Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Orlenius, Kennert
Publications (10 of 27) Show all publications
Orlenius, K. & Ungh, C. (2019). Social hållbarhet: Kommunalt utvecklingsarbete i praktiken. Borås
Open this publication in new window or tab >>Social hållbarhet: Kommunalt utvecklingsarbete i praktiken
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten beskriver och analyser hur arbetet med social hållbarhet kommer till utryck i en intern kommunal organisation (Falköping) men också operationellt i kommunalt utvecklingsarbete. Innehållet lyfter fram skilda utmaningar i kommunens förändringsarbete, t ex frågor om bostadsegregation och utanförskap, land och stad mm.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: , 2019. p. 18
Keywords
social hållbarhet; samhällsplanering; organisationskultur
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-22590 (URN)
Funder
Region Västra Götaland
Available from: 2020-01-17 Created: 2020-01-17 Last updated: 2020-01-23Bibliographically approved
Orlenius, K. (2018). Dialog och ungas delaktighet: exemplet Socialt hållbart Falköping (1ed.). In: Rasoul Nejadmehr (Ed.), Interkulturell dialog - teori och praktik: (pp. 227-249). Göteborg: Västra Götalandsregionen
Open this publication in new window or tab >>Dialog och ungas delaktighet: exemplet Socialt hållbart Falköping
2018 (Swedish)In: Interkulturell dialog - teori och praktik / [ed] Rasoul Nejadmehr, Göteborg: Västra Götalandsregionen , 2018, 1, p. 227-249Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Den nationella ungdomspolitiken betonar ungas delaktighet och att de ska ges reellt inflytande med möjlighet att kunna påverka samhällsutvecklingen. I Falköpings kommun har under de senaste åren bedrivits ett systematiskt arbete med denna inriktning. Mål 1 i kommunen är ”Ett socialt hållbart Falköping”. I kapitlet redovisas hur kommunen arbetar för att implementera sin policy i praktisk verksamhet med fokus på unga. Följeforskningen pekar på ett socialt innovativt arbete men också utmaningar för att främja alla ungas delaktighet och samhörighet.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Västra Götalandsregionen, 2018 Edition: 1
Keywords
Interkulturell dialog, social hållbarhet
National Category
Cultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15561 (URN)978-91-87921-35-3 (ISBN)
Funder
Region Västra Götaland
Available from: 2018-12-29 Created: 2018-12-29 Last updated: 2019-01-14Bibliographically approved
Orlenius, K. (2018). Ett socialt hållbart Falköping: Ungas delaktighet och inflytande. "Nu är det på riktigt". Göteborg, Borås: Västra Götalandsregionen (FID), Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Ett socialt hållbart Falköping: Ungas delaktighet och inflytande. "Nu är det på riktigt"
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg, Borås: Västra Götalandsregionen (FID), Högskolan i Borås, 2018. p. 21
Keywords
Social hållbarhet, ungas inflytande
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15564 (URN)
Funder
Region Västra Götaland
Available from: 2018-12-29 Created: 2018-12-29 Last updated: 2019-01-03Bibliographically approved
Orlenius, K., Levinsson, M., Aldrin, V. & Strömberg, M. (2018). Samverkansmodell asylsökande och nyanlända: Slutrapport från ett pilotprojekt i samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Götene/Karlsborgs kommuner 2017/2018. Göteborg: Forskningsrådet för interkulturell dialog
Open this publication in new window or tab >>Samverkansmodell asylsökande och nyanlända: Slutrapport från ett pilotprojekt i samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Götene/Karlsborgs kommuner 2017/2018
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

VGR:s forskningsråd för interkulturell dialog bedriver i samarbete med Högskolan i Borås följeforskning under projektperioden 2017-06-01 – 2018-06-30 i två pilotkommuner, Götene och Karlsborg. Ett övergripande syfte med projektet är att skapa en varaktig infrastruktur som förebygger utanförskap genom att dels möta upp de initiativ som kommer från flyktingarna själva, dels erbjuda behovsbaserade insatser under asyl- och etableringsfasen som leder till delaktighet i arbetsliv och samhället. En central del i projektet är att ta reda på hur så kallade Välkomstcenter i kommuner kan främja samverkan mellan kommun, myndigheter, civilsamhället samt asylsökande och nyanlända. Forskningsarbetet ska synliggöra och tydliggöra hinder och möjligheter i verksamheter som syftar till att i samverkan med skilda aktörer främja långsiktigt hållbar utveckling, socialt och ekonomiskt. Rapporten ska ge ett underlag för VGR:s ställningstagande om huruvida erfarenheter från testkommunerna kan fungera som modell i andra kommuner.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Forskningsrådet för interkulturell dialog, 2018
Keywords
asylsökande, nyanlända, mottagning, integration, samverkan, götene kommun, karlsborgs kommun
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15062 (URN)
Projects
Välkomstcenter/medborgarkontor för asylsökande och nyanlända - samverkansmodeller
Funder
Region Västra Götaland
Available from: 2018-09-05 Created: 2018-09-05 Last updated: 2018-10-09
Orlenius, K. (2017). Ett socialt hållbart Falköping: Att gå från policy till praktik: "Det stökar till i systemet!". Göteborg, Borås: Västra Götalandsregionen (FID), Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Ett socialt hållbart Falköping: Att gå från policy till praktik: "Det stökar till i systemet!"
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg, Borås: Västra Götalandsregionen (FID), Högskolan i Borås, 2017. p. 14
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15562 (URN)
Funder
Region Västra Götaland
Available from: 2018-12-29 Created: 2018-12-29 Last updated: 2019-01-03Bibliographically approved
Hjelm, F., Orlenius, K., Lindqvist, B.-I., Michnik, K. & Ljungar, E. (2016). Inkluderande medborgarskap: Perspektiv på social hållbar samhällsutveckling: exemplet Norrby. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Inkluderande medborgarskap: Perspektiv på social hållbar samhällsutveckling: exemplet Norrby
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I en tid av polarisering och globalisering blir frågor om gemensamhet och samhörighet, och vad som håller ett samhälle samman, allt viktigare. Syftet med denna skrift är att synliggöra innebörd och utmaningar som rör social hållbar samhällsutveckling. Med utgångspunkt från en specifik stadsdel, Norrby i Borås, exemplifieras och diskuteras den frågan utifrån några skilda perspektiv: hur kultur och delaktighet i samhällsplanering kan främja social hållbar utveckling, äldres livssituation och upplevelse av socialt medborgarskap samt inkluderingsprocesser i utbildning av barn och unga.

Innehållet har sin grund i projektet ”Innovationsplattform Norrby”, ett samarbetsprojekt mellan Högskolan i Borås, Borås Stad (inkluderat Borås Energi och Miljö) samt SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) som genomförts under perioden 2013-2015. En del av det arbetet har utgjorts av frågor om ”Inkluderande medborgarskap”, vilket gett underlaget för denna rapport. Ett mål i det arbetet har varit att beskriva och analysera hinder och möjligheter för att främja social hållbar stadsutveckling.

Inkluderande medborgarskap innebär en upplevelse av samhörighet och reella, likvärdiga förutsättningar att uppnå basala livsmål. Utgångpunkten är ett relationellt perspektiv som sätter fokus på social tillhörighet och samhörighet och som inrymmer kulturella och sociala dimensioner samt tillgång och tillgänglighet till samhälleliga resurser. Grunden för detta är respekten för alla människors lika värde och solidaritet mellan människor. Sammantaget speglar innehållet i rapporten frågor om möjligheter och utmaningar för att skapa ett socialt hållbart samhälle baserat på välfärd och rättvisa, där människor inte enbart har ett formellt medborgarskap utan även upplevelsen av ett socialt medborgarskap.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2016. p. 108
Series
Vetenskap för profession: rapport, ISSN 1654-6520 ; 34
Keywords
Social hållbar samhällsutveckling, inkluderande medborgarskap, Cultural planning, demografi
National Category
Social Sciences Interdisciplinary Social and Economic Geography
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-8393 (URN)978-91-88269-02-7 (ISBN)978-91-88269-03-4 (ISBN)
Available from: 2016-01-11 Created: 2016-01-11 Last updated: 2018-01-10
Orlenius, K. (2016). Inkluderingsprocesser i utbildning av barn och unga. In: Kennert Orlenius (Ed.), Inkluderande medborgarskap: (pp. 89-104). Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Inkluderingsprocesser i utbildning av barn och unga
2016 (Swedish)In: Inkluderande medborgarskap / [ed] Kennert Orlenius, Borås: Högskolan i Borås, 2016, p. 89-104Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I kapitlet görs en kritisk analys av två skolutvecklingsinsatser som syftat till att främja den sociala samvaron i en grundskola. Utmaningar i pedagogiskt arbete för att främja inkludering diskuteras.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2016
Series
Vetenskap för profession: rapport, ISSN 1654-6520 ; 34
Keywords
Inkludering, interkulturalitet, pedagogiskt arbete
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-8842 (URN)9789188269027 (ISBN)9789188269034 (ISBN)
Funder
VINNOVA
Available from: 2016-02-12 Created: 2016-02-12 Last updated: 2016-12-30Bibliographically approved
Orlenius, K. (2016). Social hållbar samhällsutveckling: innebörd och utmaningar. In: Kennert Orlenius (Ed.), Inkluderande medborgarskap: (pp. 29-45). Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Social hållbar samhällsutveckling: innebörd och utmaningar
2016 (Swedish)In: Inkluderande medborgarskap / [ed] Kennert Orlenius, Borås: Högskolan i Borås, 2016, p. 29-45Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I kapitlet belyses och diskuteras några centrala begrepp: medborgarskap, segregation och solidaritet men också vad social hållbar samhällsutveckling kan innebära i samhällsplanering av byggande och boende samt för hälsa och livsvillkor.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2016
Series
Vetenskap för profession: rapport, ISSN 1654-6520 ; 34
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-8841 (URN)9789188269027 (ISBN)9789188269034 (ISBN)
Funder
VINNOVA
Available from: 2016-02-12 Created: 2016-02-12 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Jenven, H. & Orlenius, K. (2016). Sociografisk inventering - en metod för att främja den sociala samvaron. Paideia (11), 27-36
Open this publication in new window or tab >>Sociografisk inventering - en metod för att främja den sociala samvaron
2016 (Swedish)In: Paideia, ISSN 1904-9633, no 11, p. 27-36Article in journal (Refereed) In press
Keywords
kränkningar, sociala normer, positioneringar
National Category
Social Sciences
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-9989 (URN)
Available from: 2016-06-03 Created: 2016-06-03 Last updated: 2017-11-30Bibliographically approved
Orlenius, K. (2016). Visionen om det goda samhället: den etiska grunden och mångkultur i skola och samhälle (1ed.). In: Monica Haraldsson Sträng (Ed.), Värdegrund och mångkultur i handling - förskola, skolan och andra pedagogiska verksamheter: (pp. 19-34). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Visionen om det goda samhället: den etiska grunden och mångkultur i skola och samhälle
2016 (Swedish)In: Värdegrund och mångkultur i handling - förskola, skolan och andra pedagogiska verksamheter / [ed] Monica Haraldsson Sträng, Stockholm: Liber, 2016, 1, p. 19-34Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2016 Edition: 1
Keywords
värdegrund, mångkultur, inkludering, social hållbar samhällsutveckling
National Category
Social Sciences
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-9988 (URN)47-12197-7 (ISBN)
Available from: 2016-06-03 Created: 2016-06-03 Last updated: 2016-12-30Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications