Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Bartley, Kristina
Alternative names
Publications (10 of 15) Show all publications
Bartley, K. & Oudhuis, M. (2020). Happiness Ethics: How to be “a good mother” and do the best for the child. International Journal of Applied Ethics, 7, 41-51
Open this publication in new window or tab >>Happiness Ethics: How to be “a good mother” and do the best for the child
2020 (English)In: International Journal of Applied Ethics, ISSN 2321-2497, Vol. 7, p. 41-51Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
New Dehli: Center for Ethics and Values, Ramanujan College, University of Delhi, 2020
National Category
Ethics
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-24383 (URN)
Available from: 2020-12-09 Created: 2020-12-09 Last updated: 2021-01-07Bibliographically approved
Bartley, K. (2017). Electronic Self-Presentations: Mother in Internet Forums on Children's Clothes. Journal of Mother Studies (2)
Open this publication in new window or tab >>Electronic Self-Presentations: Mother in Internet Forums on Children's Clothes
2017 (English)In: Journal of Mother Studies, no 2Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
USA: , 2017
Keywords
Motherhood, consumption, children's clothes, internet forums
National Category
Humanities and the Arts Social Sciences
Research subject
Teacher Education and Education Work; Textiles and Fashion (General)
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13390 (URN)
Available from: 2018-01-10 Created: 2018-01-10 Last updated: 2018-01-15Bibliographically approved
Bartley, K. (2015). Den provokativa (van)makten. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 21(3), 42-56
Open this publication in new window or tab >>Den provokativa (van)makten
2015 (Swedish)In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 21, no 3, p. 42-56Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Artikeln handlar om skolan som arbetsplats och arbetssituationer där personal haft svårigheter att hantera elevers provokationer och kränkt dem fysiskt och verbalt. En genomgång av ett antal skadeståndskrav visar att personal besvarat elevers provocerande beteende med disciplinerande makt, normaliserande makttekniker och olika försvars- och motståndsstrategier, vilka inte varit förenliga med det legitima yrkesutövandet eller ett professionellt förhållningssätt. 

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2015
National Category
Social Sciences
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-943 (URN)
Available from: 2015-10-27 Created: 2015-10-27 Last updated: 2023-08-28Bibliographically approved
Bartley, K. & Thång, P.-O. (2014). Ethical Work in the Village of Hope: Changing Life Conditions for Children and Women. International Journal of Applied Ethics, 2(2013-2014), 45-69
Open this publication in new window or tab >>Ethical Work in the Village of Hope: Changing Life Conditions for Children and Women
2014 (English)In: International Journal of Applied Ethics, ISSN 2321-2497, Vol. 2, no 2013-2014, p. 45-69Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Ramanujan College, University of Delhi, 2014
Keywords
children, Costa Rica, slum district, voluntary organisations, ethic work
National Category
Pedagogical Work Social Sciences
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-1842 (URN)2320/13596 (Local ID)2320/13596 (Archive number)2320/13596 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2016-03-15
Bartley, K., Berggren Torell, V. & Oudhuis, M. (2014). Motherhood and blogs about children’s fashion. Paper presented at Peer-reviewed paper presented at University of Edinburgh, Business School. Child and Teen Consumption 2014, Being, Becoming and Belonging. 9th-11th April 2014.. Paper presented at Peer-reviewed paper presented at University of Edinburgh, Business School. Child and Teen Consumption 2014, Being, Becoming and Belonging. 9th-11th April 2014..
Open this publication in new window or tab >>Motherhood and blogs about children’s fashion
2014 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Pedagogy
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-7198 (URN)2320/13790 (Local ID)2320/13790 (Archive number)2320/13790 (OAI)
Conference
Peer-reviewed paper presented at University of Edinburgh, Business School. Child and Teen Consumption 2014, Being, Becoming and Belonging. 9th-11th April 2014.
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22
Bartley, K. & Ericson, M. (2014). Samverkan för hållbar stadsutveckling och tvärsektoriell samsyn. Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Samverkan för hållbar stadsutveckling och tvärsektoriell samsyn
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Hur kan vi komma tillrätta med oroligheter i form av skadegörelse och anlagda bränder? Följande forskningsrapport – som är den tjugosjunde i serien Vetenskap för profession – söker svar på denna fråga genom att undersöka samverkan i en kommun. Bakgrunden till rapporten är att företrädare för Södra Älvsborgs Räddningstjänst (SÄRF) tog kontakt med Högskolan i Borås för att utvärdera och bidra till arbetet med sociala risker inom Borås stad. SÄRF hade, i likhet med andra räddningstjänster, uppmärksammat att antalet anlagda bränder ökat och att förövarna ofta var ungdomar. Man såg också samband mellan orolig skolmiljö, mobbning, skadegörelse och anlagda bränder. Ny kunskap samt en hög grad av samverkan med andra aktörer i kommunen efterfrågades. Rapportens problemställning är riktad mot möjligheten till samsyn mellan olika samverkande parter och utgår från följande frågeställningar: Hur beskriver praktiker inom olika verksamheter problemen? Vilka metoder finns för att förebygga, hantera och förhindra dessa? Vilka utvecklings- och forskningsbehov finns? Samverkan har studerats mellan räddningstjänst, polis, individ och familjeomsorg, barn- och ungdomspsykiatrin, ungdomssamordnare, brottsförebyggande råd, specialpedagogiskt centrum, folkhälsa, stadsplanering samt åklagare.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås, 2014
Series
Vetenskap för profession: rapport, ISSN 1654-6520 ; 27
Keywords
Bostadssegregation, Stadsplanering
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4619 (URN)2320/13375 (Local ID)978-91-87525-13-1 (ISBN)978-91-87-525-14-8 (ISBN)2320/13375 (Archive number)2320/13375 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17
Bartley, K. & Ericson, M. (2014). “Stuprör” och “öppna kanaler”: Metaforer i talet om och för samverkan. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 20(2), 9-23
Open this publication in new window or tab >>“Stuprör” och “öppna kanaler”: Metaforer i talet om och för samverkan
2014 (Swedish)In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 20, no 2, p. 9-23Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad Universitet, 2014
National Category
Pedagogy
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-1875 (URN)2320/13789 (Local ID)2320/13789 (Archive number)2320/13789 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2023-08-28
Bartley, K. & Ericson, M. (2011). Ett plus ett kan bli tre. En studie om samverkan kring sociala risker. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Open this publication in new window or tab >>Ett plus ett kan bli tre. En studie om samverkan kring sociala risker
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2011
National Category
Social Sciences
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4509 (URN)2320/9145 (Local ID)2320/9145 (Archive number)2320/9145 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2017-10-22Bibliographically approved
Bartley, K., Dimenäs, J. & Hallnäs, H. (2010). Student participation in higher education: A question of governance and power. Nordic Studies in Education, 3, 150-165
Open this publication in new window or tab >>Student participation in higher education: A question of governance and power
2010 (English)In: Nordic Studies in Education, ISSN 1891-5914, E-ISSN 1891-5949, Vol. 3, p. 150-165Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The article presents a study of higher education teachers' view of student participation. The aim of the study is to describe and understand perceptions of student participation on teaching in relation to organisations, processes and contents through statements by a number of teachers. The theoretical framework consists of Foucault's view of power and Arnstein's participation model. The method is a qualitative textual analysis. The results show that student participation can be identified on the basis of the topics governance, activity and evaluation, and that there are six perspectives that show various levels of student participation and degrees of power. The conclusion is that student participation should be demonstrated on the basis of a broader perspective than normally seems to be the case.

Place, publisher, year, edition, pages
Universitetsforlaget AS, 2010
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-3037 (URN)2320/7508 (Local ID)2320/7508 (Archive number)2320/7508 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2017-12-01
Bartley, K., Dimenäs, J. & Hallnäs, H. (2009). Studentinflytande och makt: en studie av studentinflytande i relation till styrning, verksamhet och utvärdering ur lärares perspektiv. Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik
Open this publication in new window or tab >>Studentinflytande och makt: en studie av studentinflytande i relation till styrning, verksamhet och utvärdering ur lärares perspektiv
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med rapporten har varit att genom ett antal lärares utsagor beskriva och förstå uppfattningar av studentinflytande över lärandet i relation till organisation, process och innehåll.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik, 2009
Series
Rapport från Institutionen för pedagogik, ISSN 1404-0913 ; 2009:1
Keywords
studentinflytande
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4407 (URN)2320/4803 (Local ID)978-91-85659-31-9 (ISBN)2320/4803 (Archive number)2320/4803 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17
Organisations

Search in DiVA

Show all publications