Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Jaffari, Majid
Publications (3 of 3) Show all publications
Jaffari, M. (2012). Utbildning och Integration- om hur invandrade akademiker integreras inom högre utbildning. In: : . Paper presented at Include 2012, Högskolan i Borås dec 2012. 2012
Open this publication in new window or tab >>Utbildning och Integration- om hur invandrade akademiker integreras inom högre utbildning
2012 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

Under de två sista decennierna av 1900- talet kom invandrare och flyktingar till Sverige med olika bakgrundsvariabler, d.v.s. olika utbildningsbakgrund, motiv och heterogenitet i fråga om klass, kön och etnicitet. Idag bekräftas bilden av att arbetslösheten är betydligt högre bland högutbildade utrikesfödda. Chansen att komma in på arbetsmarknaden är mindre för personer med ett annat namn, utseende, annan hudfärg, eller religiös tillhörighet främst personer som kommer från Asien och Afrika. Det är inte bara problem för personer med invandrarbakgrund att få tillgång till arbete, utan deras situation inom arbetslivet är ett annat stort problem. Sedan ett särskilt teoretiskt och praktiskt utbildningsprogram för arbetslösa akademiker med utländsk bakgrund infördes 1995 har högre utbildningen öppnat sig mot utrikesfödda akademiker. Syftet med studien var att beskriva och förstå, hur invandrade akademiker uppfattar och upplever sina kompletterande högskolestudier i relation till arbetslivet och mötet med det svenska samhället. Metoden utgick från en kvalitativ analys av djupintervjuer av utländska akademiker med olika bakgrund i fråga om utbildning och kultur. Analysen utgick från Jürgen Habermas teori om samhällsbeskrivning, utveckling och kommunikation. Resultatet visar att den högre utbildningen strukturen är både stödjande och hindrande. Struktur som stöd handlar om möjligheten inom akademisk miljö, kompetens, grupparbete, studentperspektiv, lärande miljö och stöd. Hinder handlar om språkbrister, belastning, kultur krock, regelverket, svårigheter med validering och tillgodoräknande. En av de centrala slutsatserna är, att den politiska och ekonomiska maktstrukturen är den sammanhållande länken för att integrera invandrade akademiker inom högre utbildning och därefter i arbetslivet. Arbetsintegrerad utbildning utgör en plattform för invandrade akademiker inom högre utbildning utifrån den pedagogiska strukturen. Integrationen i alla aspekter mellan människor i samhället sker företrädesvis genom det kommunikativa handlandet. Institutionen för pedagogik, Högskolan i Borås, Allégatan 1, SE 501 90 Borås, Sweden Abstract Utbildning och Integration – om hur invandrade akademiker integreras inom högre utbildning Under de två sista decennierna av 1900- talet kom invandrare och flyktingar till Sverige med olika bakgrundsvariabler, d.v.s. olika utbildningsbakgrund, motiv och heterogenitet i fråga om klass, kön och etnicitet. Idag bekräftas bilden av att arbetslösheten är betydligt högre bland högutbildade utrikesfödda. Chansen att komma in på arbetsmarknaden är mindre för personer med ett annat namn, utseende, annan hudfärg, eller religiös tillhörighet främst personer som kommer från Asien och Afrika. Det är inte bara problem för personer med invandrarbakgrund att få tillgång till arbete, utan deras situation inom arbetslivet är ett annat stort problem. Sedan ett särskilt teoretiskt och praktiskt utbildningsprogram för arbetslösa akademiker med utländsk bakgrund infördes 1995 har högre utbildningen öppnat sig mot utrikesfödda akademiker. Syftet med studien var att beskriva och förstå, hur invandrade akademiker uppfattar och upplever sina kompletterande högskolestudier i relation till arbetslivet och mötet med det svenska samhället. Metoden utgick från en kvalitativ analys av djupintervjuer av utländska akademiker med olika bakgrund i fråga om utbildning och kultur. Analysen utgick från Jürgen Habermas teori om samhällsbeskrivning, utveckling och kommunikation utifrån tre sfärer . Den första är staten med styrlogiken” makt”, den andra är marknaden med logiken ”ekonomi” och den tredje är civilsamhället med logiken ”gemensam norm”. Resultatet visar att den högre utbildningen strukturen är både stödjande och hindrande. Struktur som stöd handlar om möjligheten inom akademisk miljö, kompetens, grupparbete, studentperspektiv, lärande miljö och stöd. Hinder handlar om språkbrister, belastning, kultur krock, regelverket, svårigheter med validering och tillgodoräknande. En av de centrala slutsatserna är, att den politiska och ekonomiska maktstrukturen är den sammanhållande länken för att integrera invandrade akademiker inom högre utbildning och därefter i arbetslivet. Arbetsintegrerad utbildning utgör en plattform för invandrade akademiker inom högre utbildning utifrån den pedagogiska strukturen. Integrationen i alla aspekter mellan människor i samhället sker företrädesvis genom det kommunikativa handlandet.

Place, publisher, year, edition, pages
2012, 2012
National Category
Pedagogy
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-6958 (URN)2320/11923 (Local ID)2320/11923 (Archive number)2320/11923 (OAI)
Conference
Include 2012, Högskolan i Borås dec 2012
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22 Last updated: 2017-09-27Bibliographically approved
Dimenäs, J. & Jaffari, M. (2011). One Step towards Integration: Aspects on how Immigrant Academics Learn During Internship. Learning Communities: International Journal of Learning in Social Contexts, 1(1), 36-49
Open this publication in new window or tab >>One Step towards Integration: Aspects on how Immigrant Academics Learn During Internship
2011 (English)In: Learning Communities: International Journal of Learning in Social Contexts, ISSN 1329-1440, Vol. 1, no 1, p. 36-49Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article is focused on the higher education studies of immigrant academics’ during internship. These students obtain an internship that corresponds to the vocational and educational training they received in their homelands, during their first year at a Swedish university. The purpose of this investigation is to describe and understand the learning of immigrant academics in the clash between their former work culture and the Swedish. Particular attention is drawn to the issue concerning what knowledge in relation to their professions, these students find they have gained during placement. This is a qualitative study; assumptions and analyses are related to sociocultural theory on learning during internship that draws attention to the students’ ability to distinguish between different situations and their contents in professional practice. The results reveal that the encounter with the Swedish work culture has a twofold benefit. Firstly students share the knowledge knowledge obtained during their professional practice in their former home countries with their current placement. Secondly, they gain knowledge about Swedish professional culture, its language, management and work environment, as well as the language and Swedish language in general. Finally, the students gain better self-esteem, as they discover that they can be integrated into the new culture, despite their own different competences and approaches. We can obviously here understand the result from the sociocultural theory’s way of regarding that learning occurs in a social and cultural context. The value of the practical placement period is therefore of crucial significance when the same proximity to the professional culture is not available during the university placed period of the education. In order to facilitate integration, universities should open their doors and adjust current rules to meet the attributes of this group.

Place, publisher, year, edition, pages
Social Partnerships in Learning Research Consortium, 2011
National Category
Other Social Sciences Pedagogy
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-3225 (URN)2320/9754 (Local ID)2320/9754 (Archive number)2320/9754 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2017-11-27Bibliographically approved
Dimenäs, J. & Jaffari, M. (2010). Innehållsliga aspekter i verksamhetsförlagd utbildning uttryckta av invandrade akademiker. In: : . Paper presented at Paper presenterat vid konferensen Verksamhetsintegrerat lärande, Högskolan Kristianstad, 9-10/12, 2010..
Open this publication in new window or tab >>Innehållsliga aspekter i verksamhetsförlagd utbildning uttryckta av invandrade akademiker
2010 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

Till Sverige sker det idag en stor invandring av akademiker. Det visar sig att svårigheterna för denna grupp att få arbete är större än för motsvarande grupp med svensk bakgrund. För att underlätta integrationen med den svenska arbetsmarknaden finns på flera högskolor speciella kurser för dessa utländska akademiker. Det finns förväntan från personer i denna grupp och från samhället att de ska integreras i en svensk yrkeskultur och få utöva samma yrke som i hemlandet. I mötet med svensk yrkeskultur identifierar vi två huvudsakliga hinder för denna integration, nämligen språket och skillnader i förhållningssätt och yrkesutövning. Under de kurser som relateras till denna studie finns det också verksamhetsförlagd tid. Föreliggande studie är fokuserad mot invandrade akademikers högskolestudier under verksamhetsförlagd utbildning. Under sitt första år på en svensk högskola får studenterna en verksamhetsförlagd placering som motsvarar den yrkesutbildning de har från hemlandet. Syftet med undersökningen är att beskriva och förstå invandrade akademikers lärande i mötet mellan den egna yrkeskulturen och den svenska yrkeskulturen. I projektet uppmärksammas särskilt frågan vilka kunskaper i relation till sin yrkesroll dessa studenter anser sig utveckla under den tid som den verksamhetsförlagda utbildningen skrivs fram som en förberedande introduktion i utbildningen. Datainsamlingens första steg har skett i form av fokusgruppsintervjuer. Preliminära resultat visar att mötet med den svenska yrkeskulturen både berikar och berikas. Den kompetens man erövrat i landet man kommer ifrån kan användas och delges på arbetsplatsen där man haft verksamhetsförlagd tid. De studerande uppfattar också ett annat perspektiv på det egna yrket i mötet med den svenska yrkeskulturen. Språket uppmärksammas som ett yrkesspråk och man tillägnar sig också nya specifika kunskaper i yrket. Det går också att förstå ett ökat hos självförtroende bland undersökningspersonerna då de finner att den egna kompetensen och förhållningssätt är annorlunda men väl kan integreras i den nya yrkeskulturen.

National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-6520 (URN)2320/7485 (Local ID)2320/7485 (Archive number)2320/7485 (OAI)
Conference
Paper presenterat vid konferensen Verksamhetsintegrerat lärande, Högskolan Kristianstad, 9-10/12, 2010.
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22 Last updated: 2016-11-20Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications