Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Karlsson, Per-Åke
Publications (10 of 26) Show all publications
Karlsson, P.-Å. & Eriksson, B. (2016). Att utvärdera välfärdsarbete: 2 upplagan (2ed.). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Att utvärdera välfärdsarbete: 2 upplagan
2016 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016. p. 239 Edition: 2
Keywords
utvärdering, välfärdsarbete, vård och omsorg
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-11530 (URN)978-91-40-69168-2 (ISBN)
Available from: 2016-12-28 Created: 2016-12-28 Last updated: 2016-12-28Bibliographically approved
Bremer, A., Kullén Engström, A., Fredman, M., Jonasson, L.-L., Jutengren, G., Karlsson, P.-Å. & Sandman, L. (2016). Ledarskap i äldreomsorgen: att leda integrerat värdeskapande i en röra av värden och förutsättningar. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Ledarskap i äldreomsorgen: att leda integrerat värdeskapande i en röra av värden och förutsättningar
Show others...
2016 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

Det övergripande syftet med denna rapport är att beskriva chefers etiska värderingar, dilemman och organisatoriska förutsättningar för att bedriva ett värdebaserat ledarskap i såväl kommunal som privat äldreomsorg.

Det empiriska materialet består av en omfattande enkätstudie till nästan 500 studerande inom ramen för den nationella ledarutbildningen för chefer inom äldreomsorgen vid Högskolan i Borås under perioden 2013 till 2015. Utbildningen gavs på uppdrag av Socialstyrelsen och omfattade 30 högskolepoäng med två års studier på kvartsfart. Samtliga studerande var yrkesverksamma som chefer och ledare inom kommunal eller privat äldreomsorg i södra Sverige. Metoder som använts i bearbetning och analys av materialet är deskriptiva, jämförande och analytiska med regressionsmodeller och SEM-analys.

Resultatet visar på att cheferna – oavsett utbildningsbakgrund, värderade följande etiska värden högst: att inte skada, respekt för individen och rätten till konfidentialitet. Värdedilemman i chefsarbetet är dock vanligt och sammanlänkat med andra utmaningar i arbetet, särskilt med utmaningar som rör hantering över organisationsnivåer (buffertproblem och containerproblem) och av olika ansvarsområden (logikkonflikter). Inom privat verksamhet skattade de medverkande cheferna värdekonflikter och andra utmaningar i lägre grad än chefer inom kommunal verksamhet.

De flesta chefer var nöjda med hur de kunde fullfölja sitt ansvar för utveckling av verksamheten avseende värdegrund, kvalitet, processer, dagligt arbete, brukarmedverkan, brukarsäkerhet och arbetsmiljö. De flesta skattade också att de arbetade i mycket hög grad med strukturering och utveckling av dessa frågor.

Stödresurser minskade upplevelsen av värdekonflikter, men det fanns skillnad i betydelsen relaterat till chefers grundprofession. Det organisatoriska stödet var också tydligare för chefer inom privat verksamhet. Organiserade stödresurser hade stor betydelse för hållbart integrerat och värdeskapande ledarskap samt för aktiva ledningsstrategier. Även sambandet mellan hållbart ledarskap och aktiva ledarstrategier modererades av grundprofession, där sambandet var moderat negativt för chefer med social grundutbildning. Det tycks således finnas ett utbildningsbehov bland äldreomsorgens chefer och behov av ett utvecklat stöd från arbets- HÖGSKOLAN BORÅS HÖGSKOLAN BORÅS 15 givaren då det varierar avseende omfattning, inriktning och nivå mellan kommunal och privat verksamhet.

Sammanfattningsvis har chefer i äldreomsorgen många olika värden, på olika nivåer och utifrån olika perspektiv att förhålla sig till i sitt ledarskap. Att hantera och utveckla förståelse för dessa är utmanande i chefskapet och värdedilemman är vanliga. Majoriteten av cheferna i denna studie beskriver dock generellt en aktiv och god hantering och organisering av dessa. Konstateras att en integrerad förståelse och hantering, samt goda organisatoriska stödresurser tycks bidra till mer hållbart och värdeskapande ledarskap.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2016. p. 138
Series
Vetenskap för profession: rapport, ISSN 1654-6520 ; 35
National Category
Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-9333 (URN)978-91-88269-08-9 (ISBN)978-91-88269-09-6 (ISBN)
Available from: 2016-03-08 Created: 2016-03-08 Last updated: 2019-12-13Bibliographically approved
Karlsson, P.-Å. & Eriksson, B. G. (2016). Utvärdering av nationell satsning på utveckling av EBP: Verksamhetsområde Funktionshinder. Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av nationell satsning på utveckling av EBP: Verksamhetsområde Funktionshinder
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2016. p. 87
Keywords
EBP, social omsort, socialtjänst, funktionshinder, utvärdering, nationell satsning
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-11572 (URN)978-91-7585-341-3 (ISBN)
Available from: 2017-01-02 Created: 2017-01-02 Last updated: 2017-01-02Bibliographically approved
Alexandersson, K., Hyvönen, U., Karlsson, P.-Å. & Larsson, A.-M. (2014). Supporting user involvement in child welfare work: a way of implementing evidence-based practice. Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, 10(4), 541-554
Open this publication in new window or tab >>Supporting user involvement in child welfare work: a way of implementing evidence-based practice
2014 (English)In: Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, ISSN 1744-2648, E-ISSN 1744-2656, Vol. 10, no 4, p. 541-554Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The articel describes and analyses some preliminary working methods for user involvement in child welfare. The models are based on the results of a national project in Sweden where children and young peple have been involved as informants. How experiences and viewpoints from children and young people can be a source of knowledge in child welfare organisatiions is one of the main questions. The performance and the results of the project are analysed in relaton to a theoretical macro-oriented model created to illustrate the need for different kinds of knowledge in supporting the implementation of an evidence-based practice.

Place, publisher, year, edition, pages
Policy Press, 2014
Keywords
child welfare, child protection, user involvement, evidence-based practice, socialt arbete
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-1965 (URN)10.1332/174426414X14144219467266 (DOI)2320/14450 (Local ID)2320/14450 (Archive number)2320/14450 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2017-11-05Bibliographically approved
Höglund, E., Frändin, K., Hörder, H. & Karlsson, P.-Å. (2014). Utvärdering av TryggVE: ett projekt för anpassade insatser till de mest sjuka äldre. Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av TryggVE: ett projekt för anpassade insatser till de mest sjuka äldre
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås, 2014
Series
Rapport från FoU Sjuhärad Välfärd ; 32
Keywords
trygghet, cooperation healthcare, social care, most fragile elderly, assesment tools, efficiency, evaluation, Multisjuka äldre, samverkan, bedömningsinstrumentt, effektivitet, utvärdering, Äldre
National Category
Social Sciences Interdisciplinary Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4629 (URN)2320/13655 (Local ID)9789185025282 (ISBN)2320/13655 (Archive number)2320/13655 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Karlsson, P.-Å. & Eriksson, B. (2012). Handbok för utvärderingsverkstäder.
Open this publication in new window or tab >>Handbok för utvärderingsverkstäder
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I rapporten ges praktiska tips och färdigheter för att bedriva utvärderingsverkstäder inom välfärdsområdet. Rapporten bygger på erfarenheter som vunnits ur ett stort antal utvärderingsverkstäder. Handboken riktas till ledare för utvärderingsverkstäder samt personer intresserade av att starta sådana.

Keywords
social välfärd, Utvärdering, utvärderingsverkstad, studiecirklar, Socialt arbete
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4568 (URN)2320/11939 (Local ID)2320/11939 (Archive number)2320/11939 (OAI)
Note

Sponsorship:

FoU Välfärd Värmland, Norrköping Puff-enheten, FoU i Väst/GR, Fyrbodal, Regionförbundet Örebro, FoU Sjuhärad Välfärd, Mälardalens Högskola, Linköpings universitet/CKS

Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2017-11-16Bibliographically approved
Alexandersson, K., Beijer, E., Hyvönen, U., Karlsson, P.-Å. & Marklund, K. (2012). Let´s Come Together: A Macro-Oriented Model for Organizing the Support o EBP. In: Kathrine Dill, Wes Shera (Ed.), Implementing Evicence-Informed Practice. International Perspectives: (pp. 156-169). Canadian Scholars' Press
Open this publication in new window or tab >>Let´s Come Together: A Macro-Oriented Model for Organizing the Support o EBP
Show others...
2012 (English)In: Implementing Evicence-Informed Practice. International Perspectives / [ed] Kathrine Dill, Wes Shera, Canadian Scholars' Press , 2012, p. 156-169Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

In this chapter a macro oriented model for understanding what is needed to develope EBP in socialt welfare work is developed and illustrated.

Place, publisher, year, edition, pages
Canadian Scholars' Press, 2012
Keywords
evidence-based practice, social welfare, model, implementation
National Category
Social Sciences
Research subject
Integrated Caring Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-5125 (URN)2320/11940 (Local ID)978-1-55130-401-4 (ISBN)2320/11940 (Archive number)2320/11940 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2017-11-03Bibliographically approved
Karlsson, P.-Å. (2012). Supporting User Involvement in Child Welfare: A Way of Implementing Evicence Based Practice. Paper presented at Evidence Informed Practice: Innovations and Creativity in Challenging Times. Cavan, Irland apr 22 - 25 2012. Paper presented at Evidence Informed Practice: Innovations and Creativity in Challenging Times. Cavan, Irland apr 22 - 25 2012.
Open this publication in new window or tab >>Supporting User Involvement in Child Welfare: A Way of Implementing Evicence Based Practice
2012 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

In this paper we discuss how to involve children in welfare work as a tool to develope and implement EBP in social welfare.

Keywords
child welfare, evidence-based practice, implementation, user involvement, Socialt arbete
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-6964 (URN)2320/11949 (Local ID)2320/11949 (Archive number)2320/11949 (OAI)
Conference
Evidence Informed Practice: Innovations and Creativity in Challenging Times. Cavan, Irland apr 22 - 25 2012
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22
Karlsson, P.-Å. (2011). Brukarens roll i några olika utvärderingsmodeller. Vetenskap för profession (18), 59-74
Open this publication in new window or tab >>Brukarens roll i några olika utvärderingsmodeller
2011 (Swedish)In: Vetenskap för profession, ISSN 1654-6520, no 18, p. 59-74Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

I kapitel presenteras och diskuteras någro olika modeller för utvärdering utifrån vilken roll brukaren ges i utvärderingsarbetet. Två modeller behandlas särskilt; empowerment evaluation samt bikva-modellen.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås, 2011
Keywords
utvärderingsmodeller, brukarmedverkan, värlfärdsarbete, socialt arbete
National Category
Social Sciences Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-1489 (URN)2320/11941 (Local ID)978-91-85659-78-4 (ISBN)2320/11941 (Archive number)2320/11941 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2017-12-03Bibliographically approved
Hanson, E., Magnusson, L., Karlsson, P.-Å., Arvevik, F., Svensson, P., Arvidsson, H. & Claesson, A. (2011). Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete. Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete
Show others...
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

På 1980-talet blev ”brukare” ett modeord i offentlig förvaltning och förvaltningsforskning. Termen betecknar den som använder sig av välfärdsservice (jfr. engelskans service user), eller ”slutmottagare” av offentlig nyttighet eller åtgärd. Brukare av välfärdstjänster vet hur hjälp och service fungerar i praktiken och kan därför ge synnerligen viktig återkoppling enligt devisen: ”Den som har skorna på fötterna vet var de skaver”. Välfärdsorganisationer har all anledning att involvera brukare i planering och policyarbete i syfte att utveckla förmågan att göra rätt saker. Det finns inte mycket dokumentation och forskning kring brukarmedverkan i utvecklingsarbete och forskning på välfärdsområdet. I synnerhet saknas kunskap om hur välfärdstjänster tas emot och realiseras i brukarens livssammanhang. En ambition i doktorandkursen ”brukarmedverkan i forskning och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och omsorg” var att samla och presentera kunskaper på området. Kursen genomfördes våren 2009 i ett unikt samarbete mellan Karlstads Universitet, Sheffield University i England, Högskolan i Hedmark i Norge, Hälsohögskolan i Jönköping och Högskolan i Borås/FoU Sjuhärad Välfärd. Texterna i denna bok härrör från kursens föreläsningar och paperarbeten. De ger många exempel på hur brukare kan involveras i forskning och utvecklingsarbete, och presenterar en rad praktiska metoder för brukarsamverkan. Boken rekommenderas till välfärdens politiker och yrkespersoner, till studenter som förbereder sig för välfärdens yrken liksom till forskare och utvecklingsarbetare som vill utveckla samarbete med brukare och brukarorganisationer. Den vänder sig givetvis även till brukare och brukarorganisationer som vill engagera sig i forskning och utvecklingsarbete.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås, 2011
Series
Vetenskap för profession: rapport, ISSN 1654-6520 ; 18
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4514 (URN)2320/9503 (Local ID)978-91-85659-78-4 (ISBN)2320/9503 (Archive number)2320/9503 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17
Organisations

Search in DiVA

Show all publications