Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Persson, Elisabeth
Alternative names
Publications (10 of 26) Show all publications
Persson, E. & Ferlin, M. (2018). Fernissa eller förändring: Kunskapstransformering genom ett utvecklingsprojekt för förskolor och skolor. Paideia (15), 30-44
Open this publication in new window or tab >>Fernissa eller förändring: Kunskapstransformering genom ett utvecklingsprojekt för förskolor och skolor
2018 (Swedish)In: Paideia, ISSN 1904-9633, no 15, p. 30-44Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Ett utvecklingsprojekt, här benämnt KIA, genomfördes 2015 till 2017 i 23 skolor och förskolor i Västsverige. KIA syftade till att öka ”känslan av sammanhang” hos barn/elever i behov av särskilt stöd genom utbildning av skolpersonal och vårdnadshavare. Författarna genomförde följeforskning av förarbete och utbildningsinsatser riktade till skolor och förskolor. Data insamlades genom enkäter, observationer och intervjuer. Deltagarna uttrycker redan vid projektstart ett gott självförtroende, de tar huvudsakligen till sig konkreta förslag och de ser yttre faktorer som de största hindren för utveckling. Tecken på transformering av kunskap saknas i stor utsträckning. Faktorer som kan påverka ett varaktigt resultat av kompetensutveckling framkommer genom följeforskningen. 

Place, publisher, year, edition, pages
Fredrikshavn: Dafolo A/S, 2018
Keywords
kompetensutveckling, KASAM, barn/elever i behov av särskilt stöd, följeforskning
National Category
Educational Sciences
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15335 (URN)
Available from: 2018-11-26 Created: 2018-11-26 Last updated: 2018-11-30Bibliographically approved
Ferlin, M. & Persson, E. (2018). Flexibel resursorganisation: En väg till tillgänglig lärmiljö och en inkluderande skola för alla?. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Flexibel resursorganisation: En väg till tillgänglig lärmiljö och en inkluderande skola för alla?
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2018. p. 45
National Category
Educational Sciences
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15338 (URN)
Note

Följeforskningsrapport

Available from: 2018-11-26 Created: 2018-11-26 Last updated: 2018-11-30Bibliographically approved
Persson, E. & Ferlin, M. (2018). Flexibel resursorganisation: En väg till tillgänglig lärmiljö och inkluderande skola för alla?. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Flexibel resursorganisation: En väg till tillgänglig lärmiljö och inkluderande skola för alla?
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2018. p. 45
National Category
Educational Sciences
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15337 (URN)
Note

Följeforskningsrapport

Available from: 2018-11-26 Created: 2018-11-26 Last updated: 2018-11-30Bibliographically approved
Persson, E. & Schwartz, A. (2017). Följeforskningsrapport för samarbetsprojektet Modern skola och förskola på vetenskaplig grund, i Marks kommun..
Open this publication in new window or tab >>Följeforskningsrapport för samarbetsprojektet Modern skola och förskola på vetenskaplig grund, i Marks kommun.
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 26
Keywords
inkludering, lärmiljö
National Category
Social Sciences
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13308 (URN)
Available from: 2018-01-03 Created: 2018-01-03 Last updated: 2018-01-03Bibliographically approved
Norlund, A. & Persson, E. (2017). Följeforskning av projektet Svenska 1 och svenska som andraspråk 1, Sven Eriksonsgymnasiet, Borås..
Open this publication in new window or tab >>Följeforskning av projektet Svenska 1 och svenska som andraspråk 1, Sven Eriksonsgymnasiet, Borås.
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna slutrapport berör följeforskning av det av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad delfinansierade Pilotprojektet Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1. Projektet har genomförts på Sven Eriksonsgymnasiet i Borås under läsåret 2016/2017 och omfattat tre klasser i årskurs ett.

Publisher
p. 19
Keywords
svenska, svenska som andraspråk, gymnasiet, inkludering, mainstreaming
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-12342 (URN)
Available from: 2017-07-04 Created: 2017-07-04 Last updated: 2017-12-13Bibliographically approved
Persson, E. & Ferlin, M. (2017). Följeforskningsrapport HELA: Holistiskt Engagerat Lärande för Alla.
Open this publication in new window or tab >>Följeforskningsrapport HELA: Holistiskt Engagerat Lärande för Alla
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 35
Keywords
barn i behov av särskilt stöd
National Category
Social Sciences
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13306 (URN)
Funder
Region Västra Götaland
Available from: 2018-01-03 Created: 2018-01-03 Last updated: 2018-01-03Bibliographically approved
Persson, E. & Persson, B. (2016). Elevers ulikheter som pedagogisk praksis. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag
Open this publication in new window or tab >>Elevers ulikheter som pedagogisk praksis
2016 (Norwegian)Report (Refereed)
Abstract [no]

Sammendrag

Foreliggende studie er en kvalitativ case-studie innenfor rammen for det såkalte FLiK–prosjektet (Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand kommune). Studiens hovedfokus er normalitetsbegrepet. Undersøkelsen er gjennomført ved to grunnskoler i kommunen som ble valgt ut gjennom en kartleggingsundersøkelse (Nordahl, Qvortrup, Hansen & Hansen, 2014) der skolene viser store resultatforskjeller. Studiens formål er å studere hvordan skolens profesjonelle beskriver sin praksis i forhold til «det normale» og «det avvikende», skillet mellom allmennpedagogiske og spesialpedagogiske handlinger, forskjeller i elevsyn mellom ulike praksiser og hvordan virksomheten kan orienteres i en mer inkluderende retning. Teoretisk utgangspunkt og analyseverktøy er det kulturelt-kognitive fokuset på institusjonsteorien med representanter som Mary Douglas og Ludwik Fleck. Det er samlet inn data på to skoler (A og B) gjennom intervjuer med lærere, skoleledere og spesialpedagoger. I tillegg er observasjoner av skoletimer blitt gjennomført på begge skolene.

 

Resultatene viser at det ikke er noen større forskjeller mellom de profesjonelle utøvernes snakk om normalitet og avvik på skole A. Det er også påfallende likhet mellom hva de profesjonelle sier og den konkrete praksisen som blir observert. På skole B kommer det derimot en betydelig forskjell i oppfatninger til uttrykk som gjelder de forskningsspørsmålene det er fokusert på i studien, så vel i ord som i konkret handling.

Place, publisher, year, edition, pages
Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 2016. p. 22
Series
Forskningsinformert utvikling av læringsmiljøer, ISSN 2246-4395 ; Vol 2
Keywords
inkludering, lärandemiljö, institutionsteori
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-11337 (URN)
Projects
Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand kommune
Available from: 2016-12-11 Created: 2016-12-11 Last updated: 2016-12-22Bibliographically approved
Persson, E. & Persson, B. (2016). Inkludering och socialt kapital: Skolan och ungdomars välbefinnande (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Inkludering och socialt kapital: Skolan och ungdomars välbefinnande
2016 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2016. p. 142 Edition: 1
Keywords
Inkludering, socialt kapital, hållbar samhällsutveckling, skolutveckling
National Category
Educational Sciences
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-10708 (URN)978-91-44-10966-4 (ISBN)
Available from: 2016-09-16 Created: 2016-09-16 Last updated: 2017-05-04Bibliographically approved
Persson, E. & Allan, J. (2016). Students’ perspectives on raising achievement through inclusion in Essunga, Sweden. Educational review (Birmingham), 68(1), 82-95
Open this publication in new window or tab >>Students’ perspectives on raising achievement through inclusion in Essunga, Sweden
2016 (English)In: Educational review (Birmingham), ISSN 0013-1911, E-ISSN 1465-3397, Vol. 68, no 1, p. 82-95Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2016
Keywords
children, SEN/disability, equality/inequality, inclusion/exclusion
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-8455 (URN)10.1080/00131911.2015.1058752 (DOI)000365679700007 ()2-s2.0-84949097535 (Scopus ID)
Projects
Inkludering för bildning
Available from: 2016-01-12 Created: 2016-01-12 Last updated: 2017-11-30Bibliographically approved
Norlund, A., Persson, E., Rosvall, P.-Å. & Strömberg, M. (2014). Authority with an unclear position. Paper presented at ECER 2014, The Past, the Present and the Future of Educational Research, Portugal, 1 - 5 September 2014. Paper presented at ECER 2014, The Past, the Present and the Future of Educational Research, Portugal, 1 - 5 September 2014.
Open this publication in new window or tab >>Authority with an unclear position
2014 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Research has previously addressed elements of school supervision and inspection and the practices of state authorities. For example, Ouston, Fidler and Earley (1997) have noticed that it is important how inspections and supervisions are carried out in terms of giving schools the possibilities to amend what has been identified as problematic. How countries organise supervision and inspection between authorities differ, but Ball (2007) in the UK and Apple (2005) in the US as well as Rönnberg (2012) in Sweden have noticed a discursive drift in how authorities present themselves, from a discourse with more emphasis on supervision, towards one with more emphasis on inspection. Here Sweden holds a certain position since the Swedish educational system since the mid 1990s, in a short time have turned from one of the most regulated to one of the most deregulated (Lundahl, 2002). In addition, the organisation of authorities and the function of authorities were reformed in a rapid pace.

National Category
Pedagogy
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-7216 (URN)2320/14137 (Local ID)2320/14137 (Archive number)2320/14137 (OAI)
Conference
ECER 2014, The Past, the Present and the Future of Educational Research, Portugal, 1 - 5 September 2014
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22
Organisations

Search in DiVA

Show all publications