Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Höglund, Lars
Publications (10 of 39) Show all publications
Nilsson, S. K., Maceviciute, E., Wilson, T., Bergström, A. & Höglund, L. (2015). The tensions of e-book creation and distribution in a small-language culture. Northern Lights, 13(1), 29-47
Open this publication in new window or tab >>The tensions of e-book creation and distribution in a small-language culture
Show others...
2015 (English)In: Northern Lights, ISSN 1601-829X, Vol. 13, no 1, p. 29-47Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

We report on research in progress on the e-book phenomenon in Sweden, the aim of which is to explore the impact of the e-book at every stage, from authorship, through publishing, library lending and bookselling to readership. Here two aspects of the research are covered, the attitudes of authors and publishers towards e-books, to demonstrate the ‘early adoption’ stage of the e-book in the Swedish market. Interviews with authors reveal that most regard e-books favourably, although most of those who have a contract with publishers see it as a by-product of print publishing. Most authors do not have much experience in e-book publishing or self-publishing. The survey of publishers reveals ambivalence towards e-books and in their relationships with libraries and booksellers. The main ‘drivers’ in the uptake of e-books are consumers’ demands for portable, convenient formats and the search for more economic solutions to the provision of textbooks.

Place, publisher, year, edition, pages
University of Copenhagen: Intellect Journals, 2015
Keywords
e-books, publishers, authors, e-book market, self-publishing, digital publishing, book-circuit, small-language culture
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-799 (URN)
Projects
E-bokens framtid i ett litet språkområde: media, teknologi och effekter i det digitala samhället
Funder
Swedish Research Council, dnr 2012-5740
Available from: 2015-09-21 Created: 2015-09-21 Last updated: 2017-02-10Bibliographically approved
Höglund, L. & Wahlström, E. (2011). Bibliotek och läsande. Mellan digitala och fysiska media.. In: S Holmberg, L Weibull, H Oscarsson (Ed.), Lycksalighetens ö.: (pp. 299-314). Göteborgsuniversitet
Open this publication in new window or tab >>Bibliotek och läsande. Mellan digitala och fysiska media.
2011 (Swedish)In: Lycksalighetens ö. / [ed] S Holmberg, L Weibull, H Oscarsson, Göteborgsuniversitet , 2011, p. 299-314Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Biblioteken är en samhällsinstitution som både håller fast vid kärnidén och kontinuerligt förändras när det gäller utformningen av tjänster och i förhållandet till olika medier. En bibliotekarie citeras i en aktuell artikel: ”Vi står för boken men för alla andra medier också” (Skog och Blom, 2011). För att nå fram till barn och ungdomar, som är en viktig användargrupp, krävs att det finns flera vägar till läsande och informationskompetens. Mediebruket är mer varierat: ”Man läser boken, ser filmen och lyssnar på musiken”(ibid.). Internet och sociala media ingår i konceptet lika naturligt som att man anpassar den fysiska miljön till nya förutsättningar. Ökad betoning av mötesplatsfunktionen samtidigt som många nya media tillkommit ger ändrade förutsättningar för servicen. Ett exempel är att e-böcker och andra digitala media ökar samtidigt som behoven att exponera fysiska böcker minskar. En sådan förändringsprocess återfinns i flera länder i västvärlden. Mot den bakgrunden har vi i den senaste SOM-undersökningen ställt frågor om såväl e-böcker som sociala medier och användningen av bibliotekstjänster via Internet. Tillsammans ska svaren ge en bild av den sammansatta mediesituationen i dagens samhälle.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborgsuniversitet, 2011
Series
SOM-rapport, ISSN 0284-4788 ; 52
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-5059 (URN)2320/10318 (Local ID)978-91-89673-21-2 (ISBN)2320/10318 (Archive number)2320/10318 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2017-11-23Bibliographically approved
Gustafsson, N. & Höglund, L. (2011). Sociala medier och politiskt engagemang. In: S Holmberg, L Weibull, H Oscarsson (Ed.), Lycksalighetens ö: (pp. 511-524). Göteborgs Universitet
Open this publication in new window or tab >>Sociala medier och politiskt engagemang
2011 (Swedish)In: Lycksalighetens ö / [ed] S Holmberg, L Weibull, H Oscarsson, Göteborgs Universitet , 2011, p. 511-524Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I mediedebatten har de så kallade sociala medierna fått stort utrymme på senare tid. I rapporteringen om revolutionerna i Nordafrika under våren 2011 har man diskuterat vilken roll sociala medier har haft för att mobilisera befolkningen. Även i Sverige har effekten av sociala medier på samhällsengagemanget debatterats, inte minst i samband med riksdagsvalet 2010. Leder det faktum att så många svenskar använder tjänster som Facebook till att de också uttrycker sina politiska åsikter på ett annat sätt? Kan man tala om ett förändrat engagemang? I det här kapitlet ska vi titta lite närmare på vem som använder sociala medier i Sverige idag och hur sociala medier används i människors samhällsengagemang. Ett särskilt fokus ska ägnas skillnader mellan olika generationer (för olika definitioner, se Zukin et al 2006). Även om det är för tidigt att dra några säkra slutsatser om sambandet mellan sociala medier och samhällsengagemang står det klart att de har blivit ett naturligt inslag i särskilt yngres politiska beteende.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborgs Universitet, 2011
Series
SOM-rapport ; 52
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-5060 (URN)2320/10319 (Local ID)978-91-89673-21-2 (ISBN)2320/10319 (Archive number)2320/10319 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2018-01-08Bibliographically approved
Höglund, L. (2010). Balansgång mellan motstridiga mål. Vetenskap för profession, 1(15), 75-77
Open this publication in new window or tab >>Balansgång mellan motstridiga mål
2010 (Swedish)In: Vetenskap för profession, ISSN 1654-6520, Vol. 1, no 15, p. 75-77Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Under ett antal seminarier i denna serie har vi kunnat höra intressanta inlägg om universitetens historia och aktuella problem. Universitet och högskolor har en rad olika mål och uppgifter. Många av dagens problem rör avvägningen mellan olika mål för, och aspekter av, universitetens verksamhet. En del nämndes redan på Humboldts tid. Humboldttanken rymmer såväl humanitet och vetenskaplig excellens som omvärld. Den rör bildning i relation till kunskap och individ, men också i relation till det omgivande samhället.

National Category
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-2921 (URN)2320/7243 (Local ID)978-91-85659-68-5 (ISBN)2320/7243 (Archive number)2320/7243 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2017-12-10Bibliographically approved
Höglund, L. (2010). Bibliotek och demokratiska möten. In: Sören Holmberg, Lennart Weibull (Ed.), Nordiskt ljus - 37 kapitel om politk, medier och samhälle: (pp. 341-356). SOM-institutet, Göteborgs universitet
Open this publication in new window or tab >>Bibliotek och demokratiska möten
2010 (Swedish)In: Nordiskt ljus - 37 kapitel om politk, medier och samhälle / [ed] Sören Holmberg, Lennart Weibull, SOM-institutet, Göteborgs universitet , 2010, p. 341-356Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
SOM-institutet, Göteborgs universitet, 2010
Series
SOM-rapport, ISSN 0284-4788 ; 50
Keywords
politik, media, Biblioteks- och informationsvetenskap
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4967 (URN)2320/6680 (Local ID)978-91-89673-19-9 (ISBN)2320/6680 (Archive number)2320/6680 (OAI)
Note

Sponsorship:

Högskolan i Borås, FoU-nämnden

Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2017-11-23Bibliographically approved
Höglund, L., Persson, B., Nyström, M., Forsgren, O., Sarv, H., Hallnäs, L., . . . Sahlin, K. (2010). Från Högskolan i Borås till Humboldt, volym 1. Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Från Högskolan i Borås till Humboldt, volym 1
Show others...
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[sv]
Den svenska högskolans roll i en motsägelsefull tid
Abstract [sv]

Under våren 2010 genomfördes en serie om fyra seminarier med namnet ”Från Högskolan i Borås till Humboldt: Perspektiv på universitetsidén under 200 år”. Det primära syftet var att diskutera den svenska högskolans roller i en tid präglad av stora förväntningar och motsägelsefulla krav på akademin. Denna rapport utgör en dokumentation av seminarieseriens innehåll. Professor Sven-Eric Liedman skriver med samtidskritisk udd om universitetens historia; professor Mats Benner beskriver och analyserar fyra historiska idealtyper av universitet samt belyser det förändringstryck som högskolesektorn verkar under; professor Kerstin Sahlin riktar intresset mot hur universitet skiljer sig från andra organisationer och ger sin bild av hur detta faktum bör återspegla sig i besluts- och ledningsstrukturer. Seminarieserien och rapporten är ett led i Högskolan i Borås kontinuerligt pågående självreflektion och arbete med frågor som rör professionslärosätets identitet och profil. I rapportens senare del presenteras sex korta reflektioner om och/eller seminarieseriens teman utifrån Högskolan i Borås horisont. Reflektionerna är skrivna av professorer från alla högskolans sex institutioner.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås, 2010
Series
Vetenskap för profession: rapport, ISSN 1654-6520 ; 15
National Category
Philosophy Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4470 (URN)2320/6812 (Local ID)978-91-85659-68-5 (ISBN)2320/6812 (Archive number)2320/6812 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17
Höglund, L. & Wahlström, E. (2009). Användningen och attityderna. En rapport om allmänhetens användning av och syn på folkbibliotek baserad på SOM-undersökningen [2007]. Svensk Biblioteksförening
Open this publication in new window or tab >>Användningen och attityderna. En rapport om allmänhetens användning av och syn på folkbibliotek baserad på SOM-undersökningen [2007]
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Svensk Biblioteksförening, 2009
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4447 (URN)2320/5948 (Local ID)2320/5948 (Archive number)2320/5948 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17
Höglund, L. & Wahlström, E. (2009). Bibliotekens tjänster idag och i morgon?. In: Sören Holmberg, Lennart Weibull (Ed.), Svensk höst: Trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2008: (pp. 165-181). Göteborg: SOM-institutet
Open this publication in new window or tab >>Bibliotekens tjänster idag och i morgon?
2009 (Swedish)In: Svensk höst: Trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2008 / [ed] Sören Holmberg, Lennart Weibull, Göteborg: SOM-institutet , 2009, p. 165-181Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: SOM-institutet, 2009
Series
SOM-rapport, ISSN 0284-4788 ; 46
Keywords
attitydmätningar, bibliotek
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4947 (URN)2320/5947 (Local ID)9789189673168 (ISBN)2320/5947 (Archive number)2320/5947 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2017-11-23Bibliographically approved
Höglund, L. & Wahlström, E. (2008). Biblioteken: kontinuitet eller nya trender?. In: Sören Holmberg, Lennart Weibull (Ed.), Skilda världar. Trettioåtta kapitel om politik, medier och samhälle: (pp. 269-284). Göteborgs universitet
Open this publication in new window or tab >>Biblioteken: kontinuitet eller nya trender?
2008 (Swedish)In: Skilda världar. Trettioåtta kapitel om politik, medier och samhälle / [ed] Sören Holmberg, Lennart Weibull, Göteborgs universitet , 2008, p. 269-284Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborgs universitet, 2008
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4867 (URN)2320/4776 (Local ID)2320/4776 (Archive number)2320/4776 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2017-11-19Bibliographically approved
Höglund, L. & Wahlström, E. (2008). Förtroendet för bibliotek och bibliotekarier. In: : . Paper presented at Mötesplats inför framtiden, Borås 15-16 oktober 2008. Högskolan i Borås: Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap
Open this publication in new window or tab >>Förtroendet för bibliotek och bibliotekarier
2008 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

Förtroendet för bibliotek och bibliotekarier är gott. Vi har tidigare sett många tecken på detta, men i den senaste SOM-undersökningen har vi ställt direkta frågor om allmänhetens förtroende för verksamheten vid biblioteken. Det finns dock något av en motsättning mellan ett högt och ganska stabilt förtroende och allmänt positiva attityder å ena sidan och å andra sidan den långsiktiga tendensen till sjunkande användning och minskande utlåningstal.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås: Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap, 2008
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-5956 (URN)2320/4036 (Local ID)2320/4036 (Archive number)2320/4036 (OAI)
Conference
Mötesplats inför framtiden, Borås 15-16 oktober 2008
Note

Data från SOM-undersökningen 2007

Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22 Last updated: 2016-07-15Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications