Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 16) Show all publications
Eriksson, C. (2022). Barnbiblioteket tar form: En idéanalytisk studie av perioden 1945–2018. (Doctoral dissertation). Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Barnbiblioteket tar form: En idéanalytisk studie av perioden 1945–2018
2022 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [sv]

Avhandlingens syfte är att skapa kunskap om vilka idéer som har format barnbiblioteket i Sverige under efterkrigstiden, samt hur idéerna har varierat över tid, i spänning och samspel mellan politik och profession.

Forskningsfrågorna är: 

  • Vilka idéer om barnbiblioteket kommer till uttryck i riksdagstryck, utredningsbetänkanden publicerade som SOU samt bibliotekpress, och hur förhåller sig idéerna till varandra?
  • Hur har idéerna som tagit sig uttryck i nämnda empiriska material varierat över tid?
  • Hur ska idéerna, relationerna dem emellan samt deras variation över tid förstås?

 

Studien görs ur ett historiskt institutionellt perspektiv, med fokus på hur institutioner förändras över tid. Idéer, institutionella logiker och idealtyper är centrala teoretiska begrepp, jämte institutionell omvandling genom omtolkning samt tidsanda. Metoden är idéanalytisk och genomförs med hjälp av idealtyper som verktyg. Materialet utgörs av riksdagstryck, betänkanden utgivna som statens offentliga utredningar (SOU) samt bibliotekspress, som samlats in i anslutning till ett urval händelser och skeenden av relevans för barnbiblioteket under perioden 1945–2018. Analysen visar att olika idéer konkurrerar om dominans vid barnbiblioteket. Över tid har variationen av idéer inom barnbiblioteket blivit allt större. Utifrån analysen av avhandlingens material dras slutsatsen att barnbiblioteket är ett resultat av att mål och medel för verksamheten har definierats om över tid, det vill säga att en institutionell omvandling genom omtolkning har ägt rum. Vidare konstateras att barnbiblioteket har tagit form i spänningen mellan biblioteket och bibliotekarien som verksamhetens överordnade princip samt att det är skillnad mellan att vara biblioteksanvändare och bibliotekarieanvändare i samhället. En ytterligare slutsats är att barnbiblioteket har tagit form utifrån idéer hämtade från profession snarare än från politik.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2022. p. 361
Series
Skrifter från Valfrid, ISSN 1103-6990 ; 74
Keywords
barnbibliotek, idéanalys, idealtyper, institution, institutionell förändring, idéer, kulturpolitik, barnbibliotekarier, biblioteksanvändare, bibliotekarieanvändare, barnbibliotekarier, biblioteksanvändare, bibliotekarieanvändare
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-27166 (URN)978-91-983397-7-2 (ISBN)978-91-983397-6-5 (ISBN)
Public defence
2022-04-08, C 203, Högskolan i Borås,, Allégatan 1, Borås, 13:00 (Swedish)
Supervisors
Available from: 2022-03-18 Created: 2022-01-11 Last updated: 2022-02-22Bibliographically approved
Wallin, B., Michnik, K. & Eriksson, C. (2020). Lydbogsbrugere og folkebibliotek. Passage (83)
Open this publication in new window or tab >>Lydbogsbrugere og folkebibliotek
2020 (Danish)In: Passage, ISSN 0901-8883, E-ISSN 1904-7797, no 83Article in journal (Refereed) Published
Abstract [da]

Anvendelsen af lydbøger er steget kraftigt i de seneste år, og lydbøger bliver også i stigende grad udbudt til udlån på folkebibliotekerne. Derfor er det et højtaktuelt spørgsmål i biblioteksverdenen, hvordan lydbøger og digitale bøger generelt på-virker bibliotekernes virke og beholdning. Bibliotekerne satser på digitale projek-ter, som har til formål at fremme almindelige menneskers deltagelse i en digital mediekultur. Et skridt i denne retning er at lade digitale medier indgå i folke-bibliotekernes beholdning i form af e-bøger, film og lydbøger (jf. Norberg; Nowé Hedvall, Lindberg, Michnik & Ögland). Den trykte bog har hidtil haft en central position i folkebibliotekernes historie (Carlsson) og folkebiblioteker bliver oftest stærkt associeret med dette format (Kann-Christensen & Andersen): Bibliotek betyder netop bogsamling. Samtidig har folkebiblioteket historisk set også stil-let dokumenter i andre formater til rådighed (Shera). I kraft af den teknologi-ske udvikling er forskellige medieformer blevet inkluderet i de tjenester, som er tilgængelige på bibliotekerne (Preer; Hansson). Sammensætningen af det ma-teriale, som er tilgængeligt på bibliotekerne, er således ikke statisk, men i stadig udvikling.

Place, publisher, year, edition, pages
Köpenhamn: , 2020
Keywords
Ljudböcker, folkbibliotek
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-23694 (URN)
Available from: 2020-08-18 Created: 2020-08-18 Last updated: 2021-08-01Bibliographically approved
Eriksson, C., Ögland, M. & Gunnarsson Lorenzen, D. (2020). Uppsprickande molnighet – nyanser av grått på bibliotek. In: Ulrika Andersson, Anders Carlander och Patrik Öhberg (Ed.), Regntunga skyar: SOM-antologi nr. 76, den nationella SOM-undersökningen (pp. 159-170). Göteborg: SOM-institutet
Open this publication in new window or tab >>Uppsprickande molnighet – nyanser av grått på bibliotek
2020 (Swedish)In: Regntunga skyar: SOM-antologi nr. 76, den nationella SOM-undersökningen / [ed] Ulrika Andersson, Anders Carlander och Patrik Öhberg, Göteborg: SOM-institutet , 2020, p. 159-170Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Under det gångna året har bibliotek särskilt grundligt diskuterats på olika håll i biblioteks-Sverige. Upprinnelsen till diskussionen är det förslag till nationell biblioteksstrategi som presenterats under året. Många olika intressen skall bevakas inom ramen för denna biblioteksstrategi och i detta kapitel uppmärksammas några av dem som biblioteken har betydelse för. Vi ägnar först intresse åt bibliotekens höglitare och därefter åt bibliotekens besökare. Ifråga om besökare så besöker boende i glesbygd bibliotek mest sällan, och lågutbildade mindre än högutbildade. Bland biblioteksbesökare finns alla åldrar representerade, och yngre visar sig besöka bibliotek mer än vad äldre gör. Avslutningsvis tar vi fasta på äldre på bibliotek, både som litare och som besökare.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: SOM-institutet, 2020
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-24022 (URN)
Available from: 2020-11-10 Created: 2020-11-10 Last updated: 2020-11-10
Eriksson, C. & Michnik, K. (2019). Allas bibliotek? (74ed.). In: Storm och stiltje: (pp. 301-320). Göteborg: SOM-institutet
Open this publication in new window or tab >>Allas bibliotek?
2019 (Swedish)In: Storm och stiltje, Göteborg: SOM-institutet , 2019, 74, p. 301-320Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Samhällsutvecklingen rullar på men bibliotek bestå ..? I år läggs för första gången en nationell svensk biblioteksstrategi fram för riksdagen. För vem har detta betydelse, och på vilket sätt? Enligt 2018 års SOM-data fortsätter den svenska allmänheten besöka bibliotek i relativt oförändrad grad. Likaså bedöms förtroendet för bibliotek vara fortsatt högt. Precis som tidigare år syns ett samband mellan biblioteksbesök och internetanvändning, men sambandet ser olika ut beroende på vad användaren gör på internet. Samtidigt visar tidigare studier att olika grupper använder bibliotek i olika stor utsträckning beroende på ålder, utbildningsgrad och boendeort. I detta SOMkapitel riktar vi fokus mot bibliotekens användare men vi ser bortom de variabler som vanligtvis brukar inkluderas – vilka är användarna bortom sin ålder, utbildningsgrad och boendeort? Vilka aktiviteter ägnar de sig åt? Vilka politiska preferenser har de? Och vilken inställning har de till sin omgivning?

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: SOM-institutet, 2019 Edition: 74
Keywords
folkbibliotek, public library
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-21619 (URN)
Available from: 2019-08-16 Created: 2019-08-16 Last updated: 2019-08-26Bibliographically approved
Eriksson, C. & Michnik, K. (2018). Biblioteket på samhälleberget (1ed.). In: Ulrika Andersson, Anders Carlander, Elina Lindgren, Maria Oskarson (Ed.), Sprickor i fasaden: SOM-undersökningen 2017 (pp. 233-247). Göteborg: Göteborgs universitet
Open this publication in new window or tab >>Biblioteket på samhälleberget
2018 (Swedish)In: Sprickor i fasaden: SOM-undersökningen 2017 / [ed] Ulrika Andersson, Anders Carlander, Elina Lindgren, Maria Oskarson, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018, 1, p. 233-247Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Göteborgs universitet, 2018 Edition: 1
Series
SOM-rapport, ISSN 0284-4788 ; 72
National Category
Social Sciences
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15421 (URN)
Available from: 2019-08-16 Created: 2019-08-16 Last updated: 2019-08-26Bibliographically approved
Eriksson, C. & Michnik, K. (2018). Ökar internetanvändning oddsen för folkbiblioteksanvändning?. In: Mötesplats Profession – Forskning hölls på Linnéuniversitetet i Växjö 22–23 oktober 2018: . Paper presented at Mötesplats Profession – Forskning hölls på Linnéuniversitetet i Växjö, 22–23 oktober, 2018. Växjö: Mötesplats Profession
Open this publication in new window or tab >>Ökar internetanvändning oddsen för folkbiblioteksanvändning?
2018 (Swedish)In: Mötesplats Profession – Forskning hölls på Linnéuniversitetet i Växjö 22–23 oktober 2018, Växjö: Mötesplats Profession , 2018Conference paper, Published paper (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Mötesplats Profession, 2018
National Category
Social Sciences
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15422 (URN)
Conference
Mötesplats Profession – Forskning hölls på Linnéuniversitetet i Växjö, 22–23 oktober, 2018
Available from: 2019-08-16 Created: 2019-08-16 Last updated: 2019-08-26Bibliographically approved
Eriksson, C. (2014). "Children's culture" in national cultural policy initiatives: for, with or by...? A comparison between Sweden, Norway and England. In: : . Paper presented at 8th International Conference on Cultural Policy, Hildesheim, Germany, 9-12 September 2014. Department of Cultural Policy of the University of Hildesheim
Open this publication in new window or tab >>"Children's culture" in national cultural policy initiatives: for, with or by...? A comparison between Sweden, Norway and England
2014 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The aim of this study is to create knowledge on national cultural policies directed at children. The research questions are about standpoints and arguments in national cultural policies directed at children in Sweden, Norway and England, and identified similarities and differences among these standpoints. The focus is on rhetorics of national cultural policy. A comparative method is applied and the empirical material consists of a small selection of governmental documents. The analysis reveals some variations in standpoints and arguments on national cultural policies directed at children. One example is different approaches to national identity in the documents; in this respect Sweden differs from both other Nordic countries and from England in not claiming any national identity. The approaches to childhood are also different according to the empirical documents. Finally policy for children’s culture as politics of recognition is shortly discussed.

Place, publisher, year, edition, pages
Department of Cultural Policy of the University of Hildesheim, 2014
Keywords
comparative study, national level, Nordic cultural policy, children’s culture
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-7260 (URN)2320/14427 (Local ID)2320/14427 (Archive number)2320/14427 (OAI)
Conference
8th International Conference on Cultural Policy, Hildesheim, Germany, 9-12 September 2014
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22 Last updated: 2017-02-20Bibliographically approved
Michnik, K. & Eriksson, C. (2014). Non-traditional library collections: in digital and other worlds. Interlending & document supply, 42(4), 165-170
Open this publication in new window or tab >>Non-traditional library collections: in digital and other worlds
2014 (English)In: Interlending & document supply, ISSN 0264-1615, E-ISSN 1758-5848, Vol. 42, no 4, p. 165-170Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose. The purpose of this article is to study how public libraries argue for the inclusion of non-traditional library collections and to identify public library objectives related to these collections. Design/methodology/approach. The data was collected through a Web survey which was sent to public library managers in all Swedish municipalities. Data were analyzed using a model in which public library practices are divided into three categories relating to the public library’s goals, activities and tools. Findings. Three different main arguments are used to support the introduction of non-traditional collections: as a contribution to public library goals or activities to attract non-users and as the result of external requests or needs. Through analysis of the survey results, the public library’s common goal, a socially sustainable society, was identified. Other library goals identified were an environmentally sustainable society and an improved library. Practical implications. The results may inspire practitioners to reflect upon how non-traditional collections are related to library goals and activities and what consequences their inclusion may have for the library. For example, if non-traditional collections are used only to attract new users, there is a risk of creating expectations that the library cannot live up to. Originality/value. Today, focus is placed on the conditions for public libraries in the digital world. It is easy to overlook the importance of non-traditional library collections, and the role they fulfill. This article draws attention to these collections and their possible consequences for public libraries.

Place, publisher, year, edition, pages
Emerald Group Publishing Limited, 2014
Keywords
public libraries, folkbibliotek, biblioteksbestånd
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-1954 (URN)10.1108/ILDS-09-2014-0043 (DOI)2320/14415 (Local ID)2320/14415 (Archive number)2320/14415 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2017-12-12Bibliographically approved
Eriksson, C. (2013). Barnbibliotek som kulturpolitik: en forskningsöversikt. Paper presented at Nordic Conference on Cultural Policy Research, Köpenhamn 14-16 augusti 2013. Paper presented at Nordic Conference on Cultural Policy Research, Köpenhamn 14-16 augusti 2013.
Open this publication in new window or tab >>Barnbibliotek som kulturpolitik: en forskningsöversikt
2013 (Swedish)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-7133 (URN)2320/13260 (Local ID)2320/13260 (Archive number)2320/13260 (OAI)
Conference
Nordic Conference on Cultural Policy Research, Köpenhamn 14-16 augusti 2013
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22
Michnik, K., Eriksson, C. & Nordeborg, Y. (2013). The public library user and the charter tourist: two travellers, one analogy. Information research, 18(3)
Open this publication in new window or tab >>The public library user and the charter tourist: two travellers, one analogy
2013 (English)In: Information research, E-ISSN 1368-1613, Vol. 18, no 3Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Introduction. A new theoretical model, relevant to library and information science, is implemented in this paper. The aim of this study is to contribute to the theoretical concepts of library and information science by introducing an ethnological model developed for investigating charter tourist styles thereby increasing our knowledge of users' approaches to public libraries. Method. This is an empirically grounded study. One hundred and eighty-two library visitors were interviewed at Swedish public libraries during 2011. Analysis. Both quantitative and qualitative content analysis were used in the treatment of the empirical data. Results. The paper is divided into three parts. The first part introduces the ethnological model. The second part presents the application of the model on the empirical data. The third part identifies possible research questions concerning public library user approaches. Conclusions. This study shows that it is fruitful to apply a travel analogy for mapping user approaches to public libraries. Five public library user approaches are identified. The application can be used as a tool in order to discuss priorities in public library activities.

Place, publisher, year, edition, pages
University of Sheffield: Department of Information Studies, 2013
Keywords
public libraries, user studies
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-1751 (URN)000329310400013 ()2320/13203 (Local ID)2320/13203 (Archive number)2320/13203 (OAI)
Note

It is included in the proceedings of the Eighth International Conference on Conceptions of Library and Information Science, Copenhagen, Denmark, 19-22 August, 2013

Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2022-02-10Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1703-881x

Search in DiVA

Show all publications