Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Hultgren, Frances
Alternative names
Publications (10 of 37) Show all publications
Limberg, L., Hultgren, F. & Johansson, M. (2021). Perspektiv på skolbibliotek och lärande. In: Limberg, L., Hultgren, F., Johansson, M. (Ed.), Skolbibliotek och lärande: (pp. 175-193). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Perspektiv på skolbibliotek och lärande
2021 (Swedish)In: Skolbibliotek och lärande / [ed] Limberg, L., Hultgren, F., Johansson, M., Lund: Studentlitteratur AB, 2021, p. 175-193Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2021
Keywords
skolbibliotek, lärande, undervisning, läsfrämjande, informationskompetens, medie- och informationskunnighet, skolbibliotekarie
National Category
Social Sciences
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-27140 (URN)978-91-44-14174-9 (ISBN)
Available from: 2022-01-03 Created: 2022-01-03 Last updated: 2022-01-06Bibliographically approved
Limberg, L., Hultgren, F. & Johansson, M. (Eds.). (2021). Skolbibliotek och lärande. Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Skolbibliotek och lärande
2021 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2021. p. 198
Keywords
skolbibliotek, lärande, medie- och informationskunnighet, läsfrämjande
National Category
Information Studies Social Sciences
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-26895 (URN)978-91-44-14174-9 (ISBN)
Available from: 2021-11-10 Created: 2021-11-10 Last updated: 2021-12-16Bibliographically approved
Hultgren, F. & Johansson, M. (2021). Skolbibliotek och läsning. In: Limberg, L., Hultgren, F., Johansson, M. (Ed.), Skolbibliotek och lärande: (pp. 75-112). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Skolbibliotek och läsning
2021 (Swedish)In: Skolbibliotek och lärande / [ed] Limberg, L., Hultgren, F., Johansson, M., Lund: Studentlitteratur AB, 2021, p. 75-112Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2021
Keywords
skolbibliotek, lärande, undervisning, läsfrämjande, informationskompetens, medie- och informationskunnighet, skolbibliotekarie
National Category
Social Sciences
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-27141 (URN)978-91-44-14174-9 (ISBN)
Note

Kursbok biblioteks- och informationsvetenskap

Available from: 2022-01-03 Created: 2022-01-03 Last updated: 2022-01-06Bibliographically approved
Limberg, L., Hultgren, F. & Johansson, M. (2021). Undervisning som skolbibliotekspraktik. In: Limberg, L., Hultgren, F., Johansson, M. (Ed.), Skolbibliotek och lärande: (pp. 143-173). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Undervisning som skolbibliotekspraktik
2021 (Swedish)In: Skolbibliotek och lärande / [ed] Limberg, L., Hultgren, F., Johansson, M., Lund: Studentlitteratur AB, 2021, p. 143-173Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2021
Keywords
skolbibliotek, lärande, läsfrämjande, informationskompetens, medie- och informationskompetens, undervisning, skolbibliotekarie
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-27137 (URN)978-91-44-14174-9 (ISBN)
Available from: 2022-01-03 Created: 2022-01-03 Last updated: 2022-01-06Bibliographically approved
Hultgren, F. & Johansson, M. (2021). Vi jobbar med samma barn: Följeforskning om utvecklingsarbete,kompetensutveckling och samverkani Språkstegen på bibliotek, 2019-2020. In: Att nå varenda unge: Bokstart i Blekinge och Kronoberg (pp. 11-69). Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
Open this publication in new window or tab >>Vi jobbar med samma barn: Följeforskning om utvecklingsarbete,kompetensutveckling och samverkani Språkstegen på bibliotek, 2019-2020
2021 (Swedish)In: Att nå varenda unge: Bokstart i Blekinge och Kronoberg, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg , 2021, p. 11-69Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, 2021
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-27320 (URN)978-91-987141-0-4 (ISBN)
Available from: 2022-01-19 Created: 2022-01-19 Last updated: 2022-01-19Bibliographically approved
Hultgren, F. (2019). Enabling cultural participation (s): The case of Swedish children's libraries. In: Sparrman, Anna (Ed.), Making culture: Children’s and young people’s leisure cultures. Göteborg: Myndigheten för Kulturanalys
Open this publication in new window or tab >>Enabling cultural participation (s): The case of Swedish children's libraries
2019 (English)In: Making culture: Children’s and young people’s leisure cultures / [ed] Sparrman, Anna, Göteborg: Myndigheten för Kulturanalys , 2019Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Myndigheten för Kulturanalys, 2019
Keywords
children's participation, public libraries, citizenship
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-22612 (URN)9789187046605 (ISBN)
Available from: 2020-01-21 Created: 2020-01-21 Last updated: 2020-01-21Bibliographically approved
Hultgren, F. & Johansson, B. (2018). Including babies and toddlers: a new model of participation. Children's Geographies
Open this publication in new window or tab >>Including babies and toddlers: a new model of participation
2018 (English)In: Children's Geographies, ISSN 1473-3285, E-ISSN 1473-3277Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Models relating to the participation of children are often explicitly aimed at facilitating or evaluating participation in decision-making processes on local levels. However, these models often build on hierarchically ordered ‘ladders’ of children’s involvement starting with passive involvement and increasing gradually to highly active engagement. Such models become problematic when designing or evaluating participative activities for young children. On the basis of two ethnographic studies conducted in children’s libraries, we propose an alternative model based on a view of participation as processual rather than definitive. Theoretically, the paper draws mainly on human rights theory as well as on theories and concepts derived from childhood studies such as participation and citizenship. The new model of participation demonstrates how the idea of participation can be operationalized at practical levels to include the very youngest children.

Keywords
children's participation, citizenship, children's libraries, ethnographic
National Category
Social Sciences
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15320 (URN)10.1080/14733285.2018.1527016 (DOI)000476925100001 ()2-s2.0-85053928659 (Scopus ID)
Available from: 2018-11-15 Created: 2018-11-15 Last updated: 2020-01-29Bibliographically approved
Johansson, M. & Hultgren, F. (2017). Didaktik för fri läsning. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Didaktik för fri läsning
2017 (Swedish)Other (Refereed)
Abstract [sv]

Denna artikel inleds med att en didaktik för fri läsning introduceras. Denna didaktik är tänkt att på ett strukturerat sätt ge eleverna möjligheter att upptäcka läsningens glädje och därmed bidra till en framgångsrik och stimulerande läsundervisning. Artikeln avslutas med en sammanfattning av modulen i sin helhet, där några utmaningar och dilemman som ni kan ha stött på i ert löpande arbete lyfts. Syftet är att uppmuntra till reflektion kring det fortsatta arbetet att stimulera elevers läsengagemang.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, 2017. p. 10
Keywords
fri läsning, didaktik, läsmiljö, högläsning, bokprat, konvergenskultur, samverkan
National Category
Social Sciences
Research subject
Library and Information Science; Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13410 (URN)
Available from: 2018-01-12 Created: 2018-01-12 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Glimstedt, A., Elber, G., Hultgren, F. & Johansson, M. (2017). Digitala verktyg och läsning. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Digitala verktyg och läsning
2017 (Swedish)Other (Refereed)
Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, 2017. p. 12
Keywords
Digitala verktyg, digitalisering, sociala praktiker, lässtimulera, föreställningsvärld
National Category
Social Sciences
Research subject
Library and Information Science; Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13409 (URN)
Available from: 2018-01-12 Created: 2018-01-12 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Pilerot, O. & Hultgren, F. (2017). Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända. Uppsala: Länsbibliotek Uppsala
Open this publication in new window or tab >>Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända
2017 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Enbart under 2015 sökte över 160 000 människor asyl i Sverige. Folkbiblioteken ställde snabbt om och anpassade sitt arbete för att svara upp mot nya och utökade behov. Hur såg förutsättningarna för det här arbetet ut ute på biblioteken? Hur kom arbetet i praktiken att gestalta sig? Vilka förändringar, utmaningar och svårigheter upplevde bibliotekspersonalen? I den här rapporten diskuteras dessa frågor närmare, utifrån enkäter och fokusgruppsintervjuer med biblioteksmedarbetare och chefer i ett antal kommuner i Dalarnas och Uppsala län. Rapportens två delar (slutrapport och delrapport) är skrivna av Frances Hultgren och Ola Pilerot, båda verksamma vid sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. För uppdrag och finansiering står Länsbibliotek Dalarna och Länsbibliotek Uppsala.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Länsbibliotek Uppsala, 2017. p. 116
Keywords
Folkbibliotek, Nyanlända
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-12774 (URN)978-91-979032-7-1 (ISBN)
Available from: 2017-10-02 Created: 2017-10-02 Last updated: 2021-09-23Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications