Endre søk
Begrens søket
1 - 7 of 7
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamsson, Daniel
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Petersson, Oscar
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Anbud: Faktorer och förbättringsmöjligheter i anbudsprocessen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Rapporten visar hur omfattande anbudsprocessen är och vilka faktorer man bör beakta för attlämna ett vinnande anbud. Den beskriver de olika delarna i anbudsprocessen och gör endjupare analys av några av de viktigaste faktorerna. Anbudslämning handlar inte bara om attlämna pris på vad något kommer att kosta. Eftersom bolagen sällan är ensamma gäller de atthitta vägar och lösningar som gör att anbudet blir konkurrenskraftigt. Alternativa tekniskalösningar, materialval, val av UE eller en snygg presentation är faktorer som kan göra anbudetvinnande.Rapporten är skriven tillsammans med RO-Gruppen och en enkät ligger som grund tillanalysen. Målsättningen var att beskriva RO-Gruppens arbete och finna eventuell möjlighettill förbättring och effektivisering i arbetet.Då FFU, beställare och upphandlingsform varierar är det svårt att alltid följa en och sammamall utan en öppenhet och flexibilitet i arbetet krävs för att kunna lämna ett vinnande anbud.Erfarenhet visade sig vara en stor och avgörande faktor, såväl enligt litteratur, somenkätundersökningen.

 • 2.
  Akram, Hoger
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kasem, Kani
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  En jämförande studie mellan platsgjuten betongvägg och skalvägg: Kostnad och tid för respektive byggmetod2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetet utgör en jämförelse mellan två byggmetoder: platsgjutna betongväggar och skalväggar. Studien har gjorts för SEFA Betongentreprenad AB med avsikt att redogöra den mest lönsamma byggmetoden.De centrala aspekter som belyses i detta examensarbete är kostnader, tider och arbetsmiljö.Resultatet visar att byggnation med skalväggar leder till ökade materialkostnader i projektet, vilket också leder till en högre självkostnad för betongentreprenören. Byggtiden blir däremot kortare och det gynnar totalentreprenören vars arbetsplatsomkostnader och arbetsledningskostnader. Utöver detta ger skalväggar en bättre arbetsmiljö i jämförelse med platsgjutna väggar eftersom mindre arbetsmoment krävs på arbetsplatsen vilket också leder till minskning av antalet olyckor.Tider och kostnader baseras på enhetstider från Nybyggnadslistan 1999 samt prisförfrågningar. Därefter har vi gjort en noggrann kalkylering med hjälp av olika datorprogram så som Bluebem, Wikells och Excel för att kunna sammanställa den totala byggtiden och självkostnaden. Undersökningen baseras på dokumentation för ett byggprojekt som omfattar både en skola och studentbostäder i Lund.

 • 3.
  Al Sadi, Sarmad
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hododi, Dylan
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Digitalisering av byggsektorn2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Den digitala utvecklingen inom byggproduktionssektorn ligger efter jämfört med många andra branscher och har fått ryktet om att vara rent av konservativ. Att säga att utvecklingen står stilla stämmer inte då majoriteten av företagen arbetar aktivt för en mer digitaliserad sektor. Trots detta domineras produktionsplatserna av pappersdokument, icke autonoma system och själva arbetet utförs mer eller mindre på samma sätt som det gjort i flera decennier. Trots att flertalet digitala verktyg och implementeringsmodeller finns tillgängliga möter dem inom byggproduktionssektorn en hel del motstånd. Denna rapport granskar de digitala innovationer som är på uppgång och som kan göra betydande nytta inom byggproduktion.

  Metod: Via sökmotorer på högskolans databas, samt internet gjordes insamling av rådata som sedan skulle analyseras och ligga till grund för kvalitativ insamlingsmetod. Litteraturstudien var grundpelaren som betingade de semistrukturerade intervjuerna, som i sin tur möjliggjorde en jämförelse mellan det teoretiska ramverket och intervjuresultat.

  Resultat: En klar majoriteten av de intervjuade aktörerna ansåg att 3D-skrivaren någon gång i framtiden kommer att inta byggsektorn. En implementering av 3D-skrivaren skulle medföra kortare produktionstider, reducerade produktionskostnader, eliminering av spill och mindre arbetskostnader. Autonoma systems inträde i byggproduktionssektorn kommer förmodligen inte ske inom en snar framtid då olika byggprojekt skiljer sig åt väldigt mycket. Hade byggandet blivit mer monotont skulle det underlätta väldigt mycket, men i dagsläget är sällan ett projekt det andra likt. Big data är en innovation som skulle kunna revolutionera byggbranschen på flera håll. Respondenterna förstod dock inte begreppets innebörd vilket tyder på att det inte satsas någonting på Big data inom produktionssektorn. Möjligheterna för Big data är många och det kan bland annat användas för effektivare kommunikation, effektivisering av produktionsplatsen, mer detaljerad koll på olika maskiner och mer kontrollerade material leveranser.

  Konsekvenser: För en allmänt lyckad implementering av 3D-skrivaren krävs det att även de mindre företagen kan införskaffa apparaten. De större företagen riskerar annars att konkurrera ut de mindre företagen. Då betong i allmänhet är ett material med förhållandevis hög miljöpåverkan medför detta konsekvenser för miljön som redan befinner sig i en utsatt position. Då det arbetas väldigt aktivt med att förbättra omvärldens miljöpåverkan är det därför viktigt att lägga fokus på att försöka producera mer miljövänlig betong.

  Begränsningar: Studien begränsades till ett fåtal svenska byggföretag i göteborgsregionen. I rapporten tas därför endast de fåtal respondenters åsikter med.

 • 4.
  Kader, Narmin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Khoshdel, Kimia
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Fuktsäkerhet inom nyproduktion: Väderskydd2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This report is created in order to pay attention to moisture safety in new constructions with the help of weather protection systems. This is a new technique which has been introduced to the construction business, but it is a technique that has still not raised enough attention in the business. It is obvious that the advantages with such a system outweigh the cons although most clients choose the traditional way of retaining a smaller budget when the production starts, a short term solution which leads to greater risks due to a lack of moisture protection during construction. It could be difficult to win procurement for an entrepreneur, with calculations included for weather protection system because of high costs. The combination of weather protected construction and prefabricated material can be used to minimize the risk of moisture damage. Prefabricated construction also contributes to shorter construction times and less workspace. Due to the difficulty in presenting concrete calculations for usage of weather protection systems, the efficiency gains are highlighted to promote knowledge about benefits. The earlier the decision of implementation of weather protection systems are made, the better the construction is secured from moisture. Many clients have been interviewed during this project and they found the high costs of such a system to be a disadvantage. The purpose of this research is to change this viewpoint and prove the long-term practical and economic advantages. Production not reliant on weather will yield favorable results for multiple parties invested in the project.

 • 5.
  Omar, Yusuf
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Bellvik, Emil
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Underentreprenörernas säkerhetsarbete genom arbetsberedningar: Riskinventering, riskbedömning och arbetsberedning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Varje år sker det allvarliga olyckor på byggarbetsplatserna i Sverige. Detta examensarbete har utförts i samarbete med Skanska Hus Region Göteborg och har som mål att förbättra säkerheten hos underentreprenörer till Skanska.Syftet med arbetet är att hitta lämpliga metoder och redskap som Skanska som huvudentreprenör kan använda sig av för att stödja sina underentreprenörer till en bättre säkerhetsplanering.Arbetet inleds med en litteraturstudie över hur olycksstatistiken ser ut på Skanskas byggarbetsplatser, samt en teoretisk bakgrund till hur processen kring riskinventeringar, riskbedömningar och arbetsberedning hanteras. Tillvägagångssättet har varit att undersöka genom intervjuer, enkäter och platsbesök vid sju utvalda byggarbetsplatser i väst Sverige, hur underentreprenörer hanterar riskinventeringar, riskbedömningar och arbetsberedningar. Vi har även undersökt vad Skanska Hus Göteborg gör idag vid upphandlingsprocessen för att säkerställa att underentreprenörerna tar sitt ansvar när det gäller arbetsmiljön på byggarbetsplatserna och vad som kan förbättras.Resultatet av undersökningen är att det finns tydliga skillnader mellan hur säkerhetskulturen är bland de olika underentreprenörerna. Ett av problemen är att underentreprenörerna inte har tillräckligt med förståelse över vad deras ansvar är när det gäller att skapa en säker arbetsmiljö på byggarbetsplatserna. För att lösa detta problem har vi undersökt vad som är viktigt för att stärka underentreprenörernas delaktighet och engagemang som i sin tur leder till att de anställda får möjlighet till att förbättra sitt eget ansvar.

 • 6. Pietrzyk, K.
  et al.
  Kurkinen, Kimmo
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Hagentoft, C-E.
  Application of risk assessment technique to moisture problems in buildings2003Inngår i: Research in Building Physics: Proceedings of the 2nd International Conference on Building Physics. Leuven, Belgium, Taylor and Francis , 2003, s. 605-612Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 7.
  Viklund, Simon
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Grujovic, Nikola
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Erfarenhetsåterföring: En framtagen metod för att främja samverkan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sverige har sett en stor ökning av nyproducerade bostäder de senaste åren och byggbranschen har haft stor framgång. Med den kraftiga ökningen ställs nya krav på byggbolagen. Byggprocessen förkortas och effektiviseras med metoder som industriellt byggande. Men med en kortare byggtid och ökad effektivitet kan även problem i produktionen uppstå.   Syftet med denna rapport är att lokalisera återkommande problem och störningar som idag finns vid arbetsmoment i produktionen. Via workshoppar har vi samlat information från entreprenadbolagets egna hantverkare för att uppnå en klar bild av hur man går tillväga i byggprocessens utförandedelar samt kartlägga problem som uppkommer i produktionen.   Entreprenadbolaget är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat gentemot kraven i ISO 9001, ISO 1400 och OHSAS 1800. Dessa certifieringar ställer krav på ett strukturerat förbättringsarbete. Direktiv för förbättringsarbeten inom bolaget existerar men det är något som inte når hela vägen. Det saknas ett medel i förbättringsarbetet som verkar för samtliga yrkesroller inom bolaget.  Med insamlad information som bakgrund har vi utvecklat ett medel som kan effektivisera delar i produktionen som samtidigt bidrar till en stimulerande arbetsmiljö för hantverkarna.  Området som valdes att studera vidare var hantverkarnas förslag om en pärm för speciallösningar vid bristfälliga konstruktioner och störningar i produktionen.  Det framtagna hjälpmedlet samt den utförda metoden i arbetet med att motverka återkommande problem och störningar i produktionen ser vi som ett steg i arbetet med att uppfylla ett av entreprenadbolagets årliga delmål, som innebär att främja samverkan mellan medarbetarna.

1 - 7 of 7
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf