Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Bäckman, Therese
Publications (10 of 22) Show all publications
Bäckman, T. (2024). Polisens barnskyddsarbete när barn far illa i hemmiljön. Nordisk socialrättslig tidskrift, 37, 35-70
Open this publication in new window or tab >>Polisens barnskyddsarbete när barn far illa i hemmiljön
2024 (Swedish)In: Nordisk socialrättslig tidskrift, ISSN 2000-6500, Vol. 37, p. 35-70Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Unfortunately, the police have daily encounters with children and young people that for some reason are in harm’s way. The article deals with the question of temporary decision making by the police as a tool to protect children and young people. The Swedish Police Act (polislagen) enables the police to make compulsory decisions temporarily with the purpose of handing over the child to a legal guardian or the social services. The legal provision is described as a tool for child protection and can also be seen as a tool to ensure the rights of the child and the best interest of the child. However, the present article explores the scope of the legal provision and finds that it is only applicable with regards to the behavior of the child. It does not protect children who are in harm’s way due to the behavior of the parent or the legal guardian. The article argues that there is a need to review the Swedish Police Act to strengthen children’s rights and fulfill Sweden’s obligations according to the UN Convention on the Rights of the Child. 

National Category
Social Work Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-31749 (URN)10.53292/0c398e5c.845a3c40 (DOI)
Available from: 2024-04-09 Created: 2024-04-09 Last updated: 2024-06-11Bibliographically approved
Svensson, E.-M., Bäckman, T. & Odlöw, T. (2022). The Capabilities Approach and the Concept of Self-Determination, Legal Competence and Human Dignity in the Social Services for Older People. In: Hanna Falk Erhag, Ulrika Lagerlöf Nilsson, Therese Rydberg Sterner, Ingmar Skoog (Ed.), A Multidisciplinary Approach to Capability in Age and Ageing: . New York: Springer
Open this publication in new window or tab >>The Capabilities Approach and the Concept of Self-Determination, Legal Competence and Human Dignity in the Social Services for Older People
2022 (English)In: A Multidisciplinary Approach to Capability in Age and Ageing / [ed] Hanna Falk Erhag, Ulrika Lagerlöf Nilsson, Therese Rydberg Sterner, Ingmar Skoog, New York: Springer, 2022Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
New York: Springer, 2022
Series
International Perspectives on Aging ; 31
Keywords
Capability, Aging, Self-Determination, Law
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-27323 (URN)10.1007/978-3-030-78063-0_13 (DOI)978-3-030-78063-0 (ISBN)
Available from: 2022-01-21 Created: 2022-01-21 Last updated: 2022-01-25Bibliographically approved
Bäckman, T. (2021). HFD 2021 ref. 12. Ett trendbrott avseende gynnande besluts negativa rättskraft?. Förvaltningsrättslig Tidskrift, 4
Open this publication in new window or tab >>HFD 2021 ref. 12. Ett trendbrott avseende gynnande besluts negativa rättskraft?
2021 (Swedish)In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, Vol. 4Article in journal (Refereed) Published
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-27329 (URN)
Available from: 2022-01-26 Created: 2022-01-26 Last updated: 2022-01-28Bibliographically approved
Meiling, P. & Bäckman, T. (2021). Physical planning of transport of dangerous goods in urban context as information environment. In: : . Paper presented at The 18th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG) 2021, Copenhagen, 27-28 January, 2021..
Open this publication in new window or tab >>Physical planning of transport of dangerous goods in urban context as information environment
2021 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

The purpose of this research in progress is to explore the process of physical planning related to transport of dangerous goods in the City of Gothenburg (CoG) in Sweden. We have identified actors involved, some of their conflicts of interest, and challenges discernable in the planning process and in external yet related activities. Such activities are transportation of dangerous goods itself, and its supervisory control. Qualitative data in terms of written documentation from the detailed plan for transport of dangerous goods in CoG, and transcriptions of interviews have been analyzed. The ontology of the planning process, in terms of internal and external actors, activities, documentation, including legal frameworks, and issues such as access to information, information sharing, and information quality, indicate that the process can be seen as an information environment (Magoulas and Pessi, 1998; Hugosson, Magoulas, and Pessi, 2011). In the next step, the authors intend to expand the research work, and to conceptualize the planning process as an information environment. Stimulated by the idea of possible similarities between the planning process and large architectural design projects, the information environment is planned to be studied as form, context, and temporality (Boland, et al., 2008 and 2020). The research relates to the zero vision in traffic and a safer society (Trafikutskottet, 1998), strategy for research and development - Investing in knowledge for a safer society (MSB 2019), SDG 11 Sustainable cities and communities, and to the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. This paper reports on research executed within the transdisciplinary research project Transparent information management and collaboration for increased safety in the transport of dangerous goods (TISS, 2016-2021).

Keywords
transport of dangerous goods, urban areas, physical planning, actors, City of Gothenburg, information environment, qualitative research
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-27331 (URN)
Conference
The 18th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG) 2021, Copenhagen, 27-28 January, 2021.
Note

Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 

Available from: 2022-01-26 Created: 2022-01-26 Last updated: 2022-01-28Bibliographically approved
Bäckman, T. (2021). Samverkan och uppgiftslämnande från socialtjänsten till polisen i det brottsförebyggande arbetet. Förvaltningsrättslig Tidskrift, 1
Open this publication in new window or tab >>Samverkan och uppgiftslämnande från socialtjänsten till polisen i det brottsförebyggande arbetet
2021 (Swedish)In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, Vol. 1Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

En utgångspunkt för artikeln är att ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete gentemot unga i riskzonen för kriminalitet kräver samverkan på individnivå mellan polisen och socialtjänsten. I artikeln presenteras en analys av den rättsliga regleringen avseende samverkan och den rättsliga regleringen avseende uppgiftslämnande från socialtjänsten till polisen i förebyggande syfte. I artikeln visas bl.a. att den rättsliga regleringen inte uppställer krav på att samverkan på individnivå måste komma till stånd i det brottsförebyggande arbetet. Vidare kan den aktuella bestämmelsen om uppgiftslämnande anses utformad på ett sådant sätt att den har en återhållande effekt på socialtjänstens utlämnande av uppgifter till polisen. Den sammantagna bedömningen är att det finns anledning att förhålla sig kritisk till den rättsliga regleringens utformning. Samverkan på individnivå i det brottsförebyggande arbetet gentemot unga riskerar att bli ett retoriskt slagord utan något faktiskt innehåll.

National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-27349 (URN)
Available from: 2022-01-25 Created: 2022-01-25 Last updated: 2022-01-28Bibliographically approved
Bäckman, T., Nilsson, K. & Dahleman, B. (2021). Sekretessen är ett stort problem. Svenska Dagbladet
Open this publication in new window or tab >>Sekretessen är ett stort problem
2021 (Swedish)In: Svenska DagbladetArticle in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-27334 (URN)
Note

Publicerad 2021-07-21 

Available from: 2022-01-26 Created: 2022-01-26 Last updated: 2024-01-12Bibliographically approved
Bäckman, T., Erhag, T., Flodén, J., Malmberg, L.-G., Meiling, P., Nuldén, U., . . . Woxenius, J. (2021). Säkrare transporter av farligt gods – Ett förslag till nollvision: Sammanfattning från ett forskningsprojekt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Open this publication in new window or tab >>Säkrare transporter av farligt gods – Ett förslag till nollvision: Sammanfattning från ett forskningsprojekt
Show others...
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Säkra transporter av farligt gods på väg och järnväg är en synnerligen komplex aktivitet i skärningen mellan juridik, teknologi, logistik, ekonomi, organisation, och individ. Graden av komplexitet ökar med frågor om styrning, säkerhet, miljöhänsyn, hållbarhet, fysisk planering, och konkurrens. Planering av forskningsarbetet, datainsamling och analys har skett i en tvärvetenskaplig kontext där forskare från juridik, logistik, informatik, och miljövetenskap deltagit. Exempel på frågeställningar som har studerats inom ramen för projektet är säkerhetsrådgivarens roll och funktion, problem och brister i transportkedjan, vilka aktörer som är involverade i transportkedjan och hur trafikpolisen utför sina operativa kontroller av transport av farligt gods. Vidare har projektet resulterat i nya forskningsfrågor att undersöka och analysera i framtiden. Det handlar bl.a. om hur våra urbana miljöer ska kunna utvecklas och möta utmaningar kopplade till transport av farligt gods. Detta presenteras närmare i ”case Älvstaden”. Studierna av regelverken som styr transporter av farligt gods, logistiska begrepp och principer som bidrar till ökad precision avseende en nomenklatur, och transportkedjan som informationsmiljö, utgör exempel som är mer teoretiskt grundade i de olika disciplinerna. På en övergripande nivå är detta ett viktigt komplement till de empiriska avsnitten och en förutsättning för att kunna tydliggöra komplexiteten i projektet. Denna kortare rapport återger viktiga resultat i projektet, och den utgör sammanfattning av en längre slutrapport som publiceras hos MSB hösten 2021. I den längre rapporten, Säkrare transporter av farligt gods genom transparent informationshantering och samverkan, återfinns nulägesbeskrivningar med tillhörande publikationer som utgör ett mer samlat resultat av projektmedlemmarnas ansträngningar. För att nå målbilden om säkra transporter samlas de viktigaste resultaten från projektet i en lista med åtgärdsförslag. Dessa förslag omfattar områden som vi anser har särskilt god potential för utveckling och ett urval av sådana åtgärdsförslag finns med i denna slutrapport.

Place, publisher, year, edition, pages
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2021
Keywords
Farligt gods, godstransport, transparens, regelverk, informationshantering, tillsyn
National Category
Law Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-27332 (URN)
Note

Publ. nr: MSB1853 – oktober 2021 

Available from: 2022-01-26 Created: 2022-01-26 Last updated: 2022-01-28Bibliographically approved
Bäckman, T., Erhag, T., Flodén, J., Malmberg, L.-G., Meiling, P., Nuldén, U., . . . Woxenius, J. (2021). Säkrare transporter av farligt gods genom transparent informationshantering och samverkan: Slutrapport från ett forskningsprojekt. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
Open this publication in new window or tab >>Säkrare transporter av farligt gods genom transparent informationshantering och samverkan: Slutrapport från ett forskningsprojekt
Show others...
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Farligt gods kan definieras som de ämnen och föremål som kan orsaka skada på människor, miljö och egendom om de inte hanteras på rätt sätt under transport. I förhållande till den mängd farligt gods som transporteras i Sverige inträffar förhållandevis få allvarliga olyckor. Däremot inträffar en incident med farligt gods nästan varannan dag i Sverige. Syftet med projektet är att bidra till att transporter av farligt gods kan genomföras på ett så säkert, men ändå ändamålsenligt, sätt som möjligt. Utgångspunkten är att identifiera styrkor och svagheter längs transportkedjan för att olyckor med transport av farligt gods ska kunna undvikas. Inom projektet har information och kunskap samlats in direkt från privata och offentliga aktörer i transportkedjan eller med koppling till kedjan. Detta har skett genom intervjuer, möten, fältstudier, studiebesök, workshops och konferenser samt indirekt genom bland annat litteraturgenomgångar, studier av media och regelanalyser med stöd av juridisk metod. Undersökningarna har, förutom denna rapport, resulterat i ett flertal publikationer, såsom exempelvis vetenskapliga artiklar, böcker och konferensbidrag samt olika typer av presentationer. Den kanske viktigaste kunskapsspridningen har dock skett genom en nära dialog med avnämare och genom ett ömsesidigt lärande. I denna rapport återges viktiga resultat från projektet. I kap. 2-7 återfinns en nulägesbeskrivning med tillhörande publikationer som utgör ett samlat resultat av undersökningarna som utförts under projektets gång. Nulägesbeskrivningen omfattar en beskrivning och analys av följande: • transportkedjan vid transport av farligt gods (kap. 2) • transportkedjan som en informationsmiljö (kap. 3) • regelverken rörande transport av farligt gods (kap. 4) • säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods (kap. 5) • tillsyn för säkrare transporter av farligt gods (kap. 6) • problem och brister i transportkedjan (kap. 7) Kapitlen utgör ett underlag för att kunna formulera de åtgärdsförslag som presenteras i kap. 8. I det avslutande kap. 9 ges en utblick mot framtidens utmaningar. Det ska poängteras att det inte finns ett enda specifikt problem inom området för transport av farligt gods, utan det föreligger flera olika problem. Dessa problem kan enskilt eller i samverkan med varandra leda till risker som påverkar säkerheten negativt vid transport av farligt gods. Det är därför viktigt att riskerna minimeras, till fördel för ökad säkerhet. Det finns dock inte en enda lösning eftersom området är komplext med många aktörer och omfattande och detaljerade regelverk. Vi presenterar åtta åtgärdsområden som vi menar är särskilt viktiga och introducerar en målbild som består av en nollvision för olyckor, incidenter och tillbud vid transport av farligt gods. Nollvisionen preciseras i kap. 8. De aktuella åtgärdsområdena presenteras i kap. 8 och utgörs av: • Ökad medvetenhet • Ändamålsenliga regelverk • Rätt kompetens • Stärkt säkerhetsrådgivarroll • Informationstillgång • IT-system med samverkansförmåga • Synliggörande av dolt farligt gods • Effektiv tillsyn och kännbara konsekvenser Åtgärdsområdena innehåller en tillhörande problematisering för att sätta området i sitt sammanhang. Varje åtgärdsområde omfattar även en delvision som visar på vad just det området kan bidra med för att nå nollvisionen som framförs i projektet. Vidare ges exempel på konkreta åtgärdsförslag som har kunnat identifieras genom forskningen i projektet. Dessa åtgärdsförslag har särskilt god potential att kunna bidra till säkrare transporter av farligt gods.

Place, publisher, year, edition, pages
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, 2021
Keywords
farligt gods, informationshantering, transparens, regelverk, godstransport, logistik
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-27333 (URN)978-91-7927-192-3 (ISBN)
Note

Publ. nr: MSB1851 – oktober 2021 

Available from: 2022-01-26 Created: 2022-01-26 Last updated: 2022-01-28Bibliographically approved
Meiling, P., Thuvander, L., Flodén, J., Bäckman, T., Jakobsson Bergstad, C. & Lombardi, D. (2020). En förstudie om utmaningar och risker med transporter av farligt gods i urban miljö: Case: riskområde Älvstaden i Göteborg. Göteborg
Open this publication in new window or tab >>En förstudie om utmaningar och risker med transporter av farligt gods i urban miljö: Case: riskområde Älvstaden i Göteborg
Show others...
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

Forskarna i det planerade projektet RADAR har genomfört den förstudie som redovisas här. Den visar på behov av ny kunskap om transporter av farligt gods i urban miljö. En projektansökan med Älvstaden som case är under utveckling. RADAR står för behov av ny kunskap och detektering av utmaningar och risker med transporter av farligt gods i urban miljö. Internationell forskning visar att transportolyckor i urban miljö orsakar betydande materiella skador, utsläpp av miljöfarliga ämnen, och dessvärre dödsfall (Olsson et al, 2016). Transporter av farligt gods har inte genererat några stora olyckor i Sverige (Trafikverket, 2014). Ändå inträffade 296 olyckor under perioden 2007-2012 (MSB 2014). I urban miljö ökar riskerna i och med vägnätets närhet till bostäder och verksamheter och Älvstaden i Göteborg är ett område som utgör ett tydligt exempel på detta med betydande flöden av människor och farligt gods på en liten yta. Projektet RADAR syftar till att klargöra och analytiskt beskriva risker och utmaningar med transport av farligt gods i urban miljö, och att undersöka och analysera den fysiska planeringens styrning, praktik och konflikter. Det övergripande syftet med RADAR är att bidra till nollvisionen i trafiken och ett säkrare samhälle genom att tillföra relevant kunskap som kan användas av de aktörer som har som ansvar att skydda liv, hälsa, egendom och miljö. RADAR relaterar till MSB:s strategi för forskning och utveckling – Investering i kunskap för ett säkrare samhälle, SDG 11 Hållbara städer och samhällen, och till Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: , 2020
Keywords
transport av farligt gods, urban miljö, hållbarhet, riskområde, olyckor, komplexitet, dynamik, översiktsplan, fördjupad översiktsplan, aktörer, digital tvilling, tvärvetenskap, kvantitativ och kvalitativ ansats
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-27347 (URN)
Available from: 2022-01-25 Created: 2022-01-25 Last updated: 2022-01-28Bibliographically approved
Bäckman, T. (2020). HFD 2019 ref. 63. Ytterligare ett undantag från gynnande besluts negativa rättskraft inom det socialrättsliga området?. Förvaltningsrättslig Tidskrift
Open this publication in new window or tab >>HFD 2019 ref. 63. Ytterligare ett undantag från gynnande besluts negativa rättskraft inom det socialrättsliga området?
2020 (Swedish)In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585Article in journal (Refereed) Published
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-27348 (URN)
Available from: 2022-01-25 Created: 2022-01-25 Last updated: 2022-01-28Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications