Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Jensen, Mikael, Dr
Biography [swe]

Disputerade 2008 med inriktning mot kognitiv utveckling och lek.

Har forskat om mänsklig kognition (kognitiv utveckling, social kognition).

Har forskat om lärande både bland barn och vuxna.

Har forskat mycket om kommunikation (interpersonell kommunikation, multimodal kommunikation, kommunikation i klassrummet, ledarskapskommunikation, marknadskommunikation).

Är intresserad av hållbar utveckling och särskilt hållbar livsstil.

Är intresserad av organisationslärande och kunskapsdelning.

Är intresserad av personlighetsforskning, särskilt femfaktormodellen.

Publications (10 of 41) Show all publications
Jensen, M. (2022). Kommunikation i klassrummet (2ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Kommunikation i klassrummet
2022 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

gKommunikation är centralt i nästan alla mänskliga aktiviteter. I klassrummen är kommunikation en nödvändighet för att skapa ett positivt fysiskt och socialt klimat som grund för samspel och lärande. Det är dock möjligt att kommunicera på många olika sätt och forskningen, framför allt den internationella, kan nu visa vilka sätt att kommunicera som ger bäst resultat. Trots att kommunikation är så centralt i undervisning har ytterst få böcker på svenska tagit ett helhetsgrepp om detta intressanta och viktiga ämne. Boken behandlar bl.a.: • kommunikationsmönster i klassrummet • känslors betydelse för kommunikation och lärande • gruppkommunikation och lärande • multimodal kommunikation i klassrummet • hur frågor används på ett optimalt sätt • hur tydlighet och visualisering fungerar som hjälpmedel. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare inom grund- och gymnasieskolan samt andra yrkesgrupper med intresse för kommunikation och lärande inom utbildning.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2022. p. 293 Edition: 2
Keywords
kommunikation, kommunikationsteori, undervisning, lärare, lärande, ledarskap, tydlighet, frågor
National Category
Didactics Learning Pedagogical Work Communication Studies Applied Psychology Social Psychology Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-28997 (URN)9789144158068 (ISBN)
Available from: 2022-11-30 Created: 2022-11-30 Last updated: 2023-01-04Bibliographically approved
Jensen, M. (2022). Ledarskapskompetens - leda, lära och utveckla (1ed.). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Ledarskapskompetens - leda, lära och utveckla
2022 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Ledarskapskompetens - leda, lära och utveckla - övrigt, Svenska, 2022Författare: Mikael JensenVälj antal 426kr  Spara till önskelista Skickas inom 1-3 vardagar   Kan vem som helst bli ledare? Kan den som redan är ledare bli en bättre ledare? Det finns inte några enkla svar på dessa frågor. Utgångspunkten i den här boken är emellertid att förmågan att leda inte är något medfött utan något man lär sig genom att utveckla och förfina en uppsättning mer eller mindre nödvändiga kompetenser. Detta är också grunden i ett kompetensperspektiv på ledarskap.

I boken presenterar författaren ett antal kompetenser som har betydelse för ledarskap, som till exempel kommunikationskompetens och relationskompetens. Sammantaget handlar dessa kompetenser om att förstå sig själv, sina medarbetare och sin verksamhet i ett större sammanhang.

Boken är indelad i fyra delar. Del 1 lägger grunden för den ledarskapsmodell som boken är uppbyggd kring. Del 2 och 3 ger en fördjupad beskrivning av de olika kompetenser som utgör modellens huvud- och bikomponenter. I del 4 presenteras jämförelser med andra ledarskapsteorier samt konkreta exempel på hur modellen kan tillämpas i olika verksamheter och situationer.

Boken riktar sig till blivande och verksamma ledare. Syftet är att ge läsaren dels en djupare förståelse för vad det innebär att vara ledare, dels hjälp i att utöva ledarskapet.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2022. p. 269 Edition: 1
Keywords
Ledarskap, ledarskapskompetens, kompetens, ledarskapsteori, kommunikation, relationer, organisation, kompetensutveckling, ledarskapsutveckling
National Category
Business Administration Applied Psychology Social Psychology Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology) Communication Studies
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-28977 (URN)9789151107554 (ISBN)
Available from: 2022-11-25 Created: 2022-11-25 Last updated: 2023-01-04Bibliographically approved
Jensen, M. (2022). Ledarskapsteorier (1ed.). In: Ann S Pihlgren & Mikael Jensen (Ed.), Lärarens ledarskap - professionell pedagogisk praktik: (pp. 19-42). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Ledarskapsteorier
2022 (Swedish)In: Lärarens ledarskap - professionell pedagogisk praktik / [ed] Ann S Pihlgren & Mikael Jensen, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2022, 1, p. 19-42Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Ledarskap är mångfasetterat och går att betrakta från flera olika synvinklar. Hur man än väljer att se på ledarskap fångar man bara ett fåtal aspekter. Detta har medfört att ledarskapsforskning är ett av de mest omfattande forskningsområdena och dessutom ett av de mest omtalade. Enigheten kring vad ledarskap är, är ganska låg. Så vad är ledarskap egentligen? Svaret på den frågan kan beskrivas med någon av alla de ledarskapsteorier som finns. Ju fler ledarskapsteorier man tar del av, desto bättre förstår man fenomenets komplexitet. I detta kapitel presenteras ett urval av ledarskapsteorier med relevans för lärares undervisning. De representerar en rad olika synsätt för att du som läsare både ska kunna se bredden inom ledarskapsforskning och kunna fördjupa dig i de teorier som du finner användbara.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2022 Edition: 1
Keywords
ledarskap, ledarskapsteori, undervisning, lärare, skola
National Category
Business Administration Didactics Learning Pedagogical Work Applied Psychology Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-28974 (URN)9789151107172 (ISBN)
Available from: 2022-11-25 Created: 2022-11-25 Last updated: 2023-01-04Bibliographically approved
Pihlgren, A. S. & Jensen, M. (Eds.). (2022). Lärarens ledarskap: professionell pedagogisk praktik (1ed.). Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Lärarens ledarskap: professionell pedagogisk praktik
2022 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Abstract [sv]

Att läraren är en ledare, det är nog alla överens om. Men vad handlar ledarskapet egentligen om? Den här boken tar sig an det komplexa ledarskapet och dess praktik genom att belysa lärarens ledarskap ur en rad olika aspekter.

Lärarens ledarskap är en förutsättning för att undervisningen ska leda till lärande. I undervisningssituationen ska läraren på samma gång balansera undervisning, relationer och ordningsfrågor. Detta förutsätter att den enskilde läraren har didaktisk och relationell kompetens samt kompetens att leda grupper. Samtidigt behöver läraren kunna avläsa och förstå de system som skolan omfattar, och vilka faktorer utanför lärarens dagliga verksamhet som kommer att påverka möjligheterna för läraren att leda och att utveckla sitt ledarskap. 

I den här boken får läraren redskap för att utveckla ett gott ledarskap genom praktiknära exempel, kopplade till forskning inom varje område. I bokens olika delar speglas det komplexa samspelet mellan elever, lärare och den kontext de befinner sig i samt hur läraren kan navigera sitt ledarskap för att åstadkomma ett hållbart lärande hos eleverna. I ett antal innehållsrika forskningsbaserade kapitel med praktiknära resonemang belyser bokens författare flera olika aspekter av lärarens pedagogiska ledarskap. Här kan läsaren ta del av kapitel som bland annat behandlar ledarskapsteorier, relationellt klassrumsledarskap, konflikthantering, pedagogiskt ledarskap online och lärares ledarskap i en mångkulturell skola.

Place, publisher, year, edition, pages
Gleerups Utbildning AB, 2022. p. 296 Edition: 1
Keywords
Ledarskap, undervisning, ledarskapsteori, lärare, klassrum
National Category
Didactics Learning Communication Studies Applied Psychology Social Psychology Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-28973 (URN)9789151107172 (ISBN)
Available from: 2022-11-25 Created: 2022-11-25 Last updated: 2023-01-04Bibliographically approved
Jensen, M. (2022). Undervisning och ett kommunikativt ledarskap (1ed.). In: Ann S Pihlgren, Mikael Jensen (Ed.), Lärarens ledarskap - professionell pedagogisk praktik: (pp. 59-76). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Undervisning och ett kommunikativt ledarskap
2022 (Swedish)In: Lärarens ledarskap - professionell pedagogisk praktik / [ed] Ann S Pihlgren, Mikael Jensen, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2022, 1, p. 59-76Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Lärare använder kommunikation på många sätt för att leda i sin undervisning. I detta kapitel ligger fokus specifikt på dialogen, eller samtalsstrukturen, och på hur läraren avsiktligt leder eleverna att ta till sig ett visst innehåll inom ramen för dialogen. För att leda eleverna behöver man som lärare till att börja med en god förståelse för hur samtalsstrukturen ser ut och för hur turregleringen i ett samtal går till. Därtill kan man använda sig av resurser som sin kropp, frågor och andra hjälpmedel för att nå fram med sina avsikter så tydligt som möjligt. Syftet med kommunikationen är att leda eleverna till lärande. Om man lyckas förfina och precisera sin kommunikation har man kommit en bra bit på vägen.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2022 Edition: 1
Keywords
ledarskap, undervisning, kommunikation, lärare
National Category
Communication Studies Didactics Learning
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-28975 (URN)9789151107172 (ISBN)
Available from: 2022-11-25 Created: 2022-11-25 Last updated: 2023-01-04Bibliographically approved
Jensen, M. (2022). Utmanande kommunikation och hemligheter i nära relationer mellan barn i fritidshem (1ed.). In: Helene Elvstrand, Lina Lago (Ed.), Barn i Fritidshem: (pp. 120-133). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Utmanande kommunikation och hemligheter i nära relationer mellan barn i fritidshem
2022 (Swedish)In: Barn i Fritidshem / [ed] Helene Elvstrand, Lina Lago, Stockholm: Liber, 2022, 1, p. 120-133Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Kapitlet tar upp barns nära relationer och hur de kommunicerar med varandra. Centrala aspekter som att bli förstådd och lyssnad på tas upp. Även att dela hemligheter och bygga upp tillit.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2022 Edition: 1
Keywords
Barn, fritidshem, relationer, tillit, kommunikation
National Category
Social Psychology Communication Studies Pedagogy
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-28976 (URN)9789147141494 (ISBN)
Available from: 2022-11-25 Created: 2022-11-25 Last updated: 2023-01-04Bibliographically approved
Jensen, M. (2021). Ledarskap mitt i verksamheten: att leda kollegor i förskola, skola och fritidshem. Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Ledarskap mitt i verksamheten: att leda kollegor i förskola, skola och fritidshem
2021 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Steget från att vara kollega till att leda sina kollegor kan kännas stort. Men vad är det som utmärker ledarskap mitt i den pedagogiska vardagen? Vad behöver man tänka på för att fungera som ledare? Och vad behöver man utveckla och lära sig?

Ledarskap mitt i verksamheten - att leda kollegor i förskola, skola och fritidshem tar sig an några av de mest centrala frågor som blivande eller nyblivna ledare har, såsom vad det innebär att vara ledare, vilka ledarskapsteorier man kan ta hjälp av, vad det är för skillnad på formellt och informellt ledarskap, vilken roll kommunikation har för ledarskap, vad man behöver tänka på som är kopplat till etik och konflikter, hur man förhåller sig till kulturella aspekter, vilken roll kunskap och kunskapsdelning har för ledarskap samt hur man leder en mindre grupp.

Boken ger möjlighet till reflektion kring vad ledarskap innebär för den som hamnar i en ledande position nära sina kollegor. Läsaren får en bättre förståelse för många av ledarskapets utmaningar och ges verktyg för att hantera dem.

Boken vänder sig både till dig som studerar för att arbeta inom pedagogisk verksamhet och till dig som redan har varit i verksamheten en tid och vill ta ett större ansvar för utvecklingsarbetet. Den är också ett stöd för dig som behöver vägleda i det pedagogiska arbetet.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2021. p. 240
Keywords
Ledarskap, förskola, skola, fritidshem, kollegor
National Category
Business Administration Pedagogical Work Psychology Sociology
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-27105 (URN)9789151106830 (ISBN)
Available from: 2021-12-23 Created: 2021-12-23 Last updated: 2023-03-30Bibliographically approved
Jensen, M. (2016). Lärande och lärandeteorier - om den intentionella människan (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Lärande och lärandeteorier - om den intentionella människan
2016 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Mänskligt lärande är ett komplext fenomen. Det påverkas av såväl mentala/individrelaterade faktorer som interaktiva/sociala faktorer. Den här boken försöker integrera dessa olika perspektiv på lärande som annars brukar ställas emot varandra. Det är berättelsen om människan som en social och intentionell varelse.


Lärande och lärandeteorier presenterar lärandeteorier från olika perspektiv och historiska perioder. Några viktiga kärnbegrepp i boken är: intentioner, social kognition, minne och kunskap, kommunikation, återkoppling, grupper och organisationer samt kulturella faktorer. Men den diskuterar även mindre vanliga teman såsom transfer, kreativitet, tillit, nätverk och kunskapsdelande.


Lärande och lärandeteorier vänder sig till forskare och universitetsstuderande och kan med fördel användas på olika lärarprogram samt på personalvetarutbildningar. Den är även av intresse för studenter/forskare inom kognitionsvetenskap, psykologi, pedagogik, allmändidaktik och pedagogiskt arbete.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2016. p. 344 Edition: 1
Keywords
Lärande, lärandeteorier, mål, motivation, minne, kunskap, social kognition, samarbete, nätverk, tillit, organisationslärande, kunskapdelning
National Category
Learning Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-14006 (URN)9789144111209 (ISBN)
Available from: 2018-04-25 Created: 2018-04-25 Last updated: 2023-03-30Bibliographically approved
Jensen, M. (2015). Interpersonell kommunikation (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Interpersonell kommunikation
2015 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Kommunikationsvetenskap som forskningsämne expanderar kraftigt i takt med att våra professionella behov av att kommunicera framgångsrikt ökar. Utan tvekan är det så att den som förstår och behärskar interpersonell kommunikation kommunicerar medvetet och effektivt såväl inom sin organisation som mellan organisationer.

 Författaren varvar praktiska, professionsnära exempel med användbara kommunikationsteorier och kommunikationsmodeller.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2015. p. 324 Edition: 1
Keywords
interpersonell kommunikation, kommunikationsteorier, kommunikationsmönster, kommunikationskompetens, verbal kommunikation, ickeverbal kommunikation, interkulturell kommunikation
National Category
Communication Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-14005 (URN)9789144101309 (ISBN)
Available from: 2018-04-25 Created: 2018-04-25 Last updated: 2023-03-30Bibliographically approved
Jensen, M. (2014). Samarbete i lärande och lek. In: Ann Ludvigsson, Carin Falkner (Ed.), : . Paper presented at Fritidshem - kunskap i gemenskap, Nordigskt symposium, Jönköping, 14 – 15 maj 2014.
Open this publication in new window or tab >>Samarbete i lärande och lek
2014 (Swedish)In: / [ed] Ann Ludvigsson, Carin Falkner, 2014Conference paper, Published paper (Refereed)
Keywords
Lärande, Lek, Samarbete, Samverkan, Kunskap
National Category
Pedagogy Psychology Communication Studies
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-7236 (URN)2320/14288 (Local ID)2320/14288 (Archive number)2320/14288 (OAI)
Conference
Fritidshem - kunskap i gemenskap, Nordigskt symposium, Jönköping, 14 – 15 maj 2014
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22 Last updated: 2017-02-20Bibliographically approved
Organisations