Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Flöög, Eva-Maria
Publications (8 of 8) Show all publications
Doracic, A. & Flöög, E.-M. (2012). Alumnundersökning: Bibliotekarieprogrammet 2007 och Webbredaktörsprogrammet 2008. Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Alumnundersökning: Bibliotekarieprogrammet 2007 och Webbredaktörsprogrammet 2008
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Frågor som gäller utbildningens kvalitet och studenternas anställningsbarhet är viktiga för alla utbildande institutioner. Att studenterna har en god grund att stå på, generellt akademiskt och specifikt inom utbildningsområdet, är mål för verksamheten. Ett led i arbetet med att säkerställa att dessa mål uppnås är att genomföra alumnundersökningar, där studenter som avslutat sin utbildning tillfrågas om anställningsförhållanden och syn på utbildningens relevans i relation till deras yrkesutövning. Sedan 2010 ingår studentuppföljning (alumnundersökning) som ett kriterium i kvalitetsutvärderingssystem och resurstilldelning inom högre utbildning i Sverige (Högskoleverket 2011). I enlighet med detta och det kontinuerliga kvalitetsarbetet på institutionen har Bibliotekshögskolan i Borås nu för första gången genomfört en egen alumnundersökning.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås, 2012
Keywords
alumn, uppföljning, bibliotekshögskolan
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4537 (URN)2320/10922 (Local ID)2320/10922 (Archive number)2320/10922 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17
Flöög, E.-M. (2009). Review of: Markless, Sharon (Ed.). The innovative school librarian: thinking outside the box. [Review]. Information research, 14(4)
Open this publication in new window or tab >>Review of: Markless, Sharon (Ed.). The innovative school librarian: thinking outside the box.
2009 (English)In: Information research, E-ISSN 1368-1613, Vol. 14, no 4Article, book review (Other academic) Published
Abstract [en]

This book is edited by Sharon Markless, who is a well-known researcher in the field of school and college libraries. The contributions to the book are written by practitioners and it therefore combines research results and practical experience in a fruitful way.

Place, publisher, year, edition, pages
University of Sheffield * Department of Information Studies, 2009
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-3094 (URN)2320/8020 (Local ID)2320/8020 (Archive number)2320/8020 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2022-02-10Bibliographically approved
Limberg, L., Flöög, E.-M. & Johansson, M. (2009). Stöd till skolbiblioteksutveckling projekt StilBib. Slutrapport med utvärdering. Högskolan i Borås: Bibliotekshögskolan
Open this publication in new window or tab >>Stöd till skolbiblioteksutveckling projekt StilBib. Slutrapport med utvärdering
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Projekt StilBib har varit ett omfattande kompetensutvecklingsprogram för lärare, lärarbibliotekarier, bibliotekarier och skolledare (drygt 100 personer vid 24 skolor i 11 kommuner). Deltagarna har huvudsakligen arbetat på skolor med hög invandrartäthet och projektet har handlat om att med skolbibliotekets hjälp öka elevers förmåga att läsa och i övrigt uppnå skolans mål. En viktig aspekt har varit att bland deltagarna öka kännedomen om och användningen av relevant forskning. Arbetsformer i projektet har varit tre sammankomster vid Högskolan, 32 mentorsbesök och andra kontakter med deltagarna. Skolorna har arbetet med egna utvecklingsprojekt med övergripande syfte att stödja elevers språkutveckling och med skolbibliotek som redskap i utvecklingsarbetet. Dessa lokala projekt har inriktats på insatser för läsutveckling och lässtimulans i olika former, undervisning i informationssökning, informationsanvändning och källkritik samt förändring av bibliotekslokaler. Resultat av de lokala projekten är en ökad aktivitet på flertalet skolor, när det gäller arbete med lässtimulans och språkutveckling. Vi ser också en förstärkt pedagogisk roll för skolbiblioteket, där lärare och bibliotekarier utvecklar ett samarbete i olika projekt i syfte att tillsammans nå mål med avseende på elevers språk- och läsutveckling. Resultat med avseende på kompetensutveckling bland lärare, bibliotekarier och skolledare tyder på en ökad medvetenhet bland deltagarna om forskningens användbarhet, mera varierade synsätt på skolbibliotekets roll och mer varierade uppfattningar av vad läsning kan innebära och hur läsfrämjande insatser kan bedrivas. Problem som identifierats har varit projektets omfattning, i vissa fall brist på förankring i kommunerna och därmed sammanhängande ekonomiska brister. Ytterligare en fråga som framstår som väsentlig är projektdeltagarnas ovana vid datorbaserad kommunikation och sparsamma erfarenheter av IKT-användning både för eget bruk och i undervisningen. BHS utvärdering bland deltagarna visar övervägande positiva bedömningar av både arbetslagens eget arbete i de lokala projekten och av utbytet av BHS insatser. Vilka effekter för elevernas lärande som projektet inneburit är svårt för oss att avgöra, men vi kan anta att de ansträngningar som gjorts i det konkreta arbetet med eleverna tillsammans med personalens ökade medvetenhet om skolbibliotekets medier och möjligheter som redskap i undervisningen kan ha långsiktiga effekter. För att uttala oss med större säkerhet har vi varit beroende av utvärderingar som görs lokalt. Vi har tagit del av ett fåtal sådana.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås: Bibliotekshögskolan, 2009. p. 27
Keywords
stilbib, utvärdering, kompetensutveckling
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4493 (URN)2320/8048 (Local ID)2320/8048 (Archive number)2320/8048 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17
Flöög, E.-M., Johansson, M. & Limberg, L. (2008). StilBib: erfarenheter av skolbiblioteksprojekt för språkutveckling. In: : . Paper presented at Mötesplats inför framtiden, Borås 15-16 oktober 2008. Högskolan i Borås: Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap
Open this publication in new window or tab >>StilBib: erfarenheter av skolbiblioteksprojekt för språkutveckling
2008 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

Projektet Stöd till skolbiblioteksutveckling (StilBib) ingår i en serie nationella satsningar som genomförts under ett decennium för att stödja kreativa språkmiljöer i skolan, där skolbibliotek uppfattas som en vital del av sådana miljöer. Satsningarna har syftat till att stärka skolbibliotekens pedagogiska roll för att stimulera barns och ungdomars språkutveckling.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås: Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap, 2008
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-5958 (URN)2320/4050 (Local ID)2320/4050 (Archive number)2320/4050 (OAI)
Conference
Mötesplats inför framtiden, Borås 15-16 oktober 2008
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22 Last updated: 2016-07-15Bibliographically approved
Gärdén, C., Eliasson, A., Flöög, E.-M., Persson, C. & Zetterlund, A. (2006). Folkbibliotek och vuxnas lärande: förutsättningar, dilemman och möjligheter i utvecklingsprojekt. Borås: Valfrid
Open this publication in new window or tab >>Folkbibliotek och vuxnas lärande: förutsättningar, dilemman och möjligheter i utvecklingsprojekt
Show others...
2006 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Valfrid, 2006
Series
Skrifter från Valfrid, ISSN 1103-6990 ; 33
Keywords
studerande, folkbibliotek, lärande
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4300 (URN)2320/2419 (Local ID)91-89416-15-5 (ISBN)2320/2419 (Archive number)2320/2419 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2017-11-28Bibliographically approved
Eliasson, A., Flöög, E.-M. & Gärdén, C. (2004). Folkbibliotek och vuxnas lärande. In: : . Paper presented at Mötesplats inför framtiden, Borås 13-14 oktober 2004. Högskolan i Borås: Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap
Open this publication in new window or tab >>Folkbibliotek och vuxnas lärande
2004 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås: Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap, 2004
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-9127 (URN)2320/4878 (Local ID)2320/4878 (Archive number)2320/4878 (OAI)
Conference
Mötesplats inför framtiden, Borås 13-14 oktober 2004
Available from: 2016-03-07 Created: 2016-03-07 Last updated: 2016-08-19Bibliographically approved
Berglund, C., Eliasson, A. & Flöög, E.-M. (2004). Folkbibliotek och vuxnas lärande: sju Kulturrådsstödda projekt under det första året.
Open this publication in new window or tab >>Folkbibliotek och vuxnas lärande: sju Kulturrådsstödda projekt under det första året
2004 (Swedish)Report (Other academic)
Series
Skrifter från Valfrid, ISSN 1103-6990 ; 33
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4305 (URN)2320/2592 (Local ID)91-89416-15-5 (ISBN)2320/2592 (Archive number)2320/2592 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2017-11-08Bibliographically approved
Flöög, E.-M. & Gärdén, C. (2004). Vuxenstuderande och folkbibliotek. KOM : kommunikation mellan kommunala vuxenutbildare (3), 18-19
Open this publication in new window or tab >>Vuxenstuderande och folkbibliotek
2004 (Swedish)In: KOM : kommunikation mellan kommunala vuxenutbildare, ISSN 0347-4445, no 3, p. 18-19Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping : Fortbildningsavdelningen, Lärarhögskolan i Linköping, 2004
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-2205 (URN)2320/2611 (Local ID)2320/2611 (Archive number)2320/2611 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2017-11-28Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications