Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Ericson, Mathias
Publications (3 of 3) Show all publications
Bartley, K. & Ericson, M. (2011). Ett plus ett kan bli tre. En studie om samverkan kring sociala risker. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Open this publication in new window or tab >>Ett plus ett kan bli tre. En studie om samverkan kring sociala risker
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2011
National Category
Social Sciences
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4509 (URN)2320/9145 (Local ID)2320/9145 (Archive number)2320/9145 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2017-10-22Bibliographically approved
Ericson, M. & Rolandsson, B. (2010). När moderna poliser bygger förtroende: att balansera mellan kontinuitet i verksamheten och förändringar på fältet. Vetenskap för profession (13), 71-85
Open this publication in new window or tab >>När moderna poliser bygger förtroende: att balansera mellan kontinuitet i verksamheten och förändringar på fältet
2010 (Swedish)In: Vetenskap för profession, ISSN 1654-6520, no 13, p. 71-85Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Denna artikel är baserad på en studie av en grupp polisers möjligheter att bygga förtroende för en nyetablerad närpolisverksamhet. Deras uppdrag är att, inom ramen för ett större tillitsprojekt i Västra Götalandsregionen, initiera ett långsiktigt brottsförebyggande arbete och skapa en lokalt förankrad polis i utvalda stadsdelar. Det är ett arbete, där de löpande möter såväl yrkesmässiga som etiskt motstridiga förväntningar. De är s.k. kontaktpoliser, vars arbete är att finnas kvar i dessa stadsdelar och fortsätta arbeta preventivt, när övrig ingripande verksamhet lämnat fältet och åkt tillbaka till polishuset. Etiska spörsmål är då knutna till förutsättningarna att stärka boendes trygghet och tillit genom ökad polisiär närvaro men samtidigt motverka stigmatisering av de stadsdelar där satsningen genomförs. Artikeln visar hur det förtroende, som de etablerar, är av avgörande betydelse för deras verksamhet, men att det förutsätter en svår balansgång mellan förväntningar på ett nytt uppdrag och på en redan etablerad polispraktik.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås, 2010
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-2941 (URN)2320/7267 (Local ID)978-91-85659-65-4 (ISBN)2320/7267 (Archive number)2320/7267 (OAI)
Note

Risker och säkerhet i professionell vardag – tekniska, organisatoriska och etiska perspektiv

Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2018-03-06Bibliographically approved
Byström, K., Ekwall, D., Ericson, M., Sandman, L., Rolandsson, B. & Torstensson, H. (2010). Risker och säkerhet i professionell vardag: tekniska, organisatoriska och etiska perspektiv. Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Risker och säkerhet i professionell vardag: tekniska, organisatoriska och etiska perspektiv
Show others...
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Vid Högskolan i Borås bedrivs ett utredningsarbete med syfte att klargöra förutsättningarna för att inrätta ett centrum för studier av risk, profession och säkerhet. Parallellt med resonemang rörande lämpliga styr- och organisationsformer behandlas hur utbildningen inom området bör utformas. I skrivande stund är inriktningen att utveckla och erbjuda ett magisterprogram inom området management där en inriktning är mot risk och säkerhet. En satsning på utbildning fordrar forskningsanknytning och förekomsten av forskning inom området risk och säkerhet utgör därför en viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Vid högskolan finns idag forskning som belyser risk och säkerhetsfrågor inom skilda verksamhetsområden och med olika teoretiska utgångspunkter. Området spänner från hur risker hanteras i det vardagliga arbetet för olika professioner till hur risker kan elimineras och osäkerhet reduceras i samband med extra ordinära händelser. Högskolan i Borås ska vara ett komplett professionslärosäte och bedriva nydanande och samhällsrelevant utbildning och forskning. Ett flervetenskapligt ideal präglar utbildning och forskning, där problemet som ska belysas är i centrum och inte den akademiska disciplinen. Att bedriva utbildning och forskning inom risk och säkerhet är i enlighet med lärosätets ideal och inriktning. Genom att anlägga ett risk- och säkerhetsperspektiv på olika typer av samhälleliga fenomen i utbildning och forskning uppmärksammas dels nya frågor, dels beforskas områden och fenomen utifrån ett i förhållande till traditionell disciplinär forskning alternativt perspektiv, och därigenom kan ny kunskap erhållas. Ett led i utvecklingen av forskningsverksamheten vid högskolan är sammanställningen och publiceringen av föreliggande antologi. Två av de ledande forskarna inom området, Bertil Rolandsson och Håkan Torstensson, har tagit initiativ till antologin och fungerat som redaktörer. Fem bidrag publiceras i rapporten som tillsammans visar vad forskning kring risk och säkerhet kan vara och vilken inriktning forskningen har vid Högskolan i Borås. Tre bidrag har fokus på transportbranschen, ett på polisiär verksamhet och ett på vårdverksamhet. Det finns således en spridning över praktiska fält och även spridning vad gäller teoretiska utgångspunkter. Rapporten är nummer tretton i högskolans rapportserie Vetenskap för profession, vars syfte är att redovisa resultat från pågående och avslutade forskningsprojekt. Rapporten är också ett underlag för fortsatta resonemang inom högskolan om satsningen på utbildning och forskning inom området risk och säkerhet och kring frågan om vilken inriktning forskningen ska ha.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås, 2010
Series
Vetenskap för profession: rapport, ISSN 1654-6520 ; 13
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4465 (URN)2320/5464 (Local ID)978-91-85659-65-4 (ISBN)2320/5464 (Archive number)2320/5464 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2018-01-10
Organisations

Search in DiVA

Show all publications