Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Lundberg Rodin, Margareta
Alternative names
Publications (10 of 13) Show all publications
Lundberg Rodin, M. & Jutengren, G. (2018). Tidiga insatser för ökad skolnärvaro: Utvärdering av ett socialt investeringsprojekt.
Open this publication in new window or tab >>Tidiga insatser för ökad skolnärvaro: Utvärdering av ett socialt investeringsprojekt
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Series
Rapport från FoU Sjuhärad Välfärd ; 38
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15269 (URN)978-91-85025-34-3 (ISBN)
Available from: 2018-11-01 Created: 2018-11-01 Last updated: 2018-11-22Bibliographically approved
Lundberg Rodin, M. & Michnik, K. E. (2016). Bibliotek i centrum eller periferin?: Hur chefer uppfattar bibliotekets organisatoriska placering och andra faktorer för att få genomslag. Kungliga biblioteket, Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Bibliotek i centrum eller periferin?: Hur chefer uppfattar bibliotekets organisatoriska placering och andra faktorer för att få genomslag
2016 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Kungliga biblioteket, Stockholm: , 2016. p. 164
Keywords
bibliotekschef, bibliotek, strategier, styrning, organisatorisk placering, organisatoriska avstånd, legitimitet
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-11486 (URN)
Available from: 2016-12-18 Created: 2016-12-18 Last updated: 2016-12-19Bibliographically approved
Lundberg Rodin, M. (Ed.). (2016). Mötesplats Profession-Forskning 2016. Paper presented at Mötesplats Profession-Forskning 2016, Borås, 27-28 oktober, 2016.
Open this publication in new window or tab >>Mötesplats Profession-Forskning 2016
2016 (Swedish)Conference proceedings (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

För sjuttonde gången genomfördes Mötesplats Profession - Forskning i Borås den 27-28 oktober 2016. Konferensens tema har varierat genom åren likaså innehållet i inlämnade konferenspaper. Ofta har fokus varit aktuella frågor i bibliotekarieprofessionen som senast då sexton godkända abstracts delades in under följande fem teman: samverkan, verktyg, metod, användare och profession.

National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15046 (URN)
Conference
Mötesplats Profession-Forskning 2016, Borås, 27-28 oktober, 2016
Available from: 2018-08-28 Created: 2018-08-28 Last updated: 2018-08-29Bibliographically approved
Elf, G., Gärdén, C., Lundberg Rodin, M. & Nowé Hedvall, K. (2015). Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering.: Rapport till Kungliga Biblioteket..
Open this publication in new window or tab >>Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering.: Rapport till Kungliga Biblioteket.
2015 (Swedish)Report (Other academic)
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15030 (URN)
Available from: 2018-08-27 Created: 2018-08-27 Last updated: 2018-08-27Bibliographically approved
Lundberg Rodin, M. (Ed.). (2015). Till det mänskliga ordets trygga beredskap och värn: Svensk biblioteksförening 1915-2015. Stockholm: Svensk biblioteksförening
Open this publication in new window or tab >>Till det mänskliga ordets trygga beredskap och värn: Svensk biblioteksförening 1915-2015
2015 (Swedish)Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Svensk biblioteksförening, 2015. p. 224
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-677 (URN)9789197601252 (ISBN)
Available from: 2015-09-01 Created: 2015-08-28 Last updated: 2015-12-18Bibliographically approved
Lundberg Rodin, M. (2014). Utvärdering av "Boråsmodellen". Högskolan i Borås: Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av "Boråsmodellen"
2014 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås: Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap, 2014
Keywords
Biblioteks- och informationsvetenskap
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-7245 (URN)2320/14345 (Local ID)2320/14345 (Archive number)2320/14345 (OAI)
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22
Lundberg Rodin, M. (2014). Utvärdering av ”Boråsmodellen”: Hur fungerar undervisningen i informationskompetens vid Högskolan i Borås. Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av ”Boråsmodellen”: Hur fungerar undervisningen i informationskompetens vid Högskolan i Borås
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Vid Högskolan i Borås (HB) fattade rektor hösten 2009 ett beslut om att införa en modell för hur undervisningen i informationskompetens vid Borås högskola skulle utformas och den fick namnet ”Boråsmodellen”. Beslutat var ett top-down-beslut och utgångspunkten var att IK-undervisning skulle utformas utifrån utbildningarnas behov och i nära samarbete mellan biblioteket och utbildningarna. Efter drygt fyra år beslutade rektor att modellen och arbetet med den skulle utvärderas vid lärosätet.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås, 2014
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4667 (URN)2320/14747 (Local ID)2320/14747 (Archive number)2320/14747 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17
Dolatkhah, M., Francke, H., Gärdén, C., Limberg, L., Lundberg-Rodin, M. & Lundh, A. H. (2013). Att värdera skolbiblioteksforskning. Svensk biblioteksförening
Open this publication in new window or tab >>Att värdera skolbiblioteksforskning
Show others...
2013 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

25 år av tvärvetenskaplig, internationell forskning visar alltjämt att bemannade skolbibliotek som samspelar nära med undervisningen kan ge högst meningsfulla bidrag till elevers lärande. Det menar sex forskare vid institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. I en lång replik (7/10) i debatten om skolbibliotek, där Gabriel H Sahlgren generöst presenterar färdiga och kategoriska lösningar på svåra och omstridda metodologiska problem inom samhällsvetenskaplig och tvärvetenskaplig forskning, bemöts vårt tidigare inlägg (4/10). Vi noterar att Sahlgren, som professionell opinionsbildare med uppdrag att finna argument för en fri skolmarknad, framhärdar i sin övertygelse om att en enda indisk studie är en bättre indikator på hur skolbibliotek i Sverige kan fungera, än den helhetsbild som övrig forskning presenterar. Skälet för detta är att den indiska studien använder sig av en experimentell metoddesign. Studien ifråga finner inget stöd för att anta att orsakssamband finns mellan förekomsten av skolbibliotek och elevers studieresultat.

Place, publisher, year, pages
Svensk biblioteksförening, 2013
Keywords
Skolbibliotek, Forskning
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-1691 (URN)2320/13078 (Local ID)2320/13078 (Archive number)2320/13078 (OAI)
Note

Publicerad den 10 oktober 2013

Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2018-03-18Bibliographically approved
Lundberg Rodin, M. & Lindberg, J. (2013). BHS och skönlitteraturen. DIK-forum
Open this publication in new window or tab >>BHS och skönlitteraturen
2013 (Swedish)In: DIK-forum, ISSN 0281-6873Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

I olika sammanhang framgår det att BHS inte riktigt lyckas nå ut med information om vad vi har för utbildningar och vad de innehåller. Utbildningarna uppdateras och utvecklas fortlöpande så det kan naturligtvis vara svårt att hålla sig a jour.

27 2013 SEP0

BHS och skönlitteraturen

Av Margareta Lundberg Rodin, Jenny Lindberg

I olika sammanhang framgår det att BHS inte riktigt lyckas nå ut med information om vad vi har för utbildningar och vad de innehåller. Utbildningarna uppdateras och utvecklas fortlöpande så det kan naturligtvis vara svårt att hålla sig a jour.

Vi kan konstatera att det förekommer en del missuppfattningar som kan ha grund i hur utbildningarna utformades i samband med den stärkta teorianknytningen i magisterutbildningen mellan 1993 och 2007. I och med den s. k. Bolognareformen hösten 2007 förändrades bibliotekarieutbildningen. BHS erbjuder sedan dess grundutbildning på kandidatnivå både på campus och distans i biblioteks- och informationsvetenskap. Samtidigt startade även utbildning på masternivå, samt vissa andra utbildningar inom informationsområdet.

Många synpunkter

Vi får ofta synpunkter på utbildningarna och vad de ska innehålla från studenter, olika slags bibliotek och andra organisationer. Vi har dessutom tre utbildningsråd och externa ledamöter i institutionsstyrelsen för att kunna ta in synpunkter och förslag från biblioteksfältet. Det är positivt med intresse och synpunkter, men samtidigt är det inte möjligt att inrymma allt det som olika personer och grupper framhåller som mest väsentligt. 

Stor bredd

För att kunna erbjuda forskningsgrundad utbildning med relevans för hela den mångfacetterade bibliotekarieprofessionen har institutionen valt att ha stor bredd i undervisningens innehåll och arbetsformer. Exempelvis ingår användarstudier, bibliotekshistoria, kunskapsorganisation, litteraturförmedling, pedagogiskt arbete och biblioteksledning i utbildningen eftersom bibliotekarier behöver ha breda generella kunskaper för att kunna arbeta inom olika bibliotekstyper. Vi utbildar för olika slags bibliotek, men även för närliggande branscher och utöver generella kompetens har studenterna möjlighet att profilera sig genom ett rikt utbud av valbara kurser, vissa har fokus på folk- och skolbibliotek, medan andra har fokus på högskolebibliotekens verksamheter. Studenterna ska vid utbildningens slut både ha tillägnat sig akademiska färdigheter och fått god anknytning till biblioteksarbete genom utbildningens tydliga professionsinriktade inslag.

Skönlitterturen är obligatorisk

Skönlitteratur på bibliotek, läsning och förmedlingsarbete ingår sedan höstterminen 2012 i flera obligatoriska kurser i bibliotekariekandidatutbildningen. Likaså finns det flera valbara och fristående kurser för dem som vill fördjupa sig i området. I ett antal kurser finns det även möjlighet att utifrån eget val utveckla ytterligare kunskaper i fältstudier och genom uppsatsskrivande. Trots att information om Bibliotekarieprogrammets innehåll finns i BHS utbildnings- och kursplaner har detta tyvärr inte nått fram tillräckligt. Ett exempel på att vi inte lyckats informera tillräckligt är Statens Kulturråd. I läsandets landEn Litteraturpolitisk uppdatering i antologin I litteraturensland utgiven av Litteraturcentrum 2013 som kritiserar utbildningarna för att brista i detta avseende. Det är olyckligt att felaktiga uppgifter förekommer och cirkulerar om att litteraturförmedling inte ingår i BHS obligatoriska eller fördjupande undervisning. Det påstås även i dokumentet att ”dagens bibliotekarieutbildningar i hög grad är anpassade för forskningsbibliotek”. De andra utbildande lärosätena får svara för sig, men i Borås utbildar vi för olika slags bibliotek och lägger stor vikt vid att många studenter anställs vid folk- och skolbibliotek.

Ett exempel är kursen Bibliotek och användare som har sin utgångspunkt i hur olika användargrupper interagerar med bibliotek och bibliotekarier. I kursen fokuseras å ena sidan användarnas olika sätt att söka och använda information, litteratur och kultur och å andra sidan bibliotekens och bibliotekariers olika arbetsmetoder för att förmedla och tillgängliggöra information och medier i olika biblioteksverksamheter. Läsning, medievanor och förmedling studeras ur användarperspektiv. Skans Kersti Nilsson (fil dr i litteraturvetenskap) föreläser bl.a om Litteraturutredningen och litteraturförmedling och Mats Dolatkhah (fil dr i biblioteks- och informationsvetenskap) föreläser om läsning, läsvanor och lässtatistik. I våra litteraturlistor återfinns bl. a. Ulla Carlssons och Jenny Johannisson, antologi Läsarnas marknad, marknadens läsare. En forskningsantologi utarbetad för litteraturutredningen 2012. 

Uppsatsämnen

Studenternas intresse är stort för skönlitteratur och förmedling, vilket även märks i valet av uppsatsämnen. I en vetenskapligt baserad utbildning är också samspelet mellan pågående forskning och utbildning väsentligt. Vid institutionen pågår även forskning inom litteraturområdet som i det fleråriga projektet: Fiktionsläsningen i internetsamhället: litteraturens betydelse för unga vuxnas personlighetsutveckling och omvärldsorientering, finansierat av Vetenskapsrådet inom ramen för programmet Uses of fiction.

Litteraturutredningen Läsandets kultur (SOU 2012: 65) visar på allvarliga brister i läskompetens och läsförståelse, hos barn och unga vuxna i Sverige idag. Här instämmer vi  med utredningen och Kulturrådet  i att det verkligen behövs olika former av "läslyft" i Sverige och att biblioteken självklart har en betydelsefull roll i detta sammanhang. Kunskap och arbetsmetoder delaktighet, förmedling, lässtimulans, liksom levande diskussioner kring textbegreppet, litteraturens värde och funktioner är därför väsentliga delar av utbildningen. Tag gärna kontakt så berättar vi mer.

Jenny Lindberg, Programansvarig för bibliotekarieprogrammet

Margareta Lundberg Rodin, Professionssamordnare

Place, publisher, year, edition, pages
DIK, 2013
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-1802 (URN)2320/13318 (Local ID)2320/13318 (Archive number)2320/13318 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2018-08-28Bibliographically approved
Dolatkhah, M., Francke, H., Gärdén, C., Limberg, L., Lundberg-Rodin, M. & Lundh, A. H. (2013). "Skolbiblioteken allt annat än meningslösa". Dagens nyheter
Open this publication in new window or tab >>"Skolbiblioteken allt annat än meningslösa"
Show others...
2013 (Swedish)In: Dagens nyheter, ISSN 1101-2447Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Relevansen och effektiviteten hos skolbibliotek har diskuterats på DN Debatt de senaste dagarna. Det är glädjande att forskning används som stöd för politisk debatt i detta sammanhang, men forskningsresultaten bör inte användas selektivt för att stödja en viss politisk ståndpunkt, skriver forskare och lärare vid institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Place, publisher, year, edition, pages
Dagens nyheter, 2013
Keywords
Skolbibliotek, Forskning
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-1689 (URN)2320/13076 (Local ID)2320/13076 (Archive number)2320/13076 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2018-02-16Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications