Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Halldén, Britt-Marie
Alternative names
Publications (7 of 7) Show all publications
Halldén, B.-M. (2011). Att ta ansvar för fruktsamhet och relationer. En kvalitativ studie av unga kvinnors och unga mäns erfarenheter av abort i tidig graviditet samt barnmorskors erfarenheter av att vårda i detta sammanhang. In: : . Paper presented at Sexuell och reproduktiv häsla 2011, Stcockhom. Svenska Barnmorskeförbundet
Open this publication in new window or tab >>Att ta ansvar för fruktsamhet och relationer. En kvalitativ studie av unga kvinnors och unga mäns erfarenheter av abort i tidig graviditet samt barnmorskors erfarenheter av att vårda i detta sammanhang
2011 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

2011-01 01 PRESENTATIONEN AVSER VETENSKAPLIGT ARBETE MUNTLIG PRESENTATION TITEL: Att ta ansvar för fruktsamhet och relationer. En kvalitativ studie av unga kvinnors och unga mäns erfarenheter av abort i tidig graviditet samt barnmorskors erfarenheter av att vårda i detta sammanhang FÖRFATTARE: Britt-Marie Halldén Fil. Dr. Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås ABSTRAKT Bakgrund Komplexiteten i att minska antalet tonårsaborter har visat att olika preventiva insatser inte fungerat särskilt väl. Syfte Syftet med studien är att nå en djupare förståelse av unga kvinnors erfarenheter av att bestämma sig för och genomgå abort, unga mäns erfarenheter av flickväns abort samt barnmorskors erfarenheter av att vårda i detta sammanhang. Metod Studien har en fenomenologisk hermeneutisk ansats och baseras på fyra delstudier. I delstudie I intervjuades tio unga kvinnor (18-19 år) 4–20 dagar före sin abort i graviditetsvecka 6–10. I delstudie II intervjuades tio unga kvinnor (18-19 år) 2–6 veckor efter sin medicinska eller kirurgiska abort i graviditetsvecka 6–12. I delstudie III intervjuades tio unga män (16-19 år) om sina erfarenheter av att flickvännen gjort abort 2–12 veckor efter aborten med ett undantag. Denne mannen hade erfarenhet av flickvännens abort 3 år tidigare. I delstudie IV intervjuades tio barnmorskor med erfarenhet av att vårda ungdomar i samband med abort. Resultat Den tolkade helheten av deltagarnas erfarenheter av inducerad abort i tidig graviditet är att den innebär att ta ansvar för fruktsamhet och relationer. Om det är rätt eller fel att göra abort i tidig graviditet är inte framträdande i resultatet. Istället är vad människor gör för varandra eller mot varandra eller förväntas göra för varandra framträdande. I delstudie I framkommer att det positiva som kom ut av att bestämma sig för abort var att vara glad över att kunna bli gravid men välja att inte föda barn just nu. I delstudie II framkommer att de unga kvinnorna hade en kapacitet att ta ansvar för sina val beträffande egen välfärd och andras välbefinnande här, nu och i framtiden. I delstudie III framkommer att de unga männen önskade att kompensera flickvännen för hennes lidande samt dela ansvaret med henne för att ha avbrutit en livgivande process. I delstudie IV framkommer att värderingskonflikter kan uppstå i mötet med mellan barnmorskor och ungdomar när ungdomarna accepterar abort istället för att använda preventivmedel på grund av sin utseendefixering och nöjet att ha oskyddade samlag. Slutsats Resultatet kan användas för att belysa existentiella frågor som kan uppkomma hos ungdomar i samband med abort i tidig graviditet samt hur barnmorskor kan reagera då ungdomar föredrar abort istället för att acceptera de nackdelar som de förknippar med olika preventivmedel. Kunskapen kan användas för att stödja barnmorskor i det förebyggande arbetet av aborter samt förändra det förebyggande arbetet genom att ungdomar av båda könen bör ta ett likvärdigt ansvar för sin sexualitet och sina reproduktiva val.

Place, publisher, year, edition, pages
Svenska Barnmorskeförbundet, 2011
Keywords
Sexuell och reproduktiv hälsa
National Category
Nursing
Research subject
Integrated Caring Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-6618 (URN)2320/9289 (Local ID)2320/9289 (Archive number)2320/9289 (OAI)
Conference
Sexuell och reproduktiv häsla 2011, Stcockhom
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22 Last updated: 2017-04-18
Halldén, B., Lundgren, I. & Christensson, K. (2011). Ten Swedish Midwives' Lived Experiences of the Care of Teenagers' Early Induced Abortions. Health Care for Women International, 32(5), 420-440
Open this publication in new window or tab >>Ten Swedish Midwives' Lived Experiences of the Care of Teenagers' Early Induced Abortions
2011 (English)In: Health Care for Women International, ISSN 0739-9332, E-ISSN 1096-4665, Vol. 32, no 5, p. 420-440Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This phenomenological hermeneutic study of 10 Swedish midwives illuminates the internal conflicts of values that arise when midwives' professional and personal belief systems clash in encounters with teenagers. Midwives may react emotionally in situations where teenagers ignore advice on contraception by rejecting the use of contraceptives and preferring early abortions as a contraceptive method. The results strengthen the suggestion that caregivers need support in reflecting on how to deal with conflicts of values that may otherwise hinder them in communicating effectively with teenagers and encounter their life-worlds and in challenging their individual assumptions on the shortcomings of using contraceptives.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2011
Keywords
pregnancy, termination, behaviour
National Category
Nursing
Research subject
Integrated Caring Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-1232 (URN)10.1080/07399332.2010.535937 (DOI)2320/10231 (Local ID)2320/10231 (Archive number)2320/10231 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2017-11-28Bibliographically approved
Halldén, B.-M. (2010). Om fruktsamhet, ansvar och relationer: en studie av ungdomars erfarenheter av abort i tidig graviditet samt barnmorskors erfarenheter av att vårda i detta sammanhang. (Doctoral dissertation). Karolinska institutet
Open this publication in new window or tab >>Om fruktsamhet, ansvar och relationer: en studie av ungdomars erfarenheter av abort i tidig graviditet samt barnmorskors erfarenheter av att vårda i detta sammanhang
2010 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

The aim of this thesis is to achieve a deeper understanding of experiences of abortion in early pregnancy through illuminating the meaning both of the experiences of young people who seek to undergo an abortion, and of the midwives’ experiences of caring in this context. - Young women’s experiences of being pregnant and of having decided on an abortion in early pregnancy (Sub-study I), - Young women’s experiences of having undergone an early abortion. (Sub-study II), - Young men’s experiences of their girlfriends’ abortions in early pregnancy (Sub-study III), - Midwives’ experiences of tending young people who were seeking and undergoing abortion in early pregnancy (Sub-study IV). The theoretical perspective of the dissertation is grounded in phenomenological hermeneutics and a life world perspective. The ten young women in sub-studies I–II were recruited from two youth clinics and two gynaecology outpatient clinics. In sub-study I the young women were interviewed 4–20 days prior to their abortions in pregnancy week 6–10. In sub-study II, the young women were interviewed 2–6 weeks after the abortion about their experiences of either the medical or surgical abortion in pregnancy week 6–12. In sub-study III the young men were recruited from two gynaecology outpatient clinics except for one young man who signalled his interest to participate in the study on his own initiative. They were interviewed 2–12 weeks after their girlfriends’ abortions. The young man who participated on his own initiative was interviewed three years after his girlfriend’s abortion. All participants were Swedish speaking and were below twenty years of age. The midwives’ who were interviewed in sub-study III had more than three years experience of working with young people who sought and underwent abortions. The interpreted whole of the participants’ experiences is expressed as “taking responsibility for fertility and relationships”, and is illuminated as a moral act that arises between people who share the experience of an abortion in early pregnancy. This is in line with Walker’s theoretical analysis of moral acts which has been useful in gaining a deeper understanding of the results from this thesis. The moral issue of whether it is right or wrong to have an abortion only emerges to a minor extent in the participants’ experiences of abortion. Instead, it is what people do for, or to, each other or are expected to do for each other that is of greater importance and which constitutes the moral act for the participants in the study. The social interaction surrounding an abortion involves the foetus itself, the young woman, the partner, parents, friends and caregivers such as midwives, social workers and gynaecologists. In sub-study I the experiences are expressed as, “I am happy about my fertility but I choose not to give life now”. In sub-study II the experiences are expressed in a capacity to take responsibility for personal choices by considering personal welfare and of others’ well-being in a life cycle perspective. In sub-study III the experiences are expressed as a wish to compensate the girlfriend for her suffering and to share the responsibility with her for having interrupted a life-giving process. In sub-study IV the experiences are expressed as a conflict of values arising in the meeting between midwives and young people. For the midwives, it was difficult to accept that young people could decide on abortion instead of accepting shortcoming with using contraceptives because it affected their appearance negatively in relation to ideals of beauty or because of the pleasures of unprotected intercourse. Feelings of frustration arose when young people refused to inform their parents about the abortion, lacked parents’ support in an abortion situation, or refuse to use contraceptives. The result of the dissertation can be used to elucidate young men’s and women’s experiences of abortion in early pregnancy and midwives’ experiences of tending young people in this context. This knowledge can be used in educating in young people in sexuality and relationships. In addition, the result can be used in order to develop and redirect work in preventing abortion with the objective of helping young women and young men take equal responsibility for their sexuality and reproductive choices.

Place, publisher, year, edition, pages
Karolinska institutet, 2010
Keywords
induced abortion, phenomenological-hermeneutical method, young women, young men, teenagers, midwives, Midwifery
National Category
Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-3548 (URN)2320/6208 (Local ID)9789174098495 (ISBN)2320/6208 (Archive number)2320/6208 (OAI)
Note
Disputationen sker torsdagen den 8 april 2010, kl. 13.00, Lilla Skandiasalen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna.Available from: 2015-12-04 Created: 2015-12-04
Halldén, B.-M. & Christensson, K. (2010). Swedish Young Men’s Lived Experiences of Girlfriend's Early Induced Abortion. International Journal of Men's Health, 9(2), 126-143
Open this publication in new window or tab >>Swedish Young Men’s Lived Experiences of Girlfriend's Early Induced Abortion
2010 (English)In: International Journal of Men's Health, ISSN 1532-6306, E-ISSN 1933-0278, Vol. 9, no 2, p. 126-143Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Abortion rates worldwide suggest that a large number of young men are in fact exposed to the experience of an abortion. This phenomenological hermeneutic study illuminates ten young men’s experiences of the abortion process including the abortion itself. In view of their different cultural backgrounds and their stable or merely casual relationship with the girlfriend, their experiences are illuminated in four main themes as; having interrupted a life-giving process, having wished to relieve the girlfriend’s pain, having struggled with feelings of helplessness, and standing up for made decisions. The interpreted whole is expressed as; a wish to compensate the girlfriend for her suffering and share with her the responsibility for the abortion. With a view to promoting gender equality in reproductive health the results are discussed in the light of relational ethics and contribute to reflections on current praxis in health-care settings.

Place, publisher, year, edition, pages
Men's Studies Press, 2010
Keywords
young men, lived experience, induced abortion, sweden, relational ethics
National Category
Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-2824 (URN)10.3149/jmh.0902.126 (DOI)2320/6661 (Local ID)2320/6661 (Archive number)2320/6661 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2017-11-19Bibliographically approved
Halldén, B.-M., Olsson, P. & Christensson, K. (2009). Early abortion as narrated by young Swedish women. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23(2), 243-250
Open this publication in new window or tab >>Early abortion as narrated by young Swedish women
2009 (English)In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 23, no 2, p. 243-250Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Aim: The aim of the study was to illuminate meanings of having had an induced abortion among young Swedish women. Methods: Narrative interviews were conducted with ten 18–20-year-old women 2–6 weeks after a medical or surgical abortion in the sixth to twelfth week of pregnancy. Data were analysed according to a phenomenological hermeneutic method. Results: The study disclosed a multitude of complex meanings in the young women’s lived experiences of induced abortion. Four themes were revealed: having cared for and protected the unimagined pregnancy, taking the life of my child-to-be with pain, being sensitive to the approval of others and imagining the taken away child-tobe. The results are discussed in light of Nussbaum’s theory of development ethics. The young women’s ability to be responsible for their choices regarding their own welfare and others’ well-being in a life cycle perspective was disclosed, despite the pain inherent in the responsibility of taking the life of their own child-to-be. Conclusions: The young women’s narratives were replete with ethical reasoning regarding existential matters related to their responsibility of choosing between induced abortion and parenthood and how to live their lives with this experience. Health-care professionals could promote young women’s capability to be responsible, as well as the development of trust in their own fertility and constructive relationships with significant others. In the development of the prevention of unintended pregnancies and the sexual education of young people in Sweden existential dimensions of undergoing an abortion should be given attention.

Place, publisher, year, edition, pages
Wiley-Blackwell Publishing Ltd., 2009
Keywords
experience, induced abortion, narratives, interviews, phenomenological-hermeneutical method
National Category
Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-2823 (URN)10.1111/j.1471-6712.2008.00612.x (DOI)2320/6660 (Local ID)2320/6660 (Archive number)2320/6660 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2017-11-19Bibliographically approved
Halldén, B.-M. (2007). Unga kvinnors berättande om att vara i en abortsituation. In: : . Paper presented at The conference of sexual and reproductive health. Stockholm..
Open this publication in new window or tab >>Unga kvinnors berättande om att vara i en abortsituation
2007 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other academic)
Keywords
Midwifery
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-5808 (URN)2320/3069 (Local ID)2320/3069 (Archive number)2320/3069 (OAI)
Conference
The conference of sexual and reproductive health. Stockholm.
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Halldén, B.-M. (2005). Meanings of being pregnant and having decided on abortion: Young Swedish women's experiences. Health Care for Women International, 26(9), 788-806
Open this publication in new window or tab >>Meanings of being pregnant and having decided on abortion: Young Swedish women's experiences
2005 (English)In: Health Care for Women International, ISSN 0739-9332, E-ISSN 1096-4665, Vol. 26, no 9, p. 788-806Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In-depth interviews about the experience of being pregnant and having decided on abortion were conducted with 10 young Swedish women. A phenomenological-hermeneutic study disclosed a complex life world summarised as “I’m happy about my fertility but I choose not to give life now.” Four themes were revealed: encountering an unexpected understanding of oneself and one’s fertility, desiring to be understood by trusted others, trying out different positions in relation to pregnancy and abortion, and approaching planned adult motherhood. The results indicate that addressing young women’s concerns about fertility might be important in reproductive care.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis Inc., 2005
National Category
Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-2822 (URN)10.1080/07399330500230961 (DOI)2320/6659 (Local ID)2320/6659 (Archive number)2320/6659 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2017-11-19Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications