Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Johansson, Veronica
Publications (10 of 12) Show all publications
Johansson, V. (2019). Kompetensbehov och trender för webbrelaterade yrken: Rapport baserad på intervjuer med professionsföreträdare. Borås
Open this publication in new window or tab >>Kompetensbehov och trender för webbrelaterade yrken: Rapport baserad på intervjuer med professionsföreträdare
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Competence needs and trends for web related professions : Report based on interviews with professional representatives
Abstract [sv]

På uppdrag av ledningen vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås, genomfördes hösten 2017 intervjuer med femton strategiskt valda professionsföreträdare för en undersökning om efterfrågade kompetenser idag och trender framöver för webbrelaterade yrken. Resultatet är ämnat att ligga till grund för professionsanpassning och utveckling av nuvarande webbredaktörprogram vid samma lärosäte. Intervjuutsagorna analyserades med en blandning av kvantitativt och kvalitativt orienterad innehållsanalys för att komma åt såväl trender och tendenser som variationer i och motiv för deltagarnas åsikter. Analysen visar på fem huvudsakliga tendenser. Den främsta av dessa är att de mest efterfrågade kompetenserna kan sammanfattas i termer av ”strategiska” och handlar om att kunna se helheter, kopplingar mellan och flöden över olika plattformar, enheter och tjänster i ett större sammanhang, med stor tonvikt på kunskaper om dataanalys och marketing/marknadsföring. Den andra tendensen är att webben och relaterade kunskaper inte längre anses som möjliga eller önskvärda att skilja från andra kompetenser och arbetsuppgifter. Så kallade webbkompetenser kommer istället i ökande grad att ingå som naturliga delar i de flesta arbetsuppgifter och tjänster och tydligare renodling av plattformsöverskridande kompetenser inriktade på content (innehåll), design, utveckling respektive strategi förebådas. Som en tredje och särskilt tydlig fortsättning av föregående tendens framstår uppfattningen att ”renodlat” tekniska kompetenser i form av kodning och programmering har och kommer att fortsätta att särskiljas från övriga arbetsuppgifter i särskilt utmärkande grad. De sista två tendenserna är mindre tydliga, men bekräftar de tidigare: dels att strategiska kompetenser värderas högt, och att webben inte längre bör särskiljas från andra delar i en verksamhet vad gäller kompetenser och arbetsuppgifter; dels att en första utbildningsbas i form av en bred och teoretisk högskoleutbildning, tillsammans med efterföljande spetsutbildningar ”in-house” på företag eller via yrkeshögskola/kvalificerad yrkesutbildning ses som goda förutsättningar för framtida yrkesverksamma i fältet.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: , 2019. p. 41
Keywords
webbredaktör, webbrelaterade yrken, IT, profession, arbetsmarknad, professionsbehov
National Category
Work Sciences
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-22676 (URN)
Available from: 2020-01-24 Created: 2020-01-24 Last updated: 2020-01-24Bibliographically approved
Johansson, V. (2019). The work(ings) of time in visualisations of data: Presentation at About time: Re-thinking information through the lens of time and temporality: A conversation café, CoLIS 10, Conceptions of Library and Information Science, 10th international conference, June 16-19, 2019, Ljubljana, Slovenia..
Open this publication in new window or tab >>The work(ings) of time in visualisations of data: Presentation at About time: Re-thinking information through the lens of time and temporality: A conversation café, CoLIS 10, Conceptions of Library and Information Science, 10th international conference, June 16-19, 2019, Ljubljana, Slovenia.
2019 (English)Other (Other academic)
Keywords
data visualisation; time; temporality; visual representation
National Category
Information Systems, Social aspects
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-22674 (URN)
Available from: 2020-01-24 Created: 2020-01-24 Last updated: 2020-01-24Bibliographically approved
Johansson, V. & Limberg, L. (2017). Seeking critical literacies in information practices: Reconceptualising critical literacy as situated and tool-mediated enactments of meaning. Paper presented at COLIS 9 - 9th International Conference in the Coneptions of Library and Information Science. Information research, 22(1), Article ID 1611.
Open this publication in new window or tab >>Seeking critical literacies in information practices: Reconceptualising critical literacy as situated and tool-mediated enactments of meaning
2017 (English)In: Information research, ISSN 1368-1613, E-ISSN 1368-1613, Vol. 22, no 1, article id 1611Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Introduction. This paper argues for a reconceptualisation of critical literacy into critical literacies as a merger of respective strengths in two traditions: the elaborate politicised conceptions of critical in associated literacy traditions, and the attention to situated enactments of meaning expressed in literacies approaches. 

Method. Firstly, a selective conceptual review forms basis for the reconceptualisation of critical literacies. Secondly, this reconceptualisation is used to reinterpret a small convenience sample of information practices studies. 

Analysis. Information practices studies are re-interpreted with particular attention to two main aspects of the critical literacies reconceptualisation in terms of evaluative and transformative enactments of meaning. 

Results. The individual studies analysed can be reinterpreted as also describing critical literacies although, due to their alternative framings, not naming them as such and merely comprising a limited range of possible aspects. 

Conclusion. Focus on situated enactments of critical literacy (critical literacies) can provide a topical addition to the analytical focus and explanatory realm of information practices studies. These studies in turn can help further explore the critical literacies concept and formulate relations between normative definitions and local practices. This requires, however, explicit and comprehensive attention to critical literacies beyond and across sites, tools and users in new ways.

Keywords
Critical literacy, information literacy, sociocultural perspective, sociotechnical theories
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-12549 (URN)
Conference
COLIS 9 - 9th International Conference in the Coneptions of Library and Information Science
Available from: 2017-08-31 Created: 2017-08-31 Last updated: 2017-11-29Bibliographically approved
Johansson, V. (2015). Bortom källkritik i nya informationslandskap. In: Atlestam, Ingrid, Kindgren, Hans, Källgren, Bengt, Lekholm, Per, Wockatz, Kerstin & Öberg, Johan (Ed.), Vidgade vyer, djupare kunskap: om bildning här och nu (pp. 75-79). Göteborg: Kultur i Väst
Open this publication in new window or tab >>Bortom källkritik i nya informationslandskap
2015 (Swedish)In: Vidgade vyer, djupare kunskap: om bildning här och nu / [ed] Atlestam, Ingrid, Kindgren, Hans, Källgren, Bengt, Lekholm, Per, Wockatz, Kerstin & Öberg, Johan, Göteborg: Kultur i Väst , 2015, p. 75-79Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Kultur i Väst, 2015
Keywords
bildning, data, demokratiskt deltagande, kritisk kompetens, källkritik, medie- och informationskunnighet (MIK), visualisering
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-219 (URN)978-91-87229-19-0 (ISBN)
Available from: 2015-06-18 Created: 2015-06-18 Last updated: 2018-04-03Bibliographically approved
Johansson, V. (2014). Biblioteken och "den nya oljan": data och visualiseringar. In: Johanna Rivano Eckerdal, Olof Sundin (Ed.), Medie- och informationskunnighet - en forskningsantologi: (pp. 77-90). Svensk biblioteksförening
Open this publication in new window or tab >>Biblioteken och "den nya oljan": data och visualiseringar
2014 (Swedish)In: Medie- och informationskunnighet - en forskningsantologi / [ed] Johanna Rivano Eckerdal, Olof Sundin, Svensk biblioteksförening , 2014, p. 77-90Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Svensk biblioteksförening, 2014
Keywords
data, visualisering, informationskompetens, Informationskompetens, Visualisering, medie- och infomationskunnighet, bibliotek, biblioteks- och informationsvetenskap, Medie- och informationskunnighet
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-5243 (URN)2320/14694 (Local ID)978-91-976012-2-1 (ISBN)2320/14694 (Archive number)2320/14694 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2017-11-19Bibliographically approved
Johansson, V. (2012). A time and place for everything?: social visualisation tools and critical literacies. (Doctoral dissertation). Borås: University of Borås
Open this publication in new window or tab >>A time and place for everything?: social visualisation tools and critical literacies
2012 (English)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

The aim of this study is to analyse mutual enactments of critical literacies and social visualisation tools as information resources. The central concept of critical literacies as used here extends and redefines prior critical literacy definitions to denote the pluralistic situated enactments of meaning through which study participants identify, question and transform bias, restrictions and power related aspects of access, control and use in relation to the tools. The study is based on two critical ethnography inspired case studies involving observations, interviews, and contextual inquiry and located in professional settings. Case 1 is centred on how a geographic information system (MapInfo) is used for analysing and preventing traffic accidents. Case 2 is centred on how a dynamic time series animating chart (Trendalyzer) is used for analysing and spreading knowledge about the world’s development. The results demonstrate co-existing critical literacies described in terms of three main directionalities as reactive, proactive, and adaptive, of which the adaptive varieties seem thus far largely overlooked. On the basis of these findings, it is suggested that dominant cognitivist and positivist narratives of visualisations should be replaced with more nuanced alternatives that emphasise the potentials of visualisation tools as evocative and non-blackboxed information resources; i.e., as encouraging new questions and allowing alternative analyses, rather than constructing them as enunciative tools providing true answers. As theoretical contributions, the dissertation argues for a conceptualisation of visualisation tools as representational artefacts and a species of documents actuating information organisation related problems of representation. It also presents a new theoretical construct for the analysis and understanding of the mutual shaping of critical literacies and information resources that includes both cultural practices and actor interests through a combination of sociocultural theories on tools and sociotechnical theories on inscriptions.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: University of Borås, 2012
Series
Skrifter från Valfrid, ISSN 1103-6990 ; 52
Keywords
Critical literacy, Document perspective, enactments of meaning, geographic information systems (GIS), ICT, information activities, inscriptions, interaction, library and information science (LIS), representation, social data, social visualisation tools, sociocultural perspective, Library and information science
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-3638 (URN)2320/11462 (Local ID)978-91-978768-3-4 (ISBN)2320/11462 (Archive number)2320/11462 (OAI)
Note

Academic dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy in Library and

Information Science at the University of Borås to be publicly defended on Friday

14 December 2012 at 13.00 in lecture room C203, the University of Borås,

Allégatan 1, Borås.

Available from: 2015-12-04 Created: 2015-12-04 Last updated: 2016-07-13Bibliographically approved
Johansson, V. (2009). Berättelser i gränssnittet: kritiska kompetenser och interaktiva informationsresurser. In: Jenny Hedman, Anna Lundh (Ed.), Informationskompetenser: om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker: (pp. 235-267). Carlsson Bokförlag
Open this publication in new window or tab >>Berättelser i gränssnittet: kritiska kompetenser och interaktiva informationsresurser
2009 (Swedish)In: Informationskompetenser: om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker / [ed] Jenny Hedman, Anna Lundh, Carlsson Bokförlag, 2009, p. 235-267Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Carlsson Bokförlag, 2009
Series
Lärande och IT ; 1
Keywords
informationsvetenskap, informationsresurser, information research, iärande, Information literacy, informationssökning, informationskompetens
National Category
Information Studies Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4885 (URN)2320/5923 (Local ID)9789173312509 (ISBN)2320/5923 (Archive number)2320/5923 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2017-11-19Bibliographically approved
Johansson, V. (2008). The Map and the Time Axis as Mediating Tools in Interactive Information Resources. In: : . Paper presented at ECDL 2008: 12th European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries: Towards the European Digital Library [Doctoral consortium]. Aarhus, Denmark, September 14-19..
Open this publication in new window or tab >>The Map and the Time Axis as Mediating Tools in Interactive Information Resources
2008 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-5980 (URN)2320/4119 (Local ID)2320/4119 (Archive number)2320/4119 (OAI)
Conference
ECDL 2008: 12th European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries: Towards the European Digital Library [Doctoral consortium]. Aarhus, Denmark, September 14-19.
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22 Last updated: 2017-09-27Bibliographically approved
Johansson, V. (2006). Digital Data Curation and the Construction of Research Subjects. In: : . Paper presented at ENSSIB (École Nationale Supérieur des Sciences de l'Information et des Bibliothèques) och kanadensiskt forskningsprojekt "On the Identity Trail". Paris, April 3.. Privacy and Networks
Open this publication in new window or tab >>Digital Data Curation and the Construction of Research Subjects
2006 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Privacy and Networks, 2006
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-5662 (URN)2320/2427 (Local ID)2320/2427 (Archive number)2320/2427 (OAI)
Conference
ENSSIB (École Nationale Supérieur des Sciences de l'Information et des Bibliothèques) och kanadensiskt forskningsprojekt "On the Identity Trail". Paris, April 3.
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22 Last updated: 2017-09-27Bibliographically approved
Johansson, V. (2004). Elektroniska dokument i informationspolitisk belysning. en fråga om makt, kontroll och förhandlingar. Human IT, 7(7)
Open this publication in new window or tab >>Elektroniska dokument i informationspolitisk belysning. en fråga om makt, kontroll och förhandlingar
2004 (Swedish)In: Human IT, ISSN 1402-1501, E-ISSN 1402-151X, Vol. 7, no 7Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Borås : Human IT, 2004
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-2210 (URN)2320/2622 (Local ID)2320/2622 (Archive number)2320/2622 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2017-12-01Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications