Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 45 av 45
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdullah, Sara
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Al Qarghulli, Ahmed
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Majzoub, Nour Eddin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kommunikation på en byggarbetsplats2022Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det råder ett stort behov av en välfungerande kommunikation i byggbranschen, med den orsaken av att det är en omfattande bransch där många olika yrkesroller är involverade. Kommunikation kan brista i många områden och kan i sin tur påverka ett projekt negativt. Inom byggbranschen sker det ofta oförutsägbara förändringar vilket kan försvåra förutsättningarna för en effektiv kommunikation.

  Denna studie syftar till att skapa förståelse för hur kommunikation kan vara utmanande och påverka ett byggprojekt under produktion. Syftet med examensarbetet är att hitta åtgärder för att förebygga bristande kommunikation och noga studera om att en effektiv kommunikation kan öka engagemang, gemenskap och motivation på en byggarbetsplats, genom att undersöka och analysera hur information sprids bland involverade parter i ett projekt under produktion.

  I studien besvaras följande frågeställningar:

  • Hur kommunicerar man på en byggarbetsplats?
  • Påverkar kommunikationen engagemang, gemenskap och motivation på byggarbetsplatsen?
  • Kan man spara pengar på att öka kommunikationsförmåga på byggarbetsplatsen?

  Det genomfördes kvalitativa intervjuundersökningar på både tjänstemän och yrkesarbetare på GH Olofsson Bygg & Entreprenad AB för att skapa en uppfattning på hur kommunikationen upplevs och fungerar på arbetsplatsen. Undersökningarna visade att kommunikationen i en del fall var mindre bra och att missuppfattningar uppstod ibland.

  Studien fördjupar sig i hur kommunikationen upplevs och bearbetas samt hur man kan gå tillväga för att effektivisera det. Det fördjupar sig även i vilka kommunikationssätt som används och vilka som är mest lämpade i olika situationer. Resultatet indikerar på att det mest uppskattade kommunikationssättet är möten ansikte-mot-ansikte. Däremot visade sig att det mest föredragna kommunikationssättet inte alltid är det lämpligaste då det kan inträffa diverse faktorer som exempelvis tidspress eller avstånd.

  En åtgärd som diskuteras i studien är bland annat att samtliga anställda på företaget ska genomföra en kurs som handlar om kommunikationens värde och hur den kan tillämpas på ett sätt för att reducera missförstånd. Genom att implementera den åtgärden kan kommunikationsbrister förebyggas redan från början. Tack vare detta kan pengar sparas långsiktigt trots att det kan vara kostsamt från början.

 • 2.
  Abrahamsson, Daniel
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Petersson, Oscar
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Anbud: Faktorer och förbättringsmöjligheter i anbudsprocessen2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Rapporten visar hur omfattande anbudsprocessen är och vilka faktorer man bör beakta för attlämna ett vinnande anbud. Den beskriver de olika delarna i anbudsprocessen och gör endjupare analys av några av de viktigaste faktorerna. Anbudslämning handlar inte bara om attlämna pris på vad något kommer att kosta. Eftersom bolagen sällan är ensamma gäller de atthitta vägar och lösningar som gör att anbudet blir konkurrenskraftigt. Alternativa tekniskalösningar, materialval, val av UE eller en snygg presentation är faktorer som kan göra anbudetvinnande.Rapporten är skriven tillsammans med RO-Gruppen och en enkät ligger som grund tillanalysen. Målsättningen var att beskriva RO-Gruppens arbete och finna eventuell möjlighettill förbättring och effektivisering i arbetet.Då FFU, beställare och upphandlingsform varierar är det svårt att alltid följa en och sammamall utan en öppenhet och flexibilitet i arbetet krävs för att kunna lämna ett vinnande anbud.Erfarenhet visade sig vara en stor och avgörande faktor, såväl enligt litteratur, somenkätundersökningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Anbud
 • 3.
  Akbary, Josef
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Mohammad, Maya
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Blazevski Peterson, Nicola
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Parametrisk design i tidiga skeden för en hållbar byggprocess2023Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Digitaliseringen är en stor del av samhällsutvecklingen, inte minst i byggbranschen som står inför allt ökade krav på hållbarhet och hårdare konkurrens. Påskyndad digitalisering argumenteras vanligtvis för att möjliggöra ökad produktivitet, effektivitet och till att förbättra ökade samarbeten mellan olika aktörer. Med detta i åtanke finns det alltså stor potential för att utveckla och implementera flera digitala verktyg som kan komma att få en betydande roll i framtiden – i olika delar av byggprocessen.

  Syftet med studien är att undersöka och identifiera de möjligheter och utmaningar som parametrisk design medföljer ur ett hållbarhetsperspektiv. Studien undersöker även de för- och nackdelar som olika aktörer uttrycker med parametriska verktyg i tidiga skeden av byggprocessen. Vad parametrisk design är och hur det används i tidiga skeden är också en central del av denna studie. Parametrisk design innebär att digitala modeller skapas utifrån fördefinierade regler eller algoritmer – så kallade parametrar. Den digitala modellen genererar då automatiskt, utifrån angivna parametrar, ett färdigt resultat. Exempelvis kan fördefinierade regler gälla anslutningen mellan vägg och tak, eller hur hög en byggnad måste vara för maximalt dagsljusinsläpp. Det finns vidare tillämpning av detta begrepp som bland annat bistår med att generera analyser av koldioxidutsläpp, energiförbrukning, dagsljusfaktorer, materialoptimering m.m.

  Med en kvalitativ metod kunde vi undersöka detta ämnesområde på djupet och genom semi-strukturerade intervjuer (se vidare, 3.2.1) gav vår undersökningsgrupp möjligheten att delge sina svar och kunskap om parametrisk design på ett utförligt sätt. Totalt genomfördes åtta intervjuer som utgjorde grunden för denna studies resultat. Studien var dock avgränsad till de tidiga skedena av byggprocessen, för att undvika en alldeles för omfattande rapport. Samtliga respondenter i undersökningsgruppen arbetar med eller nära parametrisk design på arkitektkontor, tekniska konsultbolag eller fastighetsbolag. För att läsaren ska få en klar bild av de yrkesroller som deltog i intervjuerna har deras aktörsroller beskrivits utförligt (se vidare, 2.3).

  Studiens resultat tyder på att parametrisk design används i stor utsträckning i de tidiga skedena av byggprocessen. Några av verktygen är nämnt som Grasshopper, Dynamo, Rhino, Spacemaker, Rhino Inside Revit, Revit och Sketchup. De vanligaste mjukvarorna som nämns i intervjumaterialet är Grasshopper och Rhino.

  Resultatet pekar på att parametrisk design kan användas för att automatisera en del av arbetsuppgifterna och göra dem snabbare och enklare. Det visade sig också att dessa verktyg kan generera flera olika designalternativ och underlätta beslutfattandet. Att främja samverkan mellan yrkesroller var också en fördel i detta tillvägagångssätt. Nackdelarna inkluderade brist på kunskap och kompetens samt den digitala transformationen som gjorde det svårt för vissa att hänga med i teknikens framfart. Och andra sidan visade det sig att verktygen öppnade flera möjligheter i de tidiga skedena, till exempel genom att utgå från vissa parametrar som bland annat BOA och BTA för att ta fram förslag. En annan möjlighet var att designa trygga miljöer som är materialoptimerade och detta är av vikt ur ett socialt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Sedan lyftes också några utmaningar som identifierades i resultatet, bland annat behovet av innovativa standarder anpassade efter alltmer komplicerade geometrier och teknisk utveckling. För vidare läsning, se Kapitel 4.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Akram, Hoger
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kasem, Kani
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  En jämförande studie mellan platsgjuten betongvägg och skalvägg: Kostnad och tid för respektive byggmetod2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet utgör en jämförelse mellan två byggmetoder: platsgjutna betongväggar och skalväggar. Studien har gjorts för SEFA Betongentreprenad AB med avsikt att redogöra den mest lönsamma byggmetoden.De centrala aspekter som belyses i detta examensarbete är kostnader, tider och arbetsmiljö.Resultatet visar att byggnation med skalväggar leder till ökade materialkostnader i projektet, vilket också leder till en högre självkostnad för betongentreprenören. Byggtiden blir däremot kortare och det gynnar totalentreprenören vars arbetsplatsomkostnader och arbetsledningskostnader. Utöver detta ger skalväggar en bättre arbetsmiljö i jämförelse med platsgjutna väggar eftersom mindre arbetsmoment krävs på arbetsplatsen vilket också leder till minskning av antalet olyckor.Tider och kostnader baseras på enhetstider från Nybyggnadslistan 1999 samt prisförfrågningar. Därefter har vi gjort en noggrann kalkylering med hjälp av olika datorprogram så som Bluebem, Wikells och Excel för att kunna sammanställa den totala byggtiden och självkostnaden. Undersökningen baseras på dokumentation för ett byggprojekt som omfattar både en skola och studentbostäder i Lund.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Al Sadi, Sarmad
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hododi, Dylan
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Digitalisering av byggsektorn2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Den digitala utvecklingen inom byggproduktionssektorn ligger efter jämfört med många andra branscher och har fått ryktet om att vara rent av konservativ. Att säga att utvecklingen står stilla stämmer inte då majoriteten av företagen arbetar aktivt för en mer digitaliserad sektor. Trots detta domineras produktionsplatserna av pappersdokument, icke autonoma system och själva arbetet utförs mer eller mindre på samma sätt som det gjort i flera decennier. Trots att flertalet digitala verktyg och implementeringsmodeller finns tillgängliga möter dem inom byggproduktionssektorn en hel del motstånd. Denna rapport granskar de digitala innovationer som är på uppgång och som kan göra betydande nytta inom byggproduktion.

  Metod: Via sökmotorer på högskolans databas, samt internet gjordes insamling av rådata som sedan skulle analyseras och ligga till grund för kvalitativ insamlingsmetod. Litteraturstudien var grundpelaren som betingade de semistrukturerade intervjuerna, som i sin tur möjliggjorde en jämförelse mellan det teoretiska ramverket och intervjuresultat.

  Resultat: En klar majoriteten av de intervjuade aktörerna ansåg att 3D-skrivaren någon gång i framtiden kommer att inta byggsektorn. En implementering av 3D-skrivaren skulle medföra kortare produktionstider, reducerade produktionskostnader, eliminering av spill och mindre arbetskostnader. Autonoma systems inträde i byggproduktionssektorn kommer förmodligen inte ske inom en snar framtid då olika byggprojekt skiljer sig åt väldigt mycket. Hade byggandet blivit mer monotont skulle det underlätta väldigt mycket, men i dagsläget är sällan ett projekt det andra likt. Big data är en innovation som skulle kunna revolutionera byggbranschen på flera håll. Respondenterna förstod dock inte begreppets innebörd vilket tyder på att det inte satsas någonting på Big data inom produktionssektorn. Möjligheterna för Big data är många och det kan bland annat användas för effektivare kommunikation, effektivisering av produktionsplatsen, mer detaljerad koll på olika maskiner och mer kontrollerade material leveranser.

  Konsekvenser: För en allmänt lyckad implementering av 3D-skrivaren krävs det att även de mindre företagen kan införskaffa apparaten. De större företagen riskerar annars att konkurrera ut de mindre företagen. Då betong i allmänhet är ett material med förhållandevis hög miljöpåverkan medför detta konsekvenser för miljön som redan befinner sig i en utsatt position. Då det arbetas väldigt aktivt med att förbättra omvärldens miljöpåverkan är det därför viktigt att lägga fokus på att försöka producera mer miljövänlig betong.

  Begränsningar: Studien begränsades till ett fåtal svenska byggföretag i göteborgsregionen. I rapporten tas därför endast de fåtal respondenters åsikter med.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Azar, Kaihan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Abusetta, Seif Abdulhaziz
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Återbruk av prefabricerade betongbalkar: Hållfasthetsegenskaper av 60 år gamla prefab betongbalkar2023Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom den här studien undersöks om det är möjligt att återbruka 60 år gamla befintliga balkar som för närvarande används som takbalkar i lagerbyggnaden Viskaholm i Borås. Studien är kopplat till stadsutvecklingsprojektet Västerbro, där det planeras att lagerbyggnaden ska rivas och i stället ska det byggas nya bostäder. Balkarna som undersöks i studien är prefabricerade förspända betongbalkar.

  Målet med studien är att ta reda på hur balkarna skulle dimensioneras enligt boverkets konstruktionsregler BKR. Därefter kontrollera om balkarnas bärighetskapacitet klarar dagens standarder enligt Eurokoden EKS12/EC2 för högpresterande förspända betongbalkar. Detta med syftet att undersöka om det är möjligt att återbruka 60 år gamla prefabriceradebetongbalkar i nybyggnation.

  Balkarna var dimensionerade och fabrikgjutna i 1960-talet i enlighet med den svenska byggregeln Byggnadsstadga 1960 (BABS 60). Konstruktionsritningar för balkarna saknas och det finns brist på data för dimensionering av förspända betongbalkar enligt BABS 60. På grund av detta har balkarna dimensionerats i enlighet med Boverkets Kontruktionsregler BKR som gällde i 1995. Boken Byggkonstruktion 3 Betongkonstruktion av Bengt Langesten har används som stöd för dimensionering av balkarna. Sedan har balkarnas bärighetskapacitet beräknats enligt Eurokod 2, för att kontrollera om de klarar dagens bärighetskrav.

  Resultaten har visat att balkarnas moment- och tvärkraftskapacitet klarar den dimensionerande moment- och tvärkraften. Dock innehåller dessa balkar ingen minimiarmering eftersom det inte  krävdes av BKR. Men enligt Eurokod 2 ska balkarna innehålla minimiarmering även om deras tvärkraftskapacitet klarar den dimensionerande tvärkraften.

  Enligt resultaten dras slutsatsen att balkarna klarar både den dimensionerande moment- och tvärkraft. Men för att balkarna ska kunna återbrukas idag måste den minimiarmering som krävs enligt EK2 ersättas på något sätt.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Badeie, Arash
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Sarwari, Morsal
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Sincar, Sally
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetstagare inom byggbranschen har dubbelt så hög risk att råka ut för olyckor i jämförelse med andra branscher. Säkerheten och arbetsmiljön har brister som måste åtgärdas för att uppnå ”nollvision” -målet så att ingen ska skadas eller dö på arbetsplatsen. Syftet med detta examensarbete är att undersöka bakomliggande orsakerna till det höga antalet fall av olyckor samt undersöka beteende och attityd hos de anställda till arbetsmiljösäkerheten i branschen.

  Litteraturstudien visade vilka åtgärder myndigheterna vidtagit i form av att införa arbetsmiljölagar och föreskrifter för att förhindra risker mot olyckor. Utöver detta tilldelas sanktionsavgifter vid regelbrott och det finns krav på att företagen skall utföra egna arbetsmiljöarbeten. Alla dessa vidtagna åtgärder har fått olycksstatistiken att gå åt rätt håll. Vidare visade intervjustudierna vilka rutiner det finns för säkerhet och arbetsmiljöarbeten men även attityd, beteende och kommunikation undersöktes hos de anställda på arbetsplatsen.

  Stress visade sig vara en faktor som orsakar olyckorna och har sin grund i budgeten som ett projekt tilldelas. En annan betydande faktor är individens attityd och beteende till arbetsmiljösäkerhet och säkerhetsarbete, där risk för olyckor skapas genom att det slarvas med användningen av säkerhetsutrustning och att säkerhetsrutiner försummas. Dessutom är arbetskraften från utlandet och underentreprenörer med en annan säkerhetssyn en bidragande orsak till en ökad risk för olyckor.

  Det bör finnas en sund konkurrens mellan byggföretagen så att säkerheten inte äventyras på grund av ekonomin och samt sanktionsavgifterna bör ökas vid regelbrott. För att inprägla säkerhetsmedvetande hos de anställda bör företagen satsa mer på kontinuerliga information och utbildningar. Dessutom kan tjänstemännen påverka sina anställdas säkerhetbeteende genom att själva bära på skyddsutrustningen och ge positiv feedback. Det bör inte satsas mer på att skapa fler lagar, regler och rutiner utan mer på hur dessa skall förmedlas till individen så att denne förstår säkerhetssystemet och präglas av det.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser
 • 8.
  Bashouri, Ibrahim Mosaef
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Bashouri, Moatasem Bellah
  Återanvändning av betongslam som ersättning för ballast och cement2023Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet har genomförts i samarbetet med Swerock och Temakon. Målet är att återvinna slammet som uppkommer vid produktion av fabriksbetong. Elva gjutförsök har genomförts i högskolans laboratorium för att utvärdera vilket är det bästa sättet att återvinna slammet, som ersättning av ballast i en nytillverkad betong eller som ersättning av cement i betongen. Tryckhållfastheten för gjutförsöken undersöktes vid 7 och 28 dagar samt arbetbarheten testades genom sättmått och flyttsättmått. De två egenskaperna kommer att jämföras med referensbetongens egenskaper. Malningstester har genomförts delvis på Temakons laboratorium under handledning av Thomas Magnusson och på högskolans eget laboratorium. Resultatet visade att för slammet som cementersättning har vi fått likvärdig och till och med bättre tryckhållfasthet och arbetsbarhet i jämförelse med. Gjutningar där slammet användes som vått slam var tryckhållfastheten betydligt bättre än referensbetong, dock var arbetbarheten mer trögflytande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Borgare, Clara
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Johansson, Ebba
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kolfiberförstärkning: undersökning av kolfiberlameller i byggbranschen2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förstärkning med kolfiberkompositer har de senaste decennierna fått en betydande roll i byggbranschen och används för att förstärka befintliga konstruktioner och anläggningar. I situationer där en konstruktion försvagats, av exempelvis en olycka eller att kraven på byggnadens bärighet höjs, kan leda till att förstärkning med kolfiber tillämpas. I dagsläget finns en rådande problematik kring materialtester av kolfiber, vilket genererar i svårigheter för vidare etablering av materialet. Det finns inte heller tydliga standarder för att testa och dimensionera kolfiber. I samverkan med konstruktionsföretaget Stiba AB testas, undersöks och jämförs i denna studie kolfiberlameller.

  Studien grundar sig i två metoder, en marknadsundersökande del samt en prövande del. Den prövande delen utgår från standaren SS-EN ISO 527-1, där kolfiberlameller från utvalda tillverkare prövats. Materialen prövades på draghållfasthet och elasticitetsmodul. Marknadsundersökningen resulterade i att tillverkarna som undersökts ser ut att hålla sammakvalitét. Resultatet från prövningarna visade på en viss osäkerhet i prövningens metod då draghållfastheten inte gick att bestämma, men elasticitetsmodulen gav tillfredställande resultat. Vidare jämfördes och diskuterades prövningen med marknadsundersökningen. Värdena varierade och slutsatsen drogs att ytterligare prövningar bör göras för att få ett säkerställt resultat.

 • 10.
  Davidsson, Christian
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Odgård, Carl
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Peterström, Emil
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Deformationsegenskaper hos slanka förbindare i trä och betong2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Byggbranschen har som alla branscher en önskan att minska sin klimatpåverkan. Genom att ersätta betongbjälklag med samverkansbjälklag kan cementanvändningen minskas. För att kunna ha stora spännvidder är det nödvändigt att de ingående materialen samverkar i så stor grad som möjligt. Här är förbindaren en viktig komponent då styvheten i förbindaren är en viktig faktor för att öka graden av samverkan.

  Syftet med denna rapport är att undersöka deformationsegenskaperna hos förbindare i trä och betong. Ökad kunskap inom detta område kan leda till bättre förutsättningar att dimensionera samverkansbjälklag samt andra trä- och betongkonstruktioner.

  Beräkningsmodeller för flytledens läge baserades på Johansens teorier samt teorierna för balk på elastiskt underlag. Tryckprover utfördes med flera olika förbindare i både trä och betong för att ta reda på bäddmodul och bäddhållfasthet. Dragprover utfördes på samtliga av dessa förbindare för att fastställa sträckgränsen av varje enskild förbindare. För att styrka omberäkningsmodellerna uppvisade korrekta resultat böjdeformerades förbindare förankrade i provkroppar av betong och trä. Provkropparna delades och en flytled mättes ut på två olika sätt för varje provkropp. De nödvändiga materialparametrarna tillämpades sedan i beräkningsmodellerna och kontrollerades med de utmätta flytlederna.

  Resultaten från provningar och beräkningar tyder på att Johansens teorier fungerar bra i brottgränstillstånd samt att spänningsfördelningen då ter sig som en jämnt utbredd fördelning. Då materialen fortfarande är elastiska fungerar teorin om elastiskt underlag bra och spänningsfördelningen ter sig då triangulärt. Proverna tyder även på att träets bäddhållfasthet och bäddmodul påverkas beroende på om förbindaren är spetsig eller trubbig.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Deformationsegenskaper hos slanka förbindare i trä och betong
 • 11.
  Ebersson, Alexander
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Projektering av grupphusområde: VA-installationer och röranläggning2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Rapporten visar hur projekteringen av VA-installationer och röranläggningen utfördes för ett grupphusområde som planerades. Värmebehovsberäkningar för byggnaderna utfördes, uppbyggnaden av röranläggningen upprättades på ritningar samt dimensionerades enligt i branschen gällande regler och praxis. Projekteringen utfördes med datorprogram samt branschlitteratur och resulterade i fyra situationsplaner över grupphusområdet i skala 1:200 samt ett flödesschema.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  PROJEKTERING AV GRUPPHUSOMRÅDE
 • 12.
  Ekeblom, Frida
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Lokal recirkulering av rivningsmaterial: Avfall som råvara i kvarteret Västerbro2022Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien handlar om recirkulering av rivningsmaterial i anslutning till det storskaliga stadsutvecklingsprojektet Västerbro, som Riksbyggen och Bostäder i Borås står bakom. På platsen finns idag en tegelbeklädd lagerbyggnad från 1960-talet och exploatörernas visioner bygger på att lagerbyggnaden rivs och ersätts med nya byggnader. Genom selektiv rivning ser man möjligheter att återvinna byggnadens fasadtegel och betong från befintligt bjälklag för att återanvända detta i uppförandet av det nya kvarteret.

  Syftet med studien är att estimera klimatnyttan från recirkulerat material från selektiv rivning av lagerbyggnaden, med målet att bidra som beslutsunderlag för beställare vid recirkulering av rivningsmaterial.

  Klimatpåverkan från recirkulering av rivningsmaterial från lagerbyggnaden beräknas i en livscykelanalys som jämför fem likvärdiga fasadelement med olika mängd inblandning av återbrukad betongballast, återbrukat rensat tegel, och återbrukade kapade tegelstycken från befintlig fasad. Beräkningen utgår ifrån en lokal recirkulering då rivning sker på platsen där det nya kvarteret ska byggas. Fasadelementet är ett prefabricerat sandwichelement med fast-gjutet tegel. Som stöd i beräkningen användes IVL Svenska Miljöinstitutets handledning för klimatberäkningar i Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM.

  Beräkningar uppskattar att selektiv rivning med återbrukade kapade tegelstycken från be-fintlig fasad kan spara 28 % växthusgasutsläpp jämfört med ett likvärdigt fasadelement bestående av enbart av primära råvaror.

  Studierna presenterade i den här rapporten är kopplade till Västerbros forskningsprojekt Framtidens kvarter- för en hållbar livsstil som har följts genom deltagande i återkommande styrgruppsmöten, en workshop samt genom samtal och intervjuer med projektdeltagare.

  Studien omfattas också av en teoretisk översikt av den lagstiftning och de incitament som berör recirkulering av bygg- och rivningsmaterial och visar på samhällets höga ambitioner att påskynda omställningen mot cirkulära materialflöden. Sammanställningen visar också på att lagar och regler ger en stor flexibilitet och att recirkulering av bygg- och rivnings-material till stor del bygger på frivillighet eller den enskilde aktörens vision och vilja om att bygga hållbart.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Fofana, Sarah
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Daoud, Meriam
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Masshantering: Massors tekniska byggbarhet i anläggningsprojekt2022Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Anläggningsbranschen står för den stora delen av avfall i form av schaktmassor i Sverige. För att hantera schaktmassor behövs en bra och detaljerad forskning, detta ska leda till minskning av koldioxids utsläpp som påverkar klimatet.

  Rapportens syfte är att skapa en mall som ska hjälpa Trafikverket att få en bättre kontroll över masshantering och att den ska funka för alla anläggningsprojekt. Syftet med rapporten är även att kunna återanvända schaktmassor som uppkommer i ett anläggningsprojekt, detta genom att optimera jordmassor samt bedömning av de massorna med hänsyn till avfallshierarkin. För att kunna komma fram till ett bra resultat har Excel programmet använts för att skapa mallen. Olika litteraturstudier, datainsamling av valda metoder och dokumentanalys har utförts för att hitta information som till exempel Trafikverkets dokument och även Trafikverkets Juridisk tolkning och tillämpning av lagstiftning för masshantering har använts för att hitta information om olika lagstiftningar om avfallshantering.

  Resultatet visar en mall som kan användas för att bedöma schaktmassor och klassificerar de enligt lagar och föroreningshalter, samt materialtypen och viken tjällfarlighetsklass schaktmassorna har. Med hjälp av den mallen ska den nya avfallshierarkin uppnås det vill säga att flera mängder av schaktmassor ska utgöras som resurs istället att deponera flera mängder och krossa berget för att få nya massor. De stegen som avfallshierarki består av är:

  • Förebygga- minimera uppkomst genom resursanvändning
  • Säkerställd avsättning, tekniskbyggbarhet och miljömässig kvalité, massorna går till närliggande projekt.
  • Förädla i projektet → resurs till exempel makadam för infräsning i väg.
  • Förädla på anläggning → resurs till exempel efter våtsiktning.
  • Deponering

  För att massorna ska klassas som resurs skall tre viktiga krav uppfyllas enligt miljöbalken:

  1. Teknisk byggbarhet
  2. Miljömässig kvalitet
  3. Säkerställd avsättning

  En mängd av schaktmassor kan återanvändas, det vill säga att de massorna kan vara biprodukter och används på ett annat användningsområde, som till exempel fyllnadsmaterial. De massorna som innehåller en mängd föroreningshalt, kan återanvändas efter en handlingsprocess utförs för att få bort de föroreningar, exempel på en process som kan genomförs är våtsiktning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Hajibabaei, Pejman
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Accelerated Carbonation Of Cement Pastes And Mortars2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Betongkonstruktioner har den största ytan av alla människor gjorda strukturer. Stor yta gör att betong kan absorbera CO2 från luften under betongens hela livstid. Det uppskattas att betong under sin livstid kan absorbera cirka 15–20 % av CO2 som hade producerats i cementproduktionen. I Sverige uppskattas CO2-upptaget till 300 000 ton per år.

  Denna studie syftar till att undersöka den optimala kombinationen som kan påverka karbonatisering. Accelererad karbonatisering med 65% relativ luftfuktighet och 10% CO2-koncentration utfördes för att kunna simulera upptaget av koldioxid i cementpastor och cementbruk. En rad experiment har genomförts tillsammans med RISE och Högskolan i Borås. I denna studie krossades cementpastor i tre olika fraktioner för att utvärdera effekten av kornstorlek och påverkan av cementpastasinnehål i upptaget av CO2. Slutligen analyserades karboneringsdjupen för cementbruk efter 14 dagar accelererad karbonatisering.

  De experimentella resultaten från accelererad karbonatisering visar att med ökad halt av flygaska kan CO2-upptaget ökas. Cementpastan med 30 % flygaska och fraktionen lägre än två mm uppvisar det högsta CO2-upptaget jämfört med andra cementpastor med grövre fraktioner i denna studie. Dessutom ökade karbonatiseringsdjupet i cementbruk med 30% flygaska cirka tre gånger mer jämfört med cementbruk med 100% Portlandcement. Utifrån dessa resultat kan det konstateras att inblandning av tillsattmaterial i cementpasta kan förbättra CO2-upptaget och dessutom kan CO2-upptaget sker effektivare om mer kontaktytor blir involverade med CO2 genom att krossa cementpastan i fraktionen 0–2 mm.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensarbete
 • 15.
  Hampo Asadour, Hampus
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Shaat, Salma
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Säkerhet vid lyftoperationer hos Wästbygg2023Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete fokuserar på lyftoperationer och säkerheten kring processen som medföljer. Olyckor som sker där en lyftoperation hade en central roll i händelsen är inte mycket förekommande. Men de fåtal gången som dessa olyckor sker är konsekvenserna oftast grova och resulterar även i dödsfall. Detta arbete fokuserar därmed i vilka preventiva åtgärder som kan tas för att motverka detta genom att analysera och intervjua individer som arbetar med lyft dagligen eller som arbetar kring dess arbetsmiljö. Genom arbetets gång har det identifierats en rad brister som existerar i branschen. Bristerna som har identifierats har varit inom olika områden av branschen som utbildning, kommunikation, utländsk arbetskraft, kultur med mera. Resultat av denna analys är produktionen av ett take 2 block vilket är en form av checklista som kan användas för att dubbelkolla och säkerhetsställa att en lyftoperation kan utföras säkert samt minska riskerna för olyckor och tillbud.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Henriksson, Arvid
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Klasson, Emilia
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Stomkonstruktioners olika klimatpåverkan och kostnad: Betong- och trästommar i flerbostadshus2023Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om ett flerbostadshus på 9-våningar beläget i Borås, uppfört av Peab. Det nuvarande flerbostadshuset är byggt med en betongstomme år 2016 och denna studie syftar till att undersöka vilken skillnad det gör på byggnadens totala klimatpåverkan och kostnad, vid val av trä som alternativt stommaterial.

  Syftet med studien är att lyfta fram skillnaden val av stommaterial kan göra på byggnadens totala klimatavtryck, med målet att konkretisera skillnaden genom undersökning ur ett livscykelperspektiv.

  Klimatpåverkan från de båda stommaterialen beräknas i en livscykelanalys upprättad utefter mängder på de faktiska stomvalen applicerat på flerbostadshuset. Beräkningen utgår ifrån generiska värden på material i ytterväggar, bärande innerväggar och mellanbjälklag. Verktyget som använts är IVL Svenska Miljöinstitutets klimatberäkningsverktyg, Byggnadssektorns miljöberäkningsverktyg (BM). Samtliga konstruktionsdelar i betong är hämtade från referensobjektets ritningar där konstruktionsdelar i trä har tagits fram med hänsyn att motsvara kraven på betongkonstruktionen. Utöver klimatberäkningarna har även en kostnadskalkyl genomförts för att konkretisera kostnadsskillnaderna.

  Studien omfattas även av intervjuer som visar på att KL-trä och prefabbetong har få skillnader i produktionsskedet. Intervjudelen ligger också till grund för val av ingående delar i beräkningen då undersökningen visar på att en träbyggnad på 9-våningar kräver stomstabilisering av olika inslag.

  Uppskattning från beräkningar visar att samma flerbostadshus på 9-våningar i Borås hade minskat sitt klimatavtryck med 60 % vid val av en trästomme. Samtidigt skulle det nya stomvalet generera i en total kostnadsökning på 3,38 % i förening med en intäktsminskning på 0,54 % till följd med minskad boarea.

  Samanställning av beräkningen visar på att trä har en lägre klimatpåverkan jämfört med betong samtidigt som betong har en lägre kostnad. Produktionsmässigt är trä ett effektivare material att bygga med och i takt med att samhället växer behövs det värnas om en hållbar framtid genom val som generar i en minskad klimatpåverkan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Johansson, Jesper
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Karlsson, Kalle
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Framtidens innerväggar: en granskning av sex olika innerväggstyper ur ett klimat-, brand- & ljudperspektiv2023Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med den rådande globala uppvärmningen och en byggsektor som står för upp till 40 % av hela Sveriges klimatpåverkan, har klimatsmart byggande blivit en allt större fråga i dagens samhälle. GH Olofsson Bygg & Entreprenad AB och Holgers Stugmaterial AB vill ligga i framkant gällande denna viktiga branschfråga där stor förändring kan ske med relativt små medel. I samarbete med GH Olofsson Bygg & Entreprenad AB och Holgers Stugmaterial AB granskades därför sex olika innerväggssystem utifrån klimatpåverkan och dess funktioner i form av brand och ljud. Detta för att kunna identifiera det mest optimerade alternativet utifrån dessa kategorier. Systemen består av en fullisolerad 70 mm stomme med två lager skivmaterial på var sida av samma fabrikat.

  Metoden för studien är en Livscykelanalys (LCA) gällande produktskedet till byggproduktionsskedet (A1-A5.1), vilket innebär att ett system studeras från vagga till grind. Vagga till grind innebär i detta fall att systemen studeras från råvaruförsörjningen av respektive materialkomponent, till byggnation av vägg på arbetsplatsen. Klimatpåverkansberäkningarna för sex utvalda system utfördes med hjälp av data från olika materialtillverkares miljövarudeklarationer (EPD) i Excel, där Global Warming Potential (GWP) är den studerade miljöindikatorn. Ett test gällande ljudisoleringsförmåga genomfördes på Research Institutes of Sweden (RISE) av ett tidigare otestat system. Utifrån detta test och ingående materialparametrar kunde sedan övriga systems funktioner identifieras.

  För väggsystemen är det skivmaterialet som generellt är den största bidragande faktorn för en hög klimatpåverkan. En innervägg bestående av Smartax träregelstomme (45 x 70 mm), 70 mm Paroc eXtra stenullsisolering och dubbla lager av Norgips Standard ECO på var sida av stommen beräknades och uppskattades vara det mest optimerade systemet utifrån de granskade aspekterna. Skulle dock samtliga miljöindikatorer granskas hade istället en konstruktion bestående av Smartax träregelstomme (45 x 70 mm), 70 mm Hunton Nativo träfiberisolering och dubbla lager av Norgips Standard ECO på vardera sida om stommen, ansetts som det mest optimerade systemet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Kadawo, Abdinasir
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Sadagopan, Madumita
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  During, Otto
  RISE CBI Cement and Concrete Research Institute.
  Bolton, Kim
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Nagy, Agnes
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Combination of LCA and circularity index for assessment of environmental impact of recycled aggregate concrete2023Ingår i: Journal of Sustainable Cement-Based Materials, ISSN 2165-0373, E-ISSN 2165-0381, Vol. 12, nr 1Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Multidisciplinary approach is used to evaluate concrete with recycled concrete aggregates (RCA) from technical, environmental impacts and product circularity perspectives. Two RCA replacements investigated, RAC50: fine aggregates; RAC100: both coarse, fine aggregates. Reference, recycled concretes have same cement content, similar workability and compressive strength requirement, proven experimentally. RCA is sourced from pre-fab element discards of a Swedish plant, the logistical alternatives requiring environmental impact analysis. Alternatives are RCA crushing at plant and crushing at a different location including transportation. LCA shows transportation is second largest contributor after cement in all impact categories. RAC alternatives show lower total impact than reference concrete due to RCA replacement. A circularity index for concrete based on economic value of recirculated aggregates; supplements LCA for sustainability reporting. Circularity index results: RAC100 > RAC50 > RC. Combining circularity index with LCA helps optimize recycling process with regard to amount of recycled material and logistics respectively.

 • 19.
  Kader, Narmin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Khoshdel, Kimia
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Fuktsäkerhet inom nyproduktion: Väderskydd2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är framtagen till att uppmärksamma fuktsäkerhet i nyproduktion med hjälp av väderskyddssystem. Detta är en teknik som har introducerats till byggbranschen, men som fortfarande inte har fått tillräckligt med uppmärksamhet i branschen. Det är uppenbart att fördelar med väderskydd överväger nackdelar, men dock väljer oftast beställare det traditionella sättet för att hålla sig till en mindre budget vid byggstart. Detta är ett kortsiktigt beslut som leder till risk för brist i fuktsäkerheten vid produktionsskedet. Det kan vara svårt att vinna en upphandling för en byggentreprenör med inkluderad kalkyl för väderskyddet, då det medför högre kostnader. Kombinationen väderskyddat bygge och användandet av prefabricerade byggelement kan minimera risk för fuktupptag. Prefabricerade konstruktion bidrar även till en kortare byggtid och mindre arbetsplats. Ju tidigare beslut av insättning väderskyddssytem tas, desto bättre fuktsäkras konstruktionen. De beställare som har intervjuats i detta projekt, ansåg den höga kostnaden som en nackdel. I detta examensarbete är avsikten att ändra synen på väderskydd. Påvisa de långsiktiga fördelar, samt besparingar som i stort sett är lika stora som nackdelarna. Väderoberoende produktion resulterar i goda effekter som gynnar fler än en part i projektet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Lam, Kenny
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Thai, Vi Thanh
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Guyo, Mohamud
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Digitalisering - Fallstudie av en digital modell2023Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Byggbranschen står inför många utmaningar som exempelvis låg produktivitet, brist på forskning, utveckling och digitalisering. Idag har byggbranschen hamnat efter inom produktivitetsutveckling och digitalisering jämfört med andra branscher. Dock är byggbranschen i en utvecklingsfas inom digitalisering, vilket kommer att bidra till ökad produktivitet, effektivitet samt hållbarhet. Produktivitets ökningen kan exempelvis erhållas med hjälp av användning av digitala verktyg och ökad digitalisering av byggprocessen.

  Detta examensarbete har undersökt hur långt digitaliseringen har kommit inom byggbranschen genom att göra en fallstudie av en färdigställd förskola i Borås. De digitala handlingarna för denna förskola har använts som ett underlag för att återskapa en digital kopia av den färdiga byggnaden. Som nästa steg har sedan den digitala modellen studerats vidare genom att med hjälp av en mjukvara genomföra energiberäkningar på objektet. Det som framgick av dessa försök var att den digitala modellen som erhölls av fastighetsägaren inte var komplett. Modellen var i stora delar komplett i geometrin, men saknade elementära delar som exempelvis data beträffande materialegenskaper för väggar, fönster och dörrar. Som en del i undersökningen av hur långt digitaliseringen har kommit i branschen genomfördes även intervjuer av personer vilka dagligen är involverade i digitaliseringsprocessen av branschen. Av intervjuerna framkom att det finns brister i hur man ser på exempelvis begreppet BIM och för att ta steget till Digitala Tvillingar krävs att all information finns tillgängliga för byggnaden i fråga.

  Avslutningsvis kan det konstateras att ökade digitalisering kan förbättra byggbranschen till det bättre för framtiden, men för att detta ska ske måste de digitala verktygen användas på korrekt sätt och att det måste finnas öppenhet för förändring samt bredare tillämpning av digitalisering inom byggbranschen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Latvala Tellborg, Emma
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Strömhäll, Robin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Karlsson, Dennis
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Nudging för ökad avfallssortering på byggarbetsplats2022Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Byggbranschen medför stora avtryck på miljön och så mycket som en tredjedel av Sveriges totala avfallsmängder produceras på landets byggarbetsplatser. Både myndigheter och företag jobbar för att avfallsmängderna ska minska och sorteringsgraden öka, för i slutändan gynnar det hela samhället. För att öka sorteringen av byggavfall behöver individerna på plats få rätt förutsättningar som förenklar vägen från byggplats till avfallscontainer. En metod som visat sig ha kraftfull effekt för sådana ändamål är nudging. Nudging är ett begrepp som handlar om att knuffa individer till att ta beslut som gagnar samtliga parter i samhället.

  I denna studie implementerades en mängd nudgingverktyg på två byggarbetsplatser med syfte att öka avfallssorteringen för projekten.

  Flertalet intervjuer har gjorts med aktuella personer inom ämnet för att få en djup förståelse för ämnet och dess effekter. En mindre enkätstudie genomfördes med de individer som arbetar på byggarbetsplatserna. En frekvensstudie genomfördes efter implementeringsfasen för att undersöka nudgingens påverkan.

  Resultatet av denna studie tyder på att metoden kan underlätta sorteringen av avfall för hantverkarna på plats. Hantverkarna på Etikhus har en vilja att sortera avfall och utveckla sorteringen vidare. Eftersom nudging kan väva samman vilja och handling så finns det goda förutsättningar för att utveckla konceptet och användningsområdena kan undersökas på ett ännu bredare plan än denna studie gjort. För att få ett så givande resultat som möjligt kom denna studie fram till att det krävs en engagerad ledning som vägleder och uppmuntrar utövarna. Ett projekt av detta slag kräver ett stort tidsrum vilket denna undersökning inte fullt ut kunde möta. Det lämnar frågetecken som förhoppningsvis framtida studenter kan ge svar på.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Lennartsson, Martin
  et al.
  Jönköping University, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Movaffaghi, Hamid
  Jönköping University, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Linderoth, Henrik
  Jönköping University, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Exploration of the BIM Development and Application: Identifying Key Areas for the Industrialized House-Building Sector2018Ingår i: Proceedings of the 17th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering. 5-7 June 2018, Tampere, Finland. / [ed] Mela, K., Pajunen, S. and Raasakka, V., 2018, s. 1030-1037Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Building Information Modelling (BIM) is claimed to transform the Architecture, Engineering and Construction (AEC) industry, whereas current research has argued that diffusion of BIM use proceeds at a slower rate than the optimistic predictions. Much of the research on BIM has focused on the traditional part of the industry and larger companies, whereas less attention has been paid to the industrialized house-builders. The underlying idea of industrialized house-building is to increase efficiency, both internally (do things right) and externally (do the right things), with repetitiveness in production facilities. Previous research indicates that there is a lack of demand for BIM, both internally and externally, and that BIM use is rather determined by an individual’s subjective positive or negative evaluation of BIM, which may be hazardous for industrialized house-builders. However, using BIM in repetitive processes is claimed to have potential to improve the output of industrialized housing building.

  Hence, based on this background the aim of the paper is twofold: Firstly, to explore the current state of practice, and perceived constraints and driving forces of BIM-use with respect to industrialized house-building. Secondly; based on the results identify key areas for the continuous development of BIM within this sector of the construction trade. A mixed method approach was employed. To begin with, participant observations were carried out in connection to a regional development project, where managers from a selection of industrialized house-building companies assembled in order to identify key areas for development. Thereafter, interviews with managers in industrialized house-building companies were conducted to describe a state of practice within the industrialized house-building sector. Finally, a survey (n=52) was administered to employees at industrialized house-building companies on the Swedish market.

  Deducted from the observations at the meetings, the vast number of different software that are used in a large variety of different processes and the need for integration between BIM and other systems was highlighted. Discussions mostly concerned technical issues that can be explained by the fact that meetings participants were technical and development managers. The interviews gave at hand that better connection between BIM and the Enterprise Resource Planning (ERP) is a topic that should be prioritized. The results from the survey showed that 63 per cent of the respondents have experience from working with BIM. The immediate results show similarities with previous studies of BIM use among mid-sized firms in the traditional building and construction industry regarding use frequency, perceived benefits and constraints, as well as perceived challenges. However, it is concluded that the industrialized house building sector need to adapt BIM aligned to their unique conditions in order to reap benefits, without looking too much at what is going on in the traditional construction industry.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Martinovic, Isidora
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hållfasthets- och temperaturutveckling hos klimatförbättrad betong2022Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att jämföra hållfasthetstillväxten och temperaturutvecklingen i klimatförbättrad anläggningsbetong, vilket är betong där 50% av cement har ersatts med slagg och därmed utsläppet av koldioxid från cement reducerats. Examensarbetet skrivs i samarbete med Skanska Stora Projekt Väst. Skanska har som mål att bli helt klimatneutralt till år 2045 och utvecklar ständigt sina betong för att nå målet. Skanskas klimatförbättrad betong, benämnt av Skanska “Gröna betong” är ett steg åt rätt riktning.

  Examensarbetets syfte är att undersöka hur produktionsplaneringen skulle se ut för en bestämd hållfasthetsklass hos en klimatförbättrad betong jämfört med en referens betong. Med handledning av Skanska genomförs en kvantitativ utredning med beräkningar i programvaran ”Produktionsplanering Betong” (PPB). En referensbetong och en klimatförbättrad betong vars hållfasthetsklass, vattencementtal, cementmängd med mera, varit känd har matats in i PPB med syfte att undersöka hur egenskaper som hållfasthet har utvecklats hos de olika betongen. Kända parametrar har varierats, såsom utetemperatur och tjocklek på betong för att undersöka hur hållfasthets- och temperaturutvecklingen påverkas hos de olika betongtypen och vilken formrivningstid betongen får utifrån detta.

  Resultaten visar att den klimatförbättrade betongen har långsammare hållfasthetsutveckling första dygnen men efter 28 dygn blir hållfastheten ungefär densamma som referensbetongens. Vintertid behövs extra åtgärder för att den klimatförbättrade betongen ska kunna gjutas. Formrivningstiden beräknades också och resultatet påvisade att den tunnare konstruktionen av klimatförbättrad betong hinner frysa innan hydratationsprocessen sätter igång.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Movaffaghi, Hamid
  Chalmers University of Technology.
  Optimum Parameter of Dampers Interconnecting Adjacent Structures during Earthquake2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 25. Movaffaghi, Hamid
  Stochastic linear and nonlinear response statistics of a structure during earthquake2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 26.
  Movaffaghi, Hamid
  Department of Applied Mechanics, Division of Material and Computational Mechanics, Chalmers University of Technology, Sweden.
  Vibration Reduction of Structures Using Global and Local Optimization Techniques2006Ingår i: Proceedings of the 19th Nordic Seminar On Computational Mechanics, 20-21 October, 2006, Lund, Sweden / [ed] O. Dahlblom, L. Fuchs, K. Persson, M. Ristinmaa, G. Sandberg & I. Svensson, Structural Mechanics, LTH , 2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In order to solve vibration problem in large-scale structures a global optimization program based on genetic algorithms has been integrated into an existing local optimization tool consisting of a commercial finite element program and a local optimization program based on gradient methods. The developed optimization tool has been tested on a 3D structure for vibration reduction purposes using seismic load as excitation forces.

 • 27. Movaffaghi, Hamid
  et al.
  Friberg, Olof
  Structural Vibration Reduction Using Genetic Algorithm for Optimal Locations of Viscoelastic Dampers2002Ingår i: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference / [ed] W. B. Langdon et al., an Francisco, Calif.: Morgan Kaufmann Publishers , 2002Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 28.
  Movaffaghi, Hamid
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.(Construction Engineering).
  Yitmen, Ibrahim
  Developing a framework of a multi-objective and multi-criteria based approach for integration of LCA-LCC and dynamic analysis in industrialized multi-storey timber construction2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  To improve organizational decision-making process in construction industry, a framework of a multi-objective andmulti-criteria based approach has been developed to integrate results from Life-Cycle Analysis (LCA), Life-Cycle CostAnalysis (LCC) and dynamic analysis for multi-storey industrialized timber structure. Two Building InformationModelling (BIM)-based 3D structural models based on different horizontal stabilization and floor systems will beanalyzed to reduce both climate impact, material and production costs and enhance structural dynamic response of thefloor system. Moreover, sensitivity of the optimal design will also be analyzed to validate the design. The multi-objectiveand multi-criteria based LCA-LCC framework analyzing the environmental, economic, and dynamic performances willsupport decision making for different design in the early phases of a project, where various alternatives can be created andevaluated. The proposed integrated model may become a promising tool for the building designers and decision makers inindustrialized timber construction.

 • 29. Movaffaghi, Hamid
  et al.
  Yitmen, Ibrahim
  Department of Construction Engineering and Lighting Science, School of Engineering, Jönköping University, 551 11 Jönköping, Sweden.
  Framework for Dynamic Circular Economy in the Building Industry: Integration of Blockchain Technology and Multi-Criteria Decision-Making Approach2023Ingår i: Sustainability, E-ISSN 2071-1050, Vol. 15, nr 22, artikel-id 15914Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The building industry is one of the most resource-intensive sectors in industrialized countries, requiring a shift from a linear to a more sustainable circular economic model. Nevertheless, there are several major challenges, such as the management of information regarding used materials and products, the lack of cross-sector documentation tools, and sales operations for implementing a dynamic circular economy in the building industry. To overcome these challenges, blockchain technology for documentation, tracing used materials and products, and the use of multi-criteria decision-making approaches for the ranking and selection of optimal used materials and products have emerged as crucial facilitators, with the potential to address the technological, organizational, environmental, and economic requirements. The purpose of this study is to develop a theoretical framework of a digital platform ecosystem for implementing a dynamic circular economy in the building industry through the integration of blockchain technology and a multi-criteria decision-making approach built upon their synergy. The priority order of two alternatives of used materials and products was determined according to the AHP method, leading to selection of the most sustainable alternative. This research study contributes to dynamic circular economies by (1) facilitating cross-sector information transparency and the tracing of used materials and products from their sources to their end-of-life stages and through (2) the ranking and selection of used materials and products based on their overall properties.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Nagy, Agnes
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ringsberg, Henrik
  Chalmers university of technology.
  Sadagopan, Madumita
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Regional recycling of concrete: survey study2020Ingår i: Webbinarium: Regional återvinning av betong / [ed] Agnes Nagy, Borås, 2020Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Nilsson, Melker
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Larsson, Filip
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Norström, Filip
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Avvikelsehantering och förbättringsarbete gällande odokumenterade avvikelser inom byggsektorn: Med avseende på hantering av icke dokumenterade avvikelser2023Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom byggbranschen sker det som på många andra arbetsplatser fel och avvikelser, större fel som kostar organisationen mycket pengar men också mindre fel och missar som inte dokumenteras. Hur en organisation hanterar de avvikelser som sker, både stora och små är avgörande och har stor koppling till förbättringsarbetet samt hur man kan ta sig framåt och utvecklas till det bättre.

  Syftet med arbetet är att få en bild över hur arbetet med avvikelsehantering, förbättringsarbete och erfarenhetsåterföring kan se ut inom branschen. Detta för att sedan undersöka hur det förbättringar kan appliceras med fokus på de avvikelser som uppstår men inte rapporteras.

  För att uppfylla studiens syfte var undersökningsmetod en en kvalitativ fallstudie. Detta för att avsikten var att dels utföra en nulägesanalys samt söka möjliga förbättringsområden som är applicerbara för olika organisationers arbetssätt. För att skapa en helhetsbild av området som studerats, hölls till en början en ostrukturerad intervju, denna intervju kom sedan att stå till grund för de semistrukturerade intervjuerna som hölls därefter. Författarna har även fått ta del av en organisations verksamhetsledningssystem, för att komplettera intervjuerna som genomfördes och slutligen få en korrekt nulägesanalys.

  Svaret på rapportens frågeställningar visar att stora delar av förbättringsarbete inom byggbranschen bygger på att lära sig av sina misstag. Eftersom förbättringsarbete och erfarenhetsåterföring bygger på rapporterade avvikelser, finns det stora vinster att hämta genom att få upp antalet avvikelser som rapporteras. Antalet avvikelser som rapporteras kan ökas genom att antingen identifiera fler avvikelser eller se till så att de avvikelser som identifierats, faktiskt rapporteras.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Omar, Yusuf
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Bellvik, Emil
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Underentreprenörernas säkerhetsarbete genom arbetsberedningar: Riskinventering, riskbedömning och arbetsberedning2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Varje år sker det allvarliga olyckor på byggarbetsplatserna i Sverige. Detta examensarbete har utförts i samarbete med Skanska Hus Region Göteborg och har som mål att förbättra säkerheten hos underentreprenörer till Skanska.Syftet med arbetet är att hitta lämpliga metoder och redskap som Skanska som huvudentreprenör kan använda sig av för att stödja sina underentreprenörer till en bättre säkerhetsplanering.Arbetet inleds med en litteraturstudie över hur olycksstatistiken ser ut på Skanskas byggarbetsplatser, samt en teoretisk bakgrund till hur processen kring riskinventeringar, riskbedömningar och arbetsberedning hanteras. Tillvägagångssättet har varit att undersöka genom intervjuer, enkäter och platsbesök vid sju utvalda byggarbetsplatser i väst Sverige, hur underentreprenörer hanterar riskinventeringar, riskbedömningar och arbetsberedningar. Vi har även undersökt vad Skanska Hus Göteborg gör idag vid upphandlingsprocessen för att säkerställa att underentreprenörerna tar sitt ansvar när det gäller arbetsmiljön på byggarbetsplatserna och vad som kan förbättras.Resultatet av undersökningen är att det finns tydliga skillnader mellan hur säkerhetskulturen är bland de olika underentreprenörerna. Ett av problemen är att underentreprenörerna inte har tillräckligt med förståelse över vad deras ansvar är när det gäller att skapa en säker arbetsmiljö på byggarbetsplatserna. För att lösa detta problem har vi undersökt vad som är viktigt för att stärka underentreprenörernas delaktighet och engagemang som i sin tur leder till att de anställda får möjlighet till att förbättra sitt eget ansvar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33. Palmgren, Eleonora
  et al.
  Bonving, Estelle
  Vilka möjligheter och hinder finns det för återbruk i byggbranschen?2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Byggbranschen står för en stor andel av Sveriges koldioxidutsläpp som bidrar till klimatförändringarna. Branschen behöver därmed ställa om från linjärt byggande till cirkulärt byggande där mer återbruk av byggprodukter och byggmaterial kan bidra till förändringen. Idag är marknaden för återbruk inom byggbranschen begränsad och fler produkter behöver tillgängliggöras. Syftet med studien är att undersöka hur processerna för återbruk fungerar i nuläget. Därtill har det undersökts om återbruksinventeringarna inför rivning av byggnader skulle kunna digitaliseras och standardiseras för att främja ett cirkulärt byggande genom hela byggprocessen.

  För att få en bred inblick i hur byggbranschen arbetar med återbruk och vilken kunskap som finns, har en kvalitativ intervjustudie har genomförts med nio olika aktörer verksamma i Västra Götaland. Aktörerna är fastighetsutvecklare, återförsäljare av byggprodukter, byggnadsentreprenörer, forskare, arkitekt, rivnings- & miljöinventerare, samt rivnings- & avfallshanterare. För att se hur återbruksprodukter kan presenteras för kund och om informationen om produkten är tillräcklig har en liten kvalitativ innehållsanalys genomförts på den digitala marknadsplatsen som Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) tillhandahåller. CCBuild är en organisation som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och finns för att ge kunskap, erbjuda ett nätverk och digitala tjänster för cirkulära produkter och tjänster inom samhällsbyggnadssektorn.

  Studiens resultat visar på att användandet av återbruk ökar inom byggbranschen men att det finns många hinder som gör det svårt att identifiera och använda byggmaterial som kan återbrukas. Brist på erfarenhet och kunskap, ekonomiska hinder, svårt att garantera produktens kvalitet, svaga lagar och myndighetskrav är några faktorer som begränsar användningen av återbruksprodukter. Återbruksarbetet behöver ske tidigt i projekten där mer tid och resurser läggs på återbruksarbetet. Nya lagar och myndighetskrav behöver införas. Riktlinjer för återbruksinventering måste integreras i branschnormen för materialinventering och tillgängliga verktyg på marknaden behöver integreras med branschnormen för materialinventering där återbruksinventeringen ingår. Även tydligare information om byggmaterialens och byggprodukternas ursprung, kvalité och prestanda behöver finnas på de marknadsplatser som finns för återbruk.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34. Pietrzyk, K.
  et al.
  Kurkinen, Kimmo
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Hagentoft, C-E.
  Application of risk assessment technique to moisture problems in buildings2003Ingår i: Research in Building Physics: Proceedings of the 2nd International Conference on Building Physics. Leuven, Belgium, Taylor and Francis , 2003, s. 605-612Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 35.
  Ramadan, Leila
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Esfandiari, Nima
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Vägen mot cirkulär masshantering2022Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Återanvändningsgraden av schaktmassor är väldig låg i Sverige. Det har lett till ett ökat klimatutsläpp och överutnyttjande av naturresurser. Ökad återanvändning av schaktmassor skulle gynna miljön och ekonomin på många olika sätt. Syftet med studien är således att undersöka förutsättningarna för recirkulering av schaktmassor och att ta reda på varför schaktmassor inte återanvänds mer genom intervjuer med aktörer i värdekedjan. Syftet uppnås genom att ta reda på vilka hinder som har lett till att en cirkulär masshantering inte fungerar fullt ut inom anläggningsindustrin samt att ta reda på vilka incitament som krävs för att marknaden för återvunna schaktmassor ska förbättras.

  Metod: En litteratur- och intervjustudie användes som metod för att besvara studiens frågeställningar. Litteraturstudien bidrog till kunskapsuppbyggnaden i början av arbetet och fortgick löpande under hela arbetets gång. Intervjustudien bestod av semistrukturerade kvalitativa intervjuer som utgick ifrån en intervjumall. Intervjuerna möjliggjorde möten med verksamhetsutövare och myndighetspersoner som är verksamma i Västra Götaland, vilket bidrog till att aktuell information kunde erhållas.

  Resultat: Studien påvisar tydliga tecken på brister i hanteringen av schaktmassor inom anlägg-ningsindustrin. Avfallslagstiftningen anses vara komplicerad och resultatet visar på att det finns brister i samarbetet mellan myndighetspersoner och verksamhetsutövare. Dessa problem leder bland annat till att oseriösa aktörer lättare kan ta sig in i marknaden. Ett annat problem är de långa handläggningstiderna som leder till att användbart material körs till deponi, vilket i sin tur leder till ökad utvinning av jungfruligt (nyproducerat) material samt ökad belastning på kli-matet.

  Diskussion: Respondenternas syn på ovannämnda brister är snarlika men kan i vissa fall skilja sig åt beroende på om respondenten är en myndighetsperson eller en verksamhetsutövare. Vid intervju med en av myndighetspersonerna nämns ofullständig information från entreprenörer som en av anledningarna till de långa handläggningstiderna för recirkulering. Tvärtemot nämner verksamhetsutövarna att den svårtolkade avfallslagstiftningen försvårar myndighetspersonernas arbete, vilket leder till långa handläggningstider och att användningsbara schaktmassor följaktligen hamnar på deponi.

  Respondenterna uppfattas ändå vara positiva inför framtiden. Detta kan bland annat bero på de initiativ som har tagits inom branschen. Aktörer inom branschen har blivit mer medvetna och jobbar mot en omställning till cirkulär masshantering. Exempelvis sker samarbetsförsök i en större skala för att skapa en bättre marknad för schaktmassor i Göteborg. På Regeringsnivå har Naturvårdsverket fått i uppdrag att undersöka hanteringen av jord- och schaktmassor i syfte att underlätta tillsynsarbetet. Naturvårdsverket arbetar för tillfället med att uppdatera sin handbok för hantering av schaktmassor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Rauhala, A S
  et al.
  Åbo Akademi University, Turku, Finland; Vaasa Central Hospital, Finland.
  Fagerström, L M
  Åbo Akademi University, Turku, Finland; University South-Eastern Norway, Norway.
  Lindholst, A C
  Aalborg University, Aalborg East, Denmark.
  Sinervo, T S
  Finnish Institute for Health and Welfare, Finland.
  Bertelsen, T M
  Aalborg University, Aalborg East, Denmark.
  Bliksvaer, T
  Nordland Research Institute, Bodo, Norway.
  Lunde, B V
  Nord University, Bodø, Norway.
  Solli, Rolf
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Wolmesjö, Maria
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hansen, M B
  Aalborg University, Aalborg East, Denmark.
  Which factors are associated with COVID-19 infection incidence in care services for older people in Nordic countries?: A cross-sectional survey2022Ingår i: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aims: To investigate the differences between Sweden, Denmark, Finland and Norway regarding residential/home care units' and frontline managers' background factors, the resources allocated and measures taken during the initial phases of the COVID-19 pandemic, and whether and how these differences were associated with COVID-19 among older people in residential/home units.

  Methods: Register- and survey-based data. Responses from managers in municipal and private residential/home units. Number of municipal COVID-19 cases from national registries. Multilevel logistic multivariate regression analysis with presence of COVID-19 among older people in residential/home units as the outcome variable.

  Results: The proportions of residential/home units with client COVID-19 cases, mid-March-April 2020 were Denmark 22.7%, Finland 9.0%, Norway 9.7% and Sweden 38.8%, most cases found in clusters. The proportions were similar among employees. Client likelihood of having COVID-19 was six-fold higher if the employees had COVID-19. Mean client cases per residential/home unit were Denmark 0.78, Finland 0.46, Norway 0.22 and Sweden 1.23. For the same municipal infection incidence class, Sweden's mean client infection levels were three-fold those of other countries. The regression analysis variables country, municipal COVID-19 incidence proportion, and care type were associated with client cases at p <= .001. Compared with Denmark, the odds ratios (ORs) for Sweden, Norway and Finland were 1.86, 0.41 and 0.35 respectively. The variable difficulties in preventive testing had an OR of 1.56, p <= .05.

  Conclusions: Municipal COVID-19 incidence, employee cases, and the lack of testing resources somewhat explained the confirmed COVID-19 cases among older people in residential/home units. A two- to five-fold unexplained inter-country difference in ORs in the multivariate analyses was notable. The level of protection of vulnerable older clients in municipal and private residential/home units differed between the included countries.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Rydell, Marcus
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Fallolyckor inom byggbranschen: Med fokus på förebyggande arbete2023Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  När det gäller olyckor är byggindustrin en av de mest riskabla branscherna i Sverige. Av dessa olyckor står fall från höjd för en majoritet på byggarbetsplatsen. Examensarbetet har gjorts för att ta reda på hur fallolycksrisken ser ut i byggbranschen och vilka faktorer som bidrar till att en fallolycka inträffar. Vidare har studien undersökt hur företag i byggbranschen arbetar förebyggande mot dessa risker. I studien sammanfattas den senaste statistiken över förekomsten av fallolyckor jämfört med andra olyckor i branschen. Intervjuer med relevanta personer tillsammans med en enkätundersökning har varit en grund för förståelse och kunskap kring arbetsmiljö samt hur företagen arbetar med det förebyggande arbetet.

  Rapporten innehåller en sammanställning av lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för miljön på arbetsplatsen. Efter att genomfört analys av statistiken 2021 så visar det på att fall från höjd står för 11 % av alla arbetsolyckor som sker i Sveriges byggbransch. Från intervjuerna samt enkätundersökning framkom det en förståelse kring riskerna för fall från höjd. De orsaker som var tydligaste bidragande var tidspress, ålder, kommunikation samt vilken säkerhetskultur som fanns på arbetsplatsen.

  Sammanfattningsvis dras slutsatsen att fallolyckor är ett allvarligt problem inom byggbranschen. Men om yrkesarbetare tillsammans med företagen skapar en säkerhetskultur där riskmedvetenhet står i focus samt ett gediget förebyggande arbete sker så minskar risken för fall från höjd på ett framgångsrikt sätt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Salman, Asal
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Promoting Circular Economy By Partial Replacement Of Cement With SCMs: A Review On Wood Ash2022Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  EU-kommissionen antog den första handlingsplanen för omställningen till en cirkulär ekonomi 2015. Som ett resultat av detta är betongindustrins mål att all betong som används i Sverige ska vara klimatneutral år 2045. Cementindustrin är den tredje största koldioxidutsläpparen i Sverige och står för 90 % av betongens koldioxidutsläpp. För att sänka betongens klimatavtryck är det nödvändigt att hitta alternativ till cement.

  Potentialen för användningen av träaska i cement som ett alternativt bindemedel har undersökts i flera studier. Med hänsyn till Sveriges natur- och träindustri har en omfattande studie gjorts för att undersöka möjligheten att använda träaska som alternativ bindemedel i Sverige utifrån tillgänglighet och effektivitet.

  Arbetet syftar till att undersöka de hinder och drivkrafter som betongföretag möter vidövergången till en cirkulär ekonomi genom att delvis ersätta cement med nya alternativa bindemedel. Syftet är också att undersöka tillgången på träaska som genereras i Sverige och redogöra för potentialen att användas som ett bindemedel.

  Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med öppna frågor genomfördes för att fastställa de hinder och drivkrafter som företag inom betongtillverkning i Sverige möter vid en omställning där cement ersätts delvis med nya bindemedel. Mängden aska som produceras i Sverige har uppskattats utifrån värden på askhalt och den potentiella årliga tillgången på trädbränslen i Sverige. Dessutom har en litteraturöversikt genomförts för att undersöka träaskans egenskaper.

  Drivkrafterna för en omställning till cirkulär ekonomi hos betongindustrier genom delvis ersättning av cement med nya alternativa bindemedel är de ekonomiska och miljömässiga aspekterna samt det faktum att tillgången på flygaska och slagg riskerar att sjunka i framtiden. Hindren som korrespondenterna tog upp var tillgången till alternativa bindemedel, tekniska barriärer, logistik och standarder. Mängden av den årliga produktionen av träaska i Sverige uppskattas mellan 851 450 och 1 232 950 ton. Kemiska egenskaper hos de undersökta träaskorna uppfyller inte kraven enligt europeisk standard (EN450-1). Litteraturöversikten visar dock en potential för träaska att användas som ett alternativt bindemedel till följd av en viss hydraulisk och puzzolanisk aktivitet. Kombinationen av flygaska och träaska i betong anses lönsam på grund av lovande resultat baserade på mekanisk hållfasthet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Svensson, Johanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Abdo, Orilia
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Manouel, Talar
  Utveckla ett utsatt område till ett mer säkert område2023Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Runt om i landet finns det flera socialt utsatta områden där utanförskap är ett stort problem. Syftet med detta arbete är att föreslå hur man kan minska utanförskapet genom renoveringar och nybyggnation. Arbetet är avgränsat till Hässletorg som ligger i utkanten av Borås då det där har varit en del skjutningar och boende undviker torget för att man känner sig otrygg. Målet med arbetet är att undersöka hur olika byggnadstekniska lösningar kan öka tryggheten. Arbetet har ett stort fokus på social hållbarhet då det påverkar mycket hur boende upplever problemet.

  Metod: Olika metoder har använts i detta arbete. Platsstudier har genomförts genom att besöka andra torg som också ligger i utsatta områden varav flera områden har genomgått en renovering i syfte att minska utanförskap. Utöver detta har en litteraturstudie genomförts för att få en bättre förståelse för detta problem ur ett socialt hållbart perspektiv.

  Resultat: Genom detta arbete har man kommit fram till flera åtgärder som anses bidra till minskad brottslighet. Åtgärderna är av varierad omfattning och även små saker kan göra stor skillnad. Ökad belysning och upprustning av fasader är en viktig del då mycket sitter i hur man ser på torget. Upplever man att torget är fint och att någon tar hand om det ökar känslan av trygghet. Den största åtgärd man har kommit fram till är att stänga torget samt bygga ytterligare en våning på Orienta Plus. En våning till skapar möjlighet för fler restauranger vilket leder till ett ökat flöde. Att stänga torget var det flera boende som önskade och något man kommit fram till är en bra lösning då man skapar en annan känsla av trygghet. Man har tagit stor inspiration från de platsanalyser som gjordes.

  Slutsats: Genom denna studie har man kommit fram till att det som skapar störst skillnad på trygghet är utseendet på torget. Belysning, planteringar, entréer med mera är något som är extra viktigt. Det som ökar personflödet på ett torg är fler saker man gemensamt kan göra. Man har kommit fram till att en food court är bästa lösningen för detta torg, En food court, är en plats i ett köpcentrum där olika restauranger delar en gemensam sittplats. Det är en spännande och socialt engagerande plats där människor kan njuta av olika typer av mat och umgås tillsammans. De byggnadstekniska lösningar man kommit fram till är att stänga torget samt bygga till env åning på Orienta Plus. På våningen över Orienta Plus är planen att bygga en food court för att öka personflödet till torget.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Trogen, Antin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Heravi, Ali Reza
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Materialspill i byggproduktion: Mot ett grönare byggande tillsammans!2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bygg- och fastighetssektorn är en av de största i landet och innefattar alla inblandade aktörer i en byggnads eller anläggnings livscykel. I livscykeln ingår råvaruutvinning, materialtillverkning, transporter, nybyggnation, om- och tillbyggnation och uppvärmning. Detta medför att det är en av de branscher som släpper ut mest CO2-e (koldioxidekvivalenter), närmare bestämt 28 % av Sveriges totala utsläpp. Sverige har satt upp ett antal klimatmål där det slutgiltiga målet är att utsläppen år 2045 ska reduceras till 85 % av 1990 års utsläpp. Med detta i åtanke behöver byggsektorn ta vara på varje möjlighet som uppstår att minska sina utsläpp, att minimera materialspillet under byggproduktionen är en av dem. Syftet med undersökningen är att ta reda på varför materialspill uppstår och komma med förslag på hur det kan minskas.

  Undersökningen bygger på intervjuer och två fallstudier, varav en teoretisk. I fallstudierna har olika byggmetoder jämförts och utvärderats. Sammanlagt har 33 personer intervjuats, både yrkesarbetare och tjänstemän. Intervjumaterialet har sammanställts och statistiken har analyserats för att kunna dra slutsatser av svaren på intervjuerna.

  Resultatet från fallstudierna visade att det finns möjlighet att minska materialspillet med reducerat utsläpp av CO2-e som följd. I den ena fallstudien reducerades utsläppen med 12,8 %, med den beräkningsmetod som användes, detta mot en prisökning på 11,9 %. I den andra fallstudien som var teoretisk reducerades utsläppen med 2,7 % och för att investeringen i ett dyrare materialinköp skulle löna sig behövdes utförandet effektiviseras med 5 % vilket var högst troligt enligt den tjänsteman som deltog i fallstudien.

  Slutsatsen av intervjuerna blev att viljan och engagemanget att minska materialspillet fanns hos både yrkesarbetare och tjänstemän. De förslag på åtgärder för att minska materialspillet som presenteras i undersökningen ansågs vara rimliga av både yrkesarbetare och tjänstemän.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Materialspill – mot ett grönare byggande tillsammans!
 • 41.
  Viklund, Simon
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Grujovic, Nikola
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Erfarenhetsåterföring: En framtagen metod för att främja samverkan2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sverige har sett en stor ökning av nyproducerade bostäder de senaste åren och byggbranschen har haft stor framgång. Med den kraftiga ökningen ställs nya krav på byggbolagen. Byggprocessen förkortas och effektiviseras med metoder som industriellt byggande. Men med en kortare byggtid och ökad effektivitet kan även problem i produktionen uppstå.   Syftet med denna rapport är att lokalisera återkommande problem och störningar som idag finns vid arbetsmoment i produktionen. Via workshoppar har vi samlat information från entreprenadbolagets egna hantverkare för att uppnå en klar bild av hur man går tillväga i byggprocessens utförandedelar samt kartlägga problem som uppkommer i produktionen.   Entreprenadbolaget är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat gentemot kraven i ISO 9001, ISO 1400 och OHSAS 1800. Dessa certifieringar ställer krav på ett strukturerat förbättringsarbete. Direktiv för förbättringsarbeten inom bolaget existerar men det är något som inte når hela vägen. Det saknas ett medel i förbättringsarbetet som verkar för samtliga yrkesroller inom bolaget.  Med insamlad information som bakgrund har vi utvecklat ett medel som kan effektivisera delar i produktionen som samtidigt bidrar till en stimulerande arbetsmiljö för hantverkarna.  Området som valdes att studera vidare var hantverkarnas förslag om en pärm för speciallösningar vid bristfälliga konstruktioner och störningar i produktionen.  Det framtagna hjälpmedlet samt den utförda metoden i arbetet med att motverka återkommande problem och störningar i produktionen ser vi som ett steg i arbetet med att uppfylla ett av entreprenadbolagets årliga delmål, som innebär att främja samverkan mellan medarbetarna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Wiss, Filip
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Gustafsson, Vanessa
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Olsson, David
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Massbalans: En kvantitativ studie med fokus på effektivisering2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och mål - Studien syftade till att identifiera förbättringsmöjligheter och rekommendationer för effektiv masshantering. Målet var att effektivisera masshanteringen med fokus på massbalans och därmed minska både naturresurser och klimatpåverkan för transport till och från anläggningsprojekt.

  Metod - Studien använde sig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer, litteraturstudie samt multikriterieanalys.

  Resultat - Studiens resultat visade att tidiga utredningar i projekteringsskedet, snabbare handläggningstider, och effektiv logistik och tydliga massdispositionsplaner är centrala för effektiv masshantering inom anläggningsprojekt. Resultaten gav därmed praktiska riktlinjer för att effektivisera masshanteringen inom anläggningsbranschen och därmed förbättrad hållbarhet.

  Analys – Litteraturstudie och intervjuer analyserades. En multikriterieanalys genomfördes för att välja det bästa sättet att hantera massor med fokus på faktorer som tid, ekonomi och miljöpåverkan. Tidiga utredningar i projekteringsstadiet rankades högst bland sju alternativa åtgärder för effektiv masshantering enligt multikriterieanalysen.

  Diskussion - Betydelsen av tidiga utredningar, snabbare handläggningstider och en välplanerad logistik framhölls som viktiga åtgärder för att effektivisera masshanteringen. Diskussionen betonade också behovet av kompetenta chefer och tydliga massdispositionsplaner för att främja projektens ekonomi och hållbarhet. Trots utmaningar i multikriterieanalysen visade resultaten enighet mellan tidigare forskning och intervjuer, vilket stärkte studiens reliabilitet och validitet. Studien möjliggjorde en generalisering som kan gynna flera entreprenadföretag inom anläggningsbranschen genom att dra nytta av studiens resultat.

  Nyckelord – Anläggningsprojekt, effektivisering, hållbarhet, massbalans, masshantering, multikriterieanalys.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Yassin, Mahad
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Mohamed Hersi, Fuad
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Abdelouahab, Elyas
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kompetenser och färdigheter hos nyblivna arbetsledare inombyggproduktion2023Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att ta reda på de kompetenser och färdigheter en nybliven arbetsledare inom produktion behöver erhållit. I bakgrunden beskrivs det vad en arbetsledare är för något samt vad den har för arbetsuppgifter översiktligt.

  I denna studie har det använts två olika metoder för datainsamling i form av en litteraturstudie samt en kvalitativ intervjustudie. I intervjustudien intervjuades det fem arbetsledare samt en platschef inom både anläggning och husbyggnad, i litteraturstudien granskades det ett flertalvetenskapliga rapporter och examensarbeten inom ämnet som därefter skulle styrkas av respondenternas svar.

  Utifrån intervjustudien kunde samlade data granskas och sammanställas för att skriva resultatet. Resultatet visar på att man som arbetsledare har flera olika arbetsuppgifter såsom planering, samordning samt problemlösning. Men den visade även på att man som en bra arbetsledare behöver ha egenskaper såsom ödmjukhet, bra kommunikation och bestämdhet kring planering, ekonomihantering och tidplansplanering. Om man lyckades uppfylla följande egenskaper skulle man komma långt som arbetsledare samt förhindra problem som annars hade uppstått.

  Det framkom även att man som nybliven arbetsledare upplever sina första månader olika beroende på hur infasningen av rollen som arbetsledare såg ut. Där många av respondenterna beskrev att det var mest lämpligt att utse en kompetent, öppen och villig mentor. För att den nyblivna arbetsledaren ska få möjligheten till att utvecklas och lära sig för att därefter kunna utföra arbetet självgående.

  Slutsatsen visar på att man efter en högskoleutbildning ska ha med sig grundläggande kunskaper om bland annat programvaror såsom EXCEL och Bluebeam. Men även grundläggande kunskaper inom bland annat mängdberäkning, ritningsläsning, konstruktionsteknik, byggnadsmekanik samt byggnadsmaterial. Färdigheter man får med sig från en högskoleutbildning ger möjligheten till de flesta jobben inom byggbranschen. Medan en yrkeshögskoleutbildning är mer anpassad till rollen som arbetsledare då utbildningen har en kombination av praktik och grundläggande teori. Detta lägger grunden för de kompetenser och färdigheter man behöver som nybliven arbetsledare. Men det viktigaste som nybliven arbetsledare är att man är ödmjuk, visar intresse och nyfikenhet, att man är ambitiös och vågar ställa frågor.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Yosief, Adonay
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ali, Ahmad
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ledarskapets betydelse för en lyckad produktion2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ledarskap är en av de grundläggande och viktigaste faktorerna i ett byggprojekt. Ledarskap kan ses som konsten att påverka andra till att uppnå gemensamma mål. Studien undersöker vilka egenskaper en bra ledare ska ha och hur personer i branschen värderar de olika egenskaperna. Studien undersöker även hur egenskaperna kan utvecklas och vilken inverkan de har på projektets framgång.

  Syftet med denna studie är att identifiera de viktigaste egenskaperna hos ledarna som påverkar framgången för byggprojekt, samt vilka färdigheter som en person med ledande befattning bör inneha. Utöver detta undersöks även samband mellan projektmisslyckande och projektledaregenskaper.

  Målet med studien är dels att identifiera byggledarens ledaregenskaper som påverkar framgången för byggprojektet, och dels undersöka om det finns ett samband mellan projektmisslyckande och projektledaregenskaper.

  Studien utfördes med hjälp av en litteraturstudie, kvalitativa intervjuer och enkätundersökningar. Litteraturstudien studerade fakta om ledarskap och egenskaper. Gällande den kvalitativa intervjun så intervjuades totalt tre personer, där två är anställda på Serneke och en är anställd på AB CD. I enkätundersökningarna deltog 8 respondenter från olika byggföretag.

  Studiens litteraturstudie visar att ledarskap är potentialen att påverka andras beteende och att en projektledare som är effektiv ska vara resultatinriktad.

  I de kvalitativa intervjuerna visar det sig att egenskaper som kommunikation, ta beslut, delegera och påverka, självdisciplin, självförtroende och motivera anses som de mest väsentligaste egenskaperna för ett framgångsrikt byggprojekt. Vidare i enkätundersökningarna framgår det att problemlösningsförmåga och välgrundad bedömning har ett starkt inflytande på framgången för projektet. Dessutom kan ledaregenskaperna utvecklas genomarbetslivserfarenhet och det finns ett starkt samband mellan projektledarens självförtroende och ett projektmisslyckande.

  Utifrån de resultat som framkommit anses ledarskapet ha en väldigt stor inverkan för en lyckad produktion. Respondenterna som besvarat intervjuerna från Serneke gav intressant nog väldigt lika svar på samtliga frågor och de svaren som framkom från enkätundersökningarna stödde även svaren som framkom i intervjuerna. Detta förmedlar en känsla av att de egenskaper och olika faktorer som ansågs vara väsentligast enligt respondenterna har en stor betydelse för att ledarskapet kan utvecklas och förbättras för att nå en lyckad produktion genom respektive egenskap.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Ledarskapets betydelse för en lyckad produktion
 • 45.
  Östanbäck, Alexander
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Edvinsson, Jakob
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Produktionskalkyl jämfört med slutkostnad2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att vara ett konkurrenskraftigt företag inom byggbranschen krävs det att kunna pressa beräknade kostnader för ett projekt till det yttersta. Detta görs för att förbättra möjligheter att vinna ett anbud och för att under produktionen maximera företagets vinst. För att veta vilka kostnader som kan hållas nere i förhållande till förfrågningsunderlaget krävs noggrann kalkylering och erfarenhetsåterföring. För att effektivisera erfarenhetsåterföringen behöver avvikelser från produktionskalkylen analyseras i efterhand. Det räcker inte heller att enbart analysera resultatraden, utan projektet måste analyseras på kontonivå för att få så bra erfarenhetsåterföring som möjligt. Varför gick det inte som förväntat på kontot och hur kan vi förhindra detta i framtiden är frågor som bör besvaras för varje avvikelse.

  Syftet med studien är att utföra en fallstudie av produktionskalkyler från fyra olika projekt, utförda av ett och samma företag. Studien analyserar och utvärderar konton med stor differens och korrelation. Utifrån detta syftar den till att finna samband mellan avvikelser och differenser på kontonivå för att ge underlag till byggföretagets framtida arbete med erfarenhetsåterföring. Studien avgränsas till fyra bostadsprojekt utförda som totalentreprenad med en produktionskalkyl på 100 - 200 miljoner kronor. Metoden som användes var en fallstudie med semistrukturerade kvalitativa intervjuer som underlag.

  Resultatet visar att de vanligast förekommande differenserna bland majoriteten av projekten har sitt ursprung i konton kopplade till kontogruppen underentreprenörer (UE). UE-kontot “Markentrepenad” var ett konto som alla fyra projekt hade som negativ differens, likväl UEkonto “Golvspackling” som positiv differens. Vidare visar resultatet att det finns 28 konton som förekommer bland de största differenserna i två eller mer av projekten.

  Slutsatsen konstaterar att det finns anledning att vidare analysera de differenser som förekommer i mer än två av projekten för att maximera erfarenhetsåterföringen till framtida projekt. Ytterligare en slutsats är att ett mer standardiserat sätt för kodning av transaktioner hade underlättat analyser av byggföretagets projekt. I dagsläget blir analyserna till stor delberoende på en intervju med platschefen, då arbetet inte är fullt standardiserat och en del blir en tolkningsfråga.

1 - 45 av 45
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf