sundyberg who were not already using it. As a background to this concentration on public relations we also describe the early development of the public library in Sundbyberg. Development work in public libraries has been dependent on local initiatives and enthusiasts since the libraries were a voluntary part of the municipal activity. In this thesis we focus on some of the more important actors in this respect and the structures they interacted with. By using an actor-structure approach we try to explain why people took certain actions and the effect they had on the course of events. The method we have used is mainly to examine and analyze source material, which consists of newspaper clippings, minutes of the municipal council and interviews with people who then worked in the library. We have found that the main reason for the concentration on public relations in 1954 was the surrounding structures on a national and local level, such as the strong Swedish economy, an increasing interest in public relations and a committed board of Sundbyberg public library. But we can also see that the commitment of the various actors likewise played an important part.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Abelsson, Tobias
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Patientinformation, vilken profession förmedlar den bäst? En systematisk litteraturstudie med tillhörande begreppsanalys.2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis is a systematic review of the Swedish healthcare and hospital-library’s authorities on the consumer health information. The goal is to evaluate the strengths and weaknesses that are inherited in two professions (medical and LiS) with two completely different perspectives on mediating information. The method used is a mix between conceptual analysis of the Swedish term “patient information” and a Critical conceptual analysis, according to Fairclough, of published native theses and international professional journals. Conclusion of the thesis is that although the nursing and medical staff has the necessary medical expertise it does not, in many cases have either the time or skill to completely satisfy a patient or his/her next of kin´s information needs when exposed in a uneasy situation as when in need of treatment or help in any kind. The hospital librarian on the other hand does have the intermediating skills and most often the time to explain complex treatments or medical procedures, but the lack in medical or nursing expertise. In a perfect setting there is an inter-professional cooperation which brings a lot of positive results. The problem today is often to overcome the gap in awareness of one and other that exists in a modern Swedish hospital.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  ABID, RAZA* SABOOR
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  KARIN, HOPPE ZULETA
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Smart Denim2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The paper represents an integration of existing smart textiles materials with in the fashion apparel. A pair of jeans termed as Smart Denim was developed in facility of Swedish School of Textiles with phase change material provided by the research organization Swerea IVF. The product was tested at every stage of development and results were carried out in form of graphs.The research work was confined and focused on intelligent textiles taking phase change materials for development of smart denim. Smart denim may influence the ability of the fashion industry to meet the new demands. It will also provide insight of positioning the product with in the fashion market which is quite saturated. Integrating phase change materials within fashionable product denim opens a new way of understanding the fashion market.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Abou Mrad, Hayat
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Lärandemiljö: ett utvecklingsarbete om miljöns påverkan på barns språk i förskolan2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund I bakgrunden presenteras tidigare studier och forskning om barns lärande och om hur bland annat miljö, material och vägledning kan främja utveckling hos barn. Att förskolans verksamhet utformas utefter barns perspektiv spelar en stor roll i att skapa de bästa förutsättningarna för barns lek och lärande. Syfte Syftet med studien är att undersöka ifall ett utvecklingsarbete kan stimulera barns språkliga utveckling. Metod Metoden som har valts är en kvalitativ studie av utvecklingsarbetet med etnografiska inslag. Det har genomförts observationer innan och efter utveckling av barnens lekrumsmiljö för att se förändringar i barns språk och lek. Informella intervjuer av pedagoger på fältet har använts som underlag för resultat och reflektion. Både observationer och intervjuer har antecknats i loggbok för bearbetning och analys av data. Enstaka mer formella intervjuer har spelats in i diktafon och transkriberats. Resultat Resultatet visar att barnen har blivit mer språkintresserade och mer angelägna till uttryck. En tillvaro för samtal har skapats genom "kvalitettid" i mindre barngrupper. Utifrån ändringen har miljön fått en tydligare funktion, vilket har påverkat barnens lek och stimulerat dem till att uppta meningsfulla aktiviteter. Utvecklingsarbetet har ändrat hur barnen engagerar sig med i miljön.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16. Abrahamsson, Agneta
  et al.
  Vibeke, Bing
  Löfström, Mikael
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Familjecentraler i Västra Götaland2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Abrahamsson, Anna-Karin
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Rancken, Britt-Marie
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Att bli äldre: en annoterad bibliografi om åldrande och äldreomsorg 1977-19811982Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bibliografin innehåller litteratur som ur någon aspekt beskriver åldrande och samhällets äldreomsorg. Skönlitteratur och facklitteratur som utkommit på svenska under åren 1977-1981 är medtagna i förteckningen.

 • 18.
  Abrahamsson, Karolina
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Konflikter och konflikthantering i förskolan utifrån barns perspektiv.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Konflikter är en del av förskolans vardag. Det finns olika orsaker till att barns konflikter uppstår. Utifrån pedagogers perspektiv ses konflikter ofta som något negativt. Enligt många forskare är dock konflikter ett tillfälle för utveckling och lärande. För att konflikter ska bli ett lärandetillfälle måste de hanteras konstruktivt och alla barn som är delaktiga i konflikten ska respekteras och de ska få stöd från pedagogen. Genom att ta barnperspektiv på konflikter och konflikthantering får pedagoger bättre möjlighet att stödja barnen i deras konflikthantering samt förstå barnens uppfattningar, handlingar och känslor som ligger bakom konflikten.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka barns perspektiv på konflikter och konflikthantering i förskolan. Fokus i undersökningen ligger på barnens uppfattningar om konflikter och barnens konflikthantering samt pedagogens stöd i konfliktsituationer på förskolan.

  Metod

  I studien används kvalitativ metod och barnintervjuer som redskap. Intervjuerna genomfördes med sex barn i åldern 5 år på en förskola. Syftet med dessa metodval är att undersöka barns perspektiv på konflikter och konflikthantering i förskolan. Under intervjuer används tre korta filmer som jag själv spelat in på en Ipad. Filmsekvenserna handlar om tre fiktiva konfliktsituationer mellan handdockor. Film ett – handlar om att Igelkott och Kanin vill ha samma leksaksbil. Film två – handlar om att Igelkott och Kanin är på disco och dansar tillsammans och att Nalle inte får vara med. Film 3 – handlar om att Kanin ritar på Igelkotts teckning. Efter varje filmsekvens ställer jag frågor till barnen.

  Resultat

  I resultatet framgår att barnen uppfattar konflikter negativt. Konflikter väcker olika känslor hos barnen. I konfliktsituationer upplever barnen positiva känslor såsom solidaritet och sympati. Barnen upplever även neutrala känslor. Men oftast uttrycker barnen negativa känslor i samband med konflikten. I resultatet framkommer att barnen försöker att hantera sina konflikter själva och använder sig av olika konflikthanteringsstrategier. Barnen förhandlar i sina konflikter, försöker att undvika konfrontationen, medlar eller söker stöd hos tredje part, i det här fallet hos pedagogen. Barnen ser positivt på pedagogens stöd i konflikthantering. Barnen upplever att de får hjälp från pedagogen i diverse konfliktsituationer och de förväntar sig att pedagogen lyssnar på dem och agerar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Abrahamsson, Sandra
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Sjöstrand, Frida
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Barnets behov sätts i centrum: pedagogers reflektioner om konflikthantering i samlingssituationen.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Varje dag sker konflikter i förskolan och som en del i vårt uppdrag beskrivs det att förskolan ska stötta barnen till att utveckla sin förmåga att kunna fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter och att ta ansvar för att det finns gemensamma regler i förskolan. Vi har valt att i denna studie lägga vårt fokus på pedagogers reflektioner kring konflikthantering i samlingssituationen.

  Syfte

  Vårt syfte är att ta reda på hur pedagoger reflekterar kring sitt arbete med konflikthantering i samlingssituationen.

  Metod

  Vi har valt att använda oss utav intervju som metod för att få svar på vårt syfte och frågeställningar. Totalt har vi genomfört tio intervjuer med både barnskötare och förskollärare på två förskolor.

  Resultat

  Vårt resultat visade att de flesta konfliktsituationerna som uppstår är då barnen inte sitter still och inte lyssnar i samlingen. Pedagogerna gav exempel på flera strategier de använder sig utav för att förebygga konflikter i samlingen, exempelvis bestämda sittplatser, variation i samlingen och de poängterade vikten av rutiner för barnen. När barnen vet vad de ska göra blir det också en lugnare situation. Majoriteten av pedagogerna berättade att de gav barnen tillsägelser när de inte satt still eller gjorde något som störde samlingen och ett par pedagoger uttrycker bristen på tid. Det vill säga att de hade önskat att de kunde diskuterat mer medbarnet om vad som hände när det uppstår konflikt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Abulkheir, Zachariah
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Chen, Liyah
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Apple Inc.: En marknadsdriven organisation med Steve Jobs i fokus.2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kundens behov och värderingar förändras ständigt, vilket har medfört att fokus på både marknadsföring och management behövs för att kunna överleva konkurrensen på marknaden. Marknadsföringskonceptet har dock varit en paradox när det gäller management. Det krävs exceptionellt mycket av det interna ledarskapet för att motivera till kund- och marknadsorientering. I många årtionden har chefer blivit uppmanade att ”vara nära kunden”, ”sätta kunden i toppen av organisationsplanen” och definiera ett verksamhetssyfte med att skapa och behålla nöjda kunder. Syftet med denna studie är att undersöka Apple Inc.’s marknadsfokus och hur Steve Jobs ledarskap influerade företaget och hur han påverkade organisationens marknadsorientering. Resultatet ska vara till hjälp för att se vad det är som skiljer denna organisation från andra och om nya insikter kan utvecklas. Uppsatsen bygger på en dokumentationsstudie där vi jämför vår egen utformade teoretiska modell med vårt empiriska resultat, det vill säga det insamlade materialet. Av studien framgår det att Apple Inc. har en väldigt annorlunda ledning och kultur jämfört med de konkurrerande företagen, och ändå fungerar företaget så bra att de idag toppar sina konkurrenter inom PC-industrin. Steve Jobs var en karismatisk och transformerande ledare som visste vad kunderna ville ha och han kombinerade design med användarvänlighet. Tack vare att Apple fokuserar på få produkter, till skillnad från andra konventionella elektronikföretag, har de lyckats lägga ner mer tid och fokusera på att göra den aktuella produkten ännu bättre. Apple gör något som få företag gör, och det är att de skapar en identitet där kunderna kan koppla sig till företaget och produkterna. Steve Jobs vilja att tjäna pengar gjorde att han struntade i konkurrenterna och gick sin egen väg. Genom hans förmågor fick Apple många konkurrensfördelar på marknaden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Abusafiyyah, Mirza
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Johansson, Mattias
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Modern marknadsföring i en modern bransch: En studie om hur företag kan skapa kundlojalitet inom möbelbranschen2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag använder sig marknadsförare och företag av relationsmarknadsföring i allt större utsträckning. Målet med relationsmarknadsföring är att skapa en långvarig relation och få lojala kunder som företaget sedan kan erbjuda en rad olika produkter och tjänster baserade på kundernas personliga preferenser. Ett vanligt sätt bland företagen att skapa denna relation med kunderna är användningen av en lojalitetsstrategi som i sin tur oftast innefattar någon form av lojalitetsprogram. En lojalitetsstrategi kan utformas på många olika sätt, i denna studie har vi framförallt undersökt hur man kan skapa kundlojalitet med hjälp av dagens digitala kommunikationsteknik. Syftet med uppsatsen var således att identifiera framgångsfaktorer vid skapandet av kundlojalitet inom möbelbranschen, där digitala kommunikationskanaler ska vara det främsta verktyget. Den framtagna informationen är sedan tänkt att användas av Halens Hem och Möbelavdelning. Uppsatsen har ett hermeneutiskt förhållningssätt och den är av den kvantitativa typen. Den kvantitativa undersökningen har genomförts i form av en webbenkät och omfattade totalt 368 respondenter, vilket gav oss en svarsfrekvens på nästan 4 procent. Resultatet av enkätundersökningen tillsammans med den teoretiska referensramen har sedan legat till grund för analysen och slutresultatet av uppsatsen. Efter tolkning av resultatet har vi sedan kommit fram till ett antal framgångsfaktorer som vi rekommenderar Halens Hem och Möbelavdelning att genomföra. De rekommendationer som våra slutsatser har lett till innefattar aspekter som vilken primär kommunikationskanal företaget bör använda sig av, vad man ska fokusera på vid ett eventuellt lojalitetsprogram, hur återköpsfrekvensen kan ökas, samt hur man på ett bättre sätt kan integrera sociala medier i sin kommunikation med kunderna. Våra rekommendationer innehåller även tips kring eventuella funktioner som företaget bör fundera över att lägga till, till sin nuvarande hemsida.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22. Abylaev, Mansur
  Kyrgyz textile companies’ resilience features in the post-Soviet regionalization processes2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Kyrgyz textile industry is a fast growing sector since the last decade. The combination of international market conjuncture and low input factors were the main reasons for the development of the textile sector. Legal and political modification of the international trade system is a risk for the whole industry's resilience. The purpose of the paper is to identify the vulnerable points of doing business in the context of economic transformation from planned Soviet to free market economy.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23. Abylaev, Mansur
  et al.
  Pal, Rudrajeet
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Torstensson, Håkan
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Resilience challenges for textile enterprises in a transitional economy and regional trade perspective: a study of Kyrgyz conditions2014Ingår i: International Journal of Supply Chain and Operations Resilience, ISSN 2052-868X, Vol. 1, nr 1, s. 54-75Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper aims to contribute to the resilience development of the textile sector in a transitional economy, based on a case study of the Kyrgyz Republic, where the transition to a free market system generated broken supply chains, low diversification, a high open economy level of the textile sector and dependence on international trade regulations. The approach used is based on theories of organisational resilience, literature studies and fieldwork. Scenarios are developed and analysed by event tree and SWOT analysis, to identify resilience properties of the textile sector. Findings focus on the implications of future membership or non-membership, respectively, in the Customs Union of Belarus, Kazakhstan and Russia, where both supportive and adverse effects have been identified. The results contribute to the knowledge of the transitional economy conditions and serve as a guideline for stakeholders about enhancing resilience, both at the industrial and organisational levels, of the Kyrgyz textile sector.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24. Abylaev, Mansur
  et al.
  Torstensson, Håkan
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Supply chain resilience of Kyrgyz textile companies in regional international trade integration2013Ingår i: / [ed] Pawar, KS & Rogers, H, Nottingham University Business School , 2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The transitional period of the Kyrgyz economy from planned to free market economy modified the structure of the textile sector. The state owned big textile producers were fragmented into small sized private apparel manufacturers. The main success factor of transformation was the international trade regulation and international textile market conjuncture. Latest regionalization processes of Kyrgyz apparel exporting countries modify the existing competitive advantage of Kyrgyz apparel cluster and obligate to redesign the supply chain in order to withstand the disruption. The main purpose of the paper is to analyze the success factors of resilient supply chain during transitional period and the possibility of transferring from the global to a regional supply chain as the main resilience factor of Kyrgyz apparel companies.

 • 25.
  Acharya, Anjali
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ristimäki, Lycke
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  What do consumers say?: Exploring Consumers' Opinion on Femvertising in Fashion2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Fashion advertising has long been repudiated for fostering narrow and stereotypical imagery of women. Today consumers demand advertisements to be inclusive and real in their portrayals. As a result, there is an increasingly visible marketing phenomenon, called Femvertising, which merges the feministic ideology of empowerment and liberty with brand image and sales. The purpose of the study is to explore consumers’ opinions about femvertising by fashion brands. Within this, the thesis seeks to explore how consumers feel about these advertisements and the outcome they perceive these to have. Through snowballed sampling focused on reaching diverse people connected via social media, a wide array of thoughts and perspectives on femvertising is sought to fulfill the purpose.

  The research employs a mixed method with a deductive approach to analyze its findings in relation to literatures and theories reviewed. The study used an open-ended online questionnaire designed through literature review and advertising theories and distributed it electronically to collect data. Using snowball sampling, the respondents were gathered via social media, who further distributed the questionnaire.

  The findings demonstrated that our sampling mainly expressed positive responses to the femvertising due to its inclusive, diverse and empowering portrayals. Moreover, these advertisements were viewed as a harbinger of change within the fashion industry. They also, generally view the media and advertising to shape people’s perception about gender roles, albeit if femvertising and its ideals are implemented for the long-term. Within this, respondents also urged brands to ‘walk the talk’ and implement the portrayed ideals within their own businesses’ functioning for larger impact. The findings are useful for fashion marketers and researchers, by showing how femvertising within popular media culture is expected to push forward ideals of feminism both within the fashion industry and society. This thesis contributes to the knowledge of consumers’ opinions and perspectives on femvertising and its potential to profit brands and engender more empowerment and liberty to female gender-based roles.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Ackerfors, Martin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  On blogs in the catalogue: A study of public librarians attitude towards including blogs in the library catalogue2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker förhållandena för att inkludera bloggar i svenska folkbibliotekens kataloger. Varför förvärvas bloggar som blivit böcker, men inte bloggarna själva?

  Studien söker förståelse för och diskuterar de hinder och möjligheter som påverkar en inkludering av bloggar i katalogerna.

  Den teoretiska basen består av ett postmodernt perspektiv på biblioteken, och en jämförelse mellan olika sätt att se på folkbibliotekens uppdrag.

  Studien använder en blandad metod och kombinerar djupare intervjuer för att få insikt i folkbiblioteken, med en enkätstudie riktad till svenska folkbibliotekarier. Frågorna handlade om attityder gentemot bibliotekens uppdrag, bloggen som medieformat, och hur en inkludering av bloggar i bibliotekskatalogen skulle påverka biblioteket idag och i framtiden.

  Studien fann att bloggens materialitet medför hinder som behöver överbryggas för att en inkludering ska vara möjlig, och uppdragen folkbibliotekarierna håller viktiga gynnar en inkludering av bloggar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  mas2016_8
 • 27.
  Ackre, Josefin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Stefenburg, Frida
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Sociala medier: ett verktyg för en mer hållbar klädkonsumtion2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Dagens klädkonsumtion sammankopplas ofta med hållbarhet framförallt gällande materialets miljöpåverkan och arbetsförhållanden i produktionen. Kläder massproduceras och tillverkas därför inte med hållbarhet i fokus. Företag kommer undan med att erbjuda icke hållbara kläder eftersom konsumenter främst fokuserar på utseende och pris istället för hållbarhet i sitt konsumentbeteende. Tidigare forskning beskriver att konsumenter har en negativ attityd till klädindustrins påverkan på hållbarhet men att de inte konsumerar hållbart på grund av kunskapsbrist. Denna brist på kunskap skapar ett gap mellan konsumenters attityd till hållbar klädkonsumtion och deras konsumentbeteende. Problemet med ökad konsumtion och hållbarhet kan kopplas till sociala medier. Sociala medier används bland annat för att hitta lättillgänglig och okomplicerad information om kläder. Tidigare forskning menar att sociala medier påverkar konsumentbeteendet genom att skapa ett behov för produkter man tidigare inte tänkt köpa. Vidare visar forskning att konsumenter påverkas mer av produktinformation från en tredje part så som vänner, familj eller referensgrupper. Vår undersökning grundar sig därför i sociala mediers stora inflytande på konsumenter och gapet mellan konsumenters attityd till och beteende vid hållbar klädkonsumtion. Uppsatsens syfte är därför att undersöka om sociala medier kan öka intresset för hållbara kläder hos yngre konsumenter. Vi fokuserar på yngre konsumenter eftersom de är uppväxta med datorer och internet samt är den grupp som flitigast använder sociala medier. I studien användes en kvalitativ metod där empiri samlades in genom fokusgrupper. Avsikten var att få en djupare förståelse för deltagarnas åsikter och idéer kring våra teman: hållbara kläder, konsumentbeteende, konsumentattityder och sociala medier. Tidigare forskning stämde överens med resultatet i vår studie där deltagarna beskrev att de inte hade möjlighet att konsumera hållbart eftersom de inte hade kunskapen om vad hållbara kläder faktiskt är. Där även textilstudenter som hade mer kunskap ansåg att det krävdes mer information för att de skulle kunna agera mer hållbart. Vidare visade även vår studie att sociala medier har en stor påverkan på ett konsumentbeteende. Genom att applicera vår empiri på ABC model of Attitudes kunde vi även se att sociala medier influerar konsumenters uppfattning, känsla och beteende vilket påverkar deras konsumentattityd. Alla deltagare i vår undersökning önskade mer lättillgänglig information om hållbara kläder i sociala medier eftersom det är en kanal de alla påverkas av. Ytterligare argumenterade de för att det krävs att fler personer tar sitt ansvar och delar kunskap om hållbara kläder för att skapa ett ökat intresse och tillslut ett förändrat beteende. Slutsatsen kunde därför dras att sociala medier kan vara ett verktyg för att öka intresset för hållbara kläder hos yngre konsumenter. Genom vår studie vill vi bidra till en djupare förståelse av konsumentbeteende samt konsumenternas attityder till hållbara kläder och sociala medier.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Adamsson, Johanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Hultqvist, Maria
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Phibi: Arbetslivsbibliotekets interaktiva referenstjänst online en fallstudie ur ett förändrings- och kommunikationsteoretiskt perspektiv2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The main aim of this master thesis was to see the process of an interactive online reference service from idea to final product. The reference service we have studied is developed and used by the Library of the National Institute for Working Life in Stockholm, Sweden and goes by the name phibi. Our goal was to review the whole realization process from the reasons why a service like this was created, how the service was introduced and implemented inside the organisation and finally what the result and consequences were for both the library staff and for the users of the service. Phibi is designed to be a tool that fosters communication between the library staff and the remote users where the users get the opportunity to be helped with their questions by the library staff although they are not physically present in the library. To understand the process we conducted a case study with 11 interviews of the library staff, the superior and the initiator to phibi. We also carried out a questionnaire over the Internet to obtain the users' point of view. While the amount of answers to the questionnaire was limited, we nonetheless decided to submit the results. Based upon our research we found that the major reason, from the superior and the initiator, to starting a service like this was the opportunity to find a new way of communicating with users. Among the staff, the expectations were mixed. During the creating process the most important steps were educating and establishing the product among the staff. After the incorporation of the product into the daily work at the library, we find that the product is working well and fulfilling its purpose as a communication tool. The staff as well as the users find it useful and appreciate its availability. For the staff it has changed the routine of daily work, but the advantages outweigh the disadvantages.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Adcock, Sophia
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  "Har du tid en minut?": Sju pedagogers möten och samtal med föräldrar på fritidshem2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund Dialogen mellan hem och skola/fritidshem omskrivs idag i läroplanen, LGR-11(Skolverket, 2011) som en samverkan där föräldrar bör göras mer delaktiga. Denna studie presenterar olika forskning som gjorts på området, såväl svensk som utländsk och med pedagogisk respektive beteendevetenskaplig utgångspunkt. Faktorer som sociala förhållanden, etniskt ursprung och barns ålder har tagits upp i detta kapitel. Syfte Att undersöka den dialog som kan förekomma mellan pedagog och föräldrar med särskilt fokus på fritidshemmet. Metod Kvale (2007) ser den kvalitativa intervjun som ett medel att vinna nya kunskapsmarker och genom att intervjua sökte jag få fram varje pedagogs tankar men också skildringar av deras sätt att arbeta för att skapa en bild av hur dialogen ser ut och utvecklas under barns år på fritids. Resultat Den dagliga dialogen på fritidshemmet är något som pedagogerna är bekväma med att hantera och resultatet visar att man anpassar dialogen efter familjernas behov och utifrån ett perspektiv på barnets välbefinnande i verksamheten. Dialogen är som mest frekvent under de första skolåren för att sedan mattas av efter hand barnen blir äldre och då istället ersättas av olika sociala sammankomster dit föräldrar inbjuds. Resultatet visar på såväl skillnader som likheter mellan verksamheterna i fråga om prioriterade områden och strategier för att skapa alternativa former av dialog vid sidan av en daglig kontakt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Adelöw, Caroline
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ellinor Wallgren, Ellinor
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Barns inflytande i utformningen av inomhusmiljön: Inte bara en rättighet utan även en nödvändighet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Arbetet med barns inflytande i förskolan är inte bara en rättighet utan även en nödvändighet för att barnen ska kunna utveckla demokratiska principer och för att kunna utvecklas i sitt lärande. I ett sociokulturellt perspektiv är det av stor vikt att barnen får påverka sin situation och inomhusmiljö i förskolan för att främja deras utveckling och lärande. Förskollärarna har därför ett stort ansvar att skapa förutsättningar för att barnen ska ges möjlighet till inflytande i verksamheten.

  Syfte

  Syftet med denna studie är att undersöka hur några förskollärare beskriver att de utformar verksamhetens inomhusmiljö med utgångspunkt i barns inflytande.

  Metod

  Vi har använt oss utav en kvalitativ metod i denna studie i form av selfreport. Sex förskollärare från fyra olika förskolor deltog.

  Resultat

  Resultatet visar att hälften av förskollärarna kopplar samman demokratiarbetet i förskolan med begreppet barns inflytande. Resultatet visar även att förskollärarna är överens om att barns inflytande till stor del handlar om att göra barns röster hörda och att ta tillvara barnens intressen i utformandet av inomhusmiljön. Förskollärarna lyfter också fram att arbetet med barns inflytande i utformningen av inomhusmiljön inte alltid är enkelt och i sina svar beskriver de olika hinder som kan begränsa barns inflytande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Ader, Fredrik
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Sociala medier och skolbibliotek: En användarundersökning av efterfrågan av sociala medier på ett skolbibliotek2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine the role social media can play in a school library context, based on a theoretical model, called “A new model for the public library in a knowledge and experienced society” by Henrik Jochumsen, Dorte Skot-Hansen and Casper Hvegaard Rasmussen. The bachelor thesis aim to answer three research questions, they are as follow: Which request of social media is there by teachers and pupils at a high school library? Which social media is the most requested by teachers and pupils at a high school library? And should the library services for teachers and students be improved if social media were used at a high school library? The methodology used for this study was an inquiry investigation. My findings are presented in a context of previous, related research and the study shows that teachers and pupils are well informed of what social media is and they use social media when they are at school. The thesis also shows that the unit I study, a vocational training unit, is more or less interested in what the school library can do for them with social media. They seldom are at the school library and they seldom use the teach platform were they can find library services. This result can open up for the school library to meet the users at a new arena with for example social media.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32. Aderum, Hanna
  Lättläst skönlitteratur för barn i mellanåldern på folkbibliotek2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The topic of this bachelor thesis is the promotion of easy-to-read fiction for 10-12 year old children in public libraries. The number of easy-to-read fiction books is increasing on the book market. This can be expected to affect the public library. The hypotheses for the study are: 1) Public libraries expose easy-to-read fiction and use it in their reading promotion activities and, 2) The acquisition of easy-to-read books and the use of easy-to-read books in reading promotion activities have increased over the last five years. A self-completion questionnaire was distributed to 44 public libraries in Sweden. The response was analyzed using quantitative data analysis, qualitative data analysis and content analysis. The analysis show that public libraries expose easy-to-read fiction and it is included to a great extent in book talks. An increase in the acquisition of easy-to-read books has been experienced as well as in the extent to which they are recommended to readers.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Adner, Johanna
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Exploring the Outdoors: mapping microplastics in the textile design- and production processes2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Microplastics have been found in all aquatic environments and once they entered they cannot be removed. This has put new focus on the sources of microplastics where the textile industry has gained large attention. Much consideration has been given to the production of fleece fabric and the use of polyester but this report aims to explore the whole design- and production process and mapping those activities which has a large impact on microplastic release. Together with participants from five (5) Swedish Outdoor Brands and seven (7) field experts has this report mapped possible challenges and solutions. Main findings are 20 different challenging areas with 19 suggested solutions on how to prevent microplastic pollution. The result is the first in its kind doing a comprehensive study of the whole textile design- and production process and provides a broad foundation for further research. As there still is a considerable lack of knowledge about many of the issues that were brought up, both within the design- and production processes, has a shared responsibility among companies, organizations, universities and private persons been raised. Through common platforms are inspiration and awareness spread and this report aims to contribute to the gap in the current knowledge.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Adolfsson Berggren, Malin
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Pozder, Elma
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Ungas upplevelser kring tillfredsställelse och prestation i arbetet: med fokus på motivations- och hygienfaktorer2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskare menar att unga uppvisar en arbetsattityd som skiljer sig från den äldre generationen. Tidigare forskning visar på att tillfredställelse i relation till olika variabler, bland annat ålder, förekommer det konkreta skillnader mellan unga och äldre i deras sätt att resonera kring vilka faktorer som är viktiga i arbetslivet. Tidigare forskning visar även att samhället och arbetsmarknaden präglas allt mer av de postmaterialistiska värderingarna där unga i större utsträckning prioriterar faktorer såsom självutveckling och livskvalitet medan de äldre lägger större vikt vid anställningstrygghet och ekonomisk trygghet. Ungas attityd hänger samman med de förändringar som sker på arbetsmarknaden, det vill säga att man går mot en mer postmaterialistiskt marknad där arbetsformerna och arbetstiderna tenderar vara allt mer flexibla och diffusa. Utifrån Herzbergs teori om hygienfaktorer och motivationsfaktorer, är vårt syfte med denna studie att få en uppfattning och förståelse av hur några unga upplever sin arbetstillfredsställelse och prestation i arbetet. Undersökningen baseras på en kvalitativ ansats där vi genomfört individuella semistrukturerade intervjuer. Urvalet innehåller sammanlagt tio respondenter med olika typer av arbeten och anställningsformer. Samtliga respondenter är i 23-27 års ålder. Resultatet visar att vilka faktorer och i vilken ordning respondenterna väljer att prioriterar dessa har betydelse för deras tillfredställelse och prestation i arbetet. Bland de inre faktorerna var utvecklingsmöjligheter i arbetet en vanligt förekommande faktor bland respondenterna och lön var den faktor som prioriterades bland de yttre faktorerna. De som upplevde deras övergripande tillfredställelse som stark var de som lade lika stor vikt vid både motivationsfaktorerna och hygienfaktorerna. De övriga respondenterna som prioriterade annorlunda hade växlande tillfredställelse. Det framgår vidare att tillfredställelsen är starkt sammankopplad till prestationen. Ju högre tillfredställelse desto större är sannolikheten att man presterar bättre.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Adolfsson, Martin
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Sadettan, Sengmani
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Svenska som andraspråk, en studie om språkmetodik i förskolan och förskolklassen2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund I vår undersökning kommer vi att belysa olika områden som är relevanta till det fenomen som är i fokus i vår studie. Vi kommer även att lyfta fram olika metoder som används ute i verksamheterna och vi lyfter även fram kultur, modersmålets betydelse och olika undervisningsmetoder. Syfte Vi ville genom vår studie ta reda på hur pedagoger arbetar med svenskundervisning för barn med svenska som andraspråk. Vi vill också ta reda på vilka metoder som pedagoger använder i förskolan och i förskoleklassen. Metod Studien bottnar i en fenomenografisk ansats. Detta är en kvalitativ undersökning och vi gjorde intervjuer med pedagoger i förskolan och i en förskoleklass för att komma fram till vårt resultat. Resultat Resultatet visar att pedagoger i förskolan och i förskoleklassen har samma värderingar är det gäller svenska som andraspråk. Dock anser pedagogerna att det saknas tillräckligt Med resurser för att nå den optimala inlärningsmiljön i skolorna. Metoderna för svenskinlärningen som används i förskolan och i förskoleklassen bygger oftast på samma grundtanke.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36. Adolfsson, Petra
  et al.
  Solli, Rolf
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Demediuk, Peter
  Medborgarbudget: erfarenheter från tre svenska pilotkommuner2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna rapport beskrivs och diskuteras erfarenheterna av att arbeta med medborgarbudget i tre svenska pilotkommuner. De tre kommunerna deltog år 2008–2011 i ett nätverk som initierades av Sveriges kommuner och lands- ting (SKL) med fokus på att stötta ett införande av medborgarbudget som en del i kommunernas beslutsprocesser. I rapporten presenteras en modell som kan utgöra ett stöd för att visa och analysera vilka dimensioner som kan vara väsentliga att uppmärksamma i ett initiativ för att införa medborgarbudget som del i kommuners arbete. En redogörelse för kommunernas arbete och val kring initiativ med att införa medborgarbudget ges. I fokus för kommunernas intresse för med- borgarbudget har främst demokrati och delaktighet för medborgare stått. Initiativen hade vid nätverkets avslutning nått en begränsad grupp av med- verkande personer i pilotkommunerna. De aktiviteter som medborgarbud- getprojekten lett till hade dock i flera fall nått en större mängd medborgare än de som var direkt involverande i förslags- och röstningsförfarande, då projekten ofta resulterade i evenemang eller mindre byggprojekt som nådde en bredare publik.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Adrianson, Lillemor
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Ancok, Djamaludin
  Ramdhani, Neila
  Archer, Trevor
  Cultural influences upon health, affect, self-esteem and impulsiveness: An Indonesian-Swedish comparison2013Ingår i: International Journal of Research Studies in Psychology, ISSN 2243-7681, E-ISSN 2243-769X, Vol. 2, nr 3, s. 25-44Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The present study examines several personal attributes that distinguish the personal profiles of individuals, from Indonesian and Swedish cultures, according to self-reports of positive and negative effect, stress and energy, self-esteem, hospital anxiety and depression, dispositional optimism and health. Indonesian participants expressed both more PA and more NA than Swedish participants but less stress and a higher energy-stress quotient than the Swedish participants. Additionally, the former expressed a higher level of optimism and self-esteem, but also more depression, and less impulsiveness than the latter. Younger participants expressed less positive affect and more negative affect and impulsiveness than older participants who expressed both more stress and a higher energy stress quotient. Regression analyses indicated that PA was predicted by optimism and health whereas NA was predicted by anxiety and depression and impulsiveness and counter predicted by health. The present findings are discussed according to the notion of emotional regulation according to which individuals differ in their use of emotion regulation strategies such as reappraisal and suppression, and these individual differences have implications for affect, well-being, and social relationships.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Adrianson, Lillemor
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Ramdhani, Neila
  Why you and not me? Expressions of envy in Indonesia and Sweden.2014Ingår i: International Journal of Research Studies in Psychology, ISSN 2243-7681, E-ISSN 2243-769X, Vol. 3, nr 3Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of the present study was to describe experience of envy in two different cultures, Indonesia and Sweden. Envy is a feeling that most people have experienced and mostly regards as shameful. The concept relates to a variety of feeling that shows its complexity. The result shows that envy had a wider meaning in the Indonesian language than in Swedish, and consisted of emotional words that were rare among the Swedish respondents. The Swedish respondents’ descriptions were, with few exceptions, connected to a malicious (ill will) meaning while it was obvious that the Javanese respondents used also the concept of benign envy (without ill will). Jealousy and envy seemed to overlap each other more in Bahasa Indonesia than in the Swedish use of the words. The latter had a distinct word for schadenfreude that was lacking in Bahasa Indonesia. For the Swedish respondents, wanting to have what another person possesses was a central element of envy, for example prosperity or competence. The Javanese respondents stressed relationships, achievements and personal characteristics’ as main causes for envy. Both the Swedish and Javanese respondents reported that a person who they knew and with whom they had an established relationship, such as a friend or a fellow student, had envied them and the causes for this were about the same as their own.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Adzobu, Nesba
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Strategy Development for Building Digital Collections of the University of Cape Coast Library, Ghana: A Case Study2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Strategic planning is a critical issue for higher education academic libraries, especially in developing countries like Ghana, due to limited financial resources and the rapid change in the information environment during the last several decades. Theory-testing case study methodology was used in this thesis to examine strategy formulation and implementation in building the digital collections of the University of Cape Coast Library (UCCL) in Ghana. The main question the study attempted to answer was how did the DL strategic formulation and implementation processes used by the UCC in building its digital collections compare with the Mintzberg’s strategic formulation and implementation framework? The instruments used for data collection were the key informant interview technique and document reviews. The results showed that, during the formulation phase, two aspects (resources and aspirations of senior management) were emergent. During the implementation phase, five aspects (achieving results, processes and behaviour, standards, motivation, and personal) were emergent. All other elements of building the UCC digital collections were planned during both the formulation and implementation phases. Although the basic technical architecture for the digital library is in place, inconsistency between organizational objectives and the values of the management group was identified as a problem in strategy formulation. Digital library staff reported that cost of using Information Communications Technology (ICT) facilities, frequency of power outage, obsolete digitization equipment, interconnectivity problems, and high cost of internet connectivity inhibited their work and regular student access to digital collections. Although the emphasis on students and learning is laudable and apt, there seems to be lack of focus on research support beyond digital collection building, despite the fact that research excellence is one of the UCC’s key priorities. Opportunities exist for improving feedback mechanisms between the users, digital library staff and the university management; and inclusion of social media tools in the digital library project.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40.
  Afsahi, Sima
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Radic, Tijana
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Bokföringsnämnden och den konstitutionella frågan2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sedan Bokföringsnämnden (BFN) valt att utveckla K-projekten har en viss kritik riktats mot deras normgivning. Kritikerna menar att K2 bryter mot grundlagen, Regeringsformen, genom att BFN inte har föreskriftsmakt och endast får ge ut allmänna råd. Vidare bryter och inskränker K2, enligt viss kritik, mot Årsredovisninglagen. Det är den konstitutionella frågan vår studie främst har fokuserat på samt att ta ställning till kritiken som BFN har fått möta. Studien har varit av kvalitativ karaktär där vi genom intervjuer och relevant teori har skapat oss en djupare förståelse för problemen som finns med BFN:s normgivning. I den teoretiska referensramen har vi redogjort för de lagar som visar vilka BFN:s befogenheter är samt två artiklar som tar upp en del av den kritik som riktats mot myndigheten. Vi har även gjort en sammanställning av ett utlåtande som professor Per Thorell skrivit på uppdrag av BFN. Han kommer fram till att K2 är förenligt med ÅRL och att det inte föreligger något konstitutionellt problem. Vi har intervjuat tre personer med gedigen bakgrund från olika områden inom redovisning. Det här för att kunna se problemet från skilda perspektiv. En av dem är auktoriserad revisor på ett av Sveriges största revisionsbolag. Den andra är kammarrättsråd på kammarrätten i Göteborg. Vår sista respondent är universitetslektor på Handelshögskolan i Göteborg samt bland annat varit med och bildat BFN. I analysen har vi jämfört vad våra respondenter argumenterat för samt kopplat det till teorikapitlet. I slutsatserna har vi kommit fram till att vi anser att kritiken som tagits upp i studien är berättigad. Det finns vissa problem som BFN borde se över, bland annat att de inte får lov att säga att deras regler ”skall” följas, utan de har endast kan/får-status. Det här eftersom, som vi nämnt ovan, BFN inte har någon föreskriftsmakt och på grund av det här bryter mot grundlagen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41. Agartsson, Claudia
  et al.
  Hillberg, Sofia
  Innehåll som engagerar: En studie om användarengagemang på Instagram2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The increasing participation on social media is creating new marketing opportunities for companies and the use of social media as a marketing tool is becoming more common. This study aims to provide a broader insight into the relation between engagement and brand-related content on Instagram. Previous researchers have focused on studying the causes of high and low engagement rate on social media, but also what type of brand-related content is optional for social media marketing. The method applied is a content analysis and the acquired theory was applied in order to categorise and analyse the collected data. The categorisation was made with the base of three social media content categories derived from a conceptual framework by Michahelles & Cvijikj (2013). The empirical data was collected from two Instagram accounts within the fashion industry, NA-KD and Bubbleroom. The engagement rate is measured in “likes”. The results showed that entertaining content have the highest engagement rate, while remunerative content (competition and reward-related content) achieved the second highest engagement rate. Informative content, which was contained of brand and product-related content, was the most frequently published content on NA-KD and Bubbleroom, but had the lowest engagement rate.

 • 42. Agborg, Mette
  et al.
  Berger, Lisa
  IDA: från projekt till levande verksamhet2009Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Vuxenstuderande är en viktig målgrupp för folkbiblioteken och biblioteken en betydelsefull resurs för målgruppen. Att etablera ett fungerade samarbete med vuxenutbildningen borde vara självklart. På vilket sätt är inte lika självklart. Hur vi kan bygga upp en sådan ömsesidig relation ser förstås olika ut beroende på förutsättningarna och idéerna hos biblioteken och vilka utbildningar och andra samarbetspartners som finns på orten. Verksamhet riktad till vuxenstuderande är ständigt i förändring. IDA verksamheten i Malmö Stad har förändrats, från projekt till levande verksamhet. Från traditionell biblioteksservice till behovsanpassad service. För att möta våra besökares behov kommer den fortsätta att vara i förändring.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (pdf)
  presentation
 • 43.
  Agborg, Mette
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Bolander, Malin
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Kulturpolitik som instrument: en idéanalys av propositionen Tid för kultur2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This Master’s thesis has governmental cultural policy in focus and concludes a textual idea analysis of the governmental bill Time for culture. (Tid för kultur.) The aim of the study is to examine how the government is seeking legitimacy concerning the cultural policy. One of the starting points is that the society has changed over time in terms of for example increased globalization and multicultural and even the market adjustment is more evident. Also the economical basis in the society is different nowadays. These changes form challenges concerning the governmental cultural policy. The theoretical starting point for this thesis is based on a theory by cultural policy researcher Geir Vestheim. The theory claims that cultural policy is instrumental. The forms of instrumental culture policy are either qualitative, social, economic or democratic. The method used in the study is idea analysis. Ideal types based on a model by Vestheim are used to examine the different forms of instrumental culture policy and arguments in Time for culture. The study wants to explore which forms of arguments and instrumental cultural policy that can be seen in Time for culture. The result of this study shows that the different forms of instrumental cultural policy occur to varying extent in Time for culture. Most prominent are the economical arguments. Particularly when it comes to the cultural policy that concerns the role of the culture in the development of the society. One conclusion drawn is that the government is seeking legitimacy concerning the new cultural policy mainly throughout economical arguments.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44. Agebjörn, Hanna
  et al.
  Nilsson, Mia
  Litteracitet, små barn och ipad: en fallstudie av ett barnbiblioteks användande av ny teknik i en läsfrämjande kontext2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Detta paper utgår från, och är en kortare bearbetning av, vår masteruppsats med samma namn, skriven våren 2013 inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds Universitet, masterprogrammet i ABM. Uppsatsen i sin helhet återfinns på http://www.lu.se/lup/publication/3809044.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45. Agelii, Anni
  På vilket sätt framställs skolbiblioteket?: En studie av två fackliga tidskrifter med fokus på skolbibliotekets innehåll och funktion2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  School libraries have been included in the School Law since July 2011. However despite the law there are no clear descriptions of what a school library must contain or how it should be used as a learning resource in schools. Significant factors for the successful pedagogical function of a school library, is cooperation between the school librarian and the teaching staff. Support from the school management and local administrative documents that define the school library’s role are also important for establishing a solid school library. The aim of this bachelor thesis is to examine in what way school libraries are presented in two union magazine journals for school professionals, by using discourse analysis as a theoretical foundation and as a method. Six main types of discourses appeared which relates to the content and function of school libraries. According to the fundamental principles of discourse analysis the texts from the magazines are to be considered as a social construction of reality rather than a genuine description of the school libraries. Furthermore, this essay contains an interpretation of the language found in the texts selected from the magazines. Several of the six discourse types confer with the image of school libraries as found within the Library and Information Science research field. Surprisingly, there is very little to be found with regard to the school library and its role in the digitizing of schools. Similarly there are very few concrete examples illustrating how the school library and the school librarian work in practice.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Agnafors, Marcus
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Levinsson, Magnus
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Att tänka uppsats: Det vetenskapliga arbetets grundstruktur2019Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det här är ingen vanlig uppsatshandbok. ATT TÄNKA UPPSATS stannar inte vid en genomgång av uppsatsens olika delar, utan ger läsaren en förståelse för kärnan i det vetenskapliga skrivandet och tänkandet. Med kunskap om det vetenskapliga arbetets grundstruktur - tänket bakom - är det lättare att förstå vilken roll de olika delarna i en uppsats spelar, och att bygga upp en uppsats av god vetenskaplig kvalitet.

  Genom att ta till sig det vetenskapliga tänket tidigt i utbildningen blir det möjligt att träna upp förmågan att arbeta med vetenskapliga texter redan innan det är dags för själva uppsatsskrivandet. För den som är bekant med hur vetenskapliga alster är uppbyggda är det lättare att kritiskt förhålla sig till befintlig vetenskaplig forskning, liksom till ovetenskapliga påståenden. Detta ger i sin tur också bättre förutsättningar att bli en skarp opponent och seminariedeltagare.

  ATT TÄNKA UPPSATS hämtar exempel från framför allt det samhällsvetenskapliga området, men tänket bakom uppsatsskrivandet är tillämpbart på de flesta utbildningar.

 • 47.
  Agrawal, Tarun Kumar
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi. ENSAIT/GEMTEX.
  Campagne, Christine
  ENSAIT/GEMTEX, Roubaix, France.
  Koehl, Ludovic
  ENSAIT/GEMTEX, Roubaix, France.
  Development and characterisation of secured traceability tag for textile products by printing process2018Ingår i: The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, ISSN 0268-3768, E-ISSN 1433-3015Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Product security is one of the major concerns in the textile industry. Every year, fashion brands suffer significant loss due to counterfeit products. Addressing this, the paper introduces a secured tag for traceability and security of textile products. The proposed tag is unclonable, which can be manufactured using conventional screen-printing process. Further, it can be read using a smartphone camera to authenticate the product and trace its history. Consequently, imparting additional functionality to the textile through surface modification. To validate its applicability, the study experimentally investigates the durability and readability of the developed secured tag using three different binders on polyester and cotton textiles substrates. A comparison is presented with an in-depth analysis of surfaces and binders interaction at different stages of the secured tag lifecycle, i.e. before print, after print, after wash and after abrasion cycles. The methodology and findings of the study can also be useful for other manufacturing domains dealing with the printing process.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Agrawal, Tarun Kumar
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Koehl, Ludovic
  ENSAIT/GEMTEX, Roubaix, France.
  Campagne, Christine
  ENSAIT/GEMTEX, Roubaix, France.
  A secured tag for implementation of traceability in textile and clothing supply chain2018Ingår i: The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, ISSN 0268-3768, E-ISSN 1433-3015Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Textile and clothing industry is one of the oldest manufacturing industries and is a major contributor in the economic growth of developing countries. However, from past few decades, it has been criticised for its opaque, unsecured and untraceable nature of supply chain. Addressing these challenges, the paper proposes a system approach to introduce an item-centric secured traceability concept to monitor and control manufacturing processes and supply chain activities. In order to implement such secured traceability system, the paper describes the process for manufacturing, encoding and validating an innovative two-factor secured tag based on particle randomness that is printed on the surface of textile. Being micro-sized, the particles are easy to read and validate with pattern recognition. Further, as achieved through an uncontrolled manufacturing process, the randomness is unclonable to produce counterfeit tags. Furthermore, a sequence of experimental analyses has been conducted using various simulated scenarios to verify its applicability. A secured tag can be a low-cost and durable substitute for detachable, unsecured identifiers commercially available in the market.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Agrawal, Tarun Kumar
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Koehl, Ludovic
  ENSAIT/GEMTEX, Roubaix, France.
  Campagne, Christine
  ENSAIT/GEMTEX, Roubaix, France.
  Cryptographic Tracking Tags for Traceability in Textiles and Clothing Supply Chain2016Ingår i: Uncertainty Modelling in Knowledge Engineering and Decision Making / [ed] Xianyi Zeng, Jie Lu, Etienne E Kerre, Luis Martinez and Ludovic Koehl, Singapore: World Scientific, 2016, Vol. 10, s. 800-805Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Cryptographic tags are an important entity for tracking and authentication of a product in the today's global supply chain. They act as carriers which map the information with physical product. Further, their importance in Textile and Clothing industry has significantly enhanced due to increased counterfeit activities and complex supply-chain networks. In this context, this paper describes various existing cryptography methods and tags, scope for improvement and possible solutions for their use in Textile and Clothing supply-chain traceability.

 • 50. Agrawal, Tarun Kumar
  et al.
  Koehl, Ludovic
  ENSAIT/GEMTEX, Roubaix, France.
  Campagne, Christine
  ENSAIT/GEMTEX, Roubaix, France.
  Implementing traceability using particle randomness-based textile printed tags2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article introduces a random particle-based traceability tag for textiles. The proposed tag not only act as a unique signature for the corresponding textile product but also possess the features such as easy to manufacture and hard to copy. It seeks applications in brand authentication and traceability in textile and clothing (T&C) supply chain. A prototype has been developed by screen printing process, in which micron-scale particles were mixed with the printing paste and printed on cotton fabrics to attain required randomness. To encode the randomness, the image of the developed tag was taken and analyzed using image processing. The randomness of the particles acts as a product key or unique signature which is required to decode the tag. Finally, washing and abrasion resistance tests were conducted to check the durability of the printed tag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 av 9832
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf