Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Ljungkvist, Torbjörn
Alternative names
Publications (10 of 10) Show all publications
Österlund, U. & Ljungkvist, T. (2018). Quasi-markets and abnormal growth: The case of the Swedish personal assistant industry. In: : . Paper presented at International Academy of Business and Public Administration Disciplines (IABPAD) Conference, Orlando, Florida, USA, January 2-5, 2018.
Open this publication in new window or tab >>Quasi-markets and abnormal growth: The case of the Swedish personal assistant industry
2018 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13755 (URN)
Conference
International Academy of Business and Public Administration Disciplines (IABPAD) Conference, Orlando, Florida, USA, January 2-5, 2018
Available from: 2018-03-14 Created: 2018-03-14 Last updated: 2018-03-14Bibliographically approved
Ljungkvist, T. & Österlund, U. (2016). Dubious entrepreneurship and abnormal growth in a quasi-market. In: : . Paper presented at International Academy of Business and Public Administration Disciplines (IABPAD) Conference, New Orleans LA USA, October 19-22, 2016.
Open this publication in new window or tab >>Dubious entrepreneurship and abnormal growth in a quasi-market
2016 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13743 (URN)
Conference
International Academy of Business and Public Administration Disciplines (IABPAD) Conference, New Orleans LA USA, October 19-22, 2016
Available from: 2018-03-14 Created: 2018-03-14 Last updated: 2018-03-14Bibliographically approved
Pashang, H., Österlund, U., Johansson, K. & Ljungkvist, T. (2015). Accounting principles and judgement. International Journal of Business Strategy, 15(2), 69-82
Open this publication in new window or tab >>Accounting principles and judgement
2015 (English)In: International Journal of Business Strategy, ISSN 1553-9563, E-ISSN 2378-8585, Vol. 15, no 2, p. 69-82Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Accounting principles are a set of ethical constructs that primarily serve to shift accounting towards the locus of ethical judgment. As such, principles help putting the ethical accountability at the “fields” of the entities and provide judgmental relationships or “fit” between ethical consideration and standards as well as various practices of accounting in innumerable ways. However, the current research debates of the ethical issues in accounting have been discursively shaped upon a set of distinctions that researchers make between two sets of dominant standards. These standards are drawn from the contexts of U.S, respectively International Accounting Standards Board (IASB) codifications. This notion should be added that these standards are uncritically defined as being either rules-based or principles-based. In fact, the current accounting debate treats the ethical issues in accounting through the focus on the technical features of the standards. This study will argue that the ethical problem of accounting cannot be adequately approached by the repeated references into the technical natures of the rules-based and principles-based standards. By highlighting the ethical roots of the accounting principles, we will emphasize that analysis of the standards and ethical issues in accounting needs to be judgmentally associated with the propositional promises of the accounting principles.

Place, publisher, year, edition, pages
International Academy of Business and Economics (IABE), 2015
Keywords
Accounting Principles, Accounting judgement, Accounting Representation of the Substantial Events
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13747 (URN)10.18374/IJBS-15-2.5 (DOI)
Available from: 2018-03-14 Created: 2018-03-14 Last updated: 2018-03-14Bibliographically approved
Österlund, U. & Ljungkvist, T. (2015). Effects of capital structure, composition of managament team and performance among Swedish SME companies. In: : . Paper presented at 11th International Business and Social Sciences Research Conference, Dubai, 8-9 January 2015.
Open this publication in new window or tab >>Effects of capital structure, composition of managament team and performance among Swedish SME companies
2015 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13754 (URN)
Conference
11th International Business and Social Sciences Research Conference, Dubai, 8-9 January 2015
Available from: 2018-03-14 Created: 2018-03-14 Last updated: 2018-03-14Bibliographically approved
Brorström, B., Edström, A., Ljungkvist, T. & Oudhuis, M. (2012). Uthålligt företagande. Om regionala förutsättningar och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Uthålligt företagande. Om regionala förutsättningar och förhållningssätt
2012 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2012
National Category
Social Sciences Economics and Business
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-3632 (URN)2320/11495 (Local ID)978-91-44-08524-1 (ISBN)2320/11495 (Archive number)2320/11495 (OAI)
Available from: 2015-12-04 Created: 2015-12-04 Last updated: 2017-11-21Bibliographically approved
Ljungkvist, T. (2010). Knalleandan enligt ekonomi- och personalchefer. Vetenskap för profession (14), 9-19
Open this publication in new window or tab >>Knalleandan enligt ekonomi- och personalchefer
Show others...
2010 (Swedish)In: Vetenskap för profession, ISSN 1654-6520, no 14, p. 9-19Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Kapitlet inleds med en beskrivning av knalleandans innebörd baserat på utsagor från intervjuade ekonomi- och personalchefer. Därefter redovisas de avtryck som knalleandan uppfattas leda till. Avtrycken beskrivs utifrån aspekterna kundorientering, nätverk och samarbete, management och arbetsplatskultur. Därefter jämförs ekonomi- och personalchefernas uppfattning om knalleandan med företagsledarnas och ett resonemang förs om skillnaderna mellan dessa två grupper. Avsnittet avslutas med att knalleandans framtid problematiseras mot bakgrund av de framkomna resultaten. Några omständigheter är viktiga att beakta när de båda studierna jämförs. Företagsledarna och ekonomi- och personalcheferna skiljer sig från varandra på flera olika sätt. Företagsledarna är entreprenörer och har ett övergripande ansvar för lönsamhet och utveckling. Ekonomi- och personalcheferna är tjänstemän med uppgift att bedriva en effektiv stödverksamhet. En annan viktig skillnad är att medan företagsledarstudien omfattade ett flertal mindre företag baseras föreliggande studie på intervjuer i sex större företag. Fyra av dessa utvecklar, tillverkar och säljer produkter i egen regi medan två är så kallade varumärkesföretag, som innebär att företaget sköter design, inköp och distribution medan ett annat företag anlitas för tillverkning, som regel placerat i ett lågkostnadsland. Trots de begränsningar som råder för att kunna göra jämförelser är skillnader som finns viktiga att beskriva och tolka. Skillnader kan förklaras av andra saker. Den tid som förflutit sedan den förra studien kan till exempel antas ha betydelse i sammanhanget.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås, 2010
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-2939 (URN)2320/7265 (Local ID)978-91-85659-66-1 (ISBN)2320/7265 (Archive number)2320/7265 (OAI)
Note

Knalleandan i gungning?- titel på nummer

Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2018-03-10Bibliographically approved
Edström, A., Ljungkvist, T., Oudhuis, M. & Brorström, B. (2010). Knalleandan i gungning?. Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Knalleandan i gungning?
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten består av tre kapitel omgärdade av en inledning och en avslutning. Kapitel ett är en jämförelse mellan företagsledares beskrivningar av knalleandans innebörd och betydelse och ekonomi- och personalchefernas uppfattningar. Kapitlet är författat av Torbjörn Ljungkvist under viss medverkan av Björn Brorström. Kapitel två jämför två företag med avseende på vilka strategier som används och hur knalleandan påverkar strategival och utveckling. Det ena företaget är benämnt ”Värdeökning” och det andra ”Tillväxt”. Kapitlet är författat av Margareta Oudhuis. Det tredje kapitlet är författat av Anders Edström och behandlar textil- och modebranschens utveckling i Sjuhäradsbygden. Den fråga som ställs är huruvida ett textilt kluster håller på att utvecklas eller om det enbart handlar om en förtätning av företag.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås, 2010
Series
Vetenskap för profession: rapport, ISSN 1654-6520 ; 14
Keywords
företagande, sjuhäradsbygden
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4466 (URN)2320/5465 (Local ID)978-91-85659-66-1 (ISBN)2320/5465 (Archive number)2320/5465 (OAI)
Note
De tidigare rapporterna inom ramen för forskningsprojektet är också publicerade i serien och har nummer tre respektive nio.Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17
Behre, M., Ljungkvist, T. & Löfström, M. (2009). Undervisning för och examination av dyslektiker. PUH – pedagogiska utvecklingsprojekt i högskolan: Ett samarbete mellan Västra Götalands högskolor (7), 19-24
Open this publication in new window or tab >>Undervisning för och examination av dyslektiker
2009 (Swedish)In: PUH – pedagogiska utvecklingsprojekt i högskolan: Ett samarbete mellan Västra Götalands högskolor, ISSN 1653-1396, no 7, p. 19-24Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås, 2009
Keywords
examination, dyslexi, lärande, undervisning
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-2671 (URN)2320/5754 (Local ID)2320/5754 (Archive number)2320/5754 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2018-02-17Bibliographically approved
Ljungkvist, T. (2008). Affärsrådgivning: samspel mellan entreprenör och experter. (Doctoral dissertation). Göteborgs universitet, Handelshögskolan
Open this publication in new window or tab >>Affärsrådgivning: samspel mellan entreprenör och experter
2008 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
Business Advice : Interplay between entrepreneur and experts
Abstract [en]

A frequent subject in the domestic as well as in the international political debate is the discussion about economic growth. In these discussions entrepreneurship is often pointed out as one of the most important factors for economic growth. To stimulate entrepreneurship a number of networks have been arranged, which support the entrepreneur with business competence. One of these networks is the international network of CONNECT. The core activity in this network is the springboard. During the springboard session the entrepreneur meets a number of different experts who judge the entrepreneur’s business idea and business concept. Will it stand for commercialisation? The purpose of this study is to describe and analyse the form of competence support which occurs during meetings between entrepreneurs and experts. The analysis focuses on the interaction which appears during these meetings and the effects that it creates. 11 springboards where examined closely. These springboards were videotaped and their actors were interviewed. This study has a constructive perspective. A combination of conversation analysis (CA) and discourse analysis (DA) is used to examine the interaction during these springboards. To get a deeper understanding of the interplay between the entrepreneur and the springboard panel theoretical concepts of institutional theory, institutionalised conversation, boundary objects, group polarisation are used. The logic which the springboard builds on is also discussed. In this case the notions of causation and effectuation play a central role. The patterns of interaction differed between the springboards which concerned venture capital and those which only concerned strategic advice. These differences could also be connected to the company’s stage of development. The interaction differences seem to be inherent in the discursive practice which appears between the entrepreneur and the springboard panel. The entrepreneurs, who applied for venture capital, generally experienced the springboard as less constructive. In these springboards, the panel were highly focused on the risks and the problems connected with the business project. This criticism could be related to the term group polarisation and institutional factors. A proposal of how these negative effects could be reduced is presented. According to research, companies which build their activities on a new business idea or are in an early stage of development, have more use of a logic which pays more attention to contingencies and the creation of strategic alliances. The conclusion is that the springboard should adjust to the company’s situation.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborgs universitet, Handelshögskolan, 2008
Series
Skrifter från Högskolan i Borås, ISSN 0280-381X ; 12
Keywords
kompetensstöd, Expertpanel, Tillväxt, entreprenörskap, Språngbräda, affärsrådgivning, nyföretagande, samverkansmönster, gruppolarisering, riskkapital, orsakssammanhang, Företagsekonomi
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-3485 (URN)2320/4124 (Local ID)978-91-7246-272-4 (ISBN)2320/4124 (Archive number)2320/4124 (OAI)
Available from: 2015-12-04 Created: 2015-12-04
Ljungkvist, T. (2007). Effekter av kompetensstöd: samspel mellan entreprenör och experter. In: : . Paper presented at Okänd konferens.. Göteborgs universitet, Handelshögskolan.
Open this publication in new window or tab >>Effekter av kompetensstöd: samspel mellan entreprenör och experter
2007 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborgs universitet, Handelshögskolan., 2007
Keywords
entreprenörskap, kompetensstöd, Företagsekonomi
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-5850 (URN)2320/3178 (Local ID)2320/3178 (Archive number)2320/3178 (OAI)
Conference
Okänd konferens.
Note

Okänd konferens.

Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22 Last updated: 2017-11-11Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications