Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Norlund, Anita
Publications (10 of 52) Show all publications
Norlund, A. & Strömberg, M. (2018). En kritisk in- och utzoomning av ett hjärnbaserat synsätt på elever.. Nordisk tidskrift för allmän didaktik, 4(1), 18-33
Open this publication in new window or tab >>En kritisk in- och utzoomning av ett hjärnbaserat synsätt på elever.
2018 (Swedish)In: Nordisk tidskrift för allmän didaktik, Vol. 4, no 1, p. 18-33Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this article is to contribute with a critical understanding of the popular brain interest in contemporary education. The study is framed by the theory of practice architectures in combination with the concept of recontextualization. As a first step, we zoom in on an ecology of municipal school practices and its elements of a brain interest. The empirical ma- terial for this step includes remedial action plans, interviews with teacher teams and student health teams, and self reports. Here, the neuromythical idea of learning styles constitutes one of the manifestations. The second step is built on a zooming-out process in order to trail actors who potentially nurture general and specific brain interests. The analysis shows that many actors are involved, among which we find teacher union journals, book publishers and so forth. The analysis also shows that these actors work in a harmonious interplay. Towards the end of the article we cast a critical eye on the interest and on this interplay. 

Keywords
brain-based education, neuro-hype, practice architecture theory, recon- textualization
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-14219 (URN)
Available from: 2018-05-22 Created: 2018-05-22 Last updated: 2018-07-04Bibliographically approved
Norlund, A. & Levinsson, M. (2018). Förenklingar, myter och tveksam nytta. Pedagogiska Magasinet, 1(0705795736)
Open this publication in new window or tab >>Förenklingar, myter och tveksam nytta
2018 (Swedish)In: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, Vol. 1, no 0705795736Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Lärare översköljs av uppmaningar om att lära sig mer om hjärnan. Men neuropedagogiken är problematisk för skolan, skriver forskarna Anita Norlund och Magnus Levinsson.

National Category
Pedagogical Work
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13866 (URN)
Available from: 2018-03-22 Created: 2018-03-22 Last updated: 2018-03-28Bibliographically approved
Norlund, A. & Levinsson, M. (2018). Hjärnan är komplex, men tydligen inte undervisningen. Biologen (2)
Open this publication in new window or tab >>Hjärnan är komplex, men tydligen inte undervisningen
2018 (Swedish)In: Biologen, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-14233 (URN)
Available from: 2018-05-23 Created: 2018-05-23 Last updated: 2018-07-04Bibliographically approved
Norlund, A. (2018). Students’ Values Versus Their Academic Growth. A Theoretical Overview of How To Solve Misconceptions About the Pedagogic Relation. Italian Journal of Sociology of Education, 10(1), 108-124
Open this publication in new window or tab >>Students’ Values Versus Their Academic Growth. A Theoretical Overview of How To Solve Misconceptions About the Pedagogic Relation
2018 (English)In: Italian Journal of Sociology of Education, Vol. 10, no 1, p. 108-124Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this article is to provide a critical overview and interpretation of pedagogic modalities and their characteristics. It describes the construction and specification of pedagogic modalities and relates various practical implementations of different educational approaches to distinct ideological starting points. By doing so, it offers an elaborated understanding of the often dualistically presented dilemma between students’ identity growth and their academic progress. An element of Bernstein’s theory is brought together with a four-field model from the same theorist and analytically sorted in terms of their relationship to one-another. This makes it possible to establish coherent understandings of phenomena that have not previously been identified or well understood and to draw conclusions in the perspective of equity. 

Keywords
instructional discourse, regulative discourse, pedagogic modalities, equity _
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13865 (URN)10.14658/pupj-ijse-2018-1-5 (DOI)
Available from: 2018-03-22 Created: 2018-03-22 Last updated: 2018-04-03Bibliographically approved
Levinsson, M. & Norlund, A. (2017). Den samtida diskursen om hjärnans betydelse i utbildning: Analys av artikel i en lärarfacklig tidning.. In: : . Paper presented at Trettonde nordiska konferensen om systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik (NSFL 13), Gothenburg Sweden, October 12-13, 2017.
Open this publication in new window or tab >>Den samtida diskursen om hjärnans betydelse i utbildning: Analys av artikel i en lärarfacklig tidning.
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Filosofen Ian Hacking (2004) har med en kritisk hållning utsett det första århundradet av 2000-talet till ’hjärnans århundrade’. Med detta tycks följa en stärkt diskurs om hjärnans betydelse inte bara i allmänhet utan också i utbildning. Parallellt med denna löper diskursen om elevers försämrade kunskaper. Givet detta är syftet med vår presentation att bidra med en kritisk förståelse för, och analys av, hur elevers bristande lärande konstrueras som ett neurobiologiskt fenomen och vilka åtgärder som föreslås utifrån detta.

Som utgångspunkt för vår analys har vi en strategiskt vald artikel ur Lärarnas tidning. I artikeln görs det en stor poäng av att lärare behöver mer kunskap om tonårshjärnan för att kunna anpassa undervisningen efter just dessa elevers specifika behov och på så vis förbättra villkoren för deras lärande. För analysen har vi vänt oss till diskursanalytikern Norman Fairclough (2003) och följt en av flera av dennes övergripande analysnycklar. Denna hjälper oss att exempelvis visa i vilka nätverk av sociala praktiker som det aktuella fenomenet är placerat och uppstår. Vårt angreppssätt inkluderar en transitivitetsanalys byggd på systemisk-funktionell lingvistik (SFL). Med ett särskilt fokus på den ideationella metafunktionen undersöks hur erfarenheter framställs, vilka aktörer och aktiviteter som är inblandade och vilka omständigheterna är kring dessa aktiviteter.

Genom detta angreppssätt är vår ambition att förstå hur problemet med elevers bristande lärande är rotat i hur vårt sociala liv är ordnat, det vill säga vad som avgör att man idag letar förklaringar till ett framställt problem i neurologiska företeelser snarare än i didaktiska eller ideologiska. Den status som hjärnforskning har i förhållande till pedagogisk forskning tycks innebära en maktförskjutning som medför att forskare inom pedagogik och didaktik marginaliseras i den aktuella debatten om skolan. Nya fynd inom hjärnforskningen lyfts fram av olika intressenter som lösningen på elevernas sjunkande kunskapsresultat, dock utan att relatera dessa fynd till mer grundläggande pedagogiska och didaktiska frågor. I vår presentation drar vi slutsatser kring vad resultatet innebär för lärare, elever och underv

National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13157 (URN)
Conference
Trettonde nordiska konferensen om systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik (NSFL 13), Gothenburg Sweden, October 12-13, 2017
Available from: 2017-12-12 Created: 2017-12-12 Last updated: 2017-12-15Bibliographically approved
Norlund, A. & Levinsson, M. (2017). Den samtida diskursen om hjärnans betydelse i utbildning – analys av artikel i en lärarfacklig tidning.. In: : . Paper presented at Trettonde nordiska konferensen om systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik (NSFL 13) ”Grammatik, kritik, didaktik”, Gothenburg Sweden, October 12–13, 2017. Ulricehamn
Open this publication in new window or tab >>Den samtida diskursen om hjärnans betydelse i utbildning – analys av artikel i en lärarfacklig tidning.
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Den samtida diskursen om hjärnans betydelse i utbildning –

analys av artikel i en lärarfacklig tidning

Magnus Levinsson & Anita Norlund

Filosofen Ian Hacking (2004) har med en kritisk hållning utsett det första århundradet av 2000-talet till ’hjärnans århundrade’. Med detta tycks följa en stärkt diskurs om hjärnans betydelse inte bara i allmänhet utan också i utbildning. Parallellt med denna löper diskursen om elevers försämrade kunskaper. Givet detta är syftet med vår presentation att bidra med en kritisk förståelse för, och analys av, hur elevers bristande lärande konstrueras som ett neurobiologiskt fenomen och vilka åtgärder som föreslås utifrån detta.

Som utgångspunkt för vår analys har vi en strategiskt vald artikel ur Lärarnas tidning. I artikeln görs det en stor poäng av att lärare behöver mer kunskap om tonårshjärnan för att kunna anpassa undervisningen efter just dessa elevers specifika behov och på så vis förbättra villkoren för deras lärande. För analysen har vi vänt oss till diskursanalytikern Norman Fairclough (2003) och följt en av flera av dennes övergripande analysnycklar. Denna hjälper oss att exempelvis visa i vilka nätverk av sociala praktiker som det aktuella fenomenet är placerat och uppstår. Vårt angreppssätt inkluderar en transitivitetsanalys byggd på systemisk-funktionell lingvistik (SFL). Med ett särskilt fokus på den ideationella metafunktionen undersöks hur erfarenheter framställs, vilka aktörer och aktiviteter som är inblandade och vilka omständigheterna är kring dessa aktiviteter.

Genom detta angreppssätt är vår ambition att förstå hur problemet med elevers bristande lärande är rotat i hur vårt sociala liv är ordnat, det vill säga vad som avgör att man idag letar förklaringar till ett framställt problem i neurologiska företeelser snarare än i didaktiska eller ideologiska. Den status som hjärnforskning har i förhållande till pedagogisk forskning tycks innebära en maktförskjutning som medför att forskare inom pedagogik och didaktik marginaliseras i den aktuella debatten om skolan. Nya fynd inom hjärnforskningen lyfts fram av olika intressenter som lösningen på elevernas sjunkande kunskapsresultat, dock utan att relatera dessa fynd till mer grundläggande pedagogiska och didaktiska frågor. I vår presentation drar vi slutsatser kring vad resultatet innebär för lärare, elever och undervisning och vad som skulle behövas för att åstadkomma eventuella förändringar.

Place, publisher, year, edition, pages
Ulricehamn: , 2017
National Category
Pedagogy
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13013 (URN)
Conference
Trettonde nordiska konferensen om systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik (NSFL 13) ”Grammatik, kritik, didaktik”, Gothenburg Sweden, October 12–13, 2017
Available from: 2017-11-24 Created: 2017-11-24 Last updated: 2017-12-15Bibliographically approved
Norlund, A. (2017). Elevhälsoteam och lärarlag – professioners maktförskjutningar.. In: : . Paper presented at Nationell konferens i pedagogiskt arbete "Lärarprofession i en tid av förändringar", Gothenburg Sweden, August 14-15, 2017.
Open this publication in new window or tab >>Elevhälsoteam och lärarlag – professioners maktförskjutningar.
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Titel Elevhälsoteam och lärarlag – professioners maktförskjutningar

Syfte/mål Syftet med presentationen är att bidra med förståelse för nutida maktförskjutningar där en del av det pedagogiska ansvaret läggs över på elevhälsoprofessionen.

Metod

Underlaget för studien utgörs av 28 fokusgruppsintervjuer, hälften genomförda med elevhälsoteam och hälften med lärarlag, båda tillhörande grundskolan. Intervjuerna gjordes i två olika kommuner i västsvenska kommuner med olika demografiska egenskaper men med liknande treåriga projekt.

Teoretisk inramning

Intervjufrågorna skapades utifrån teorin om praktikarkitekturer (Kemmis et al., 2014) och dess tre typer av manifestationer i en praktik; sayings (det som uttrycks), doings (det som görs) och relatings (interaktion och relationer). En inzoomning (Nicolini, 2012) av de studerade praktikerna visar att elevhälsoteam tagit på sig stort ansvar och exempelvis infört hemklassrum för elever trots lärares protester. En utzoomning indikerar att en ny skollag (SFS 2010:800, 29 kap. 8 §), vilken enligt teorin om praktikarkitekturer ska ses som ett socialt-politiskt arrangemang som påverkar relatings, har möjliggjort denna typ av maktförskjutningar. Andra arrangemang är de kulturellt-diskursiva (kopplat till sayings) och materiellt-ekonomiska (kopplats till doings).

Förväntade slutsatser

Även utanför Sverige syns professioner med orientering mot hälsofrågor expandera (Tomlinson, 2012). Slutsatser av studien kan sammantaget dras om konsekvenser för lärarprofessionen och denna professions position i en eventuellt förminskande samtida förändringsprocess.

Relevans för pedagogiskt arbete

Presentationen bidrar med kunskap om lärarprofessionens villkor.

 

Kemmis, S., Wilkinson, J., Edwards-Groves, C., Hardy, I., Grootenboer, P. & Bristol, L. (2014). Changing Practices, Changing Education. Singapore: Springer Verlag.

Nicolini, D. (2012). Practice theory, work, and organization: an introduction. 1. ed. Oxford: Oxford University Press.

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Tomlinson, S. (2012). The irresistible rise of the SEN industry. Oxford Review of Education, 38(3), 267-286.

National Category
Pedagogical Work
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13014 (URN)
Conference
Nationell konferens i pedagogiskt arbete "Lärarprofession i en tid av förändringar", Gothenburg Sweden, August 14-15, 2017
Available from: 2017-11-24 Created: 2017-11-24 Last updated: 2017-12-15Bibliographically approved
Norlund, A. & Persson, E. (2017). Följeforskning av projektet Svenska 1 och svenska som andraspråk 1, Sven Eriksonsgymnasiet, Borås..
Open this publication in new window or tab >>Följeforskning av projektet Svenska 1 och svenska som andraspråk 1, Sven Eriksonsgymnasiet, Borås.
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna slutrapport berör följeforskning av det av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad delfinansierade Pilotprojektet Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1. Projektet har genomförts på Sven Eriksonsgymnasiet i Borås under läsåret 2016/2017 och omfattat tre klasser i årskurs ett.

Publisher
p. 19
Keywords
svenska, svenska som andraspråk, gymnasiet, inkludering, mainstreaming
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-12342 (URN)
Available from: 2017-07-04 Created: 2017-07-04 Last updated: 2017-12-13Bibliographically approved
Norlund, A., Strömberg, M. & Ljungblad, B. (2017). Samforskning i projektet Introduktionsteam – Rutiner för mottagande av nyanlända elever i Kungsbacka kommun..
Open this publication in new window or tab >>Samforskning i projektet Introduktionsteam – Rutiner för mottagande av nyanlända elever i Kungsbacka kommun.
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 21
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-11582 (URN)
Available from: 2017-01-03 Created: 2017-01-03 Last updated: 2017-03-17Bibliographically approved
Norlund, A. (2017). The literature classroom in a mainstreamed organization – The case of reading Selma Lagerlöf. . In: : . Paper presented at 11th IAIMTE/ARLE Conference "Cultures, Arts & Verbal Communication in L1 Education", Tallinn Estonia, June 15-17, 2017.
Open this publication in new window or tab >>The literature classroom in a mainstreamed organization – The case of reading Selma Lagerlöf.
2017 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

This presentation is the result of a joint project including both a teacher group at an upper secondary school and its regional university. The project refers to a transformation of the practice from an organisation where the two subjects Swedish (L1) and Swedish as a second language (L2) were separated to an alternative organisation where L2 students were mainstreamed in L1 education. The main reason for the project was the teachers’ dissatisfaction with the fact that students enrolled in the Swedish as a second language subject felt excluded. Already in the start a crucial issue emerged; i.e. how to deal with literature education (see Hammond, 2006). The two subjects had since long been characterised by two different literature traditions. Now, the L1 tradition of giving priority to classic novels, and of giving the students access to the common cultural heritage, was found to collide with the L2 tradition where priority had rather been given to identity building for young people from ethnic origin other than the mainstream and which had relied on contemporary novels. Given this the aim of the presentation is to report the analysis of what happened when the L1 and L2 literature education was conducted in a new organisational form. The novel given space by the teachers was The Emperor of Portugallia by the Swedish author Selma Lagerlöf.

The empirical material consists of focus group interviews with students, observations of lessons and formal meetings, as well as of background documents. The theoretical approach guiding the research is found within the theory of practice architecture (Kemmis et al., 2014), an approach which has previously proved fruitful in similar studies of transformation. The theory facilitates the capturing of three arrangements; cultural-discursive (how the project and activities are understood by teachers and students), economic-material (what is being done) and socio-political (how the involved teachers and students relate to each other and how they relate to artefacts such as the chosen novel and the two curricula). The theory helps drawing conclusions in terms of how the arrangements enables or constraints the students’ success.

National Category
Pedagogical Work
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13015 (URN)
Conference
11th IAIMTE/ARLE Conference "Cultures, Arts & Verbal Communication in L1 Education", Tallinn Estonia, June 15-17, 2017
Projects
Följeforskningsprojekt Sven Erikssonsgymnasiet
Available from: 2017-11-24 Created: 2017-11-24 Last updated: 2017-12-15Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications