Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 50) Show all publications
Sigrén, P. (2024). Studentbarometern 2023. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Studentbarometern 2023
2024 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det är en kvalitetsfråga för Högskolan i Borås att ta del av studenternas erfarenheter och synpunkter såväl under som efter utbildningstiden. Högskolan i Borås har under lång tid utfört kvalitetsutvärderingar där studenters upplevelser av kvaliteten på sin utbildning mäts. I föreliggande rapport som är nummer fjorton i ordningen redovisas aggregerade data för hur cirka 630 studenter upplever kvaliteten på sin utbildning. Nöjd Student Index (NSI) visar på ett resultat som är högre jämfört med 2022 års resultat. NSI är ett sammanvägt index av 34 enskilda frågeställningar som berör utbildningskvalitet. Övrigt områden som redovisas är hur lärosätet arbetar med områden som hållbar utveckling, diskriminering, trakasserier/sexuella trakasserier, kränkande särbehandling, högskolans biblioteksverksamhet, studenthälsan samt den verksamhet som Studentkåren i Borås bedriver.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2024. p. 127
Series
Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås, ISSN 1400-0253 ; 2024:1
Keywords
Studentbarometer, kvalitetsuppföljning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-31129 (URN)978-91-89833-13-5 (ISBN)978-91-89833-14-2 (ISBN)
Available from: 2024-01-15 Created: 2024-01-15 Last updated: 2024-01-30Bibliographically approved
Sigrén, P. (2023). Boråsakademiker 2023: Etableringsgrad och utbildningskvalitet - 2017 års programstudenter. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Boråsakademiker 2023: Etableringsgrad och utbildningskvalitet - 2017 års programstudenter
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det är en kvalitetsfråga för Högskolan i Borås att ta del av högskolans tidigare studenters erfarenheter och synpunkter, inte enbart under utbildningstiden utan även efter avslutade studier. Högskolan i Borås har under lång tid följt upp utexaminerade studenter såväl på yrkesprogram som på enskilda kurser. Föreliggande rapport visar resultat för 2017 års programstudenter.

Rapporten redovisar alumners arbetssituation, de krav på förmågor, färdigheter och kompetenser som deras nuvarande arbetsuppgifter ställer på dem samt deras bedömning av utbildningens träning i nämnda krav. Rapporten är nummer fjorton i en serie alumnutvärderingar som påbörjades vid lärosätet 2008.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2023. p. 62
Series
Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås, ISSN 1400-0253 ; 2023:2
Keywords
Alumner, kvalitetsuppföljning, etableringsgrad
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-29449 (URN)978-91-89271-70-8 (ISBN)978-91-89271-71-5 (ISBN)
Available from: 2023-02-22 Created: 2023-02-22 Last updated: 2023-02-22Bibliographically approved
Sigrén, P. (2023). Studentbarometern 2022. Borås
Open this publication in new window or tab >>Studentbarometern 2022
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det är en kvalitetsfråga för Högskolan i Borås att ta del av studenternas erfarenheter och synpunkter såväl under som efter utbildningstiden. Högskolan i Borås har under lång tid utfört kvalitetsutvärderingar där studenters upplevelser av kvaliteten på sin utbildning mäts. I föreliggande rapport som är nummer tretton i ordningen redovisas aggregerade data för hur cirka 1 000 studenter upplever kvaliteten på sin utbildning. Nöjd Student Index (NSI) visar på ett resultat som är högre jämfört med 2021 års resultat. NSI är ett sammanvägt index av 34 enskilda frågeställningar som berör utbildningskvalitet. Övrigt områden som redovisas är hur lärosätet arbetar med områden som hållbar utveckling, diskriminering, trakasserier/sexuella trakasserier, kränkande särbehandling, högskolans biblioteksverksamhet, studenthälsan samt den verksamhet som Studentkåren i Borås bedriver.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: , 2023. p. 134
Series
Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås, ISSN 1400-0253 ; 2023:1
Keywords
Studentbarometer, kvalitetsuppföljning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-29108 (URN)978-91-89271-68-5 (ISBN)978-91-89271-69-2 (ISBN)
Available from: 2023-01-18 Created: 2023-01-18 Last updated: 2023-01-23Bibliographically approved
Sigrén, P. (2022). Boråsadademiker 2022: Etableringsgrad och utbildningskvalitet – 2016 års programstudenter. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Boråsadademiker 2022: Etableringsgrad och utbildningskvalitet – 2016 års programstudenter
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

En viktig kvalitetsdimension för Högskolan i Borås är att kunna ta del av studenters erfarenheter och synpunkter, inte enbart under utbildningstiden utan även efter avslutade studier. Högskolan i Borås har under lång tid följt upp utexaminerade studenter såväl på yrkesprogram som på enskilda kurser. Rapporten som föreligger är nummer tretton i en serie av etableringsrapporter som påbörjades 2008. Rapporten redovisar aggregerade resultat för vad 759 alumner som påbörjade en programutbildning vid Högskolan i Borås under 2016 anser om bl.a. deras utbildning, hur arbetsetableringen ser ut, nuvarande lönenivåer, nöjdhet och renommé. 

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2022. p. 61
Series
Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås, ISSN 1400-0253 ; 2022:2
Keywords
Alumn, Arbetsetablering, Utbildningskvalitet
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-27087 (URN)978-91-89271-49-4 (ISBN)978-91-89271-50-0 (ISBN)
Available from: 2022-03-14 Created: 2022-03-14 Last updated: 2022-03-23Bibliographically approved
Sigrén, P. (2022). Studentbarometern 2021. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Studentbarometern 2021
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det är en kvalitetsfråga för Högskolan i Borås att ta del av studenternas erfarenheter och synpunkter såväl under som efter utbildningstiden. Högskolan i Borås har under lång tid utfört kvalitetsutvärderingar där studenters upplevelser av kvaliteten på sin utbildning mäts. I föreliggande rapport som är nummer tolv i ordningen redovisas aggregerade data för hur cirka 1 200 studenter upplever kvaliteten på sin utbildning. Nöjd Student Index (NSI) visar på ett resultat som är lägre jämfört med 2020 års resultat. NSI är ett sammanvägt index av 34 enskilda frågeställningar som berör utbildningskvalitet. Övrigt områden som redovisas är hur lärosätet arbetar med områden som hållbar utveckling, lika villkor, biblioteksverksamhet, studenthälsan samt den verksamhet som Studentkåren i Borås bedriver.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2022. p. 130
Series
Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås, ISSN 1400-0253 ; 2022:1
Keywords
Studentbarometer, kvalitetsuppföljning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-27325 (URN)978-91-89271-46-3 (ISBN)978-91-89271-47-0 (ISBN)
Available from: 2022-01-31 Created: 2022-01-31 Last updated: 2022-02-01Bibliographically approved
Sigrén, P. (2021). Boråsakademiker 2021: Etableringsgrad och utbildningskvalitet - 2015 års programstudenter. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Boråsakademiker 2021: Etableringsgrad och utbildningskvalitet - 2015 års programstudenter
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det är en kvalitetsfråga för Högskolan i Borås att ta del av högskolans tidigare studenters erfarenheter och synpunkter, inte enbart under utbildningstiden utan även efter avslutade studier. Högskolan i Borås har under lång tid följt upp utexaminerade studenter såväl på yrkesprogram som på enskilda kurser. Föreliggande rapport visar resultat för 2015 års programstudenter. Rapporten redovisar de utexaminerades arbetssituation, de krav på förmågor, färdigheter och kompetenser som deras nuvarande arbetsuppgifter ställer på dem samt deras bedömning av utbildningens träning i nämnda krav. Resultaten jämförs över tid och lärosätet ges utifrån dessa, möjligheter till kvalitativa förbättringsåtgärder.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2021. p. 61
Series
Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås, ISSN 1400-0253 ; 2021:2
Keywords
Alumn, Arbetsliv, Kvalitet, Högre utbildning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-25188 (URN)978-91-89271-24-1 (ISBN)978-91-89271-25-8 (ISBN)
Available from: 2021-04-07 Created: 2021-04-07 Last updated: 2021-04-12Bibliographically approved
Sigrén, P. (2021). Studentbarometern 2020. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Studentbarometern 2020
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det är en kvalitetsfråga för Högskolan i Borås att ta del av studenternas erfarenheter och synpunkter såväl under som efter utbildningstiden. Högskolan i Borås har under lång tid utfört kvalitetsutvärderingar där studenters upplevelser av bl.a. kvaliteten på sin utbildning mäts. I föreliggande rapport som är den elfte i ordningen redovisas aggregerade data för hur cirka 1 500 studenter upplever kvaliteten på sin utbildning. Nöjd Student Index (NSI) visar på ett resultat som är högre jämfört med 2019 års resultat. NSI är ett sammanvägt index av 35 enskilda frågeställnigar som berör utbildningskvalitet. Övrigt områden som redovisas är hur lärosätet arbetar med områden som hållbar utveckling, lika villkor, biblioteksverksamhet, studenthälsan samt den verksamhet som Studentkåren i Borås bedriver.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2021. p. 128
Series
Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås, ISSN 1400-0253 ; 2021:1
Keywords
Studentbarometer, Pedagogik, Kvalitetsuppföljning, Utvärdering
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-24904 (URN)978-91-89271-12-8 (ISBN)978-91-89271-13-5 (ISBN)
Available from: 2021-02-01 Created: 2021-02-01 Last updated: 2021-02-08Bibliographically approved
Sigrén, P. (2020). Boråsakademiker 2020: Etableringsgrad och utbildningskvalitet - 2014 års programstudenter. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Boråsakademiker 2020: Etableringsgrad och utbildningskvalitet - 2014 års programstudenter
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det är en kvalitetsfråga för Högskolan i Borås att ta del av  högskolans tidigare studenters erfarenheter och synpunkter, inte enbart under utbildningstiden utan även efter avslutade studier. Högskolan i Borås har under lång tid följt upp utexaminerade studenter såväl på yrkesprogram som på enskilda kurser. Föreliggande rapport visar resultat för 2014 års programstudenter. Rapporten redovisar de utexaminerades arbetssituation, de krav på förmågor, färdigheter och kompetenser som deras nuvarande arbetsuppgifter ställer på dem samt deras bedömning av utbildningens träning i nämnda krav. Resultaten jämförs över tid och lärosätet ges utifrån dessa, möjligheter till kvalitativa förbättringsåtgärder.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2020. p. 103
Series
Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås, ISSN 1400-0253 ; 2020:2
Keywords
Alumn, Arbetsliv, Kvalitet, Högre utbildning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-21937 (URN)978-91-88838-49-0 (ISBN)978-91-88838-50-6 (ISBN)
Available from: 2020-10-05 Created: 2020-10-05 Last updated: 2020-10-06Bibliographically approved
Sigrén, P. (2020). Kvalitet inom högre utbildning: Hur upplever studenter kvaliteten på sin utbildning?. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Kvalitet inom högre utbildning: Hur upplever studenter kvaliteten på sin utbildning?
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Före­liggande rapport redovisar resultat från fem studentbarometrar utförda mellan år 2015 och 2019. Syftet med dessa studier är att doku­mentera och förankra, upplevda av studenter, kvalitetsdimensioner inom lärosätets utbildnings­verksam­heter. 30 670 studenter haft möjlighet att besvara två webbaserade frågeformulär. Fördelningen mellan dessa enkäter är 15 335 studenter (2015-2019) per enkät. 4 761 studenter har besvarat enkät 1 och 2 661 har besvarat enkät 2. Ett antal index har utkristallise­rats som mäter studenters upplevda kvalitet inom områden som hör en högsko­le­utbildning till. Föreliggande studie redovisar åtta kvalitetsindex, två index som mäter djup- och ytinlärnings­strategier, ett index som mäter stress, ett index som mäter studenters renommé för utbildningen samt ett Nöjd Student Index (NSI). Övriga områden som redovisas är hållbar utveckling, lika villkor samt högskolans biblioteksverksamhet.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2020. p. 130
Series
Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås, ISSN 1400-0253 ; 2020:3
Keywords
högre utbildning, kvalitetsutvärdering, kvalitetsarbete, studentupplevelse, studentbarometer, EFA, CFA
National Category
Social Sciences Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-23187 (URN)978-91-88838-69-8 (ISBN)978-91-88838-70-4 (ISBN)
Available from: 2020-05-28 Created: 2020-05-28 Last updated: 2020-06-01Bibliographically approved
Sigrén, P. (2020). Studentbarometern 2019. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Studentbarometern 2019
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det är en kvalitetsfråga för Högskolan i Borås att ta del av studenternas erfarenheter och synpunkter såväl under som efter utbildningstiden. Högskolan i Borås har under lång tid utfört kvalitetsutvärderingar där studenters upplevelser av studie- och arbetsmiljön undersöks. I föreliggande rapport som är den tionde i ordningen redovisas aggregerade data för hur drygt 1 600 studenter upplever kvaliteten på sin utbildning. Nöjd Student Index (NSI) visar på ett resultat som är i paritet med 2018 års resultat.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2020. p. 122
Series
Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås, ISSN 1400-0253 ; 2020:1
Keywords
Studentbarometer, Pedagogik, Kvalitetsuppföljning, Utvärdering
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-22034 (URN)978-91-88838-43-8 (ISBN)978-91-88838-44-5 (ISBN)
Available from: 2020-02-10 Created: 2020-02-10 Last updated: 2020-02-17Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1782-8130

Search in DiVA

Show all publications