Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Esbjörnson, Sara
Publications (3 of 3) Show all publications
Esbjörnson, S. & Hagqvist, A. (2013). Individuell plan enligt SoL och HSL. Till nytta för brukarna?. Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Individuell plan enligt SoL och HSL. Till nytta för brukarna?
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

När en person har behov av insatser från både kommuner och landsting samt behov av att insatserna samordnas ska de två huvudmännen i enlighet med aktuell lagstiftning, gemensamt och tillsammans med den enskilde, planera de insatser som behövs. Förutsatt att den enskilde inte motsätter sig det ska planeringen resultera i en individuell plan enligt SoL1 eller HSL2, vilket är synonymt med begreppet samordnad individuell plan, som förkortas SIP. Huvudmännen ska även upprätta avtal med varandra om hur samverkan ska ske på regional, delregional och lokal nivå, samt utarbeta rutiner för planeringen på lokal nivå.I rapporten beskrivs lagstiftning, definitionen av SIP, hur motsvarande planering sker i Norden samt den norske forskaren Gunnar Vold Hansen teorier kring gemensam planering. Resultaten bygger på tre delstudier som pågick parallellt. Sammanfattningsvis kan sägas att man kommit olika långt i arbetet med SIP i Västra Götaland. Några befinner sig initialt i processen att utarbeta rutiner och ta fram gemensamma mallar, medan andra har arbetat aktivt med dessa delar under en längre period. Oavsett hur långt verksamheterna kommit med den gemensamma samordnade planeringen finns det ändå alltid områden som kan förbättras. Samordnad individuell planering är ett processarbete, det innehåller flera delar som inte är statiska utan som utvecklas efter hand. Avslutningsvis sammanfattas i rapporten rekommendationer för fortsatt utvecklingsarbete med SIP.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås, 2013
Series
Rapport från FoU Sjuhärad Välfärd ; 29
Keywords
samordnad individuell plan (SIP), individuell plan enligt SoL och HSL
National Category
Social Sciences
Research subject
Integrated Caring Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4618 (URN)2320/13360 (Local ID)978-91-85025-25-1 (ISBN)2320/13360 (Archive number)2320/13360 (OAI)
Note

Sponsorship:

VästKom och Västra Götalandsregionen

Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17
Esbjörnson, S. (2010). LOV i Sjuhärad. En förstudie om kundval: jämförelser med Göteborgsregionen.
Open this publication in new window or tab >>LOV i Sjuhärad. En förstudie om kundval: jämförelser med Göteborgsregionen
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport visar hur långt kommunerna i Sjuhärad kommit i processen att utreda, fatta beslut och eventuellt införa kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) i början av februari 2010. Vissa jämförelser görs också med Göteborgsregionens kommuner. Rapporten är en förstudie, tänkt att användas som underlag för att kunna formulera en detaljerad projektplan till en mer omfattande studie kring vård- och kundval. Arbetet med förstudien kring LOV har genomförts i ett samarbete mellan FoU i Väst/GR och FoUS där ett gemensamt frågeformulär arbetats fram som underlag för datainsamling. De områden som berörs i frågeformuläret är om kommunen infört kundval, hur processen startade, hur beslutsfattandet vid ansökan/införande av kundval gick till och hur genomförande/införande av kundval gått till. För Sjuhärad del skedde materialinsamlig i två steg, dels genom enkäter som skickades ut via e-post och dels genom kompletterande telefonintervjuer. Det visade sig att samtliga åtta kommuner i början av februari 2010 hade avslutat utredningen kring ett eventuellt införande av kundval enligt LOV. Av dessa hade en kommun infört och startat kundval, övriga kommuner hade antingen fattat beslut om ett införande men ännu inte startat eller väntades fatta beslut om införande. Studien visade att det framförallt var politiska initiativ att starta processen kring kundval och de tre vanligaste skälen som angavs för att införa kundval var kvalitet, valfrihet och småföretagande. Samtliga kommuner hade infört eller planerade att införa kundval inom hemtjänst, både inom service och omvårdnad, samt delegerade insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. Arbetet med förstudien mynnade ut i en väsentlig fråga om kundval, när det är etablerat, medför att brukare sätts i centrum och att kvaliteten därmed höjs?

Keywords
regioner, vårdval, kundval, kommun
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4456 (URN)2320/6284 (Local ID)2320/6284 (Archive number)2320/6284 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17
Esbjörnson, S., Björkman, I., Henriksson, A., Lidskog, R., Sjörén, M., Wessbo, G. & Karlsson, P.-Å. (2008). Så tycker brukarna om äldreomsorgen i Herrljunga, Svenljunga och Tranemo. 2008 jämfört med 2004. ÄldreVäst Sjuhärad
Open this publication in new window or tab >>Så tycker brukarna om äldreomsorgen i Herrljunga, Svenljunga och Tranemo. 2008 jämfört med 2004
Show others...
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

2004 gjordes en undersökning på hur brukarna i Herrljunga, Svenljunga och Tranemo tyckte om kvaliteten i äldreomsorgen. Denna undersökning är en jämförelse med 2004 års undersökning. Vilka förändringar har skett på dessa fyra år? Vad finns det för förbättringsområden i kommunernas verksamheter idag?

Place, publisher, year, edition, pages
ÄldreVäst Sjuhärad, 2008
Series
RAPPORT FRÅN ÄLDREVÄST SJUHÄRAD, ISSN 1651-4556 ; 20
Keywords
äldreomsorg, brukare
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4380 (URN)2320/4339 (Local ID)978-91-85025-15-2 (ISBN)2320/4339 (Archive number)2320/4339 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17

Search in DiVA

Show all publications