Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 91) Show all publications
Campbell, C. (2018). Afterword (2ed.). In: The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism: (pp. 339-351). Cham: Palgrave Macmillan
Open this publication in new window or tab >>Afterword
2018 (English)In: The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism, Cham: Palgrave Macmillan, 2018, 2, p. 339-351Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Cham: Palgrave Macmillan, 2018 Edition: 2
National Category
Cultural Studies
Research subject
Business and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15230 (URN)10.1007/978-3-319-79066-4 (DOI)9783319790664 (ISBN)
Available from: 2018-10-23 Created: 2018-10-23 Last updated: 2018-10-23Bibliographically approved
Ekström, K. M. & Gianneschi, M. (2017). Brands, consumer choice and decision-making. In: Jon Bertilsson and Veronica Tarnovskaya (Ed.), Brand Theories: A multi-perspective approach to brands and branding (pp. 145-164). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Brands, consumer choice and decision-making
2017 (English)In: Brand Theories: A multi-perspective approach to brands and branding / [ed] Jon Bertilsson and Veronica Tarnovskaya, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 145-164Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2017
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13625 (URN)9789144116242 (ISBN)
Available from: 2018-02-07 Created: 2018-02-07 Last updated: 2018-04-30Bibliographically approved
Ekström, K. M., Ottosson, M. & Parment, A. (2017). Consumer behaviour: Classical and contemporary perspectives. Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Consumer behaviour: Classical and contemporary perspectives
2017 (English)Book (Other academic)
Alternative title[sv]
Konsumentbeteende : Klassiska & samtida perspektiv
Abstract [en]

Consumer Behavior: Classical and Contemporary Perspectives provides a basic understanding of the subject of consumer behavior. A better understanding in terms of why and how people consume is particularly relevant in today’s society since consumption has become an increasingly important part of people’s lives.

This book differs from most previous textbooks by describing the subject of consumer behavior based on two comprehensive theoretical fields: theories concerning consumer psychology and decision-making, and theories concerning consumer culture and practices. These two perspectives complement one another and contribute to a better understanding of the complexity of consumption. Furthermore, the book has a sustainability perspective. The impact of consumption on the environment is important to highlight, not least with regard to future generations. The book also has a consumer perspective in that the consumer is not seen as a passive recipient of offers, but rather as an active actor who must be given the opportunity to make his or her voice heard. A better understanding of consumers’ different living conditions and the situations they encounter will give companies and other organizations a better chance to reach out to consumers and meet their needs.

Consumer Behavior is also available in Swedish, published byStudentlitteratur.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2017. p. 310
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13623 (URN)9789144116815 (ISBN)
Available from: 2018-02-07 Created: 2018-02-07 Last updated: 2018-04-20Bibliographically approved
Ekström, K. M., Ottosson, M. & Parment, A. (2017). Konsumentbeteende: Klassiska & samtida perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Konsumentbeteende: Klassiska & samtida perspektiv
2017 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Konsumentbeteende – klassiska och samtida perspektiv ges en grundläggande förståelse för ämnet konsumentbeteende. Kunskap om varför och på vilket sätt människor konsumerar är av intresse för flertalet samhällsaktörer, i synnerhet som konsumtion kommit att bli en allt viktigare del av människors liv.Boken skiljer sig från flertalet läroböcker genom att konsumentbeteendeämnet beskrivs utifrån två övergripande teoretiska fält: teorier om konsumentens psykologi och beslut samt teorier om konsumtionskultur och konsumtionspraktik. Dessa två teoretiska perspektiv kompletterar varandra och bidrar till en ökad förståelse för konsumtionens komplexitet. Boken har därutöver ett hållbarhetsperspektiv och ett konsumentperspektiv. Konsumtionens konsekvenser för miljön behöver uppmärksammas, inte minst med tanke på kommande generationer. Konsumenten ses inte som en passiv mottagare av erbjudanden, utan som en aktivt handlande aktör som måste ges möjlighet att göra sin röst hörd. En ökad förståelse för konsumenters olika livsvillkor och situationer de befinner sig i kan ge företag och andra organisationer bättre möjligheter att nå ut till konsumenter och tillgodose deras behov.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2017. p. 300
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13622 (URN)9789144103785 (ISBN)
Available from: 2018-02-07 Created: 2018-02-07 Last updated: 2018-02-28Bibliographically approved
Ekström, K. M. & Hjort, T. (2017). Sociala medier ökar trycket att konsumera. Svenska Dagbladet
Open this publication in new window or tab >>Sociala medier ökar trycket att konsumera
2017 (Swedish)In: Svenska DagbladetArticle in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13626 (URN)
Note

Debattartikel, 23 september 2017

Available from: 2018-02-07 Created: 2018-02-07 Last updated: 2018-04-20Bibliographically approved
Ekström, K. M. & Jönsson, H. (2016). Matturismen kan ge landsbygden ett lyft. Svenska dagbladet
Open this publication in new window or tab >>Matturismen kan ge landsbygden ett lyft
2016 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, pages
Svenska dagbladet, 2016
National Category
Economics and Business Other Humanities
Research subject
Bussiness and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-11717 (URN)
Funder
The R&D Fund of the Swedish Tourism & Hospitality Industry (BFUF)
Available from: 2017-01-09 Created: 2017-01-09 Last updated: 2017-01-10Bibliographically approved
Ekström, K. M. & Jönsson, H. (2016). På resa i matlandet. Stockholm: Carlsson Bokförlag
Open this publication in new window or tab >>På resa i matlandet
2016 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2016
National Category
Other Humanities Economics and Business
Research subject
Bussiness and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-11715 (URN)9789173317450 (ISBN)
Funder
The R&D Fund of the Swedish Tourism & Hospitality Industry (BFUF)
Available from: 2017-01-09 Created: 2017-01-09 Last updated: 2017-01-10Bibliographically approved
Ekström, K. M. & Lagerbielke, E. (2016). The importance of intuition; Trusting feelings as well as facts for creating new design as well as new insight. In: : . Paper presented at 1st Granqvist Culinary Arts and Meal Science Symposium, Örebro, March 18, 2016.
Open this publication in new window or tab >>The importance of intuition; Trusting feelings as well as facts for creating new design as well as new insight
2016 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Arts Economics and Business
Research subject
Bussiness and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-11718 (URN)
Conference
1st Granqvist Culinary Arts and Meal Science Symposium, Örebro, March 18, 2016
Available from: 2017-01-09 Created: 2017-01-09 Last updated: 2017-01-10Bibliographically approved
Ekström, K. M. (2016). The Multi-Cultural Food Market: grocery stores approaching foreign-born consumers in Sweden. In: Benedetta Cappellini, David Marshall and Elizabeth Parsons (Ed.), The Practice of the Meal: Food, Families and the Market Place. Routledge
Open this publication in new window or tab >>The Multi-Cultural Food Market: grocery stores approaching foreign-born consumers in Sweden
2016 (English)In: The Practice of the Meal: Food, Families and the Market Place / [ed] Benedetta Cappellini, David Marshall and Elizabeth Parsons, Routledge, 2016Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2016
National Category
Economics and Business
Research subject
Business and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-11716 (URN)10.4324/9781315745558 (DOI)2-s2.0-84978640660 (Scopus ID)978-1-138-81768-5 (ISBN)
Funder
Swedish Retail and Wholesale Development Council
Available from: 2017-01-09 Created: 2017-01-09 Last updated: 2018-11-30Bibliographically approved
Ekström, K. M. (2015). Case study: micro-meso-level theory: consumer socialization and consumption of clothes. In: Linda Brennan, Wayne Binney, Torgeir Watne, Lukas Parker (Ed.), Social Marketing and Behaviour Change; Models, Theory and Applications: . Edward Elgar Pub
Open this publication in new window or tab >>Case study: micro-meso-level theory: consumer socialization and consumption of clothes
2015 (English)In: Social Marketing and Behaviour Change; Models, Theory and Applications / [ed] Linda Brennan, Wayne Binney, Torgeir Watne, Lukas Parker, Edward Elgar Pub , 2015Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Edward Elgar Pub, 2015
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Business and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-5245 (URN)10.4337/9781782548157.00025 (DOI)2-s2.0-84958107448 (Scopus ID)2320/14684 (Local ID)9781782548140 (ISBN)1782548149 (ISBN)2320/14684 (Archive number)2320/14684 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2018-11-28Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0969-7628

Search in DiVA

Show all publications