Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Borglund, Linda
Publications (4 of 4) Show all publications
Borglund, L. (2011). Att handleda med webbkamera: något blir annorlunda. Centrum för lärande och undervisning
Open this publication in new window or tab >>Att handleda med webbkamera: något blir annorlunda
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Examensarbeten på högskolor och universitet kan idag göras på distans, vilket kräver andra former av handledning. Handledning innefattar kommunikation mellan den som handleds och den som handleder och kommunikation är en förutsättning för lärande. Tidigare forskning har främst varit inriktad på asynkron, skriftlig kommunikation i handledning på distans. I dag möjliggör video- och webbkonferenssystem synkrona möten som kommer så nära ett fysiskt möte som möjligt. Frågan är hur dessa system används för handledning och om något blir annorlunda när samtalen sker i virtuella rum istället för reella. Syftet med studien var att undersöka hur handledare inom högre utbildning använder webbkonferens- eller videokonferensverktyg vid handledning av examensarbeten. Ett ytterligare syfte var att ta reda på hur handledare upplever att handleda med hjälp av video- eller webbkonferenssystem samt om något blir annorlunda. Metoden som användes var en kvalitativ intervjuundersökning. Intervjuerna genomfördes via ett webbkonferenssystem, Adobe Connect Pro. Resultatet visar att webbkonferenssystem fungerar väl för handledning på distans. Systemen används för handledningssamtal och kompletteras med andra verktyg för dokumentation och information. Webbkonferenssystemen effektiviserar handledningen och det finns flera fördelar för både studenter och lärare. Grupphandledning framhålls som en bra metod som stöttar studenter i examensarbetet. Att det är annorlunda att handleda på distans är alla handledare överens om. Något förändras i samtalet, men kamerans betydelse finns det olika syn på. För samtliga handledare är tekniken av underordnad betydelse, pedagogiken lyfts fram som det viktiga.

Place, publisher, year, edition, pages
Centrum för lärande och undervisning, 2011
Series
Rapport från Centrum för lärande och undervisning, ISSN 1650-5867 ; 13
Keywords
handledning, webbkonferenssystem, flexibelt lärande, distansutbildning
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4500 (URN)2320/8717 (Local ID)2320/8717 (Archive number)2320/8717 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17
Borglund, L. & Langelotz, L. (2009). Utvärdering av barnmorskeutbildning på distans. Centrum för lärande och undervisning
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av barnmorskeutbildning på distans
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Sedan 2004 har barnmorskeutbildningen vid Institutionen för vårdvetenskap, VHB, på Högskolan i Borås bedrivits i form av en modifierad distansutbildning. Med det avses att kurserna dels består av träffar/föreläsningar på campus, dels av kommunikation och information via en Internetbaserad lärplattform . Utbildningen kritiserades för bristande kvalitet i såväl innehåll som upplägg vid Högskoleverkets, (HSV) kvalitetsgranskning 2007. HSV menade bland annat i sin kritik att studenterna blir isolerade på grund av utbildningsformen. Även sambandet mellan utbildning och aktuell forskning samt examinations-formerna ifrågasattes. På grund av den allvarliga kritiken fann VHB ett behov av att evaluera utbildningen och Centrum för lärande och undervisning, CLU, fick i uppdrag att genomföra en utvärdering av studenternas uppfattningar. En enkätundersökning genomfördes därför under våren 2008. Syftet med utvärderingen var att söka ta reda på studenternas uppfattningar om barnmorskeutbildningens kvalitet och genomförande. De frågeställningar som legat till grund är: - Hur har studenterna upplevt barnmorskeutbildningen vad gäller flexibel form? - Hur bedömer de studenter som idag är verksamma inom respektive område att barnmorskeutbildningen motsvarade kraven som ställs i arbetslivet? Resultatet visar att studenternas attityd till barnmorskeutbildningen generellt är neutral eller positiv.Studenterna bedömer att de kunskaper de förvärvat genom utbildningen motsvarar arbetslivets krav vä Sammanfattningsvis visar resultatet att HSV:s kritik mot utbildningsformen inte finner stöd i studenternas uppfattningar.

Place, publisher, year, edition, pages
Centrum för lärande och undervisning, 2009
Series
Rapport från Centrum för lärande och undervisning, ISSN 1650-5867 ; 12
Keywords
barnmorskeutbildning, distansutbildning
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4406 (URN)2320/4688 (Local ID)2320/4688 (Archive number)2320/4688 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17
Borglund, L. (2004). Bättre Produktion: utvärdering av en flexibel utbildning.. Högskolan i Borås, Centrum för lärande och undervisning
Open this publication in new window or tab >>Bättre Produktion: utvärdering av en flexibel utbildning.
2004 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås, Centrum för lärande och undervisning, 2004
Series
Skrifter från Centrum för lärande och undervisning, ISSN 1650-5859 ; NR: 3
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4237 (URN)2320/2075 (Local ID)2320/2075 (Archive number)2320/2075 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17
Sigrén, P. & Borglund, L. (2003). Utvärdering av en genomförd distanskurs vid Högskolan i Borås.. Högskolan i Borås, Centrum för lärande och undervisning
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av en genomförd distanskurs vid Högskolan i Borås.
2003 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås, Centrum för lärande och undervisning, 2003
Series
Rapport från Centrum för lärande och undervisning, ISSN 1650-5867 ; 4
Keywords
Distansutbildning, videokonferens, utbildningskvalitet, Bättre konceptet
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4225 (URN)2320/2062 (Local ID)2320/2062 (Archive number)2320/2062 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2016-03-03
Organisations

Search in DiVA

Show all publications