Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Ferlin, Maria
Publications (10 of 14) Show all publications
Ferlin, M. & Persson, E. (2018). Fernissa eller förändring: Kunskapstransformering genom ett utvecklingsprojekt för förskolor och skolor. Paideia (15), 30-44
Open this publication in new window or tab >>Fernissa eller förändring: Kunskapstransformering genom ett utvecklingsprojekt för förskolor och skolor
2018 (Swedish)In: Paideia, ISSN 1904-9633, no 15, p. 30-44Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Ett utvecklingsprojekt, här benämnt KIA, genomfördes 2015-2017 i 23 skolor och förskolor i Västsverige. KIA syftade till att öka "känslan av sammanhang" hos barn/elever i behov av särskilt stöd genom utbildning av skolpersonal och vårdnadshavare. Författarna genomförde följeforskning av förarbete och utbildningsinsatser riktade till skolor och förskolor. Data insamlades genom enkäter, observationer och intervjuer. Deltagarna uttrycker redan vid projektstart ett gott självförtroende, de tar huvudsakligen till sig konkreta förslag och ser yttre faktorer som de största hindren för utveckling. Tecken på transformering av kunskap saknas i stor utsträckning. Faktorer som kan påverka ett varaktigt resultat av kompetensutveckling framkommer genom följeforskningen.

Place, publisher, year, edition, pages
Fredrikshavn: Dafolo A/S, 2018
Keywords
Kompetensutveckling, Kasam, barn/elever i behov av särskilt stöd, följeforskning
National Category
Educational Sciences
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15336 (URN)
Available from: 2018-11-26 Created: 2018-11-26 Last updated: 2018-11-30Bibliographically approved
Ferlin, M. & Persson, E. (2018). Flexibel resursorganisation: En väg till tillgänglig lärmiljö och en inkluderande skola för alla?. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Flexibel resursorganisation: En väg till tillgänglig lärmiljö och en inkluderande skola för alla?
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2018. p. 45
National Category
Educational Sciences
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15338 (URN)
Note

Följeforskningsrapport

Available from: 2018-11-26 Created: 2018-11-26 Last updated: 2018-11-30Bibliographically approved
Persson, E. & Ferlin, M. (2018). Flexibel resursorganisation: En väg till tillgänglig lärmiljö och inkluderande skola för alla?. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Flexibel resursorganisation: En väg till tillgänglig lärmiljö och inkluderande skola för alla?
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2018. p. 45
National Category
Educational Sciences
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15337 (URN)
Note

Följeforskningsrapport

Available from: 2018-11-26 Created: 2018-11-26 Last updated: 2018-11-30Bibliographically approved
Persson, E. & Ferlin, M. (2017). Följeforskningsrapport HELA: Holistiskt Engagerat Lärande för Alla.
Open this publication in new window or tab >>Följeforskningsrapport HELA: Holistiskt Engagerat Lärande för Alla
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 35
Keywords
barn i behov av särskilt stöd
National Category
Social Sciences
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13306 (URN)
Funder
Region Västra Götaland
Available from: 2018-01-03 Created: 2018-01-03 Last updated: 2018-01-03Bibliographically approved
Ferlin, M. (2016). Lässtrategier före läsning i ämnet biologi. Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Lässtrategier före läsning i ämnet biologi
2016 (Swedish)Other (Other academic)
Place, publisher, year, pages
Stockholm: , 2016. p. 7
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-11815 (URN)
Projects
Läs- och skrivportalen
Available from: 2017-01-15 Created: 2017-01-15 Last updated: 2017-01-16Bibliographically approved
Ferlin, M. (2014). Biologisk mångfald i läroböcker i biologi. (Doctoral dissertation). Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap
Open this publication in new window or tab >>Biologisk mångfald i läroböcker i biologi
2014 (Swedish)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

The aim of this thesis is to analyse offered meaning, that is, what and how subject content is communicated to the recipients. In this case the subject content is biological diversity and the communicative artefacts are biology books for the latter grades in the Swedish compulsory school. The four papers cover aspects of biodiversity in biology books (I), connections between biology books and the world outside school (II), the definition of the species concept and the use of the concept species in textbooks and in pupils' assertions (III), and finally how instances of modes are connected in a multimodal text and how the design of texts may affect the possibilities of meaning making (IV). The biology books used for data collection are multimodal texts with different types of written text and a rich amount of illustrations. The collected data was primarily used for content analysis but also to explore the design of the books. In paper III and IV data was also obtained by two questionnaires to students. Data is analysed and the results are discussed on the basis of a social semiotic theory of communication and meaning making. The books contain many facts about biological diversity, but the concept is not defined explicitly in several of them. In relation to human beings and human activities are beneficial aspects of biological diversity given precedence over ethical, aesthetic and economic aspects. The results also show that the books contain inaccuracies and questionable formulations regarding biodiversity, as well as simplifications and colloquial expressions rather than scientifically accurate terminology. Direct address, anthropomorphism, analogies and connections to life outside school are also found in the books. To recognize themselves in many of the connections to everyday life, pupils need to have visited many habitats in different seasons. The use of concepts is an area where there is a great potential for change. The species concept can be seen as an example of how a concept is introduced early and that understanding is taken for granted in the remaining text. Responses from the questionnaires suggest that more time needs to be given to basic biological concepts and that a big amount of instances of modes may impede meaning making. Textbooks are compromise products created to suit a diverse audience. There is a risk that the offered meaning of the books is not consistent with the perceived meaning of the students. The results of the thesis may contribute to reduce the gap between offered and perceived meaning. If awareness is raised about the problems pupils may face when using textbooks, the teachers' and the authors' ability to support meaning making may increase.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap, 2014
Keywords
textbooks, biological diversity, social semiotics, multimodality, meaning making, concept, species, species concept, Utbildningsvetenskap med inriktning mot naturvetenskap
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-3706 (URN)2320/14251 (Local ID)978-91-85529-74-2 (ISBN)978-91-85529-75-9 (ISBN)2320/14251 (Archive number)2320/14251 (OAI)
Note

Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen i Naturvetenskap, inriktning utbildningsvetenskap, som med tillstånd från Naturvetenskapliga fakulteten kommer att offentligt försvaras fredag den 7 november, 2014 kl. 10.00 i Föreläsningssalen, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Medicinaregatan 18, Göteborg.

I. Ferlin, M. (2011). Biologisk mångfald i svenska läroböcker för skolår 6–9. NorDiNa, 7(1), 71–84

II. Ferlin, M. (2013). Vardagsanknytning i biologiböcker. Paideia 5, 52–61

III. Ferlin, M. & Sundberg, P. (Accepterat manuskript). Grundskoleelevers uppfattningar om begreppet art relaterade till formuleringar i läroböcker i biologi. Publiceras i NorDiNa våren 2015.

IV. Ferlin, M. (Manuskript). Connections between instances of modes in multimodal texts.

Available from: 2015-12-04 Created: 2015-12-04 Last updated: 2016-08-19Bibliographically approved
Ferlin, M. (2013). Vardagsanknytning i biologiböcker. Paideia (5), 52-61
Open this publication in new window or tab >>Vardagsanknytning i biologiböcker
2013 (Swedish)In: Paideia, ISSN 1904-9633, no 5, p. 52-61Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Artikeln behandlar hur anknytningar till elevers liv utanför skolan görs i svenska biologiböcker. Ett socialsemiotiskt perspektiv anläggs på texter och böckerna studeras som multimodala produkter. Anknytningen till livet utanför skolan sker genom olika modaliteter och det som främst har studerats är hur direkt tilltal används. Resultatet visar att elever förväntas ha besökt många biotoper vid olika årstider för att kunna känna igen sig i böckernas exempel. Möjliga konsekvenser frö elever, lärare och läromedelsförfattare diskuteras.

Place, publisher, year, edition, pages
Dafolo Förlag, 2013
Keywords
lärobok, biologi, socialsemiotik, vardagsanknytning, Utbildningsvetenskap med inriktning mot naturvetenskap
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-1628 (URN)2320/12724 (Local ID)2320/12724 (Archive number)2320/12724 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2017-12-01Bibliographically approved
Ferlin, M. (2011). Biologisk mångfald i svenska läroböcker för skolår 6-9. NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 7(1), 71-84
Open this publication in new window or tab >>Biologisk mångfald i svenska läroböcker för skolår 6-9
2011 (Swedish)In: NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, ISSN 1504-4556, E-ISSN 1894-1257, Vol. 7, no 1, p. 71-84Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Naturfagscentret, Norge, 2011
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-3160 (URN)2320/9106 (Local ID)2320/9106 (Archive number)2320/9106 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2017-12-01Bibliographically approved
Ferlin, M. (2011). Samhörighet mellan olika "modes" i läroböcker. Paper presented at Paper presenterat vid MSD-konferensen i Kristiansand 8-10 juni (MSD=Multimodalitet, sjanger och design). Paper presented at Paper presenterat vid MSD-konferensen i Kristiansand 8-10 juni (MSD=Multimodalitet, sjanger och design).
Open this publication in new window or tab >>Samhörighet mellan olika "modes" i läroböcker
2011 (Swedish)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [sv]

Vi lever i ett samhälle där multimodal kommunikation tar allt större utrymme. Även läroböcker har påverkats av denna utveckling. Förekomsten av olika semiotiska resurser, eller modes, har ökat i läroböckerna de senaste decennierna. I denna studie, som har en socialsemiotisk teori som grund, presenteras en metod som utvecklats för att kunna kartlägga förekomsten av, och samhörigheten mellan, olika modes i läroböcker. Kvantitativa data kompletteras med en kvalitativ analys av innehållet i isolerade modes. Därmed erhålls fler aspekter som grund för diskussion om de möjligheter till meningsskapande som läroböckerna erbjuder eleverna. Det preliminära resultatet visar att många modes används i böckerna och att graden av samhörighet mellan dem varierar. Om lärare uppmärksammas på denna variation, kan deras möjlighet att stödja elevers meningsskapande öka.

National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-6691 (URN)2320/9936 (Local ID)2320/9936 (Archive number)2320/9936 (OAI)
Conference
Paper presenterat vid MSD-konferensen i Kristiansand 8-10 juni (MSD=Multimodalitet, sjanger och design)
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22 Last updated: 2018-01-10
Ferlin, M. (2010). Om artbegreppet och organismers släktskap: en multimodal innehållsanalys med kvantitativa inslag av svenska läroböcker i biologi för grundskolans senare år. In: : . Paper presented at Föreningen för naturvetenskapens didaktik-konferens, Kristianstad.
Open this publication in new window or tab >>Om artbegreppet och organismers släktskap: en multimodal innehållsanalys med kvantitativa inslag av svenska läroböcker i biologi för grundskolans senare år
2010 (Swedish)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [sv]

Elevers uppfattningar om naturvetenskapliga begrepp har länge varit föremål för forskares intresse men ett begrepp som sällan undersökts är artbegreppet. Att många elever har bristande kunskaper om arter och deras släktskap och att de har svårigheter att tyda evolutionära släktträd finns det flera studier om. Trots betydelsen inom biologin är artbegreppet inte oproblematiskt även om det finns en enighet bland biologer om vikten av en grundläggande enhet. Denna studies syfte är att analysera hur artbegrepp och systematik presenteras i biologiböcker för årskurs 6-9, att jämföra böckernas förklaringar med vetenskapliga sådana, samt att belysa tänkbara konsekvenser för elevers lärande. Ett multimodalt synsätt på texter och ett designteoretiskt perspektiv utgör studiens teoretiska ramverk. Olika semiotiska resurser (modes) i böckerna kan samverka för meningsskapande men gör inte alltid det. Läroböcker kan inte ses som isolerade företeelser utan som artefakter i ett intertextuellt, kontextuellt och kulturellt sammanhang. Urvalet är de sex läroböcker i biologi för årskurs 6 till 9, som fanns att köpa i Sverige 2009. En kvantitativ innehållsanalys användes för att ge underlag för jämförelser. De sidor där artbegreppet presenteras analyserades med en multimodal metod. Resultatet visar att många modes används i böckernas uppbyggnad och att graden av samverkan mellan olika modes varierar. Genomgående används det biologiska artbegreppet och det introduceras tidigt i böckerna och då ofta som ett konstant fenomen. Förekomsten av ordet ”art” varierar stort både mellan och inom böckerna. Som mest förekommer det 30 gånger på ett uppslag. I avsnitten som presenterar olika organismer använder författarna även andra ord än systematiskt vedertagna taxa såsom grupper, sorter och typer. Systematik på nivåer över familjer skiljer sig mellan böckerna. I samtliga böcker används illustrationer för att visa organismers släktskap och utveckling. Dessa varierar från kladogram till knotiga träd. I flera av kladogramen saknas tidsaxlar och flera av släktträden får läsaren själv tolka innebörden i utan stöd från böckerna. Resultaten, som har relevans för såväl lärarutbildare som verksamma biologilärare, tyder på att artbegrepp och systematik presenteras på sätt som kan bidra till att elevers vardagsföreställningar stärks. De multimodala analyserna indikerar att det finns stora utvecklingspotentialer i dagens biologiböcker. Naturvetenskapliga processer skulle kunna lyftas fram istället för de faktafyllda avsnitt om växter och djur som tonåringar gärna prioriterar bort. Evolution skulle kunna vara ett område att utgå från istället för att avsluta med i läroböckerna.

National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-6485 (URN)2320/7369 (Local ID)2320/7369 (Archive number)2320/7369 (OAI)
Conference
Föreningen för naturvetenskapens didaktik-konferens, Kristianstad
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22 Last updated: 2017-02-22Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications