Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Thång, P-O
Publications (7 of 7) Show all publications
Thång, P.-O. (2013). Holistic Learning in a World in Continuous Transition. International Journal of Applied Ethics, 1(2012-2013)
Open this publication in new window or tab >>Holistic Learning in a World in Continuous Transition
2013 (English)In: International Journal of Applied Ethics, ISSN 2321-2497, Vol. 1, no 2012-2013Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Ramanujan College, University of Delhi, 2013
National Category
Pedagogy
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-2057 (URN)2320/14722 (Local ID)2320/14722 (Archive number)2320/14722 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2017-01-24Bibliographically approved
Thång, P.-O. (2013). Hållbara förutsättningar för vuxnas lärande. Centrum för yrkeskunnande och Västra Götalandsregionen
Open this publication in new window or tab >>Hållbara förutsättningar för vuxnas lärande
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Europeiska socialfonden (ESF) har finansierat Temagrupp A&O, Arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet. A&O är en av fem temagrupper med uppgift att samla erfarenheter och resultat från socialfondsprojekt genom analyser, systematisering samt insatser för spridning och strategisk påverkan. Uppdraget för A&O är att synliggöra erfarenheter från socialfondsprojekt i syfte att bistå myndigheter, fackliga organisationer, företag och andra intressenter att fatta beslut som understödjer en arbetsmarknad i förändring.

Place, publisher, year, edition, pages
Centrum för yrkeskunnande och Västra Götalandsregionen, 2013
National Category
Pedagogy
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-8218 (URN)2320/12952 (Local ID)2320/12952 (Archive number)2320/12952 (OAI)
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22
Thång, P.-O. (2013). Nya former för rekrytering av yrkeslärare. Rapport Centrum för yrkeskunnande och Västra Götalandsregionen
Open this publication in new window or tab >>Nya former för rekrytering av yrkeslärare
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Rapport Centrum för yrkeskunnande och Västra Götalandsregionen, 2013
National Category
Pedagogy
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4599 (URN)2320/12936 (Local ID)2320/12936 (Archive number)2320/12936 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2018-02-06Bibliographically approved
Wärvik, G.-B. & Thång, P.-O. (2013). Nygamla ideal för yrkesinriktad vuxenutbildning. In: A Fejes (Ed.), Lärandets mångfald. Om vuxenpedagogik och folkbildning: . Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Nygamla ideal för yrkesinriktad vuxenutbildning
2013 (Swedish)In: Lärandets mångfald. Om vuxenpedagogik och folkbildning / [ed] A Fejes, Studentlitteratur , 2013Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur, 2013
National Category
Pedagogy
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-8219 (URN)2320/12953 (Local ID)2320/12953 (Archive number)2320/12953 (OAI)
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22 Last updated: 2017-10-26Bibliographically approved
Thång, P.-O. (2013). Yrkespedagogisk forskning i vardande. Differentieringens Janusansikte - En antologi
Open this publication in new window or tab >>Yrkespedagogisk forskning i vardande
2013 (Swedish)In: Differentieringens Janusansikte - En antologi, ISSN 0436-1121Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, 2013
National Category
Pedagogy
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-8220 (URN)2320/13011 (Local ID)2320/13011 (Archive number)2320/13011 (OAI)
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22 Last updated: 2017-11-02Bibliographically approved
Ehlers, S., Larsen, A., Geiger, T., Thång, P.-O. & Wärvik, G.-B. (2012). Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande. Köpenhamn: Nordiska Ministerrådet
Open this publication in new window or tab >>Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande
Show others...
2012 (Danish)Report (Other academic)
Abstract [da]

I tråd med Lissabonstrategien er det de nordiske landes mål, at øge befolkningernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse, særligt blandt kortuddannede og tosprogede. Det er baggrunden for undersøgelsen af landenes kompetencepolitiske indsatser til fremme af livslang læring for alle. Undersøgelsen fokuserer på samarbejdet mellem myndigheder og arbejdsmarkedets parter, samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder, samt indsatser for at styrke voksnes nøglekompetencer. De nordiske strategier for livslang læring har flere fællestræk, herunder: • samarbejde mellem de uddannelses- og de arbejdsmarkedspolitiske myndigheder • øget fokus på realkompetencer, vejledning og rådgivning • tendens til mere offentlig regulering og frivillig koordinering Rapporten afsluttes med anbefalinger til opfølgende arbejde og til videre analyser på området.

Place, publisher, year, edition, pages
Köpenhamn: Nordiska Ministerrådet, 2012. p. 127
National Category
Pedagogy
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-8216 (URN)2320/12949 (Local ID)978-92-893-2277-5 (ISBN)2320/12949 (Archive number)2320/12949 (OAI)
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22
Thång, P.-O. & Larson, M. (2010). Integration genom vuxenutbilding och vidareutbildning: Landrapport Sverige. Nordiska Ministerrådet Köpenhamn
Open this publication in new window or tab >>Integration genom vuxenutbilding och vidareutbildning: Landrapport Sverige
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Sverige har sedan 1960-talet varit ett invandringsland. Av befolkningen är idag cirka 15 % födda i annat land. Andelen av befolkningen som är utlands-födda är i nivå med länder som USA och Tyskland. Andelen är inte bara betydligt högre än i övriga Nordiska länder, utan också högre än länder som Nederländerna, Frankrike och Storbritannien (RiR 2008:13).1 Utrikes födda beräknas utgöra en dryg fjärdedel av arbetskraftsreserven i Sverige. Under senare år har olika insatser genomförts med avsikt att öka arbetskraftsdelta-gandet.

Place, publisher, year, edition, pages
Nordiska Ministerrådet Köpenhamn, 2010
Series
TemaNord, ISSN 0908-6692 ; 2010:565
National Category
Pedagogy
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-8215 (URN)2320/12958 (Local ID)978-92-893-2095-5 (ISBN)2320/12958 (Archive number)2320/12958 (OAI)
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22

Search in DiVA

Show all publications