Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Jensen, Mikael, Dr
Biography [swe]

Disputerade 2008 med inriktning mot kognitiv utveckling och lek.

Har forskat om mänsklig kognition (kognitiv utveckling, social kognition).

Har forskat om lärande både bland barn och vuxna.

Har forskat mycket om kommunikation (interpersonell kommunikation, multimodal kommunikation, kommunikation i klassrummet, ledarskapskommunikation, marknadskommunikation).

Är intresserad av hållbar utveckling och särskilt hållbar livsstil.

Är intresserad av organisationslärande och kunskapsdelning.

Är intresserad av personlighetsforskning, särskilt femfaktormodellen.

Publications (10 of 34) Show all publications
Jensen, M. (2016). Lärande och lärandeteorier - om den intentionella människan (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Lärande och lärandeteorier - om den intentionella människan
2016 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Mänskligt lärande är ett komplext fenomen. Det påverkas av såväl mentala/individrelaterade faktorer som interaktiva/sociala faktorer. Den här boken försöker integrera dessa olika perspektiv på lärande som annars brukar ställas emot varandra. Det är berättelsen om människan som en social och intentionell varelse.


Lärande och lärandeteorier presenterar lärandeteorier från olika perspektiv och historiska perioder. Några viktiga kärnbegrepp i boken är: intentioner, social kognition, minne och kunskap, kommunikation, återkoppling, grupper och organisationer samt kulturella faktorer. Men den diskuterar även mindre vanliga teman såsom transfer, kreativitet, tillit, nätverk och kunskapsdelande.


Lärande och lärandeteorier vänder sig till forskare och universitetsstuderande och kan med fördel användas på olika lärarprogram samt på personalvetarutbildningar. Den är även av intresse för studenter/forskare inom kognitionsvetenskap, psykologi, pedagogik, allmändidaktik och pedagogiskt arbete.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2016. p. 344 Edition: 1
Keywords
Lärande, lärandeteorier, mål, motivation, minne, kunskap, social kognition, samarbete, nätverk, tillit, organisationslärande, kunskapdelning
National Category
Learning Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-14006 (URN)9789144111209 (ISBN)
Available from: 2018-04-25 Created: 2018-04-25 Last updated: 2018-04-26Bibliographically approved
Jensen, M. (2015). Interpersonell kommunikation (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Interpersonell kommunikation
2015 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Kommunikationsvetenskap som forskningsämne expanderar kraftigt i takt med att våra professionella behov av att kommunicera framgångsrikt ökar. Utan tvekan är det så att den som förstår och behärskar interpersonell kommunikation kommunicerar medvetet och effektivt såväl inom sin organisation som mellan organisationer.

 Författaren varvar praktiska, professionsnära exempel med användbara kommunikationsteorier och kommunikationsmodeller.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2015. p. 324 Edition: 1
Keywords
interpersonell kommunikation, kommunikationsteorier, kommunikationsmönster, kommunikationskompetens, verbal kommunikation, ickeverbal kommunikation, interkulturell kommunikation
National Category
Communication Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-14005 (URN)9789144101309 (ISBN)
Available from: 2018-04-25 Created: 2018-04-25 Last updated: 2018-04-26Bibliographically approved
Jensen, M. (2014). Samarbete i lärande och lek. In: Ann Ludvigsson, Carin Falkner (Ed.), : . Paper presented at Fritidshem - kunskap i gemenskap, Nordigskt symposium, Jönköping, 14 – 15 maj 2014.
Open this publication in new window or tab >>Samarbete i lärande och lek
2014 (Swedish)In: / [ed] Ann Ludvigsson, Carin Falkner, 2014Conference paper, Published paper (Refereed)
Keywords
Lärande, Lek, Samarbete, Samverkan, Kunskap
National Category
Pedagogy Psychology Communication Studies
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-7236 (URN)2320/14288 (Local ID)2320/14288 (Archive number)2320/14288 (OAI)
Conference
Fritidshem - kunskap i gemenskap, Nordigskt symposium, Jönköping, 14 – 15 maj 2014
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22 Last updated: 2017-02-20Bibliographically approved
Jensen, M. (2014). Smile as Feedback Expressions in Interpersonal Communication: A First Acquaintance Context. Göteborgs universitet
Open this publication in new window or tab >>Smile as Feedback Expressions in Interpersonal Communication: A First Acquaintance Context
2014 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborgs universitet, 2014. p. 17
Keywords
Feedback, smile, turn management, interpersonal communication, facial expressions, Kommunikation
National Category
Communication Studies
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4635 (URN)2320/13750 (Local ID)2320/13750 (Archive number)2320/13750 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2017-03-01Bibliographically approved
Jensen, M. (2013). Barn, konflikter och konflikthantering. In: Barns livsvillkor - i mötet med skola och fritidshem: (pp. 173-192). Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Barn, konflikter och konflikthantering
2013 (Swedish)In: Barns livsvillkor - i mötet med skola och fritidshem, Studentlitteratur , 2013, p. 173-192Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur, 2013
Keywords
Barn, frågor, fritidshem, Konflikt, oförenliga mål, konflikthantering, kommunikationsstilar, skola
National Category
Psychology Sociology Communication Studies Pedagogy
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-5144 (URN)2320/12705 (Local ID)978-91-44-09092-4 (ISBN)2320/12705 (Archive number)2320/12705 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2018-03-10Bibliographically approved
Jensen, M. & Fjällhed, A. (2013). Barns livsvillkor: en introduktion. In: Barns livsvillkor - i mötet med skola och fritidshem: (pp. 15-27). Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Barns livsvillkor: en introduktion
2013 (Swedish)In: Barns livsvillkor - i mötet med skola och fritidshem, Studentlitteratur , 2013, p. 15-27Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur, 2013
Keywords
familj, fritid, livsvillkor, levnadsförhållanden, Barn och unga, socioekonomisk bakgrund, ekonomisk utsatthet, skola
National Category
Pedagogy Psychology Sociology Social Work
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-5142 (URN)2320/12703 (Local ID)978-91-44-09092-4 (ISBN)2320/12703 (Archive number)2320/12703 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2018-02-25Bibliographically approved
Fjällhed, A. & Jensen, M. (Eds.). (2013). Barns livsvillkor: i mötet med skola och fritidshem. Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Barns livsvillkor: i mötet med skola och fritidshem
2013 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur, 2013
Keywords
Skola, fritidshem, barn, familj, fritid, identitet, etnicitet, barns inflytande, livsstil, kamrater
National Category
Pedagogy Social Work Sociology Psychology
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-3668 (URN)2320/12702 (Local ID)978-91-44-09092-4 (ISBN)2320/12702 (Archive number)2320/12702 (OAI)
Available from: 2015-12-04 Created: 2015-12-04 Last updated: 2017-11-19Bibliographically approved
Jensen, M. (2013). Kommunikativa perspektiv på undervisning och lek. In: Thomas Barow (Ed.), Mångfald och differentiering - inkludering i praktisk tillämpning: (pp. 127-141). Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Kommunikativa perspektiv på undervisning och lek
2013 (Swedish)In: Mångfald och differentiering - inkludering i praktisk tillämpning / [ed] Thomas Barow, Studentlitteratur , 2013, p. 127-141Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur, 2013
Keywords
kommunikation, lek, Inkludering, inkludering, mångfald, lärare, undervisning
National Category
Pedagogy Communication Studies
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-5134 (URN)2320/12555 (Local ID)9789144071985 (ISBN)2320/12555 (Archive number)2320/12555 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2018-02-25Bibliographically approved
Jensen, M. (2013). Lekteorier. Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Lekteorier
2013 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Att förstå lek är att förstå människan. Människan är en lekande varelse. Boken Lekteorier tar upp lek ur flera olika perspektiv och ger på det viset en rik och komplex bild av vad det innebär att vara en lekande varelse. Ingen tidigare bok på svenska har beskrivit lekteorier så ingående och med en sådan bredd som denna bok. De mest kända lekteorierna och lekteoretikerna finns med och får gott om utrymme. Även modernare och mindre kända teorier har inkluderats. Det är främst internationella lekforskare som presenteras men också lekforskare med svensk anknytning. Lekteorierna är grupperade enligt traditioner. De traditioner som finns med i denna bok är den: biologiska/evolutionära traditionen; kognitiva och utvecklingspsykologiska traditionen; vardagspsykologiska traditionen; kommunikationsteoretiska traditionen; fenomenologiska traditionen; psykoanalytiska traditionen; sociologiska traditionen; kulturella traditionen.

Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur, 2013. p. 256
Keywords
lek, Barn, Förskola, Fritidshem, Spel, sport, lekteori, skola
National Category
Pedagogy
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-3675 (URN)2320/12840 (Local ID)9789144089973 (ISBN)2320/12840 (Archive number)2320/12840 (OAI)
Available from: 2015-12-04 Created: 2015-12-04 Last updated: 2018-01-02Bibliographically approved
Jensen, M. (2013). Livsstil och identitet. In: Barns livsvillkor - i mötet med skola och fritidshem: (pp. 43-59). Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Livsstil och identitet
2013 (Swedish)In: Barns livsvillkor - i mötet med skola och fritidshem, Studentlitteratur , 2013, p. 43-59Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur, 2013
Keywords
identitet, generationer, klass, konsumtion, genus, hälsa, utveckling, livsstil
National Category
Pedagogy Psychology Sociology
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-5143 (URN)2320/12704 (Local ID)978-91-44-09092-4 (ISBN)2320/12704 (Archive number)2320/12704 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2018-01-08Bibliographically approved
Organisations