Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Kolback, Kerstin
Publications (9 of 9) Show all publications
Kolback, K. (2015). Bruk av det lokala i skolans historieundervisning. In: Anngerd Lönn Svensson (Ed.), Kultur för sinnlig kunskap: (pp. 37-40). Borås: De sju häradernas kulturhistoriska förening
Open this publication in new window or tab >>Bruk av det lokala i skolans historieundervisning
2015 (Swedish)In: Kultur för sinnlig kunskap / [ed] Anngerd Lönn Svensson, Borås: De sju häradernas kulturhistoriska förening , 2015, p. 37-40Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Borås: De sju häradernas kulturhistoriska förening, 2015
Series
Från Borås och de sju häraderna, ISSN 0347-2477 ; 54
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-8778 (URN)
Available from: 2016-02-05 Created: 2016-02-05 Last updated: 2016-02-05Bibliographically approved
Norlund, A., Dimenäs, J., Kolback, K. & Wede, C. (2013). ”En trygg och framgångsrik skola”: Pedagogiska övertygelser i fyra landsortsskolor.. Utbildning och Demokrati, 22(2), 81-104
Open this publication in new window or tab >>”En trygg och framgångsrik skola”: Pedagogiska övertygelser i fyra landsortsskolor.
2013 (Swedish)In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 22, no 2, p. 81-104Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

"A SAFE AND SUCCESSFUL SCHOOL" - PEDAGOGICAL BELIEFS IN FOUR RURAL SCHOOLS. This article is based on empirical material, collected within a school development project. The project involves four secondary schools located in manufacturing and non-academically oriented Swedish municipalities. More specifically, the material consists of teachers’ written reactions in relation to certain activities, as well as of field notes from seminars and municipal reports. Certain convictions appearing from the involved teachers and school directions are analysed according to pedagogic discourses identified in Basil Bernstein’s theory of sociology of education. There are two parallel aims of the article; first, to shed light on contemporary prevailing pedagogical convictions (primarily in schools similar to our selection) and second, to make specifications of an analytic tool intended for categorisations of pedagogical convictions. Referring to the first aim, our results point towards the fact that certain discourses are more dominant than others, all of which based on beliefs that naturalise differences between pupils. Grounded in this picture, the authors discuss possible consequences for pupils who, due to their social background, run the risk of being less familiar with what is expected from school as an institution.

Place, publisher, year, edition, pages
Örebro universitet, 2013
Keywords
local pedagogic identities, Bernstein, pedagogic discourse analysis, school development project
National Category
Pedagogy
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-1641 (URN)2320/12855 (Local ID)2320/12855 (Archive number)2320/12855 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Norlund, A., Dimenäs, J., Kolback, K. & Wede, C. (2012). Ledarskap i undervisning och bedömning. In: Gunnar Berg, Frank Sundh, Christer Wede (Ed.), Lärare som ledare - i och utanför klassrummet: (pp. 166-172). Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Ledarskap i undervisning och bedömning
2012 (Swedish)In: Lärare som ledare - i och utanför klassrummet / [ed] Gunnar Berg, Frank Sundh, Christer Wede, Studentlitteratur , 2012, p. 166-172Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur, 2012
National Category
Information Studies Social Sciences
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-5082 (URN)2320/11714 (Local ID)978-91-44-07545-7 (ISBN)2320/11714 (Archive number)2320/11714 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2017-11-27Bibliographically approved
Dimenäs, J., Kolback, K. & Wede, C. (2011). Assessment Cultures in four Swedish Secondary Schools. In: : . Paper presented at Paper presented at the NERA conference in Jyväskylä, March 10-11.
Open this publication in new window or tab >>Assessment Cultures in four Swedish Secondary Schools
2011 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Pedagogy
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-6671 (URN)2320/9755 (Local ID)2320/9755 (Archive number)2320/9755 (OAI)
Conference
Paper presented at the NERA conference in Jyväskylä, March 10-11
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22 Last updated: 2016-11-18Bibliographically approved
Dimenäs, J., Kolback, K., Norlund, A. & Wede, C. (2011). Hur lärare och lärarstuderande kommunicerar relationen mellan värdefrågor och ämnesspecifikt innehåll under verksamhetsförlagd utbildning. Paper presented at Paper presenterat vid konferensen Perspektiv på verksamhetsintegrerat lärande, Skövde, december 08-09. Paper presented at Paper presenterat vid konferensen Perspektiv på verksamhetsintegrerat lärande, Skövde, december 08-09.
Open this publication in new window or tab >>Hur lärare och lärarstuderande kommunicerar relationen mellan värdefrågor och ämnesspecifikt innehåll under verksamhetsförlagd utbildning
2011 (Swedish)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Pedagogy
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-6672 (URN)2320/9794 (Local ID)2320/9794 (Archive number)2320/9794 (OAI)
Conference
Paper presenterat vid konferensen Perspektiv på verksamhetsintegrerat lärande, Skövde, december 08-09
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22
Bergnell, A., Cronqvist, M., Fihn, G., Kolback, K., Pokka, H., Welin Mod, A. & Zimmerman, F. (2011). Lärarutbildning och vetenskaplighet. Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik
Open this publication in new window or tab >>Lärarutbildning och vetenskaplighet
Show others...
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

[...]Lärarutbildningen vid Högskolan i Borås har alltså bedömts hålla hög kvalitet. Ett skäl till detta framgår av Högskoleverkets motiveringar och handlar om en god balans mellan vetenskaplig och professionsbaserad kompetens bland lärar-utbildarna. I den här rapporten ges ett smakprov på områden där enskilda lärare vid institutionen har fördjupade kunskaper och intressen. Utgångspunkten för artiklarna är texter skrivna inom ramen för en kurs, Lärarutbildning och veten-skaplighet, läsåret 2008-09. De sju artiklarna behandlar på olika sätt och med olika utgångspunkter och tillämpningar, relationen mellan teori och praktik, just den fråga som har varit, är och ständigt kommer att vara lärarutbildningens kärnfråga.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik, 2011
Series
Rapport från Institutionen för pedagogik, ISSN 1404-0913 ; 2
Keywords
professionsvetenskap, Pedagogik, lärarutbildning
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4506 (URN)2320/9070 (Local ID)978-91-85659-74-6 (ISBN)2320/9070 (Archive number)2320/9070 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17
Kolback, K. (2011). Vad hände sedan? Tankar kring nyblivna lärares erfarenheter. Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Vad hände sedan? Tankar kring nyblivna lärares erfarenheter
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Jag har valt att titta närmare på relationen teori och praktik i lärarutbildningar, dels eftersom en koppling mellan begreppen i min egen utbildning fungerade dåligt och dels eftersom det, enligt min uppfattning, i många fall fortfarande finns brister i detta avseende. Det finns en del skrivet om just dessa svårigheter. En brist som tas upp är att lärarutbildare från akademin vill att studenterna själva skall kunna koppla samman teori och praktik, medan studenterna gärna vill få exempel på hur man kan göra detta. En annan är att det ibland skiljer väldigt mycket mellan de ideal som lärarutbildningarna förmedlar och den praktik studenterna möter under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås, 2011. p. 42-54
Series
Rapport från Institutionen för pedagogik, ISSN 1404-0913 ; 2
Keywords
professionsvetenskap, Pedagogik, lärarutbildning
National Category
Pedagogy
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4505 (URN)2320/9444 (Local ID)978-91-85659-74-6 (ISBN)2320/9444 (Archive number)2320/9444 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2017-11-16Bibliographically approved
Dimenäs, J., Kolback, K., Norlund, A. & Wede, C. (2010). Relationen mellan ämnesinnehåll och moralfrågor och dess betydelse vid bedömning.. Paper presented at Ökat tryck på bedömning och dokumentation. Nationella forskarskolan i bedömning, Stockholm, Sverige.. Paper presented at Ökat tryck på bedömning och dokumentation. Nationella forskarskolan i bedömning, Stockholm, Sverige..
Open this publication in new window or tab >>Relationen mellan ämnesinnehåll och moralfrågor och dess betydelse vid bedömning.
2010 (Swedish)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-6424 (URN)2320/7072 (Local ID)2320/7072 (Archive number)2320/7072 (OAI)
Conference
Ökat tryck på bedömning och dokumentation. Nationella forskarskolan i bedömning, Stockholm, Sverige.
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22
Dimenäs, J., Kolback, K., Norlund, A. & Wede, C. (2009). Bedömning för lärande: för Skola 2011. Paper presented at Paper presenterat vid nationella forskarskolans konferens i pedagogisk bedömning 20-22/10 2009. Paper presented at Paper presenterat vid nationella forskarskolans konferens i pedagogisk bedömning 20-22/10 2009.
Open this publication in new window or tab >>Bedömning för lärande: för Skola 2011
2009 (Swedish)Conference paper, Published paper (Refereed)
Keywords
klassifikation, kvalificering, survival words, bedömning, lärande, diskurser, inramning
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-6218 (URN)2320/5561 (Local ID)2320/5561 (Archive number)2320/5561 (OAI)
Conference
Paper presenterat vid nationella forskarskolans konferens i pedagogisk bedömning 20-22/10 2009
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22
Organisations

Search in DiVA

Show all publications