Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (7 of 7) Show all publications
Falkner, C. & Ludvigsson, A. (2016). Fritidshem och fritidspedagogik - en forskningsöversikt. Lund: Sveriges Kommuner och Landsting Kommunförbundet Skåne
Open this publication in new window or tab >>Fritidshem och fritidspedagogik - en forskningsöversikt
2016 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Sveriges Kommuner och Landsting Kommunförbundet Skåne, 2016
Series
Forskning i korthet ; 1
National Category
Pedagogy
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-11033 (URN)91-89661-62-1 (ISBN)
Available from: 2016-10-10 Created: 2016-10-10 Last updated: 2016-10-17Bibliographically approved
Bjursell, C., Chaib, C., Falkner, C. & Ludvigsson, A. (2015). Kvalitetsarbete i vuxenutbildning. Visby: Nomen förlag
Open this publication in new window or tab >>Kvalitetsarbete i vuxenutbildning
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Svensk vuxenutbildning har en anrik tradition och är internationellt erkänd. Det är också ett utbildningsområde som är i ständig förändring för att anpassa sig till samhällets behov. Förändringarna kan handla om konjunkturanpassningar och det har med tiden skett en ökad orientering gentemot arbetsmarknaden. På kommunnivå har denna förändring manifesterat sig i byte av ansvarig nämnd eller organisering i nya nämnder där vuxenutbildning och arbetsmarknad möts.

Det är kommunen som ansvarar för vuxenutbildningen men samtidigt finns det nationella regler som ska efterlevas. Att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete är en sådan övergripande regel. Det är dock inte självklart vad som ska ingå i detta arbete och hur det ska bedrivas. Målbilden för vuxenutbildning har delvis olika betoning på nationell respektive kommunal nivå och denna spänning ska hanteras i verksamheten på skolnivå.

Den här studien ger en aktuell inblick i hur verksamhetschefer och rektorer, som representanter för huvudmannen, ser på kvalitet och det systematiska kvalitetsarbetet i sin verksamhet. Den kvalitativa studien återges i en empirinära beskrivning där olika aspekter av kvalitetsarbetet behandlas utifrån de intervjuades perspektiv. Ett framträdande drag är den heterogenitet som präglar vuxenutbildning. Förutom mål så finns en stor variation i termer av utbud, målgrupp, anordnare och det sätt på vilket kommunen har valt att organisera arbetet. Vi har i diskussionsavsnittet lyft fram följande aspekter som vi diskuterar mer utförligt eftersom de har bäring för en precisering av kvalitetsarbetet:

  • Kvalitetsarbete i vuxenutbildningsverksamhet kan innebära att individerna tvingas växla mellan anpassning och motstånd. Anpassning handlar om att det finns många mål och styrdokument för vuxenutbildning och det är de professionellas uppdrag att utföra och följa dessa mål. Samtidigt uppstår situationer som ger en upplevelse av att kvalitetsarbete inte alltid handlar om kvalitet och då uppstår motstånd. Det kan till exempel ske om kvalitetsarbetet bedrivs utifrån alltför generella modeller och system vilket kan bli irrelevant och ibland även skadligt för utbildningen. Att undvika rapportering i ett statistiksystem som ger en missvisande bild kan vara ett uttryck för motstånd.
  • Den centrala/nationella organiseringen av vuxenutbildning har en ”stuprörskaraktär” medan den verksamhetsnära organiseringen i kommunerna uppvisar nämnder där exempelvis arbetsmarknad och vuxenutbildning samsas. I mindre kommuner kan detta också innebära att utöver den formella vuxenutbildningen så har man ett bredare utbud som ska möta vuxnas behov av lärande och utbildning. I storstäderna kan ledningen för vuxenutbildning sitta i egna lokaler som inte behöver finnas i anslutning till utbildningen. I mindre städer kan vuxenutbildning arrangeras med ”allt under ett tak”. Det här påverkar också synen på kvalitetsarbetets roll och innehåll.
  • Den offentliga marknaden har olika karaktär beroende på om den ligger i kommuner med hög befolkningstäthet (storstadsregionerna) eller i kommuner med lägre befolkningstäthet. Olika förutsättningar gör att konkurrens eller kollaboration kan vägleda organiseringen av vuxenutbildning. I storstadsregionernas kommuner går det att konstruera konkurrens inom vuxenutbildning men många små kommuner har liten eller ingen egen vuxenutbildning och måste samarbeta i nätverksliknande konstellationer för att uppfylla sitt uppdrag att erbjuda vuxenutbildning.
  • Kvalitetsarbete, som en form av granskning, kan få både positiva och negativa effekter i verksamheten. Vi har kallat detta ”den onda” och ”den goda” granskningen. Den goda är helt enkelt när granskning får önskade positiva effekter och den onda är när granskning ger oväntade eller negativa effekter. En central del i kvalitetsarbete borde vara att ifrågasätta konstruktionen av kategorier och mått eftersom de får följder för verksamheten. Anledningen är att det inte finns en given utgångspunkt utan vad som avses med kvalitet etableras i samtal och dialog med berörda intressenter.

Utifrån den genomförda studien presenteras även två slutsatser som har betydelse för det systematiska kvalitetsarbetet:

  1. Vi argumenterar för att utbildning har en särart, utöver att vara en produkt eller tjänst, som bör beaktas inför genomförande av kvalitetsarbete och utformning av kvalitetsmätning/kvalitetssystem. Med tanke på att kundbegreppet vunnit mark inom vuxenutbildningsvärlden är det relevant att diskutera skillnaden mellan en kund och en studerande.
  2. Kvalitet i vuxenutbildning utgår från målområden med olika karaktär och för att fånga upp och tydliggöra olika dimensioner i kvalitetsarbetet har vi utarbetat en kvalitetstypologi med tre dimensioner: demokratisk, pedagogisk och administrativ kvalitet. En indelning på de här tre dimensionerna möjliggör att administrativ kvalitet kan fortsätta att mätas men behandlas som ett separat område. Det öppnar upp för att använda sig av andra sätt att bedriva kvalitetsarbete inom de övriga två dimensionerna.
Place, publisher, year, edition, pages
Visby: Nomen förlag, 2015
Series
Encell rapport
Keywords
Kvalitetsarbete, vuxenutbildning
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-11012 (URN)978-91-7465-854-5 (ISBN)
Available from: 2016-10-10 Created: 2016-10-10 Last updated: 2018-04-28Bibliographically approved
Falkner, C., Öksnes, M., Knutas, A., Ludvigsson, A. & Kjaer, B. (2015). The position of play in Scandinavian after-school programs: a Nordic model?. In: : . Paper presented at NERA 2015 the 43rd Annual Congress of the Nordic Educational Research Association, Gothenburg, 4-6 March, 2015.
Open this publication in new window or tab >>The position of play in Scandinavian after-school programs: a Nordic model?
Show others...
2015 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-11028 (URN)
Conference
NERA 2015 the 43rd Annual Congress of the Nordic Educational Research Association, Gothenburg, 4-6 March, 2015
Available from: 2016-10-10 Created: 2016-10-10 Last updated: 2018-04-28Bibliographically approved
Øksnes, M., Knutas, A., Ludvigsson, A., Carin, F. & Kjær, B. (2014). Lekens rolle i skandinaviske skolefritidsordninger og fritidshjem. Barn, 32(3), 107-122
Open this publication in new window or tab >>Lekens rolle i skandinaviske skolefritidsordninger og fritidshjem
Show others...
2014 (Norwegian)In: Barn, ISSN 0800-1669, Vol. 32, no 3, p. 107-122Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In a general comment on article 31 UN warns against an increasing pressure for learning. A consequence of this is that children`s free spontaneous play is marginalized and that children’s spontaneous play is under pressure. With this as our backdrop we will do a close reading of how play is presented in the official documents regarding children`s institutionalized leisure in after-school programs in Denmark, Norway and Sweden. Our reading show that there is room for interpretation and that the official documents are open to an understanding of play as something instrumental. This is in line with what we interpret as a dominating perspective on play. Our reading also shows that the documents are open up to a change of perspective where play is regarded for its own value. 

Keywords
SFO, fritidshjem, lek, styrningsdokument, Skandinavien, Barnekonvensjonen
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-11016 (URN)
Available from: 2016-10-10 Created: 2016-10-10 Last updated: 2018-05-08Bibliographically approved
Klerfelt, A., Ludvigsson, A. & Falkner, C. (2013). Expressions for teacher professionalism - Leisure-time pedagogues' narratives about their mission.. In: : . Paper presented at NERA, Reykjavik, Island, 7-9 mars, 2013..
Open this publication in new window or tab >>Expressions for teacher professionalism - Leisure-time pedagogues' narratives about their mission.
2013 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-11007 (URN)
Conference
NERA, Reykjavik, Island, 7-9 mars, 2013.
Available from: 2016-10-10 Created: 2016-10-10 Last updated: 2018-04-28Bibliographically approved
Falkner, C. & Ludvigsson, A. (2012). God kvalitet i fritidshem: Grund för elevers lärande, utveckling och hälsa. Malmö: Malmö stad
Open this publication in new window or tab >>God kvalitet i fritidshem: Grund för elevers lärande, utveckling och hälsa
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Malmö stad, 2012
Keywords
Fritidshem, Lärande, Utveckling, Hälsa
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-11011 (URN)
Note

På omsl.: "Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö"

Available from: 2016-10-10 Created: 2016-10-10 Last updated: 2018-04-28Bibliographically approved
Falkner, C., Ludvigsson, A., Øksnes, M., Knutas, A. & Kjær, B. (2012). The leisure of childhood in after School programs: a Nordic model?. In: : . Paper presented at The 40th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association in Copenhagen, 8 - 10 March.
Open this publication in new window or tab >>The leisure of childhood in after School programs: a Nordic model?
Show others...
2012 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

With Rousseau the romantic idea of the leisure of childhood was established. This notion is associated with childhood as an isolated space for children`s play. Ideologically, after school programs build on this freedom, at the same time we see an increasing institutionalization of childhood with political decisions pointing towards instrumentalisation. Thus, children often meet prearranged programs structured by pedagogues with educational aims for institutional activity. As such, children`s leisure time might be as confining as school and work (cf. Kleiber 1999). There seems to be an expectation that the content of after school programs should be useful for development of formal knowledge in school. We suggest that a ”hurry sickness” (cf. Elkind 1984) steer pedagogues in a certain direction focusing on an academical and theoretical knowledge grounded in developmental psychology. This might reduce children`s opportunities to get varied experiences in their play and leisure. The aim of our study is to explore the possibilities everyday life in after school programs and children’s opportunity to creatively express themselves in other ways than in school and maybe transgress institutional educational aims and intentions. what kind of experience do they get? Theoretically, we are inspired by philosophers as Gadamer, Bakhtin and Arendt in an attempt to move beyond the emphasis on humans as cognitive and intellectual beings. We are also inspired by new institutional theory as a tool for reflection. This will give as an opportunity to highlight the culture in after school programs (Brunsson & Olsen, 1990; Johansson, 2002). To answer our research questions we will conduct three case studies (cf. Yin 2003), one in each country. Data is gathered through shadowing, observations, interviews, and documents. The study is expected to generate knowledge about on the way pedagogues in after school programs relate to cultural and institutional grounds, and to what degree they open for children’s transgressing activity. We hope this study will give us deepened understanding of what kind of experience after school programs in the three countries offer children and in what way pedagogues relate to what might be a transcending institution, how do they relate to cultural and institutional contexts.

National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-11027 (URN)
Conference
The 40th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association in Copenhagen, 8 - 10 March
Available from: 2016-10-10 Created: 2016-10-10 Last updated: 2018-04-28Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3540-8113

Search in DiVA

Show all publications