Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Byström, Katriina
Publications (10 of 18) Show all publications
Nowé Hedvall, K., Gärdén, C., Ahlryd, S., Michnik, K., Carlén, U. & Byström, K. (2017). Social media in serious leisure: Themes of horse rider safety. Information research, 22(4)
Open this publication in new window or tab >>Social media in serious leisure: Themes of horse rider safety
Show others...
2017 (English)In: Information research, E-ISSN 1368-1613, Vol. 22, no 4Article in journal (Refereed) Published
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15029 (URN)
Available from: 2018-08-27 Created: 2018-08-27 Last updated: 2022-02-10Bibliographically approved
Dessne, K. & Byström, K. (2015). Imitating CoPs: Imposing Formality on Informality. Journal of the Association for Information Science and Technology
Open this publication in new window or tab >>Imitating CoPs: Imposing Formality on Informality
2015 (English)In: Journal of the Association for Information Science and Technology, ISSN 2330-1635, E-ISSN 2330-1643Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this paper is to explore the claim that Communities of Practice (CoPs) can be designed and managed. The concept of CoPs was originally developed as a social learning theory, and CoPs were defined by their in-formal emergent nature. This informal nature has been recognised to be of value to organisations, resulting in a desire to design CoPs. In this paper, the nature of CoPs is addressed by focusing on aspects of formality and informality in relationships and learning. CoPs are therefore described as emergent and designed practices. Furthermore, it is questioned whether a designed CoP may realise the essential characteristics attributed to an emergent CoP. It is argued that it is crucial to recognise the informal nature of CoPs in order to either encourage them as informal phenomena, or use the concept of CoPs as inspiration for designing imitations of them. However, when attempting to design them, the original meaning of a CoP is lost, even though, in some cases, the consequences of such a design may be beneficial to organisations. Nevertheless, when not taking the nature of a CoP into account, a designed construct may have a negative impact on learning and knowing.

Place, publisher, year, edition, pages
John Wiley & Sons, Inc., 2015
Keywords
Communities of Practice, nature of relationships, emergent, designed, interaction, identity
National Category
Social Sciences
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-2056 (URN)2320/14718 (Local ID)2320/14718 (Archive number)2320/14718 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2017-12-01Bibliographically approved
Forsgren, E. & Byström, K. (2011). Social Media Discomfort: the Clash between the Old and the New at Work. In: : . Paper presented at ASIS&T 2011: Bridging the Gulf: Communication and Information in Society, Technology, and Work. 9-13 October, New Orleans, Louisiana. American Society for Information Science and Technology
Open this publication in new window or tab >>Social Media Discomfort: the Clash between the Old and the New at Work
2011 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
American Society for Information Science and Technology, 2011
Keywords
social media, technology acceptance, Social media
National Category
Social Sciences
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-6663 (URN)2320/9747 (Local ID)2320/9747 (Archive number)2320/9747 (OAI)
Conference
ASIS&T 2011: Bridging the Gulf: Communication and Information in Society, Technology, and Work. 9-13 October, New Orleans, Louisiana
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22 Last updated: 2017-02-02Bibliographically approved
Byström, K. (2010). Aktörer och information vid antagonistiska hot och angrepp mot vägtransporter med farligt gods. Vetenskap för profession, 33-49
Open this publication in new window or tab >>Aktörer och information vid antagonistiska hot och angrepp mot vägtransporter med farligt gods
2010 (Swedish)In: Vetenskap för profession, ISSN 1654-6520, p. 33-49Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

En av de viktigaste resurserna för att förebygga krissituationer och för att hantera dem är det mänskliga kunnandet och agerandet. Olika aktörer representerar olika typer av expertis och perspektiv, från sakkunskap till situations- och kontextkännedom, och för effektiv krishantering behöver dessa samverka. Det innebär att informationen, dess flöden och de informationstekniska resurserna har som mål att stödja dels de olika aktörernas hantering av det egna ansvarsområdet, dels en integrerad hantering av de olika ansvarsområdena. Detta ger ett behov av att utveckla kunskap, processer, modeller och strategier för att stödja samarbete i krissituationer och effektiv samverkan i skadebegränsande verksamhet.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås, 2010
National Category
Information Studies Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-2943 (URN)2320/7269 (Local ID)978-91-85659-65-4 (ISBN)2320/7269 (Archive number)2320/7269 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Nolin, J. & Byström, K. (2010). From HTML to XML and more? A case study of language games within portal server technology implementation. Paper presented at Proceedings of the Seventh International Conference on Conceptions, CoLIS 7, London, England 2010. Information research, 15(3)
Open this publication in new window or tab >>From HTML to XML and more? A case study of language games within portal server technology implementation
2010 (English)In: Information research, E-ISSN 1368-1613, Vol. 15, no 3Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose. We investigate one specific case in which the transformation from a HTML to an XML-based organizational Web environment was pursued through portal server technology. The aim is to understand the dynamics of negotiating functionality when there are so many more options available than merely shifting to XML. Method. We report the early phases of a longitudinal study in which various members of the organization, as well as developers, are repeatedly interviewed in order to map changing insights and attitudes. The array of misunderstandings observed is discussed through Wittgenstein's concept of language games. Results. Ordinary users are seen to have substantial difficulties in understanding and discussing the new technology. Their emphasis is on sophisticated applications that developers were unable to implement in time for the launching of the portal. Members of the project group and the steering group also evidenced difficulties in communicating on the key language games on motives, priority, features, implementation and timeline. Originality. The use of language games, and a longitudinal qualitative study, supplies an in-depth view of complications connected to the implementation of information systems that involves existing information practices.

Place, publisher, year, edition, pages
University of Sheffield, 2010
Keywords
XML, technology acceptance, portal technology, language games, information practices, Information Science
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-2849 (URN)2320/6925 (Local ID)2320/6925 (Archive number)2320/6925 (OAI)
Conference
Proceedings of the Seventh International Conference on Conceptions, CoLIS 7, London, England 2010
Note

Sponsorship:

R&D Board, University of Borås

Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2022-02-10Bibliographically approved
Byström, K., Ekwall, D., Ericson, M., Sandman, L., Rolandsson, B. & Torstensson, H. (2010). Risker och säkerhet i professionell vardag: tekniska, organisatoriska och etiska perspektiv. Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Risker och säkerhet i professionell vardag: tekniska, organisatoriska och etiska perspektiv
Show others...
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Vid Högskolan i Borås bedrivs ett utredningsarbete med syfte att klargöra förutsättningarna för att inrätta ett centrum för studier av risk, profession och säkerhet. Parallellt med resonemang rörande lämpliga styr- och organisationsformer behandlas hur utbildningen inom området bör utformas. I skrivande stund är inriktningen att utveckla och erbjuda ett magisterprogram inom området management där en inriktning är mot risk och säkerhet. En satsning på utbildning fordrar forskningsanknytning och förekomsten av forskning inom området risk och säkerhet utgör därför en viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Vid högskolan finns idag forskning som belyser risk och säkerhetsfrågor inom skilda verksamhetsområden och med olika teoretiska utgångspunkter. Området spänner från hur risker hanteras i det vardagliga arbetet för olika professioner till hur risker kan elimineras och osäkerhet reduceras i samband med extra ordinära händelser. Högskolan i Borås ska vara ett komplett professionslärosäte och bedriva nydanande och samhällsrelevant utbildning och forskning. Ett flervetenskapligt ideal präglar utbildning och forskning, där problemet som ska belysas är i centrum och inte den akademiska disciplinen. Att bedriva utbildning och forskning inom risk och säkerhet är i enlighet med lärosätets ideal och inriktning. Genom att anlägga ett risk- och säkerhetsperspektiv på olika typer av samhälleliga fenomen i utbildning och forskning uppmärksammas dels nya frågor, dels beforskas områden och fenomen utifrån ett i förhållande till traditionell disciplinär forskning alternativt perspektiv, och därigenom kan ny kunskap erhållas. Ett led i utvecklingen av forskningsverksamheten vid högskolan är sammanställningen och publiceringen av föreliggande antologi. Två av de ledande forskarna inom området, Bertil Rolandsson och Håkan Torstensson, har tagit initiativ till antologin och fungerat som redaktörer. Fem bidrag publiceras i rapporten som tillsammans visar vad forskning kring risk och säkerhet kan vara och vilken inriktning forskningen har vid Högskolan i Borås. Tre bidrag har fokus på transportbranschen, ett på polisiär verksamhet och ett på vårdverksamhet. Det finns således en spridning över praktiska fält och även spridning vad gäller teoretiska utgångspunkter. Rapporten är nummer tretton i högskolans rapportserie Vetenskap för profession, vars syfte är att redovisa resultat från pågående och avslutade forskningsprojekt. Rapporten är också ett underlag för fortsatta resonemang inom högskolan om satsningen på utbildning och forskning inom området risk och säkerhet och kring frågan om vilken inriktning forskningen ska ha.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås, 2010
Series
Vetenskap för profession: rapport, ISSN 1654-6520 ; 13
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4465 (URN)2320/5464 (Local ID)978-91-85659-65-4 (ISBN)2320/5464 (Archive number)2320/5464 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2018-01-10
Byström, K., Pharo, N. & Resmini, A. (2009). Editorial: Open 24/7. A Special Second Issue. Journal of Information Architecture, 1(2), 1-3
Open this publication in new window or tab >>Editorial: Open 24/7. A Special Second Issue
2009 (English)In: Journal of Information Architecture, E-ISSN 1903-7260, Vol. 1, no 2, p. 1-3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Copenhagen Business School, 2009
Keywords
information architecture, Information architecture
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-2744 (URN)2320/5975 (Local ID)2320/5975 (Archive number)2320/5975 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2024-01-12Bibliographically approved
Resmini, A., Byström, K. & Madsen, D. (2009). IA Growing Roots: Concerning the Journal of IA. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology, 35(3), 31-33
Open this publication in new window or tab >>IA Growing Roots: Concerning the Journal of IA
2009 (English)In: Bulletin of the American Society for Information Science and Technology, ISSN 1931-6550, E-ISSN 1550-8366, Vol. 35, no 3, p. 31-33Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
American Society for Information Science & Technology, 2009
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-2715 (URN)10.1002/bult.2009.1720350309 (DOI)2320/5889 (Local ID)2320/5889 (Archive number)2320/5889 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2017-12-01Bibliographically approved
Byström, K. (2008). Aktörer och information vid antagonistiska hot och angrepp mot vägtransporter av farligt gods. Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Aktörer och information vid antagonistiska hot och angrepp mot vägtransporter av farligt gods
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås, 2008
Series
Vetenskap för profession: rapport, ISSN 1654-6520 ; D6.3
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4402 (URN)2320/4561 (Local ID)2320/4561 (Archive number)2320/4561 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2018-02-06Bibliographically approved
Byström, K. (2007). Approaches to "task" in contemporary information studies. Information research, 12(4)
Open this publication in new window or tab >>Approaches to "task" in contemporary information studies
2007 (English)In: Information research, E-ISSN 1368-1613, Vol. 12, no 4Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
University of Sheffield, 2007
Keywords
Library and information science
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-2212 (URN)2320/2630 (Local ID)2320/2630 (Archive number)2320/2630 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2022-02-10Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications