Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (9 of 9) Show all publications
Nordling, K., Eklund, P. & Wulund, S. (2019). Biblioteket tipsar: Olika vägar för att hitta fulltexten av en artikel.
Open this publication in new window or tab >>Biblioteket tipsar: Olika vägar för att hitta fulltexten av en artikel
2019 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Keywords
Öppen tillgång, Biblioteket tipsar, open access
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15844 (URN)
Available from: 2019-02-28 Created: 2019-02-28 Last updated: 2019-03-04
Hammarfelt, B., Nelhans, G., Eklund, P. & Åström, F. (2016). The heterogeneous landscape of bibliometric indicators: Evaluating models for allocating resources at Swedish universities. Research Evaluation, 1-16
Open this publication in new window or tab >>The heterogeneous landscape of bibliometric indicators: Evaluating models for allocating resources at Swedish universities
2016 (English)In: Research Evaluation, ISSN 0958-2029, E-ISSN 1471-5449, p. 1-16Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The use of bibliometric indicators on individual and national levels has gathered considerable interest in recent years, but the application of bibliometric models for allocating resources at the institutional level has so far gathered less attention. This article studies the implementation of bibliometric measures for allocating resources at Swedish universities. Several models and indicators based on publications, citations, and research grants are identified. The design of performance-based resource allocation across major universities is then analysed using a framework from the field of evaluation studies. The practical implementation, the incentives as well as the ‘ethics’ of models and indicators, are scrutinized in order to provide a theoretically informed assessment of evaluation systems. It is evident that the requirements, goals, possible consequences, and the costs of evaluation are scarcely discussed before these systems are implemented. We find that allocation models are implemented in response to a general trend of assessment across all types of activities and organizations, but the actual design of evaluation systems is dependent on size, orientation, and the overall organization of the institution in question.

Keywords
research evaluation, performance indicators, university governance, bibliometrics, Sweden
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-8437 (URN)10.1093/reseval/rvv040 (DOI)
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2016-01-12 Created: 2016-01-12 Last updated: 2017-12-14Bibliographically approved
Pulgarin, A., Eklund, P., Garrote, R. & Escalona-Fernández, M. I. (2015). Evolution and structure of "sustainable development": A bibliometric study. Brazilian journal of Information Sciecne: Research trends, 9(1), 24
Open this publication in new window or tab >>Evolution and structure of "sustainable development": A bibliometric study
2015 (English)In: Brazilian journal of Information Sciecne: Research trends, ISSN 1981-1640, Vol. 9, no 1, p. 24-Article in journal (Other academic) Published
Keywords
sustainable development, bibliometric study, scientific production, Web of Science category
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-665 (URN)
Note

Sustainable development is an interdisciplinary subject that has developed dramatically over the last few decades. Bibliometrics offers quantitative analytical techniques with which to study the development and growth of research in this area. The information used for the present study was retrieved from the SCI-EXPANDED, SSCI, and A&HCI (Thomson Reuters) databases. The search was made on the topic "Sustainable development", limited to Document Types (Article) and Time Span (1900-2013). The result was a total of 13 093 articles retrieved. During the last 10 years, the annual (exponential) growth rate has been 12%, corresponding to a 6-year doubling time. The productivity of the authors varied widely. The 23 290 occurrences of the articles were distributed among 218 Web of Science categories. "Environmental Sciences" was the top-ranked category, with 3427 occurrences (by itself accounting for more than 26% of the total, and presenting the greatest diversity), followed by "Environmental Studies" (2417), "Ecology" (1046), and "Economics" (933). The methodological approach taken in the present work could be used to describe the structure of any other scientific field and its relationships with other disciplines, and to visualize the relationship between the different WoS categories conforming the subject under study.  

Available from: 2015-08-24 Created: 2015-08-24 Last updated: 2015-08-24
Nelhans, G. & Eklund, P. (2015). Resursfördelningsmodeller på bibliometrisk grund vid ett urval svenska lärosäten. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Resursfördelningsmodeller på bibliometrisk grund vid ett urval svenska lärosäten
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Detta arbete har sin bakgrund i ett långtgående intresse för kvalitetsvärdering och bibliometriska indikatorers roll i forskningens praktiker samt mer generellt hur forskningens styrformer och genomförande samproduceras i den senmoderna perioden som karakteriserar vår tid. Dessutom hämtar det näring i intresset för bibliotekets och i synnerhet bibliotekariens roll i denna process. Inriktningen på denna studie initierades på uppdrag från rektor vid Högskolan i Borås som ett led i en omvärldsanalys och som underlag för internt utredningsarbete, men kom under arbetets gång att utvecklas till ett fördjupat arbete att mer generellt beskriva hur bibliometriska fördelningsmodeller används vid svenska lärosäten. Arbetet har också bidragit till vidare forskning i vilken fördelningsmodeller vid samtliga svenska lärosäten som innehar forskarutbildningsrättigheter studeras.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2015
Series
Vetenskap för profession, ISSN 1654-6520 ; 30
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-21 (URN)978-91-87525-46-9 (ISBN)
Available from: 2015-02-20 Created: 2015-02-20 Last updated: 2015-05-27Bibliographically approved
Eklund, P. (2013). Forskarstöd vid BLR. Forskares och forskarstuderandes behov av tjänster och stöd från BLR vid Högskolan i Borås. Högskolan I Borås
Open this publication in new window or tab >>Forskarstöd vid BLR. Forskares och forskarstuderandes behov av tjänster och stöd från BLR vid Högskolan i Borås
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Under hösten 2012 tillsattes en arbetsgrupp för att undersöka forskares och forskarstuderandes behov av tjänster och stöd från Bibliotek & läranderesurser (BLR). Denna rapport är resultatet av gruppens arbete. BLR vill vara ett aktivt och proaktivt stöd för forskare i forskningsprocessen och BLR vill genom sina forskningsnära tjänster stödja högskolans strävan att öka andelen forskning samt andelen externt finansierad forskning. BLR vill även utveckla ett fungerande och anpassat forskarstöd. Syftet med den här undersökningen har varit att utreda forskares och forskarstuderandes behov av stöd i forskningsprocessen för att kunna fortsätta utveckla och prioritera BLR:s forskarstöd. Undersökningen har bestått av en enkätundersökning och fokusgruppsintervjuer som har genomförts bland forskare och forskarstuderande på Högskolan i Borås. Utifrån det analyserade materialet har arbetsgruppen kommit fram till att följande områden är viktiga för BLR att utveckla för att kunna erbjuda kvalitativt forskarstöd för forskare och forskarstuderande på Högskolan i Borås: • BLR behöver erbjuda mer stöd i informationssökning • BLR bör se till att informationsresurserna överensstämmer med behoven. • Publiceringsstöd bör erbjudas så att forskare får kompetensen att välja den bästa publiceringskanalen. • Forskningsresultat- och data bör synliggöras och tillgängliggöras och BLR bör omvärldsbevaka bl.a. finansiärer och utlysningar i samråd med andra delar av Högskolan i Borås. • BLR:s medarbetares kompetens bör synliggöras och BLR bör verka för samarbete mellan forskare och BLR och samverkan mellan BLR och andra delar av högskolan. • Det behövs även ökat handledarstöd och annat generellt stöd i bl.a. tekniska verktyg. Förslag till utveckling av BLR:s forskningsstöd redovisas i detalj i kapitel 6. Rapporten behandlar inte frågan om hur forskningsstödet vid BLR skulle kunna organiseras. Det bör diskuteras i samband med verksamhetsstödet i den kommande organisationsförändringen och är i förlängningen något för BLR:s och högskolans ledning att ta ställning till.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan I Borås, 2013
Keywords
forskarstöd, bibliotek, forskningsstöd
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4591 (URN)2320/12613 (Local ID)2320/12613 (Archive number)2320/12613 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17
Eklund, P. (2012). Open Access och tveksamma förlag: En guide och stöd i att bedöma open access-tidskrifter.
Open this publication in new window or tab >>Open Access och tveksamma förlag: En guide och stöd i att bedöma open access-tidskrifter
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Open Access and predatory publishers : A Guide to Reviewing Open Access Journals
Abstract [sv]

En guide som hjälper dig att bedöma om ett open access-förlag är seriös eller inte. 

Abstract [en]

A guide which will help you to review Open Access journals. 

Keywords
open access, predatory publishers, tveksamma förlag, open access
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4544 (URN)2320/11421 (Local ID)2320/11421 (Archive number)2320/11421 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2016-07-14Bibliographically approved
Eklund, P., Maceviciute, E. & Wilson, T. (2011). Publishing activity and attitudes towards open access publishing in the University of Borås: results of a study undertaken by the Library & Learning Resources and the Swedish School of Library and Information Science. Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Publishing activity and attitudes towards open access publishing in the University of Borås: results of a study undertaken by the Library & Learning Resources and the Swedish School of Library and Information Science
2011 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

1. Interviews and a questionnaire survey were conducted with researchers and policy makers in the University of Borås to obtain information on current publishing practices, the publishing policy of the institution, and attitudes towards open access. 2. Considerable variation in researchers’ understanding of these issues was found, but a number of common factors emerged that led to the recommendations made here. The rationale for the recommendations is set out in the concluding section of this report. 3. Recommendations: 3.1. The University’s publishing policy should be strengthened by requiring all research outputs or (in the case of exhibitions, etc.) documentary evidence of those outputs to be deposited in BADA in full‐text form. Library should receive a mandate to implement this policy to its full extent. Where publishers’ embargos exist, it should be the library’s responsibility to determine when the paper, etc., can be made openly available. 3.2. A resource allocation model for research should be developed which prioritises the continuation of and application for doctoral education rights, while preserving research that is directed at supporting the University’s goal of serving as a “university of the professions”. 3.3. Consideration should be given to the adoption of a document management system (or enterprise content management system) such as Sharepoint from Microsoft, or KnowledgeTree Inc., or one of the open source alternatives, such as Alfresco, LogicalDoc or OpenKM for management of research and research data. The costs and benefits of such an action should be explored in association with representatives of the departments. 3.4. Research staff needs to be made more aware of the need to deposit the full text of their publications in BADA. The role of the repository records in assigning research resources and in relation to promotion procedures should be emphasised, as well as the benefits that come from having an internationally‐visible archive of research outputs. 3.5. The potential of Open Journal Systems for managing the publication process of existing journals published in the University should be explored. 3.6. In addition to any university‐wide activity, seminars on the nature of open access publishing, etc., should be held in each Department, to ensure that all researchers are aware of the possibilities. 3.7. Researchers should be advised of the existence of the “author’s addendum” and its terms and of their right to require that publishers accept such an addendum. 3.8. Consideration should be given to expanding the role of the library in research support, provided that additional resources can be devoted to this. Specific topics suggested by respondents included: help with English writing; appointment of ‘research librarians’ to liaise with research groups in making proposals to funding agencies; considering recommendation 5 above; extending the scope of information literacy activities to researchers; providing bibliometric services to individuals and research groups; and provide advice on the national ranking criteria and their relevance to researchers. 3.9. The library should review how it disseminates information on the support it can give to research throughout the University and bring forward a plan for a support structure that can be provided to all researchers. This may take the form of a printed guide to research services, supported by existing and newly developed pages on the library Web site. 3.10 The resource implications of these recommendations, especially as they affect the library's functions, should be evaluated.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås, 2011
Keywords
publishing patterns, university of borås, scholarly communication
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4524 (URN)2320/10151 (Local ID)2320/10151 (Archive number)2320/10151 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17
Eklund, P., Håkansson, A., Nilsson, J., Widmark, J. & Wiklund, G. (2010). Fyll de digitala arkiven! Rapport från projektet: Retrodigitalisering av nutida svårtillgänglig svenskpublicerad HumSamforskning. Malmö högskola, Bibliotek och IT
Open this publication in new window or tab >>Fyll de digitala arkiven! Rapport från projektet: Retrodigitalisering av nutida svårtillgänglig svenskpublicerad HumSamforskning
Show others...
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Projektidén var att utarbeta kostnadseffektiva arbetssätt för digitalisering och publicering samt tillgängliggörande i högskolans öppna arkiv av svårtillgängligt svenskpublicerat HumSam-material. I detta ingick också att utreda upphovsrätten kring detta redan publicerade material. Målet var även att hitta en logistiskt enkel och kostnadseffektiv kedja för hela processen som måste vara skalbar för att kunna ta hand om material från ett större antal forskare.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö högskola, Bibliotek och IT, 2010. p. 39
Keywords
digitalisering, open access, retrodigitalisering
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4483 (URN)2320/7459 (Local ID)2320/7459 (Archive number)2320/7459 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2017-11-13Bibliographically approved
Eklund, P., Lindh, M., Maceviciute, E. & Wilson, T. D. (2006). The EURIDICE project: the evaluation of image database use in online learning. Education for Information, 24(4), 177-192
Open this publication in new window or tab >>The EURIDICE project: the evaluation of image database use in online learning
2006 (English)In: Education for Information, ISSN 0167-8329, E-ISSN 1875-8649, Vol. 24, no 4, p. 177-192Article in journal (Refereed) Published
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-2166 (URN)2320/2416 (Local ID)2320/2416 (Archive number)2320/2416 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2017-11-27Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7375-0855

Search in DiVA

Show all publications