Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Forsgren, Olov
Publications (10 of 34) Show all publications
Olausson, K., Forsgren, O. & Johansson, T. (2011). Arenovation: Slutrapport. Innovation Impact
Open this publication in new window or tab >>Arenovation: Slutrapport
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Innovation Impact, 2011
National Category
Computer and Information Sciences
Research subject
Business and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-6652 (URN)2320/9974 (Local ID)2320/9974 (Archive number)2320/9974 (OAI)
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22 Last updated: 2018-03-29Bibliographically approved
Johansson, T. & Forsgren, O. (2011). e-Tjänster för ungdomsdialog, kulturintegration och entreprenörskap. In: : . Paper presented at Offentliga rummet 2011, Trollhättan. Offentliga rummet
Open this publication in new window or tab >>e-Tjänster för ungdomsdialog, kulturintegration och entreprenörskap
2011 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Offentliga rummet, 2011
National Category
Computer and Information Sciences
Research subject
Bussiness and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-6651 (URN)2320/9661 (Local ID)2320/9661 (Archive number)2320/9661 (OAI)
Conference
Offentliga rummet 2011, Trollhättan
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Forsgren, O. (2011). På kryssning i simulerade och fysiska miljöer: Några bordebilder om framtidens arena.. In: : . Paper presented at Innovation impact. Innovation impact
Open this publication in new window or tab >>På kryssning i simulerade och fysiska miljöer: Några bordebilder om framtidens arena.
2011 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Innovation impact, 2011
National Category
Computer and Information Sciences
Research subject
Bussiness and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-6653 (URN)2320/9674 (Local ID)2320/9674 (Archive number)2320/9674 (OAI)
Conference
Innovation impact
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Alm, H. & Forsgren, O. (2011). Successful use of avatar/e-services: powerful, but needs a knowledge manager with proper methods. Paper presented at BAI2011 International Conference on Business and Information. Paper presented at BAI2011 International Conference on Business and Information. International Business Academic Consortium
Open this publication in new window or tab >>Successful use of avatar/e-services: powerful, but needs a knowledge manager with proper methods
2011 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In this paper we are presenting some theoretical background, some practical applications and some future scenarios of the use of the human being as a metaphor for design and implementation of e-services/avatars. The main conclusion is that e-services/avatars technology is a powerful concept but without a new profession as knowledge manager in the background, there’s a big risk for failure. We are also presenting a co-design model as a tool for the knowledge manager.

Place, publisher, year, edition, pages
International Business Academic Consortium, 2011
National Category
Computer and Information Sciences
Research subject
Bussiness and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-6650 (URN)2320/9658 (Local ID)2320/9658 (Archive number)2320/9658 (OAI)
Conference
BAI2011 International Conference on Business and Information
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22 Last updated: 2018-01-10
Alm, H., Forsgren, O., Johansson, T. & Göbel, H. (2011). X-services: eXtended avatar-services with integrated human – driven knowledge management – a new service galaxy. Paper presented at e-challenges e-2011, Florence, Italy.. Paper presented at e-challenges e-2011, Florence, Italy.. echallenges
Open this publication in new window or tab >>X-services: eXtended avatar-services with integrated human – driven knowledge management – a new service galaxy
2011 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
echallenges, 2011
National Category
Computer and Information Sciences
Research subject
Bussiness and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-6649 (URN)2320/9647 (Local ID)978-1-905824-27-4 (ISBN)2320/9647 (Archive number)2320/9647 (OAI)
Conference
e-challenges e-2011, Florence, Italy.
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22 Last updated: 2018-01-10
Forsgren, O. (2010). Det samskapande universitetet. Vetenskap för profession, 63-68
Open this publication in new window or tab >>Det samskapande universitetet
2010 (Swedish)In: Vetenskap för profession, ISSN 1654-6520, p. 63-68Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

I denna artikel är det min avsikt att skissa på ett universitetskoncept som skulle kunna tjäna som stimulans i debatten om utvecklingen av svenska universitet. Universitetskonceptet Det samskapande universitetet tar en utgångspunkt i att universitetens uppgift är att bidra till kunskapsbildning och spridning/inhämtande av kunskap till gagn för en sund utveckling av individ och samhälle. Jag utgår även från att kunskapsuppfattningar kan avspeglas i utformning av ett universitet på motsvarande sätt som kunskapsuppfattningar kan avspeglas i utformning av pedagogiska miljöer. Ett antal filosofer och forskare har beskrivit viktiga skillnader i kunskapsuppfattningar. Min bild sammanfaller med flera av dessa beskrivningar.1 Sammanfattningsvis säger de att den analytiskt avbildande kunskapsuppfattningen under de senaste 100 åren sakta har fått ge vika för en samskapande kunskapsuppfattning där kunskap ses som skapade, användbara perspektiv under ständig utveckling.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås, 2010
National Category
Humanities History of Ideas
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-2918 (URN)2320/7240 (Local ID)978-91-85659-68-5 (ISBN)2320/7240 (Archive number)2320/7240 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2017-09-04Bibliographically approved
Forsgren, O., Johansson, T., Nilsson, O. & Siösteen-Thiel, M. (2010). e-Power to the People: a Driver for Cross Sector Regional Development in Europe. In: : . Paper presented at International Symposium on Science 2.0 and Expansion of Science: S2ES. e-challenges
Open this publication in new window or tab >>e-Power to the People: a Driver for Cross Sector Regional Development in Europe
2010 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This position paper introduces the project ISSI – Citizen Centric Public Service in Sparsely Populated Areas. In the project we are applying the citizen value model, to improve interaction between citizens and municipal authorities as well as within and between municipal authorities, aiming at a major improvement of the level of service for citizens and SMEs in the sparsely populated northern municipality of Örnsköldsvik. The project applies an adaptable and scalable comprehensive e-service model focusing on multi-functionality and cross-sector services – a new up- and running modular infrastructure for e-services The model is based on social media, an on-line community InneLandet, www.innelandet.se, driven by a private-public partnership, that will successively take over the project. Core concerns are individual and organizational participation, e-service literacy, citizen - authority dialogue, activity and flexibility – a new tool for implementing co-design as the next step in e-democracy. A special concern now is to increase the number of users in a higher pace

Place, publisher, year, edition, pages
e-challenges, 2010
Keywords
informatics
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-6473 (URN)2320/7327 (Local ID)2320/7327 (Archive number)2320/7327 (OAI)
Conference
International Symposium on Science 2.0 and Expansion of Science: S2ES
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22 Last updated: 2017-02-26Bibliographically approved
Forsgren, O. & Johansson, T. (2010). e-Power to the people: Integration of web 2.0 and Science 2.0 in eService development. In: : . Paper presented at International Symposium on Science 2.0 and Expansion of Science: S2ES. I
Open this publication in new window or tab >>e-Power to the people: Integration of web 2.0 and Science 2.0 in eService development
2010 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The relations between the two 2.0 movements; the web 2.0 movement and the science 2.0 movement are discussed. An example of how the integration of the two movements can form new types of projects is also described.

Place, publisher, year, edition, pages
I, 2010
Keywords
co-design, science 2.0, Informatics
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-6472 (URN)2320/7328 (Local ID)2320/7328 (Archive number)2320/7328 (OAI)
Conference
International Symposium on Science 2.0 and Expansion of Science: S2ES
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Höglund, L., Persson, B., Nyström, M., Forsgren, O., Sarv, H., Hallnäs, L., . . . Sahlin, K. (2010). Från Högskolan i Borås till Humboldt, volym 1. Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Från Högskolan i Borås till Humboldt, volym 1
Show others...
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[sv]
Den svenska högskolans roll i en motsägelsefull tid
Abstract [sv]

Under våren 2010 genomfördes en serie om fyra seminarier med namnet ”Från Högskolan i Borås till Humboldt: Perspektiv på universitetsidén under 200 år”. Det primära syftet var att diskutera den svenska högskolans roller i en tid präglad av stora förväntningar och motsägelsefulla krav på akademin. Denna rapport utgör en dokumentation av seminarieseriens innehåll. Professor Sven-Eric Liedman skriver med samtidskritisk udd om universitetens historia; professor Mats Benner beskriver och analyserar fyra historiska idealtyper av universitet samt belyser det förändringstryck som högskolesektorn verkar under; professor Kerstin Sahlin riktar intresset mot hur universitet skiljer sig från andra organisationer och ger sin bild av hur detta faktum bör återspegla sig i besluts- och ledningsstrukturer. Seminarieserien och rapporten är ett led i Högskolan i Borås kontinuerligt pågående självreflektion och arbete med frågor som rör professionslärosätets identitet och profil. I rapportens senare del presenteras sex korta reflektioner om och/eller seminarieseriens teman utifrån Högskolan i Borås horisont. Reflektionerna är skrivna av professorer från alla högskolans sex institutioner.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås, 2010
Series
Vetenskap för profession: rapport, ISSN 1654-6520 ; 15
National Category
Philosophy Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4470 (URN)2320/6812 (Local ID)978-91-85659-68-5 (ISBN)2320/6812 (Archive number)2320/6812 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17
Johansson, T. & Forsgren, O. (2009). Upplevelsearenor: Arenor – Teknik - Trender – Aktörer. Innovation Impact, Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Upplevelsearenor: Arenor – Teknik - Trender – Aktörer
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Innovation Impact, Stockholm, 2009
Keywords
Informatics
National Category
Computer and Information Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4448 (URN)2320/5980 (Local ID)2320/5980 (Archive number)2320/5980 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications