Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Barow, Thomas
Publications (10 of 36) Show all publications
Persson, B., Barow, T. & Allan, J. (2015). Inclusive Education in Grossbritannien und Skandinavien (1ed.). In: Hedderich, I., Biewer, G., Hollenweger, J., Markowetz, R. (Ed.), Handbuch Inklusion und Sonderpädagogik.: (pp. 189-193). Bad Heilbrunn, Tyskland: UTB Julius Klinkhardt
Open this publication in new window or tab >>Inclusive Education in Grossbritannien und Skandinavien
2015 (German)In: Handbuch Inklusion und Sonderpädagogik. / [ed] Hedderich, I., Biewer, G., Hollenweger, J., Markowetz, R., Bad Heilbrunn, Tyskland: UTB Julius Klinkhardt , 2015, 1, p. 189-193Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Bad Heilbrunn, Tyskland: UTB Julius Klinkhardt, 2015 Edition: 1
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-8530 (URN)978-3-8252-8643-9 (ISBN)
Available from: 2016-01-14 Created: 2016-01-14 Last updated: 2018-04-03Bibliographically approved
Barow, T. (2013). Mångfald, differentiering, inkludering: en introduktion. In: Thomas Barow (Ed.), Mångfald och differentiering : Inkludering i praktisk tillämpning: (pp. 17-28). Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Mångfald, differentiering, inkludering: en introduktion
2013 (Swedish)In: Mångfald och differentiering : Inkludering i praktisk tillämpning / [ed] Thomas Barow, Studentlitteratur , 2013, p. 17-28Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur, 2013
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-5188 (URN)2320/13397 (Local ID)9789144071985 (ISBN)2320/13397 (Archive number)2320/13397 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2017-10-23Bibliographically approved
Barow, T. (Ed.). (2013). Mångfald och differentiering: Inkludering i praktisk tillämpning. Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Mångfald och differentiering: Inkludering i praktisk tillämpning
2013 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur, 2013
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-3686 (URN)2320/13399 (Local ID)978-91-44-07198-5 (ISBN)2320/13399 (Archive number)2320/13399 (OAI)
Available from: 2015-12-04 Created: 2015-12-04 Last updated: 2017-12-09Bibliographically approved
Barow, T. (2013). Mångfaldens didaktik. In: Thomas Barow (Ed.), Mångfald och differentiering : Inkludering i praktisk tillämpning: (pp. 107-126). Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Mångfaldens didaktik
2013 (Swedish)In: Mångfald och differentiering : Inkludering i praktisk tillämpning / [ed] Thomas Barow, Studentlitteratur , 2013, p. 107-126Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur, 2013
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-5192 (URN)2320/13398 (Local ID)9789144071985 (ISBN)2320/13398 (Archive number)2320/13398 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2018-03-10Bibliographically approved
Barow, T. (2013). Stationslärande, verkstäder och expertsystemet. In: Mångfald och differentiering : Inkludering i praktisk tillämpning: (pp. 235-266). Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Stationslärande, verkstäder och expertsystemet
2013 (Swedish)In: Mångfald och differentiering : Inkludering i praktisk tillämpning, Studentlitteratur , 2013, p. 235-266Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur, 2013
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-5191 (URN)2320/13393 (Local ID)9789144071985 (ISBN)2320/13393 (Archive number)2320/13393 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2017-10-21Bibliographically approved
Barow, T. & Östlund, D. (Eds.). (2012). Bildning för alla! en pedagogisk utmaning. Högskolan Kristianstad
Open this publication in new window or tab >>Bildning för alla! en pedagogisk utmaning
2012 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Sedan mer än 200 år har ”Bildning för alla!” varit en pedagogisk utmaning. Devisen är knuten till tankar om likvärdighet, delaktighet och allas rätt till utbildning i ett inkluderande samhälle, men i boken betonas samtidigt de pedagogiska utmaningar som dessa intentioner för med sig. I antologin tar 26 författare från de nordiska länderna och Storbritannien upp aktuella frågor som på olika sätt knyter an till uppgiften om hur utbildningssystemet kan utvecklas i förhållande till elevers olikheter. I boken behandlas teman som varit centrala i forskningen hos professor Jerry Rosenqvist, som nu efter mer än fyra decennier av pedagogisk verksamhet går i pension. Boken tillägnas honom.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan Kristianstad, 2012. p. 247
National Category
Pedagogy
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-3618 (URN)2320/10782 (Local ID)978-91-979422-3-2 (ISBN)2320/10782 (Archive number)2320/10782 (OAI)
Available from: 2015-12-04 Created: 2015-12-04
Barow, T. (2012). Externate als frühe Form der Normalisierung: Reformansätze in der schwedischen „Schwachsinnigenfürsorge“ 1900-1967. In: Andrea Erdélyi, Hans-Peter Schmidtke, Peter Sehrbrock (Ed.), International vergleichende Heil- und Sonderpädagogik weltweit. Grundlagen - Migration - "Dritte Welt" - Europa: (pp. 261-274). Klinkhardt
Open this publication in new window or tab >>Externate als frühe Form der Normalisierung: Reformansätze in der schwedischen „Schwachsinnigenfürsorge“ 1900-1967
2012 (German)In: International vergleichende Heil- und Sonderpädagogik weltweit. Grundlagen - Migration - "Dritte Welt" - Europa / [ed] Andrea Erdélyi, Hans-Peter Schmidtke, Peter Sehrbrock, Klinkhardt , 2012, p. 261-274Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Klinkhardt, 2012
Keywords
Normalization, Sweden, Social history, Education, Disability, Special education
National Category
Other Social Sciences Pedagogy History
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-5080 (URN)2320/11278 (Local ID)978-3-7815-1832-2 (ISBN)2320/11278 (Archive number)2320/11278 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2017-10-23Bibliographically approved
Persson, B. & Barow, T. (2012). Inkludering i svensk lärarutbildning. In: Bildning för alla - En pedagogisk utmaning: (pp. 223-232). Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Inkludering i svensk lärarutbildning
2012 (Swedish)In: Bildning för alla - En pedagogisk utmaning, Kristianstad University Press , 2012, p. 223-232Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Googlar man på begreppen ”inclusion”, ”inclusive education” eller ”inkludering” får man ett närmast oräkneligt antal träffar. Inclusion som begrepp dyker upp redan på 1950-talet i USA som ett led i medborgarrättsrörelsernas strävan efter ett samhälle där diskriminering främst på grund av hudfärg skulle bekämpas. Den engelske forskaren och förkämpen för en mer demokratisk utbildning, Len Barton, beskrev i en artikel 2008 hur inkludering borde förstås: […] inclusive education is not an end in itself but a means to an end. It is about contributing to the realisation of an inclusive society with the demand for a rights approach as a central component of policy making. Thus, the question of inclusion is fundamentally about questions of human rights, equity, social justice and the struggle for a non-discriminatory society (Barton, 2008). Citatet sammanfattar kraftfullt vad inkludering handlar om. Inkludering är inte en fråga om fysisk placering utan om våra väl övervägda intentioner om ett bättre samhälle. Skolans uppgift är att med hjälp av inkluderande arbetsformer lägga grunden till en insikt om människors lika värde och vikten av skapandet av ett framtida samhälle där tolerans, respekt och likvärdighet är centrala. En sådan definition kan verka pompös och utopisk. I ett skolsystem där mätning, rangordning och konkurrens har en framträdande plats, kan skolans mer övergripande syften och ambitioner vara svåra att hävda. Ändå är det viktigt att komma ihåg att just dessa värden låg till grund för grundskolans införande på 1960-talet. Då var socialisationsmålet väl så viktigt som kvalifikations- eller kunskapsmålet vilket knappast kan sägas om 2010-talets skola.

Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad University Press, 2012
Keywords
pedagogik, inkludering, lärarutbildning
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-5151 (URN)2320/12767 (Local ID)978-91-979422-3-2 (ISBN)2320/12767 (Archive number)2320/12767 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2018-01-08Bibliographically approved
Barow, T. (2012). Inkludering och exkludering i sinnesslövården 1878-1954. In: Kristina Engwall, Stig Larsson (Ed.), Utanförskapets historia: (pp. 83-98). Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Inkludering och exkludering i sinnesslövården 1878-1954
2012 (Swedish)In: Utanförskapets historia / [ed] Kristina Engwall, Stig Larsson, Studentlitteratur , 2012, p. 83-98Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur, 2012
Keywords
Sweden, Special education, Feeble-minded, History, Inclusion, Exclusion, Special Education
National Category
Other Social Sciences Pedagogy History
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-5081 (URN)2320/11279 (Local ID)978-91-44-07794-9 (ISBN)2320/11279 (Archive number)2320/11279 (OAI)
Note

Sponsorship:

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)

Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2017-10-23Bibliographically approved
Barow, T. (2012). Normaliseringens uppkomst och tidiga utveckling i Sverige. Handicaphistorisk Tidsskrift, 28, 73-100
Open this publication in new window or tab >>Normaliseringens uppkomst och tidiga utveckling i Sverige
2012 (Swedish)In: Handicaphistorisk Tidsskrift, ISSN 1399-4786, Vol. 28, p. 73-100Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

THE ORIGIN AND EARLY DEVELOPMENT OF NORMALISATION IN SWEDEN. Normalisation can be seen as a key concept, both in disability research and in special education. In Sweden so far, the origin of this basic approach is connected to the time period after World War II. The purpose of this paper is to nuance this perspective. The existing Swedish historiography on normalisation, to some extent written by protagonists of the concept, will be discussed. We agree on the full effectiveness of normalisation based on a reform-oriented social policy from the 1960s. However, by means of historical research and based on hermeneutic methods, this study aims to demonstrate the concept’s origin and early development in Sweden already some decades before. For that purpose historical sources from contemporary Swedish litera-ture and reports from school authorities will be analysed. In particular the so called external schools for the feeble-minded had a certain impact on the emergence and spreading of the normalisation approach. As a result of our research, and by linking it to the development of the Swedish welfare state, normalisation can be contextualised historically. This outcome is of high relevance for understanding the history of a path-breaking concept. Finally, and with regard to the future, the question of adaptability and modernity of normalisation arises.

Place, publisher, year, edition, pages
Historisk Selskab for Handicap og Samfund, 2012
Keywords
Normalisation, Sweden, Welfare state, Disability policy, Integration, History of education
National Category
Social Sciences Pedagogy History History of Ideas
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-1437 (URN)2320/11778 (Local ID)2320/11778 (Archive number)2320/11778 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2017-12-09Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications