Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Liff, Roy
Publications (7 of 7) Show all publications
Liff, R., Nowé Hedvall, K. & Solli, R. (2018). Offentliga utförarstyrelsers bidrag till strategiutveckling. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Offentliga utförarstyrelsers bidrag till strategiutveckling
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2018
Series
Rapport i serien Styrning, Organisation och Ledning. ; 2018:1
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15024 (URN)978-91-87525-97-1 (ISBN)
Available from: 2018-08-27 Created: 2018-08-27 Last updated: 2018-08-27Bibliographically approved
Liff, R. & Nowé Hedvall, K. (2017). Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda specialistsjukhus - Arbetssätt och tidsinsats samt Presidiemodell. . Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda specialistsjukhus - Arbetssätt och tidsinsats samt Presidiemodell.
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2017
Series
Rapporter från projektet "Utvärdering av Västra Götalandsregionens politiska organisation" ; Delrapport 3.
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Library and Information Science; Business and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15027 (URN)
Funder
Region Västra Götaland
Available from: 2018-08-27 Created: 2018-08-27 Last updated: 2018-08-27Bibliographically approved
Liff, R. & Nowé Hedvall, K. (2017). Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda specialistsjukhus - Bakgrund, förväntningar och syn på uppdraget samt Relation till tjänstemännen.. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda specialistsjukhus - Bakgrund, förväntningar och syn på uppdraget samt Relation till tjänstemännen.
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2017
Series
Rapporter från projektet "Utvärdering av Västra Götalandsregionens politiska organisation" ; Delrapport 1
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Library and Information Science; Business and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15025 (URN)
Funder
Region Västra Götaland
Available from: 2018-08-27 Created: 2018-08-27 Last updated: 2018-08-27Bibliographically approved
Liff, R. & Nowé Hedvall, K. (2017). Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda specialistsjukhus - Inskolning och påverkansmöjligheter. Borås
Open this publication in new window or tab >>Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda specialistsjukhus - Inskolning och påverkansmöjligheter
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Borås: , 2017
Series
Rapporter från projektet "Utvärdering av Västra Götalandsregionens politiska organisation" ; Delrapport 2.
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Business and IT; Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15026 (URN)
Funder
Region Västra Götaland
Available from: 2018-08-27 Created: 2018-08-27 Last updated: 2018-08-27Bibliographically approved
Liff, R. & Nowé Hedvall, K. (2017). Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda specialistsjukhus - Politikers förberedelser och Tjänstemännens ärendeberedning.. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda specialistsjukhus - Politikers förberedelser och Tjänstemännens ärendeberedning.
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2017
Series
Rapporter från projektet "Utvärdering av Västra Götalandsregionens politiska organisation" ; Delrapport 4.
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Library and Information Science; Business and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15028 (URN)
Funder
Region Västra Götaland
Available from: 2018-08-27 Created: 2018-08-27 Last updated: 2018-08-27Bibliographically approved
Liff, R. (2015). Driver NPM-reformers oavsedda effekter 'byråkratiers' utveckling?. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Driver NPM-reformers oavsedda effekter 'byråkratiers' utveckling?
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I rapporten diskuteras vilka oavsedda konsekvenser som uppstår då en NPM-reform som prestationsbaserade löner införs för lärare i två kommuners skolor. Rektorer och tjänstemän inom kommunernas centrala personalavdelningar har intervjuats. De förväntade resultaten uppstod inte förrän efter tio år, då den nya lönesättningsproceduren anpassats till byråkratins formkrav och då nya kriterier som uppfattades som objektiva av berörda hade införts.

Det studerade fallen visar att de oväntade effekterna inte tas till intäkt för att avbryta reformen, utan tvärtom utgör en mekanism till att reformen till slut blir institutionaliserad inom ramen för en bestående byråkrati. I rapporten argumenteras för att det är NPM-reformens oavsedda effekter som driver byråkratins utveckling.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2015. p. 21
Series
Styrning, organisering och ledning ; 3
National Category
Business Administration
Research subject
Bussiness and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-8571 (URN)978-91-87525-83-4 (ISBN)
Available from: 2016-01-15 Created: 2016-01-15 Last updated: 2017-05-02Bibliographically approved
Liff, R. (2015). Moderna reformer i offentlig sektor: Misslyckande och succé!. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Moderna reformer i offentlig sektor: Misslyckande och succé!
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I rapporten diskuteras vad som kännetecknat många av de reformer som genomförts i den offentliga sektorn under de senaste tre decennierna, och som betecknas med samlingsnamnet New Public Management reformer (NPM-reformer). Dessa reformer har införts efter den privata sektorns styrprinciper som ideal. Det primära syftet har varit att öka den offentliga sektorns kundorientering och dess kostnadseffektivitet. Vid införandet av reformerna har inte minst det managerialistiska synsätt som ledningen företrätt fått en problematisk relation till den styrlogik som professioner tillämpar. Reformerna har ofta mött motstånd som tagit sig olika uttryck och som lett till oavsedda effekter. Drivkrafter bakom reformernas införande har varit både politiker som velat förbättra den offentliga sektorns effektivitet och också velat öka dess legitimitetgenom att påvisa att moderna styrprinciper tillämpas. I de flesta forskningsrapporter om NPM framkommer en stark kritik mot reformer som har tilltro till rationalitet och företagsideal och som anses vara dåligt anpassade till den kontext de implementeras i och att de överhuvudtaget anses vara dåligt genomtänkta. I föreliggande rapport redovisas denna kritik men också en modererande positiv tolkning till vad NPM-reformer kan ha inneburit för den offentliga sektorn som ett svar på den frågan många forskare ställt; hur kan NPM- reformerandet få fortgå med sina få påvisade positiva effekter och många negativa och oförutsedda effekter.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2015. p. 20
Series
Styrning, Organisering och Ledning ; 2
National Category
Business Administration
Research subject
Bussiness and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-8569 (URN)978-91-87525-82-7 (ISBN)
Available from: 2016-01-15 Created: 2016-01-15 Last updated: 2016-01-15Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications