Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Sundeen, Johan
Publications (10 of 73) Show all publications
Sundeen, J. (2023). En allierad för alternativandligheten: Viktor Rydberg och mysticismen. In: Kurt Almqvist och Carl Phikip Passmark (Ed.), Det esoteriska Sverige: Från Swedenborg till Strindberg (pp. 167-174). Stockholm: Stolpe Bokförlag
Open this publication in new window or tab >>En allierad för alternativandligheten: Viktor Rydberg och mysticismen
2023 (Swedish)In: Det esoteriska Sverige: Från Swedenborg till Strindberg / [ed] Kurt Almqvist och Carl Phikip Passmark, Stockholm: Stolpe Bokförlag , 2023, p. 167-174Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stolpe Bokförlag, 2023
Keywords
Spiritism, materialism, kulturkamp, teosofi, esoterism, frimureri, idealism
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-30556 (URN)9789189425989 (ISBN)
Funder
Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation
Available from: 2023-09-29 Created: 2023-09-29 Last updated: 2024-01-12Bibliographically approved
Sundeen, J. (2023). Svenska kyrkan och 68-rörelsen: En resa i tidsandans landskap. In: Mikael Löwegren (Ed.), Svenska kyrkans dåtid, nutid och framtid: Repliker i ett levande samtal (pp. 99-136). Skellefteå: Artos & Norma bokförlag
Open this publication in new window or tab >>Svenska kyrkan och 68-rörelsen: En resa i tidsandans landskap
2023 (Swedish)In: Svenska kyrkans dåtid, nutid och framtid: Repliker i ett levande samtal / [ed] Mikael Löwegren, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2023, p. 99-136Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2023
Keywords
68-vänstern, politisering, politisk väckelse, utopism, sekularisering inifrån
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-31122 (URN)9789177772248 (ISBN)
Note

Boken bygger på föreläsningar hållna vid Laurentiusstiftelsen i Lund våren 2019 på temat Svenska kyrkans dåtid, nutid och framtid. Av sammanlagt 22 föreläsningar publiceras ett urval av sex bearbetade föreläsningar i boken.

Available from: 2024-01-05 Created: 2024-01-05 Last updated: 2024-01-12Bibliographically approved
Sundeen, J., Blomgren, R. & Michnik, K. (2022). Biblioteksgeografin - en introduktion. In: Roger Blomgren; Katarina Michnik; Johan Sundeen (Ed.), Biblioteksgeografin: En antologi om biblioteksväsende och biblioteksgeografin (pp. 15-24). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Biblioteksgeografin - en introduktion
2022 (Swedish)In: Biblioteksgeografin: En antologi om biblioteksväsende och biblioteksgeografin / [ed] Roger Blomgren; Katarina Michnik; Johan Sundeen, Lund: Studentlitteratur AB, 2022, p. 15-24Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2022
Keywords
Bibliotekväsende, biblioteksforskning, biblioteksutbildning, bibliotekarieprofession
National Category
Social Sciences
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-27770 (URN)9789144159485 (ISBN)
Available from: 2022-04-21 Created: 2022-04-21 Last updated: 2022-04-22Bibliographically approved
Sundeen, J., Blomgren, R. & Michnik, K. (2022). Biblioteksgeografin: En antologi om biblioteksväsende och biblioteksforskning. Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Biblioteksgeografin: En antologi om biblioteksväsende och biblioteksforskning
2022 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2022. p. 418
Keywords
Folkbibiliotek, skolbibliotek, lärosätesbibliotek, sjukhusbibliotek, biblioteksmuseum, regionbibliotek, företagsbibliotek, specialbibliotek, bibliotekshistoria, begreppet bibliotek, bibliotekslagen, nationalbibliotek
National Category
Social Sciences
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-27768 (URN)9789144159485 (ISBN)
Available from: 2022-04-21 Created: 2022-04-21 Last updated: 2022-04-22Bibliographically approved
Sundeen, J. (2022). Broar till den andliga världen: Rydberg, spiritismen och det omedvetna.. Veritas: Viktor Rydberg-Sällskapets tidskrif, 37, 1-17
Open this publication in new window or tab >>Broar till den andliga världen: Rydberg, spiritismen och det omedvetna.
2022 (Swedish)In: Veritas: Viktor Rydberg-Sällskapets tidskrif, ISSN 0284-6462, Vol. 37, p. 1-17Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: , 2022
Keywords
Spiritism, ockultism, teosofi, kristendom, kulturkamp, psykologi, psykiatri, hypnos, det omedvetna
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-29131 (URN)
Note

Artikeln är publicerad i två versioner. En fullständig version på Viktor Rydberg-Sällskapets webbplats (https://rydbergsallskapet.nu/veritas37.html) med sidnummer 1-17. En kortare version i den tryckta versionen av Veritas, med sidnummer 45-60. Den fullständiga versionen är försedd med en omfattande dokumenterande och diskuterande notapparat.

Available from: 2022-12-14 Created: 2022-12-14 Last updated: 2023-01-04Bibliographically approved
Sundeen, J. (2022). Den spruckna 68-bubblan: Svenska kyrkans Israeldebacle. Kyrka och Folk (1), 34-40
Open this publication in new window or tab >>Den spruckna 68-bubblan: Svenska kyrkans Israeldebacle
2022 (Swedish)In: Kyrka och Folk, ISSN 0345-6757, no 1, p. 34-40Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: , 2022
Keywords
Antisemitism, 68-kyrkan, politisering, Mellanöstern, Svenska kyrkan, kristen vänster
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-27187 (URN)
Available from: 2022-01-13 Created: 2022-01-13 Last updated: 2022-01-21Bibliographically approved
Sundeen, J. (2022). Det politiserade biblioteket - ett arv från 1968. Svensk Linje (1)
Open this publication in new window or tab >>Det politiserade biblioteket - ett arv från 1968
2022 (Swedish)In: Svensk Linje, ISSN 1402-5043, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Det finns enligt humanvetenskaplig forskning goda skäl att fästa vikt vid effekterna av 68:ornas långa marsch genom institutionerna, särskilt inom kyrka och universitet samt i kulturlivet. Inom forskningen har begrepp som ”det långa 1968” och ”arvet efter 1968” myntats. Märk väl att det bland avsändarna till dessa på akademisk väg grundade budskap också finns forskare med marxistisk vetenskaplig identitet. Läggas härtill ska att aktörer med tydlig vänsterprofil inom kyrkor, universitet och bibliotek i tillbakablickar av olika slag själva tenderar att lyfta fram betydelsen av studentrevoltens år. 

Till de av kulturlivets institutioner som behöver ses i perspektiv av det långa 1968 hör de svenska folkbiblioteken. Inom bibliotekssektorn finns en stark, eller i vart fall högljudd, strömning som ser på sin yrkesidentitet och sin yrkesutövning i aktivistiska snarare än professionsetiska termer. Idealbildningen är med andra ord politisk-ideologisk till sin karaktär. Bibliotekets uppgift förstås inte primärt i termer av bildning, informations- och yttrandefrihet eller som bidrag till människors personlighetsutveckling, utan som redskap för att befrämja en samhällsutveckling i socialistisk och/eller identitetspolitisk riktning.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2022
Keywords
Det långa 1968, aktivism, identitetspolitilk, politisering, kulturens frihet, bildning, 68-vänstern
National Category
Humanities and the Arts
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-27967 (URN)
Available from: 2022-06-08 Created: 2022-06-08 Last updated: 2022-06-21Bibliographically approved
Sundeen, J. & Blomgren, R. (2022). En serie redaktionellt sanktionerade insinuationer. Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 25(1), 136-143
Open this publication in new window or tab >>En serie redaktionellt sanktionerade insinuationer
2022 (Swedish)In: Nordisk kulturpolitisk tidskrift, ISSN 1403-3216, E-ISSN 2000-8325, Vol. 25, no 1, p. 136-143Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Föreliggande artikel är en replik på Jonas Agheds alster. Hans främsta syfte är att misskreditera våra vetenskapliga utgångspunkter, vilka enligt författaren präglas av influenser från såväl neoliberalt som högerradikalt håll. Agheds alster borde inte ha publicerats då den saknar vetenskapligt värde och inte lever upp till tidskriftens uttalade krav för en så kallad perspektivartikel. I vår artikel berör vi det stora, huvudsakligen positiva, intresse som vår studie om aktivism på offentliga bibliotek väckt samtidigt som vi bemöter Agheds ogrundade anklagelser. Agheds artikel är ett exempel bland flera andra på det destruktiva samtalsklimat som har präglat svensk biblioteks- och kulturdebatt under senare år, där angrepp på den fria och kritiska forskningen blivit legio. Att Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift gör sig till en plattform för denna typ av osakliga artiklar beklagar vi djupt.

Keywords
Aktivism, folkbibliotek, yttrandefrihet, hot mot fri forskning, politisering
National Category
Social Sciences
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-27901 (URN)
Note

Artikeln är en del av en debatt som utlösts av Johan Sundeens och Roger Blomgrens artikel Offentliga bibliotek som arena för politisk aktivism.

Available from: 2022-05-23 Created: 2022-05-23 Last updated: 2022-05-31Bibliographically approved
Sundeen, J. (2022). Från Ansgar till Valfrid - svenska bibliotek genom tiderna. In: Roger Blomgren, Katarina Michnik och Johan Sundeen (Ed.), Biblioteksgeografin: En antologi om biblioteksväsende och biblioteksforskning (pp. 85-130). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Från Ansgar till Valfrid - svenska bibliotek genom tiderna
2022 (Swedish)In: Biblioteksgeografin: En antologi om biblioteksväsende och biblioteksforskning / [ed] Roger Blomgren, Katarina Michnik och Johan Sundeen, Lund: Studentlitteratur AB, 2022, p. 85-130Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2022
Keywords
Bibliotekshistoria, lärdomshistoria, klosterbibliotek, adelsbibliotek, kommersiella lånbibliotek, läsesällskap sockenbibliotek, folkbibliotek
National Category
Humanities and the Arts
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-27769 (URN)9789144159485 (ISBN)
Available from: 2022-04-21 Created: 2022-04-21 Last updated: 2022-06-21Bibliographically approved
Sundeen, J. (2022). Lustfylld historia om förstörelse - och återuppbyggnad [Review]. Biblioteksbladet
Open this publication in new window or tab >>Lustfylld historia om förstörelse - och återuppbyggnad
2022 (Swedish)In: Biblioteksbladet, ISSN 1651-5447Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2022
National Category
Social Sciences
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-27836 (URN)
Note

Recension av Andrew Pettegree och Arthur der Weduwen, The Library - A fragile history (Profile books).

Available from: 2022-05-06 Created: 2022-05-06 Last updated: 2022-05-10Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications