Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 3804
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aamir Latif, Muhammad
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Radar scattering from bodies of revolution using an efficient partial differential equation algorithm2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  A technique is presented for solving the problem of scattering by a three-dimensional body of revolution using a partial differential equation (PDE) technique, employed in conjunction with radiation boundary condition applied in the Fresnel region of the scatterer. The radiation boundary condition, which is used to truncate the PDE mesh, is based upon an asymptotic expansion derived by Wilcox. Numerical results illustrating the procedure and verifying the accuracy of the results are included. These results are compared with other theoretical calculations for perfectly conducting bodies of revolution of arbitrary shape.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Abbasi, Maisam
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Perspectives of Complexity and Intelligence on Logistics and Supply Chain Management2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In recent decades, millions of articles, books and journals have been written and thousands seminars and conferences have been held to present increasing importance of supply chain management both in practice and theory. Undoubtedly, nowadays, success is not tied-up just in processes of a focal company but in processes of all its value chain and network. In order to survive in highly competitive markets, it sounds essential that all processes and entities of the supply and demand network be analyzed and value-adding ones be separated from those which are not. One of the origins of non-value adding processes is non-value adding complexity. So, a systematic study and analysis of supply chain complexity and rendering remedies for simplicity are essential. In this thesis, at first, some definitions as well as causes of supply chain complexity based on its complication and complexity are mentioned. In the next step, embodiments of some themes of complexity science in discipline of supply chains are explained. Later, a recipe for studying complexity is offered. Ingredients of this recipe are identification, classification, measurement, modeling, and simplification. Finally, implementation of intelligent agents as assured tools for simplification of supply chains complexity is described.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Abbasi, Maisam
  et al.
  Lund University.
  Nilsson, Fredrik
  Lund University.
  Waidringer, Jonas
  Chalmers.
  Outlook of Complexity and Complication on Logistics and Supply Chain Management2009Ingår i: NOFOMA 2009, Jönköping Sweden: Nofoma , 2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 4.
  Abbasi, Ziwar
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Bernebrand, Anna
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Projektering av elnätet för ett exploateringsområde2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det växande invånarantalet i Sverige har under det senaste decenniet lett till ett stort behov av nybyggnationer av bostäder. Till följd av detta har nybyggnationer av bostäder ökat kraftigt. För att bemöta kapacitetsbehovet krävs stora investeringar från elnätsbolagen för att kunna ansluta de nytillkomna bostadsområdena samt för att möjliggöra utbyggnad av ny infrastruktur. Expansionsmöjligheterna som har uppstått i den aktuella kommunen har lett till utbyggnad av elnätet för ett nytt bostadsområde. Syftet med projekteringen är att hitta en rationell lösning för att kunna förse ett exploateringsområde bestående av 19 bostäder med elektricitet. För att uppnå ett önskvärt resultat med projekteringen har företagsriktlinjer och branschstandarder använts. Det projekterade distributionsnätet utformas av radiellt system, vilket innebär att matning enbart sker från ett håll. Distributionsnätet är uppbyggt av två olika fördelningssystem: TN-S och TN-C. Projekteringen omfattar även nätberäkningar som utförts med både optimeringsprogrammet NetBas och även manuellt. De parametrar som har beräknats är spänningsfall, kortslutningsströmmar och utlösningstider. Dimensioneringen av distributionsnätet, som utfördes endast med hjälp av NetBas, resulterade i placering av en nätstation, fem stycken kabelskåp, 0,9 kilometer lågspänningskabel och 0,13 kilometer högspänningskabel. Projektets totala investeringskostnad har approximativt beräknats till 568 000 kronor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5. Abbaszadeh, A
  et al.
  Taherzadeh, Mohammad J.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Effect of extraction conditions on yield and purity of citrus pectin by sulfuric and hydrochloric acids2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 6.
  Abburi, Sridhar
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Chinnappan, Ramakrishnan
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  COLLABORATION IN BANKING INFORMATION SYSTEMS: INVESTIGATING THE FUTURE OF BANKING SYSTEMS IN INDIA2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Banking systems in India is quite popular and it needs some more changes to reach all the customers. Lack of the service is main problem in Indian baking system. If the common person wants to open the account, it take’s little bit high cost and banks are not near the people location. Due to the Lack of service, people do not want to be a customer of the bank. In the research trying to find the solutions for some of the problems to maintain a banking account, we want to provide the maximum time of service in banking systems and to find the better solution for the common persons to use the banking systems. The research idea Collaboration banking information systems are designed to combine all the account information into a system, to provide a better solution for the customer, and to solve all the internal problems in the banking systems. From this new concept we could establish the bank in each and every village, So that we could reach all the customers by providing them a good quality service and exceeding their expectations. The Collaboration systems are less time consuming and it reduces the burden of both the customers and bank employees. Some banks failed due to the lack of customers and the over burden of interest charged by the government. The research idea is to share all the account details from all the banks into a system that is known as collaboration banking information systems. The collaboration banking systems are entirely different and it reduces the cost maintenance of the Indian banking systems.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Abd Al Sater, Wissam
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Effektiv logistik med lossningskalender på byggarbetsplatsen2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att arbetsledaren skall utveckla en logistikorganisation som fungerar mer än väl bygger detta alltid på att de interna logistikrutinerna är välfungerande. Rutinerna skall fungera om riktlinjer och stöd för arbetsledaren i alla typer av projekt. Studien syftar att studera NCC-projekt som använder och/eller inte använder det nya verktyget, lossningskalender, för att identifiera dess positiva resultat Studien använder en kvalitativ metod där författaren genomför intervjuer med 4 respondenter inom NCC. Resultatdelen består av tre kategorier efter bearbetning av insamlade data, dessa är: Effektivisering, Dokumentering och Stöd för arbetsledning. Elektroniska logistikverktyg som lossningskalendern är av stor betydelse för arbetsledaren och kan vara avgörande i kvalitén i samtliga byggprojekt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Abdi Adille, Samira
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Johannesson, Anna
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Sifariny, Maha
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Zejnilovic, Mirela
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Samspel mellan hållbarhet och lönsamhet i ett transportföretag2020Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att ta fram hållbarhetsfaktorer och undersöka hur transportföretag kan uppnå ett gott samspel mellan hållbar utveckling och lönsamhet. Utifrån syftet arbetades förbättringsförslag och genomförbara lösningar fram med hänsyn till krav från kunder, myndigheter och EU.

  Metoden som användes var kvalitativ där respondenter från fallföretaget och myndigheter deltog i semistrukturerade intervjuer. Utöver detta gjordes även en litteraturstudie för att kartlägga information från fler perspektiv än bara respondenterna. Under studiens gångs användes även andra metoder där de var lämpliga för att stärka resultatet.

  Resultatet visade att det finns flera hållbarhetsfaktorer i ett transportföretag som måste tas hänsyn till, där bland annat val av drivmedel, krav från politiker och kunder var olika faktorer. För att redovisa resultatet gjordes olika typer av analyser såsom SWOT och abc analys.

  Slutligen utifrån metoden, den insamlade informationen och en analys samt diskussion togs hållbarhetsfaktorerna fram. De analyserades och undersöktes för framtida förbättringar. Studien av fallföretaget har visat att en kombination av bättre hållbarhet samt positiv ekonomisk fördel går att hitta och balansera. Ett företag kan investera i att bli mer hållbara och bli mer lönsamma.

 • 9.
  Abdulhadi, Jessica
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Haradinaj, Vjollca
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Kvinnors och mäns arbetsmiljö: En kvantitativ jämförande studie om hur kvinnor och män upplever den psykosociala arbetsmiljön2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet i vår undersökning är att undersöka skillnader mellan mäns och kvinnors upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön. För att kunna uppnå vårt syfte har följande frågeställning utformats: Är det någon skillnad mellan män och kvinnors upplevelse av stress, mobbning, sexuella trakasserier, socialt stöd, chefsstöd och autonomi i deras arbetsmiljö? Studien har utförts via vår webbenkät på sociala medier, Facebook och LinkedIn. Vår metod har varit av kvantitativ art och genomförts med 112 respondenter. För att få så många svar som möjligt har vi delat enkäten offentligt och via Messenger med vänner som kunde ta del av den. Motiveringen till att detta material används i denna studie är att det kan bidra till en förståelse för respondenternas upplevelse av stress, mobbning, socialstöd, chef stöd, sexuella trakasserier, autonomi, inflytande och egenkontroll, samt för att kunna jämföra skillnader mellan män och kvinnor i dessa avseenden. Resultatet avslöjade inga skillnader mellan män och kvinnor som var statistiskt säkerställda Eftersom respondenterna i studien har deltagit på eget initiativ avviker de sannolikt från populationen i sin helhet avseende intresse för och erfarenheter av könsskillnader och frågor om arbetsmiljö. Resultatet kan därför inte generaliseras till andra grupper i samhället. Vidare forskning bör använda sig av randomiserade urval för att undersöka könsskillnader gällande stress, mobbning, sexuella trakasserier, socialt stöd, chefsstöd, autonomi, inflytande och egenkontroll.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  A-K2019:4
 • 10.
  Abdullah, Didan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Bajramovic, Dino
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Konvertering av lokaler till studentbostäder: Ett komplement för att lösa studentbostadskrisen?2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Efterfrågan på bostäder har legat på en hög nivå i Göteborg under en lång tid. Göteborgs befolkning växer och då uppnåddes 1 miljon invånare för cirka två år sedan. Det blir även fler och fler studenter i staden, bristen på studentbostäder är väldigt omfattande i Göteborg. Situationen ser ut att bli bättre men det på lång sikt, för tillfället finns det 9 000 studentbostäder i Göteborg men det tillkommer mer än 12 000 studenter endast till Göteborgs universitet. Stiftelsen Göteborgs studentbostäder uppger att det måste byggas mer än 7 000 studentbostäder fram till 2026 för att täcka behovet. Samtidigt är kötiden mer än ett och ett halvt år för en studentbostad. Nyproduktionen av studentbostäder har inte ökat något markant de sista åren, trots detta så byggs det vanliga bostäder men inte för studenter. Fortsätter detta kommer fler studenter välja att studera på en annan ort där väntetiden inte är så lång och där möjlighet till bostad går snabbare. Där kommer konvertering in av lokaler till studentbostäder. Detta hade kunnat vara ett bra alternativ men det har inte forskats tillräckligt om det kan vara ett bra komplement. Detta kandidatarbete syftar till att se över om går att hitta ett bra komplement till den bristande studentbostadskrisen i Göteborg. Ett antal faktorer har tagits fram som hindrar konverteringar idag. Planprocessens system är ett av de stora problemen som hindrar konverteringar av lokaler till studentbostäder. Ledtider är även ett stort problem för att genomföra konverteringar, hade fler tjänstemän funnits tillgängliga så skulle det gå snabbare att få igenom planer. Byggreglerna är det även ett stort problem som hindrar konverteringar. Likadana byggregler gäller för en nyproduktion som för en omvandling av en byggnad. Regler och lagar måste anpassas mer efter ett bygge av studentbostäder. Kostnader som är oförutsedda kommer alltid vara ett stort problem, byggherrar som har noga undersökt ett objekt som ska konverteras och har erfarenhet löper mindre risk för oförutsedda kostnader. Olika bidragssystem som ett subventionssystem hindrar en naturlig utveckling av marknaden och är inget bra alternativ.

 • 11.
  Abdullah, Sara
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Al Qarghulli, Ahmed
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Majzoub, Nour Eddin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kommunikation på en byggarbetsplats2022Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det råder ett stort behov av en välfungerande kommunikation i byggbranschen, med den orsaken av att det är en omfattande bransch där många olika yrkesroller är involverade. Kommunikation kan brista i många områden och kan i sin tur påverka ett projekt negativt. Inom byggbranschen sker det ofta oförutsägbara förändringar vilket kan försvåra förutsättningarna för en effektiv kommunikation.

  Denna studie syftar till att skapa förståelse för hur kommunikation kan vara utmanande och påverka ett byggprojekt under produktion. Syftet med examensarbetet är att hitta åtgärder för att förebygga bristande kommunikation och noga studera om att en effektiv kommunikation kan öka engagemang, gemenskap och motivation på en byggarbetsplats, genom att undersöka och analysera hur information sprids bland involverade parter i ett projekt under produktion.

  I studien besvaras följande frågeställningar:

  • Hur kommunicerar man på en byggarbetsplats?
  • Påverkar kommunikationen engagemang, gemenskap och motivation på byggarbetsplatsen?
  • Kan man spara pengar på att öka kommunikationsförmåga på byggarbetsplatsen?

  Det genomfördes kvalitativa intervjuundersökningar på både tjänstemän och yrkesarbetare på GH Olofsson Bygg & Entreprenad AB för att skapa en uppfattning på hur kommunikationen upplevs och fungerar på arbetsplatsen. Undersökningarna visade att kommunikationen i en del fall var mindre bra och att missuppfattningar uppstod ibland.

  Studien fördjupar sig i hur kommunikationen upplevs och bearbetas samt hur man kan gå tillväga för att effektivisera det. Det fördjupar sig även i vilka kommunikationssätt som används och vilka som är mest lämpade i olika situationer. Resultatet indikerar på att det mest uppskattade kommunikationssättet är möten ansikte-mot-ansikte. Däremot visade sig att det mest föredragna kommunikationssättet inte alltid är det lämpligaste då det kan inträffa diverse faktorer som exempelvis tidspress eller avstånd.

  En åtgärd som diskuteras i studien är bland annat att samtliga anställda på företaget ska genomföra en kurs som handlar om kommunikationens värde och hur den kan tillämpas på ett sätt för att reducera missförstånd. Genom att implementera den åtgärden kan kommunikationsbrister förebyggas redan från början. Tack vare detta kan pengar sparas långsiktigt trots att det kan vara kostsamt från början.

 • 12.
  Abdusemed, Wefae
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Shahin, Antonella
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Gustafsson, Maria
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Anställningsbarhet: hur har nyexaminerade studenter formats inför framtida arbetsliv2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Anställningsbarhet bland nyexaminerade studenter är någonting som på senare tid diskuterats allt mer. Hur ska individen göra sig mer anställningsbar samt vilka kompetenser bör utvecklas hos studenter under studietiden. Vad kan stat, organisation samt utbildning göra för att bidra till att en individ som efter avslutade studier möts av ett mottagande näringsliv. Främst, vad innebär det att vara anställningsbar?

  Bakgrund

  Studien bygger på en undersökning om huruvida nyexaminerade studenter ur två olika grupper anser hur det är att ta sig från examen till näringsliv. Hur väl dessa individer känner till sin egen anställningsbarhet. Av egna erfarenheter så har anställningsbarhet varit någonting som funnits med under hela utbildningens gång, vikten läggs dock på individen.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka om det finns en skillnad gällande anställningsbarhet mellan studenter som under sin studietid har, eller inte har utfört ett verklighetsbaserat praktiskt projekt.

  Metod

  Metoden som använts i denna studie har ett kvantitativt utformande. En enkätundersökning genomfördes där enkäten var uppbyggd av fasta svarsalternativ med möjlighet till kompletterande kommentarer. Valet av en enkätstudie föll sig naturligt, eftersom en större mängd svar behövdes för att kunna besvara frågeställningar samt nå upp till syftet med studien. Enkäten skickades ut till en undersökningsgrupp samt en kontrollgrupp som bestod av studenter som tagit examen mellan åren 2013-2017. Sammanlagt samlades 183 enkäter in av 1213 som skickades ut vilket ger en svarsfrekvens på 15,09 procent samt ett bortfall på 84,91 procent på studien.

  Resultat

  Resultatet grundar sig i respondenternas skattning av de egenskaper som är kopplade till begreppet anställningsbarhet. De flesta respondenterna skattar sig högt vad gäller egenskaperna med undantag för enstaka respondenter. De tre mest förekommande alternativen, där studenter anser sig fått egenskaperna ifrån är: utbildning, familj/uppfostran samt tidigare anställning. Undersökningsgruppen och kontrollgruppen visade snarlika värden, eftersom inga större skillnader hittades, däremot intressanta samband.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Abed, Samah
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Al-Kaisee, Farah
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Metallutvinning med fokus på zinkfrån avfallsflygaska med hjälp avsura processvatten2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med projektet är att behandla flygaskan med hjälp av surt processvatten för att utvinna olika metaller, som zink, så att det sedan kan deponeras på ett enklare och billigare sätt, samt även at utveckla en metod för att utvinna mer zink med minsta möjliga andel surt processvatten (5 % HCl). Olika metaller med fokus på zink studerades i labbskala på Högskolan i Borås. Flygaskan och det sura processvattnet som har använts i denna studie är från Renova ABs anläggning. Resultatet visar att vid behandling av flygaskan med surt processvatten var den maximala mängden zink som utvanns 88% under de olika försöken som gjordes i labbet. Det finns olika faktorer bakom resultatet, såsom halten av surt processvatten, pH, blandningstiden och askans elementsammansättning, vilka kan påverka halten utvunnen zink.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Abedinifar, S.
  et al.
  Department of Chemical Engineering, Isfahan University of Technology.
  Karimi, K
  Department of Chemical Engineering, Isfahan University of Technology.
  Khanahmadi, M.
  Isfahan Agriculture and Natural Resources Research Centre.
  Taherzadeh, Mohammad J
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ethanol production by Mucor indicus and Rhizopus oryzae from rice straw by separate hydrolysis and fermentation2009Ingår i: Biomass and Bioenergy, ISSN 0961-9534, E-ISSN 1873-2909, Vol. 33, nr 5, s. 828-833Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Rice straw was successfully converted to ethanol by separate enzymatic hydrolysis and fermentation by Mucor indicus, Rhizopus oryzae, and Saccharomyces cerevisiae. The hydrolysis temperature and pH of commercial cellulase and β-glucosidase enzymes were first investigated and their best performance obtained at 45 °C and pH 5.0. The pretreatment of the straw with dilute-acid hydrolysis resulted in 0.72 g g-1 sugar yield during 48 h enzymatic hydrolysis, which was higher than steam-pretreated (0.60 g g-1) and untreated straw (0.46 g g-1). Furthermore, increasing the concentration of the dilute-acid pretreated straw from 20 to 50 and 100 g L-1 resulted in 13% and 16% lower sugar yield, respectively. Anaerobic cultivation of the hydrolyzates with M. indicus resulted in 0.36-0.43 g g-1 ethanol, 0.11-0.17 g g-1 biomass, and 0.04-0.06 g g-1 glycerol, which is comparable with the corresponding yields by S. cerevisiae (0.37-0.45 g g-1 ethanol, 0.04-0.10 g g-1 biomass and 0.05-0.07 glycerol). These two fungi produced no other major metabolite from the straw and completed the cultivation in less than 25 h. However, R. oryzae produced lactic acid as the major by-product with yield of 0.05-0.09 g g-1. This fungus had ethanol, biomass and glycerol yields of 0.33-0.41, 0.06-0.12, and 0.03-0.04 g g-1, respectively. 

 • 15. Abedinifar, Sorahi
  et al.
  Karimi, Keikhosro
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Khanahmadi, Morteza
  Taherzadeh, Mohammad J.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Ethanol production by Mucor indicus and Rhizapus oryzae from rice straw by separate hydrolysis and fermentation2009Ingår i: Biomass and Bioenergy, ISSN 0961-9534, E-ISSN 1873-2909, Vol. 33, nr 5, s. 828-833Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Rice straw was successfully converted to ethanol by separate enzymatic hydrolysis and fermentation by Mucor indicus, Rhizopus oryzae, and Saccharomyces cerevisiae. The hydrolysis temperature and pH of commercial cellulase and beta-glucosidase enzymes were first investigated and their best performance obtained at 45 degrees C and pH 5.0. The pretreatment of the straw with dilute-acid hydrolysis resulted in 0.72 g g (1) sugar yield during 48 h enzymatic hydrolysis, which was higher than steam-pretreated (0.60 g g (1)) and untreated straw (0.46 g g(-1)). Furthermore, increasing the concentration of the dilute-acid pretreated straw from 20 to 50 and 100 g L-1 resulted in 13% and 16% lower sugar yield, respectively. Anaerobic cultivation of the hydrolyzates with M. indicus resulted in 0.36-0.43 g g(-1) ethanol, 0.11-0.17 g g(-1) biomass, and 0.04-0.06 g g(-1) glycerol, which is comparable with the corresponding yields by S. cerevisiae (0.37-0.45 g g(-1) ethanol, 0.04-0.10 g g(-1) biomass and 0.05-0.07 glycerol). These two fungi produced no other major metabolite from the straw and completed the cultivation in less than 25 h. However, R. oryzae produced lactic acid as the major by-product with yield of 0.05-0.09 g g(-1). This fungus had ethanol, biomass and glycerol yields of 0.33-0.41, 0.06-0.12, and 0.03-0.04 g g(-1), respectively. Crown Copyright (C) 2009 Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 16.
  Abrahamsson, Daniel
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Petersson, Oscar
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Anbud: Faktorer och förbättringsmöjligheter i anbudsprocessen2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Rapporten visar hur omfattande anbudsprocessen är och vilka faktorer man bör beakta för attlämna ett vinnande anbud. Den beskriver de olika delarna i anbudsprocessen och gör endjupare analys av några av de viktigaste faktorerna. Anbudslämning handlar inte bara om attlämna pris på vad något kommer att kosta. Eftersom bolagen sällan är ensamma gäller de atthitta vägar och lösningar som gör att anbudet blir konkurrenskraftigt. Alternativa tekniskalösningar, materialval, val av UE eller en snygg presentation är faktorer som kan göra anbudetvinnande.Rapporten är skriven tillsammans med RO-Gruppen och en enkät ligger som grund tillanalysen. Målsättningen var att beskriva RO-Gruppens arbete och finna eventuell möjlighettill förbättring och effektivisering i arbetet.Då FFU, beställare och upphandlingsform varierar är det svårt att alltid följa en och sammamall utan en öppenhet och flexibilitet i arbetet krävs för att kunna lämna ett vinnande anbud.Erfarenhet visade sig vara en stor och avgörande faktor, såväl enligt litteratur, somenkätundersökningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Anbud
 • 17.
  Abrahamsson, Pontus
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Svedberg, Pierre
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Sanering av kontaminerad mark2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På uppdrag av Nexans IKO Sweden AB har MK Bygg AB genomfört saneringsarbete av kontaminerad mark i Tranemo kommun. 1947 ändrade Nexans IKO Sweden AB verksamhet från att har brutit torv till att tillverka kablar. Denna verksamhet genererade en del spillkabel och i denna fanns den värdefulla metallen koppar. På Nexans IKO Swedens område brändes spillkablar för att komma åt kopparen. Detta skedde mellan åren 1947 och 1967. Då kabeln innehöll PVC bildades vid förbränningen dioxiner och furaner. P.g.a. denna hantering behövde området saneras. MK Bygg AB:s uppdrag har huvudsakligen bestått av att schakta bort jordmassor från det kontaminerade området. De massor som har varit mindre kontaminerade har fraktats till Nexans angränsande egendeponi. Syftet med denna rapport har varit att hjälpa MK Bygg AB med delar av kontrollen och utvärderingen av saneringsarbetet. Underlag har tagits fram för godkännande av länsstyrelsen. Detta underlag har sedan använts för att upprätta egenkontrollplanen. Egenkontrollen omfattar huvudsakligen kontroller av schaktning, jord och spridningsförhindring. Den viktigaste delen av egenkontrollen har varit har förhindra spridning av kontaminerat material vid saneringsarbetet. Utifrån de undersökningar och bestämmelser som var framtagna av Envipro Miljöteknik och DGE mark och miljö AB har saneringsarbetet utförts på ett noggrant sätt. Eftersom ett flertal industrier tidigare inte har tagit hand om avfall på ett lämpligt sätt så kommer saneringsarbeten att behöva utföras under de närmaste åren. Vi tror att det i framtiden kommer att ställas hårdare krav på sanering av kontaminerade områden. Detta är något som vi anser kommer att bidra till större möjligheter att utnyttja markområden och framförallt till en bättre miljö.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18. Abtahi, F.
  et al.
  Gyllesten, I. C.
  Lindecrantz, Kaj
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Seoane, Fernando
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Software Tool for Analysis of Breathing Related Errors in Transthoracic Electrical Bioimpedance Spectroscopy Measurements2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 19. Abtahi, F
  et al.
  Seoane, F
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Lindecrantz, K
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Electrical bioimpedance spectroscopy in time-variant systems: Is undersampling always a problem?2014Ingår i: Journal of Electrical Bioimpedance, E-ISSN 1891-5469, Vol. 5, nr 1, s. 28-33Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  During the last decades, Electrical Bioimpedance Spectroscopy (EBIS) has been applied mainly by using the frequency-sweep technique, across a range of many different applications. Traditionally, the tissue under study is considered to be time-invariant and dynamic changes of tissue activity are ignored by treating the changes as a noise source. A new trend in EBIS is simultaneous electrical stimulation with several frequencies, through the application of a multi-sine, rectangular or other waveform. This method can provide measurements fast enough to sample dynamic changes of different tissues, such as cardiac muscle. This high sampling rate comes at a price of reduction in SNR and the increase in complexity of devices. Although the frequency-sweep technique is often inadequate for monitoring the dynamic changes in a variant system, it can be used successfully in applications focused on the time-invariant or slowly-variant part of a system. However, in order to successfully use frequency-sweep EBIS for monitoring time-variant systems, it is paramount to consider the effects of aliasing and especially the folding of higher frequencies, on the desired frequency e.g. DC level. This paper discusses sub-Nyquist sampling of thoracic EBIS measurements and its application in the case of monitoring pulmonary oedema. It is concluded that by considering aliasing, and with proper implementation of smoothing filters, as well as by using random sampling, frequency-sweep EBIS can be used for assessing time-invariant or slowly-variant properties of time-variant biological systems, even in the presence of aliasing. In general, undersampling is not always a problem, but does always require proper consideration.

 • 20.
  Abtahi, Farhad
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Anund, Anna
  Fors, Carina
  Seoane, Fernando
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi. Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Karolinska Institutet.
  Lindecrantz, Kaj
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi. Karolinska Institutet.
  Association of Drivers’ sleepiness with heart rate variability. A Pilot Study with Drivers on Real Road2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 21. Abtahi, Farhad
  et al.
  Aslamy, Benjamin
  Boujabir, I
  Seoane, Fernando
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Lindecrantz, Kaj
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  An Affordable ECG and Respiration Monitoring System Based on Raspberry PI and ADAS1000: First Step towards Homecare Applications2014Ingår i: 16th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering / [ed] Mindedal H., Persson M., Springer International Publishing , 2014, s. 5-8Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Homecare is a potential solution for problems associated with an aging population. This may involve several physiological measurements, and hence a flexible but affordable measurement device is needed. In this work, we have designed an ADAS1000-based four-lead electrocardiogram (ECG) and respiration monitoring system. It has been implemented using Raspberry PI as a platform for homecare applications. ADuM chips based on iCoupler technology have been used to achieve electrical isolation as required by IEC 60601 and IEC 60950 for patient safety. The result proved the potential of Raspberry PI for the design of a compact, affordable, and medically safe measurement device. Further work involves developing a more flexible software for collecting measurements from different devices (measuring, e.g., blood pressure, weight, impedance spectroscopy, blood glucose) through Bluetooth or user input and integrating them into a cloud-based homecare system.

 • 22.
  Abtahi, Farhad
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Berndtsson, A
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Abtahi, Shirin
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Seoane, Fernando
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Lindecrantz, Kaj
  KTH.
  Development and preliminary evaluation of an Android based heart rate variability biofeedback system2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The reduced Heart Rate Variability (HRV) is believed to be associated with several diseases such as congestive heart failure, diabetes and chronic kidney diseases (CKD). In these cases, HRV biofeedback may be a potential intervention method to increase HRV which in turn is beneficial to these patients. In this work, a real-time Android biofeedback application based on a Bluetooth enabled ECG and thoracic electrical bioimpedance (respiration) measurement device has been developed. The system performance and usability have been evaluated in a brief study with eight healthy volunteers. The result demonstrates real-time performance of system and positive effects of biofeedback training session by increased HRV and reduced heart rate. Further development of the application and training protocol is ongoing to investigate duration of training session to find an optimum length and interval of biofeedback sessions to use in potential interventions.

 • 23.
  Abtahi, Farhad
  et al.
  KTH-School of Technology and Health.
  Ji, Guangchao
  KTH-School of Technology and Health.
  Lu, Ke
  KTH-School of Technology and Health.
  Rödby, Kristian
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Björlin, Anders
  Kiwok AB.
  Östlund, Anders
  Kiwok AB.
  Seoane, Fernando
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. KTH-School of Technology and Health.
  Lindecrantz, Kaj
  KTH-School of Technology and Health.
  Textile-Electronic Integration in Wearable Measurement Garments for Pervasive Healthcare Monitoring2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 24.
  Abtahi, Farhad
  et al.
  KTH-School of Technology and Health.
  Ji, Guangchao
  KTH-School of Technology and Health.
  Lu, Ke
  KTH-School of Technology and Health.
  Rödby, Kristian
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Seoane, Fernando
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. KTH-School of Technology and Health.
  A knitted garment using intarsia technique for Heart Rate Variability biofeedback: Evaluation of initial prototype2015Ingår i: Proceedings of the 2015 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2015, s. 3121-3124Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 25.
  Abtahi, Farhad
  et al.
  Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, 171 65 Stockholm, Sweden; School of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health, KTH Royal Institute of Technology, 100 44 Stockholm, Sweden.
  Lu, Ke
  School of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health, KTH Royal Institute of Technology, 100 44 Stockholm, Sweden.
  Diaz-Olivares, Jose A
  School of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health, KTH Royal Institute of Technology, 100 44 Stockholm, Sweden.
  Forsman, Mikael
  Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, 171 65 Stockholm, Sweden.
  Seoane, Fernando
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi. Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Department of Clinical Science, Intervention and Technology, Karolinska Institutet, Hälsovägen 7, 141 57 Stockholm, Sweden; Department of Biomedical Engineering, Karolinska University Hospital, 171 76 Solna, Sweden .
  Lindecrantz, Kaj
  Högskolan i Borås, Science Park Borås. Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, 171 65 Stockholm, Sweden .
  Wearable Sensors Enabling Personalized Occupational Healthcare2018Ingår i: Intelligent Environments 2018 / [ed] Ioannis Chatzigiannakis, Yoshito Tobe, Paulo Novais, Oliver Amft, Amsterdam: IOS Press, 2018, s. 371-376Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper presents needs and potentials for wearable sensors inoccupational healthcare. In addition, it presents ongoing European and Swedishprojects for developing personalized, and pervasive wearable systems for assessingrisks of developing musculoskeletal disorders and cardiovascular diseases at work.Occupational healthcare should benefit in preventing diseases and disorders byproviding the right feedback at the right time to the right person. Collected datafrom workers can provide evidence supporting the ergonomic and industrial tasksof redesigning the working environment to reduce the risks.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Abtahi, Farhad
  et al.
  KTH-School of Technology and Health.
  Lu, Ke
  KTH-School of Technology and Health.
  Dizon, M
  KTH-School of Technology and Health.
  Johansson, M
  KTH-School of Technology and Health.
  Seoane, Fernando
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. KTH-School of Technology and Health.
  Lindecrantz, Kaj
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. KTH-School of Technology and Health.
  Evaluating Atrial Fibrillation Detection Algorithm based on Heart Rate Variability analysis2015Ingår i: Medicinteknikdagarna, Uppsala: Svensk förening för medicinsk teknik och fysik , 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 27.
  Abtahi, Farhad
  et al.
  KTH-School of Technology and Health.
  Lu, Ke
  KTH-School of Technology and Health.
  Dizon, M
  KTH-School of Technology and Health.
  Johansson, M
  KTH-School of Technology and Health.
  Seoane, Fernando
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. KTH-School of Technology and Health.
  Lindecrantz, Kaj
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. KTH-School of Technology and Health.
  Evaluation of Atrial Fibrillation Detection by using Heart Rate Variability analysis2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 28.
  Abtahi, Farhad
  et al.
  KTH-School of Technology and Health.
  Lu, Ke
  KTH-School of Technology and Health.
  Guangchao, Li
  KTH-School of Technology and Health.
  Rödby, Kristian
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Seoane, Fernando
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. KTH-School of Technology and Health.
  A Knitted Garment using Intarsia Technique for Heart Rate Variability Biofeedback: Evaluation of Initial Prototype.2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 29. Abtahi, Farhad
  et al.
  Snäll, Jonathan
  Aslamy, Benjamin
  Abtahi, Shirin
  Seoane, Fernando
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. KTH-School of Technology and Health.
  Lindecrantz, Kaj
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. KTH-School of Technology and Health.
  Biosignal PI, an Affordable Open-Source ECG and Respiration Measurement System2015Ingår i: Sensors, E-ISSN 1424-8220, Vol. 15, nr 1, s. 93-109Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Bioimedical pilot projects e.g., telemedicine, homecare, animal and human trials usually involve several physiological measurements. Technical development of these projects is time consuming and in particular costly. A versatile but affordable biosignal measurement platform can help to reduce time and risk while keeping the focus on the important goal and making an efficient use of resources. In this work, an affordable and open source platform for development of physiological signals is proposed. As a first step an 8–12 leads electrocardiogram (ECG) and respiration monitoring system is developed. Chips based on iCoupler technology have been used to achieve electrical isolation as required by IEC 60601 for patient safety. The result shows the potential of this platform as a base for prototyping compact, affordable, and medically safe measurement systems. Further work involves both hardware and software development to develop modules. These modules may require development of front-ends for other biosignals or just collect data wirelessly from different devices e.g., blood pressure, weight, bioimpedance spectrum, blood glucose, e.g., through Bluetooth. All design and development documents, files and source codes will be available for non-commercial use through project website, BiosignalPI.org.

 • 30. Abtahi, Zhohreh
  et al.
  Millati, Ria
  Niklasson, Claes
  Taherzadeh, Mohammad J.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Ethanol production by Mucor indicus at high glucose and ethanol concentrations2010Ingår i: Minerva biotecnologica (Testo stampato), ISSN 1120-4826, E-ISSN 1827-160X, Vol. 22, nr 3-4, s. 83-89Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Mucor indicus was cultivated under aerobic and anaerobic conditions to study its tolerance against high concentration of glucose up to 350 g/L and ethanol up to 120 g/L present in the medium. The fungus could grow well even in 350 g/L glucose and produce ethanol, but it was able to assimilate the entire glucose when its concentration was less than 200 g/L. On the other hand, M. indicus produced ethanol as the main product with yield and concentration up to 0.45 g/g and 73 g/L, respectively, while glycerol, its only major byproduct, was produced up to 24 g/L. However, the fungus was not so tolerant against exogenously added ethanol, and it could not grow with more than 40 g/L added ethanol to the culture. Under aerobic conditions, M. indicus displayed different morphology, switching from long filamentous to yeast-like growth forms by increasing initial glucose concentration. This implies that yeast-like growth can be induced by growing M. indicus at high glucose concentration. Under anaerobic conditions, only one yeast-like form was observed.

 • 31.
  Abtahi, Zohreh
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Ethanol and glucose tolerance of M.indicus in aerobic and anaerobic conditions2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Over the last few decades, ethanol production from renewable resources has been of interest as an alternative fuel to the current fossil fuel, due to the unstable oil market and in order to decrease net emission of carbon dioxide which leads to global warming. According to analyses of DG Transport and Energy (TREN), it is not possible to reach the current biofuels directive promoting 5,75 % biofuel by the year 2010, due to the markets and technologies, but by the year 2020 achievement of 6.9% is expected. This new law will increase biofuel demand by 3,1 %. Lignocelluloses materials, which are relatively cheap and plentiful, are considered to be the main source of feedstock’s for low-cost bio-ethanol production. The general procedure to convert lignocelluloses material to bioethanol is hydrolysis of the hemicelluloses and the cellulose to its monomer sugars, fermentation and distillation. Bacteria, yeasts and filamentous fungi are able to ferment hydrolysates from different plants and convert it to bioethanol. Mucor indicus is a filamentous fungus; it is able to utilize a wide range of hexoses, phentoses and disaccharides (cellobiose) in order to produce ethanol. The Ethanol yield and productivity of this microorganism from hexoses are as same as Saccharomyces cerevisiae. But the reason that it is one of the candidates for ethanol production is the fungus ability to utilize xylose. The cell wall of M.indicus contains significant quantity of chitosan/chitin which can be easily extracted. Chitosan is the deacetylated products of chitin. They have many applications in chemistry, biotechnology, medicine, veterinary, dentistry, agriculture, food processing, environmental protection, water purification, cosmetic and textile industries. The results of the current work show that the glucose concentration in the medium had a great impact on the lag phase, glucose consumption and ethanol production in both aerobic and anaerobic conditions. The lag phase increased as the initial concentration of glucose increased. While the glucose concentration increased above 190 g/l in the medium the glucose consumption and ethanol production decreased in both aerobic and anaerobic conditions. The glucose tolerance of M.indicus in both aerobic and anaerobic condition is about 190 g/l and in the anaerobic condition the ethanol tolerance of this fungus is around 70 g/.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32.
  Abugharbia, Ahmad
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Cabdalla, Abubakar
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Effektivisering av CE-märkningsprocessen i framtagning av nya maskiner2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är ett examensarbete inom Industriell Ekonomi, inriktning arbetsorganisation och ledarskap som rör sig om att undersöka och analysera CE-märkningsprocessen för företag inom automationsbranschen. Avsikten med examensarbetet att föreslå relevanta metoder och verktyg för att effektivisera processen och att eliminera slöseri och minimera kvarstående arbete för slutförandet av CE-märkningen hos kunden.

  För att kunna uppfylla avsikten med examensarbetet så har tre frågeställningar tagits fram. För att besvara frågeställningarna har datainsamling gjorts som har bestått av en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. Kvalitativ metod utfördes i form av semistrukturerade intervjuer för att undersöka respondenternas åsikter om processen och identifiera problem. Kvantitativ  metod  utfördes  i  form  av  vetenskapliga  artiklar,  dokumentationer  och litteraturstudie för att samla in data i form av relevanta teorier och undersöka interna dokument från företaget.

  Resultaten av studien visar att CE-märkningsprocessen består av flera steg som är beroende av varandra. LEAN-förbättringsmetoder och verktyg kan tillämpas i processen för att uppnå effektivitet. Dessutom kan delaktighet och involvering från projektgruppens medlemmar bidra till en förbättring av informationsflödet och bättre informationskvalitet som utbyts under processen.

  Detta arbete bidrar teoretiskt genom att tillämpa LEAN-filosofin på CE-märkningsprocessen och praktiskt genom att föreslå metoder för att effektivisera processen och minska kvarstående arbete vid CE-märkning hos kunden. Det unika med denna studie är tillämpningen av LEAN- filosofin på CE-märkningsprocessen inom automationsbranschen, vilket öppnar upp nya möjligheter för förbättringar och ökad effektivitet inom området.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Effektivisering av CE-märkningsprocessen i framtagning av nya maskiner
 • 33. Abylaev, Mansur
  Kyrgyz textile companies’ resilience features in the post-Soviet regionalization processes2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Kyrgyz textile industry is a fast growing sector since the last decade. The combination of international market conjuncture and low input factors were the main reasons for the development of the textile sector. Legal and political modification of the international trade system is a risk for the whole industry's resilience. The purpose of the paper is to identify the vulnerable points of doing business in the context of economic transformation from planned Soviet to free market economy.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 34.
  Adams, Zechariah
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Shadram, Farshid
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Köldbryggor i kantbalkar UNORM/DAVID-322011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En köldbrygga uppstår i en byggnadsdel vars isoleringsförmåga är lägre än omslutande material. Detta innebär att värmeförlusterna ökar och att den varma ytan blir lokalt kallare, vilket kan leda till nedsmutsning, mögel och kondensation. I examensarbetet har vi inriktat oss på grundkonstruktioner, närmare bestämt L-element med både lätt och tung vägg som komplement. I rapporten framgår hur vi räknat genom handberäkning och med hjälp av UNORM, ett datorprogram för beräkning av köldbryggor. För att redovisa resultatet jämförs handberäkningen med datorberäkningen, dels för att kontrollera resultatet och se skillnaden samt att se om det finns risk för mögel och kondensation med de olika L-elementen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Adekunle, K.
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Cho, S.-W.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Ketzscher, R.
  Skrifvars, M.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Mechanical properties of natural fiber hybrid composites based on renewable thermoset resins derived from soybean oil, for use in technical applications2012Ingår i: Journal of Applied Polymer Science, ISSN 0021-8995, E-ISSN 1097-4628, Vol. 124, nr 6, s. 4530-4541Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Natural fiber composites are known to have lower mechanical properties than glass or carbon fiber reinforced composites. The hybrid natural fiber composites prepared in this study have relatively good mechanical properties. Different combinations of woven and non-woven flax fibers were used. The stacking sequence of the fibers was in different orientations, such as 0°, +45°, and 90°. The composites manufactured had good mechanical properties. A tensile strength of about 119 MPa and Young's modulus of about 14 GPa was achieved, with flexural strength and modulus of about 201 MPa and 24 GPa, respectively. For the purposes of comparison, composites were made with a combination of woven fabrics and glass fibers. One ply of a glass fiber mat was sandwiched in the mid-plane and this increased the tensile strength considerably to 168 MPa. Dynamic mechanical analysis was performed in order to determine the storage and loss modulus and the glass transition temperature of the composites. Microstructural analysis was done with scanning electron microscopy.

 • 36.
  Adekunle, K.
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Cho, S.-W.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Patzelt, C.
  Blomfeldt, T.
  Skrifvars, M.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Impact and flexural properties of flax fabrics and Lyocell Fiber reinforced bio-based thermoset for automotive and structural applications2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 37.
  Adekunle, K.
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Ghoreishi, R.
  Ehsani, M.
  Cho, S.-W.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Skrifvars, M.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Jute fiber reinforced methacrylated soy bean oil based thermoset composites prepared by vacuum injection molding technique2012Ingår i: Journal of Biobased Materials and Bioenergy, ISSN 1556-6560, E-ISSN 1556-6579, Vol. 6, nr 2, s. 172-177Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Bio-based composites based on soybean oil thermoset resin were manufactured with vacuum injection molding technique. Methacrylated soybean oil (MMSO) was processed with vacuum injection molding technique without blending with styrene. The composites produced had comparatively good mechanical properties like jute composite reinforced acrylated epoxidised soybean oil (AESO) resin blended with styrene. Although the tensile strength of the jute reinforced AESO composites are slightly higher than the jute reinforced MMSO composites which was attributed to blending of AESO with styrene. However, the difference in Youngs' modulus was negligible because they have approximately equal stiffness between 2.6 GPa and 2.8 GPa. The jute reinforced AESO composites showed relatively higher flexural strengths and moduli than the MMSO counterparts. This difference was also attributed to the blending of AESO with reactive diluent such as styrene. In order to determine the dimensional stability of the composite manufactured, water absorption test was carried out and the conclusion was that the moisture uptake of the jute reinforced composites was the same, this was expected.

 • 38.
  Adekunle, Kayode
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Bio-based Composites from Soybean Oil Thermosets and Natural Fibers2011Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In order to reduce over-dependency on fossil fuels and to create an environment that is free of non-degradable plastics, and most importantly to reduce greenhouse gas emission, bio-based products are being developed from renewable resources through intense research to substitute conventional petrochemical-based plastics with renewable alternatives and to replace synthetic fibers with natural fibers. Many authors have done quite a lot of work on synthesizing polymers from renewable origin. Polylactic acid (PLA) has been developed and characterized, and it was found that it has enormous potential and can serve as an alternative to conventional thermoplastics in many applications. Modification of the plant oil triglycerides has been discussed by many authors, and research is still going on in this area. The challenge is how to make these renewable polymers more competitive in the market, and if possible to make them 100% bio-based. There is also a major disadvantage to using a bio-based polymer from plant oils because of the high viscosity, which makes impregnation of fibers difficult. Although natural fibers are hydrophilic in nature, the problem of compatibility with the hydrophobic matrix must be solved; however, the viscosity of the bio-based resin from plant oils will complicate the situation even more. This is why many authors have reported blending of the renewable thermoset resin with styrene. In the process of solving one problem, i.e reducing the viscosity of the renewable thermoset resin by blending with reactive diluents such as styrene, another problem which we intended to solve at the initial stage is invariably being created by using a volatile organic solvent like styrene. The solution to this cycle of problems is to synthesize a thermoset resin from plant oils which will have lower viscosity, and at the same time have higher levels of functionality. This will increase the crosslinking density, and they can be cured at room temperature or relatively low temperature. In view of the above considerations, the work included in this thesis has provided a reasonable solution to the compounded problems highlighted above. Three types of bio-based thermoset resins were synthesized and characterized using NMR, DSC, TGA, and FT-IR, and their processability was studied. The three resins were subsequently reinforced with natural fibers (woven and non-woven), glass fibers, and Lyocell fiber and the resulting natural fiber composites were characterized by mechanical, dynamic mechanical, impact, and SEM analyses. These composites can be used extensively in the automotive industry, particularly for the interior components, and also in the construction and furniture industries. Methacrylated soybean oil (MSO), methacrylic anhydride-modified soybean oil (MMSO), and acetic anhydride-modified soybean oil (AMSO) were found to be suitable for manufacture of composites because of their lower viscosity. The MMSO and MSO resins were found to be promising materials because composites manufactured by using them as a matrix showed very good mechanical properties. The MMSO resin can completely wet a fiber without the addition of styrene. It has the highest number of methacrylates per triglyceride and high crosslink density.

  Ladda ner (pdf)
  sammanfattning
 • 39.
  Adekunle, Kayode
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Cho, Sung-Woo
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Patzelt, Christian
  Blomfeldt, Thomas
  Skrifvars, Mikael
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Impact and flexural properties of flax fabrics and Lyocell fiber-reinforced bio-based thermoset2011Ingår i: Journal of reinforced plastics and composites (Print), ISSN 0731-6844, E-ISSN 1530-7964, Vol. 30, nr 8, s. 685-697Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A bio-based thermoset resin was reinforced with flax fabrics and Lyocell fiber. The effect of different weave architectures was studied with four flax fabrics with different architectures: plain, twill (two different types), and dobby. The effect of the outer ply thickness was studied and characterized with flexural and impact testing. Composites manufactured with plain weave reinforcement had the best mechanical properties. The tensile strength, tensile modulus, flexural strength, flexural modulus, and impact strength were 280 MPa, 32 GPa, 250 MPa, 25 GPa, and 75 kJ/m2, respectively. Reinforcements with twill-weave architecture did not impart appreciable flexural strength or flexural modulus even when the outer thickness was increased. Plain- and dobby (basket woven style)-weave architectures gave better reinforcing effects and the flexural properties increased with an increase in outer thickness.Water absorption properties of the composites were studied and it was observed that the hybridization with Lyocell fiber reduced the water uptake. Fieldemission scanning electron microscopy was used to study the micro-structural properties of the composites.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40.
  Adekunle, Kayode
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Ketzscher, Richard
  Skrifvars, Mikael
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  High performance natural fibre hybrid composites based on biobased thermoset resins for use in technical applications2009Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Health related issues, stringent environmental protection policies, search for cost effective and alternative materials and quest for renewability, sustainability and high performance materials for technical applications has led to an intense research in manufacturing biobased composites which are based on renewable thermosetting resins and natural fibres. The combination of biobased thermosetting resins with two different natural fibre reinforcements could lead to improved mechanical properties of the composite. Biobased thermoset polymers are comparable to the synthetic thermosetting polymers from petrochemicals. In this study, two different biobased resins were used as matrix and both non woven flax fibre and woven flax fabric were combined as reinforcements. The composites were made by compression moulding process. The fibres were hand laid-up and impregnation was done manually. The curing temperature was 170°С and at 40 bar. The stacking sequence of the fibres was in different orientations such as 0º, +45º and 90º. The manufactured hybrid composites have high tensile strength and stiffness and the flexural strength and modulus was also high. These composites can compete favourably with glass fibre reinforced composites in terms of strength and stiffness.1, 2 A tensile strength of about 119 MPa and Young’s modulus of 13.8 GPa was achieved, while the flexural strength and modulus is about 201 MPa and 24 GPa respectively. For the purpose of comparison, composites were made with the combination of woven fabric and e-glass fibre. One ply of an e-glass fibre mat was put in the mid-plane and this increased the tensile strength considerably up to 168 MPa. Some of the composites were made with the resin blended with styrene and the results show a higher modulus.

 • 41.
  Adekunle, Kayode
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Patzelt, Christian
  Kalantar, Adib
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Skrifvars, Mikael
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Mechanical and Viscoelastic Properties of Soybean Oil Thermoset Reinforced with Jute Fabrics and Carded Lyocell Fiber2011Ingår i: Journal of Applied Polymer Science, ISSN 0021-8995, E-ISSN 1097-4628, Vol. 122, nr 5, s. 2855-2863Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Composites and hybrid composites were manufactured from renewable materials based on jute fibers, regenerated cellulose fibers (Lyocell), and thermosetting polymer from soybean oil. Three different types of jute fabrics with biaxial weave architecture but different surface weights, and carded Lyocell fiber were used as reinforcements. Hybrid composites were also manufactured by combining the jute reinforcements with the Lyocell. The Lyocell composite was found to have better mechanical properties than other composites. It has tensile strength and modulus of about 144 MPa and 18 GPa, respectively. The jute composites also have relatively good mechanical properties, as their tensile strengths and moduli were found to be between 65 and 84 MPa, and between 14 and 19 GPa, respectively. The Lyocell-reinforced composite showed the highest flexural strength and modulus, of about 217 MPa and 13 GPa, respectively. In all cases, the hybrid composites in this study showed improved mechanical properties but lower storage modulus. The Lyocell fiber gave the highest impact strength of about 35 kJ/m2, which could be a result of its morphology. Dynamic mechanical analysis showed that the Lyocell reinforced composite has the best viscoelastic properties.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Adekunle, Kayode
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Patzelt, Christian
  Kalantar, Adib
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Skrifvars, Mikael
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Mechanical properties of renewable soyean oil thermoset reinforced with jute fabricsand lyocell fiber2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 43.
  Adekunle, Kayode
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Skrifvars, Mikael
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Synthesis of reactive soybean oils for use as thermoset resins in composites.2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 44.
  Adekunle, Kayode
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Åkesson, Dan
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Bakare, Fatimat
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Skrifvars, Mikael
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Bio-based thermoset resins from soybean and linseed oils for structural composites2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 45.
  Adekunle, Kayode
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Åkesson, Dan
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Skrifvars, Mikael
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Synthesis of reactive soybean oils for use as a biobased thermoset resins in structural natural fiber composites2009Ingår i: Journal of Applied Polymer Science, ISSN 0021-8995, E-ISSN 1097-4628, Vol. 115, nr 6, s. 3137-3145Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Biobased thermosets resins were synthesized by functionalizing the triglycerides of epoxidized soybean oil with methacrylic acid, acetyl anhydride, and methacrylic anhydride. The obtained resins were characterized with FTIR, 1H-NMR, and 13C-NMR spectroscopy to confirm the functionalization reactions and the extent of epoxy conversion. The viscosities of the methacrylated soybean oil resins were also measured for the purpose of being used as a matrix in composite applications. The cross-linking capability was estimated by UV and thermally initiated curing experiments, and by DSC analysis regarding the degree of crosslinking. The modifications were successful because up to 97% conversion of epoxy group were achieved leaving only 2.2% of unreacted epoxy groups, which was confirmed by 1H-NMR. The 13C-NMR confirms the ratio of acetate to methacrylate methyl group to be 1 : 1. The viscosities of the methacrylated soybean oil (MSO) and methacrylic anhydride modified soybean oil (MMSO) were 0.2 and 0.48 Pas, respectively, which indicates that they can be used in resin transfer molding process.

 • 46.
  Adekunle, Kayode
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Åkesson, Dan
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Skrifvars, Mikael
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Synthesis of reactive soybean oils for use as biobased thermoset resins in structural natural fibre composites2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 47.
  Adekunle, Kayode
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Åkesson, Dan
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Skrifvars, Mikael
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Synthetic modification of reactive soybean oils for use as biobased thermoset resins in structural natural fiber composites2008Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 48.
  Adekunle, Kayode
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Åkesson, Dan
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Skrifvars, Mikael
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Synthetic modification of reactive soybean oils for use as biobased thermoset resins in structural natural fiber composites2008Ingår i: Polymer Preprints, ISSN 0551-4657, Vol. 49, nr 1, s. 279-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 49.
  Adelsten, Tiffany Min
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Gakic, Sevala
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Minska styvheten och öka stickbarheten för pappersgarn tvinnat med viskosgarn2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att nå de Globala målen 2030 kommer vi som samhälle att behöva minska vårt globala ekologiska fotavtryck avsevärt. Textilbranschen står idag för en betydande del av detta ekologiska fotavtryck både genom markanvändning, klimatpåverkande utsläpp, förorening av mark och vatten med mera. Detta har lett till att man inom textilbranschen idag efterfrågar allt mera hållbara lösningar. Det finns ett antal sorters garn som bidrar med lägre miljöpåverkan på olika sätt, dock förekommer dessa idag mindre frekvent på marknaden. Dessa material skulle kunna vara en del av lösningen på textilindustrins stora miljöpåverkan idag. Ett av dessa material som vi valt att titta närmare på var pappersgarn, som vid framställning förbrukar betydligt mindre resurser som vatten, tillsatskemikalier och energi (Fakirov 2015). Pappersgarnets utveckling har dock än så länge begränsats av dess styvhet och dåliga stickbarhet. Detta projektetet har syftat till att försöka minska pappersgarnets styvhet och öka dess stickbarhet genom att tvinna det med olika antal garnsnodd av viskosgarn. Vi tvinnade ett entrådigt 17 tex hampaviskosgarn på 100, 300 och 500 garnsnodd/meter med kärnspunnen metoden. Sedan behandlades garnet med fettsyra för att motverka sprödheten och förbereda för stickning. Garnet stickades på en rundstickmaskin med bindningen slätstickning. Tester som gjordes på garn var dragprovning och friktion. På trikån utfördes också dragprovning(bristning) men även styvhetsprovning samt nötningsprovning. Trikå av blandgarn visades sig tillföra mjukare känsla på tyget jämfört med endast papper. Vid dragprovning av trikå framkom det att större andel av viskos tillför mer styrka i och med att det behövdes högre tryck samt tid för att uppnå brott på trikån. Tvinning med olika antal garnsnodd av viskosgarn har visat sig medföra små skillnader gällande stickbarhet då det tidvis uppstod hål på de fyra olika tyger som stickades under stickningsprocessen. Garner av 300- och 500 garnsnodd/meter hade dock flest svaga punkter (brott på pappersgarnet) utan att uppvisa synbara hål på tyget. Skillnader i styvhet av trikån var kännbara mellan alla tygen, dock gick det inte att få användbara resultat från styvhetsprovaren då denna testmetod var olämplig för den valda trikåbindningen eftersom tyget rullade sig. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Aden, Subeyr
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Singh Sandhey, Akash
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Effektivisering av godsmottagning: En fallstudie om effektivisering inom godsmottagningen på Plasman Group2021Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ineffektiv materialhantering ger en direkt påverkan på företagets kostnader, därför är det viktigt att kartlägga olika processer i verksamheten. Det onödiga aktiviteterna bidrar till att det behöver implementeras ständiga förbättringar. Baserat på teorierna som ligger till grund för studien består av Logistik, Lean, Materialhantering, Lagerlayout och Abc-analys. Målet är hitta förbättringsförslag som är kopplade till slöserier. I början utfördes ett materialflödesschema på godsmottagningen för att undersöka hur processerna ser ut i verksamheten med hjälp av standardsymboler och figurer som används i logistiksammanhang.

  Fokuset ligger på att utnyttja lagerytor samt vilka slöserier som uppkommer vid hinder. Genomförandet av studien kunde utföras med intervju och observationer som bidrog till ett mer konstruktivt arbete. Det fanns ett standardiserat arbetssätt dock var lagerytan och slöserierna som var problemet. Den studerade området i godsmottagningen hade fyra slöserier som identifierades. Dessa är följande transporter, omarbete, rörelser och lager. ABC-analys utfördes för att ge företaget en god kännedom gällande hantering av material.

  Med hjälp av data från företaget utformades en ABC-klassificering som hjälper med lagerstyrningen. A-klassficeringen står för 70,42% av det totala artiklarna, B står för 24,47% och C som ligger på 5,11%. Det visade sig att C-artiklarna inte har stor betydelse medan A och B är efterfrågade artiklar som snabbt försvinner ur lagret Studien avslutas med förbättringsförslag kopplat till de två frågeställningarna som möjliggör kostnadsbesparingar ur ett effektivitetsperspektiv.

  Författarnas slutsats av studien är att det finns goda förutsättningar för företaget att implementera förbättringsförslagen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 av 3804
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf