Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Sigrén, Peter
Publications (10 of 41) Show all publications
Sigrén, P. (2020). Kvalitet inom högre utbildning: Hur upplever studenter kvaliteten på sin utbildning?. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Kvalitet inom högre utbildning: Hur upplever studenter kvaliteten på sin utbildning?
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Före­liggande rapport redovisar resultat från fem studentbarometrar utförda mellan år 2015 och 2019. Syftet med dessa studier är att doku­mentera och förankra, upplevda av studenter, kvalitetsdimensioner inom lärosätets utbildnings­verksam­heter. 30 670 studenter haft möjlighet att besvara två webbaserade frågeformulär. Fördelningen mellan dessa enkäter är 15 335 studenter (2015-2019) per enkät. 4 761 studenter har besvarat enkät 1 och 2 661 har besvarat enkät 2. Ett antal index har utkristallise­rats som mäter studenters upplevda kvalitet inom områden som hör en högsko­le­utbildning till. Föreliggande studie redovisar åtta kvalitetsindex, två index som mäter djup- och ytinlärnings­strategier, ett index som mäter stress, ett index som mäter studenters renommé för utbildningen samt ett Nöjd Student Index (NSI). Övriga områden som redovisas är hållbar utveckling, lika villkor samt högskolans biblioteksverksamhet.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2020. p. 130
Series
Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås, ISSN 1400-0253 ; 2020:3
Keywords
högre utbildning, kvalitetsutvärdering, kvalitetsarbete, studentupplevelse, studentbarometer, EFA, CFA
National Category
Social Sciences Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-23187 (URN)978-91-88838-69-8 (ISBN)978-91-88838-70-4 (ISBN)
Available from: 2020-05-28 Created: 2020-05-28 Last updated: 2020-06-01Bibliographically approved
Sigrén, P. (2020). Studentbarometern 2019. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Studentbarometern 2019
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det är en kvalitetsfråga för Högskolan i Borås att ta del av studenternas erfarenheter och synpunkter såväl under som efter utbildningstiden. Högskolan i Borås har under lång tid utfört kvalitetsutvärderingar där studenters upplevelser av studie- och arbetsmiljön undersöks. I föreliggande rapport som är den tionde i ordningen redovisas aggregerade data för hur drygt 1 600 studenter upplever kvaliteten på sin utbildning. Nöjd Student Index (NSI) visar på ett resultat som är i paritet med 2018 års resultat.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2020. p. 122
Series
Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås, ISSN 1400-0253 ; 2020:1
Keywords
Studentbarometer, Pedagogik, Kvalitetsuppföljning, Utvärdering
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-22034 (URN)978-91-88838-43-8 (ISBN)978-91-88838-44-5 (ISBN)
Available from: 2020-02-10 Created: 2020-02-10 Last updated: 2020-02-17Bibliographically approved
Sigrén, P. (2019). Boråsakademiker 2019: Etableringsgrad och utbildningskvalitet - 2013 års programstudenter. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Boråsakademiker 2019: Etableringsgrad och utbildningskvalitet - 2013 års programstudenter
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det är en kvalitetsfråga för Högskolan i Borås att ta del av högskolans tidigare studenters erfarenheter och synpunkter, inte enbart under utbildningstiden utan även efter avslutade studier. Högskolan i Borås har under lång tid följt upp utexaminerade studenter såväl på yrkesprogram som på enskilda kurser. Föreliggande rapport visar resultat för 2013 års programstudenter. Rapporten redovisar de utexaminerades arbetssituation, de krav på förmågor, färdigheter och kompetenser som deras nuvarande arbetsuppgifter ställer på dem samt deras bedömning av utbildningens träning i nämnda krav. Resultaten jämförs över tid och lärosätet ges utifrån dessa, möjligheter till kvalitativa förbättringsåtgärder.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2019. p. 103
Series
Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås, ISSN 1400-0253 ; 2019:2
Keywords
Alumn, Arbetsliv, Kvalitet, Högre utbildning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15756 (URN)978-91-88838-19-3 (ISBN)978-91-88838-20-9 (ISBN)
Available from: 2019-08-10 Created: 2019-08-10 Last updated: 2019-08-22Bibliographically approved
Sigrén, P. (2019). Studentbarometern 2018. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Studentbarometern 2018
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det är en kvalitetsfråga för Högskolan i Borås att ta del av studenternas erfarenheter och synpunkter såväl under som efter utbildningstiden. Högskolan i Borås har under lång tid utfört kvalitetsutvärderingar där studenters upplevelser av studie- och arbetsmiljön undersöks. I föreliggande rapport som är den nionde i ordningen redovisas aggregerade resultat för hur drygt 1 700 studenter upplever kvaliteten på sin utbildning. Studentnöjdhetsindexet (NSI) visar på ett högre resultat för Högskolan i Borås jämfört med 2017 års resultat.

 

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2019. p. 118
Series
Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås, ISSN 1400-0253 ; 2019:1
Keywords
Studentbarometer, Pedagogik, Kvalitetsuppföljning, Utvärdering
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15752 (URN)978-91-88838-17-9 (ISBN)978-91-88838-18-6 (ISBN)
Available from: 2019-03-11 Created: 2019-03-11 Last updated: 2019-03-12Bibliographically approved
Sigrén, P. (2018). Boråsakademiker 2018: Etableringsgrad och utbildningskvalitet – 2012 års programstudenter. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Boråsakademiker 2018: Etableringsgrad och utbildningskvalitet – 2012 års programstudenter
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det är en kvalitetsfråga för Högskolan i Borås att ta del av högskolans tidigare studenters erfarenheter och synpunkter, inte enbart under utbildningstiden utan även efter avslutade studier. Högskolan i Borås har under lång tid följt upp utexaminerade studenter såväl på yrkesprogram som på enskilda kurser. Föreliggande rapport visar resultat för 2012 års programstudenter. Rapporten redovisar de utexaminerades arbetssituation, de krav på förmågor, färdigheter och kompetenser som deras nuvarande arbetsuppgifter ställer på dem samt deras bedömning av utbildningens träning i nämnda krav. Resultaten jämförs över tid och lärosätet ges utifrån dessa, möjligheter till kvalitativa förbättringsåtgärder.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2018. p. 94
Series
Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås, ISSN 1400-0253 ; 2018:2
Keywords
Alumn, Arbetsliv, Kvalitet, Högre utbildning
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13843 (URN)978-91-88269-64-5 (ISBN)978-91-88269-65-2 (ISBN)
Available from: 2018-07-18 Created: 2018-07-18 Last updated: 2018-07-30Bibliographically approved
Sigrén, P. (2018). Studentbarometern 2017. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Studentbarometern 2017
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Studentbarometern omfattar två enskilda enkäter varav enkät I mäter åtta index genom 46 frågeställningar, ett index som avser upplevd stress (9 frågeställningar) samt ett index som avser hur nöjda studenterna är med att ha valt Högskolan i Borås för sina studier (3 frågeställningar). De åtta index som mäter utbildningsrelaterade områden är: utveckling av analytiska förmågor/färdigheter; pedagogisk kvalitet i undervisningen; huruvida kursvärderingar genomförs och diskuteras; om studentsamar­bete, i form av om grupparbeten leder till att studenterna utvecklar analy­tiska förmågor/färdigheter; hur informationen inför kursstart fungerar; att våga ge kritik utan att bli sämre behandlad; hur kravnivån upplevs på utbildningen; hur det administrativa stödet upplevs inom akademier och sektioner.

Enkät II har sitt fokus på områden som hållbar utveckling; lika villkor; biblioteksverksamheten; studenthälsan samt Studentkårens arbete. 

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2018. p. 132
Series
Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås, ISSN 1400-0253 ; 2018:1
Keywords
Studentbarometer, Pedagogik, Kvalitet, Faktoranalys, SCEQ
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-12732 (URN)978-91-88269-62-1 (ISBN)978-91-88269-63-8 (ISBN)
Available from: 2018-02-19 Created: 2018-02-19 Last updated: 2018-02-19Bibliographically approved
Sigrén, P. (2017). Boråsakademiker 2017: Etableringsgrad och utbildningskvalitet - 2011 års programstudenter.
Open this publication in new window or tab >>Boråsakademiker 2017: Etableringsgrad och utbildningskvalitet - 2011 års programstudenter
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det är en kvalitetsfråga för Högskolan i Borås att ta del av högskolans tidigare studenters erfarenheter och synpunkter, inte enbart under utbildningstiden utan även efter avslutade studier. Högskolan i Borås har under lång tid följt upp utexaminerade studenter såväl på yrkesprogram som på enskilda kurser. Föreliggande rapport visar resultat för 2011 års programstudenter. Rapporten redovisar de utexaminerades arbetssituation, de krav på förmågor, färdigheter och kompetenser som deras nuvarande arbetsuppgifter ställer på dem samt deras bedömning av utbildningens träning i nämnda krav.  Resultaten jämförs över tid och lärosätet ges utifrån dessa, möjligheter till kvalitativa förbättringsåtgärder.

Publisher
p. 95
Series
Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås, ISSN 1400-0253 ; 2017:2
Keywords
Alumn, Arbetsliv, Kvalitet, Högre utbildning
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-12146 (URN)978-91-88269-39-3 (ISBN)978-91-88269-40-9 (ISBN)
Available from: 2017-08-06 Created: 2017-08-06 Last updated: 2017-08-23Bibliographically approved
Sigrén, P. (2017). Studentbarometern 2016. Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Studentbarometern 2016
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det är en kvalitetsfråga för Högskolan i Borås att ta del av studenternas erfarenheter och synpunkter såväl under som efter utbildningstiden. Högskolan i Borås har under lång tid utfört kvalitetsutvärderingar där studenters upplevelser av studie- och arbetsmiljön redovisas. I föreliggande rapport, som är den sjunde i en trendstudie, redovisas aggregerade resultat för hur cirka 1 400 studenter upplever kvaliteten på utbildningsinnehållet samt hur studie- och arbetsmiljön upplevs. Nöjdhetsindexet (NSI) visar på ett något lägre värde för 2016 års barometer jämfört med föregående års barometer. En minskning av såväl upplevd diskriminering som upplevda trakasserier, i jämförelse med 2015 års studentbarometer, framgår av årets studie. Resultaten visar även på att studenter har svårt att kunna påverka sin utbildning sant att studenter känner sig stressade.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås: , 2017. p. 164
Series
Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås, ISSN 1400-0253 ; 2017:1
Keywords
Studentbarometer, Pedagogik, Kvalitet, Faktoranalys, SCEQ
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-11876 (URN)978-91-88269-24-9 (ISBN)978-91-88269-25-6 (ISBN)
Available from: 2017-02-01 Created: 2017-02-01 Last updated: 2017-03-01Bibliographically approved
Sigrén, P. (2016). Boråsakademiker 2016: Etableringsgrad och utbildningskvalitet - 2010 års programstudenter. Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Boråsakademiker 2016: Etableringsgrad och utbildningskvalitet - 2010 års programstudenter
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det är en kvalitetsfråga för Högskolan i Borås att ta del av högskolans tidigare studenters erfarenheter och synpunkter, inte enbart under utbildningstiden utan även efter avslutade studier. Högskolan i Borås har under lång tid följt upp utexaminerade studenter såväl på yrkesprogram som på enskilda kurser. Föreliggande rapport visar resultat för 2010 års programstudenter. Rapporten redovisar de utexaminerades arbetssituation, de krav på förmågor, färdigheter och kompetenser som deras nuvarande arbetsuppgifter ställer på dem samt deras bedömning av utbildningens träning i nämnda krav. Rapporten är den sjunde i en trendstudie som påbörjades 2010. Resultaten jämförs över tid och lärosätet ges utifrån dessa, möjligheter till kvalitativa förbättringsåtgärder.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås: , 2016. p. 106
Series
Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås, ISSN 1400-0253 ; 2016:2
Keywords
Alumn, Arbetsliv, Kvalitet, Kvalitetsuppföljning, Utbildningskvalitet, Högre utbildning, Faktoranalys
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-9790 (URN)978-91-88269-00-3 (ISBN)978-91-88269-01-0 (ISBN)
Available from: 2016-07-11 Created: 2016-04-26 Last updated: 2017-05-04Bibliographically approved
Sigrén, P. (2016). Studentbarometern 2015. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Studentbarometern 2015
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det är en kvalitetsfråga för Högskolan i Borås att ta del av studenternas erfarenheter och synpunkter såväl under som efter utbildningstiden. Högskolan i Borås har under lång tid utfört kvalitetsutvärderingar där studenters upplevelser av studie- och arbetsmiljön redovisas. I föreliggande rapport, som är den sjätte i en trendstudie, redovisas aggregerade resultat för hur cirka 1 750 studenter upplever kvaliteten på utbildningsinnehållet samt hur studie- och arbetsmiljön upplevs. Nöjdhetsindexet (NSI) visar för sjätte året i rad en förbättring för Högskolan i Borås. NSI-indexet mäter elva enskilda kvalitetsindex. En minskning av såväl upplevd diskriminering som upplevda trakasserier, i jämförelse med 2014 års studentbarometer, framgår av årets studie.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås: , 2016. p. 216
Series
Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås, ISSN 1400-0253 ; 2016:1
Keywords
Studentbarometer, Kvalitet, Kvalitetsindex, Kvalitetsgranskning, Kvalitetsarbete, Utvärdering, Högre utbildning, Faktoranalys
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-8921 (URN)978-91-87525-98-8 (ISBN)978-91-87525-99-5 (ISBN)
Available from: 2016-03-02 Created: 2016-02-22 Last updated: 2016-03-19
Organisations

Search in DiVA

Show all publications