Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Sundeen, Johan
Publications (10 of 21) Show all publications
Sundeen, J. (2019). I begynnelsen var socialismen. Paper presented at Artikeln bygger på ett bidrag till konferensen Vänsterns idéer, som arrangerades av Johnsonstiftelsen. De fullskaliga konferensbidragen kommer att publiceras i en vetenskaplig antologi som väntas ges ut under 2019.. Forum Axess (4), 36-39
Open this publication in new window or tab >>I begynnelsen var socialismen
2019 (Swedish)In: Forum Axess, no 4, p. 36-39Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Artikeln ger en idéhistorisk belysning av förhållandet mellan kristendom, utopism och socialism.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Axess Publishing AB, 2019
Keywords
Kristendom, utopism, socialism, messianism
National Category
Humanities and the Arts
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-21021 (URN)
Conference
Artikeln bygger på ett bidrag till konferensen Vänsterns idéer, som arrangerades av Johnsonstiftelsen. De fullskaliga konferensbidragen kommer att publiceras i en vetenskaplig antologi som väntas ges ut under 2019.
Available from: 2019-05-17 Created: 2019-05-17 Last updated: 2019-06-17Bibliographically approved
Sundeen, J. (2019). Kalla kriget som ideologistrid: Konservativ och marknadsliberal kritik av Svenska kyrkans internationella agerande 1965-1989 (1ed.). In: Lennart Sjöström (Ed.), Innan murarna föll: Svenska kyrkan under kalla kriget (pp. 475-513). Skellefteå: Artos & Norma bokförlag
Open this publication in new window or tab >>Kalla kriget som ideologistrid: Konservativ och marknadsliberal kritik av Svenska kyrkans internationella agerande 1965-1989
2019 (Swedish)In: Innan murarna föll: Svenska kyrkan under kalla kriget / [ed] Lennart Sjöström, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2019, 1, p. 475-513Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

Kapitlet innehåller abstract på sidorna 511-513

Place, publisher, year, edition, pages
Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2019 Edition: 1
Keywords
The Cold War, Church Of Sweden, Conservatism, Liberalism, Socialism, Democracy, Dictatorship, Kalla kriget, 68-rörelsen, konservatism, liberalism, socialism, diktatur och demokrati
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15850 (URN)9789177770817 (ISBN)
Note

Forskningsprojektet Svenska kyrkan under kalla kriget är finansierat av Stiftelsen Sverige och kristen tro

Available from: 2019-03-02 Created: 2019-03-02 Last updated: 2019-03-04Bibliographically approved
Sundeen, J. & Blomgren, R. (2019). Kulturlivets tillrättaläggare. Paper presented at NCCPR 2019, Bifröst University, Island, August 28-30, 2019.. Axess (7), 22-27
Open this publication in new window or tab >>Kulturlivets tillrättaläggare
2019 (Swedish)In: Axess, ISSN 1651-0941, no 7, p. 22-27Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2019
Keywords
Tjänstemän, aktivism, bibliotekslag, kulturpolitik, socialism, yttrandefrihet
National Category
Humanities and the Arts Social Sciences
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-21816 (URN)
Conference
NCCPR 2019, Bifröst University, Island, August 28-30, 2019.
Note

Artikeln är en populariserad version av konferensenpapret "Politisk aktivism inom kulturpolitikens genomförandeled", presenterad på konferensen NCCPR 2019 på Bifröst University, Island.

Available from: 2019-10-09 Created: 2019-10-09 Last updated: 2019-10-09Bibliographically approved
Sundeen, J. (2018). Den röda ungkyrkligheten: Några reflektioner över mottagandet av boken 68-kyrkan. Svensk Pastoraltidskrift, 60(2), 41-46
Open this publication in new window or tab >>Den röda ungkyrkligheten: Några reflektioner över mottagandet av boken 68-kyrkan
2018 (Swedish)In: Svensk Pastoraltidskrift, ISSN 0039-6699, Vol. 60, no 2, p. 41-46Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Artikeln är en omarbetad version av en presentation vid en konferens om Arvet efter 1968 som hölls vid Lunds universitet i december 2017. Artikeln utgör en reflektion över den kristna 68-vänstern och över mottagandet av studien 68-kyrkan: Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989. 

Keywords
68-rörelsen, kristen vänster, ungkyrkorörelsen
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13596 (URN)
Projects
Arvet efter 1968
Available from: 2018-01-22 Created: 2018-01-22 Last updated: 2018-01-22Bibliographically approved
Sundeen, J. (2017). 68-kyrkan: Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989. Stockholm: Bladh by Bladh
Open this publication in new window or tab >>68-kyrkan: Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989
2017 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Bladh by Bladh, 2017. p. 492
Keywords
Kristendom, marxism, politisk religion, 68-vänstern, politisk väckelse
National Category
History and Archaeology
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-11837 (URN)9789188429209 (ISBN)
Note

Boken är tillkommen inom ramen för det av Johnsonstiftelsen finansierade forskningsprojektet Arvet efter 1968.

Available from: 2017-01-19 Created: 2017-01-19 Last updated: 2017-01-19Bibliographically approved
Sundeen, J. (2017). Att tjäna är människans storhet: Idéhistoriska essäer om Birger Forell. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Att tjäna är människans storhet: Idéhistoriska essäer om Birger Forell
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Med Birger Forells dagböcker som främsta källmaterial gestaltar Johan Sundeen i fem idéhistoriska essäer olika delar av Birger Forells livsverk. Den första texten skildrar hans arbete med att påkalla Europas uppmärksamhet på förföljelsen av kyrkorna i nationalsocialismens Tyskland. Därefter belyses Forells arbete med krigsfångar i Storbritannien 1944–1948. I den tredje essän behandlas Gripenbergskommittén som sammanförde tyskar i andliga, intellektuella och karitativa yrken med kollegor från före detta ockuperade länder. Den fjärde essän har Forells arbete med kulturellt och akademiskt inriktad efterkrigshjälp som sitt ämne. Slutligen uppmärksammas hans kanske mest monumentala gärning – grundläggandet och uppbyggandet av flyktingstaden Espelkamp.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2017. p. 85
Series
Vetenskap för profession: rapport, ISSN 1654-6520 ; 40
Keywords
Nationalsocialism, efterkrigshjälp, kristen humanism, fred, försoning
National Category
History
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-12546 (URN)978-91-88269-58-4 (ISBN)978-91-88269-59-1 (ISBN)
Available from: 2017-08-29 Created: 2017-08-29 Last updated: 2017-10-03Bibliographically approved
Sundeen, J. (2017). Forskning som förändrar Högskolan?: Iakttagelser vid en seminarieserie. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Forskning som förändrar Högskolan?: Iakttagelser vid en seminarieserie
2017 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Som ett led i Högskolan i Borås 40-årsfirande har en rad olika arrangemang och aktiviteter genomförts under året. Ett sådant arrangemang har varit en serie seminarier där högskolans forskning har presenterats av företrädare för våra sex prioriterade forskningsområden. Syftet med seminarierna var att ge en samlad bild av pågående forskning, framkomna resultat och inriktningar för de olika områdena. Syftet med serien var också att den skulle bidra till ökade kunskaper om varandras verksamhet inom högskolan och därigenom ge underlag och uppslag till samverkan över ämnes- och områdesgränser. Projekt och pro- gram med flervetenskapliga ansatser är nödvändiga, inte bara för att stärka högskolans forskningsverksamhet utan också för att forskningen ska kunna möta de stora samhällsutmaningarna. För att seminarierna skulle nå så många som möjligt spelades de in och tillgängliggjordes på högskolans webbplats. Därtill fick docent Johan Sundeen ett särskilt uppdrag att dokumentera seminarierna. I den här rapporten återger Johan huvuddragen i presentationerna. Därutöver redovisar han resonemang kring former för samverkan och tänkbara åtgärder och incitament för att åstadkomma ökad samverkan över gränser till gagn för kvalitet på utbildning och forskning.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2017. p. 36
Series
Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås, ISSN 1400-0253 ; 2017:4
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13012 (URN)978-91-88269-77-5 (ISBN)978-91-88269-78-2 (ISBN)
Available from: 2017-11-23 Created: 2017-11-23 Last updated: 2017-12-14Bibliographically approved
Sundeen, J. (2016). Om detta må jag berätta: Birger Forell om våld och förtryck i totalstaten. In: Bodil Liljefors Persson och Nils-Åke Tidman (Ed.), Våld - i Guds namn: Politisk aktivism inom världsreligionerna (pp. 37-54). Göteborg: Föreningen lärare i religionskunskap
Open this publication in new window or tab >>Om detta må jag berätta: Birger Forell om våld och förtryck i totalstaten
2016 (Swedish)In: Våld - i Guds namn: Politisk aktivism inom världsreligionerna / [ed] Bodil Liljefors Persson och Nils-Åke Tidman, Göteborg: Föreningen lärare i religionskunskap , 2016, p. 37-54Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Föreningen lärare i religionskunskap, 2016
Series
Föreningen Lärare i Religionskunskap Årsbok, ISSN 0348-8918 ; 47
Keywords
Anti-nazism, kristendom, motstånd, andra världskriget
National Category
Humanities History of Ideas
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-9859 (URN)
Available from: 2016-05-12 Created: 2016-05-12 Last updated: 2017-08-23Bibliographically approved
Sundeen, J. (2014). Ett nytt Tyskland på brittisk mark: Birger Forells arbete bland krigsfångar 1944-1948. In: Johnny Hagberg (Ed.), Skara stift 1000 år: (pp. 199-212). Skara stiftshistoriska sällskap
Open this publication in new window or tab >>Ett nytt Tyskland på brittisk mark: Birger Forells arbete bland krigsfångar 1944-1948
2014 (Swedish)In: Skara stift 1000 år / [ed] Johnny Hagberg, Skara stiftshistoriska sällskap , 2014, p. 199-212Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

På grundval av bland annat arkivforskning vid Bundesarchiv i Koblenz gestaltar texten den svenske prästen Birger Forells arbete med krigsfångar i England. Texten täcker såväl själavård, uppbyggnad av kulturella och andliga aktiviteter i lägren samt Forells strävan att via "andligt välfärdsarbete" bidra till Tysklands återuppbyggnad och ett demokratiskt och kristet Tysklands integration i en ny europeisk gemenskap.

Place, publisher, year, edition, pages
Skara stiftshistoriska sällskap, 2014
Series
Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie ; 77
Keywords
Teologi, Själavård, Kyrkohistoria, Andra världskriget, Anti-nazism, Efterkrigseuropa
National Category
History Humanities and the Arts
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-5210 (URN)2320/14028 (Local ID)978-91-86681-22-7 (ISBN)2320/14028 (Archive number)2320/14028 (OAI)
Note

Boken Skara stift 1000 år innefattar ett femtontal uppsatser som beskriver olika sidor av stiftets historia.

Sponsorship:

Tore G. Wärenstams stiftelse finansierade akrivvistelse i Koblenz våren 2013.

Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2018-01-05Bibliographically approved
Erikson, M. G., Johannisson, J., Nolin, J., Sandman, L., Sundeen, J. & Svengren Holm, L. (2013). Från Högskolan i Borås till Humboldt, volym 3. Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Från Högskolan i Borås till Humboldt, volym 3
Show others...
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[sv]
Vetenskap på tvären : akademiska värden, friheter och gränser
Abstract [sv]

Denna rapport är den tredje i ordningen som har sin upprinnelse i Humboldtuniversitetets 200-årsjubileum och i ambitionen att föra en kvalificerad diskussion om vilka roller som högskolor och universitet spelar idag. Rapporten ägnar särskild uppmärksamhet åt fenomenet tvärvetenskap och de utmaningar som en sådan ansats innebär, men den för också upp grundläggande principfrågor om akademiska friheter och värden till diskussion.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås, 2013
Series
Vetenskap för profession: rapport, ISSN 1654-6520 ; 26
National Category
Philosophy Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4600 (URN)2320/12725 (Local ID)978-91-87525-06-3 (ISBN)978-91-87525-07-0 (ISBN)2320/12725 (Archive number)2320/12725 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17
Organisations

Search in DiVA

Show all publications