Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Sandin, Amira Sofie
Publications (4 of 4) Show all publications
Lindsköld, L., Johannisson, J. & Sandin, A. S. (2012). Läsningen av den goda boken: Litteraturpolitik som demokratipolitik. In: Ulla Carlsson, Jenny Johannisson (Ed.), Läsarnas marknad, marknadens läsare: en forskningsantologi utarbetad för Litteraturutredningen: (pp. 337-341). Nordicom
Open this publication in new window or tab >>Läsningen av den goda boken: Litteraturpolitik som demokratipolitik
2012 (Swedish)In: Läsarnas marknad, marknadens läsare: en forskningsantologi utarbetad för Litteraturutredningen / [ed] Ulla Carlsson, Jenny Johannisson, Nordicom , 2012, p. 337-341Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Nordicom, 2012
Keywords
kvalitet, demokrati, litteraturstöd, kommersialism, Kulturpolitik, litteraturpolitik, läsning
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-5064 (URN)2320/10999 (Local ID)978-91-86523-42-8 (ISBN)2320/10999 (Archive number)2320/10999 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2017-09-11Bibliographically approved
Sandin, A. S. (2011). Barnbibliotek och lässtimulans: Delaktighet, förhållningssätt, samarbete. Paper presented at Mötesplats Borås: Profession - Forskning, Borås 19-20 oktober 2011. Paper presented at Mötesplats Borås: Profession - Forskning, Borås 19-20 oktober 2011. Högskolan i Borås: Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap
Open this publication in new window or tab >>Barnbibliotek och lässtimulans: Delaktighet, förhållningssätt, samarbete
2011 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

I takt med ett ökat fokus på barn som användargrupp har Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan (BHS) vid Högskolan i Borås anlitats för att genomföra externt finansierade forskningsuppdrag. Uppdragen har bland annat resulterat i böckerna Studier av barn- och ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt (Rydsjö & Elf 2007) samt antologin Barnet, platsen, tiden: teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld (Rydsjö, Limberg & Hultgren 2010). Drivande bakom nämnda beställningsuppdrag har barnbibliotekskonsulenter vid Länsbiblioteken i Mellansverige (LIM) varit. Uppdragen har syftat till att genom forskning belysa och bidra till diskussioner om barnbibliotekets uppdrag, verksamheter, och utveckling. Studien som presenteras i detta paper är alltså tredje delen i en serie och behandlar barnbibliotekens lässtimulerande arbete och har resulterat i boken Barnbibliotek och lässtimulans: Delaktighet, förhållningssätt, samarbete (Sandin 2011).

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås: Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap, 2011
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-9294 (URN)2320/10262 (Local ID)2320/10262 (Archive number)2320/10262 (OAI)
Conference
Mötesplats Borås: Profession - Forskning, Borås 19-20 oktober 2011
Available from: 2016-03-07 Created: 2016-03-07
Sandin, A. S. (2011). Barnbibliotek och lässtimulans: delaktighet, förhållningssätt, samarbete. Regionbibliotek Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Barnbibliotek och lässtimulans: delaktighet, förhållningssätt, samarbete
2011 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Regionbibliotek Stockholm, 2011. p. 271
Series
Stockholms stadsbiblioteks skriftserie, ISSN 0283-2968 ; 17
Keywords
lässtimulans, projekt, delaktighet, samarbete, läsfrämjande, metodutveckling, läsning, barnbibliotek
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-3598 (URN)2320/9740 (Local ID)978-91-978490-6-7 (ISBN)2320/9740 (Archive number)2320/9740 (OAI)
Note

Denna bok om lässtimulerande arbete är den tredje i en serie om barnbibliotekens verksamhet sedd ur en teoretisk synvinkel, utgivna som en del av samarbetet mellan Länsbiblioteken i Mellansverige (LIM). Denna tredje bok behandlar barnbibliotekens viktigaste uppgift, det lässtimulerande arbetet. Boken är en resonerande metodgenomgång av 93 lässtimulerande projekt. Syftet är att urskilja tendenser och teman och utifrån teorier om läsning belysa och analysera faktorer som påverkar projekten och därmed ge en bättre grund för det fortsatta lässtimulerande arbetet.

Available from: 2015-12-04 Created: 2015-12-04 Last updated: 2016-07-13Bibliographically approved
Hultgren, F., Johansson, B. & Sandin, A. S. (2011). Forskningsprojektet KUMBA och Barnens kulturrum. In: : . Paper presented at Mötesplats Borås: Profession - Forskning, Borås 19-20 oktober 2011. Högskolan i Borås: Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap
Open this publication in new window or tab >>Forskningsprojektet KUMBA och Barnens kulturrum
2011 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

Barn och unga framhålls i handlingsprogram och styrdokument ofta som prioriterade grupper, där inte minst rättigheterna för barn med funktionshinder och med annan bakgrund än den svenska framhålls. Barnbibliotek, museer och kulturskolor finns i alla kommuner och erbjuder verksamheter och upplevelser för barn. Men det sker få utvärderingar och uppföljningar av dessa verksamheter och projekt. Det saknas i stor utsträckning forskning om barn och unga som kulturkonsumenter och kulturskapare, något som uppmärksammats av såväl forskare och praktiker som politiker på regional och kommunal nivå (Rydsjö & Elf 2007). I regionala och kommunala handlingsprogram framhålls vikten av barns och ungas tillgång till kulturupplevelser och att unga ska ha verklig möjlighet till inflytande och delaktighet. (VGR 2008; 2009; Borås Stad 2004). Barns delaktighet utgör ett nytt och snabbt växande forskningsområde (Christensen & James 2000; Mayall 2002; Brembeck et al., 2010), men ännu saknas studier om barns och ungas delaktighet i kulturverksamheter (Maceviciute et al., 2009).

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås: Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap, 2011
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-6714 (URN)2320/10090 (Local ID)2320/10090 (Archive number)2320/10090 (OAI)
Conference
Mötesplats Borås: Profession - Forskning, Borås 19-20 oktober 2011
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22 Last updated: 2016-07-15Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications