Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Lööf, Staffan
Publications (6 of 6) Show all publications
Lööf, S. (2009). Omvärldssamverkan central för professionslärosätet. Vetenskap för profession (8), 71-78
Open this publication in new window or tab >>Omvärldssamverkan central för professionslärosätet
2009 (Swedish)In: Vetenskap för profession, ISSN 1654-6520, no 8, p. 71-78Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Högskolan i Borås har ambitionen att bli ett komplett professionslärosäte med såväl rättigheter att examinera akademiska doktorer som att utveckla en nära och långsiktig relation med de professioner som är aktuella med aktuella forskningsoch utbildningsinriktningar. Omvärldssamverkan är en förutsättning för förverkligande av professionslärosätets verksamhetsidé Vetenskap för profession. Den kan ske regionalt, nationellt eller internationellt. Genom öppenhet gentemot det omgivande samhället och lyhördhet läggs grunden för partnerskap. Det ska vara lätt för externa aktörer att få kontakt med högskolans utbildning och forskning. Samverkan skall fullt ut genomsyra professionslärosätet och vi är många som på flera plan måste svara på förväntningarna. Högskolan i Borås är uppbyggd på institutioner som är inriktade mot olika professioner. En tätare relation mellan högskolans utbildning och forskning och den praktik som utövas inom professionerna kommer att ge ömsesidig styrka.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås, 2009
Keywords
professions, högre utbildning, högskola
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-2689 (URN)2320/5806 (Local ID)978-91-85659-33-3 (ISBN)2320/5806 (Archive number)2320/5806 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2017-12-10Bibliographically approved
Brante, T., Nolin, J., Grimen, H., Brorström, B., Lööf, S., Sundström, M., . . . Adamson, L. (2009). Profession och vetenskap: idéer och strategier för ett professionslärosäte. Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Profession och vetenskap: idéer och strategier för ett professionslärosäte
Show others...
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[sv]
Artiklar sprungna ur en seminarieserie vid Högskolan i Borås våren 2009
Abstract [sv]

Förord av Björn Brorström, Prorektor Högskolan i Borås Ett professionslärosäte bedriver utbildning och forskning på vetenskaplig grund. Vetenskapliga metoder tillämpas och framkomna resultat prövas för att säkra tillförlitlighet och relevans. Förmågan att problematisera, formulera frågor och välja lämpliga metoder för att besvara frågor är egenskaper för god forskning och utmärkande för en stark utbildnings- och forskningsmiljö. Vid ett professionslärosäte finns samtidigt en stark strävan efter att i utbildning och forskning ta till vara den kunskap och de erfarenheter som professioner besitter och därigenom säkra en hög grad av praktisk relevans. Växelverkan mellan teori och praktik och erfarenhetsutbyte mellan forskare och praktiker är ständigt pågående. Det finns ingen avslutning på processen utan den pågår utan avbrott. En nödvändig förutsättning för ett fruktbart samarbete är en ömsesidig respekt och vilja att stödja och ifrågasätta varandra. Forskaren måste vara beredd på kritik för bristen på praktisk relevans och professionsföreträdaren måste vara beredd på att förtrogenhetskunskapens lämplighet ifrågasätts. Det är en fråga om med- och mothåll från båda håll i syfte att långsiktigt utveckla teori och praktik. Det är en utmaning att utveckla, etablera och därefter kontinuerligt försvara och förbättra professionslärosätet. Ett led i utvecklingen är att inom ramen för Högskolan i Borås föra en debatt om innebörden av ett professionslärosäte och vad vi behöver göra för att förbättra verksamheten. På uppdrag av rektor Lena Nordholm har medarbetare vid Bibliotekshögskolan utvecklat och ansvarat för en seminarieserie benämnd Profession och vetenskap. Seminarierna spände över ett brett fält. En av många viktiga frågor som diskuterades flitigt var huruvida vi ska forska om professioner, i för eller med, eller kanske alltihop samtidigt. Bidragen publiceras nu i denna antologi som ges ut inom ramen för Högskolan i Borås rapportserie Vetenskap för profession. Rapporten Profession och vetenskap – idéer och strategier för ett professionslärosäte, som redigerats av universitetsadjunkt Maria Lindh, kommer att få stor betydelse inom lärosätet och i vårt samarbete med företrädare för näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet. Jag ser det som en intressant fortsättning att anordna ett antal seminarier med inbjudna representanter för professioner där artiklarna i denna rapport kan ligga till grund för erfarenhetsutbyte och diskussioner.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås, 2009
Series
Vetenskap för profession: rapport, ISSN 1654-6520 ; 8
Keywords
professions
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4419 (URN)2320/1819 (Local ID)978-91-85659-33-3 (ISBN)2320/1819 (Archive number)2320/1819 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17
Lööf, S. (2008). Elituniversitet med bredd. In: Indien : ett framtidsland?: (pp. 28-33). Göteborgs universitet. Kulturgeografiska institutionen
Open this publication in new window or tab >>Elituniversitet med bredd
2008 (Swedish)In: Indien : ett framtidsland?, Göteborgs universitet. Kulturgeografiska institutionen , 2008, p. 28-33Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborgs universitet. Kulturgeografiska institutionen, 2008
Series
Reväst- Styrelsen för regional forskning i Västsverige, ISSN 1100-1496 ; 2008:1
Keywords
indien, reväst, forskning, utbildning
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4851 (URN)2320/4307 (Local ID)2320/4307 (Archive number)2320/4307 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2017-11-20Bibliographically approved
Lööf, S. (2007). Costa Rica januari 2007.
Open this publication in new window or tab >>Costa Rica januari 2007
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[sv]
en resa för att undersöka möjligheter till samarbete
Series
Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås, ISSN 1400-0253 ; 2007:1
Keywords
reserapport, costa rica
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4294 (URN)2320/2377 (Local ID)978-91-85659-06-7 (ISBN)2320/2377 (Archive number)2320/2377 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2018-01-10
Höglund, L. & Lööf, S. (2000). Bibliotekshögskolan i Borås: förändring och utveckling. Tidskrift för dokumentation, 55(2/3), 27-35
Open this publication in new window or tab >>Bibliotekshögskolan i Borås: förändring och utveckling
2000 (Swedish)In: Tidskrift för dokumentation, Vol. 55, no 2/3, p. 27-35Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [en]

The Swedish School for Library and Information Studies in Boras - changes and developments The change and development from a library school to a fully-fledged academic institute for teaching and research has been a major challenge for the Boras school during the 1990's. The Swedish School for Library and Information Studies in Boras now encompasses the Department for Library and Information Studies at Göteborg University including the Ph.D.-programme, which started there in 1993. The change entailed a revision of the curriculum and a new Master's programme that is currently producing more than 100 Master's theses a year. The new Ph.D. programme has already resulted in six Ph.D.s and a recent expansion from one to five chairs paves the way for future developments. The research profile and organization of the programme in four subdivisions cover the major areas of the field with some emphasis on information seeking and related areas. However there are still some areas where research activities are limited and many challenges are still awaiting. Areas under development within the school are information management, bibliometrics and knowledge organization. The labour market is quite good and a shortage of librarians and information specialists may well lie ahead, as retirements will increase during the next two decades.

Place, publisher, year, edition, pages
Tekniska litteratursällskapet, 2000
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-2905 (URN)2320/7211 (Local ID)2320/7211 (Archive number)2320/7211 (OAI)
Note
Denna text har blivit digitaliserad som en del i ett projekt om Retrodigitalisering av nutida svårtillgänglig svenskpublicerad HumSam–forskning. Projektrapporten finns att hämta: http://hdl.handle.net/2043/10854Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13
Höglund, L. & Lööf, S. (2000). Bibliotekshögskolan i Borås: förändring och utveckling. Tidskrift för dokumentation, 55(2/3), 27-35
Open this publication in new window or tab >>Bibliotekshögskolan i Borås: förändring och utveckling
2000 (Swedish)In: Tidskrift för dokumentation, ISSN 0040-6872, Vol. 55, no 2/3, p. 27-35Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [en]

The Swedish School for Library and Information Studies in Boras - changes and developments The change and development from a library school to a fully-fledged academic institute for teaching and research has been a major challenge for the Boras school during the 1990's. The Swedish School for Library and Information Studies in Boras now encompasses the Department for Library and Information Studies at Göteborg University including the Ph.D.-programme, which started there in 1993. The change entailed a revision of the curriculum and a new Master's programme that is currently producing more than 100 Master's theses a year. The new Ph.D. programme has already resulted in six Ph.D.s and a recent expansion from one to five chairs paves the way for future developments. The research profile and organization of the programme in four subdivisions cover the major areas of the field with some emphasis on information seeking and related areas. However there are still some areas where research activities are limited and many challenges are still awaiting. Areas under development within the school are information management, bibliometrics and knowledge organization. The labour market is quite good and a shortage of librarians and information specialists may well lie ahead, as retirements will increase during the next two decades.

Place, publisher, year, edition, pages
Svensk förening för informationsspecialister, 2000
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-2843 (URN)2320/6856 (Local ID)2320/6856 (Archive number)2320/6856 (OAI)
Note

Denna text har blivit digitaliserad som en del i ett projekt om Retrodigitalisering av nutida svårtillgänglig

svenskpublicerad HumSam–forskning. Projektrapporten finns att hämta: http://hdl.handle.net/2043/10854

Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2016-03-14
Organisations

Search in DiVA

Show all publications