Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Wolmesjö, Maria
Publications (10 of 133) Show all publications
Wolmesjö, M. (2017). Att själv få besluta om vardagen med hemtjänst. Äldre i Centrum. Tidskrift för forskning om äldre och ådrande (22), 46-49
Open this publication in new window or tab >>Att själv få besluta om vardagen med hemtjänst
2017 (Swedish)In: Äldre i Centrum. Tidskrift för forskning om äldre och ådrande, no 22, p. 46-49Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Ny välfärdsteknik och avancerad medicinsk teknik gör det möjligt att bo hemma, även vid ett omfattande behov av kvalificerad omsorg och avancerad vård. Men vad händer när hemtjänsten flyttar in?

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2017
Keywords
brukarinflytandet, delaktighet, hemtjänst, äldreomsorg
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13593 (URN)
Available from: 2018-01-22 Created: 2018-01-22 Last updated: 2018-01-22Bibliographically approved
Kjørgard, M. & Wolmesjö, M. (2017). Becoming aware of the grand social challenges: how an international and interdisciplinary educational context may broaden student’s perspectives on human rights and public health. European Journal of Social Work, 20(1), 25-138
Open this publication in new window or tab >>Becoming aware of the grand social challenges: how an international and interdisciplinary educational context may broaden student’s perspectives on human rights and public health
2017 (English)In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 20, no 1, p. 25-138Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The understanding of contemporary social problems and challenges in an international and national perspective is a significant issue for social work because of globalisation and social problems are too complex to handle by single actors themselves. The need for interdisciplinary and interprofessional collaboration is important. This paper focuses on experiences from an Erasmus Intensive Programme with the title Human Rights, Public Health and Social Service Challenges on Local Government in the Nordic-Baltic Sea Area. Social work students from different countries interacted with students from other disciplines such as political science, psychology and economy to discuss common challenges and solutions in this field. The analysis of the findings shows students reflect upon human rights issues as universal rights and how challenges presented by contextual differences in preconditions for everyday life between the countries, are reflected from different disciplines/professional perspectives. The paper argues that international and interdisciplinary programmes, where students get the opportunity to meet and to work with overarching and transnational issues, have a great potential for engaging students in global development in a rapidly changing world.

Abstract [sv]

Förståelsen för samtida sociala problem och internationella och nationella utmaningar är viktiga frågor för socialt arbete. Globaliseringen bidrar till att många sociala problem är för komplexa för enskilda aktörer att hantera på egen hand. Behovet av en interdisciplinär och interprofessionell samverkan är därför betydelsefullt. Detta paper har fokus på erfarenheter från en internationell kurs via Erasmus Intensive Programme. Kursens namn var Rights, Public Health and Social Service Challenges on Local Government in the Nordic-Baltic Sea Area. Studerande från socialt arbete i olika länder samverkade med studenter från andra discipliner såsom statsvetenskap, psykologi och ekonomi för att diskutera gemensamma utmaningar och lösningar på frågor inom området. Analysen av studenternas arbeten visar att studenter reflekterade över frågor om mänskliga rättigheter som en universell rättighet. Vidare pekade resultatet på hur utmaningar med konceptuella skillnader i förutsättningar för vardagslivet mellan olika länder sågs på skilda sätt från olika discipliner eller professionsperspektiv och bidrog till ett fördjupat lärande. Vi menar att internationella och interdisciplinära program där studenter får möjlighet att arbeta tillsammans har potential för att engagera studenter i den globala utvecklingen i en snabbt föränderlig värld.

Keywords
human rights, public health, social work, students perspective, interdisciplinary education
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13595 (URN)10.1080/13691457.2016.1202204 (DOI)000394053200012 ()2-s2.0-84976897195 (Scopus ID)
Available from: 2018-01-22 Created: 2018-01-22 Last updated: 2018-12-07Bibliographically approved
Wolmesjö, M. & Yoshioka, Y. (2017). Child protection – social care and support of children and their families in Sweden.: Literature review. (1ed.). In: International comparative study on the development for the children in need of social care.: Report to the Ministry of Health, Welfare and Labour. Japan. (pp. 49-81). The Ministry of Health, Welfare and Labour. Japan.
Open this publication in new window or tab >>Child protection – social care and support of children and their families in Sweden.: Literature review.
2017 (English)In: International comparative study on the development for the children in need of social care.: Report to the Ministry of Health, Welfare and Labour. Japan., The Ministry of Health, Welfare and Labour. Japan. , 2017, 1, , p. 318p. 49-81Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
The Ministry of Health, Welfare and Labour. Japan., 2017. p. 318 Edition: 1
Keywords
child protection, social care, children, families, comparative study, Seden, Japan
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13589 (URN)
Available from: 2018-01-22 Created: 2018-01-22 Last updated: 2018-01-22Bibliographically approved
Wolmesjö, M. & Yoshioka, Y. (2017). Leadership and organization in municipal and voluntary social care and support of children and their families in Sweden: Interview study. (1ed.). In: International comparative study on the development for the children in need of social care.: Report to the Ministry of Health, Welfare and Labour. Japan (pp. 259-278). The Ministry of Health, Welfare and Labour. Japan
Open this publication in new window or tab >>Leadership and organization in municipal and voluntary social care and support of children and their families in Sweden: Interview study.
2017 (English)In: International comparative study on the development for the children in need of social care.: Report to the Ministry of Health, Welfare and Labour. Japan, The Ministry of Health, Welfare and Labour. Japan , 2017, 1, p. 259-278Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
The Ministry of Health, Welfare and Labour. Japan, 2017 Edition: 1
Keywords
leadership, organisation, social care, children, families, BRIS, comparative study, Japan, Sweden
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13590 (URN)
Available from: 2018-01-22 Created: 2018-01-22 Last updated: 2018-01-22Bibliographically approved
Wolmesjö, M. & Larsson, K. (2017). Ledning av äldreomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning. In: Zanderin L. & Bennich, M. (Ed.), ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERSOMSORG: Regelsystem, organisering, ledning och personal inom äldre- och funktionshinderomsorg. Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Ledning av äldreomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning
2017 (Swedish)In: ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERSOMSORG: Regelsystem, organisering, ledning och personal inom äldre- och funktionshinderomsorg / [ed] Zanderin L. & Bennich, M., Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2017Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2017
Keywords
ledarskap, äldreomsorg, socialt arbete, IVO, funktionshinderomsorg
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13594 (URN)978-91-47-11251-7 (ISBN)
Available from: 2018-01-22 Created: 2018-01-22 Last updated: 2018-01-22Bibliographically approved
Nowé Hedvall, K., Salomonson, N. & Wolmesjö, M. (2017). Medborgardialoger – en delstudie i utvärderingen av Västra Götalandsregionens politiska organisering.: Utvärdering av Västra Götalandsregionens politiska organisation – Delrapport 10. Borås: Centrum för välfärdsstudier, Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Medborgardialoger – en delstudie i utvärderingen av Västra Götalandsregionens politiska organisering.: Utvärdering av Västra Götalandsregionens politiska organisation – Delrapport 10
2017 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

Regionpolitik tycks oftast vara osynlig och regionens politiska organisation ogenomtränglig. Kommunikationsvägarna mellan regionens politiker och tjänstemän och regionens medborgare är otydliga och skapar distans mellan regionpolitiker och medborgare. Då det upplevs som alltför svårt att utkräva ansvar från regionens politiker försvagas medborgares tilltro till den politiska organiseringen. Olika former av medborgardialoger i regionen utgör försök att öka transparensen, skapa tillit och bidra till inflytande för medborgarna. För att lyckas bör syftet med dialogen tydligt kommuniceras både externt och internt, fler grupper bör nås och resultaten bör återkopplas systematiskt.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Centrum för välfärdsstudier, Högskolan i Borås, 2017
Keywords
medborgardialoger, Västra Götalands regionen, politisk organisation, utvärdering
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13592 (URN)
Projects
Utvärdering av Västra Götalandsregionens politiska organisation
Available from: 2018-01-22 Created: 2018-01-22 Last updated: 2018-08-27Bibliographically approved
Dellve, L., Wolmesjö, M. & Bremer, A. (2016). Chefers stödresurser och ledarutbildning. In: Lotta Dellve, Maria Wolmesjö (Ed.), Ledarskap i äldreomsorgen: Att leda integrerat värdeskapande i en röra av värden och förutsättningar (pp. 69-76). Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Chefers stödresurser och ledarutbildning
2016 (Swedish)In: Ledarskap i äldreomsorgen: Att leda integrerat värdeskapande i en röra av värden och förutsättningar / [ed] Lotta Dellve, Maria Wolmesjö, Borås: Högskolan i Borås, 2016, , p. 9p. 69-76Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2016. p. 9
Series
Vetenskap för profession: rapport, ISSN 1654-6520 ; 35
Keywords
Ledarskap, äldreomsorg, chefer, stödresurser, ledarutbildning
National Category
Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Research subject
Människan i vården
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-9553 (URN)978-91-88269-08-9 (ISRN)9789188269089 (ISBN)9789188269096 (ISBN)
Available from: 2016-04-06 Created: 2016-04-06 Last updated: 2016-05-20Bibliographically approved
Dellve, L., Wolmesjö, M. & Jutengren, G. (2016). Hållbara chefs- och ledarskapsstrategier som utvecklar integrerade värden. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Hållbara chefs- och ledarskapsstrategier som utvecklar integrerade värden
2016 (Swedish)Report (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2016
Series
Vetenskap för profession: rapport, ISSN 1654-6520 ; 35
National Category
Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15260 (URN)
Available from: 2018-10-27 Created: 2018-10-27 Last updated: 2018-11-21Bibliographically approved
Bremer, A., Kullén Engström, A., Fredman, M., Jonasson, L.-L., Jutengren, G., Karlsson, P.-Å. & Sandman, L. (2016). Ledarskap i äldreomsorgen: att leda integrerat värdeskapande i en röra av värden och förutsättningar. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Ledarskap i äldreomsorgen: att leda integrerat värdeskapande i en röra av värden och förutsättningar
Show others...
2016 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

Det övergripande syftet med denna rapport är att beskriva chefers etiska värderingar, dilemman och organisatoriska förutsättningar för att bedriva ett värdebaserat ledarskap i såväl kommunal som privat äldreomsorg.

Det empiriska materialet består av en omfattande enkätstudie till nästan 500 studerande inom ramen för den nationella ledarutbildningen för chefer inom äldreomsorgen vid Högskolan i Borås under perioden 2013 till 2015. Utbildningen gavs på uppdrag av Socialstyrelsen och omfattade 30 högskolepoäng med två års studier på kvartsfart. Samtliga studerande var yrkesverksamma som chefer och ledare inom kommunal eller privat äldreomsorg i södra Sverige. Metoder som använts i bearbetning och analys av materialet är deskriptiva, jämförande och analytiska med regressionsmodeller och SEM-analys.

Resultatet visar på att cheferna – oavsett utbildningsbakgrund, värderade följande etiska värden högst: att inte skada, respekt för individen och rätten till konfidentialitet. Värdedilemman i chefsarbetet är dock vanligt och sammanlänkat med andra utmaningar i arbetet, särskilt med utmaningar som rör hantering över organisationsnivåer (buffertproblem och containerproblem) och av olika ansvarsområden (logikkonflikter). Inom privat verksamhet skattade de medverkande cheferna värdekonflikter och andra utmaningar i lägre grad än chefer inom kommunal verksamhet.

De flesta chefer var nöjda med hur de kunde fullfölja sitt ansvar för utveckling av verksamheten avseende värdegrund, kvalitet, processer, dagligt arbete, brukarmedverkan, brukarsäkerhet och arbetsmiljö. De flesta skattade också att de arbetade i mycket hög grad med strukturering och utveckling av dessa frågor.

Stödresurser minskade upplevelsen av värdekonflikter, men det fanns skillnad i betydelsen relaterat till chefers grundprofession. Det organisatoriska stödet var också tydligare för chefer inom privat verksamhet. Organiserade stödresurser hade stor betydelse för hållbart integrerat och värdeskapande ledarskap samt för aktiva ledningsstrategier. Även sambandet mellan hållbart ledarskap och aktiva ledarstrategier modererades av grundprofession, där sambandet var moderat negativt för chefer med social grundutbildning. Det tycks således finnas ett utbildningsbehov bland äldreomsorgens chefer och behov av ett utvecklat stöd från arbets- HÖGSKOLAN BORÅS HÖGSKOLAN BORÅS 15 givaren då det varierar avseende omfattning, inriktning och nivå mellan kommunal och privat verksamhet.

Sammanfattningsvis har chefer i äldreomsorgen många olika värden, på olika nivåer och utifrån olika perspektiv att förhålla sig till i sitt ledarskap. Att hantera och utveckla förståelse för dessa är utmanande i chefskapet och värdedilemman är vanliga. Majoriteten av cheferna i denna studie beskriver dock generellt en aktiv och god hantering och organisering av dessa. Konstateras att en integrerad förståelse och hantering, samt goda organisatoriska stödresurser tycks bidra till mer hållbart och värdeskapande ledarskap.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2016. p. 138
Series
Vetenskap för profession: rapport, ISSN 1654-6520 ; 35
National Category
Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-9333 (URN)978-91-88269-08-9 (ISBN)978-91-88269-09-6 (ISBN)
Available from: 2016-03-08 Created: 2016-03-08 Last updated: 2018-01-04Bibliographically approved
Wolmesjö, M. (2016). Ledarskapande – potentialer i samverkan (1ed.). In: Stina Johansson, Annika Taghizadeh Larsson (Ed.), Förändringsperspektiv på äldreomsorgen : att leva med andra (pp. 155-167). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Ledarskapande – potentialer i samverkan
2016 (Swedish)In: Förändringsperspektiv på äldreomsorgen : att leva med andra / [ed] Stina Johansson, Annika Taghizadeh Larsson, Malmö: Gleerups Utbildning AB , 2016, 1, p. 155-167Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016 Edition: 1
Keywords
ledarskap, äldreomsorg, socialt arbete, samverkan, funktionshinder, förändring
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-11259 (URN)9789140691767 (ISBN)
Available from: 2016-03-02 Created: 2016-12-07 Last updated: 2017-01-03Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications