Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Hultgren, Frances
Alternative names
Publications (10 of 32) Show all publications
Hultgren, F. (2019). Enabling cultural participation (s): The case of Swedish children's libraries. In: Sparrman, Anna (Ed.), Making culture: Children’s and young people’s leisure cultures. Göteborg: Myndigheten för Kulturanalys
Open this publication in new window or tab >>Enabling cultural participation (s): The case of Swedish children's libraries
2019 (English)In: Making culture: Children’s and young people’s leisure cultures / [ed] Sparrman, Anna, Göteborg: Myndigheten för Kulturanalys , 2019Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Myndigheten för Kulturanalys, 2019
Keywords
children's participation, public libraries, citizenship
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-22612 (URN)9789187046605 (ISBN)
Available from: 2020-01-21 Created: 2020-01-21 Last updated: 2020-01-21Bibliographically approved
Hultgren, F. & Johansson, B. (2018). Including babies and toddlers: a new model of participation. Children's Geographies
Open this publication in new window or tab >>Including babies and toddlers: a new model of participation
2018 (English)In: Children's Geographies, ISSN 1473-3285, E-ISSN 1473-3277Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Models relating to the participation of children are often explicitly aimed at facilitating or evaluating participation in decision-making processes on local levels. However, these models often build on hierarchically ordered ‘ladders’ of children’s involvement starting with passive involvement and increasing gradually to highly active engagement. Such models become problematic when designing or evaluating participative activities for young children. On the basis of two ethnographic studies conducted in children’s libraries, we propose an alternative model based on a view of participation as processual rather than definitive. Theoretically, the paper draws mainly on human rights theory as well as on theories and concepts derived from childhood studies such as participation and citizenship. The new model of participation demonstrates how the idea of participation can be operationalized at practical levels to include the very youngest children.

Keywords
children's participation, citizenship, children's libraries, ethnographic
National Category
Social Sciences
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15320 (URN)10.1080/14733285.2018.1527016 (DOI)000476925100001 ()2-s2.0-85053928659 (Scopus ID)
Available from: 2018-11-15 Created: 2018-11-15 Last updated: 2020-01-29Bibliographically approved
Johansson, M. & Hultgren, F. (2017). Didaktik för fri läsning. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Didaktik för fri läsning
2017 (Swedish)Other (Refereed)
Abstract [sv]

Denna artikel inleds med att en didaktik för fri läsning introduceras. Denna didaktik är tänkt att på ett strukturerat sätt ge eleverna möjligheter att upptäcka läsningens glädje och därmed bidra till en framgångsrik och stimulerande läsundervisning. Artikeln avslutas med en sammanfattning av modulen i sin helhet, där några utmaningar och dilemman som ni kan ha stött på i ert löpande arbete lyfts. Syftet är att uppmuntra till reflektion kring det fortsatta arbetet att stimulera elevers läsengagemang.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, 2017. p. 10
Keywords
fri läsning, didaktik, läsmiljö, högläsning, bokprat, konvergenskultur, samverkan
National Category
Social Sciences
Research subject
Library and Information Science; Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13410 (URN)
Available from: 2018-01-12 Created: 2018-01-12 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Glimstedt, A., Elber, G., Hultgren, F. & Johansson, M. (2017). Digitala verktyg och läsning. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Digitala verktyg och läsning
2017 (Swedish)Other (Refereed)
Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, 2017. p. 12
Keywords
Digitala verktyg, digitalisering, sociala praktiker, lässtimulera, föreställningsvärld
National Category
Social Sciences
Research subject
Library and Information Science; Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13409 (URN)
Available from: 2018-01-12 Created: 2018-01-12 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Pilerot, O. & Hultgren, F. (2017). Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända. Uppsala: Länsbibliotek Uppsala
Open this publication in new window or tab >>Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända
2017 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Enbart under 2015 sökte över 160 000 människor asyl i Sverige. Folkbiblioteken ställde snabbt om och anpassade sitt arbete för att svara upp mot nya och utökade behov. Hur såg förutsättningarna för det här arbetet ut ute på biblioteken? Hur kom arbetet i praktiken att gestalta sig? Vilka förändringar, utmaningar och svårigheter upplevde bibliotekspersonalen? I den här rapporten diskuteras dessa frågor närmare, utifrån enkäter och fokusgruppsintervjuer med biblioteksmedarbetare och chefer i ett antal kommuner i Dalarnas och Uppsala län. Rapportens två delar (slutrapport och delrapport) är skrivna av Frances Hultgren och Ola Pilerot, båda verksamma vid sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. För uppdrag och finansiering står Länsbibliotek Dalarna och Länsbibliotek Uppsala.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Länsbibliotek Uppsala, 2017. p. 116
Keywords
Folkbibliotek, Nyanlända
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-12774 (URN)978-91-979032-7-1 (ISBN)
Available from: 2017-10-02 Created: 2017-10-02 Last updated: 2017-12-13Bibliographically approved
Hultgren, F. (2017). Läsande förebilder. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Läsande förebilder
2017 (Swedish)Other (Refereed)
Abstract [sv]

läsintresse till eleverna och stimulera deras eget intresse för att läsa. En förutsättning för att en läsupplevelse ska vara personligt givande är att de texter som ska läsas är intressanta och engagerande för individen. Att dessa texter hittar till läsaren är ofta tack vare en kunnig och inspirerande förmedlare, till exempel en lärare, skolbibliotekarie, fritidspedagog, förälder, annan vuxen eller en kamrat.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, 2017. p. 11
Keywords
läsande förebild, läsintresse, högläsning, bokprat
National Category
Social Sciences
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13405 (URN)
Available from: 2018-01-12 Created: 2018-01-12 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Hultgren, F., Johansson, M. & Bjur, L. (2017). Läsmiljö - att skapa rum för läsande. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Läsmiljö - att skapa rum för läsande
2017 (Swedish)Other (Refereed)
Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, 2017
Keywords
Läsmiljö, läsplats, skyltning, läskultur, medieutbud, läsupplevelse
National Category
Social Sciences
Research subject
Library and Information Science; Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13404 (URN)
Available from: 2018-01-12 Created: 2018-01-12 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Hultgren, F. & Johansson, M. (2017). Stimulera läsintresse - en introduktion. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Stimulera läsintresse - en introduktion
2017 (Swedish)Other (Refereed)
Abstract [sv]

I den här modulen diskuteras, utifrån läsforskning och styrdokument, skolans potential och ansvar för att utveckla elevers läsande. I denna första artikel presenteras och förklaras en rad begrepp kopplade till elevers läsutveckling. Betydelsen av samverkan mellan lärare och skolbibliotekarier för att stödja elevernas läsutveckling lyfts. Avslutningsvis introduceras hur en Läsvanestudie kan vara ett verktyg för att kartlägga hur elever ser på och använder sig av läsning.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, 2017. p. 13
Keywords
läsintresse, literacy, läspraktiker, motivation, lässtimulerande arbete, läsande förebild, skolbibliotek
National Category
Social Sciences
Research subject
Library and Information Science; Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13402 (URN)
Available from: 2018-01-12 Created: 2018-01-12 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Lloyd, A. (2017). The remaking of fractured landscapes: Supporting refugees in transition(SpiRiT). Information research, 22(2), Article ID 764.
Open this publication in new window or tab >>The remaking of fractured landscapes: Supporting refugees in transition(SpiRiT)
2017 (English)In: Information research, ISSN 1368-1613, E-ISSN 1368-1613, Vol. 22, no 2, article id 764Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Introduction. How refugees learn to reshape their fractured information landscape and re-establish ways of knowing to support their resettlement into a host society is explored. Of particular interest is how refugees access, use and share information to support information needs which emerge during the resettlement process.

Method. Face-to-face interviews were conducted in the language selected by the participant. Photo-voice technique was also employed and culminated in a focus group in which participants discussed the photos. The first phase of the qualitative analysis is reported in this paper.

Analysis. Data from interviews, focus groups and images captured by photo-voice technique were coded thematically, focusing on the similarities and differences in perspective.

Results.In the resettlement process refugees strive to regain a sense of place. Information is a critical resource for resettlement, but access to information and trust in that information pose challenges in moving from the liminal zone of marginality towards social integration. The digital environment threads through refugees’ information experiences and represents a significant social ground.

Conclusions. Findings from the first phase of this study have provided us with new concepts and ways of describing the impacts of resettlement from an information perspective. It also affords an opportunity to consider how information resilience is shaped and emerges.

Place, publisher, year, edition, pages
Sweden: , 2017
Keywords
Refugees, Information Practices, Social Inclusion
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13295 (URN)
Available from: 2018-01-02 Created: 2018-01-02 Last updated: 2018-01-02Bibliographically approved
Lloyd, A., Pilerot, O. & Hultgren, F. (2017). The remaking of fractured landscapes: Supporting refugees in transition (SpiRiT). Information research, 22(3)
Open this publication in new window or tab >>The remaking of fractured landscapes: Supporting refugees in transition (SpiRiT)
2017 (English)In: Information research, ISSN 1368-1613, E-ISSN 1368-1613, ISSN 1368-1613, Vol. 22, no 3Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Introduction.How refugees learn to reshape their fractured information landscape and re-establish ways of knowing to support their resettlement into a host society is explored. Of particular interest is how refugees access, use and share information to support information needs which emerge during the resettlement process. Method. Face-to-face interviews were conducted in the language selected by the participant. Photo-voice technique was also employed and culminated in a focus group in which participants discussed the photos. The first phase of the qualitative analysis is reported in this paper. Analysis. Data from interviews, focus groups and images captured by photo-voice technique were coded thematically, focusing on the similarities and differences in perspective. Results.In the resettlement process refugees strive to regain a sense of place. Information is a critical resource for resettlement, but access to information and trust in that information pose challenges in moving from the liminal zone of marginality towards social integration. The digital environment threads through refugees’ information experiences and represents a significant social ground. Conclusions. Findings from the first phase of this study have provided us with new concepts and ways of describing the impacts of resettlement from an information perspective. It also affords an opportunity to consider how information resilience is shaped and emerges.

Keywords
Information behaviour, Information practice, Refugees, Sweden
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-12574 (URN)
Available from: 2017-09-14 Created: 2017-09-14 Last updated: 2017-11-29Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications