Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Internt upparbetade immateriella tillgångar: En komparativ studie aveuropeiska korsnoterade företag på NYSE och NASDAQ
University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
2016 (Swedish)Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesisAlternative title
Internally generated intangible assets- A comparison of cross-listed Europeancompanies on NYSE and NASDAQ (English)
Abstract [sv]

Under de senaste decennierna har företag, nationer och ekonomier blivit alltmerkunskapsorienterade. Samtidigt som världsglobaliseringen av ekonomier för multinationellaföretag innebär att innehavet av internt upparbetade immateriella tillgångar ökar och får alltstörre betydelse. Globaliseringen har föranlett till en expansiv tillväxt av börsmarknader samtökat antal korsnoterade multinationella företag. Investeringar i internt upparbetadeimmateriella tillgångar är kapital- och resurskrävande och notering på främmande marknaderses som ett lämpligt alternativ för att finansiera dessa tillgångar. De amerikanskabörsmarknaderna har länge varit attraktiva för utländska korsnoterade företag vid inhämtandeav kapital samt var tidigare förenliga med kraftiga regleringar avseende redovisning ochrapportering. I samband med att IASB blev den ledande normgivaren inom EU valde SEC atteliminera justeringsrekvisitet i Form 20-F för företag verksamma på de amerikanskabörsmarknaderna. Europeiska korsnoterade företag undgår att rapportera enligt US. GAAPförutsatt att de upprättar de konsoliderade finansiella rapporterna enligt IFRS. Borttagandet avjusteringsrekvisitet i Form 20-F sågs som en effekt av IASB:s och FASB:s konvergensprojekt.Åsikter har lyfts om att borttagandet skedde för tidigt då skillnader mellan normgivarna ärväsentliga, specifikt inom området internt upparbetade immateriella tillgångar.Syftet med studien är att redogöra för hur de europeiska korsnoterade företagen på deamerikanska börsmarknaderna NYSE och NASDAQ redovisar och rapporterar interntupparbetade immateriella tillgångar, i förhållande till börsvärde samt bransch- ochnationstillhörighet. Årsrapporteringen ska även ske till SEC med Form 20-F. Dessutom syftarstudien till att urskilja om skillnader i redovisningen och rapporteringen påverkarjämförbarheten mellan företag. Studien omfattar 40 årsrapporter från företag med säte inomEuropa. Ansatsen i studien liknar ett hermeneutiskt tillvägagångssätt där årsrapporternastuderas genom en multipel fallstudie med komparativa inslag, för att ge en djupare förståelseför redovisningen och rapporteringen av internt upparbetade immateriella tillgångar.Studien visar att användandet av IFRS ser olika ut utifrån nations- och branschtillhörighet,gemensamt är att investeringar ses som värdeadderande. Likväl att företagens börsvärdepåverkar benägenheten för upptagandet av en internt upparbetad immateriell tillgång.Företagens branschtillhörighet antyder sig ha en inverkan på benägenheten vid appliceringenav IAS 38 p. 57, vilket indikerar att enhetlighet för företag inom och mellan branscher är enunik företeelse. Ett negativt samband förekommer mellan osäkerhet och tidsåtgång iinvesteringsprocessen, där effekten blir att utgifter hänförliga till interna projekt kostnadsförsi resultatrapporten. Sannolikheten för erhållandet av framtida ekonomiska fördelar är högrevid egenupparbetade tillgångar som är avsedda för internt bruk, det motsatta gäller för externtbruk.Benägenheten att uppta tillgången blir således omgivningens informella påtryckningar, vilkavarierar beroende på branschtillhörighet. Av studien framgår att bedömningen ochuppskattningen av de framtida ekonomiska fördelarna är problematiskt att genomföra. Företaginom sjukvårdsbranschen har signifikanta problem med sådan bedömning, vilket innebär attde missgynnas då IFRS inte kan tillämpas fullt ut. Lämnandet av frivilliga och obligatoriskaupplysningar enligt IFRS varierar mellan branscherna. Jämförbarheten kan ifrågasättas dåredovisningen och rapporteringen av internt upparbetade immateriella tillgångar i storutsträckning sker samblandat med övriga immateriella tillgångar.I studien framtogs en undersökningsmodell för analys av datamaterialet. Modellen är till föratt analysera nationstillhörighetens inverkan på redovisningen och rapporteringen. Studien visar att nationstillhörighet fortfarande har en inverkan samtidigt som resultatet även indikeraratt skillnaderna håller på att suddas ut.

Abstract [en]

During the last decade companies, nations and economies are increasingly becoming moreknowledge oriented. Meanwhile the world globalization of economies means, to multinationalcompanies, that the holding of internally generated intangible assets is increasing and is ofincreasing importance. The globalization has led to an expansive growth of the stock marketsand has increased the number of cross-listed multinational companies. Investments ininternally generated intangible assets are capital as well as resource intensive and listing onforeign markets is seen as a suitable alternative to finance these assets. The US stock marketshave long been attractive to foreign cross-listed companies in obtaining capital, and wereconsistent with heavy regulations on accounting and reporting. IASB became the leadingstandard setter in the EU and therefore SEC chose to eliminate the conversion of necessaryprerequisite in Form 20-F for the companies operating in the US stock markets. Europeancross-listed companies avoid reporting under US. GAAP as long as they establish theconsolidated financial statements according to IFRS. The removal of Form 20-F was seen asan effect of the IASB and FASB convergence project. Opinions have been raised that theremoval was premature because the difference between the standard setters are essential,particularly in the area of internally generated intangible assets.The purpose of this study is to describe how the European cross-listed companies on the USstock markets, the NYSE and NASDAQ, account and report internally generated intangibleassets relative to market capitalization, industry and nationality. The annual report should alsohave been established with the Form 20-F. Another reason with this study is to identifydifferences in the accounting and reporting, which recognize the effects on comparabilitybetween companies. Our study is based on 40 annual reports of companies based in Europe.The methodology we’ve chosen for this study is similar to a hermeneutic approach and theannual reports are considered using a multiple case study with comparative elements. The aimis to provide a deeper understanding of the accounting and reporting of internally generatedintangible assets.This study shows the use of IFRS varies based on nationality and industry affiliation, howeverthe companies view investment as value added. And, furthermore, how the stock value affectsthe enable and the propensity for an internally generated intangible asset. Companies industryaffiliation suggests to have an impact on the propensity for the application of IAS 38, p. 57,indicating that the uniformity of the company within and between sectors is a uniquephenomenon. A negative correlation exists between uncertainty and the period of time in theinvestment process, where the effect is that the expenses attributable to internal projects areexpensed in the financial statements. The probability of obtaining future economic benefitsare higher for internally generated intangible assets which are intended for internal use, the opposite applies to external use. Informal pressure from the surrounding, which variesaccording to industry affiliation, has effected the possibility to enable the propensity. Thestudy shows that the valuation and the estimate of the future economic benefits are difficult.Companies in the healthcare industry have significant problems with such a valuation, whichmeans that they are disadvantaged as IFRS cannot be fully applied. Publishing of voluntaryand mandatory information under IFRS varies between sectors. The comparability isquestionable when the accounting and reporting of internally generated intangible assets aremerged with other intangible assets.In this study a study model was made for analyzing the data. The model is to analyze thenationality impact on the financial statements and reporting. The study shows that nationalitystill have an impact, while the results also indicate that the differences constantly are beingerased.This thesis is written in Swedish.

Place, publisher, year, edition, pages
2016.
Keywords [en]
Internally generated intangible asset, research and development, IAS 38, IASB, FASB, ASC, Form 20-F, cross-listing, institutional theory, legitimacy theory, cultural dimensions
Keywords [sv]
Internt upparbetade immateriella tillgångar, forskning och utveckling, IAS 38, IASB, FASB, ASC, Form 20-F, korsnotering, institutionell teori, legitimitetsteorin, kulturella dimensioner
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:hb:diva-10395OAI: oai:DiVA.org:hb-10395DiVA, id: diva2:949587
Subject / course
Företagsekonomi - Civilekonom
Supervisors
Examiners
Available from: 2016-08-02 Created: 2016-07-21 Last updated: 2016-08-02Bibliographically approved

Open Access in DiVA

VT2016CE05(2516 kB)924 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 2516 kBChecksum SHA-512
c8cc280c4335a20885d82afafa047aeba0ed30edd4c3a317e55c1db57cf01cc825b6e89daf7148f901523aaabc1c52e244b60c8f58bf87aebb709094a32c36b0
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Faculty of Textiles, Engineering and Business
Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 924 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 1412 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf