Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Michnik, Katarina
Alternative names
Publications (10 of 21) Show all publications
Eriksson, C. & Michnik, K. (2019). Allas bibliotek? (74ed.). In: Storm och stiltje: (pp. 301-320). Göteborg: SOM-institutet
Open this publication in new window or tab >>Allas bibliotek?
2019 (Swedish)In: Storm och stiltje, Göteborg: SOM-institutet , 2019, 74, p. 301-320Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Samhällsutvecklingen rullar på men bibliotek bestå ..? I år läggs för första gången en nationell svensk biblioteksstrategi fram för riksdagen. För vem har detta betydelse, och på vilket sätt? Enligt 2018 års SOM-data fortsätter den svenska allmänheten besöka bibliotek i relativt oförändrad grad. Likaså bedöms förtroendet för bibliotek vara fortsatt högt. Precis som tidigare år syns ett samband mellan biblioteksbesök och internetanvändning, men sambandet ser olika ut beroende på vad användaren gör på internet. Samtidigt visar tidigare studier att olika grupper använder bibliotek i olika stor utsträckning beroende på ålder, utbildningsgrad och boendeort. I detta SOMkapitel riktar vi fokus mot bibliotekens användare men vi ser bortom de variabler som vanligtvis brukar inkluderas – vilka är användarna bortom sin ålder, utbildningsgrad och boendeort? Vilka aktiviteter ägnar de sig åt? Vilka politiska preferenser har de? Och vilken inställning har de till sin omgivning?

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: SOM-institutet, 2019 Edition: 74
Keywords
folkbibliotek, public library
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-21619 (URN)
Available from: 2019-08-16 Created: 2019-08-16 Last updated: 2019-08-26Bibliographically approved
Eriksson, C. & Michnik, K. (2018). Biblioteket på samhälleberget (1ed.). In: Ulrika Andersson, Anders Carlander, Elina Lindgren, Maria Oskarson (Ed.), Sprickor i fasaden: SOM-undersökningen 2017 (pp. 233-247). Göteborg: Göteborgs universitet
Open this publication in new window or tab >>Biblioteket på samhälleberget
2018 (Swedish)In: Sprickor i fasaden: SOM-undersökningen 2017 / [ed] Ulrika Andersson, Anders Carlander, Elina Lindgren, Maria Oskarson, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018, 1, p. 233-247Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Göteborgs universitet, 2018 Edition: 1
Series
SOM-rapport, ISSN 0284-4788 ; 72
National Category
Social Sciences
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15421 (URN)
Available from: 2019-08-16 Created: 2019-08-16 Last updated: 2019-08-26Bibliographically approved
Michnik, K. & Utter, M. (2018). Nyutexaminerade bibliotekariers beskrivna kompetensluckor och utbildningens utmaningar.. In: Joacim Hansson & Per Wisselgren (Ed.), Bibliotekarier i teori och praktik: Utbildningsperspektiv på en unik profession (pp. 39-59). Lund: BTJ
Open this publication in new window or tab >>Nyutexaminerade bibliotekariers beskrivna kompetensluckor och utbildningens utmaningar.
2018 (Swedish)In: Bibliotekarier i teori och praktik: Utbildningsperspektiv på en unik profession / [ed] Joacim Hansson & Per Wisselgren, Lund: BTJ , 2018, p. 39-59Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: BTJ, 2018
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15428 (URN)9789170188213 (ISBN)
Available from: 2019-08-16 Created: 2019-08-16 Last updated: 2019-08-26Bibliographically approved
Michnik, K. (2018). Samhällets allt-i-allo?: Om folkbibliotekens sociala legitimitet. (Doctoral dissertation). Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Samhällets allt-i-allo?: Om folkbibliotekens sociala legitimitet
2018 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2018
Series
Skrifter från Valfrid, ISSN 1103-6990 ; 63
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13839 (URN)978-91-981653-4-0 (ISBN)978-91-981653-5-7 (ISBN)
Available from: 2018-04-04 Created: 2018-03-16 Last updated: 2018-04-03Bibliographically approved
Eriksson, C. & Michnik, K. (2018). Ökar internetanvändning oddsen för folkbiblioteksanvändning?. In: Mötesplats Profession – Forskning hölls på Linnéuniversitetet i Växjö 22–23 oktober 2018: . Paper presented at Mötesplats Profession – Forskning hölls på Linnéuniversitetet i Växjö, 22–23 oktober, 2018. Växjö: Mötesplats Profession
Open this publication in new window or tab >>Ökar internetanvändning oddsen för folkbiblioteksanvändning?
2018 (Swedish)In: Mötesplats Profession – Forskning hölls på Linnéuniversitetet i Växjö 22–23 oktober 2018, Växjö: Mötesplats Profession , 2018Conference paper, Published paper (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Mötesplats Profession, 2018
National Category
Social Sciences
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15422 (URN)
Conference
Mötesplats Profession – Forskning hölls på Linnéuniversitetet i Växjö, 22–23 oktober, 2018
Available from: 2019-08-16 Created: 2019-08-16 Last updated: 2019-08-26Bibliographically approved
Nowé Hedvall, K., Gärdén, C., Ahlryd, S., Michnik, K., Carlén, U. & Byström, K. (2017). Social media in serious leisure: Themes of horse rider safety. Information research, 22(4)
Open this publication in new window or tab >>Social media in serious leisure: Themes of horse rider safety
Show others...
2017 (English)In: Information research, ISSN 1368-1613, E-ISSN 1368-1613, Vol. 22, no 4Article in journal (Refereed) Published
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15029 (URN)
Available from: 2018-08-27 Created: 2018-08-27 Last updated: 2018-08-27Bibliographically approved
Lundberg Rodin, M. & Michnik, K. E. (2016). Bibliotek i centrum eller periferin?: Hur chefer uppfattar bibliotekets organisatoriska placering och andra faktorer för att få genomslag. Kungliga biblioteket, Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Bibliotek i centrum eller periferin?: Hur chefer uppfattar bibliotekets organisatoriska placering och andra faktorer för att få genomslag
2016 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Kungliga biblioteket, Stockholm: , 2016. p. 164
Keywords
bibliotekschef, bibliotek, strategier, styrning, organisatorisk placering, organisatoriska avstånd, legitimitet
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-11486 (URN)
Available from: 2016-12-18 Created: 2016-12-18 Last updated: 2016-12-19Bibliographically approved
Michnik, K. (2016). "Cultural planning" - en framgångsmetod för delaktighet och utveckling?. In: Kennert Orlenius (Ed.), Inkluderande medborgarskap: (pp. 59-73). Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>"Cultural planning" - en framgångsmetod för delaktighet och utveckling?
2016 (Swedish)In: Inkluderande medborgarskap / [ed] Kennert Orlenius, Borås: Högskolan i Borås, 2016, p. 59-73Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2016
Series
Vetenskap för profession: rapport, ISSN 1654-6520 ; 34
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-8840 (URN)9789188269027 (ISBN)9789188269034 (ISBN)
Available from: 2016-02-12 Created: 2016-02-12 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Tattersall Wallin, E. & Michnik, K. (2016). Idrott, läsning och bibliotek: utvärdering av projektet Läsmuskler. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Idrott, läsning och bibliotek: utvärdering av projektet Läsmuskler
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I den här rapporten utvärderas samarbetsprojektet Läsmuskler. Läsmuskler, som utfördes av Ulricehamns bibliotek under 2014 och 2015 i samarbete med idrottsförbundet SISU och lokala idrottsföreningar, syftade till att öka läslust bland barn och unga. Den gjorda utvärderingen har baserats på empiriskt material vilket har samlats in genom intervjuer med tre idrottsledare samt den bibliotekarie och den kulturstrateg som deltog i projektet och genom de projektansökningar vilka skickades in till Kulturrådet respektive Västra Götalandsregionen samt den delrapport vilken skickades in till Kulturrådet.

Två frågor har styrt utvärderingen: ”Vilka arbetssätt har använts inom ramen för Läsmuskler?” och ”Hur har de använda arbetssätten varit relaterade till projektets mål?”. Den gjorda utvärderingen visar på att tre arbetssätt har använts inom ramen för Läsmuskler: för det första genom att mobila bibliotek har körts ut och ställts upp på träningar och tävlingar och genom att läshörnor har ställts i ordning på några av de deltagande idrottsföreningarna. För det andra genom att aktiviteter har erbjudits genom vilka social läsning har främjats, detta bland annat genom att böcker, som lämpar sig särskilt vid social läsning, har valts ut. För det tredje genom att aktiviteter har erbjudits vilka har uppmuntrat målgruppen till ett aktivt deltagande genom att barn och unga fick vara med och välja ut medier till de mobila biblioteken samt skriva egna noveller.

Projektet hade sju formulerade mål. Sex av dem är inte mål i sig utan medel genom vilka projektets syfte, en ökad läslust bland barn och unga, kunde nås. Det sjunde målet handlar om att projektets innehåll ska redovisas vid olika publika evenemang såsom exempelvis Bokmässan i Göteborg. Den gjorda utvärderingen visar på att relationen mellan de använda arbetssätten och projektets mål inte är självklar. För det första finns arbetssätt som tydligt är kopplade till särskilda mål. Detta genom att projektets mål i vissa fall också är det arbetssätt genom vilket 34 idrott, läsning och bibliotek målet uppnås, vilket innebär att när arbetssättet utförs uppnås också målet eftersom arbetssättet och målet är detsamma. För det andra, med stöd i tidigare forskning kan det vara svårt att relatera vissa arbetssätt till särskilda mål då det finns risk för att dessa arbetssätt, enligt den valda tidigare forskningen, inte medför att just de särskilda målen uppnås utan att effekten istället blir den motsatta. För det tredje är det empiriska materialet stundtals inte tillräckligt för att ange hur arbetssätten kan sägas vara relaterade till projektets mål.

Med anledning av vad som har framkommit under denna utvärdering bör i projektbeskrivningar klargöras huruvida de formulerade målen är mål i sig eller medel för att nå ett annat, mer övergripande, mål, hur de planerade arbetssätten är relaterade till de formulerade målen samt vilka konkreta arbetsmetoder som inkluderas i de valda arbetssätten och varför. Ett medel kan också vara ett mål i sig, om så är fallet bör detta tydligt skrivas fram i projektets beskrivning. Detta för att underlätta dels genomförandet av projektet, dels rapporteringen och utvärderingen av detsamma.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2016. p. 64
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-9520 (URN)978-91-88269-12-6 (ISBN)978-91-88269-13-3 (ISBN)
Available from: 2016-04-06 Created: 2016-04-06 Last updated: 2016-05-20
Hjelm, F., Orlenius, K., Lindqvist, B.-I., Michnik, K. & Ljungar, E. (2016). Inkluderande medborgarskap: Perspektiv på social hållbar samhällsutveckling: exemplet Norrby. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Inkluderande medborgarskap: Perspektiv på social hållbar samhällsutveckling: exemplet Norrby
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I en tid av polarisering och globalisering blir frågor om gemensamhet och samhörighet, och vad som håller ett samhälle samman, allt viktigare. Syftet med denna skrift är att synliggöra innebörd och utmaningar som rör social hållbar samhällsutveckling. Med utgångspunkt från en specifik stadsdel, Norrby i Borås, exemplifieras och diskuteras den frågan utifrån några skilda perspektiv: hur kultur och delaktighet i samhällsplanering kan främja social hållbar utveckling, äldres livssituation och upplevelse av socialt medborgarskap samt inkluderingsprocesser i utbildning av barn och unga.

Innehållet har sin grund i projektet ”Innovationsplattform Norrby”, ett samarbetsprojekt mellan Högskolan i Borås, Borås Stad (inkluderat Borås Energi och Miljö) samt SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) som genomförts under perioden 2013-2015. En del av det arbetet har utgjorts av frågor om ”Inkluderande medborgarskap”, vilket gett underlaget för denna rapport. Ett mål i det arbetet har varit att beskriva och analysera hinder och möjligheter för att främja social hållbar stadsutveckling.

Inkluderande medborgarskap innebär en upplevelse av samhörighet och reella, likvärdiga förutsättningar att uppnå basala livsmål. Utgångpunkten är ett relationellt perspektiv som sätter fokus på social tillhörighet och samhörighet och som inrymmer kulturella och sociala dimensioner samt tillgång och tillgänglighet till samhälleliga resurser. Grunden för detta är respekten för alla människors lika värde och solidaritet mellan människor. Sammantaget speglar innehållet i rapporten frågor om möjligheter och utmaningar för att skapa ett socialt hållbart samhälle baserat på välfärd och rättvisa, där människor inte enbart har ett formellt medborgarskap utan även upplevelsen av ett socialt medborgarskap.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2016. p. 108
Series
Vetenskap för profession: rapport, ISSN 1654-6520 ; 34
Keywords
Social hållbar samhällsutveckling, inkluderande medborgarskap, Cultural planning, demografi
National Category
Social Sciences Interdisciplinary Social and Economic Geography
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-8393 (URN)978-91-88269-02-7 (ISBN)978-91-88269-03-4 (ISBN)
Available from: 2016-01-11 Created: 2016-01-11 Last updated: 2018-01-10
Organisations

Search in DiVA

Show all publications